haritada ara :   km  
Belcik'de 38 yerleşim bulundu.
sırala 
Akçakale köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1522t 📖: Ağcakale
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 53'' D, 36° 22' 30'' K
Akçalı köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk 📖: Akçeli
■ Koord: 39° 50' 54'' D, 36° 14' 50'' K
Akkoca köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk 📖: Akkoca
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 53' 26'' D, 36° 2' 55'' K
Akpınar köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1522t 📖: Ağpınar
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 45'' D, 36° 24' 15'' K
Akpınarbeleni köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928 📖: Akpınar Beleni
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Köy, 93 Harbi döneminde Kars göçmenleri tarafından kurulmuştur. Türk22
■ Koord: 39° 41' 48'' D, 36° 12' 50'' K
Aşağıekecik köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk 📖: Ekecik aş.
■ Koord: 39° 47' 59'' D, 36° 10' 9'' K
Başköy köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk 📖: Başköy
■ Koord: 39° 45' 5'' D, 36° 8' 58'' K
Belcik köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1522t 📖: Belcik
1522t 1838 📖 📖: Kilmigad (idari bölge)
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Cumhuriyet döneminde Belcik nahiye merkezi idi. Belcik nahiyesi Osmanlı idari taksimatında Kilmigad/Gelmügad kazasına tekabül eder, ancak nefs-i Kilmigad kaza merkezinin neresi olduğu açık değildir. SN
■ Koord: 39° 47' 58'' D, 36° 15' 26'' K
Cumhuriyet köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928 📖: Kızıllı
■ Koord: 39° 47' 2'' D, 36° 3' 24'' K
Çöte köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1522t 📖: Çöte
■ Koord: 39° 55' 0'' D, 36° 1' 59'' K
Çukursaray köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1522t 📖: Çukursaray
■ Koord: 39° 48' 9'' D, 36° 7' 30'' K
Davulalan köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928 📖: Davulalan
Alevi-Türk (Hubyar) yerleşimi
■ Koord: 39° 43' 0'' D, 36° 21' 0'' K
Delikkaya köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1522t 📖: Deliklü-kaya
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 45' 33'' D, 36° 24' 3'' K
Dikilitaş köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1522t 📖: Dikilü-taş
■ Köyün yukarısında Bizans dönemine ait kayda değer yapı kalıntıları bulunan ören yeri vardır. SN
■ Koord: 39° 45' 37'' D, 36° 10' 27'' K
Eşmebaşı köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928 📖: Ağmu
1522t 📖: Ağumi
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 45' 13'' D, 36° 7' 11'' K
Fındıcak köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1522t 📖: Fınducak
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Dağıstanlı) yerleşimi.
■ Bir Dağıstan kavmi olan Darğilerin Türkiye’de sayıca en çok bulundukları köydür. SN
■ Koord: 39° 45' 52'' D, 36° 22' 11'' K
Halkaçayır köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1522t 📖: Halkaçayır
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz/Kumık) yerleşimi.
■ Koord: 39° 48' 13'' D, 36° 20' 47'' K
Kadıköy köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk 📖: Kadıköy
■ Koord: 39° 45' 5'' D, 36° 19' 7'' K
Kapı köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928 📖: Kapı
■ Koord: 39° 51' 14'' D, 36° 15' 23'' K
Karakaya köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1522t 📖: Karakaya
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 48' 50'' D, 36° 16' 39'' K
Karalar köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk 📖: Karalartekke
■ Koord: 39° 44' 29'' D, 36° 10' 41'' K
Karaleylek köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928 📖: Karaleylek
Alevi-Türk yerleşimi
■ 1522 tahririnde ’Kara-külak’ olarak okunan yer olması muhtemeldir. SN
■ Köyün yaklaşık yarısı Ardahan Damallı diğer yarısı da Kars Selimli Türkmendir. Mursallı
■ Koord: 39° 40' 13'' D, 36° 22' 30'' K
Killik köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1522t 📖: Killik
■ Koord: 39° 47' 1'' D, 36° 9' 53'' K
Küçükakören köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928 📖: Akviran sağir
1522t 📖: Akviran-i diger
■ Koord: 39° 46' 2'' D, 36° 4' 41'' K
Nallı köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928 📖: Nallı
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyde uzun süredir burada yaşayan Türkmen-Aleviler ve Ruslar'ın Kars'ı işgalinden sonra buraya yerleştirilmiş Karslı Türkmen-Aleviler birlikte yaşar. Köyün bilinen eski ismi Osmanlı kayıtlarına göre Hızırnallıdır fakat Köylünün iddiasına göre köyün ismi ondan önce de Keçikıran'dı. Mursallı
■ Koord: 39° 38' 55'' D, 36° 21' 14'' K
Ortaklar köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1925h 📖: Sultaniye
1665 📖: Mirza Çavuş
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Avar) yerleşimi. Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ 15.03.1946’da Sultaniye köyü ile Çavuşlu mahallesinin birleştirilmesiyle Ortaklar Köyü adını aldı. Sultaniye köyü Andi, Lak ve Didoi kökenli Dağıstanlı yerleşimidir. Çavuşlu daha çok Alevidir. SN
■ Köy 3 mahalleden oluşmaktadır. Sultaniye Avar, Çavuşlu ve Üreğli Türkmendir. Mursallı
■ Koord: 39° 51' 35'' D, 36° 20' 22'' K
Sarıçal köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928 📖: Çerdiğin [ Türkçe "ordu beyi" ]
1522t 📖: Çar-digin
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 51' 16'' D, 36° 16' 40'' K
Şeyhhalil köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1926h 📖: Şeyhali Tekkesi
1522t 📖: Şeyh-halil zaviyesi
■ Evliya Çelebi: `Keskin Sancağı toprağında 200 haneli, bir camili ve bir Bayramî tekkeli mamur ve şen bir köydür. Hacı Bayram Velî tarikatının önde gelenlerinden Şeyh Halil Tekkesi vardır ki gelen geçen yolculara nimeti boldur ve nice büyük velîler bu tekkede gömülüdürler.` SN
■ Koord: 39° 51' 0'' D, 36° 7' 59'' K
Tayalan köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1522t 📖: Toy Alanı [ Türkçe "düğün-dernek alanı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 44' 20'' D, 36° 24' 47'' K
Üyük köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1522t 📖: Öyük
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 50' 38'' D, 36° 18' 45'' K
Üyükyaylası köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928 📖: Üyükyaylası
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Kaberdey) yerleşimi.
■ Koord: 39° 52' 9'' D, 36° 18' 41'' K
Yağlıdere köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1522t 📖: Bekmez-Yağlıdere
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Kumık) yerleşimi. Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 52' 59'' D, 36° 12' 21'' K
Yassıkara köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1522t 📖: Yassıkara
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 46' 0'' D, 36° 15' 0'' K
Yavu köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1522t 📖: Yavı [ Türkçe "yaban, yabani (aş.)" ]
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Avar/Lezgi) yerleşimi.
■ Tokat ilinde bulunan Kuşoturan köyü bu köyün kardeş köyüdür. Dağıstan'dan gelen halk ilk olarak Kuşoturan'a yerleşmiş fakat halkın sofu oluşundan dolayı bir kısmı Yavu'ya göçmüştür. tuğrul kanat
■ Kumuk Türkü yerleşimi zdm
■ Koord: 39° 47' 32'' D, 36° 12' 16'' K
Yaylagöze köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928 📖: Kâvik
Alevi yerleşimi
■ Köyde, Sivaslı Alevi-Türkler, Kars'tan gelme Alevi-Türkler ve Zaralı Alevi-Kürtler bulunmaktadır. Mursallı
■ Koord: 39° 44' 14'' D, 36° 22' 27'' K
Yolkaya köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1522t 1928 📖 📖: Çakraz
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 45' 0'' D, 36° 15' 0'' K
Yukarıekecik köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk 📖: Ekecik yk.
■ Koord: 39° 49' 59'' D, 36° 12' 0'' K
Yuvalıçayır köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1522t 📖: Yuvalıçayır
Alevi-Türk (Dadalı) yerleşimi
■ Köy halkı, 93 harbi muhaciri Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Koyunpınarı köyünden gelen Dadalıdır. Mursallı
■ Koord: 39° 40' 24'' D, 36° 20' 48'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.