haritada ara :   km  
Bartın'da 3 ilçe bulundu.
sırala 
Amasra ilçe - Amasra - Bartın
1484 📖: Amasra
A1154 📖: Samastra
Y17 📖: Amastreía [ Yunanca "Amastris yurdu" ]
Y-600 📖: Sésamos [ Anadolu Dilleri ]
■ Son Pers kralı III. Darius’un yeğeni olan Amastris İskender’in çeşitli komutanlarıyla evlendikten sonra MÖ 300 dolayında eski adı Sêsamos olan bu kente yerleşip tek başına hükümdarlık etti. 284 yılında iki oğlu tarafından boğularak öldürüldü. Sikkeleri mevcuttur. Kent adı Strabon’da Amastreia, Arrianus’ta Amastra olarak geçer. SN
■ Koord: 41° 44' 54'' D, 32° 23' 11'' K
Kurucaşile ilçe - Kurucaşile - Bartın
1907hk 📖: Kurucaşile [ Yunanca xêlê "mendirek" ]
■ `Kuruca` sıfatı anlamsızdır. Belki Kromna Şile `Kromna mendireği` deyiminden türemiş olabilir. SN
■ Koord: 41° 50' 43'' D, 32° 43' 5'' K
Ulus ilçe - Ulus - Bartın
1530t 📖: Ulus (idari bölge) [ Türkçe "aşiretler" ]
■ Ulus sözcüğü Dil Devrimi öncesi Türkçede daima “aşiret konfederasyonu, aşiretler kongresi” anlamında kullanılır. Bölge adı Anadolu’nun çeşitli yerlerinde damızlık deve yetiştirmekle iştigal eden ve Urbân-ı Buğurciyan adıyla bilinen Arap veya Halepli Türkmen kökenli cemaatten dolayı verilmiş olmalıdır. SN
■ 1700-1800lü yıllarda Kırım'dan Tatar göçü almıştır. Bazı köylerinde de Arap kökenli ailelerin yerleşimi mevcuttur, örneğin Hocaköy Kınakayası mahallesi. İG
■ Urbân-ı Buğurciyan isimli topluluk Türkmen kökenlidir Arap kılığında gezdikleri ve deve yetiştirdikleri için Arap sanılmaktadırlar. Eftalit
■ Koord: 41° 35' 4'' D, 32° 38' 24'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.