haritada ara :   km  
Başkale'de 123 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Açıkağıl mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Harunabad
■ Koord: 37° 59' 43'' D, 44° 8' 37'' K
Ağıl mezra (Çaldıran bağ) - Başkale - Van
K2015b 📖: Kalanis?
1914h 📖: Kevzi
■ Koord: 37° 48' 22'' D, 44° 9' 32'' K
Akçalı mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Sevkan
■ Koord: 37° 49' 36'' D, 43° 55' 32'' K
Albayrak mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928 📖: Şikefti (idari bölge) [ Kürtçe "mağaralı" ]
1854h 1928 📖 📖: Der/Deyr [ Kürtçe dêr "manastır" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Albak (Başkale) kazasının merkezi idi. İsa’nın havarilerinden Bartholomeos’un türbesi olduğu rivayet edilen 10. yy’a ait anıtsal kilise kısmen ayaktadır. SN
■ Koord: 38° 8' 39'' D, 44° 12' 25'' K
Aşağıdarıca mezra (YukarıDarıca bağ) - Başkale - Van
1914h 1928 📖 📖: Ğosni/Kosni süfla
■ Koord: 37° 46' 6'' D, 44° 9' 38'' K
Aşağıdurak mezra (Savaşköy bağ) - Başkale - Van
1914h 📖: Cürüb Süfla [ Ermenice çırap? "su kenarı" ]
■ Koord: 38° 2' 25'' D, 44° 13' 0'' K
Aşağıküme mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Rîkan Süfla
■ Koord: 37° 55' 59'' D, 44° 3' 9'' K
Aşağıyamaç mezra (Kovalıpınar bağ) - Başkale - Van
1914h 📖: Künin
■ Koord: 37° 48' 46'' D, 44° 4' 14'' K
Aşalan mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Melikava [ Kürtçe "melikabad" ]
E1885a 📖: Malkava
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 3' 44'' D, 44° 6' 6'' K
Atlılar mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Espistan/Hespistan [ Kürtçe hespistan "yoncalık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Her zaman hesp-istan `at yeri, atlık` olarak yorumlansa da aslen Kr hespist (Farsça âspist) `yonca` sözcüğünden türemiş olmalıdır. SN
■ Koord: 38° 5' 39'' D, 44° 10' 2'' K
Aydemir mahalle - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: Berekik + Derik
■ Koord: 37° 52' 17'' D, 43° 48' 38'' K
Azıklı mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Baz [ Kürtçe "şahin" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 0' 47'' D, 44° 6' 33'' K
Barış mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Soran [ Kürtçe "kızıllar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 1' 12'' D, 43° 59' 6'' K
Başkale ilçe - Başkale - Van
1845 📖: Başkale
1578 1665 📖 📖: Albak / Elbak (idari bölge)
E905 📖: Hatamagerd? [ Ermenice ]
E630 E905 📖 📖: Ağpag [Albak] Աղբակ (idari bölge) [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Albak/Elbek kaza merkezi 1845’te yeni kurulan Başkale kasabasına taşındı. 19. yy’ın ikinci yarısında aynı zamanda Hakkari sancağı merkezi idi. ■ 10. yy’da Van bölgesine hakim olan Ardzruni sülalesinin ata yurdudur. Tovma Ardzruni vekayinamesi, MÖ 6. yy’da buraya Med (Mard) halkından bir zümrenin yerleştirilerek Ermeni krallarına tabi olduklarını anlatır. V. Cuinet’ye göre 19. yy sonunda Başkale nahiyesinde 22.580 Kürt, 5.690 Türk, 10.000 Nasturi Hıristiyan, 3.000 Ermeni ve 1600 Yahudi nüfus vardı. SN
■ Koord: 38° 2' 47'' D, 44° 1' 0'' K
Belencik mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Vast/Vasta [ Ermenice ]
■ Koord: 37° 53' 11'' D, 44° 1' 26'' K
Belliyurt mezra (Ilıcak bağ) - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
K2015b 📖: Bavis
1928 📖: Pakorabad?
■ Koord: 37° 49' 15'' D, 44° 6' 46'' K
Beşocak mahalle - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: Soravan [ Ermenice tsoravan "derekent" ]
■ Koord: 37° 49' 42'' D, 43° 58' 17'' K
Bilgeç mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Kanireş [ Kürtçe kanîreş "karapınar" ]
■ Koord: 38° 14' 30'' D, 44° 17' 46'' K
Birifkan mezra (Çaldıran bağ) - Başkale - Van
1914h 📖: Pirifkan
■ Koord: 37° 44' 25'' D, 44° 5' 52'' K
Böğrüpek mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Xanik [ Kürtçe "küçük han" ]
Kürt-Sünni (Merzikan) yerleşimi
■ Koord: 38° 19' 9'' D, 44° 26' 29'' K
Bölekli mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1920-1955: Albayrak
1914h 📖: Xaşeniyan
E1902 📖: Xaşenis/Xaşnots [ Ermenice "sürülü, hayvan sürüleri olan" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 18'' D, 44° 12' 24'' K
Budak mezra (Öncüler bağ) - Başkale - Van
1914h 📖: Erci
■ Koord: 37° 53' 35'' D, 44° 7' 40'' K
Bulgurcu mezra (Köprüağzı bağ) - Başkale - Van
K2015b 📖: Hesnavındar [ Kürtçe "aşık Hasan" ]
1914h 📖: Hındevendan
■ Koord: 37° 54' 44'' D, 43° 55' 30'' K
Büklümdere mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: İrınganî
E1662 📖: Yerngani [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 45 hane Ermeni ve 15 hane Kürt nüfusu vardı. Köyde bulunan Surp Sdepannos kilisesi 1660 tarihli idi. SN
■ Koord: 38° 10' 19'' D, 44° 7' 19'' K
Çağla mezra (Aydemir bağ) - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1928 📖: Şur/Şor
■ Koord: 37° 51' 20'' D, 43° 48' 18'' K
Çakırdoğan mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Aknıs/Akinis [ Ermenice ]
■ Koord: 37° 51' 59'' D, 43° 53' 14'' K
Çaldıran mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Çalderan [ Kürtçe çaldêran "kırkkilise" ]
1854h 📖: Çaldera
■ Koord: 37° 47' 22'' D, 44° 7' 29'' K
Çamlık mezra (YukarıDikmen bağ) - Başkale - Van
1928 📖: Gürk [ Kürtçe "kurt" ]
1914h 📖: Kelekom/Kelegom [ Ermenice kaylakom "kurt mezrası" ]
E1902 📖: Kelago
■ Koord: 37° 57' 11'' D, 44° 4' 56'' K
Çatakkaya mahalle (Aydemir bağ) - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: Buban [ Kürtçe ]
■ Koord: 37° 51' 25'' D, 43° 46' 53'' K
Değirmenboğazı mezra (Deringeçit bağ) - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1928 📖: Alas
1914h 📖: Lelas
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 51' 8'' D, 44° 1' 26'' K
Demirbilek köy (Köprüağzı bağ) - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: Zeriskan [ Kürtçe ]
■ Koord: 37° 57' 45'' D, 43° 55' 29'' K
Dereağzı mezra (Yurttepe bağ) - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Terazin
■ Koord: 38° 18' 4'' D, 44° 9' 51'' K
Dereboyu mezra (Esenyamaç bağ) - Başkale - Van
K2015b 📖: Derav [ Kürtçe "su boyu" ]
■ Koord: 37° 49' 4'' D, 44° 19' 30'' K
Dereiçi mahalle - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: Sekânıs/Sıkânis
■ Koord: 37° 50' 52'' D, 43° 58' 2'' K
Deringeçit mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Şarunıs [ Ermenice ]
■ Koord: 37° 50' 54'' D, 44° 1' 56'' K
Dibek mezra (Çakırdoğan bağ) - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: Mengedim [ Ermenice mangatém? ]
■ Koord: 37° 52' 16'' D, 43° 56' 33'' K
Doyum mezra (Yukarıdallı bağ) - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: Diranis/Ziranis [ Ermenice ]
■ Koord: 37° 50' 4'' D, 43° 50' 51'' K
Durusu mezra (Azıklı bağ) - Başkale - Van
1914h 📖: Batkan
E1885a 📖: Badgan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 2' 27'' D, 44° 7' 59'' K
Düztepe mezra (Yolmaçayır bağ) - Başkale - Van
1914h 📖: Bebleşen
E1885a 📖: Babgaşen [ Ermenice "dede köyü" ]
■ Koord: 38° 9' 20'' D, 44° 1' 31'' K
Ekecek mahalle - Başkale - Van
1928 📖: Balyan/Balya [ Kürtçe "yukarılar" ]
■ Koord: 37° 54' 15'' D, 44° 1' 59'' K
Erek mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Arak / Erek
E1662 📖: Arag Առակ (manast) [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Tebrizli Arakel vekayinamesinde anılan Arak manastırı burası olmalıdır. SN
■ Koord: 38° 1' 27'' D, 44° 4' 48'' K
Erenler mezra (Yukarıdikmen bağ) - Başkale - Van
1919hb 📖: Boşan
■ Koord: 37° 55' 52'' D, 44° 11' 55'' K
Erkonağı mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Avzan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 57' 42'' D, 43° 57' 50'' K
Esenyamaç mahalle - Başkale - Van
1916hb 📖: Xaşkan [ Kürtçe xaçikan? ]
■ Koord: 37° 49' 8'' D, 44° 16' 20'' K
Eşmepınar mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Kanisipi [ Kürtçe "akpınar" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 21'' D, 44° 16' 35'' K
Evbakan mezra (Eşmepınar bağ) - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
E1912 📖: Zırgavk
1914h 📖: Zerkef/Zirkef
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 17' 34'' D, 44° 15' 5'' K
Geçitgören mezra (Hasanbey bağ) - Başkale - Van
1914h 📖: Şirkanis
■ Koord: 37° 56' 12'' D, 43° 58' 15'' K
Geçitvermez mezra (Kızılca bağ) - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928 📖: Peranıs [ Ermenice ]
1914h 📖: Kadan
■ İran sınırında bulunan Geçitvermez dağının adı Ermenice Perank (`ağızlar`) ve Kürtçe Giri Beranan olarak kaydedilmiştir. Yerleşim adı bazı kaynaklarda Kadan görülür. SN
■ Koord: 38° 6' 56'' D, 44° 18' 47'' K
Gedikbaşı mahalle - Başkale - Van
E1902 1914h 📖 📖: Çux
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Van'ın simgelerinden olan Çux Dağı bu köyün karşısındadır. SN
■ Koord: 38° 8' 26'' D, 43° 59' 42'' K
Gelenler mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Kirato [ Süryanice ]
■ Koord: 38° 19' 28'' D, 44° 22' 33'' K
Govik mezra (Yurttepe bağ) - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Govik
■ Koord: 38° 17' 4'' D, 44° 12' 1'' K
Gönen mezra (Köprüağzı bağ) - Başkale - Van
1914h 📖: Pinîsan
■ Başkale’nin Kürt beyleri sülalesi 19. yy ortalarında Başkale’den sürüldükten sonra bu köyde ikamete mecbur edilmişlerdi. SN
■ Koord: 37° 55' 34'' D, 43° 57' 24'' K
Gözaydın mezra (Beşocak bağ) - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: Sîviki Bişar
■ Koord: 37° 49' 40'' D, 43° 56' 50'' K
Güleçler mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Ambi / Enbi
E1902 📖: Ambig [ Ermenice "bulutçuk?" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda kilise ve Ermeni mezarlığı harabesi vardı. SN
■ Koord: 38° 4' 20'' D, 44° 14' 49'' K
Güroluk mahalle - Başkale - Van
E1912 📖: Alalan | Surphagop
1914h 📖: Eleliyan
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Burada bulunan Suruclu Aziz Yakub manastırı Doğu Süryaniliğinin öneli dini merkezlerinden idi. SN
■ Koord: 38° 5' 4'' D, 44° 2' 2'' K
Güvendik mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Alezi / Elezi
Kürt-Sünni (Merzikan) yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 29'' D, 44° 22' 26'' K
Hanasor ölü yerleşim (Saçan bağ) - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
E1902 1914h 📖 📖: Xanasor / Xanesor [ Kürtçe "kızıl han" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 46'' D, 44° 19' 20'' K
Hasanabat mezra (Örenkale bağ) - Başkale - Van
K2015b 📖: Pis
E1885a 📖: Pasdi | Pis [ Kürtçe "dedeler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yüzyıl sonunda köyde biri Ermenilere biri Süryanilere ait iki kilise olduğu, fakat ahalinin 8-10 hane Ermeni ile birkaç Kürtten ibaret olduğu kaydedilir. SN
■ Koord: 37° 58' 23'' D, 43° 58' 12'' K
Hasanabdal mezra (Barış bağ) - Başkale - Van
1914h 📖: Sorxac
1891c 📖: Surp Xaç [ Ermenice "mukaddes haç" ]
■ Ardzruni kral hanedanına ait bey mezarları bu köy yakınında 19. yy sonlarına dek görülmekteydi. ■ Köyün adı Hasanabad ve German olarak da geçer. SN
■ Koord: 37° 59' 52'' D, 43° 58' 27'' K
Hasanbey mahalle - Başkale - Van
1960 📖: Yukarı Çörten [ Türkçe çörten "su kanalı" ]
1914h 📖: Heretis yk.
■ Koord: 37° 54' 50'' D, 43° 59' 49'' K
Hatipova mezra (Ekecek bağ) - Başkale - Van
K2015b 📖: Hatipova
■ Koord: 37° 55' 23'' D, 44° 4' 23'' K
Ilıcak mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Xozi [ Ermenice "domuzköy" ]
■ Koord: 37° 50' 10'' D, 44° 8' 2'' K
Işıklı mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Ömerxalan [ Kürtçe "Ömerdayılar" ]
■ Koord: 37° 53' 57'' D, 43° 56' 30'' K
İkizdeğirmen mahalle (Yurttepe bağ) - Başkale - Van
1914h 📖: Segir [ Kürtçe "üçtepe" ]
■ Koord: 38° 15' 59'' D, 44° 13' 41'' K
İlköy mezra (Keçilioba bağ) - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: İl
■ Terk edilmiştir. SN
■ Koord: 37° 51' 37'' D, 43° 56' 31'' K
Kaşkol mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Kaşkol
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 38'' D, 44° 25' 16'' K
Kavurgalı mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Heretün
E1885a 📖: Xaradun [ Ermenice "zengin evi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 4' 51'' D, 44° 8' 29'' K
Keçilioba mahalle - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1928 📖: Xalkan
1914h 📖: Halkan [ Kürtçe ]
■ Koord: 37° 50' 38'' D, 43° 56' 25'' K
Kesendere mezra (Akçalı bağ) - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: Menderiş
■ Koord: 37° 49' 45'' D, 43° 55' 29'' K
Kılıçlar mezra (Başkale bağ) - Başkale - Van
1914h 📖: Resulans [ Ermenice rasulents "Resuller" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Resuller kimdir ve Ermeni köyü ile alakaları nedir anlaşılamadı. SN
■ Koord: 37° 59' 51'' D, 44° 3' 50'' K
Kızılca mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Kızılca
Kürt-Sünni (Pinyaniş) yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 53'' D, 44° 17' 15'' K
Kocaköy mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928 📖: Karaçiyan [ Kürtçe/Türkçe "çingeneler" ]
■ Koord: 38° 11' 22'' D, 44° 15' 45'' K
Koçdağı mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Halkava [ Kürtçe xelkava "çakıllı" ]
■ Koord: 38° 0' 30'' D, 44° 11' 52'' K
Konuksayar mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Norbîn [ Ermenice ]
■ Koord: 38° 11' 10'' D, 44° 14' 52'' K
Koru mezra (Mahmutabat bağ) - Başkale - Van
1914h 📖: Hulenk
■ Koord: 37° 57' 34'' D, 44° 11' 46'' K
Kovalıpınar mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Xaçasor [ Ermenice xaçatsor "haç dere" ]
■ Koord: 37° 49' 32'' D, 44° 2' 56'' K
Köprüağzı mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Xokan
■ Koord: 37° 55' 59'' D, 43° 54' 35'' K
Kutluören mezra (Çaldıran bağ) - Başkale - Van
K2015b 📖: Gosnimîran
1928 📖: KosniMiran
■ Koord: 37° 44' 57'' D, 44° 9' 6'' K
Mahmutabat mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Mahmudabad
■ Koord: 37° 58' 58'' D, 44° 10' 39'' K
Meydanlı mezra (Saçan bağ) - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Bazrut
■ Koord: 38° 10' 7'' D, 44° 16' 42'' K
Mutluşar mezra (Saçan bağ) - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Gundişıx [ Kürtçe "şeyh köyü" ]
■ Koord: 38° 12' 37'' D, 44° 13' 53'' K
Nenehatun mezra (Esenyamaç bağ) - Başkale - Van
K2015b 📖: Nalaçava
■ Koord: 37° 49' 35'' D, 44° 18' 11'' K
Oğulveren mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Kirvanıs [ Ermenice kirvants "kirveler" ]
■ Koord: 37° 46' 53'' D, 44° 13' 54'' K
Ortayazı mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Miçingerd [ Ermenice "ortahisar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 10' 9'' D, 44° 12' 43'' K
Ortayol mahalle - Başkale - Van
E1912 📖: İrisan/Herisan
1914h 📖: Ğalisan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 5' 48'' D, 44° 4' 32'' K
Ömerdağı mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Külik [ Ermenice küğik? "köycük" ]
■ Koord: 38° 18' 34'' D, 44° 19' 17'' K
Ömerova mezra (Ekecek bağ) - Başkale - Van
1914h 📖: Ömerabad
■ Koord: 37° 53' 4'' D, 44° 5' 7'' K
Öncüler mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Aytesi / İtesi
1854h 📖: Ateş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 52' 35'' D, 44° 8' 24'' K
Örencik mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Xarabe Başkale
E905 📖: Hatamagerd? Յադամակերտ [ Ermenice "Adem kalesi" ]
■ Daha sonra Van ülkesine hakim olan Ardzruni hanedanının ata yurdu ve ilk başkenti olan Hatamagerd kalesi muhtemelen bu yerdir. Kaza merkezi 19. yy’da bugünkü yerine taşınmıştır. SN
■ Koord: 38° 4' 15'' D, 44° 3' 1'' K
Örenkale mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Pîzan
■ Koord: 37° 57' 0'' D, 43° 57' 1'' K
Örmetaş mahalle (Ekecek bağ) - Başkale - Van
1914h 📖: Xarabe Mengilava
■ Koord: 37° 50' 4'' D, 44° 6' 8'' K
Özlü mezra (Köprüağzı bağ) - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: Sîviki Abdo
■ Koord: 37° 55' 25'' D, 43° 55' 29'' K
Özpınar mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928 📖: Elbis
1914h 📖: Ablis
■ Koord: 38° 16' 8'' D, 44° 18' 57'' K
Poyrazalan mezra (Ekecek bağ) - Başkale - Van
1914h 📖: Mengilava
■ Koord: 37° 51' 37'' D, 44° 6' 16'' K
Rezük mezra (Çaldıran bağ) - Başkale - Van
1914h 📖: Rezük [ Kürtçe "bahçecik" ]
■ Koord: 37° 44' 6'' D, 44° 5' 35'' K
Saçan mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Saçan
■ Koord: 38° 10' 16'' D, 44° 15' 17'' K
Sallıdere mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Xancolis
E1902 📖: Xonçalis/Xançulis [ Ermenice ]
■ Koord: 37° 58' 44'' D, 44° 7' 16'' K
Savaşköy mahalle - Başkale - Van
1928 📖: Terabad/Terava [ Ermenice ]
■ Aşağıduraklı (Aşağıcürüp) ve Yukarıduraklı (Yukarıcürüp) adında 2 mezrası vardır. SN
■ Koord: 38° 2' 49'' D, 44° 10' 15'' K
Sinova mezra (Ekecek bağ) - Başkale - Van
1914h 📖: Sinabad
■ Koord: 37° 54' 17'' D, 44° 4' 19'' K
Sualtı mezra (Esenyamaç bağ) - Başkale - Van
K2015b 📖: Girişk [ Kürtçe ]
■ Koord: 37° 48' 27'' D, 44° 23' 43'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.