haritada ara :   km  
Aydın'da 16 ilçe bulundu.
sırala 
Bozdoğan ilçe - Bozdoğan - Aydın
1461t 📖: Bozdoğan | Pazarköy
■ İlçeye adını veren Bozdoğan Türkmenleri 1866'da Kozanoğlu İsyanının bastırılması esnasında Çukurova'dan Aydın'a sürgün edilmiştir. İlçe nüfusu bu unsura ek olarak Burdur ve Muğla'dan gelen Yörükleri ve 1878 ertesinde iskan edilen Kırım/Dobruca Tatarları ile diğer Rumeli muhacirlerinden oluşur. SN
■ İlçe halkı Türkmenler, Tatarlar, Yörükler ve Muhacirlerden meydana gelmektedir. İlçe genelinde çoğunluğu oluşturan Avşar ve Bozdoğan Türkmenleri Osmanlı'nın iskan politikası sebebiyle Çukurova bölgesinden Ege'ye iskan edilmişlerdir. Yörükler Muğla ve Burdur taraflarından gelmiştir. Tatarlar 19. yüzyılın ortalarında Kırım'dan gelmiştir. Muhacirler ise sadece merkezde bulunmakta olup Nüfus Mübadelesi ile gelmiştir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 40' 26'' D, 28° 18' 28'' K
Buharkent ilçe - Buharkent (Çubukdağı bucağı) - Aydın
1980 📖: Çubukdağı (idari bölge)
1928 📖: Burhaniye
■ Çubukdağı bucak merkezi olan Burhaniye kasabası 1987’de Buharkent adıyla ilçe oldu. SN
■ Koord: 37° 57' 56'' D, 28° 44' 36'' K
Çine ilçe - Çine - Aydın
1928 📖: Hamidabad | Kıroba
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1878’de Filibe muhacirlerini iskân etmek için kurulan Hamitabat kasabasıdır. 1909’dan sonra Kıroba adını aldı. 1922’den sonra Çine ilçe merkezi eski Çine’den buraya taşındı. SN
■ Koord: 37° 37' 0'' D, 28° 3' 29'' K
Didim ilçe - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
2000 📖: Didim
1928 📖: Yenihisar
Y-450 📖: Dídyma [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Yun dídymos `ikiz` sözcüğüne benzeyen Didyma adı rivayete göre ikiz tanrılar Apollon ve Artemis’i tanımlar. Gerçekte eski Anadolu tanrıçalarından Kybele’nin sıfatı olan Dindymênê’den uyarlanmış olmalıdır. Bkz. Gediz, Murat Dağı. ■ Evvelce Yoranda ve Yenihisar adlarını taşıyan kasaba 1990'da ilçe oldu. 9 Nisan 1997 tarihli kararla Yenihisar adı yerine antik Yunanca adın Fransızca telaffuza uygun biçimi olan Didim benimsendi. SN
■ Koord: 37° 21' 34'' D, 27° 16' 21'' K
Germencik ilçe - Germencik - Aydın
1890hk 1916h 📖 📖: Değirmencik | Eyneabad
1876a 📖: Ezine-i Ayasluğ (idari bölge) [ Türkçe "Ayasluk/Selçuk cuması" ]
1665 📖: Eyineabad [ Türkçe eyine/ezine "cuma camii/pazarı" ]
1430t 📖: Germiyâncık [ Türkçe germiyân "kaplıcalar" ]
■ Germiyancık ve Eyineabad veya Eyine Bazarı adları en eski dönemden itibaren birlikte görülür. 19. yy sonu haritalarında görülen Değirmencik adı yazım hatası olabilir. SN
■ Koord: 37° 52' 15'' D, 27° 36' 11'' K
İncirliova ilçe - İncirliova - Aydın
1891s 📖: Karapınar
1430t 📖: İlyasbeğlü
■ Daha önce Karapınar nahiye merkezi iken 1942’de adı İncirliova olarak değiştirildi. 1987’de ilçe oldu. SN
■ Merkezi çoğunlukla Türktür ancak Roman, Kürt ve Çerkes gibi topluluklar da bulunur. metonio
■ Koord: 37° 51' 9'' D, 27° 43' 21'' K
Karacasu ilçe - Karacasu - Aydın
1876a 📖: Karacasu
■ Koord: 37° 43' 43'' D, 28° 36' 23'' K
Karpuzlu ilçe - Karpuzlu - Aydın
1891s 📖: Demircideresi
1891s 📖: Karpuzlu (idari bölge)
Y-454 📖: Álinda [ Anadolu Dilleri ]
H 📖: Lalanti?
■ Kasabaya hakim tepe üzerinde bulunan Alinda antik kenti belki MÖ 2. binyıla ait Hitit kayıtlarında görülen Lalanti adlı yerdir. ■ Daha önce ova ve nahiye adı olan Karpuzlu, 1971’de belediye statüsü kazanan Demircidere kasabasının adı olarak benimsendi. SN
■ Koord: 37° 33' 25'' D, 27° 49' 59'' K
Koçarlı ilçe - Koçarlı - Aydın
1928 📖: Koçarlı [ Türkçe "koyunlu" ]
■ Koord: 37° 45' 41'' D, 27° 42' 15'' K
Köşk ilçe - Köşk - Aydın
1665 📖: Köşk
1500~ 📖: Sındaklı
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Yerel halkın benimsediği rivayete göre 1653 yılında meydana gelen deprem nedeniyle "Göçük" adı verilmiş iken bu sözcük sonradan "Köşk" şeklini almıştır. Ancak bu rivayet doğru olamaz, çünkü Evliya Çelebi seyahatnamesinde "Köşk" adı görülür. Nezih Aytaçlar
■ Koord: 37° 51' 4'' D, 28° 3' 7'' K
Kuşadası ilçe - Kuşadası - Aydın
Y1890hk: Nea Efesos [ Yunanca "yeni Efes" ]
1788h 📖: Skalanova [ İtalyanca "yeni iskele" ]
1525 📖: Kuşadası (ada)
Y535 📖: Neápolis (başka yer) [ Yunanca "yenikent" ]
■ Antik Çağda yakındaki başka bir yerin adı olan Neapolis 1922 Yunan işgali döneminde Kuşadası'na isim olarak önerilmiştir. Türkçe isim liman önündeki adadan gelir. SN
■ © 31.08.1795 Kuşadası'nın Kuyumcu karyesinde sakin Bilekli aşiretinden Ebubekir'in evini basarak emval ve eşyasını yağma eden Kara Mustafa... deyar heyran
■ 1957'ye dek İzmir'e bağlı bir ilçeyken 1957'den sonra Aydın'a bağlanmıştır. Tunahan KOÇAK
■ İlçe merkezinin bir mahallesi olan Türkmen mahallesi, 18. yüzyılda bölgeye gelen Mihmatlı Aşireti'ne mensup Türkmen obaları tarafından kurulmuştur. Hasan Budak
■ Koord: 37° 51' 16'' D, 27° 15' 6'' K
Kuyucak ilçe - Kuyucak - Aydın
1942ha 📖: Horsunlu (idari bölge) [ Türkçe Xorsun/Xorasan "aş." ]
1467t 📖: Kuyucak
■ 17. veya 18. yy’da bir dönem Horsunlu aşiretinin kontrolünde olan bölge Horsunlu Nahiyesi olarak düzenlenmiştir. Evliya Çelebi’ye göre “bir çukur yerde ... cümle bâğsız ve bâğçesiz ve susuz ve hân u hammâmsız hevâsı sakîl ve âdemleri harâmî bir mülevves kasabadır.” SN
■ Koord: 37° 54' 47'' D, 28° 27' 33'' K
Nazilli ilçe - Nazilli - Aydın
1876a 📖: Nazillükestel
1665 📖: Nazli / Nazilli
■  15. ve 16. yy’lara ait tahrirlerde kaydına rastlanmaz. Adının kaynağı muğlaktır. Osmanlıca «nazil» `nüzul eden, konan` sözcüğünden, `göçerler konağı` anlamı düşünülebilir. SN
■ Koord: 37° 54' 43'' D, 28° 19' 8'' K
Söke ilçe - Söke - Aydın
Y1900~ 📖: Sókia
1665 📖: Söke
1575 📖: Akçaşehir (idari bölge)
Y681 📖: Meandroúpolis [ Yunanca "Menderes kenti" ]
■ Söke adının kaynağı meçhuldür. 19. yy’dan önce rastlanmayan Yun «Sókia» biçimi muhtemelen Türkçeden uyarlanmıştır. `Süleyman Şah’ın dedesi Söke Bey`e dair rivayet desteksizdir. ■ 7. yy’dan itibaren kilise kayıtlarında beliren Maiandropolis ilçesinin yeri daha güçlü olasılıkla Ortaklar yakınındaki Magnesia’dır. Ancak tahmine istinaden 1919-1922 Yunan işgali döneminde Söke’ye Maiandroupolis adı verildi. SN
■ Koord: 37° 44' 58'' D, 27° 24' 21'' K
Sultanhisar ilçe - Sultanhisar - Aydın
1461t 📖: Sultanhisarı
Y17 📖: Nýsa / Nyssa [ Eski Farsça nuşa "ölümsüz" ]
■ Strabon kentin Yunan-öncesi adının Athymbra olduğunu belirtir. Selevkos kralı I. Antioxos Sôtêr (MÖ 281-261) buraya kent statüsü vermiş ve tanrı Dionysos’un doğum yeri olduğu rivayet edilen efsanevî diyar Nysa adını vermiştir. SN
■ Koord: 37° 53' 23'' D, 28° 9' 22'' K
Yenipazar ilçe - Yenipazar - Aydın
1891s 📖: Yenipazar
■ 17. yy sonlarında Donduran kazası halkı tarafından ’Yenipazar’ adıyla kuruldu. SN
■ Koord: 37° 49' 32'' D, 28° 11' 47'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.