haritada ara :   km  
Artvin Merkezde 56 yerleşim bulundu.
sırala 
Ağıllar köy - Artvin Merkez (Zeytinlik bucağı) - Artvin
R1886 📖: Agara [ Gürcüce "yayla" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 1886 Rusya nüfus sayımında - Agara = 172 Türk (Ahıskalı?) Tashw
■ Koord: 41° 4' 42'' D, 41° 54' 52'' K
Ahlat köy - Artvin Merkez - Artvin
R1886 1927 📖 📖: Aglaxa [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1886 yılı sayımı: 271 Türk ve 7 Gürcü metonio
■ Koord: 41° 12' 38'' D, 41° 52' 26'' K
Alabalık köy - Artvin Merkez - Artvin
1913hk 📖: Yayla Goga
■ Karçhal/Karçxali dağının ana vadisinin üst kısmındadır. SN
■ Didvenah mahallesi Gürcü yerleşimidir. meriç
■ Koord: 41° 17' 28'' D, 42° 4' 18'' K
Arıpınarı-Akpınar mahalle (Taşlıca bağ) - Artvin Merkez - Artvin
hl 📖: Nakeravi [ Gürcüce "arpalık" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 41° 7' 9'' D, 41° 37' 50'' K
Artvin il - Artvin Merkez - Artvin
1933 📖: Çoruh (idari bölge)
1574t 1854h 📖 📖: Livana / Livane (idari bölge)
E1004 📖: Artıvan [ Gürcüce ]
G850 📖: Nigali (başka yer)
■ 9. yy'da Grigol Khantsteli'nin yaşam öyküsünde Nigali olarak anılan yer kentin karşısındaki Seyitler köyüdür. Bu isim daha sonra Ligani ve nihayet Livani olarak dönüşür. 16. yy başlarında Gürcü Livani beylerinin egemenliğinde olan bölge (bugünkü Artvin merkez ilçe ile Borçka ve Murgul), 1549’da Osmanlı yönetimine geçtikten sonra da Livana/Livane Sancağı adıyla anılmıştır. Livana’nın idari merkezi olan Artvin kalesi 1878-1918 Rus idaresi döneminde gelişen kasabanın nüvesini oluşturur. ■ 1921’de Türkiye’ye katılan Merkez, Borçka, Ardanuç, Şavşat ilçelerindeki tüm yer adları 1926’da Türkçeleştirilmiştir. Yusufeli, Hopa ve Arhavi köy adları ise 1960’tan sonra düzeltilmiştir. 1936’da Çoruh Vilayeti adı verilen idari birim, 1956’da Artvin olarak değiştirilmiştir. SN
■ Artvin okrugunda 1886 yılında Gürcü diye gösterilen yerleşimlerin büyük çoğunluğu 1897'de Türk olarak düzeltilmiştir. 1886 sayımının acele ve acemice hazırlandığının bir kanıtı da budur. Başka bir örnek vermek gerekirse Ruslar 1886'da Kelbecer, Laçın, Kubadlı ve Zengilan'daki köylerin büyük çoğunluğuna Kürt demiş, ancak 1897'de bunların önemli bir kısmını Tatar olarak geri değiştirmiştir. Zira bu düzeltilen köyler o dönemde ne Kürtçe bilir, ne de Kürt tayfalarına dahildir. Benzeri Kars'ın yerli Türk köylerine Kürt denilerek veya Kürt köylerindeki bazı hanelere Türk denilerek de yapılmıştır. metonio
■ Koord: 41° 10' 51'' D, 41° 49' 11'' K
Aşağımaden köy - Artvin Merkez (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1876s 📖: Xod aş. [ Ermenice xod "otlak" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 19. yy seyyah ifadelerine göre halkı Türk dilli `Müslüman Gürcü` idi. Bir miktar Ermeni nüfus da vardı. Yayla ve mevki adlarının çoğu Gürcüce, bazıları Ermenicedir. Bakır ve çinko madenleri tarihöncesi dönemden beri işletilmiştir. SN
■ Koord: 40° 58' 41'' D, 41° 49' 51'' K
Atabeyler mahalle (Ortaköy bağ) - Artvin Merkez (Ortaköy bucağı) - Artvin
1946 📖: Tanzilavur [ Gürcüce tanzilauri ]
■ Koord: 41° 15' 19'' D, 41° 56' 51'' K
Bağcılar köy - Artvin Merkez (Ortaköy bucağı) - Artvin
G850 1927 📖 📖: Opiza [ Gürcüce "su çıktı" ]
■ Halen yirmi kadar mahalleden oluşan dağınık bir yerleşim alanıdır. 9. yy’da Gurgen Bagrationi tarafından inşa ettirilen Opiza Gürcü manastırı’nın cılız kalıntısı merkez mahalle içinde bulunur. SN
■ Koord: 41° 13' 25'' D, 42° 2' 7'' K
Bakırköy köy - Artvin Merkez - Artvin
1913hk 📖: Kvartsxana
1876s 📖: Kuvarsxan [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1886 Rusya sayımında - Kvatsxana = 644 Gürcü (Acaralı) Tashw
■ Koord: 41° 14' 33'' D, 41° 48' 17'' K
Ballıüzüm köy - Artvin Merkez (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1927 📖: Direnk
1914h 📖: Melikankur (mah)
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 41° 5' 18'' D, 41° 47' 49'' K
Beşağıl köy - Artvin Merkez - Artvin
1876s 📖: Beşavul
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ ბეშაული // ბეშავული - 1907 yılında 456 nüfuslu Gürcü köyü idi. _GEO
■ 1886 Rusya nüfus sayımında - 402 Gürcü (Acaralı) Tashw
■ Koord: 41° 16' 6'' D, 41° 48' 39'' K
Çalışkanlar mahalle (Ortaköy bağ) - Artvin Merkez - Artvin
hl 📖: Ecvanta [ Gürcüce ]
■ Koord: 41° 15' 52'' D, 42° 0' 14'' K
Çeşmeli mahalle (Yanıklı bağ) - Artvin Merkez - Artvin
1946 📖: Hozabir
R1886 📖: Xozabiri/Xozapiri [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ İmerhevi köylerinden iken Artvin Merkeze bağlanmıştır. SN
■ Koord: 41° 15' 6'' D, 42° 9' 27'' K
Çimenli köy - Artvin Merkez (Ortaköy bucağı) - Artvin
1927 📖: Cimerk [ Gürcüce cmerki ]
1914h 📖: Labacimerk
1913hk 📖: Dabacimerk
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1886 yılı sayımı: 252 Türk metonio
■ Koord: 41° 11' 47'' D, 41° 58' 53'' K
Demirci mahalle (Taşlıca bağ) - Artvin Merkez - Artvin
Eski adı: İtliyet
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 41° 9' 16'' D, 41° 44' 46'' K
Derinköy köy - Artvin Merkez (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1913hk 📖: Gurcan + Vartisxev
1876s 📖: Gurcan Vartisxev [ Gürcüce vartisxevi "güldere" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 1886 Rusya nüfusa sayımı - Gurcan = 164 Türk (Ahıskalı?) Tashw
■ Koord: 41° 5' 26'' D, 41° 52' 46'' K
Dibdiba dağ - Artvin Merkez - Artvin
■ Koord: 41° 17' 10'' D, 41° 56' 0'' K
Dikmenli köy - Artvin Merkez (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1927 📖: Baket [ Gürcüce vaketi "düzlük, ovalık" ]
1913hk 📖: Bakta [ Gürcüce "düz mahalle" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 41° 2' 47'' D, 41° 49' 39'' K
Dokuzoğul köy - Artvin Merkez (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1876s 📖: Binat
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köyde halen Gürcüce konuşulur. SN
■ Koord: 41° 2' 33'' D, 41° 45' 57'' K
Dökmeciler mahalle (Alabalık bağ) - Artvin Merkez - Artvin
1913hk 📖: Xozbıruli [ Gürcüce ]
■ Koord: 41° 17' 53'' D, 42° 4' 0'' K
Erenler köy - Artvin Merkez - Artvin
1913hk 📖: İrası
1876s 📖: İrsa
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ 1886 Rusya nüfusa sayımında - İrsa-Axaldaba = 644 Gürcü (Acaralı) Tashw
■ Koord: 41° 16' 48'' D, 41° 47' 19'' K
Fıstıklı köy - Artvin Merkez - Artvin
1876s R1886 📖 📖: Nacvia [ Gürcüce nazvia "köknarlı" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1886 yılı sayımı: 214 Gürcü metonio
■ Koord: 41° 12' 15'' D, 41° 47' 37'' K
Givit mevki (Zeytinlik bağ) - Artvin Merkez - Artvin
1946 📖: Givit
■ Koord: 41° 7' 8'' D, 41° 52' 15'' K
Gökçeyurt mahalle (Taşlıca bağ) - Artvin Merkez - Artvin
hl 📖: Stepanize [ Gürcüce "Stepanoğlu" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 41° 11' 38'' D, 41° 44' 14'' K
Hamamlı köy - Artvin Merkez (Ortaköy bucağı) - Artvin
1876s 📖: Dolisxana
G800~ 📖: Doliskana [ Gürcüce lodiskana "taşlı tarla" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Tarihi Gürcü Dolishana Kilisesi bu köydedir. Dolishana adı metatezdir Lodisqana > Dolisqana > Dolisxana. Taner A.
■ 1886 Rusya nüfus sayımında - 216 Türk (Ahıskalı?) Tashw
■ Koord: 41° 9' 58'' D, 41° 57' 5'' K
Hızarlı köy - Artvin Merkez (Zeytinlik bucağı) - Artvin
R1910: Xetsor
1876s 📖: Xezor
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1886 Rusya nüfusa sayımı - Xedzor = 361 Türk (Ahıskalı?) Tashw
■ Koord: 41° 2' 52'' D, 41° 52' 3'' K
Kalburlu köy - Artvin Merkez (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1876s 📖: İşxalbur
■ 1886 yılı sayımı: 249 Türk metonio
■ Koord: 41° 8' 4'' D, 41° 53' 21'' K
Kalkanlı mahalle (Ortaköy bağ) - Artvin Merkez - Artvin
hl 📖: Zakerol [ Gürcüce ]
■ Koord: 41° 16' 14'' D, 41° 59' 48'' K
Kaşıklı-Kaşıkçı mahalle (Ortaköy bağ) - Artvin Merkez - Artvin
hl 📖: Duganala [ Gürcüce ]
■ Koord: 41° 17' 2'' D, 41° 58' 14'' K
Kökberet mahalle (Yanıklı bağ) - Artvin Merkez - Artvin
R1886 📖: Kokibereti [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Koord: 41° 19' 11'' D, 42° 6' 57'' K
Köseler köy - Artvin Merkez (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1927 📖: Geyisxana [ Gürcüce korusxana? "arpa tarlası" ]
1913hk 📖: Şurtum
■ 1927 tarihli Muvahhid Zeki listesinde görülen `Geyisxane` belki komşu Gümüşhane köyü adının yanlış okunmasından ibarettir. Köyün aşağı mahallesi Çoruh baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ 1886 Rusya nüfus sayımında - Giasxane = 154 Türk (Ahıskalı) Tashw
■ Koord: 41° 7' 26'' D, 41° 54' 45'' K
Milletbağı mahalle (Seyitler bağ) - Artvin Merkez - Artvin
1854h 📖: Lomaşen [ Ermenice/Gürcüce "çingene köyü" ]
■ Kafkasya berisinde yaşayan ve Ermenicenin bir lehçesini konuşan Çingene halkına Lom adı verilir. SN
■ Koord: 41° 11' 4'' D, 41° 50' 26'' K
Okumuşlar köy - Artvin Merkez (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1913hk 📖: Boselt [ Gürcüce "ahırlar" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Ünlü Şatberdi Gürcü manastırının kalıntıları bu köy yakınında teşhis edilmiştir. SN
■ 1886 Rusya nüfus sayımı - Boselt = 255 Türk (Ahıskalı?) Tashw
■ Koord: 41° 6' 1'' D, 41° 55' 31'' K
Ormanlı köy - Artvin Merkez - Artvin
1854h R1886 📖 📖: Omana
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 41° 15' 37'' D, 41° 45' 46'' K
Ortaköy köy - Artvin Merkez (Ortaköy bucağı) - Artvin
1876s 📖: Berta ბერთა [ Gürcüce berta "keşişler" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Başlıca mahalleleri Cedliyan, Ketket, Solamezre, Atanasur, Kohezelar, Sebeskül, Koçoğligiller, Papavur, Usufant, Kedihane, Şenetürk, Nadlavur, İmamgil, Nakavur, İslamoğulları, Tevkezelar, Gulavur, Solamezrelar, Kokvar, Silavut, Zakorol, Ecvante, Dableşet, Tavşangil, Annevur, Tavkatur ve Parahko’dur. Sakusel, Didigara, Tanzilavur, Corasa, Duganala, Kaltalak mezraları vardır. Ayrıca Duganala mezrasına bağlı üç mahalle bulunmaktadır, bunlar Samziyer, Kukuçkil ve Sirtmezre’dir. Yer adlarının bir kısmı Türkçe, diğerleri Gürcücedir. SN
■ 1886 Rusya nüfus sayımında - 1.559 Türk (Ahıskalı?) Tashw
■ Koord: 41° 15' 8'' D, 41° 59' 31'' K
Oruçlu köy - Artvin Merkez (Zeytinlik bucağı) - Artvin
G1874 📖: Orcoxi
1876s 📖: Orcok [ Gürcüce ]
■ Köyün büyük bölümü Çoruh baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Köyün adı büyük olasılıkla Gürcüce'dir. İki (Ori) ve Değenek (Coxi) ორი-ჯოხი kelimelerinden oluşmuştur. meriç
■ 1886 yılı sayımı: 405 Türk metonio
■ Koord: 41° 6' 6'' D, 41° 47' 47'' K
Oymaklı mahalle (Ortaköy bağ) - Artvin Merkez - Artvin
1927 📖: Corasa [ Gürcüce ]
■ Cori, Gürcüce katır demektir Yerin adı 'Katırlı' olarak çevrilebilir. meriç
■ Koord: 41° 14' 38'' D, 41° 57' 25'' K
Örücüler mahalle (Taşlıca bağ) - Artvin Merkez - Artvin
hl 📖: Muxrani [ Gürcüce "meşeli" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 41° 12' 29'' D, 41° 44' 43'' K
Papagur mahalle (Ortaköy bağ) - Artvin Merkez (Ortaköy bucağı) - Artvin
1946 📖: Papavur [ Gürcüce ]
■ Koord: 41° 15' 27'' D, 41° 57' 59'' K
Pırnallı köy - Artvin Merkez (Ortaköy bucağı) - Artvin
1913hk 📖: Porta
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 1886 Rusya nüfus sayımında - 110 Türk (Ahıskalı?) Tashw
■ Koord: 41° 15' 17'' D, 42° 4' 18'' K
Sakalar köy - Artvin Merkez (Ortaköy bucağı) - Artvin
1928 📖: Sakalar
1927 📖: Saltetri [ Gürcüce tskaltetri "aksu" ]
■ 1886 Rusya nüfus sayımında - 349 Türk (Ahıskalı?) Tashw
■ Koord: 41° 12' 27'' D, 41° 59' 39'' K
Salkımlı köy - Artvin Merkez - Artvin
R1886 1913hk 📖 📖: Tolgom/Tolgomi
■ 1886 yılı sayımı: 140 Türk metonio
■ Koord: 41° 11' 55'' D, 41° 52' 33'' K
Sarıbudak köy - Artvin Merkez (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1913hk 📖: Melo [ Gürcüce mela მელა "tilki" ]
■ Koord: 41° 4' 34'' D, 41° 46' 9'' K
Seyitler köy - Artvin Merkez - Artvin
1876s R1886 📖 📖: Svet/Sveti [ Gürcüce sveti "direk?" ]
G850 📖: Nigali
■ Livani/Livane vadisine ve beyliğine adını veren orijinal Nigali kalesi bu yerdedir. Artvin kalesi daha sonra Livane beyliğinin merkezi olmuştur. SN
■ Sve (სვე), Gürcüce 'el ile açılmış tarla' demektir. meriç
■ 1886 yılı sayımı: 107 Türk ve 5 Ermeni metonio
■ Koord: 41° 11' 50'' D, 41° 50' 11'' K
Sümbüllü köy - Artvin Merkez - Artvin
1913hk 📖: Kç. Sinkot
1876s 📖: Sinkot [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1886 yılı sayımı: 372 Gürcü metonio
■ Koord: 41° 15' 0'' D, 41° 47' 1'' K
Şarbiyet mevki (Okumuşlar bağ) - Artvin Merkez - Artvin
G1059 📖: Şatberdi
■ Gürcü Ortaçağı’nın önemli kültürel merkezlerinden biri olan manastır kalıntıları yakın tarihte Okumuşlar (Boselt) köyü yakınında bulunmuştur. SN
■ Koord: 41° 5' 47'' D, 41° 55' 11'' K
Şehitlik köy - Artvin Merkez - Artvin
1876s 📖: Mamazimda [ Gürcüce mama-tsminda "azizbaba kilisesi" ]
■ Koord: 41° 10' 31'' D, 41° 50' 21'' K
Taşlıca köy - Artvin Merkez - Artvin
1876s R1886 📖 📖: Xatila [ Gürcüce "mihraplı, ikonalı" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Mahalleleri: Tavkhatila, Depanidze, İmedidze, Molasi, Mukhnara, Nakeravi SN
■ Xat'i (ხატი), Gürcü dilinde 'ikona' demektir. Xat'iela (-ხატი -ელა) ise yapım ekleriyle 'ikonalı,ikona yeri' anlamı taşır. Zamanla bu ad Xat'ila şeklini almıştır meriç
■ 1886 yılı sayımı: 917 Gürcü metonio
■ Koord: 41° 10' 54'' D, 41° 42' 1'' K
Tosunlar mahalle (Ortaköy bağ) - Artvin Merkez - Artvin
1927 📖: Nukavur [ Gürcüce ]
■ Koord: 41° 15' 3'' D, 41° 58' 30'' K
Tütüncüler köy - Artvin Merkez - Artvin
1876s 1913hk 📖 📖: Kartla [ Gürcüce "Gürcü (köyü)" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Koord: 41° 16' 54'' D, 41° 44' 22'' K
Urzuma mezra (Ormanlı bağ) - Artvin Merkez - Artvin
2000 📖: Uzundere
R1886 📖: Urzuma/Urdzuma [ Gürcüce ordzma "iki kardeş" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1886 yılı sayımı: 54 Gürcü metonio
■ Koord: 41° 14' 23'' D, 41° 46' 45'' K
Varlık köy - Artvin Merkez - Artvin
1913hk 📖: Baratskan
1876s R1886 📖 📖: Varaçkana [ Gürcüce ]
■ Köyün adının orijinal hali büyük iihtimalle Gürcüce, Bara's kana (ბარა'ს ყანა) olup anlamı (Köyün bahçeleri) anlamına gelmektedir. meriç
■ 1886 yılı sayımı: 277 Türk metonio
■ Koord: 41° 13' 17'' D, 41° 52' 5'' K
Vezirköy köy - Artvin Merkez - Artvin
1913hk 📖: Kilisa Vazriya
1876s R1886 📖 📖: Vazriya [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 41° 13' 3'' D, 41° 51' 14'' K
Yanıklı köy - Artvin Merkez - Artvin
1913hk 📖: Tsixisxevi ციხისხევი [ Gürcüce "kaledere" ]
R1886 📖: Çixis-xevi ჩიხისხევი [ Gürcüce "çıkmazdere?" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Eskiden Şavşat’a aitken şimdi Artvin Merkeze bağlanmıştır. Mahalleleri: Didvenakhi, Dudubeti, İskhinari, Kokibereti, Küçük-Çihori, Ustamisi, Khozabiri, Tzeltzati. SN
■ Koord: 41° 18' 30'' D, 42° 7' 11'' K
Yukarımaden köy - Artvin Merkez (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1876s 📖: Xod yk. [ Ermenice xod "otlak" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Aşağımaden köyüne bakınız. SN
■ Aşağı Xod'da kilise kalıntısı var.1700'lerin ortalarından itibaren İslamiyet kabul edildi. Yer adlarının çoğu Gürcücedir. Saralot, Axalet gibi. Ali Eskici
■ Koord: 40° 59' 34'' D, 41° 52' 2'' K
Zeytinlik köy - Artvin Merkez (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1913hk 📖: Tsriya
1876s 📖: Sirya
■ Köyün aşağı bölümü Çoruh baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Köyün adı Gürcüce Tsra (ცრა) kelimesinden geliyor olması muhtemeldir. Tsra, kelimesi 'çise,çisenti' anlamı taşır. Tsria, ise 'çisentili yer' anlamı taşır. meriç
■ Koord: 41° 7' 10'' D, 41° 51' 13'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.