haritada ara :   km  
Antalya'da 19 ilçe bulundu.
sırala 
Akseki ilçe - Akseki - Antalya
1914hk 📖: Akseki | Marula
1484 📖: Marula / Marulya [ Yunanca ]
■ Kasabanın adı Marla veya Marulya’dır. Akseki eskiden beri bölge ve idari birim adıdır. SN
■ Koord: 37° 2' 48'' D, 31° 47' 22'' K
Aksu ilçe - Aksu - Antalya
Eski adı: Karanlık Sokak
■ Adını Aksu ırmağından alan idari bölgenin merkezi 1940’lardan sonra yeni alanda kuruldu, 1990’larda belediye, 2009’da ilçe oldu. SN
■ Adını yakınından akan Aksu nehirden alır. Nehrin antik dönemdeki adı Kestros olup, Hititçe Kastaraya'dan gelme olasılığı bulunmaktadır. ahmet uhri
■ Koord: 36° 56' 30'' D, 30° 48' 44'' K
Alanya ilçe - Alanya - Antalya
1914hk 📖: Alaiye / Alaya
1282 1333 📖 📖: ˁAlaiya [ Türkçe "Alaeddin (Keykubad) yeri" ]
Y1220 📖: Kalonóros [ Yunanca "güzeldağ" ]
Y-350 📖: Korakésion [ Yunanca "kuzguncuk" ]
■ MÖ 67’de Pompeius’un Akdeniz korsanlarına kazandığı deniz zaferiyle anılan Korakesion limanı idi. Yunanca «kóraks» (`kuzgun`) adından isim aldığını sanmamak için bir neden yoktur. ■ 13. yy’da Selçuklu sultanı Alaeddin Keykubad onuruna Alaiye adı verildi. 20. yy başlarına dek adın bu biçimi kullanılmıştır. SN
■ Koord: 36° 32' 32'' D, 31° 59' 49'' K
Demre ilçe - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1985 📖: Zümrütkaya
1928 📖: Kale (idari bölge)
1914hk 📖: Demre [ Yunanca ta Myra "Myro'lar" ]
Y17 📖: Myra [ Anadolu Dilleri ]
■ Demre ilçe merkezi, Eynihal ve Demre köylerinin birleştirilmesiyle oluşmuş ve 1987’de Kale adı verilmiştir. Yakın tarihte kasabanın tümü Demre olarak adlandırıldı. SN
■ Koord: 36° 15' 25'' D, 29° 59' 3'' K
Döşemealtı ilçe - Döşemealtı - Antalya
1968 📖: Kırkgöz Yeniköy
1890hk 📖: Kırkgöz Han
■ Döşeme, Antik Pamfilya (Antalya) ile Pisidya (Göller Bölgesi) ülkelerini bağlayan taş döşeli Roma yolunun adıdır. Yolun altında kalan ovaya Döşemealtı adı verilir. Adını yakındaki Selçuklu kervansarayı Kırkgöz Han’dan alan Kırkgöz köyü 1970’te Döşemealtı adı verilen bucağın merkezi, 1977’de Döşemealtı adıyla belediye, 2008’de ilçe oldu. SN
■ Koord: 37° 1' 23'' D, 30° 36' 6'' K
Elmalı ilçe - Elmalı - Antalya
1530t 📖: Elmalu
Y21 📖: Akarassós [ Anadolu Dilleri ]
■ 6. yy coğrafyacılarından Bizanslı Stephanos’a göre Likya’da Alimala adlı bir bölge mevcuttu (ed. Meineke, 1849, sf. 75). Ancak bu bölgenin yeri hakkında bilgi yoktur. Buna karşılık 5. ila 12. yy’lar arası piskoposluk statüsüne sahip olan Akarassós kenti bugünkü Elmalı olmalıdır. SN
■ İlçede 1936-1937 yıllarında Sason (Mala Elîyê Ûnis) isyanının bastırılmasından sonra Sason ve Kozluk taraflarından sürgün edilmiş çok sayıda Kürt nüfus bulunmaktadır. FREE
■ Koord: 36° 44' 10'' D, 29° 55' 3'' K
Finike ilçe - Finike - Antalya
1665 📖: Finika / Fineka
Y451 Y1118 📖 📖: Phoîniks / Phoínikê [ Yunanca phoîniks "hurma" ]
■ Antik Çağ’da Limyra kentinin limanı idi. 5. yy’da Limyra yerine kendi namına piskoposluk makamı olmuştu. SN
■ Koord: 36° 18' 11'' D, 30° 8' 48'' K
Gazipaşa ilçe - Gazipaşa - Antalya
1928 📖: Pazarcı
1926h 📖: Gazipaşa | Silinti (başka yer)
1522t 📖: Selendi / Selinti (başka yer)
Y-350 📖: Selinoûs akk. Selinoúnta (başka yer) [ Anadolu Dilleri ]
■ Antik Yunan kaynaklarında Selinoûs ve Selinounta, Türkçede Selinti adıyla tanınan antik kent bugünkü ilçe merkezinin 4 km güneyindedir. İmp. Traianus 9 Ağustos 115 tarihinde burada öldüğü için bir ara Traianoúpolis adı verildi. Selinti kazasına 1922 sonlarında siyasi nedenlerle Gazipaşa adı verildi; ilçe merkezi daha sonra halen bulunduğu Pazarcı mevkiine taşındı. SN
■ Delibaş Mehmet önderliğindeki Konya İsyanının ( Mayıs-Haziran 1920) bastırılmasına yardımları nedeni ile 21 Ekim 1922 İcra Vekilleri Heyeti ( Bakanlar Kurulu) kararı ile Selinti Bucağı ilçe yapılarak ismi Gazipaşa olarak değiştirildi. Özhan Çakıcı
■ Koord: 36° 16' 21'' D, 32° 18' 41'' K
Gündoğmuş ilçe - Gündoğmuş - Antalya
1928 📖: Eksere [ Yunanca ]
1914hk 📖: Gündoğmuş Köprüsü (başka yer)
■ Eksere kasabasının altındaki Gündoğmuş Köprüsü mevkiinde kurulmuş yeni yerleşimdir (yerel anlatı). Ancak 1911 Erkanı Harbiye haritası ile 1914 Kiepert haritası, Gündoğmuş Köprüsü’nü başka yerde gösterirler. Eskere adı Yun «kserós» `kuru` veya «kséra» `sarp, kayalık` ile ilgili olmalıdır. SN
■ Koord: 36° 48' 50'' D, 31° 59' 52'' K
İbradı ilçe - İbradı (Aydınkent bucağı) - Antalya
1968 📖: Aydınkent
1530t 1914hk 📖 📖: İbradi/İvradi
■ Yun *Apratteia benzeri bir addan türediğine dair B. Umar’ın tahmini, Osmanlı belgelerinde görülen İvradi biçimi karşısında mesnetsiz kalmaktadır. Özgün adın Yun bradý (`akşam`) veya bradýs (`geç, yavaş`) sözcükleriyle alakalı olması mümkündür. SN
■ İvradi veya İbradı, Kinnamos ve Xoniates'de Prakana, Osman Turan'da Brakena olarak geçen Eski Antalya/Side yolu üzerinde bulunan ünlü kalenin adıdır. [Bu görüş teyide muhtaçtır - SN] Ramazan Topraklı
■ Koord: 37° 5' 49'' D, 31° 35' 54'' K
Kaş ilçe - Kaş - Antalya
1928 📖: Andifli | Kaş
1891c 📖: Andifli
Y17 📖: Antiphellós [ Yunanca "Phellos karşısı" ]
■ İlçeye adını veren Kaş, şimdi Kasaba adı verilen köydür. Kaş ilçe merkezi Cumhuriyet döneminde sahildeki Andifli kasabasına taşınınca kasabanın adı da Kaş olarak değiştirildi. ■ Plinius’a göre kentin Yunan-öncesi adı Habessos idi. Phellos dağına karşı olduğu için Anti-phellos adını aldı. Phellos öreni Kaş’ın 5 km kadar kuzeyindeki Felen mevkiindedir. SN
■ Koord: 36° 12' 2'' D, 29° 38' 21'' K
Kemer ilçe - Kemer - Antalya
1928 📖: Kemer (idari bölge)
1914hk 📖: Eskiköy | Kemer
■ Kemer nahiyesi 1914’te teşkil edildi. İlk nahiye merkezi Ağva (Çamyuva) idi. Yeni iskân edilen bugünkü yerine 1968’de taşındı; 1991’de ilçe oldu. SN
■ Koord: 36° 36' 9'' D, 30° 33' 36'' K
Kepez ilçe - Kepez - Antalya
■ Koord: 36° 56' 22'' D, 30° 38' 47'' K
Konyaaltı ilçe - Konyaaltı - Antalya
■ Konyaaltı plaj ve mevki adıdır. Konya yolunun altında kaldığı için bu ad verilmiştir. 2008 yılında Antalya merkez ilçesinin bir bölümü bu isimle ilçe yapıldı. SN
■ Koord: 36° 51' 38'' D, 30° 37' 20'' K
Korkuteli ilçe - Korkuteli - Antalya
1530t 1911hk 📖 📖: İstanoz / İstanos [ Yunanca stenós "dar yer, boğaz" ]
1530t 📖: Korkuteli (idari bölge)
■ 1920lere kadar kayıtlarda Istanos olarak geçer.. hsn
■ Koord: 37° 3' 53'' D, 30° 11' 51'' K
Kumluca ilçe - Kumluca - Antalya
1914hk 📖: Kumluca (idari bölge)
1873s 📖: İğdir (idari bölge)
1665 📖: Eğdir (idari bölge) [ Yunanca akrotíri "burun" ]
■ İğdir (veya İğdir maa Kardıç) nahiyesi Gelidonya Burnu çevresinde yaklaşık olarak bugünkü Kumluca ve Kemer ilçelerini kapsamaktaydı. 1914’te Kumluca Nahiyesi adını aldı. İlçe merkezi 1980’den sonra Hacıveliler, Kasapçayırı ve Sarıkavak köyleri arasındaki boş alanda inşa edildi. ■ İğdir adının bir Türk boyu olan İğdir’lerle ilgili olması uzak olasılıktır. Evliya Çelebi’de geçen ’Eğdir’ yazımı, Yunanca Akrotiri (`burun`) sözcüğüne işaret eder. SN
■ Batı Antalya'da idari birim merkezi olan "İğdir" isminin Eğirdir/İğridir ile ilişkisi olmayıp Türk boyu olan "İğdir" isminden geliyor olma ihtimali vardır. 2. Murat döneminde yazılan "Tevârih-i Al-i Selçuk" ve benzeri bazı kitaplar İğdir boyunun bu bölgede etkin olduğuna dair ifadeler içeriyor. Yine "İğdir" idari biriminde bulunan "İdyros" isimli antik yerleşim yerinin İğdir boyu ile ilişkili olma ihtimali olabilir. alkın çetinkaya
■ Koord: 36° 22' 13'' D, 30° 17' 12'' K
Manavgat ilçe - Manavgat - Antalya
1926h 📖: Kürd Damları
1914hk 📖: Pazarcık / Pazarcı
1876a 📖: Düşenbe (nahiye)
1571 📖: Manavğad + Düşenbe (idari bölge) [ Türkçe düşenbe "pazartesi" ]
E1199 📖: Manavğad (neh)
■ Manavgat Nehri adını muhtemelen bugünkü Akseki-Kepez mevkiinde olup 6. yy’dan itibaren Notitia’larda zikredilen Manaua kasabasından alır. Yörenin eski yerli halkına Manavlu adı verilir ve `Akseki tarafından geldikleri` rivayet edilir. ■ En erken 1199’da Ermenice bir kaynakta görülen +ğat ekinin anlamı belirsizdir. Osmanlı döneminde nehrin batı yakası Manavgat nahiyesi/kazası, doğu yakası ise Düşenbe nahiyesi idi. ■ Bugünkü ilçe merkezi, Manavgat köprüsü kenarındaki Pazarcık mevkiinde kuruldu. SN
■ © 03.07.1818 Manavgat kazası dahilinde iskan edilen Karahacılı ve Eski Yörükan cemaatları Yenişehir sancağı dahilinde Dumanlı dağlarında yaylayıp Ayas ismindeki mahallerde güzleyip Teke Köprüsü civarında kışlaklarında bulundukları zaman her tarafta memleket ayanı fazla tekalif ve aidat talebiyle tazyik ettiklerinden men‘i hakkında. deyar heyran
■ Koord: 36° 47' 8'' D, 31° 26' 34'' K
Muratpaşa ilçe - Muratpaşa - Antalya
■ Antalya merkez mahallelerinden birinin adı iken, 2008’de bu isimle bir ilçe yaratıldı. SN
■ Koord: 36° 53' 47'' D, 30° 41' 29'' K
Serik ilçe - Serik - Antalya
1926h 📖: Serik | Kökez
1890hk 📖: Kökez | Şevketiye
1665 📖: Serik (idari bölge) [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Serik veya Serek kaza adı 16. yy’dan itibaren kaydedilmiştir. Eski kaza merkezinin antik Selge (şimdiki adı Zerk) kasabası olması ve Serik adının doğal ses evrimiyle Selge’den türemiş olması muhtemel görünmektedir. ■ İlçe merkezi olan kasaba 1880’lerde Kökez adı verilen mevkide Tesalya muhacirleri ile iskân edildi ve Şevketiye adı verildi ise de Kökez adı daha yaygın olarak kullanıldı. 1920 civarında Serik ilçe merkezi buraya taşındı. SN
■ © 26.03.1732 Karahisar-ı Teke civarındaki Serk taifesi ötedenberi şekavetle meluf olduklarından ve tenkillerine memur edilen Alanya Mutasarrıfı İbrahim Paşa İran seferine memur olmağla bunların şakavetleri ziyadeleştiğinden... © 13.06.1771 Kışın Teke yazın Beyşehir sancağında haymenişin olan Serk taifesi eşkıyasının tutulup hapsedilmesi ve şeran ashab-ı hukuk ile mürafaaları icra olunarak ihkak-ı hak edilmesi... deyar heyran
■ Eskiyörük yörükleri yoğundur. hsn
■ Koord: 36° 54' 57'' D, 31° 5' 49'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.