haritada ara :   km  
Alpu'da 30 yerleşim bulundu.
sırala 
Ağaçhisar mahalle - Alpu - Eskişehir
1928 📖: Ağaçhisar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 39° 55' 5'' D, 31° 8' 59'' K
Aktepe mahalle - Alpu - Eskişehir
1893y 1928 📖: Rıfkiye
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1878'de Romanya'ya katılan Dobruca'nın çeşitli köylerinden Ömer Rıfkı Ef. önderliğinde göçen Nogaylar yerleşiktir. Tosbağa Pınarı mevkiinde kurulan köye Sultan Abdülhamit'in 1893 tarihli iradesiyle Rıfkiye adı verildi. SN
■ Koord: 39° 42' 37'' D, 30° 58' 59'' K
Alanpınar mahalle - Alpu - Eskişehir
1924h 📖: Alanpınar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Kısmen Yörük yerleşimi
■ Köyün eski yerlisi olan manavlara 1950’lerde göçen Yörük aileler eklenmiştir. SN
■ Koord: 40° 1' 40'' D, 30° 51' 12'' K
Alpu ilçe - Alpu - Eskişehir
1928 📖: Alpu
■ İlçe merkezinin yerlisi ağırlıkla Manavdır. metonio
■ Koord: 39° 45' 56'' D, 30° 57' 21'' K
Arıkaya mahalle - Alpu - Eskişehir
1928 📖: Arıkaya
Yörük yerleşimi
■ Koord: 39° 57' 11'' D, 31° 1' 45'' K
Bahçecik mahalle - Alpu - Eskişehir
1928 📖: Bağçecik
Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi
■ Muhacir Türkler de bulunuyor. metonio
■ Koord: 39° 49' 27'' D, 30° 52' 51'' K
Başören mahalle - Alpu - Eskişehir
1928 📖: Başviran
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 39° 57' 34'' D, 30° 58' 24'' K
Belkese mahalle - Alpu - Eskişehir
1924h 📖: Belkese Yaylası [ Yunanca palaio eklísia "eski kilise" ]
■ Manav ve Yörük karışıktır. metonio
■ Koord: 39° 59' 58'' D, 30° 59' 21'' K
Bozan mahalle - Alpu - Eskişehir
1928 📖: Bozan
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 39° 47' 23'' D, 31° 6' 1'' K
Büğdüz mahalle - Alpu - Eskişehir
1928 📖: Büğdüz [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 13. yy’a ait olduğu sanılan camii bulunur. SN
■ Koord: 39° 51' 8'' D, 31° 5' 2'' K
Çardakbaşı mahalle - Alpu - Eskişehir
1928 📖: Çardakbaşı
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Koord: 39° 44' 24'' D, 31° 6' 19'' K
Çukurhisar mahalle - Alpu - Eskişehir
1468 📖: Çukurhisar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Tatar veya Nogay yerleşimi. Kafkas göçmeni/Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Abhaz, Adıge, Çeçen ve Tatar muhacirlerin yerleştiği köy Çerkes Çukurhisar olarak da adlandırılır. SN
■ Çoğu Çerkes (Abaza ve Kabardey), bir kısmı Kırım Tatarıdır. metonio
■ Koord: 39° 50' 58'' D, 30° 59' 13'' K
Dereköy mahalle - Alpu - Eskişehir
1928 📖: Dereköy
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 39° 55' 53'' D, 30° 59' 34'' K
Esence mahalle - Alpu - Eskişehir
hl 📖: Yellice
1928 📖: Şefkatiye
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Nogay ve Kırım Tatarı karışıktır. metonio
■ Koord: 39° 42' 51'' D, 31° 1' 54'' K
Fevziye mahalle - Alpu - Eskişehir
1928 📖: Fevziye
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Kırım göçmenlerinin iskan edildiği köye Eskişehir Muhacirin Komisyonu azalarından Kırımlı Fevzi Bey'in (Altuğ, 1878-1934) adı verilmiştir. SN
■ Koord: 39° 43' 44'' D, 30° 54' 56'' K
Gökçekaya mahalle - Alpu - Eskişehir
1928 📖: Cicoroz
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 1' 1'' D, 30° 59' 18'' K
Gökçeoğlu mahalle - Alpu - Eskişehir
1928 📖: Gökçeoğlu
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ 1880'lere dek nüfusu Ermenilerden oluşan köye daha sonra Erzurum muhaciri Kürtler, Elazığlı Aleviler ve Kırım Tatarları yerleşmiştir. 1980'lere dek köyde Tatar dili ve kültürü canlı iken günümüzde Tatar nüfus kalmamıştır. SN
■ Rum devrinden kalma virân yerleri mevcuttur. Manav
■ Koord: 39° 43' 35'' D, 30° 52' 20'' K
Güneli mahalle - Alpu - Eskişehir
1928 📖: Mamure [ Türkçe "kasaba" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Köyün 1 km yakınında izleri bulunan eski Rum köyü 19. yy sonlarında terk edilmiş, şimdiki yerleşim alanında 1901'den sonra Kırım göçmeni Tatarlar için yeni köy kurulmuştur. SN
■ Koord: 39° 42' 55'' D, 30° 56' 18'' K
Güroluk mahalle - Alpu - Eskişehir
1933 📖: Kızılsuvat
1928 📖: Refahiye
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Doğrudan Kırım'dan gelen Tatar muhacirler tarafından kurulan köye 1901 tarihli irade ile Refahiye adı verilmiştir. Halk arasında Kızılsuvat kullanılır. SN
■ Koord: 39° 41' 14'' D, 31° 6' 26'' K
Işıkören mahalle - Alpu - Eskişehir
hl 📖: Arapkuyusu
1925h 📖: Aziziye
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay/Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi
■ Nogay ve Gacal muhacirlerin iskan edildiği köye 1890'da Aziziye adı verilmiştir. Ancak halk arasında genellikle Arapkuyusu adı kullanılır. Nogay dili yakın döneme dek canlı idi. SN
■ Koord: 39° 39' 37'' D, 30° 56' 39'' K
Karacaören mahalle - Alpu - Eskişehir
1928 📖: Karacaviran
■ Karakeçili Yörük köyüdür. metonio
■ Koord: 40° 1' 3'' D, 31° 5' 30'' K
Karakamış mahalle - Alpu - Eskişehir
1702 📖: Karakamış
Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi
■ Pomak yerleşimi Manav
■ Koord: 39° 50' 0'' D, 30° 53' 20'' K
Koşmat mahalle - Alpu - Eskişehir
1968 📖: Yayıklı
1946 📖: Koşmat
1928 📖: Xoşmat
Alevi-Türk (Geygel) yerleşimi
■ Koşmat Ermenice `tekesakalı` demektir ve tekesakalı (tragopogon) bitkisinin adıdır. Bu coğrafyada Ermenice bir yer adı mümkün görünmüyor. Ancak Elazığ Kovancılar ilçesine bağlı Koşmat (Çakırkaş) köyüyle bir ilgisi olabilir. SN
■ Koşmat ismi 2014 yılında iade edildi. Köyde Geygel topluluğuna mensup olmayan Aleviler de vardır. C.G.
■ Koord: 39° 39' 52'' D, 31° 4' 36'' K
Osmaniye mahalle - Alpu - Eskişehir
cit 📖: Osmaniye
Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi
■ Eskişehir'in Osmaniye karyesine iskân olunan Pomak muhâcirlerin, karyenin bataklık ve sazlık olması sebebiyle bir saat mesafede bulunan Kavacık'a nakillerine izin verildiği (1892). Kurucu kâfile Plovdiv civârındaki Kostandovo, Dorkovo, Peštera ve İliđena köylüsü Pomaklar olmuş, 1908, 1914-15 gene İliđena köyünden yeni âileler gelmiş, 1936 senesinde Rakitovo ve Babjak köylerinden yeni bir kâfile daha eklenmiştir. Manav
■ Koord: 39° 50' 38'' D, 30° 54' 34'' K
Özdenk mahalle - Alpu - Eskişehir
1928 📖: Özdenk
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 39° 53' 56'' D, 31° 1' 21'' K
Sakarıkaracaören mahalle - Alpu - Eskişehir
1928 📖: Karacaviran Sakarı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 1' 48'' D, 30° 55' 56'' K
Sarıkavak mahalle - Alpu - Eskişehir
1928 📖: Sarıkavak
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 30'' D, 30° 53' 47'' K
Söğütçük mahalle - Alpu - Eskişehir
1928 📖: Söğütçük
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Eskişehir Kazâsı Söğütçük yaylası nam mahalde teşkil olunan karyenin Söğütçük olarak isimlendirilmesi. H-26-10-1319 Manav
■ Koord: 39° 53' 58'' D, 30° 58' 23'' K
Uyuzhamamı mahalle - Alpu - Eskişehir
Eski adı: Uyuzhamam
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Kısmen Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Koord: 39° 41' 5'' D, 31° 2' 23'' K
Yeşildon mahalle - Alpu - Eskişehir
1928 📖: Yeşildon
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1903 yılında Kırım göçmenlerince kurulmuştur. Halen Tatarca yaygın olarak konuşulur. SN
■ Koord: 39° 45' 32'' D, 31° 2' 33'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.