haritada ara :   km  
Alpk��y' 24 yerleşim bulundu.
sırala 
Aksakal mahalle (Olukpınar bağ) - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Apuşta
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 26'' D, 39° 19' 27'' K
Akyünlü köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Tığinkar
E1902 📖: Teğinkar
1522t 📖: Tiğinkar [ Ermenice "sarı taş" ]
■ Koord: 39° 39' 21'' D, 39° 23' 44'' K
Alpköy köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Alboşi
E1600 📖: Alpoşi Ալփոշի
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Ermelik bucağına bağlı Alpuşu köyü 12.6.1956 tarihli kararla Alp İstasyonu civarına nakledilerek Alpköy adı verilmiştir. SN
■ Sünni Türk ve az sayıda Müslümanlaşmış Ermeni yerleşimidir. Sünni Türk ve Müslümanlaşmış Ermeni kökenli nüfus 1943 yılında Tan köyünden gelmiştir. Köyün arazisi 1943 yılında Tan'dan gelen 11 hane tarafından Sağıroğulları'ndan satın alınmış ve 1947 yılında köy resmen kurulmuştur. N.N
■ Koord: 39° 37' 12'' D, 39° 11' 36'' K
Beşikli köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Ardos [ Ermenice ardots "ekinlik" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 39' 10'' D, 39° 17' 40'' K
Çakırlar köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Sizmid [ Ermenice ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 9'' D, 39° 23' 23'' K
Çangılvankı mevki (Gökkaya bağ) - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
E1902 📖: Maneayr [ Ermenice "Mane mağarası" ]
■ Ermenilere Hristiyanlığı getiren Aziz Krikor (Gregor) Lusavoriç'in son yıllarında inzivaya çekildiği mağara Sebuh Dağı zirvesinin hemen altında 2600 mt rakımdadır. Bu yerde 9. ila 11. yy'da inşa edilen manastır kompleksi, mevkiin sapalığından dolayı nispeten sağlam kalabilmiştir. SN
■ Koord: 39° 43' 48'' D, 39° 11' 33'' K
Dereköy köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Dereköy
Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Nadaroğlu deyar heyran
■ Koord: 39° 34' 23'' D, 39° 14' 25'' K
Doğan köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Tortan
E390 📖: Tordan [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Arslanan) yerleşimi
■ Kral Dikran’ın MÖ 1. yy’da Asur ülkesinden getirdiği tanrı Bar-şamma’nın fildişi ve gümüşten heykelinin bulunduğu tapınak merkezi idi. Ermenilere Hıristiyan dinini getiren Aziz Krikor’un naaşı ölümünden bir süre sonra Erzincan’ın Sebuh dağında bulunarak buraya getirildi ve burada defnedildi. Oğlu Vrtanes ile torunu Husig de burada gömülüymüş. 19. yy sonunda 30 nüfus Ermeni ve Alevi karışık idi. SN
■ Koord: 39° 39' 24'' D, 39° 8' 40'' K
Esimli köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 📖: Brastik
1902hb 📖: Kuru Brastik [ Ermenice brastik պրաստիկ "dış mahalle, bucak" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Brastik adı için bkz. Pülümür Salkımözü. SN
■ Koord: 39° 37' 24'' D, 39° 13' 54'' K
Gökdere mezra (Gökkaya bağ) - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
E1902 📖: Avak Vank [ Ermenice "büyük manastır" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Garni/Karni deresi üzerindeki mezra yakınında 2000 mt rakımda 'Avak Vank' adı verilen manastırın acıklı durumdaki kalıntıları bulunur. İsa'nın havarilerinden Tateos ve Bartholomeos tarafından kurulduğu rivayet edilen manastır 1895 olaylarında tahrip edilmiş, 1903'te yapıyı yeniden canlandırmaya çalışan Peder Vartan'ın oğlu burada öldürülerek aynı yere defnedilmiştir. SN
■ Koord: 39° 41' 7'' D, 39° 13' 56'' K
Gökkaya köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
E1079 1928 📖 📖: Karni Գառնի [ Ermenice "kuzulu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Avak Vank (Büyük Manastır) adı verilen Ermeni manastırının kalıntıları bu köyün kuzeyindedir. SN
■ Koord: 39° 39' 47'' D, 39° 13' 9'' K
İncedere köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 📖: Dere Tımığı
1925h 📖: Dere
■ Koord: 39° 36' 51'' D, 39° 20' 27'' K
Kazankaya köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 1928 📖 📖: Yeranos /İranos [ Ermenice ]
■ Koord: 39° 38' 21'' D, 39° 24' 20'' K
Konuksever köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Ğamarik [ Ermenice gamarig "kemercik" ]
1522t 📖: Kamarik
■ Koord: 39° 36' 46'' D, 39° 17' 46'' K
Koruyolu köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Tavğunk | Tavğunz [ Ermenice tavgunk akk. tavguns "fundalıklar" ]
E1902 📖: Tavgner [ Ermenice "fundalıklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 39' 18'' D, 39° 10' 3'' K
Küplü köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Komik [ Ermenice komk "ağıllar" ]
■ Koord: 39° 37' 56'' D, 39° 21' 47'' K
Maksutuşağı köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Maksuduşağı [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 19'' D, 39° 11' 11'' K
Mezraa köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Aşağımezra [ Türkçe ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 19'' D, 39° 19' 15'' K
Olukpınar köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 📖: İzinsor
E1902 📖: Yezntsor [ Ermenice "sığırdere" ]
1522t 📖: Yezınsor yk.
■ Koord: 39° 37' 30'' D, 39° 20' 57'' K
Sarıyazı köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Meyranlı [ Türkçe "Meryemli?" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1522/1530 tarihli Osmanlı tahririnde burada Meyranlı Deresi kaydedilmiştir, ancak Meyranlı köyü yoktur. SN
■ Koord: 39° 36' 23'' D, 39° 21' 20'' K
Sürekköy köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Sürerk
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Bölgede,1915 Ermeni olaylarına kadar Türkmen ve Ermeni köylüler karşılıklı bloklar halinde yaşamışlardır. muhammed akkan
■ Koord: 39° 39' 11'' D, 39° 19' 35'' K
Uluçınar köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 📖: Hoğut [ Ermenice hoğud? "topraklı" ]
1902hb 📖: Horurt
Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Koord: 39° 35' 54'' D, 39° 9' 35'' K
Yağca köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 📖: Tımığı
1522t 📖: Tamuği [ Ermenice uği "yol" ]
■ Koord: 39° 36' 16'' D, 39° 19' 17'' K
Yastıktepe köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 📖: Perçenç [ Ermenice ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 39' 55'' D, 39° 15' 59'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.