haritada ara :   km  
Akpazar'da 24 yerleşim bulundu.
sırala 
Akpazar belediye - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Peri | Çarsancak (idari bölge) [ Türkçe çar sancak "dört sancak" ]
E1878 📖: Perri [ Ermenice "bereketli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi-Kürt veya Zaza/Sünni Türk yerleşimi
■ Perri kasabanın ve buradan akan nehrin, Çarsancak ise idari bölgenin adıdır. Çarsancak (Dört sancak: Çemişgezek, Petek, Sağman ve Mazgird), sırasıyla Diyarbakır eyaletine bağlı sancak (16.yy), Harput`a bağlı kaza (1855), Pertek`e bağlı nahiye (1927) olmuştur. 1894 Mamuretülaziz Salnamesine göre nüfusu 2.114 Ermeni ve 564 Müslüman’dan ibaretti. ■ Kevork Yerevanyan'ın 'Çarsancak Ermenileri Tarihi' adlı Ermenice eseri 1956'da Beyrut'ta yayımlanmıştır. SN
■ Koord: 38° 51' 2'' D, 39° 40' 41'' K
Ayvatlı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖: Ayvatlı/Hayvatlı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında 110 Ermeni ve 40 Müslim nüfusu vardı. SN
■ Koord: 38° 54' 32'' D, 39° 47' 43'' K
Balkan köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 📖: Yılanlı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 51'' D, 39° 39' 8'' K
Demirci köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Demirci
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 49' 56'' D, 39° 39' 7'' K
Elmalık mahalle (Akpazar bağ) - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖: Seyidli
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 52' 20'' D, 39° 46' 58'' K
Gelinpınar köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 📖: Şomi
E1878 📖: Şohmin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 54' 48'' D, 39° 42' 7'' K
Göktepe köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
Z 📖: Goydep [ Türkçe göktepe ]
E1885 1925h 📖 📖: Göktepe
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 47'' D, 39° 37' 13'' K
Güneşdere mahalle (Akpazar bağ) - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 1928 📖 📖: Basi / Basu
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Basu Türkçe "Demir"anlamında olabilir. 62Ali
■ Koord: 38° 53' 17'' D, 39° 41' 0'' K
Güneyharman mahalle (Akpazar bağ) - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Köderiç
E1878 📖: Kodaric [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Çeşitli kaynaklarda (Adontz 19).belirtilen görüşün aksine, Prokopios’un 6. yy’da tahkim edildiğini belirttiği Kitharizon kalesi burası olamaz. SN
■ Koord: 38° 54' 31'' D, 39° 44' 58'' K
İsmailli köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: İsmail
E1878 📖: İsmayeltsik [ Ermenice "İsmailliler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 33'' D, 39° 37' 21'' K
Karabulut mahalle (Akpazar bağ) - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Sorek/Şörek
E1878 📖: Tsorag [ Ermenice "derecik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni (Hayhorom) yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 54' 34'' D, 39° 46' 0'' K
Karayusuf köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Karayusuf [ Türkçe ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Eski köy kuzeyde baraj gölü kıyısında olup metruktur. SN
■ Biçer ve Erikli isminde İki mezrası vardır. 62Ali
■ Koord: 38° 49' 9'' D, 39° 35' 53'' K
Karsan köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 📖: Karsan
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 49' 56'' D, 39° 47' 18'' K
Karşıkonak köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖: Hoşe / Hoşî
cit 📖: Xoşeş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ © 07.05.1782 Palu kazasında Hoşeş nam karyede zuhur eden altın ve gümüş madeni hakkında Ergani ve Keban Madenleri Emini Yeğen Mehmed'e hüküm. deyar heyran
■ Koord: 38° 50' 35'' D, 39° 41' 33'' K
Kayacı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Kayacı
E1878 📖: Ğayaçin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 27'' D, 39° 48' 5'' K
Kepektaşı mahalle (Akpazar bağ) - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖: Pağnik [ Ermenice "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 51' 34'' D, 39° 42' 37'' K
Kızılcık köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1902 1925h 📖 📖: Kızılcık
E1878 📖: Kuzulcuğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 54' 9'' D, 39° 38' 43'' K
Kuşçu mahalle (Akpazar bağ) - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Kuşçu
E1878 📖: Xuşin/Xuşciyan [ Ermenice "kuş köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Akpazar'ın nufüsu 2000 altına düşünce beldenin düşmemesi için mahalle yapıldı. 62Ali
■ Koord: 38° 52' 3'' D, 39° 43' 28'' K
Obrukkaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
hl 📖: Lemk
E1878 1925h 📖 📖: Lamk [ Ermenice lamug "Kürt oğlan, lavuk" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 42'' D, 39° 44' 49'' K
Obuzbaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Kürikan [ Kürtçe "sülale, aşiret" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 1'' D, 39° 49' 35'' K
Ortadurak köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 📖: Çalkadan
Sünni Türk yerleşimi
■ Kültür olarak Elazığ'a yakındır. Gakkoş 23
■ Koord: 38° 49' 34'' D, 39° 41' 8'' K
Örs mahalle (Akpazar bağ) - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Örs
E1878 📖: Urts [ Ermenice "gelinhaçı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Urts: Ermeni geleneğinde düğünlerde çiçekler ve meyvelerle süslenip elden ele gezdirilen haç şeklinde tahta simge. (SN) ■ Bu köyün ismi Ermenice kaynaklarda Urts’tur. Ermenice tam olarak böyle bir kelime de var: Kabarık ve yumuşak bir tür ot. Türkçe karşılığı; keklik otu. (Hovsep Hayreni) SN
■ Koord: 38° 54' 29'' D, 39° 43' 36'' K
Şavkın mezra (Akpazar bağ) - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Zîri/Zeri [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kalmış ve yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ Büyük bölümü Keban barajı dolayısıyla istimlak edilmiştir. 62Ali
■ Köy ve mahalle statüsü kalkmış, bölgenin çoğu gibi Akpazar'a bağlanmıştır. ishak levent
■ Koord: 38° 51' 8'' D, 39° 38' 14'' K
Til mezra (Akpazar bağ) - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Til [ Ermenice/Süryanice "höyük" ]
E1878 📖: Tılapert [ Ermenice "Til kalesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Bu köye yakın Peri Suyu kıyısında 1915 Mayıs’ında gerçekleştirilen kitlesel katliamı Kevork Yerevanyan Badmutyun Çarsancaki Hayots (Çarsancak Ermenileri Tarihi, Beyrut 1956) kitabında aktarır. SN
■ Köyde bir cami bulunmaktadır. Mehmet Ali
■ Köy ve mahalle statüsü kalkmış,bölgenin çoğu gibi Akpazar'a bağlanmıştır. ishak levent
■ Koord: 38° 52' 3'' D, 39° 44' 59'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.