haritada ara :   km  
Akmeşe'de 18 yerleşim bulundu.
sırala 
Akmeşe mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Akmeşe
1921h 📖: Ermeşe
1890hk 📖: Armaş [ Türkçe Armağan Şah? ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Kasabada bulunan Çarxapan S. Asdvadzadzin (`Kötülüksavar Meryem`) Ermeni manastırı 17. yy’da kurulmuş ve Batı Anadolu’daki en önemli Ermeni dini kurumlarından biri olmuştur. (P. Muradyan & A. Muşeğyan, Armaşi Tıbrevankı, 1998). 1915 tehcirinden sağ kurtulan Ermeniler 1921’de sürgün edildi. İskeçeli mübadiller yerleştirildi. SN
■ Kuruluş:1611? 1924'te metruk halde bulunan Ermeni kasabası ilk defa Drama çevresinden Kozluca, Gabrovo, Meşeli ve Horozlu köylerinden getirilen mübâdillere açıldı. Daha sonra Romanya ve Bulgaristan göçmenleri devam etti. Kocadere üzerinde kurulu manastır değirmeni mübâdiller tarafından işletildi. Armaş matbaâsı çöplük hâlindedir. 220 talebeli Neregian okulu bulunuyordu. Charles Aznavour'un anası buralıdır. Manav
■ 20. yy başlarında Ermenilerin en önemli eğitim ve kültür merkezlerinden birisiydi. Tehcirden hemen sonra kilise ve evler yıkıldı. Aynı zamanda bugünkü Jandarma Karakolu'nun olduğu yerde okul olduğu ama bu okulun köylüler tarafından yıkıldığı söylenmektedir. Cepni41
■ Koord: 40° 50' 54'' D, 30° 11' 55'' K
Ambarcı mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖: Ambarcı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Alt köyleri: Tepebaşı, Kalaycılar, Uzunlar ve Budaklar. Rumeli muhâciri yerleşimi. İzmid sancağı merkez kazasına tabi Ambarcı Divani zurra‘ı için Ziraat Bankası'ndan ikraz olunacak mebaliğ. (Ticaret) H-12-03-1325 Manav
■ Koord: 40° 53' 27'' D, 30° 11' 43'' K
Bağlıca mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Roçkan
1908h: Orcğan?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bir süreliğine Çerkes yerleşimi. Mahalleleri: Toramanlar, Ortaköy, Roçkan. Manav
■ Koord: 40° 54' 46'' D, 30° 11' 21'' K
Budaklar mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1908h: Budaklar
■ Budaklar nahiyesi Ortaburun köyünün Kurtdere divanından ayrılarak müstakil bir köy haline getirildiği. 17.09.1923 Manav
■ Koord: 40° 52' 49'' D, 30° 12' 3'' K
Çavuşoğlu mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖: Çavuşoğlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 53' 25'' D, 30° 13' 1'' K
Düğmeciler mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 54' 55'' D, 30° 13' 9'' K
Güvercinlik mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1908h: Güvercinlik
■ 20. yy başında Ermeni/Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 53' 38'' D, 30° 10' 35'' K
Kadriye mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1915h 📖: Kadriye | Gülbahçe
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Gülbahçe ismi hâlen çok yaygındır. İskân için Adapazarda şeker fabrikasının bahçesinde bekleyen muhâcirler burayı duyup geldiler. Kıtlık içindedeki halka Ermeni köyü Haskal (Mecidiye) kol kanat gerdi. Evrak: Ardahan ve Ahıska (Ahısha)'dan İzmid'in Armişe nahiyesi Kadriye karyesine yerleştirilen muhacirlerin istedikleri yemeklik ve tohumluk zahire ile birer çift hayvanın Ziraat Bankası'ndan kefalet-i müteselsile yoluyla karşılanması. H-03-09-1326 Manav
■ Koord: 40° 52' 13'' D, 30° 7' 41'' K
Karaabdülbaki mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
hl 📖: Karabat
1928 📖: Karaabdülbaki
■ 20. yy başında Manav/Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Karabat isimli sülaleden. Manav
■ Koord: 40° 47' 49'' D, 30° 9' 17'' K
Kurtdere mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Mahalleleri: Ayvalı, İslamköy, Tevfikiye. Tevfikiye Rumeli muhâcirlerinden teşkil olup harman sonunda saya şenliği tertiplenir. Ayı, deve, keçi, hayalet kılığına giren gençler ''Sayacı geldi duydunuz mu, Selam verdi aldınız mı, sayacının sayası, Hz. Ali'nin sayası" diyerek bir sopaya bağladıkları 40 âdet çanı da büyük bir gürültüyle çalan gençler, hâne sahiplerinden çobanın hakkını isterler. İzmid'de kain Ermişe nahiyesinde teşkil edilen üç karyenin İnamiye, Fevziye ve Tevfikiye namlarıyla tevsimi. (Harbiye, Maliye, Defter-i Hakani, Dahiliye) H-12-07-1323 Manav
■ Koord: 40° 47' 28'' D, 30° 10' 56'' K
Mecidiye mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1915h 📖: Mecidiye
■ 20. yy başında Karadeniz göçmeni/Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ 'Laz' muhacir köyü olan Mecidiye'nin güneyindeki Xaçadur Ağa Çiftliğinde 1897 yılında bir Ermeni köyü veya mahallesi tesis edilmişti. Şimdi Mecidiye köyüne dahildir. SN
■ M. Ormanian'ın şahitliğine göre, Armaş'ın karşısında bulunan Xaskal köyü resmiyette Piramat/Pirahmet idi. 8 evin olduğu köyün isminin ihtiyar Ahmet'ten kalma olduğu belirtilmiş. İpek böcekciliği ile şarapçılık gelişkindi, mesleki mektep vardı, 117 hâneli gelişkin bir Ermeni köyüydü. 1890'da 27 hâne Rum Ortodoks otururdu. Manav
■ Koord: 40° 52' 15'' D, 30° 9' 1'' K
Ortaburun mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Ortaburun
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Bulgaristan’in Razgrad ilinden gelen göçmenlerce kurulmuştur. SN
■ İzmid kazası, İslam, Gedikli, Ortaburun, Boyabatoğlu karyesi temettuat defteri. H-29-12-1261 Manav
■ Koord: 40° 47' 28'' D, 30° 11' 56'' K
Pirahmet mevki - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
E1902 📖: Xaskal
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ 17. yy başlarında Eğin (Kemaliye) muhaciri Ermeniler tarafından kurulmuş olan köyden bugün eser kalmamıştır. Nusaybinli Aziz Yakub’a adanmış 1834 tarihli bir kilisesi vardı. Yukarı mahalle nüfusu şimdi çoğunlukla Alevidir. SN
■ Koord: 40° 51' 33'' D, 30° 11' 39'' K
Sapakpınar mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Sapakpınar
1909hb 📖: Pazarlı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 48' 42'' D, 30° 9' 47'' K
Süleymaniye mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Süleymaniye
Eski adı: Kobaklı
■ Koord: 40° 49' 26'' D, 30° 12' 6'' K
Toramanlar mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1908h: Toramanlar
■ Koord: 40° 54' 35'' D, 30° 11' 42'' K
Uzanlar mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1908h: Uzunlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 52' 50'' D, 30° 11' 34'' K
Yenice mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1908h: Yeniköy|Cedid [ Türkçe "yeni" ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 53' 1'' D, 30° 14' 50'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.