haritada ara :   km  
Ak��aova'da 40 yerleşim bulundu.
sırala 
Abdipaşa mahalle (Kubuzcu bağ) - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Abdipaşa
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 41° 0' 24'' D, 29° 58' 27'' K
Akçağıl mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1844 📖: Tatarilyas Divanı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Ak Çakıl mevki ismi iken köy ismi Güğüşler adı tuhaf bulundugu için yanlış imla ile yazıya geçirilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 58' 57'' D, 29° 58' 49'' K
Akçaova mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Akçaova
1891c 📖: Akabad
■ 19. yy’da kaza merkezi idi. SN
■ 21. yy başında Manav yerleşimi. Son 300 sene boyunca sulak orman kenarlarında “açma” tâbir edilen sistemle dâima çiftlikler kurulmuş. Bucak ve ilçe köyleri ekseriyetle 15-20 hâneyi geçmez. Yörenin ilk kaşar ustası ve buralı olan İsmâil Baran 2016 senesinde 87 yaşında burada vefât etmiştir. Manav
■ Koord: 41° 2' 18'' D, 29° 57' 7'' K
Akıncı mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Hatipler yk.
Manav yerleşimi
■ Koord: 41° 3' 5'' D, 29° 58' 0'' K
Avdan mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Avdan
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 41° 4' 6'' D, 29° 55' 59'' K
Bulduk mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖: Hocalar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 1951 tarihli kararnameyle Kandıra ilçesinin Akçaova bucağına bağlı Bulduk, Çağırkan, Fethiye, Şâhinler, Sarışeyh ve Kulmahmut köyleri alt köyleriyle beraber Kocaeli merkez ilçesinin merkez bucağına bağlanmıştır. Manav
■ Koord: 40° 56' 44'' D, 29° 57' 25'' K
Çağırgan mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Çağırkan
1915h 📖: Kuyulu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Asıl adı Kuyulu olan köye yakındaki Çağırgan tepesinin adı verilmiştir. SN
■ Koord: 40° 56' 3'' D, 29° 57' 6'' K
Çakmaklar mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Çakmaklar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ İzmid sancağının Kandıra kazası Çakmaklar karyesinde hayvan hastalığı zuhur ettiği. H-27-08-1323 Manav
■ Koord: 40° 58' 39'' D, 29° 53' 23'' K
Çalca mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Çalca
Manav yerleşimi
■ Koord: 41° 0' 30'' D, 29° 57' 10'' K
Çalyer mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖: İkinci Çalca
1915h 📖: Taslaklar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Çalyar da denir. Manav
■ Koord: 40° 57' 36'' D, 29° 58' 57'' K
Çiftlik mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖: Çiftlik
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 55' 55'' D, 30° 0' 34'' K
Deliveli mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖: Deliveli
Manav yerleşimi
■ Koord: 40° 58' 26'' D, 30° 0' 10'' K
Dölekler mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖: Dölekler
Manav yerleşimi
■ Koord: 40° 58' 19'' D, 30° 0' 49'' K
Fethiye mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖: Fethiye
Ab 📖: Aturabana
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ 1871'de bucaklara nâhiye denmeye başlanmıştı. 1885'de Bulgaristan'dan geldiklerinde İzmit'teki Mihaliç (Gündoğdu) Rum köyünün altındaki ova teklif edilmişse de daha sık ormanlık bilhassa şehirden uzak yerleşim tercih edip buraya yerleşmişlerdir. Fethiyeden olduğu Veyisler köyüne giden imam takriben 1924'te dul bir Manavla evlenip orada kalmıştır. Kızı da Veyisler sülâlesine gelin gitmiştir. 24/7/1951'de İçişleri Bakanlığınca imzalanan ve 4/8/1951'de yayınlanan 7876 nolu Resmi Gazete'yle yürürlüğe giren kararnameyle Kandıra ilçesinin Akçaova bucağına bağlı bulunan çevredeki Bulduk, Çağırkan, Fethiye, Şâhinler, Sarışeyh ve Kulmahmut köyleri alt köyleriyle beraber Kocaeli merkez ilçesinin merkez bucağına bağlanmıştır. Manav
■ Koord: 40° 55' 23'' D, 29° 58' 36'' K
Gebeşler mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Gebeşler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 41° 0' 26'' D, 29° 59' 56'' K
Gırgırlar mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Gırgırlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 1940'larda bu köyün kadınları boyalı yumurtaları komşu köy çocuklarına dağıtırdı. Manav
■ Koord: 40° 56' 35'' D, 30° 1' 17'' K
Hacışeyh mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Hacışeyh
■ Koord: 40° 59' 44'' D, 30° 0' 28'' K
Hamursuzlar mahalle (Gebeşler bağ) - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Hamursuzlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 41° 0' 34'' D, 29° 59' 35'' K
Karacalar mahalle (Tatarahmet bağ) - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖: Karacalar
Manav yerleşimi
■ Ölüme sebebiyetten mevkuf olup hakkındaki ilamın bozulması sebebiyle iadesi istenen Kaymas nahiyesi Karacalar köyünden İsmail bin İbrahim'in İzmid'e gönderildiği. R-21-10-1324 Manav
■ Koord: 40° 57' 19'' D, 30° 1' 26'' K
Karadivan mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖: Kemerler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 59' 1'' D, 30° 2' 40'' K
Karamanlı mahalle (Tatarahmet bağ) - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Karamanlı
Manav yerleşimi
■ Koord: 40° 58' 20'' D, 29° 56' 13'' K
Kubuzcu mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Azaklı, Abdipaşa ve Böcekler adlı alt köyleri vardır. SN
■ Koord: 40° 59' 57'' D, 29° 59' 10'' K
Küçüklü mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Küçüklü
■ Koord: 41° 4' 24'' D, 29° 55' 1'' K
Nasuhlar mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖: Nasuhoğlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 57' 23'' D, 29° 57' 59'' K
Pınarlı mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Karamadin
■ Kandıra kazasına bağlı Karamedin köyü ahalisinden Peşmanoğlu Hüseyin'i katledip, varlığını gasbeden eşkiyanın başı Laz Süleyman'ı yakalayarak teslim edene atiyye vaad edildiği halde, henüz semeresi görülmediğinden bahisle, icabının icrası. H-8 -06-1316 Manav
■ Koord: 41° 7' 5'' D, 29° 55' 30'' K
Piroğlu mahalle (Bulduk bağ) - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖: Piroğlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 56' 51'' D, 29° 56' 39'' K
Piroğlu mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖: Piroğlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 53' 33'' D, 30° 6' 32'' K
Sarıhocalar mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Sarıkocalar
1890hk 📖: Sarıcalar
■ Koord: 40° 54' 6'' D, 30° 3' 21'' K
Sarışeyh mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖: Sarışık
■ Manav yerleşimi. Baş pehlivanlardan Çakıcı İzzet buralıdır. Halkı 1920'lerde civâr köylere iç güveyi giderek azalmıştır. Alt köyler: Alacalar, Davul. 24/7/1951'de İçişleri Bakanlığınca imzalanan ve 4/8/1951'de yayınlanan 7876 nolu Resmi Gazete'yle yürürlüğe giren kararnameyle Kandıra ilçesinin Akçaova bucağına bağlı bulunan çevredeki Bulduk, Çağırkan, Fethiye, Şâhinler, Sarışeyh ve Kulmahmut köyleri alt köyleriyle beraber Kocaeli merkez ilçesinin merkez bucağına bağlanmıştır. Ağaçlı kazası Sarışeyh divanı karyeleri temettuat defteri. H-29-12-1261 Manav
■ Koord: 40° 55' 23'' D, 30° 2' 9'' K
Selametli mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Selametli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 41° 0' 48'' D, 29° 56' 57'' K
Şerefsungur mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Sungurlu
1915h 📖: Tekeli + Okçuoğlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 58' 15'' D, 30° 1' 28'' K
Tatarahmet mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Delihasanlar
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Delihasanlar, Karamanlı alt köyler olarak Tatarahmete tâbidir. Manav yerleşimi, Tatar değil. Çakırlar, Pirollar köyleri yakındadır. Tataran yani Tatarlar (Postacı ekipleri) kelimesine bakınız. Çeşme yapılış târihi 1800, Tatar yerleşimi olması düşük ihtimal. Manav
■ Koord: 40° 58' 31'' D, 29° 55' 12'' K
Teksen mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Düzköy
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Köy kütüğüne kayıtlı 1200 kişi çoğunlukla İzmit'te oturmaktadır. Manav
■ Koord: 41° 0' 59'' D, 29° 54' 44'' K
Terziler mahalle - Derince (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖: Terziler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 57' 2'' D, 29° 54' 29'' K
Tongurlu mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖: Tongurlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 55' 10'' D, 30° 1' 18'' K
Ulupınar mahalle (Bulduk bağ) - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖: Ulupınar
■ Koord: 40° 57' 23'' D, 29° 57' 4'' K
Üğümce mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 57' 33'' D, 30° 3' 6'' K
Veyisler mahalle - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖: Veyisler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Üstünde veya kenarında 4. ve 7. asırlar arasından kalma olduğu hesaplanan bir çiftlik veya köy kalıntısı vardı. Manav
■ Koord: 40° 56' 22'' D, 30° 0' 51'' K
Yağcılar mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Yağcılar
Manav yerleşimi
■ Koord: 41° 4' 25'' D, 29° 53' 45'' K
Yorgalar mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Yorgalar
■ Koord: 41° 2' 47'' D, 29° 56' 14'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.