haritada ara :   km  
Akçaabat'da 91 yerleşim bulundu.
sırala 
Acısu mahalle - Akçaabat - Trabzon
1876s 📖: Koryana [ Yunanca kyra Anna? "Anna Hatun" ]
■ Nesi, Düzmahalle, Kumsal, Horoften, Raşi, Guney, Kıran mahalleleri vardır. SN
■ 1850 Akçaabad ve Vakfıkebir Öşür defterinde ve 1876'da Kalanuma (Kalanima) Deresi Nahiyesinde ve 1928 sonrası Akçaabad'da Köy: Koryana adıyla kayıtlıdır. 1913'de teklif edilen adı Gedikli olan köyün, 1530 yılına ait Vilayeti Karaman ve Rum Defteri Akça-abad nahiyesinde kaydı yoktur. Seddül Bahir
■ Hakan Kırımlı'nın verilerine göre köyde 2008 yılı itibarıyla 2 hane Azaklıoğlu sülalesinden Kırım Tatar'ı bulunmaktadır. Bu Azaklıoğullarının Kırım'dan hangi tarihte geldikleri belli olmasa da miladi 1845 tarihli nüfus defterinde isimleri geçmektedir. 1930lu yıllardan itibaren dış göçle köyü terk eden Azaklıoğullarının, eskiden daha kalabalık olduğu anlaşılmaktadır. Denizcan Dede
■ Koord: 40° 56' 17'' D, 39° 27' 24'' K
Adacık mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Adacık
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi.
■ 1992’de Güney, Benlitaş, Baltacı, Korucu köylerinin eklenmesiyle Adacık belediyesi kuruldu. Daha sonra belediye lağvedildi. SN
■ Adacık, Güney ve Baltacı yerleşimleri Güvenç Abdal Ocağı'nın kayıtlarında Çarşıbaşı-Akçaabat arasındaki 14 Alevi geçmişli olduğu bahsedilen köylerindendir. metonio
■ Koord: 41° 2' 51'' D, 39° 28' 48'' K
Ağaçlı mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Cagera / Zagera [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 59' 41'' D, 39° 26' 17'' K
Akçaabat ilçe - Akçaabat - Trabzon
1902hb 📖: Platana | Akçeabat
1876s 📖: Polathane
1522t 📖: Akçaabad (idari bölge)
Y1450~ 📖: Platána [ Yunanca "çınarlık" ]
■ Akçaabad/Akçaova idari birimin, Polathane merkez kasabanın adıdır. Platana adı en erken 1432 tarihli bir Trabzon fermanında görülür, ancak yerleşim 1235 öncesinde mevcuttur. Pulathane/Polathane adı Platana’dan uyarlanmıştır. 19. yy sonunda nüfusu 38.000 Müslim, 4000 Rum ve 3000 kadar Ermeni’den oluşmaktaydı. SN
■ 8000 Hristiyan Helen âilenin 17. asırdaki islamlaşma sebebiyle Platana (Akçaabat) ve Trabzon'dan çıkarak Tonya ve çevresine sığındığı yazılıdır. Manav
■ 8000 aile demek 40 bin kişi demek, 400 seneden bugüne hesapladığın zaman bu insanların Tonya'da 200-400 bin kişi olması gerekiyor. Ancak Türkiyede kütüğü Tonyaya kayıtlı insan sayısı 52 bin. Bu nasıl bir hesaplama şekli? MCB
■ Çoğunluk Kuman Türküdür. Ali
■ Koord: 41° 1' 16'' D, 39° 34' 18'' K
Akçakale mahalle - Akçaabat - Trabzon
1522t 📖: Kordil / Gördil
İt1318 📖: Skordíli
Y130 📖: Kordyla [ Yunanca kordylê "palamut balığı" ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi.
■ 1992’de Akçakale köyü Gökçekaya (Garziya), Çatalzeytin (İspendam), Zeytinlik (Haldandoz) köylerinin katılmasıyla belediye statüsü kazandı. SN
■ Akçakale ilçesi, 1530 tarihli, 387 Nolu Vilayeti Karaman ve Rum Defteri Cilt II ”de 729’ncı sayfada “Kordil karyesi” olarak kayıtlıdır. Seddül Bahir
■ Kısmen Türkmen (Çepni) yerleşimi, yerleşim halkı birkaç köy hariç son iki yüzyılda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. Güvenç Abdal Ocağı kayıtlarında Çarşıbaşı-Akçaabat arasında Alevi geçmişi olan 14 köyden biridir. metonio
■ Koord: 41° 4' 50'' D, 39° 30' 1'' K
Akçaköy mahalle - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1522t 1946 📖 📖: İle
■ Koord: 40° 55' 26'' D, 39° 37' 8'' K
Akdamar mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Cayara
■ Akdamar/Cayara köyünün bir mahallesi iken ayrılarak Akdamar adını aldı. Eski merkez mahalle Özakdamar adını aldı. SN
■ Koord: 40° 57' 13'' D, 39° 31' 47'' K
Akören mahalle - Akçaabat - Trabzon
1522t 📖: Çarşuda [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 58' 25'' D, 39° 33' 51'' K
Akpınar mahalle (Akpınar bağ) - Akçaabat - Trabzon
1946 📖: Kazoysa / Kozoysa
1522t 📖: Ğazoyisa / Ğozoyisa [ Yunanca ]
■ Merkez olan Camiyanı (Gozoysa) mahallesine Yeşilce (Samara), Konaklı (Şilara), Bahçecik (Iskaniye), Fettahlı mahalleleri bağlıdır. 1993’te kurulan Akpınar belediyesi daha sonra lağvedildi. SN
■ Koord: 40° 55' 29'' D, 39° 30' 20'' K
Alsancak mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Cayara [ Yunanca ]
■ Akdamar (Cayara) köyünden ayrıldı. SN
■ Koord: 40° 57' 43'' D, 39° 31' 6'' K
Ambarcık mahalle - Akçaabat - Trabzon
1522t 📖: Vayton [ Yunanca ]
■ Ambarcık Köyü 1530 yılına ait, Vilayeti Karaman ve Rum Defteri Cilt II sayfa 726’da Akça-abad nahiyesinde hiç değişmemiş olarak “Vayton Karyesi” biçiminde kayıtlıdır. Seddül Bahir
■ Koord: 40° 55' 33'' D, 39° 28' 20'' K
Arpacılı mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Arpacılı
■ Arpacılı köyü, 1850 yılına ait Maliyeden Müdevver Defterinde Kalanuma (Kalanima) Deresi Nahiyesi'ne bağlı köylerden birisi olarak, "Karye-i Arpacılı-Kozoysa/Kozira" biçiminde kayıtlıdır. Bu defterde Arpacılı adı ile birlikte kayıtlı Kozoysa/Kozira ismi ile günümüzde Akpınar beldesi'nin eski adı olarak bilinen Gozoysa köy adıyla karıştırılmamalıdır çünkü Gozoysa köyü ayrıca kayıtlı. Adı geçen defterde Arpacılı-Kozoysa/Kozira köyü 41'nci sayfada kayıtlı ve 44 Müslüman Türk ahâliden oluşmaktadır. Seddül Bahir
■ Koord: 40° 57' 24'' D, 39° 28' 40'' K
Aydınköy mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Cagera / Zagera [ Yunanca ]
■ 1990’da Ağaçlı (Cagera) köyünden ayrıldı. SN
■ Koord: 40° 59' 34'' D, 39° 25' 21'' K
Baltacı mahalle (Adacık bağ) - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Korobi [ Yunanca koropí ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Türkmen (Çepni) Köy halkının tamamına yakını aslen Eskiköy'den gelen Çepnilerdir, Eskiköy'dekiler Alevi inancını korurken bu köydekiler Sünnileşmiştir. metonio
■ Koord: 41° 1' 48'' D, 39° 27' 44'' K
Benlitaş mahalle (Adacık bağ) - Akçaabat - Trabzon
1522t 📖: Guzari / Gozari [ Yunanca ]
■ Koord: 41° 2' 12'' D, 39° 28' 40'' K
Bozdoğan mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Botinoz [ Yunanca potinós "içmeli" ]
■ Metinganiya köyleri diye anılan vadinin ilk köyüdür. SN
■ Bozdoğan köyü’nün eski adı olan halk arasında “Podonoz” veya 1928 kaydında “Botinoz” adı 500 yıl önceki kayıtlarda görülmemektedir. Seddül Bahir
■ Koord: 40° 57' 48'' D, 39° 30' 6'' K
Cevizli mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Caneni [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 56' 37'' D, 39° 30' 35'' K
Cevizlik mahalle - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1928 📖: Mala [ Yunanca ]
■ 9.7.1952’de Kokana köyüne bağlı Mula, Güneymula ve Avroy mahalleleri birleştirilerek Cevizlik adıyla köy oldu. SN
■ Koord: 40° 53' 57'' D, 39° 33' 8'' K
Çamlıca mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Geliya [ Yunanca ]
■ Koord: 41° 1' 40'' D, 39° 29' 35'' K
Çamlıdere mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Cera [ Yunanca kéras? "kiraz veya boynuz" ]
■ Koord: 41° 3' 37'' D, 39° 29' 22'' K
Çatalzeytin mahalle (Akçakale bağ) - Akçaabat - Trabzon
1522t 📖: İspendam/İspendan [ Yunanca spéndoma "adak" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1910'lara dek kısmen Hıristiyan (Rum) nüfusu vardı. SN
■ Kısmen Çepni/Kırım Tatarı yerleşimi. Köy halkının bir kısmı Kürtün'den gelmiştir. metonio
■ Hakan Kırımlı'nın "Türkiye'deki Kırım Tatar ve Nogay Köy Yerleşimleri" kitabına göre köydeki Kırım Tatarları Azaklıoğullarındandır ve köye XVIII. asır sonları yahut XIX. asır başlarında gelmişlerdir. 2009 itibarıyla köyde 17 hane olarak mevcut görünmektedirler. (3 hane Azaklı soyadlı, 14 hane Çoban soyadlı) Ordu'nun Şahincili köyünde/mahallesinde yaşayan Azaklıoğullarıyla bilinen akrabalık bağları mevcuttur. Denizcan Dede
■ Koord: 41° 3' 59'' D, 39° 29' 53'' K
Çevreli mahalle (Derecik bağ) - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1522t 1928 📖 📖: İlanoz [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 57' 0'' D, 39° 36' 12'' K
Çınarlık mahalle - Akçaabat - Trabzon
1522t 📖: Lefka [ Yunanca léfka "akçaağaç, kavak" ]
■ Çınarlık köyü’nün eski adı olan “Lefka” adı, 1530 yılı Osmanlı Tahrir Defterinde de aynı isimle kayıtlı; “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (h. 937/m. 1530) Cilt II.” Tahrir Defterinde, sayfa 727’de Akça-abad nahiyesinde; “Lafka karyesi” biçiminde kayıtlıdır. Seddül Bahir
■ Kısmen Kırım Tatarı yerleşimi metonio
■ Koord: 40° 58' 49'' D, 39° 31' 49'' K
Çiçeklidüz mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Kalegra / Kalyera [ Yunanca kalíagra "güzelbağ" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 58' 43'' D, 39° 33' 18'' K
Çilekli mahalle - Akçaabat - Trabzon
1913a 📖: Çilekli
■ Koord: 41° 0' 59'' D, 39° 26' 38'' K
Çukurca mahalle - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
E1902 📖: Zavurdiya
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 53' 46'' D, 39° 35' 40'' K
Darıca mahalle - Akçaabat - Trabzon
1522t 📖: Üstürkiya [ Yunanca stoúrakia "çakmaktaşı" ]
■ 1530 tarihli, 387 Nolu Vilayeti Karaman ve Rum Defteri Cilt II 726’ncı sayfada Akçaabad nahiyesinde “Üstürkiyo karyesi” olarak kayıtlıdır. Seddül Bahir
■ 1952'de Darıca olarak ismi değiştirildi. İlana (Uğurlu) ile birleştirilip belde merkezi yapıldı. 1994'te Karaman köyü bu beldeye dâhil edildi. Halkının bir kısmı 1960'larda İzmit'e hatta oradan Orhaniye köyünün Kışla mahallesine göçmüş, oradan da Yassıbağ'ın Kuloğlu'da oturmuşlardır. Laz diye yanlış şekilde tanınırlardı. Manav
■ Koord: 40° 57' 57'' D, 39° 34' 50'' K
Demirci mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Fiz [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 59' 24'' D, 39° 34' 50'' K
Demirkapı mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: İstera Malan
1522t 📖: İstera [ Yunanca ístera "arka, art" ]
■ Koord: 40° 54' 51'' D, 39° 27' 57'' K
Demirtaş mahalle - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1946 📖: Fakelenta
1522t 📖: Fakelenza [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 58' 23'' D, 39° 36' 2'' K
Derecik mahalle - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1946 📖: Bodamya (nah)
1522t 📖: Bodamiya [ Yunanca potamiá "sulakyer" ]
■ 1960’lara dek Bodamya, daha sonra Derecik adını taşıyan nahiyenin merkez köyü idi. SN
■ Koord: 40° 57' 14'' D, 39° 35' 57'' K
Doğanköy mahalle - Akçaabat (Düzköy bucağı) - Trabzon
1522t 📖: Mucura
Y1450~ 📖: Moutsourá
■ Koord: 40° 54' 51'' D, 39° 28' 51'' K
Dörtyol mahalle - Akçaabat - Trabzon
■ Pazarcık (Polita), Erikli (Mimera), Tepegören (Holku), Karacakaya (Hatelita) köylerinin birleştirilmesiyle 1995’te belediye oldu. SN
■ Dörtyol beldesini oluşturan dört köy ile ilgili 1530 yılı Osmanlı Tahrir defterinde şu bilgiler mevcuttur: eski adı “Polita” olan Pazarcık köyünün adı; “Polata karyesi", eski adı “Mimera” olan Erikli köyü "Mimara karyesi", eski adı “Holku” olan Tepegören köyü ise “Holko karyesi” olarak kayıtlıdır ve bu köy muhtemelen yer değiştirmiş görünüyor. Eski adı “Hatelita” olan dördüncü köy ise “Hatalyot karyesi” olarak kayıtlıdır. Bu köy de Tepegören'le biraz doğudan şimdiki yerine kaymış olabilir. Seddül Bahir
■ Koord: 40° 55' 35'' D, 39° 29' 30'' K
Dumankaya mahalle (Akçaköy bağ) - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1928 📖: Xorcorot [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 55' 58'' D, 39° 36' 31'' K
Dürbinar mahalle (Akçaabat bağ) - Akçaabat - Trabzon
1876s 📖: Durbinar [ Yunanca ]
■ Koord: 41° 1' 5'' D, 39° 33' 44'' K
Düzlük mahalle (Kavaklı bağ) - Akçaabat - Trabzon
1876s 📖: Franguli [ Yunanca ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 41° 0' 1'' D, 39° 30' 47'' K
Erikli mahalle (Dörtyol bağ) - Akçaabat - Trabzon
1522t 📖: Mimera
Y1450~ 📖: Mimerás [ Yunanca ]
■ 1432’de «Amirtzandários» (`Candar emiri`) sıfatıyla anılan Theodoros Sampson adlı kişinin mülkü olarak kaydedilmiştir. SN
■ Erikli mahallesi’nin eski adı olan “Mimera” adı; 1530 yılına ait; “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (h. 937/m. 1530) Cilt II.” Tahrir Defterinde, sayfa 728’de Akça-abad nahiyesinde, “Mimara Karyesi” biçiminde kayıtlıdır. `Candar emiri` sıfatıyla anılan Theodoros Sampson adlı kişinin mülkü olarak kaydedilmiştir. Seddül Bahir
■ Koord: 40° 54' 42'' D, 39° 29' 25'' K
Esentepe mahalle - Akçaabat - Trabzon
1946 📖: Mayer [ Yunanca magéri ]
■ Fındıklı (Mayer) köyünden ayrıldı. SN
■ Koord: 40° 54' 57'' D, 39° 36' 1'' K
Eskiköy mahalle - Akçaabat - Trabzon
1876s 📖: Eskiköy
Alevi-Türk yerleşimi
■ Alevi (Çepni) yerleşimi. Güvenç Abdal Ocağı kayıtlarında Çarşıbaşı-Akçaabat arasında Alevi geçmişi olan 14 köyden biridir. metonio
■ Koord: 41° 3' 11'' D, 39° 26' 42'' K
Fındıklı mahalle - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1522t 📖: Mayer
Y1450~ 📖: Magéri [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 55' 35'' D, 39° 35' 29'' K
Fıstıklı mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Dimena
■ Koord: 40° 58' 45'' D, 39° 31' 4'' K
Gökçebel mahalle (Darıca bağ) - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Macara / Macera [ Yunanca ]
■ Koord: 41° 2' 4'' D, 39° 32' 35'' K
Gökçekaya mahalle (Akçakale bağ) - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Xarziya / Ğarziya [ Yunanca ]
■ Koord: 41° 3' 43'' D, 39° 28' 4'' K
Gümüşlü mahalle - Akçaabat - Trabzon
1530t 1876s 📖 📖: Salari
Y1450~ 📖: Saláridos [ Yunanca ]
■ 1432 yılına ait bir Trabzon fermanında görülen «Saláridos» adı Farsça/Türkçe salar (`kumandan`) sözcüğü ile ilgili olabilir. Trabzon Rum devletindeki Türk etkisi yeterince incelenmemiş bir konudur. SN
■ Gümüşlü köyü, 1913 tezkiresinde Kibarlı, 1876 Trabzon Salnamesinde Salari karyesi.1850 yılına ait defterde Kalanuma (Kalanima) Deresi Nahiyesi'ne bağlı; 'Karye-i Kıran Salira / Kıran ve Salarya-Salari köyü' içinde kaydedilmiştir. Günümüz Sertkaya köyü’nün mahallesi olan 'Kıran' adı Sertkaya köyünü, eski adı Salari olan Gümüşlü köyü de Salira/Salarya ile ifade edilmektedir. Gümüşlü adını muhtemelen Amasya livası'na bağlı Gümüş vilayeti veya kazasından gelmiş ailelerden almaktadır. Seddül Bahir
■ Koord: 40° 57' 56'' D, 39° 28' 28'' K
Güney mahalle (Adacık bağ) - Akçaabat - Trabzon
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi.
■ Koord: 41° 2' 17'' D, 39° 27' 51'' K
Helvacı mahalle - Akçaabat - Trabzon
1522t 📖: Helvacı
■ Koord: 40° 59' 25'' D, 39° 33' 23'' K
Hıdırnebi mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Metinkaya
1876s 📖: Nefsi Metin (idari bölge)
■ Metin Kale veya Metinkaya (bazı kaynaklarda Metinganiya) buradaki kalenin adıdır. Bir dönem nahiye merkezi olduğu anlaşılıyor. SN
■ Koord: 40° 57' 48'' D, 39° 26' 9'' K
Işıklar mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Visera [ Yunanca ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 53' 35'' D, 39° 27' 31'' K
Karacakaya mahalle (Dörtyol bağ) - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Xatalita [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 53' 59'' D, 39° 30' 24'' K
Karaçam mahalle (Darıca bağ) - Akçaabat - Trabzon
1522t 📖: Geliya [ Yunanca ]
■ Koord: 41° 2' 9'' D, 39° 31' 16'' K
Karaçayır mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Zonida [ Yunanca zónida "kemer" ]
■ Koord: 41° 0' 16'' D, 39° 26' 52'' K
Karaman mahalle (Derecik bağ) - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1876s 📖: Karaman
■ Koord: 40° 57' 49'' D, 39° 36' 35'' K
Karapınar mahalle - Akçaabat - Trabzon
1876s 📖: Lalang
■ 20. yy başında Alevi-Türk (Çepni) yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Köy halkının ufak bir kısmı son iki yüzyılda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir, geri kalanı halen Alevidir. Güvenç Abdal Ocağı kayıtlarında Çarşıbaşı-Akçaabat arasında Alevi geçmişi olan 14 köyden biridir. metonio
■ Koord: 41° 2' 33'' D, 39° 27' 17'' K
Kavaklı mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Axanda
Byz: Axántos [ Yunanca ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Halkokondylis vekayinamesine göre 1429 yılında Trabzon imp. IV. Aleksios bu yerde oğlu IV. Ioannes tarafından katledilmişti. 16. yy'da tamamen Hıristiyan (Rum) olan köyde 20. yy başlarında da Franguli mahallesinde topluca yaşayan Hıristiyan nüfus mevcuttu. Yazar Hasan İzzettin Dinamo buralıdır. SN
■ Hakan Kırımlı'ya göre köyde/mahallede 2005 yılı itibarıyla 36 hane Kırımlı/Kırımlıoğulları sülalesinden Kırım Tatar'ı yaşamakta idi. Bu sülale bölgeye XVIII. yüzyıl sonu, XIX. yüzyıl başı gibi bir tarihte gelmiştir. Akçaabat/Çınarcık(Lefka)'daki Kırım Tatarlarıyla da akrabalık bağları vardır. Denizcan Dede
■ Koord: 41° 0' 47'' D, 39° 31' 53'' K
Kayalar mahalle (Akçaabat bağ) - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Kuduna / Kodona [ Yunanca koudoúni? "çıngırak, çan" ]
■ Koord: 41° 0' 3'' D, 39° 34' 25'' K
Kemaliye mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Kemaliye
■ Köy halkının bir kısmı Kürtünlü Çepni, bir kısmı ise aslen Konyalıdır. metonio
■ Koord: 40° 57' 6'' D, 39° 27' 59'' K
Kirazlık mahalle - Akçaabat - Trabzon
1522t 📖: Vara [ Yunanca ]
■ Arnavut azınlık nüfus bulunmaktadır. BsFiliz
■ Koord: 40° 56' 34'' D, 39° 31' 39'' K
Koçlu mahalle - Akçaabat - Trabzon
1522t 📖: Koçlu
■ Kirazlık (Vara) köyünden ayrılmıştır. SN
■ Koord: 40° 56' 2'' D, 39° 31' 2'' K
Korucu mahalle (Adacık bağ) - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Gutoz / Gotoz [ Yunanca ]
■ Koord: 41° 2' 40'' D, 39° 29' 8'' K
Kuruçam mahalle - Akçaabat - Trabzon
1522t 📖: Muxula [ Yunanca ]
■ Kuruçam (eski adı Muhula) köyü Acısu köyünün kuzey komşusu. 1530 yılına ait Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri Cilt II “MULA karyesi (köyü), Akça-abad nahiyesi” olarak kayıtlıdır. Seddül Bahir
■ Koord: 40° 56' 47'' D, 39° 27' 2'' K
Mersin mahalle - Akçaabat - Trabzon
1876s 📖: Mersin [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi.
■ Eski Mersin köyü ile Yalıköy, Taşlıca (Vartara), Üzümlü (Koftez) mahalleleri 1991’de birleştirilerek Mersin belediyesi adını aldı. SN
■ Köy halkının çoğunluğu son iki yüzyılda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. Güvenç Abdal Ocağı kayıtlarında Çarşıbaşı-Akçaabat arasında Alevi geçmişi olan 14 köyden biridir. metonio
■ Koord: 41° 5' 18'' D, 39° 28' 2'' K
Meşeli mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Kalegra / Kalyera [ Yunanca kalíagra "güzelbağ, güzel tarla" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 41° 0' 50'' D, 39° 29' 15'' K
Meydankaya mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Karekliya [ Yunanca kareklía "sandalyeli, sekili" ]
■ Koord: 40° 58' 10'' D, 39° 32' 34'' K
Oğulkaya mahalle (Derecik bağ) - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1946 📖: Kolayna
1522t 📖: Kaloyna/Kalonya [ Yunanca kolonía "iskan, yerleşim" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1850 Öşür defterinde Akça-abad kazası, Seraderesi nahiyesinde “Kaloyna ve Kalonya Karyesi”, 1530 yılına ait Vilayeti Karaman ve Rum Defteri sayfa 726’da Akça-abad nahiyesinde “Kolayna Karyesi” olarak kayıtlıdır. Seddül Bahir
■ Koord: 40° 56' 23'' D, 39° 36' 1'' K
Ortaalan mahalle - Akçaabat - Trabzon
1522t 📖: İpsil
Y1450~ 📖: Ypsilí [ Yunanca hypsilí "yüksek" ]
■ Yeniçağ Osmanlı ve Yunan tarihinde önemli roller oynayan İpsilanti (Hypsêlantês) ailesinin kökeni muhtemelen buralıdır. SN
■ 1530 yılına ait Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri sayfa 726’da kayıtlı olan “İpsil” köyüne karşılık, aynı sayfada “İpziye” biçiminde kayıtlı olan bir köy adı var fakat yine aynı sayfada “Rahnovi-İpsil karyesi” adında başka bir köy daha var. Her iki sözcük Yunanca yükseklik, doruk, zirvedir. Seddül Bahir
■ Koord: 40° 55' 59'' D, 39° 28' 38'' K
Ortaköy mahalle - Akçaabat - Trabzon
1876s 📖: Satari [ Yunanca ]
■ Eski adı Satari olan büyük köyün bölünmesiyle oluşan 3 köyün ortasında kaldığı için Ortaköy adını almıştır. (Diğerleri Tütüncüler ve Fıstıklı). 20. yy başında Rum, Ermeni ve Müslüman nüfusu vardı. SN
■ Koord: 40° 59' 11'' D, 39° 30' 28'' K
Osmanbaba mahalle (Akçaabat bağ) - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Osmanbaba
■ Koord: 41° 0' 13'' D, 39° 35' 30'' K
Özakdamar mahalle - Akçaabat - Trabzon
1960 📖: Akdamar
1876s 📖: Cayara [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 57' 27'' D, 39° 31' 22'' K
Özdemirci mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Fiz
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Demirci (Fiz) köyünden ayrıldı. SN
■ Koord: 40° 59' 30'' D, 39° 34' 14'' K
Özmersin mahalle (Mersin bağ) - Akçaabat - Trabzon
1946 📖: Aynadyoz (mah) [ Yunanca ]
1876s 📖: Mersin [ Yunanca ]
■ Mersin belediyesine adını veren eski Mersin köyü burasıdır. SN
■ Koord: 41° 4' 42'' D, 39° 28' 31'' K
Pazarcık mahalle (Dörtyol bağ) - Akçaabat - Trabzon
1522t 📖: Polita [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 55' 49'' D, 39° 29' 20'' K
Salacık mahalle - Akçaabat - Trabzon
1522t 📖: Cavana [ Yunanca diáphana "bir tür ağ" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 41° 3' 13'' D, 39° 31' 16'' K
Sarıca mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Zari
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi.
■ Köy halkı son iki yüzyılda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. Güvenç Abdal Ocağı kayıtlarında Çarşıbaşı-Akçaabat arasında Alevi geçmişi olan 14 köyden biridir. metonio
■ Koord: 41° 3' 45'' D, 39° 26' 3'' K
Sertkaya mahalle - Akçaabat - Trabzon
1876s 📖: Kıran Saları [ Türkçe "Saları köyü kenarı" ]
■ 1850 yılına ait 7957 nolu Maliyeden Müdevver Defterinde Kalanuma (Kalanima) Deresi Nahiyesi'ne bağlı 'Karye-i Kıran Salira / Kıran ve Salarya-Salari köyü' biçiminde kaydedilmiştir. Günümüz Sertkaya'nın mahallesi olan 'Kıran' adı Sertkaya'yı, Salarya-Salari ise kuzey komşusu Gümüşlü köyünü ifade etmektedir. Seddül Bahir
■ Koord: 40° 57' 28'' D, 39° 28' 22'' K
Söğütlü mahalle - Akçaabat - Trabzon
1522t 📖: Kalanima [ Yunanca kalónyma "iyinamlı" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Kalanima deresinin adı 14. yy’a ait bir kaynakta Agios Grêgorios deresi olarak geçer. (B&W 161). Kalónyma (`adıgüzel`) adı burada belki Aziz Gregorios’un sıfatı olduğu için benimsenmiştir. SN
■ Koord: 40° 59' 45'' D, 39° 36' 14'' K
Şinik mahalle - Akçaabat - Trabzon
1522t 📖: Şinik [ Ermenice şinig? "köycük?" ]
■ Koord: 40° 56' 34'' D, 39° 29' 32'' K
Taşlıca mahalle (Mersin bağ) - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Vartera [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi.
■ Köy halkı çoğunlukla son iki yüzyılda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. Güvenç Abdal Ocağı kayıtlarında Çarşıbaşı-Akçaabat arasında Alevi geçmişi olan 14 köyden biridir. metonio
■ Koord: 41° 4' 34'' D, 39° 27' 14'' K
Tatlısu mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Cayara [ Yunanca ]
■ Akdamar (Cayara) köyünden ayrıldı. SN
■ Koord: 40° 58' 3'' D, 39° 31' 53'' K
Tepegören mahalle (Dörtyol bağ) - Akçaabat - Trabzon
1522t 📖: Xolku [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 55' 18'' D, 39° 29' 38'' K
Tütüncüler mahalle - Akçaabat - Trabzon
1876s 📖: Satari [ Yunanca ]
■ Satari köyünün 1957’de üçe ayrılmasıyla oluşan köylerden biridir. SN
■ Koord: 40° 59' 29'' D, 39° 31' 32'' K
Uçarsu mahalle - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1522t 📖: Kokona [ Yunanca kókkino "kızıl, kızılcık" ]
■ Koord: 40° 55' 2'' D, 39° 34' 59'' K
Uğurlu mahalle (Derecik bağ) - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1522t 📖: İlana
Y1450~ 📖: ílana [ Yunanca ]
■ İlanoz derenin, İlana mahallenin adı olsa gerekir. SN
■ Koord: 40° 57' 27'' D, 39° 34' 22'' K
Üzümlü mahalle (Mersin bağ) - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Koftez [ Yunanca kóptes "kırıklar, yarlar" ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi.
■ Köy halkı son iki yüzyılda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. Güvenç Abdal Ocağı kayıtlarında Çarşıbaşı-Akçaabat arasında Alevi geçmişi olan 14 köyden biridir. metonio
■ Koord: 41° 4' 52'' D, 39° 26' 23'' K
Yalıköy mahalle (Mersin bağ) - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Caxori + Şula [ Yunanca ]
■ Cahori ve Şula köylerinin tüzel kişiliği 7.02.1947’de kaldırılarak Yalıköy adıyla yeni bir köy tesis edilmiştir. Yakın dönemde Mersin belediyesine katıldı. SN
■ Koord: 41° 5' 28'' D, 39° 27' 1'' K
Yeniköy mahalle - Akçaabat - Trabzon
■ 1940’larda Salacık’tan ayrılarak Yeniköy adını almıştır. SN
■ Koord: 41° 2' 53'' D, 39° 30' 25'' K
Yeşiltepe mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Vazil [ Yunanca ]
<1913a 📖: Vazıldimena
■ Eskiden Vazıldimena adıyla bilinen birleşik köyün Vazıl adlı mahallesi iken ayrı köy statüsüne kavuştu. SN
■ Koord: 40° 58' 6'' D, 39° 30' 29'' K
Yeşilyurt mahalle (Akçaköy bağ) - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1928 📖: Lahanya [ Yunanca laxaniá "sebzelik" ]
■ Koord: 40° 54' 53'' D, 39° 38' 22'' K
Yıldızlı mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Serasor
1522t 📖: Sera
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 41° 0' 15'' D, 39° 37' 40'' K
Yolbaşı mahalle (Derecik bağ) - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1522t 📖: Xaraka [ Yunanca xarákia "kazıklı" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 56' 10'' D, 39° 35' 29'' K
Zaferli mahalle - Akçaabat - Trabzon
■ Bozdoğan (Botinoz) köyünden ayrılmıştır. SN
■ Koord: 40° 54' 11'' D, 39° 27' 36'' K
Zeytinlik mahalle (Akçakale bağ) - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Xaldandoz [ Yunanca xaldántôn "Haldiya'lı (Gümüşhaneli) yurdu" ]
■ Xaldia, Gümüşhane-Torul bölgesinin Yunanca adıdır. Ortaçağ’a dek adı anılan Xald/Halt halkının yurdudur. «Bándon» > «ándon» Bizans idari düzeninde esasen bir askeri birlik adı iken Trabzon devletinde en küçük idari birim adı idi. SN
■ Koord: 41° 3' 43'' D, 39° 30' 27'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.