haritada ara :   km  
Adaklı'da 57 yerleşim bulundu.
sırala 
Adaklı ilçe - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Azakpert
E1300~ E1901 📖 📖: Asdğapert Աստղաբերդ [ Ermenice "Astğik kalesi" ]
Y553 📖: Artalésôn? (kale) [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Asdğik veya Astarte (`yıldız, özellikle Venüs, ülker`) antik bir tanrıça adı olup tarihte bu adı taşıyan birkaç kraliçe bulunur. Eprigyan’a göre 20. yy başında 300 hane nüfusun yarısı Ermeni idi; köy yakınında Surp Kevork manastırı vardı. Muş yakınında bir başka Asdğapert kalesi bulunur. ■ Daha önce Kiğı’ya bağlı olan Adaklı bucağı 1987’de ilçe oldu. SN
■ Koord: 39° 13' 47'' D, 40° 29' 1'' K
Akbinek köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Ağbinik
E1912 📖: Aboğnak
1550t 📖: Ağb(n)ik [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ 1815 tarihli yazıtı olan Surp Hagop kilisesi vardı. SN
■ Koord: 39° 14' 41'' D, 40° 26' 40'' K
Akkuş mezra (Sütlüce bağ) - Adaklı - Bingöl
E1914b 📖: Lolo Mezre / Lolan
■ Koord: 39° 7' 46'' D, 40° 41' 3'' K
Aktaş köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Ağtaş [ Türkçe ]
E1914B 📖: Cermagkar [ Ermenice "ak taş" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek ) yerleşimi
■ Koord: 39° 17' 15'' D, 40° 37' 24'' K
Altınevler köy - Adaklı - Bingöl
1968 📖: Tilkitaşı
1916h 1928 📖 📖: Şirinan/Şirniyan
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 59'' D, 40° 37' 42'' K
Arıcı mahalle (Adaklı bağ) - Adaklı - Bingöl
2000 📖: Arıca
1928 📖: Karaaliyan [ Kürtçe/Türkçe "karaaliler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Sekiz kadar komun birleştirilmesiyle kurulmuş yeni köydür. Karaaliyan mahallelerden birinin adıdır. SN
■ Koord: 39° 14' 51'' D, 40° 31' 50'' K
Arzu mezra (Sevkar bağ) - Adaklı - Bingöl
E1914b 📖: Mergan
■ Koord: 39° 15' 24'' D, 40° 36' 53'' K
Ayranlı mezra (Mercan bağ) - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Egin
■ Koord: 39° 13' 58'' D, 40° 39' 32'' K
Aysaklı köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: İnak/İnax [ Ermenice ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Boşaltılıp tahrip edilmiş iken yeniden canlandırılmıştır. SN
■ Koord: 39° 18' 38'' D, 40° 27' 20'' K
Ayvadüzü köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Alakilise [ Türkçe ]
■ Koord: 39° 14' 45'' D, 40° 35' 7'' K
Bağlarpınarı köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Temran
E1902 📖: Tarman / Terman
1550t 📖: Derman
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 19. yy sonunda 270 ila 300 hane Ermeni ve 30 hane kadar Müslim nüfusu vardı. Protestan cemaati de mevcuttu. SN
■ Koord: 39° 14' 47'' D, 40° 23' 39'' K
Boyalı köy - Adaklı - Bingöl
E1914b 📖: Xallan (başka yer)
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Eski köy boşaltılarak tahrip edilmiş, aynı isimle sefil bir yerleşke kurulmuştur. SN
■ Koord: 39° 9' 11'' D, 40° 31' 37'' K
Cevizli ölü yerleşim - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Sirnut/Siznut [ Ermenice ]
■ Köy boşaltılıp tahrip edilmiştir. Yakın dönemde Çevrecik (Mezre) adı verilen mevkide tek tük yeni evler kuruldu. SN
■ Güncel haritalarda Siznut / Sirnut köye bağlı Çevrecik mezrasının eski adı geçiyor. ishak levent
■ Koord: 39° 19' 2'' D, 40° 26' 30'' K
Cımmak ölü yerleşim - Adaklı - Bingöl
E1914b 📖: Dzımak Ծմակ
■ Terk edilmiş harabedir. SN
■ Koord: 39° 15' 43'' D, 40° 35' 48'' K
Çamlıca köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Hirçik/Hırçgân [ Kürtçe "ayıcıklar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 49'' D, 40° 36' 12'' K
Çanakçı mezra (Gökçeli bağ) - Adaklı - Bingöl
■ Koord: 39° 12' 50'' D, 40° 22' 32'' K
Çatma köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Çatma [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 14' 8'' D, 40° 35' 57'' K
Çevreli köy - Adaklı - Bingöl
1916h 1928 📖 📖: Bilecan/Baluca
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 49'' D, 40° 39' 15'' K
Çiçekli mezra (Sevkar bağ) - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Sefkar Mezrası
■ Koord: 39° 17' 41'' D, 40° 34' 31'' K
Çomak mezra (Mercan bağ) - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Sabık
■ Koord: 39° 17' 2'' D, 40° 42' 49'' K
Demiroluk mahalle (Adaklı bağ) - Adaklı - Bingöl
E1914b 📖: Dap / Tap [ Ermenice "düz alan" ]
■ Koord: 39° 12' 3'' D, 40° 30' 42'' K
Doğankaya köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Aznafer [ Ermenice aznaver "Azn? harabesi" ]
1916h 📖: Aznapert [ Ermenice "Azn? kalesi" ]
■ Koord: 39° 12' 11'' D, 40° 35' 32'' K
Doluçay köy - Adaklı - Bingöl
E1914b 📖: Sağnis
1916h 📖: Sağiyan
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 9' 22'' D, 40° 38' 0'' K
Dolutekne köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Yekmal [ Kürtçe "tek hane" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 8' 24'' D, 40° 38' 20'' K
Döşlüce mahalle (Adaklı bağ) - Adaklı - Bingöl
E1201y E1902 📖 📖: Seğank Սեղանք [ Ermenice "sunaklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Erm «seğan» çoğ. «seğank» `1. masa, 2. sunak, altar, adak yeri`. Köyün 1201 tarihli kilisesinin yazıtı 19. yy sonunda belgelenmiştir. 1872’de 23 hane Ermeni ve 8 hane Kürt nüfusu vardı. SN
■ Koord: 39° 13' 37'' D, 40° 27' 31'' K
Elmaağaç köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Masıkâni Karér
1916h 📖: Masıkân [ Kürtçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Kareyr/Karîr nahiyesi bugünkü Adaklı ilçesinin güneydoğu kesimi ile Karlıova’nın bir kısmını kapsayan eski idari birimin adıdır. Muhtemelen Ermenice «karayr» (`mağara`) kastedilmiştir. SN
■ Koord: 39° 10' 27'' D, 40° 37' 25'' K
Elmadüzü köy - Adaklı - Bingöl
1916h 1977rh 📖 📖: Fariz/Feruz
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 14' 5'' D, 40° 42' 52'' K
Erbaşlar köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Çerme-i Karér
E1914b 📖: Karéru Çermagn [ Ermenice "Karayr (Mağara) ılıcası" ]
1916h 📖: Çerme
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Yukarıda Elmaağaç köyüne bakınız. SN
■ Koord: 39° 11' 30'' D, 40° 32' 34'' K
Erler köy - Adaklı - Bingöl
E1914b 1928 📖 📖: Kurdan [ Kürtçe ]
■ Koord: 39° 10' 0'' D, 40° 32' 59'' K
Fiseyür mezra (Çevreli bağ) - Adaklı - Bingöl
E1914b 📖: Fisakor
■ Koord: 39° 17' 56'' D, 40° 40' 25'' K
Gökçeli köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Horhor [ Ermenice xorhor "derinkuyu" ]
E1902 📖: Oror
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 46'' D, 40° 24' 32'' K
Gözütok mezra (Kozlu bağ) - Adaklı - Bingöl
E1914b 📖: Ğorsan / Çorsan
■ Koord: 39° 11' 0'' D, 40° 31' 6'' K
Güngörsün mahalle (Adaklı bağ) - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Adaklı (idari bölge)
1916h 📖: Hosnek
E1902 📖: Xosnag/Hosnag
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köyün adı buradan geçen Hosnak/Hosank deresinden alınmıştır. Yakınında bulunan Surp Giragos manastırı 1895 olaylarında tahrip edildi. Adaklı nahiye merkezi daha önce burada iken, şimdiki ilçe merkezi Azakpert kasabasıdır. SN
■ Koord: 39° 16' 14'' D, 40° 28' 18'' K
Hasbağlar köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Karmırun Yk.
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 21'' D, 40° 22' 19'' K
Kabaçalı köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Pircan [ Kürtçe pirîcan/pirîjman "aş." ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 31'' D, 40° 38' 40'' K
Kale mezra - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Kale
■ Koord: 39° 13' 48'' D, 40° 39' 58'' K
Kamışgölü köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Tumik [ Kürtçe "tümsek" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 44'' D, 40° 25' 58'' K
Kantar mezra (Kaynakdüzü bağ) - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Kantar
■ Koord: 39° 12' 51'' D, 40° 39' 31'' K
Karaçubuk köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Dimlek/Dımlak [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 42'' D, 40° 27' 45'' K
Karakoç mezra (Kaynakdüzü bağ) - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Karakoç [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 2'' D, 40° 40' 41'' K
Kaynakdüzü köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Simxaç
E1100~ 📖: Surp Xaç Սուրբ Խաչ [ Ermenice "Aziz Haç" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 11.yy başlarına ait Surp Xaç manastırı köyün üst mahallesinde yakın tarihe dek ayaktaydı. SN
■ Koord: 39° 12' 31'' D, 40° 41' 36'' K
Kereşan mezra (Mercan bağ) - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Karaşan
■ Koord: 39° 14' 24'' D, 40° 39' 43'' K
Kırkpınar köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Xarik [ Kürtçe "eğrice" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 13'' D, 40° 43' 44'' K
Kozlu köy - Adaklı - Bingöl
E1914b 📖: Ğozlu
1916h 📖: Boç? [ Ermenice "kuyruk" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1916 haritasında Boç adıyla gösterilen yer, köyün batı bitişiğindeki Baş Mezrası olabilir. SN
■ Koord: 39° 10' 15'' D, 40° 31' 5'' K
Maltepe köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Karer [ Ermenice "taşlık? mağara?" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Karer köye bağlı Dağyolunun eski adı geçiyor, Maltepenin Mehsikan geçmekte, kontrol edilmeli. ishak levent
■ Koord: 39° 20' 35'' D, 40° 28' 42'' K
Mercan köy - Adaklı - Bingöl
E1914b 📖: Mırçan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 34'' D, 40° 38' 6'' K
Navro mezra (Kaynakdüzü bağ) - Adaklı - Bingöl
E1914b 📖: Navro [ Kürtçe "ada" ]
■ Koord: 39° 13' 32'' D, 40° 40' 42'' K
Osmanuşağı ölü yerleşim - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Osmanuşakları
boş yerleşimi
■ Güvenlik güçlerince boşaltılıp tahrip edilmiştir. SN
■ Kürt - Zaza yerleşimi.Şimdi boş Mehmet Ali
■ Koord: 39° 16' 13'' D, 40° 26' 58'' K
Sarıdibek köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Kurıkani Karér [ Kürtçe "Karayr (nahiyesi) aşiretleri" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Yukarıda Elmaağaç köyüne bakınız. SN
■ Koord: 39° 8' 19'' D, 40° 39' 21'' K
Sevkar köy - Adaklı - Bingöl
2000 📖: Çatmaoluk
1916h 📖: Sefkar
E1902 📖: Sévkar Սէւքար [ Ermenice "karataş" ]
1550t 📖: Sîvkârî (aş.)
■ 1550 tarihli tahrirde ’Ulus-ı Sîvkârî’ adıyla cemaattir. Sevkar Deresi akarsu adı korunmuştur. SN
■ Koord: 39° 16' 26'' D, 40° 34' 36'' K
Sütlüce köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Darabî [ Kürtçe "söğüt" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 21'' D, 40° 39' 39'' K
Topağaçlar köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Dizmori
E1914b 📖: Titsmori Դիցմօրի [ Ermenice "sanemözü?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Erm tik, tamlayan hali tits `put, heykel, eskiden kalma yontu` demektir. Mor `batak yer, öz` anlamına gelir. Ancak köyün adlandırma gerekçesi açık değildir. SN
■ Koord: 39° 12' 30'' D, 40° 26' 54'' K
Uzunpazar mezra (Çevreli bağ) - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Tırşo
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 18' 40'' D, 40° 40' 18'' K
Venk mezra - Adaklı - Bingöl
1913rh 📖: Surp Giragos (manast) [ Ermenice "aziz Kyriakos" ]
■ Koord: 39° 14' 51'' D, 40° 27' 52'' K
Yeldeğirmeni köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Zermak
E1902 📖: Dzermag [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 19. yy sonunda 100 hane Ermeni ve 15 hane Müslim ile Surp Kevork kilisesi vardı. SN
■ Koord: 39° 16' 33'' D, 40° 25' 32'' K
Yeşiltepe mahalle (Adaklı bağ) - Adaklı - Bingöl
2000 📖: Danatepe
1928 📖: Pulur
E1914b 📖: Plur բլուր [ Ermenice "höyük" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 49'' D, 40° 27' 38'' K
Yoncalık mezra (Çevreli bağ) - Adaklı - Bingöl
E1914b 📖: Yoncalıx [ Türkçe ]
■ Koord: 39° 17' 51'' D, 40° 38' 40'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.