haritada ara :   km  
Aşkale'de 82 yerleşim bulundu.
sırala 
Abdalcık mahalle - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 📖: Abdalcık
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Köy Elazığ Palu'dan göçen ve köye yerleşen ve şu anda torunlarına NAZİR AĞA diye anılan aşiret tarafından kurulmuştur.
■ Kısmen Karapapak yerleşimi. 93 Harbiʼnden sonra, Kars'ın Selim kazasına bağlı Kekeş köyünden ve Kars merkeze bağlı Karakale köyünden gelen Karapapak Türkleri buraya yerleşmiştir. zdm
■ Koord: 39° 53' 8'' D, 40° 47' 16'' K
Ağcahisar mezra - Aşkale - Erzurum
■ Koord: 39° 57' 25'' D, 40° 18' 40'' K
Akören mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1522t 1928 📖 📖: Akviran/Ağviran
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 45' 50'' D, 40° 35' 47'' K
Alibey mezra (Güllüdere bağ) - Aşkale - Erzurum
Eski adı: Gılénın Komu
Kürt-Sünni (Pisiyan) yerleşimi
■ Koord: 39° 51' 11'' D, 40° 45' 58'' K
Altıntaş ölü yerleşim - Aşkale - Erzurum
1522t 📖: Altuntaş
boş yerleşimi
■ Köyün kendi yeri eskiden Alevi/Sünni karışık bir yerleşim yeri iken köy tamamen boşalmıştır. Şimdilerde yazlık kalma maksadı ile yeniden evler yapılmaktadır. Muhtarlığı ise köye bağlı halen aktif bir yerleşim olan Dumanoğlu mezraına verilmiştir. zdm
■ Koord: 39° 57' 22'' D, 40° 23' 24'' K
Ardıçyayla ölü yerleşim - Aşkale - Erzurum
hl 📖: Bekolar
1522t 1928 📖 📖: Dıngik [ Ermenice dngig "fidancık" ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Terk edilmiştir. C.G.
■ Koord: 39° 56' 47'' D, 40° 19' 30'' K
Aşkale ilçe - Aşkale - Erzurum
1891b 📖: Ova (idari bölge)
1522t 📖: Aşkale [ Türkçe ağaç kale ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ 16. ve 17. yy kayıtlarında Şoğayn kazasına bağlı köydür. Şoğayn merkezi şimdiki Özlüce köyüdür. 19. yüzyılda Ova adlı kazanın merkez köyüdür. ■ 1942 yılında Varlık Vergisi gerekçesiyle İstanbullu gayrimüslim erkek vatandaşların bir bölümü bu ilçedeki toplama kampına gönderilmişti. SN
■ Koord: 39° 55' 13'' D, 40° 41' 41'' K
Ballıtaş mahalle - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Karûr/Karor
E1902 📖: Karvor [ Ermenice karvor/karor "taşlı" ]
1522t 📖: Karur-viran
■ Koord: 40° 1' 18'' D, 40° 43' 46'' K
Bozburun mahalle - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Gülabi Komu [ Türkçe gülabi "aş." ]
■ Gülabi Komu, Hasbey Komu, Paşabey (Çırpo) Komu ve Gökeğin (Kopdibi) Komu olmak üzere 4 parça mezradan oluşturulmuş bir köydür. Köyün idari merkezi Gülabi Komudur. SN
■ Alevi Zaza ve Sünni Türklerin bir arada yaşadığı bir köydür. Mert Çakmak
■ Koord: 39° 59' 17'' D, 40° 33' 7'' K
Büyükgeçit mahalle - Aşkale - Erzurum
E1662 📖: Xağdaric
1522t 1928 📖 📖: Kağdariç-i ulya
E1075 📖: Xağdoyaric Խաղտոյառիճ [ Ermenice "Hald'lar aric'i (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İspir ve Artvin bölgelerini Fırat havzasına bağlayan başlıca rotanın başıdır. Xald ( > Erm Xağd ) Gümüşhane bölgesinin halkına verilen isimdir. SN
■ Koord: 39° 58' 13'' D, 40° 47' 3'' K
Çatalbayır mahalle - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Penek
1514 📖: Penak [ Ermenice panag բանակ "ordu, ordugâh" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 51' 8'' D, 40° 34' 9'' K
Çay mahalle - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
E1902 📖: Yergan Mansur [ Ermenice "uzun Mansur" ]
1522t 1928 📖 📖: İrgümansur/Ergemansur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Aşkale ilçesindeki Ergan Mısur/Mansur (Çay) köyü ile Aziziye ilçesi sınırları içindeki Medz Mısur/Mansur köyü komşudur. Mısur/Mansur sözcüğü anlaşılamadı. Ermenice `kuşburnu` anlamına gelen Masur düşünülebilir. SN
■ Koord: 39° 57' 0'' D, 40° 49' 10'' K
Çiftlik mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Çiftlik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 9'' D, 40° 38' 30'' K
Çomoğlu ölü yerleşim (Demirkıran bağ) - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Çomoğlu Komu
■ Koord: 39° 56' 53'' D, 40° 39' 14'' K
Dağyurdu mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Şeyxbizinyurdu [ Kürtçe şêxbizin "aş." ]
■ 1878 Rus Savaşından sonra Sarıkamış’ın Ilica Köyünden gelen Türk aileler yerleşmiştir. SN
■ Koord: 39° 43' 39'' D, 40° 50' 41'' K
Dallı mahalle - Aşkale - Erzurum
E1902 📖: Sôs [ Ermenice "çınar" ]
1522t 1928 📖 📖: Sos/Sosı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ 16. yy kayıtlarında Şoğayn kazasına bağlı Sos köyüdür. SN
■ Meşhur bağlama ustaları Arif Sağ ve Erdal Erzincan bu köylüdür. C.G.
■ Koord: 39° 56' 12'' D, 40° 27' 19'' K
Demirkıran mahalle - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Danzut
E1902 📖: Dantsud [ Ermenice "armutlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 57' 44'' D, 40° 40' 50'' K
Dereköy mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Dereköy
1835 📖: Derekendi
■ Tercan kazasının 1835 târihli nüfûs defterinde “Karye-i Dere Kendi” olarak geçmektedir. 44 Müslüman nüfûs bulunmaktadır. zdm
■ Koord: 39° 48' 3'' D, 40° 46' 11'' K
Dumanoğlu mezra (Altıntaş bağ) - Aşkale - Erzurum
hl 📖: Dumanoğlu Komu
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 57' 35'' D, 40° 24' 35'' K
Düzyurt mahalle - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 📖: Düzyurt
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 39° 50' 15'' D, 40° 49' 44'' K
Esentepe mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Bağırsak
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 45'' D, 40° 51' 55'' K
Eyüpoğlu mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1946 📖: Eyüpoğlu Komu
Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 4'' D, 40° 36' 52'' K
Gökçebük mahalle - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 📖: Şegav
E1902 📖: Şéggav [ Ermenice "kırmızıkil" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 58' 22'' D, 40° 50' 3'' K
Gökeğin mezra (Bozburun bağ) - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Kopdibi Komu
■ Koord: 39° 59' 32'' D, 40° 32' 38'' K
Güllüdere mahalle - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
E1902 📖: Pertavank/Pertevan
1522t 1854h 📖 📖: Pertvank [ Ermenice pertvank "kale manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 52' 30'' D, 40° 45' 2'' K
Gümüşdere mezra - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Mithatbey Komu
■ Koord: 39° 54' 2'' D, 40° 40' 36'' K
Gümüşseren mahalle - Aşkale - Erzurum
1522t 1928 📖 📖: Şeyxviran
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 54' 58'' D, 40° 39' 57'' K
Güneyçam mahalle - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Bacaburt / Bacavurt [ Ermenice partısr pert "yüksekkale" ]
1522t 📖: Bacavir(d)
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 55' 57'' D, 40° 31' 47'' K
Gürkaynak mahalle - Aşkale - Erzurum
1916h 1928 📖 📖: Balınpetek/Balımpertek
1522t 📖: Palı-pertek [ Ermenice pertag/pertig "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Eski Ermenice birkaç kale adında görülen Balin/Bağin sözcüğünün anlamı açık değildir. Dersim-Mazgirt Bağin’de bulunan Urartu yapısı kale, sözcüğün Ermenice-öncesi bir dilden kalıntı olabileceğini düşündürür. SN
■ Koord: 39° 55' 22'' D, 40° 29' 41'' K
Habiboğlu mezra (Musatanışman bağ) - Aşkale - Erzurum
Eski adı: Habiboğlu Komu
■ Koord: 40° 0' 50'' D, 40° 36' 23'' K
Hacıbekir mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: HacıbekirHanı
■ Koord: 39° 47' 49'' D, 40° 35' 45'' K
Hacıhamza mahalle - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Hacıhamza
Alevi-Türk yerleşimi
■ “Hacıhamza” ismi 16. asır sonlarında bölgede meskûn görünen Bozulus Türkmenleri tayfasından olan Hacıhamzalı aşîretinden gelmektedir. zdm
■ Koord: 39° 51' 26'' D, 40° 38' 21'' K
Hacımahmut mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Hacımahmut
■ Koord: 39° 48' 16'' D, 40° 43' 32'' K
Hasbey mezra (Bozburun bağ) - Aşkale - Erzurum
Eski adı: Hasbey Komu
■ Koord: 39° 59' 27'' D, 40° 31' 57'' K
Hatuncuk mahalle - Aşkale - Erzurum
1522t 📖: Hatuncuk
Sünni Türk yerleşimi
■ 1951 yılına ait kayıtta 34 Müslüman hanenin bulunduğu bir köydür. Günümüzde Sünni Türk köyü olup Ahıska ile bir bağları bulunmamaktadır. metonio
■ Koord: 39° 48' 32'' D, 40° 41' 54'' K
Haydarhacı mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Haydar-hācī
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün büyük çoğunluğu 93 Harbinde Göle/Samandöken (Sinot) köyünden göçmüş Ahıska Türkleridir. SN
■ Bir kısım aileler de Yozgat, Erzurum-Narman ve Aşkalenin Yayla köyünden gelmiştir. Günümüzde Samandöken-Sinot köyünün bir kaç Ahıskalı aile hariç tamamı Çarlık döneminde yerleşmiş Kürttür. metonio
■ Koord: 39° 45' 3'' D, 40° 41' 31'' K
Kandilli mahalle - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Karabıyıkhanları
Sünni yerleşimi
■ Kandilli, Karabıyık Hanları mevkiinde 1938’de inşa edilen demiryolu istasyonunun adıdır. 1960’lara doğru istasyon çevresinde yeni yerleşim ortaya çıktı. SN
■ Kandilli ismi yörede Kandil Baba (Şeyh Mehmed Efendi) olarak bilinen türbesi ve tekkesi olan bir evliyadan gelmektedir. İbrahim Ahıskalı
■ Koord: 39° 54' 44'' D, 40° 50' 26'' K
Kapıkale mahalle - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Dinçik / Dencik
E1902 📖: Dantzig [ Ermenice "armutçuk" ]
■ Koord: 40° 3' 24'' D, 40° 35' 6'' K
Karabıyık mahalle (Kandilli bağ) - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Karabıyık
■ Koord: 39° 55' 13'' D, 40° 50' 5'' K
Karahasan mahalle - Aşkale - Erzurum
1522t 📖: Karahasan
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi.
■ 1880’de 407 Ermeni, 167 Türk nüfusu vardı. Köy adı eskiden beri Karahasan’dır. SN
■ Koord: 39° 58' 24'' D, 40° 42' 44'' K
Karasu mahalle - Aşkale - Erzurum
1946 📖: Ağveyishanı
1522t 📖: Ağves? [ Ermenice ağvés? "tilki" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 55' 56'' D, 40° 21' 26'' K
Kavurmaçukuru mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Kavurmaçukuru
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 39° 46' 6'' D, 40° 51' 54'' K
Koçbaba mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1522t 1928 📖 📖: Kapunduruk
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 46' 12'' D, 40° 33' 19'' K
Kolağası mezra (Yeniköy bağ) - Aşkale - Erzurum
hl 📖: Arab Komu
■ Kısmen Alevi (Abdal) yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 13'' D, 40° 39' 52'' K
Koşapınar mahalle - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Koşapınar [ Türkçe "çifte çeşme" ]
■ Koord: 40° 2' 19'' D, 40° 46' 54'' K
Kurtmahmut mahalle - Aşkale - Erzurum
1522t 📖: Kurdmahmut
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 55' 9'' D, 40° 23' 32'' K
Küçükgeçit mahalle - Aşkale - Erzurum
1522t 1928 📖 📖: Kağdariç süfla
E1075 E1902 📖 📖: Xağdoyaric [ Ermenice "Hald'lar aric'i (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ Koord: 39° 56' 23'' D, 40° 45' 55'' K
Küçükova mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Korti Karakilisesi
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 14'' D, 40° 43' 10'' K
Kükürtlü mahalle - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Kükürtlü
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 51' 8'' D, 40° 36' 36'' K
Maslıkom mezra - Aşkale - Erzurum
■ Koord: 39° 55' 31'' D, 40° 34' 25'' K
Merdiven mahalle - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Nerdüban [ Türkçe "merdiven" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Köyün eski ismi Farsça olan Nerdüban olup Osmanlı yazı dilinde "Merdiven" anlamında kullanılır. Belek
■ Koord: 39° 52' 58'' D, 40° 49' 13'' K
MerkezÇatören mahalle - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Çatviran
■ 1642 tarihli Tercan avârız defterinde 24 Müslüman hane bulunmaktadır. Günümüzde Sünni Türk köyüdür. metonio
■ Eskiden Tercan kazasına bağlı olan Çatören bu değildir. Diğeri yani Nahiye Çatören köyü Tercan kazasına bağlıdır. zdm
■ Koord: 39° 59' 3'' D, 40° 41' 22'' K
MerkezGölören mahalle - Aşkale - Erzurum
1946 📖: Gölveren
1928 📖: Gölviran
■ Koord: 40° 2' 9'' D, 40° 50' 20'' K
Mezra mahalle - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Mezra
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 40° 3' 51'' D, 40° 49' 1'' K
Musadanışman mahalle - Aşkale - Erzurum
1522t 📖: Musadanişmend
■ Koord: 40° 1' 48'' D, 40° 38' 11'' K
NahiyeÇatören mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1522t 1928 📖 📖: Çatviran
■ Koord: 39° 45' 57'' D, 40° 43' 4'' K
Nahiyegölören mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1946 📖: Gölveren
1928 📖: Gölviran
■ Koord: 39° 45' 59'' D, 40° 45' 14'' K
Ocaklı mahalle - Aşkale - Erzurum
E1902 📖: Pirtsor [ Ermenice pert-tsor "kaledere" ]
1522t 1928 📖 📖: Pirsor
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 54' 14'' D, 40° 37' 12'' K
Ortabahçe mahalle (Kandilli bağ) - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1522t 1928 📖 📖: Cînis
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Evliya Çelebi `yüz elli haneli Ermeni köyü` olarak tanımlar. Ancak 1829'da bu köyden göçerek Gürcistan'ın Tsalka ilçesinde Jinisi köyünü kuranlar Türkçe dilli Ortodoks Rumlardır. 18. yy'dan itibaren Hacıömeroğulları sülalesinden Cinis beylerinin makamı olmuştur. SN
■ Aşkaleʼnin en büyük ve en köklü köylerinden biridir. 18. yy başlarında köye Hacışamlugil (aşiretinden) olarak da bilinen Hacıömeroğulları (Meşhur Cinis Beyleri) yerleşmiştir. İbrahim Ahıskalı
■ Türkçe anadilli Rumlar bu köyü 1829 yılında terk edip Gürcistan/Tsalka'daki Jinisi köyüne yerleştiler. metonio
■ Koord: 39° 53' 17'' D, 40° 51' 34'' K
Ovacık mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1835 1928 📖 📖: Ovacık
■ Tercan kazasının 1835 târihli nüfûs defterinde Karye-i Ovacık olarak geçmektedir ve 52 Müslüman nüfûs bulunmaktadır. zdm
■ Koord: 39° 43' 9'' D, 40° 36' 42'' K
Özler mahalle - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Şoyik
E1902 📖: Şoğik [ Ermenice "özlüce (ıslak yer)" ]
1522t 📖: Şoğayn
Alevi-Türk yerleşimi
■ 16. yy kayıtlarında Şoğayn/Şoğayin nahiye ve kazası olarak gösterilen yer şimdiki Şoğik köyü olmalıdır. Şoğayin Erm `özler, bataklar`, Şoğik ise `özlüce` demektir. SN
■ Köy önünden geçen Karasu deresine halen Şoğayn Deresi deniyor... İbrahim Ahıskalı
■ Koord: 39° 56' 17'' D, 40° 24' 58'' K
Paşabey mezra (Bozburun bağ) - Aşkale - Erzurum
Eski adı: Çırponun Komu
■ Koord: 40° 0' 12'' D, 40° 33' 14'' K
Pırnakapan mahalle - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Bırnakaban
E1902 📖: Pırnagaban [ Ermenice "derbent" ]
Y553 📖: Kleisura [ Yunanca "derbent" ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Alevi-Türk/Sünni Türk yerleşimi
■ Kop Dağı geçidinin güney ayağında bulunur. Ermenice olan Pırnagapan adı, 6. yy tarihçisi Prokopios’un imp. Jüstinyen’in inşaatları arasında saydığı Kleisura’nın (`derbent, geçit karakolu`) tam çevirisidir. SN
■ Koord: 39° 58' 18'' D, 40° 33' 55'' K
Saptıran mahalle - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Saptıran
1522t 📖: Sapdurur
■ Koord: 39° 58' 6'' D, 40° 32' 12'' K
Sarıbaba mahalle - Aşkale - Erzurum
1522t 📖: Sarubaba
Alevi-Türk/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyde Alevi Türkmenler ile köye sonradan Doğubeyazıtʼtan gelen Sünni Kürdler yaşamaktadır. zdm
■ Koord: 39° 55' 12'' D, 40° 39' 6'' K
Sazlı mahalle - Aşkale - Erzurum
E1902 📖: Lic [ Ermenice "göl" ]
1522t 1928 📖 📖: Liç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 57' 51'' D, 40° 27' 58'' K
Taşağıl mahalle - Aşkale - Erzurum
1522t 📖: Taşağıl
■ Koord: 39° 59' 33'' D, 40° 37' 44'' K
Taşlıçayır mahalle - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Taşlıçayır
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 53' 41'' D, 40° 30' 4'' K
Tazegül mahalle (Kandilli bağ) - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Tazegül
■ Köy halkının mühim kısmının kökeni köye Derviş Paşa zamanında yerleştirilen Bayat boyunun Canbeyli aşireti ile Avşar boyunun Kızıllu aşiretine dayanmaktadır. İbrahim Ahıskalı
■ Koord: 39° 55' 42'' D, 40° 52' 20'' K
Tecer ölü yerleşim - Aşkale - Erzurum
1960 📖: Delihacılar
1522t 📖: Tecer [ Türkçe Tecer/Tecir "aş." ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Sivas-Ulaş Tecer maddesine bakınız. SN
■ 2000'li yıllarda tamamen terk edilmiştir. Bugün haraptır. C.G.
■ Koord: 39° 56' 38'' D, 40° 18' 1'' K
Tekdiş mezra (Küçükova bağ) - Aşkale - Erzurum
Eski adı: Tekdiş
■ Koord: 39° 47' 27'' D, 40° 40' 23'' K
Tepsicik mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Tepsicik
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 39° 44' 49'' D, 40° 52' 28'' K
Tokça mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1522t 1928 📖 📖: Sos [ Ermenice "çınar" ]
Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ 16. yy kayıtlarında Tercan-ı Ulya kazasına bağlı Sos köyüdür. SN
■ Koord: 39° 44' 29'' D, 40° 34' 59'' K
Topalçavuş mahalle - Aşkale - Erzurum
E1902 📖: Topalçavuş
1522t 📖: Gireverek [ Ermenice "kireç ören" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1896 târihli nüfûs dayımında 327 Müslüman, 74 Hristiyan nüfûs var. zdm
■ Koord: 39° 55' 7'' D, 40° 34' 46'' K
Tosunlu mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Kandal/Gandal Komu
■ Koord: 39° 45' 56'' D, 40° 42' 2'' K
Tozluca mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Tozluca mz.
■ Kureyşan aşireti çoğunluğu Zaza kökenli olan, fakat bazı yerleşimlerinde Türk/Türkmen veya Ermeni kökenli ailelerin de bulunduğu bir Alevi topluluğudur. SN
■ Koord: 39° 45' 10'' D, 40° 39' 42'' K
Turaç mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Kızılşorak
■ Koord: 39° 45' 2'' D, 40° 47' 48'' K
Yaylaköy mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Yaylaköy
■ Koord: 39° 44' 57'' D, 40° 44' 27'' K
Yaylayolu mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Kilisecik
Kürt-Sünni (Pisiyan) yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 23'' D, 40° 49' 6'' K
Yaylımlı mahalle - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Çırmıt
E1902 📖: Çırmud [ Ermenice ]
1522t 📖: Çermud-viran/Çurmud
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Çermud `ılıcalı` demektir. Çırmud belki `su kanalı, su geçidi` anlamına gelebilir. SN
■ Koord: 39° 54' 12'' D, 40° 32' 54'' K
Yeniköy mahalle - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Yeniköy
■ Koord: 39° 51' 17'' D, 40° 41' 46'' K
Yumruveren mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Yumruviran
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Koord: 39° 44' 11'' D, 40° 43' 9'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.