haritada ara :   km  
��a��layan'da 17 yerleşim bulundu.
sırala 
Çağlayan belediye - Erzincan Merkez (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Cancige/Cencige [ Ermenice cancig "arılı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Yeni adını Girlevik şelalesinden alan kasaba, Emirhanlar, Mağdolar, Peyler ve Nişan mahallelerinden oluşur. Köyün güneyindeki tepede Çarçaranits S. Kevork Ermeni manastırının yıkıntıları vardır. SN
■ 10 hane Sünni Türk dışında belde merkezinin tamamına yakını Zaza Alevidir. metonio
■ Koord: 39° 35' 28'' D, 39° 41' 52'' K
Değirmen köy - Erzincan Merkez (Çağlayan bucağı) - Erzincan
2000-2013: Dörtler (bld)
E1902 📖: Dzat / Dzatkéğ Ծաթ [ Ermenice dzat keğ "zındık köyü" ]
1522t 1928 📖 📖: Zadkiğ
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Haygazyan sözlüğüne göre eski dilde yarı-Rum yarı-Ermeni olanlara veya Markioncu mezhebe mensup klişilere «Dzat’» veya «Dzayt’» adı verilirdi. (Hyg I.1005). 20. yy başında köy nüfusu 60 hane Ermeni ve 70 hane Müslim idi. ■ Değirmen, Konakbaşı, Ortayurt ve Ürek köylerinin birleşmesiyle oluşturulan Dörtler belediyesi 2013’te lağvedilmiştir. SN
■ Koord: 39° 37' 53'' D, 39° 36' 59'' K
Derebağ mahalle (Çağlayan bağ) - Erzincan Merkez (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1902hb 1928 📖 📖: Tilek [ Ermenice/Kürtçe "tepecik" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 5'' D, 39° 46' 28'' K
Erdene mahalle (Çağlayan bağ) - Erzincan Merkez (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1902hb 📖: Ardana
1522t 1917h 📖 📖: Erdona/Erdeni
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 9'' D, 39° 45' 5'' K
Günbağı köy - Erzincan Merkez (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Kısmıkor/Kismikör [ Ermenice ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Şamlu) yerleşimi
■ Bu köy yakınında antik bir Anahit mabedi kalıntısı bulunduğunu çeşitli kaynaklar belirtir. SN
■ Koord: 39° 35' 17'' D, 39° 37' 31'' K
Gürlevik köy - Erzincan Merkez (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Kırnavuk
1902hb 📖: Gavrençur [ Ermenice ]
1522t 1946 📖 📖: Gürlevik/Girlevik
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Şelalesi ünlüdür. SN
■ Koord: 39° 35' 2'' D, 39° 43' 59'' K
Kalecik köy - Erzincan Merkez (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Kalecik [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 34' 26'' D, 39° 44' 5'' K
Karatuş köy - Erzincan Merkez (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Karatuş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 35' 43'' D, 39° 40' 44'' K
Kılıçkaya köy - Erzincan Merkez (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928 📖: Mercan Sürbahanı
E1902 📖: Srbihan [ Ermenice surp ohan "Aziz Ohan (Ohannes, Yuhanna)" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mercan, Munzur Dağlarının diğer adıdır. «Mrçnavank» `karıncalı manastır` adından türemiş olabilir. 'Mercan Ziyareti' adı verilen manastır köyün doğusunda, yıkıntı halindedir. ■ Kılıçkaya, Günbağı ve Tatlısu köylerinden 95 köylünün 6 Ağustos 1938'de kurşuna dizilerek öldürülmesi Zini Gediği Katliamı adıyla bilinir. Köy ahalisi daha sonra Batı Anadolu'ya sürgün edilmiş, yıllar sonra köye dönenler olmuştur. SN
■ Köy ahalasi tamamen Alevi Kürtlerden oluşmaktadır. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 35' 8'' D, 39° 35' 27'' K
Küçükkadağan mahalle (Altınbaşak bağ) - Erzincan Merkez (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928 📖: Kç. Kadağan
Alevi-Türk yerleşimi
■ Talipleri ve köy halkı tamamen Türkmen-Alevi'dir. Çağlayan beldesine bağlı bir köydür. metonio
■ Koord: 39° 38' 8'' D, 39° 40' 10'' K
Mertekli mahalle (Çağlayan bağ) - Erzincan Merkez (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1902hb 📖: Mertekli [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 16'' D, 39° 42' 47'' K
Sazlıpınar köy - Erzincan Merkez (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928 📖: Hamzesi
1925h 📖: Hamdes
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Erzincan ili Cencige bucağına bağlı Hamzesi köyünün tüzel kişiliğinin kaldırılıp Zıtkığ (Değirmen) köyüne mahalle olarak bağlanması.06.04.1946 R.G- Daha sonra tekrar köy statüsü almıştır, Yakınlarında büyük bir bataklık var imiş. ishak levent
■ Koord: 39° 38' 26'' D, 39° 37' 54'' K
Soğukoluk köy - Erzincan Merkez (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Çulxasa
1522t 📖: Çorxasa
■ Koord: 39° 38' 35'' D, 39° 36' 22'' K
Tatlısu köy - Erzincan Merkez (Çağlayan bucağı) - Erzincan
E1902 📖: Meğraçur [ Ermenice "bal su" ]
1522t 1928 📖 📖: Mağaçur
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köy halkı tamamen Alevi Zazalar oluşturmaktadır. Zini Gediği katliamına uğrayan köylerden biridir. Tatlısu ve diğer katliamın olduğu köylerin halkları kurşuna dizildikten Edirne ve Balıkesir'e sürgün edildi. Şimdi geri dönüş yapanlar köydedir. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 34' 37'' D, 39° 39' 3'' K
Uluköy köy - Erzincan Merkez (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1902hb 📖: Mezre [ Türkçe ]
E1902 1928 📖 📖: Şıxlar [ Türkçe ]
■ Koord: 39° 37' 24'' D, 39° 43' 52'' K
Yalınca köy - Erzincan Merkez (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Mığısı
E1272y E1902 📖: Meğutsig [ Ermenice "kovancık?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Meğutsig köyü ve yakınındaki Çarçaranits Manastırı 1272 ve 1477 tarihli iki kolofonda anılmıştır. Köy Erzincan’da Ermeni nüfusunun en yoğun olduğu yerlerdendi. 1915 öncesinde 1.822 Ermeni ve 269 Türk nüfus, iki kilise, 350 öğrencisi olan iki okul vardı. SN
■ Koord: 39° 37' 19'' D, 39° 38' 34'' K
Yamaçlı mahalle (Çağlayan bağ) - Erzincan Merkez (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1522t 1902hb 📖 📖: Sıvans/Sevanz
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 19'' D, 39° 43' 41'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.