haritada ara :   km  
Şanlıurfa'da 13 ilçe bulundu.
sırala 
Akçakale ilçe - Akçakale - Şanlıurfa
1928 📖: Akçakale
1884hk 📖: Tell el-Abyad | Akçekale [ Arapça tell abyaḍ "akhöyük" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ İlçe nüfusunun tümüne yakını Araptır.Ova kısmında 1980’lerden itibaren sağlanan sulama altyapısı sayesinde pamuk tarımı gelişmiştir. SN
■ Akçakale ilçesinin Suruç sınırındaki 9 köyünde tamamen veya kısmen Kürtler yaşamaktadır. Bunun dışında kalan nüfusun tamamına yakını Araptır. metonio
■ İlçe nüfusunun tamamına yakını Sünni Araplardan oluşmaktadır. Berkay Akar
■ Koord: 36° 42' 39'' D, 38° 56' 50'' K
Birecik ilçe - Birecik - Şanlıurfa
1665 📖: Birecik
A870 📖: Bîra
Y535 📖: Birtha [ Süryanice birthâ "kale, saray" ]
Kürt-Sünni/Türkmen yerleşimi
■ Arapça ve erken Türkçe kaynaklarda Bîre/Bîrâ kullanılır. İlçe nüfusu halen yaklaşık yarı yarıya Kürt ve Türkmendir. SN
■ Birecik merkez yarısı Türkmen, yüzde 30-35 civarında Kürt kalanlar ise Araptır. Kesin bilgidir fakat bu oran kırsalda köy köy değişir. Birecikteki veya İstanbul daki çoğu Birecikli Türkmen de kebap salonu işletir Melih BARAZ
■ İlçe Nüfusunun çoğunluğu Kürtlerden oluşmaktadır. Türkler önemli büyük azınlığa sahiptir. metonio
■ Bireciğin yerlisi olan aileler Türkmendir, ancak bugün yerli ailelerin tamamına yakını Gaziantep merkezine veya Nizibe göç etmiştir. Köylerden gelen Kürt nüfus ile ilçede Kürtler çoğunluğu yakalamış olup, bireciğin yerlileri bir avuç kalmıştır. Günümüzde ilçe %80 Kürt, 20 Türk nüfustan oluşmaktadır. serhad
■ Koord: 37° 1' 40'' D, 37° 58' 37'' K
Bozova ilçe - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Hüvek
1915h 📖: Yaylak (idari bölge)
A 📖: Tell Huwek [ Arapça ]
1530d: Baziki / Bozâbad (idari bölge) [ Kürtçe Bazik/Bozik "doğanca (aş.)" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Gerek Bozabad/Bozova, gerek Yaylak idari birim adıdır. Daha önce Baziki köyünde (bugünkü Yaylak beldesi) bulunan kaza merkezi 1930’da Hüvek kasabasına taşındı. Burası da bir süre Yaylak adıyla anıldı ise de, karışıklığa yer vermemek için 1942’de Bozova adı benimsendi. SN
■ Yaslica ve Tunalı köyleri Türkmen, Avlak ise Arap olup geriye kalan tüm yerleşimler Kürtlerden oluşmaktadır. Fethi
■ Yaslıca köyü Alevi Türkmen olup geriye kalan tüm köyler ve ilçe merkezi dahil Sünni Kürttür. serhad
■ Koord: 37° 21' 46'' D, 38° 31' 31'' K
Ceylanpınar ilçe - Ceylanpınar - Şanlıurfa
K 📖: Serêkaniyê [ Kürtçe "pınarbaşı" ]
A870 📖: Resulayn [ Arapça Ra'sul-ˁayn "pınarbaşı" ]
Y535 📖: Theodosiópolis [ Yunanca "Theodosius imp. kenti" ]
As-891 📖: Rēš İna [ Süryanice "pınarbaşı" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Suriye’de kalan Resulayn /Serêkaniye kentinin TC tarafındaki mahallesi iken gelişerek ayrı kasaba kimliğini kazanmıştır. İlk kez MÖ 900 dolayında Asur kralı II. Adad-Nirari yazıtında Reşîna adıyla anılır. Arapça Ra’sul-ˁayn ilk kez 680’li yıllarda burada Emevi egemenliğine karşı başlatılan bir isyan münasebetiyle duyulur. Kürtçe Serêkaniyê Arapça ismin yakın tarihli çevirisidir. ■ İlçe arazisinin büyük kısmı Devlet Üretme Çiftliği’ne (TİGEM) aittir. SN
■ Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde azınlık olarak Arap, Çerkes ve Türkler de yaşamaktadır.
■ Koord: 36° 50' 39'' D, 40° 2' 51'' K
Eyyübiye ilçe (Urfa bağ) - Eyyübiye - Şanlıurfa
2000 📖: Eyüpkent
1665 📖: Eyyübiye (mah)
■ Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Semte adını veren Hz. Eyyüb camii ve türbesi, Hıristiyanlık döneminde ünlü olan tabip azizler Kosmas ve Damianos kilisesi yerindedir. Urfa kentinin güney kesimini kapsayan Eyyübiye ilçesi 2012’de yaratıldı. SN
■ Çoğunluğu Arap olan ilçede azınlık olarak Kürt ve Türklerde yaşamaktadır. gölge
■ Koord: 37° 7' 55'' D, 38° 47' 47'' K
Halfeti ilçe - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖: Xalfeti [ Arapça xalîfetî "halifeli" ]
Kürt-Sünni/Türk yerleşimi
■ Tarihi kasabanın büyük bölümü baraj gölü altında kalmıştır. Eski Karaotlak ve Yeşilören köyleri mevkiinde yeni ilçe merkezi inşa edilmektedir. SN
■ Türkiyedeki Halfetililerin kabaca yarısı Kürt, yarısı Türktür. Ancak iç ve dış göçler neticesinde bugün ilçe nüfusunun %60 civarı Kürtlerden oluşuyor. Türkmen köylerinin büyük çoğunluğu Antep'e ve Adana'ya göç etti. metonio
■ Geçmişte Türkmen yerleşimi olan Halfeti ilçe merkezinde bugün Kürt nüfusu yüzde 70 oranındadır. Türk nüfus ise önemli azınlık olarak yüzde 30 dur. Bilgi
■ Eskiden Türk ve Kürt karışık iken Türklerin göç etmesi ile birlikte günümüzde çoğunlukla Kürtler azınlık olarak ise Türkler yaşamaktadır. gölge
■ Koord: 37° 14' 45'' D, 37° 52' 4'' K
Haliliye ilçe - Haliliye - Şanlıurfa
■ 2012 yılında Urfa merkez ilçesinin bölündüğü üç yapay ilçeden biri olan Haliliye, adını şehir merkezindeki Halilürrahman külliyesinden alır. Halil adı, Urfa’da yaşadığı rivayet edilen İbrahim peygamberin lakabıdır. SN
■ Şanlıurfa il merkezinin bir parçası olan Haliliye ilçesi yerli diye tabir edilen ve İsotçu namıyla bilinen Türkmenler'in yoğun olarak ikamet ettiği bir ilçedir. Kemal Yıldırım
■ Haliliye yerlileri Türk olsada, günümüzde burada Türk kaldığını pek sanmıyorum metonio
■ Yaklaşık eşit oranlarda (%55 Arap, %40 Kürt)Arap ve Kürt nüfustan oluşmaktadır. serhad
■ Koord: 37° 9' 20'' D, 38° 47' 47'' K
Harran ilçe - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1968 📖: Altınbaşak
A870 📖: Xarrân
Y17 Y535 📖 📖: Karrhai / Kárai
As-1274 📖: Harrânu
Müslüman Arap yerleşimi
■ Harran’daki Ay Tanrısı mabedi Babil ve Asur kaynaklarında MÖ 19. yy’dan itibaren anılır. Babil’in son hükümdar sülalesi (MÖ 7. yy) Harranlı idi. Roma çağında Kuzey Suriye!nin en önemli kenti ve MS 8. yy’da bir süre Emevi Halifeliğinin başkenti idi. Daha sonra terk edilen ören yerinde şimdiki yerleşim yakın dönemde ortaya çıkmıştır. SN
■ İlçe merkezi ve köylerinin tamamı Sünni Araplardan oluşmaktadır bilge
■ Kuzey Mezopotamya'nın kadim yerleşim yerlerindendir. İlçe halkının tamamına yakınını Arap kökenli vatandaşlar oluşturur. Dünya'nın hâlâ yaşanılan en eski kentlerinden biridir. metonio
■ Koord: 36° 51' 54'' D, 39° 1' 34'' K
Hilvan ilçe - Hilvan - Şanlıurfa
K 📖: Curnêreş [ Kürtçe "karayalak" ]
1928 📖: Hilvan (idari bölge) [ Arapça hulwân/helwân "bahşiş, ihsan" ]
1917h 📖: Karacürün [ Türkçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Hilvan şimdiki Balkı köyüdür. SN
■ Koord: 37° 35' 14'' D, 38° 57' 14'' K
Karaköprü ilçe - Karaköprü - Şanlıurfa
1522t 📖: Karaköprü
■ Urfa kentinin kuzeybatı varoşu olan Karaköprü beldesi 2012 yılında ilçe oldu. SN
■ İlçede Türk,Kürt ve Araplar yaşamaktadır. Daha küçük azınlıklar mevcuttur. yilanizm
■ Karaköprü yerlileri Türk olsada, günümüzde burada Türk kaldığını pek sanmıyorum metonio
■ Yaklaşık eşit oranlarda (%50 Kürt,%40 Arap)Kürt ve Arap nüfustan oluşmaktadır. serhad
■ Koord: 37° 12' 5'' D, 38° 47' 38'' K
Siverek ilçe - Siverek - Şanlıurfa
1530d: Siverek
E1136 📖: Sevaverag [ Ermenice "kara ören" ]
Zaza-Sünni/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Arap kaynaklarında Xarab es-Suweydâ (`karacaviran`) adına rastlanır. SN
■ 1927 sayımında Siverek şehir merkezinde anadiller: 13.372 Türkçe, 868 Kürtçe, 35 Arapça ve 705 Diğer (Zazaca ve azınlık olarak Ermenice). 1927 sayımında Sivereğe bağlı köylerde anadiller: 9.213 Türkçe, 10.800 Kürtçe, 1.338 Arapça ve 5.477 Diğer (Zazaca ve azınlık olarak Ermenice). Çift anadilli olan Karakeçili köylerinin büyük çoğunluğu anadil sayımında Türkçe konuştuklarını belirtmiş olsalar gerek. metonio
■ İlçe nüfusunun çoğunluğu Kürt ve Zazalar meydana getirir ve az bir kısmı Kırmanç olup, Karacadağ ile Karakeçi yörelerinde Türkmenler, ilçede çok az da Arap vardır.
■ İlçenin tamamına yakını Zaza ve Kürt nüfustan oluşmaktadır. Türk nüfus bulunmuyor, sadece azınlık bir Arap nüfusu mevcuttur serhad
■ Koord: 37° 45' 19'' D, 39° 19' 1'' K
Suruç ilçe - Suruç - Şanlıurfa
A892 📖: Serûc
S300~ 📖: Batnân ܒܛܢܢ
Y180 Y535 📖 📖: Bátnai akk. Batnas
As-859 📖: Serûg (idari bölge)
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Serûg ülke adı Asur kralı Asurnasirpal (MÖ 884-859) yazıtında ve Tevrat’ın Tekvin kitabı II.20 vd. zikredilir. Özgün isim muhtemelen Aramicedir. Antik kaynaklarda anılan Bátnai adının Aramice/Süryanice `su çatı` anlamına geldiği belirtilir. Kentin Yunanlılarca kolonize edildiği, Trajanus’un bu mevkide İranlıları yendiği (Dio Cassius), şehirde büyük pazar kurulduğu (Amm. Marcell.), Jüstinyen’in kenti imar ettiği (Prokop.) kaydedilmiştir. Arap egemenliği döneminde Serug/Seruc adı öne geçer. SN
■ Suruç kasabasının yerlisi olan aileler Türkmendir, lakin bugün kasaba Kürt nüfusun lehine büyümüş olup büyük çoğunluğu Kürtlerden oluşmaktadır, Suruç'un içinden olan aileler de genellikle Urfa dışında yaşamaktadır. Cerdo-Ağırtaş, Kızılkuyu-Taşlıkuyu, Köseveli, Meliksekiren-Uysallı, Mirhan-Yağışlı, Tilharman-Harmanalan, Ürgütlü-Örgütlü, Zıbışker-Yanaloba gibi köyler kısmen veya tamamen Türkmen kökenli nüfustan oluşuyor. Bahsi geçen yerler dışındaki bütün nüfus Dına, Şeddadi, Alaaddin, Pijan gibi aşiretlere mensup Kürtlerden oluşuyor, hatta bugün kasabadaki Kürtlerin çoğu Dına aşiretinden. Urfa'da Arap ve Zaza nüfusun neredeyse hiç olmadığı ilçelerden biridir. metonio
■ Koord: 36° 58' 32'' D, 38° 25' 25'' K
Viranşehir ilçe - Viranşehir - Şanlıurfa
K 📖: Wêranşar
1869s 📖: Viranşehir
A892 📖: Tell Mewzîn [ Arapça ]
Y451 📖: Konstantina [ Yunanca "Konstans/Konstantin (imp.) yeri" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Nüfus çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde azınlık olarak Araplar da bulunur. SN
■ Koord: 37° 14' 7'' D, 39° 45' 47'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.