haritada ara :   km  
İliç'de 66 yerleşim bulundu.
sırala 
Ağıldere köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Ağıldere [ Türkçe ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Eski ve yeni haritalarda Ağıldere köyü iki ayrı yerde gösterilir. Diğer 4 km kadar güneybatıda Divriği ilçe sınırına yakın noktadadır. SN
■ Agop Mıntzuri, 'İstanbul Anıları 1897-1940' kitabında geçen 'Gencidere' köyü bu olsa gerek' Murat U
■ Koord: 39° 33' 39'' D, 38° 20' 44'' K
Akçayazı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Kerege [ Ermenice ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 42' 38'' D, 38° 24' 57'' K
Akdoğu köy - İliç - Erzincan
E1878 📖: Hoğtar [ Ermenice hoğtar ]
1522t 📖: Hağdar
■ 1642 yılı Şiran kazası kayıtlarında doğrudan Haydar olarak geçer. Yalnızca 6 Müslüman hane bulunur. metonio
■ Koord: 39° 24' 44'' D, 38° 46' 16'' K
Altıntaş köy - İliç - Erzincan
1928 📖: Zımara [ Ermenice ]
Y150 Y180 📖 📖: Zimara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Koord: 39° 28' 20'' D, 38° 20' 33'' K
Apuşta ölü yerleşim (Bütükarmutlu bağ) - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Apuşda
boş yerleşimi
■ Terk edilmiş harabedir. SN
■ Koord: 39° 34' 9'' D, 38° 23' 10'' K
Atma köy - İliç - Erzincan
1916h 📖: Atma
Alevi-Türk yerleşimi
■ 1582 tarihli bir Ermenice elyazmasında Atma köyünde bulunan bir Hayhorom (Rum Ortodoks öğretisine bağlı Ermeni) manastırından söz edilir. (Epr I.26). SN
■ Rişvan konfederasyonunun komşusu olan Atma/Atmalı aşiretler konfederasyonu ile Ağrı civarında yaygın olan Etmani/Etmaneki aşiretinin hiçbir alakası yoktur. metonio
■ Koord: 39° 30' 0'' D, 38° 37' 34'' K
Bağcağız köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Bağcuğaz [ Türkçe ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 44' 31'' D, 38° 26' 14'' K
Bağıştaş köy - İliç - Erzincan
1946 📖: Pağaştaş
1928 📖: Peğıştaş
1643a 📖: Bağışdaş
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 26' 3'' D, 38° 27' 12'' K
Bağlıca köy - İliç - Erzincan
1928 📖: Zineker
1912hk 📖: Zinikâr [ Ermenice ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 28' 22'' D, 38° 23' 17'' K
Bahçecik mahalle (Bağıştaş bağ) - İliç - Erzincan
1916h 📖: Bağçe
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 26' 42'' D, 38° 30' 11'' K
Balkaya köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖: Kirzi [ Ermenice krzi "hasır otu" ]
1522t 📖: Kirzu
■ Koord: 39° 42' 5'' D, 38° 38' 4'' K
Boyalık köy - İliç - Erzincan
1522t 📖: Boyalık [ Türkçe ]
■ Koord: 39° 33' 52'' D, 38° 38' 21'' K
Bozçalı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Sokova
■ Koord: 39° 44' 26'' D, 38° 35' 51'' K
Bozyayla köy - İliç - Erzincan
1928 📖: Çörencil
E1600 📖: Çoragançer [ Ermenice "katır kulaklı" ]
■ Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesi 1595 yılında Çoragançer köyünde zuhur eden Kürt Mahmud adlı Celaliyi anlatır. SN
■ Koord: 39° 35' 8'' D, 38° 33' 46'' K
Bürüncek köy - İliç - Erzincan
1643a 1916h 📖 📖: Ardosi [ Ermenice ardots "ekinlik" ]
■ Koord: 39° 26' 4'' D, 38° 44' 12'' K
Büyükarmutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1902 📖: Medz Armıdan [ Ermenice medz "büyük" ]
U 📖: Armatana
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi.
■ Urartu döneminden itibaren kaydedilmiş olan Armatana/Armıdan adının Türkçe armut sözcüğüyle ilgisi olmadığı aşikardır. Ermeni yazar Hagop Mıntsuri (1928-1978) Armıdan, Fırat'ın Öte Yanı adlı kitabında Armıdan köylerinde geçen çocukluk ve gençlik anılarını anlatır. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre Armıdan-ı Kebir köyünde 10 Müslüman, 61 Gayrimüslim aile yaşamaktadır.
■ Koord: 39° 34' 33'' D, 38° 25' 42'' K
Büyükgümüşlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖: By. Tapur
E1902 📖: Tapur [ Ermenice/Türkçe "ıssız yer, işlenmemiş alan " ]
1522t 📖: Tapıri Sultan
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 27'' D, 38° 23' 38'' K
Büyükköy köy - İliç - Erzincan
1968 📖: Geyran
E1902 📖: Gağeran
■ Koord: 39° 28' 25'' D, 38° 39' 56'' K
Çaltı köy - İliç - Erzincan
E1878 📖: Averag [ Ermenice "harabe" ]
1522t 1916h 📖 📖: Avarik
■ Koord: 39° 27' 22'' D, 38° 35' 53'' K
Çaylı köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1902 📖: Çaylı [ Türkçe ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 14'' D, 38° 20' 6'' K
Çayyaka köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1912hk 📖 📖: Sima
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 26'' D, 38° 32' 32'' K
Çiftlikköy köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Çiftlik [ Türkçe ]
■ Koord: 39° 36' 39'' D, 38° 30' 37'' K
Çilesiz köy - İliç - Erzincan
E1902 📖: Tepta
1522t 1928 📖 📖: Tepte/Depte
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 32' 20'' D, 38° 31' 19'' K
Çobanlı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖: Kundus / Kondos
1522t 📖: Kondusu
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 41' 2'' D, 38° 30' 58'' K
Çöpler köy - İliç - Erzincan
1916h 📖: Çöpler
1643a 📖: Cobiler
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Koord: 39° 25' 30'' D, 38° 31' 36'' K
Çörekli köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖: Penbesor
■ Koord: 39° 37' 7'' D, 38° 30' 9'' K
Dikmen köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Basdana
1522t 📖: Bastana
■ Koord: 39° 40' 41'' D, 38° 34' 36'' K
Doğanköy köy - İliç - Erzincan
1916h 📖: Taug / Tavuk [ Ermenice "fundalık" ]
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ 17.02.1948’de Doğan köyü adı verildi. SN
■ Koord: 39° 27' 11'' D, 38° 38' 8'' K
Dolugün köy - İliç - Erzincan
E1902 📖: Xasa
1522t 📖: Hassa
■ Koord: 39° 27' 29'' D, 38° 43' 55'' K
Doruksaray köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1928 📖: Gemxo
E1902 📖: Gahmıx
1912hk 📖: Kamaxo
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 34' 9'' D, 38° 30' 56'' K
Dostal köy - İliç - Erzincan
E1600 📖: Dostali
Y17 📖: Dasteira / Dastrakos [ Ermenice dasdarag դաստառակ "saray, konak" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Appianus Tarih’ine göre Pompeius MÖ 67’de bu yerde Pontus kralı Mithridates ile çatıştı. Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesine göre `1591 yılında Kiziroğlu namında bir Kürt türedi. Bu adam, Divrik ve Kemah yakınlarında bulunup bütün sakinleri hırsız ve eşkiya olan Dostali köyünden idi.` SN
■ Koord: 39° 27' 50'' D, 38° 29' 51'' K
Elmacık mahalle (Çilesiz bağ) - İliç - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖: Muşut/Moşut [ Ermenice moşud "böğürtlenli" ]
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Koord: 39° 31' 47'' D, 38° 34' 46'' K
Güngören köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
E1902 📖: Gosdıga [ Ermenice ]
1522t 1928 📖 📖: Göski/Göske
■ Koord: 39° 36' 24'' D, 38° 27' 57'' K
Hasanova mahalle (Boyalık bağ) - İliç - Erzincan
E1902 📖: Hasanova
1522t 📖: Hasanabad [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesi 1595’te Kürt Mahmud adlı Celali reisinin Hasanova’da yaptırdığı kargir kemerli köprüyü anlatır. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre Hasanabad köyünde 16 hane Gayri Müslim halk yaşamaktadır.
■ Koord: 39° 33' 0'' D, 38° 35' 35'' K
İliç ilçe - İliç - Erzincan
1916h 📖: İliç [ Türkçe "il-iç?" ]
E1878 📖: Lick/Lıcik Լիճք/լճիկ [ Ermenice "göller/gölcük" ]
1522t 📖: Pışadi (idari bölge) [ Ermenice pışadi փշատի "iğde" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kasabanın adı Pışadi’dir. Osmanlı döneminde ilçenin bir bölümünün Aşağı-il ve Orta-il olarak adlandırılmasından ve kasaba yakınında Fırat üzerinde şimdi baraj gölüne batmış olan İliçi köprüsünden hareketle İliç adı Türkçe İl-içi olarak yorumlanabilir. Kasaba önünde halen koruluk ve tarlalık olan alanda eskiden göller olduğu öyküsü eğer doğruysa, Erm Lic (`göl`) yorumu da düşünülebilir. SN
■ Koord: 39° 27' 21'' D, 38° 33' 52'' K
İslamköy köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1968 📖: İslamkendi
1916h 📖: İslamköyü
1522t 📖: İslamşeyh [ Türkçe ]
■ 17. yüzyılda köyün var olduğu bilinse de tarihinin daha eski olduğu tahmin edilmektedir. İslamşeyh adıyla bilinir, daha sonra İslamkendi olmuş ve son olarak İslamköy adını almıştır. Adından da anlaşılacağı gibi Sünni Türk köyüdür. Engin
■ Koord: 39° 41' 44'' D, 38° 33' 46'' K
Kapıkaya köy - İliç - Erzincan
1522t 📖: Gömişkan [ Kürtçe "fare kulağı (mercanköşk)" ]
■ Koord: 39° 23' 32'' D, 38° 45' 35'' K
Karakaya köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Karakaya [ Türkçe ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 32' 32'' D, 38° 23' 55'' K
Kayacık köy - İliç - Erzincan
1916h 📖: Nordin [ Ermenice nordun "yeniev" ]
1912hk 📖: Lordin
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 26' 19'' D, 38° 27' 2'' K
Kaymaklı köy - İliç - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Paşaği
■ Koord: 39° 23' 53'' D, 38° 47' 5'' K
Konukcu köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Bizgi
■ Koord: 39° 43' 12'' D, 38° 35' 4'' K
Kozluca köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Kozluca
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Alevi Zaza köyüdür. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 45' 46'' D, 38° 25' 9'' K
Kuranköy köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Kuran
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 41' 53'' D, 38° 26' 29'' K
Kuruçay köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Kuruçay
1522t 📖: Kuruçay | Çiftlikviranı (idari bölge)
■ Köye adını veren ırmak, Fırat’a kavuşmadan kısa bir mesafe önce yeraltına inerek kaybolduğu için bu ad verilmiştir. Köy 1938’e dek Kuruçay ilçe merkezi idi. Daha sonra ilçe İliç’e taşındı. SN
■ Koord: 39° 38' 24'' D, 38° 28' 27'' K
Kuzkışla köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Kuzkışlak
■ Koord: 39° 41' 54'' D, 38° 36' 36'' K
Küçükarmutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Kç. Armıdan
E1902 📖: Pokr Armıdan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Büyükarmutlu maddesine bakınız. 1915'te Ermeni nüfusu imha edilen köye Cumhuriyet döneminde Dersimli Aleviler ve Bulgaristan muhacirleri yerleştirilmiştir. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre köyde 4 Müslüman, 14 Gayri Müslim aile yaşamaktadır.
■ Koord: 39° 34' 23'' D, 38° 26' 43'' K
Küçükgümüşlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖: Kç. Tapur [ Ermenice/Türkçe tapur "işlenmemiş arazi" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 12'' D, 38° 25' 9'' K
Leventpınarı köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1928 📖: Erhami
1522t 📖: Erhamiye|Vank
■ Koord: 39° 37' 8'' D, 38° 36' 46'' K
Manastır mevki - İliç - Erzincan
1916h 📖: Manastır
■ Çöpler köyündeki altın madeni nedeniyle ulaşım imkanı kalmamıştır. SN
■ Koord: 39° 24' 32'' D, 38° 30' 16'' K
Ortatepe köy - İliç - Erzincan
1928 📖: Poşbeği [ Ermenice ]
■ Koord: 39° 24' 40'' D, 38° 25' 46'' K
Özlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
E1902 📖: Dandzig [ Ermenice "armutçuk" ]
1522t 1916h 📖 📖: Danzi / Tanzi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 41' 17'' D, 38° 29' 13'' K
Sabırlı köy - İliç - Erzincan
E1878 📖: Urek [ Ermenice "korucuk" ]
1643a 1916h 📖 📖: Urik
Kürt-Sünni (Şikaki) yerleşimi
■ Koord: 39° 25' 11'' D, 38° 33' 53'' K
Sarıkonak köy - İliç - Erzincan
1928 📖: Gedenek
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 29' 59'' D, 38° 21' 46'' K
Sarıpınar köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Tinkâr [ Ermenice teğinkar? "sarı taş" ]
1522t 📖: Tiğinkar
■ Koord: 39° 42' 36'' D, 38° 32' 39'' K
Sularbaşı köy - İliç - Erzincan
1928 📖: Kangurut
1522t 📖: Gangrud [ Ermenice gangarud "kengerli" ]
■ Koord: 39° 35' 34'' D, 38° 37' 8'' K
Sütlüce köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖: Esirkiğ
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 39° 42' 21'' D, 38° 21' 29'' K
Tabanlı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖: Xardişi/Xardiş [ Ermenice xardeaş gen. xardeşi "kızıl" ]
■ Koord: 39° 44' 5'' D, 38° 24' 9'' K
Taşkonak mahalle (Büyükköy bağ) - İliç - Erzincan
1916h 📖: Rabat [ Ermenice/Türkçe "varoş" ]
■ Koord: 39° 29' 0'' D, 38° 41' 10'' K
Turgutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1968 📖: Sarıkavak
E1902 📖: Tğud [ Ermenice "karaağaçlı" ]
1522t 1916h 📖 📖: Tığut
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ 17. Yüzyılda Kuruçay'a bağlıdır. 1642 tarihli Avarız defterine göre köyde 6 hane Müslüman ve 21 hane Gayri Müslim beraber yaşamaktadır
■ Koord: 39° 36' 22'' D, 38° 20' 52'' K
Uğurköy köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖: Enbiya
■ Koord: 39° 39' 34'' D, 38° 36' 40'' K
Uluyamaç köy - İliç - Erzincan
E1902 📖: Sergevil / Sergevli
1522t 📖: Sergevil [ Ermenice "ayva" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522/20 tahririnin çeviriyazımda Sıragevaç olarak okunan yer burası olmalıdır. ■ İnciciyan 1806'da bu yerin ahalisinin Ermeni iken `uzun zaman önce` Müslüman olduklarını yazar. SN
■ Koord: 39° 25' 5'' D, 38° 42' 10'' K
Yakuplu köy - İliç - Erzincan
1928 📖: Yakuplu
■ Koord: 39° 25' 30'' D, 38° 35' 31'' K
Yalıngöze köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖: Kinana
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 22'' D, 38° 25' 53'' K
Yaylapınar köy - İliç - Erzincan
1960 📖: Yağcılar
1522t 1916h 📖 📖: Xanege [ Türkçe xanegâh "tekke, konak" ]
■ Koord: 39° 36' 17'' D, 38° 37' 51'' K
Yeşilyurt mahalle (Atma bağ) - İliç - Erzincan
E1902 📖: Sanaxsi
Alevi-Türk yerleşimi
■ 1916 tarihli Erkân-ı Harbiye haritasında bu yerin adı Nehnisik نهنيسيك olarak yazılıdır. »رذشن ن،غةر غثقم؛مثق؛ «شرشطس؛ شيهره نعممشرهق/ SN
■ Göletin sağ tarafı da sol tarafı da Yeşilyurt adında, sağdaki Atma köyünün,soldaki Çaltı köyünün bağlısı olmalıdır. ishak levent
■ Koord: 39° 28' 53'' D, 38° 35' 38'' K
Yılmazköy köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1928 📖: Gâvuryurdu
1916h 📖: Ğafur
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 39' 20'' D, 38° 23' 45'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.