haritada ara :   km  
Çiçekdağı'da 54 yerleşim bulundu.
sırala 
Acıköy köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
K1997 📖: Şorik [ Kürtçe "tuzluca" ]
1925h 📖: Acıköy
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Okçiyan) yerleşimi
■ Halep vilayetinden sürülen Kürtler 1690 ile 1720 yılları arasında iskan edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 43' 19'' D, 34° 11' 8'' K
Akbıyıklı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Akbıyıklı
■ Koord: 39° 32' 53'' D, 34° 27' 37'' K
Alahacılı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
K 📖: Gelikan [ Kürtçe "boğazlar" ]
1928 📖: Alahacılı
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Türkmen/Kürt-Sünni (Molikan ) yerleşimi
■ © 11.03.1785 Rişvan Kürtlerinin garet eyledikleri İzmir kervanı malından zimmetlerinde kalan mebaliğden Pehlivanlı aşireti derununda Molikânlı Hasan kabilesi perakende hanelerine isabet eden on bin kuruşun tahsiline vesaireye dair Bozok mutasarrıfından gelen tahrirat. g.tt © »»» 09.03.1814 Molkanlı, Alıclı, İzoli, Cihanbeyli ve Rişvanlı aşiretlerinin tecavüz ve yağmalarından bizar olan Malatya Kazası halkının şikayetlerini bildiren arz... deyar heyran
■ Köy halkı eskiden beri Pehlivanlı Aşireti'ne mensup Türkmenler ile Molikan aşireti'ne mensup Kürdlerden oluşmaktadır. Pehlivanlı Aşireti özellikle Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ile Kırıkkale'nin Keskin ilçesine iskan edilmiş bir Türkmen aşiretidir. Molikan ise Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ile Konya'nın Kulu ilçesine iskan edilmiş bir aşirettir. Köyde ikamet eden Kürdler Türkmen gelenek ve göreneklerini artık benimsemişlerdir. [Berk Ulusoy] Mert Çakmak
■ Koord: 39° 37' 39'' D, 34° 18' 24'' K
Alanköy köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1925h 📖: Alanköy
Kürt-Sünni (Okçiyan) yerleşimi
■ Koord: 39° 39' 31'' D, 34° 12' 56'' K
Alimpınar köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Alimpınar
1926h 📖: Keklik Ali
■ Koord: 39° 34' 52'' D, 34° 24' 32'' K
Arabın mahalle (Beşikli bağ) - Çiçekdağı - Kırşehir
■ Koord: 39° 30' 43'' D, 34° 23' 2'' K
Armutlu köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Armutlu
Kürt-Sünni (Molikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 37'' D, 34° 17' 8'' K
Arslanlı mahalle (Tepecik bağ) - Çiçekdağı - Kırşehir
■ Koord: 39° 39' 15'' D, 34° 15' 3'' K
Aşağıhacıahmetli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Hacıahmedli aş.
Türkmen (Tülek) yerleşimi
■ Koord: 39° 31' 15'' D, 34° 17' 3'' K
Bahçepınar köy - Çiçekdağı - Kırşehir
K 📖: Torin [ Kürtçe "soylu, yiğit" ]
1926h 📖: Bahçepınar
Kürt-Sünni (Şêxbilan) yerleşimi
■ Torın `yiğit, bir aşirette boybeyinden aşağı sözü geçen kimse` anlamındadır. SN
■ Koord: 39° 29' 58'' D, 34° 25' 4'' K
Baraklı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Baraklı [ Türkçe "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 34' 37'' D, 34° 27' 21'' K
Beşikli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1921h 📖: Beşikli
Türkmen (Tülek) yerleşimi
■ Beşikli'ye bağlı olan Arabın mahallesi de Tülek Türkmenleri'ndendir. Ufuk Güntekin
■ Koord: 39° 32' 21'' D, 34° 22' 15'' K
Boğazevci köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1928 📖: Boğaz Evci
Türkmen yerleşimi
■ Halkı 16. yy’da Kahramanmaraş ve Adana civarından İç Anadolu’ya yerleştirilen Türkmenlerden oluşmaktadır. SN
■ Koord: 39° 41' 39'' D, 34° 8' 26'' K
Bozlar köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1928 📖: Bozlar
■ Koord: 39° 44' 48'' D, 34° 8' 45'' K
Büyükteflek köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: By. Teflek
■ Koord: 39° 38' 50'' D, 34° 20' 53'' K
Çanakpınar köy - Çiçekdağı - Kırşehir
K 📖: Ramik [ Kürtçe "heybe" ]
1928 📖: Çanakpınar
Kürt-Sünni (Şêxbilan ) yerleşimi
■ Koord: 39° 31' 19'' D, 34° 25' 11'' K
Çepni köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Çepni [ Türkçe "aş." ]
Alevi-Türk (Çepni) yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 33'' D, 34° 22' 45'' K
Çiçekdağı ilçe - Çiçekdağı - Kırşehir
1921h 📖: Boyalık | Mecidiye
1876a 📖: Rişvan | Mecidiye [ Kürtçe reşwan "aş." ]
1584t: Çiçekdağı (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Reşvan Kürtleri için kurulan aşiret kazasının merkezi Mecidiye kasabasıdır. Cumhuriyet döneminde ilçe yakınındki Çiçek Dağının adı verildi. SN
■ Reşwan Asireti kollarindan olan Mifikan ve Şêxbilan Kürtleri tarafindan kurulmustur. Daha sonra bu Kürtler bu yerden Boztepeye bagli bütün köylere (Boztepe merkez haric), Kaman'in bazi köylerine dagilmislardir. ABDULLAH ALTUNTAS
■ © 14.07.1890 Kırşehir sancağının Mecidiye kazasında bulunan Muhibbanlı Aşireti'nin... deyar heyran
■ 1842-1846 (h.1258-1262) yıllarına ait Kırşehri Şer'iyye Sicillerinde günümüzdeki Çiçekdağı ilçesi bucak olarak belirtilmekte ve Boyalık karyesi adıyla geçmektedir. Bölgede yaşayanlar ise Türkman taifesinden çeşitli aşiretlerdir. Kürtlerin Çiçekdağına gelişi 1860-1870 yılları arasında olmuştur. Bucak merkezi olması ve arazilerin eşit şekilde taksim edilebilmesi için Kürtler bir süre Boyalık karyesinde bekletilmişler. Sonra da Malya ovasınaki viran vaziyetteki köylere iskan edilmişlerdir. Ufuk Güntekin
■ Koord: 39° 36' 19'' D, 34° 24' 47'' K
Çiçekli köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1907hk 📖: Kızılosmanlı
■ Köy halkı Döğer boyuna mensup Türkmenler'dir. Mustafa
■ Koord: 39° 45' 42'' D, 34° 4' 13'' K
Çopraşık köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1926h 📖: Çopraşık [ Türkçe Çopur Şıh ]
Türkmen yerleşimi
■ Köyün nüfusunu Maraş’tan göçen Türkmenler oluşturmaktadır. Diğer Çopurşıh köyü için bkz. Çorum-Alaca-Çopraşık. SN
■ Koord: 39° 24' 9'' D, 34° 35' 27'' K
Çubuktarla köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1926h 📖: Velidli
Türkmen (Köçekli) yerleşimi
■ Koord: 39° 35' 1'' D, 34° 13' 50'' K
Demirli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Demirli
Türkmen (Tülek) yerleşimi
■ Koord: 39° 29' 13'' D, 34° 19' 35'' K
Doğankaş köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1926h 📖: Şedidler
Kürt-Sünni (Şêxbilan) yerleşimi
■ Koord: 39° 30' 48'' D, 34° 26' 24'' K
Gölcük köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1926h 📖: Nigâroğlu [ Türkçe "aş." ]
■ Koord: 39° 46' 12'' D, 34° 10' 47'' K
Hacıduraklı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1927h 📖: Hacıduraklı
Türkmen (Tülek) yerleşimi
■ Koord: 39° 33' 23'' D, 34° 21' 0'' K
Hacıhasanlı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
cit 📖: Hacıhasanlı
Türkmen (Tülek) yerleşimi
■ © 05.07.1836 Kırşehir sancağının Çemikdağı nahiyesinde Pehlivanlı Aşireti cemaatından Tulek cemaatının ikamet ettiği Hacıhasan Kışlası adlı karyede el-Hac Mehmed adlı şahsın inşa ettiği camide... deyar heyran
■ Koord: 39° 33' 1'' D, 34° 17' 35'' K
Hacıoğlu köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1831 📖: Hacıoğlu
■ Koord: 39° 34' 35'' D, 34° 26' 5'' K
Halaçlı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Halaçlı
Türkmen yerleşimi
■ Halaçlı köyü, Köçekli aşiretinin mensubu olan Türkmenler'in yaşamakta olduğu bir köydür. Kaynaklarda buraya geliş durumuyla ilgili çeşitli tarihler yazmaktadır. Köçekli aşireti Oğuzların Avşar boyundandır. Ufuk Güntekin
■ Koord: 39° 35' 57'' D, 34° 13' 20'' K
Harmanpınar köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Güngüş
Kürt-Sünni (Bereketli) yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 9'' D, 34° 23' 41'' K
Haydarlı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1831 📖: Haydarlı
■ Köy halkı Bozulus Türkmenleri ile Cerit Türkmenlerine mensuptur. Mustafa
■ Koord: 39° 41' 24'' D, 34° 22' 18'' K
İbikli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: İbikli
Türkmen (Tülek) yerleşimi
■ Türkücü Neşet Ertaş’ın çocukluğunu geçirdiği köydür. SN
■ Koord: 39° 31' 55'' D, 34° 20' 25'' K
İğdeliöz mahalle (Hacıhasanlı bağ) - Çiçekdağı - Kırşehir
■ Koord: 39° 32' 52'' D, 34° 18' 37'' K
Kabaklı köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1925h 📖: Kabaklı
■ Koord: 39° 41' 27'' D, 34° 11' 27'' K
Kaleevci köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1925h 📖: Kaleevci
■ Koord: 39° 43' 3'' D, 34° 7' 9'' K
Karakızalan mahalle (Armutlu bağ) - Çiçekdağı - Kırşehir
■ Koord: 39° 36' 27'' D, 34° 19' 12'' K
Karakuyu mahalle (Aşağıhacıahmetli bağ) - Çiçekdağı - Kırşehir
■ Koord: 39° 29' 58'' D, 34° 15' 55'' K
Karatahta mahalle (Harmanpınar bağ) - Çiçekdağı - Kırşehir
■ Koord: 39° 34' 17'' D, 34° 22' 20'' K
Kavaklıöz köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1925h 📖: Kavaközü
■ Koord: 39° 31' 58'' D, 34° 12' 10'' K
Kırdök köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Kırdök
Türkmen (Tülek) yerleşimi
■ Koord: 39° 33' 18'' D, 34° 14' 55'' K
Kızılcalı köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1925h 📖: Kızılcalı
■ Koord: 39° 40' 36'' D, 34° 13' 28'' K
Konurkale köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1928 📖: Konurkale
Kürt-Sünni (Okçiyan) yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 18'' D, 34° 8' 33'' K
Köseli belediye - Çiçekdağı - Kırşehir
1831 📖: Devreceli
■ Koord: 39° 40' 10'' D, 34° 26' 33'' K
Küçükteflek köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Kç. Teflek
Kürt-Sünni/Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Karakeçili Tükmenleri ile Molikan Kürtlerinden oluşuyor. Kürt nüfusun neredeyse tamamı Türkmen kültürünü benimsemiştir. Mustafa
■ Koord: 39° 38' 7'' D, 34° 21' 45'' K
Mahmutlu köy - Çiçekdağı - Kırşehir
K1997 📖: Qişle
1926h 📖: Mahmudlu | Ilıca
Kürt-Sünni (Şêxbilan) yerleşimi
■ Koord: 39° 25' 52'' D, 34° 29' 48'' K
Ortahacıahmetli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Hacıahmedli orta
Türkmen (Tülek) yerleşimi
■ Koord: 39° 32' 52'' D, 34° 16' 33'' K
Pöhrenk köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1927h 📖: Pöhrenk [ Türkçe "yer altı kanalı" ]
Kürt-Sünni (Şêxbilan) yerleşimi
■ Koord: 39° 25' 50'' D, 34° 27' 14'' K
Safalı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Safalı
■ Koord: 39° 38' 16'' D, 34° 17' 37'' K
Şahinoğlu köy - Çiçekdağı - Kırşehir
Kürt-Sünni (Bereketli) yerleşimi
■ Koord: 39° 33' 36'' D, 34° 29' 43'' K
Tatbekirli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1831 📖: Tatbekirli
Kürt-Sünni (Molikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 57'' D, 34° 23' 16'' K
Tepecik köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Tepecik
■ Koord: 39° 40' 7'' D, 34° 16' 29'' K
Topalali köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1926h 📖: Topallar
■ Koord: 39° 32' 42'' D, 34° 12' 56'' K
Yalnızağaç köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1926h 📖: Zekeri [ Kürtçe/Türkçe "Zekeriyalar (aş.)" ]
Kürt-Sünni (Şexbilan) yerleşimi
■ Koord: 39° 25' 16'' D, 34° 32' 4'' K
Yenikızılcalı mahalle (Kızılcalı bağ) - Çiçekdağı - Kırşehir
■ Koord: 39° 42' 50'' D, 34° 15' 9'' K
Yukarıhacıahmetli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Hacıahmedli yk.
Türkmen (Tülek) yerleşimi
■ Koord: 39° 33' 27'' D, 34° 16' 13'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.