haritada ara :   km  
Çankırı'da 11 ilçe bulundu.
sırala 
Atkaracalar ilçe - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖: Atkaracalar
1665 📖: Karacalar
Eski adı: Kara Köyü
■ Koord: 40° 49' 2'' D, 33° 4' 30'' K
Bayramören ilçe - Bayramören - Çankırı
1797 📖: Bayramviran
■ Koord: 40° 56' 36'' D, 33° 12' 17'' K
Çerkeş ilçe - Çerkeş - Çankırı
1521t 📖: Çerkeş
Y111 📖: Antonioupolis [ Yunanca "Antonius kenti" ]
■ Anadolu’da en az beş yerde görülen Çerkeş adına ilişkin güvenilir bilgi bulunamadı. Belki «çarx-keş» `çark-çeken` veya halka şeklinde herhangi bir şeyi çeken anlamında bir meslek adı olabilir. Her halükârda `Çerkes` değildir. SN
■ Koord: 40° 48' 50'' D, 32° 53' 27'' K
Eldivan ilçe - Eldivan - Çankırı
1928 📖: Dümeli
1900~ 📖: Eldivan (dağ) [ Türkçe il divanı "aşiretlerin toplantı yeri" ]
■ 13. yy’dan beri kayıtlarda var olan Dumlu/Dümeli köyü 1930’da belediye, Nisan 1960’ta Eldivan adıyla ilçe oldu. Eldivan esasen ilçeye hakim olan dağın adıdır. SN
■ Koord: 40° 31' 48'' D, 33° 29' 56'' K
Ilgaz ilçe - Ilgaz - Çankırı
1831 📖: Koçhisar / Koçhisarı Balâ [ Türkçe "yukarı Koçhisar" ]
■ Cumhuriyet döneminde kurulan ilçeye Ilgaz dağının adı verildi. Koçhisar ilçe merkezi olan kasabanın adıdır. SN
■ Koord: 40° 55' 32'' D, 33° 37' 31'' K
Kızılırmak ilçe - Kızılırmak - Çankırı
1928 📖: Hüseyinli
1928 📖: İnallıballı (idari bölge) [ Türkçe İnallı + Ballı ]
■ 19. yy başında Sivas vilayetine bağlı İnallı ve Ballı adlı iki ayrı sancaktır. 20. yy başında Ankara Kalecik’e bağlı İnallıballı nahiyesinin merkezi olan Hüseyinli köyüdür. 1960’ta Kızılırmak nahiyesi adıyla Çankırı’ya bağlandı. SN
■ Halk arasında Hüseyinli olarak anılır. AYDEMİR
■ Koord: 40° 20' 54'' D, 33° 59' 9'' K
Korgun ilçe - Korgun - Çankırı
1896s 📖: Korgun
■ Koord: 40° 44' 4'' D, 33° 31' 4'' K
Kurşunlu ilçe - Kurşunlu - Çankırı
1800~ 📖: Karacaviran (kasaba)
1530t 📖: Kurşunlu (idari bölge)
Y400 📖: Anadynata
■ © 12.11.1764 Çankırı sancağında Kurşunlu kazasına tabi Kürtler karyesinin yaylağına vaki müdahalenin men'i. deyar heyran
■ Koord: 40° 50' 28'' D, 33° 15' 35'' K
Orta ilçe - Orta - Çankırı
1896s 📖: Orta
1831 1876a 📖 📖: Karıpazarı
■ Koord: 40° 37' 29'' D, 33° 6' 28'' K
Şabanözü ilçe - Şabanözü - Çankırı
1900~ 📖: Koru (idari bölge)
cit 📖: Şabanözü
■ İncekiriş mahalinde katledilen, kardeş ve pederleri Musa, Yusuf, İbrahim'in katilleri arasında Şabanözü kazasında Elhanlı Aşireti cemaatinden Sarı Mehmed'in de dahil bulunduğuna dair Cihanikli Aşireti'nden Veli ve Yusuf'un ... (Hicri 1176) deyar heyran
■ Koord: 40° 28' 33'' D, 33° 16' 51'' K
Yapraklı ilçe - Yapraklı - Çankırı
1530t 1876a 📖 📖: Tuxt [ Ermenice "yaprak" ]
■ 19. ve 20. asırda şehrin aşağı mahallesinde takriben 20 hâne Rum otururdu. Kilise ile mektepleri de vardı. Kalaycı, çerçi, kılıçcı, terzi, bezzaz, dülger, boyacı mesleklerden geçimlerini sağlıyorlardı. Manav
■ Koord: 40° 45' 28'' D, 33° 46' 40'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.