haritada ara :   km  
Çanakkale'de 11 ilçe bulundu.
sırala 
Ayvacık ilçe - Ayvacık - Çanakkale
1876a 📖: Ayvacık
1876a 📖: Kızılca Tuzla (kaza)
■ Koord: 39° 36' 3'' D, 26° 24' 14'' K
Bayramiç ilçe - Bayramiç - Çanakkale
1928 📖: Bayramiç
■ İskan edilecekleri Biga sancağına giderken Bayramiç'te bir süre dinlenen muhacirlerin masraflarının yöre halkınca karşılanmış olmasının gazetelerde ilanı. H-14-10-1280 Manav
■ Koord: 39° 48' 37'' D, 26° 36' 43'' K
Biga ilçe - Biga - Çanakkale
1665 📖: Biga (idari bölge)
Y1308 📖: Pêgaí (başka yer) [ Yunanca "gözeler" ]
■ Asıl Biga şimdi Karabiga adı verilen kasabadır. Biga kaza merkezi şimdiki yerine 19. yy’da taşındı. SN
■ © 17.07.1739 Biga sancağında mütemekkin göçebe taifesinden Badıllı Ekradı [Kürtleri] kendi hallerinde olmayıp enva-ı şakavet ve habeseti irtikab ettiklerine dair... deyar heyran
■ Kaza merkezi Manavlardan oluşur. 20 bini aşkın nüfusuyla en kalabalık muhacir grubu oluşturan Pomaklar Biga'da 22 köyde mevcuttur. Manav
■ Pomakların bulunduğu bütün köylerdeki tahmini Pomak nüfusu 3 bin 500. Çerkes, Kürt, Pomak, Boşnak, Çingene ve Arnavutlar kasaba merkezinin yüzde yirmi beşinden biraz fazlasını oluşturuyor. Merkez mahallelerinin toplam nüfusu 59.455; dolayısıyla Biga ilçe genelindeki Pomak nüfus en fazla 10 bin olur. metonio
■ Koord: 40° 13' 38'' D, 27° 14' 29'' K
Bozcaada ilçe - Bozcaada - Çanakkale
cit 📖: Bohça Adası
1525 📖: Bozcaada
Y-600 📖: Ténedos
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Ada nüfusu 1963/64'e dek çoğunlukla Rumlardan oluşmaktaydı. Halen Rum nüfus kalmamıştır. Yunanca adı olan Ténedos yakın döneme kadar kullanıldı. Osmanlı kaynaklarında öteden beri Bozca Ada, 18. ve 19. yy'larda bazen Bohça Ada kullanılır. SN
■ Koord: 39° 50' 3'' D, 26° 4' 14'' K
Çan ilçe - Çan - Çanakkale
1911h 📖: Pazarköy
1902hk 📖: Çan Pazarı
1530t 📖: Çan (idari bölge)
■ Koord: 40° 1' 38'' D, 27° 2' 53'' K
Eceabat ilçe - Eceabat - Çanakkale
1484 📖: Eceovası (idari bölge)
1475 1919h 📖 📖: Maydos
Y-454 📖: Madytós
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Bir Thrak yerleşimi iken MÖ 6. yy’da Midillililer tarafından Madytos adıyla kolonize edildi. Madytos adı pre-Heleniktir. 1358’de Rumeli’ye geçen ilk Türk akıncılarından biri olan Ece Bey’e izafeten Osmanlı döneminde Eceabad idari bölge adı kullanıldı. SN
■ Selanik vilayeti Siroz kazası Noguslaf köyünden gelip, Çanakkale ili Eceabat kazası Maydos köyünde iskan edilen çiftçi Kara Muti oğlu Safer'e ait tasfiye talepnamesi. 14.05.1925 Manav
■ Koord: 40° 11' 2'' D, 26° 21' 24'' K
Ezine ilçe - Ezine - Çanakkale
1890hk 📖: Ezine [ Türkçe eyine/ezine "cuma" ]
1530t 📖: Ezinepazarı [ Türkçe "cuma pazarı" ]
■ Koord: 39° 47' 5'' D, 26° 20' 21'' K
Gelibolu ilçe - Gelibolu - Çanakkale
1484 📖: Geliboli
Y-454 📖: Kallípolis [ Yunanca "güzelkent" ]
■ MÖ 6. yy’da Yunan kolonisi olarak kurulduğu rivayet edilir. Adı bazen Kallioúpolis olarak yazıldığı için, adın ilk yarısını oluşturan Kalli- unsurunun Yunan-öncesi bir yer adı olduğu düşünülebilir. SN
■ Âşıkpaşazâde: ''Karasi iline göçer Arap evleri gelmişti. Onları sürdüler. Rumeli'ye geçirdiler. Bir nice zaman Gelibolu bölgesinde oturdular.'' Manav
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Çerkes) ve Arnavut yerleşimi. Çerkes ve Arnavutlar güncel olarak tamamen asimile olmuşlardır. Tashw
■ Koord: 40° 24' 39'' D, 26° 40' 23'' K
Gökçeada ilçe - Gökçeada - Çanakkale
1968 📖: Çınarlı (kasaba)
1928 📖: Panayia
1890hk 📖: Panayia [ Yunanca Panagía Balôméni "yamalı Meryemana" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Şimdi Çınarlı adı verilen Panayia kasabası İmroz/Gökçeada ilçesinin idari merkezidir. SN
■ Koord: 40° 11' 38'' D, 25° 54' 17'' K
Lapseki ilçe - Lapseki - Çanakkale
1484 📖: Lapsekü
Y-454 Y150 📖 📖: Lámpsakos [ Yunanca "parıldayan, muhteşem" ]
■ Strabon’a göre daha önce adı Pityoussa iken MÖ 5. yy’dan önce Lámpsakos olarak değiştirildi. SN
■ Bulgarlar 1914 senesinde Bulgaristana kaçarken Rumlar 1921-22 lere kadar kalabildi. Hayatta kalan Rumlar Helenistan Euboiada bulunan bir yere iskân edildi ve o köye Nea Lampsakos ismi verdiler. Rum Ortodoks mahallesine mübâdele ile Makedonya bölgesinden bir miktar Slav dilli Kapinya/Kapina köylüsü iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 20' 38'' D, 26° 41' 9'' K
Yenice ilçe - Yenice - Çanakkale
1902hk 📖: Yeniceköy
■ 1936’ya dek Balıkesir Gönen ilçesine bağlı köy iken bu tarihte Çanakkale’ye bağlı ilçe oldu. SN
■ Koord: 39° 55' 39'' D, 27° 15' 27'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.