haritada ara :   km  
344 ishak levent yorumu bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
? ölü yerleşim - Beytüşşebap - Şırnak
1928 📖: Xanik
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Beytüşşebap ilçesi merkez nahiyesine bağlı Hanik ( sehven Hanki yazılı) köyünün Zap nahiyesine aktarılması 02..03.1942 RG. Halen yeri ve güncel ismi belirsizdir,Yeri Zap nahiyesine yakın bir bölgeye aktarılmıştır. ishak levent
■ Koord: 37° 25' 32'' D, 43° 17' 34'' K
Adıyaman il - Adıyaman Merkez - Adıyaman
K 📖: Semsûr
A870 📖: Hısnı Mansûr [ Arapça "Mansur hisarı" ]
■ 1926’ya dek resmen kullanılan Hısnımansur ismi, kaleyi zapteden Emevi komutanı Mansur b. Cavana’dan (ö. 758) gelir. Antik Çağ’da ve Bizans döneminde kullanılan Perrê adı için, bugünkü kentin dış mahallesi olan Örenli (Pirin) maddesine bakınız. Kürtçe Semsûr adı Hısnımansur’dan uyarlanmıştır. 17. yy’dan beri kaydedilen Adıyaman adının kaynağı meçhuldür. Türkçe ’adı yaman’ (`kötü namlı`) olsa gerekir. SN
■ Halk arasında Adıyaman denilen Malatya vilayeti dâhilindeki Hısnımansur kazası isminin halk arasında söylendiği gibi yalnız Adıyaman ismiyle anılması tensip olunarak vilayata tamimen tebligat ifa kılınmıştır. Arz-ı malumat olunur.19.11.1928 RG ishak levent
■ Koord: 37° 45' 35'' D, 38° 16' 59'' K
Ağaçköy mezra (Kılıçlı bağ) - Kurtalan - Siirt
1977rh 📖: Dari [ Kürtçe "ağaçlı" ]
■ Güncel ismi Uluağaç olabilir. ishak levent
■ Koord: 37° 59' 4'' D, 41° 46' 0'' K
Ağar mahalle (Divriği bağ) - Divriği - Sivas
1928 📖: Ağar
Alevi-Türk yerleşimi
■ Cürek ile birlikte Divriği Maden mahallesi dahilindedir. ishak levent
■ Koord: 39° 26' 10'' D, 38° 3' 19'' K
Ağıl mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Ancolini Xincikan [ Kürtçe xincikan "bağ evleri" ]
■ 1928 yılı Mezrea (Salat) nahiyesinde 2 adet Ancolin Seviş (tapu kaydı ) var, birisinin önünde ise Xincikan eki mevcur, Xincikan Batman iline bağlanmış olan Diktepe köyünün eski adıdır,o köye ait farklı bir yerleşimle karıştırılma ihtimali de vardır.Mahallenin tapu kaydındaki ismi halen Ancolin olarak geçmektedir. ishak levent
■ Koord: 37° 49' 48'' D, 40° 58' 1'' K
Ahmetçikler mevki (Ereğli bağ) - Ereğli - Zonguldak
1977rh 📖: Amaçlar
■ Ereğli merkez Kocaali mahallesi dahilindedir. ishak levent
■ Koord: 41° 17' 44'' D, 31° 28' 20'' K
Akçadamlar mahalle (Yayladere bağ) - Yayladere - Bingöl
1940 📖: Xubek/Hubek
E1878 📖: Xubeg [ Ermenice "tepecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1928 Arapça listede olmadığı için 1932 Kupik ve 1946 Höbek yanlış yazımları var,1940-1945 doğru kaytlardır. ishak levent
■ Koord: 39° 12' 28'' D, 40° 3' 37'' K
Akçatoprak mahalle - Horasan - Erzurum
1928 📖: Hüsrevviran
E1902 📖: Xosroveran
1835b 📖: Xosraveran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Belki Ermeni kralı II. Xosrov (4. yy) adından. SN
■ Her ne kadar 1928 listesinde arapça harflere karşılık "h,s,r,v" harfle yazılı,1932 latin alfabe ile "Hösrevviran" olarak kayıt edilmiş olsa da 1935 ve sonrası tüm kayıtların 1835 ve 1902 verilerine dönmüş olması ismin sorgulanması gerektiğine işarettir.Alternatif olarak değerlendirilmelidir. ishak levent
■ 1878 yılında 6 hane Türk, 2 hane Kürt dışında geri kalan tüm nüfus Ermeniydi. 1915'te yaklaşık 60 hane Ermeni yaşamaktaydı. MCB
■ Koord: 39° 54' 1'' D, 42° 6' 52'' K
Akkuş mahalle - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1977rh 📖: Xarbet el-Receb [ Arapça "Recep harabesi" ]
1946 📖: HarabeTelRecep
Müslüman Arap yerleşimi
■ Bölgede çokça rastlanan Harbetel-Harbetül aslında Harabe Tell'in evrilmiş haliy gibi. Harbetelrecep = Xarbe Tell Receb (Recep-höyük öreni). ishak levent
■ Koord: 36° 56' 17'' D, 38° 55' 19'' K
Akören köy - Yıldızeli (Çırçır bucağı) - Sivas
1928 📖: Akviranı Yıldız [ Türkçe "yıldızeli akviranı" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Köy 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Kars'tan gelen Türklerden oluşmuştur. Türk22
■ Cumhuriyetin İlk yıllarında Yıldızeli ilçesinde 4 adet Akviran köyü var. Bu köyü diğerlerinden ayırmak için Akviran-ı Kurb-u Yıldız (yıldız köyüne yakın manasında) olarak tanımlamışlardır. ishak levent
■ Koord: 40° 3' 12'' D, 36° 50' 13'' K
Akpınar mevki (Ereğli bağ) - Ereğli - Zonguldak
■ Köy statüsü kaldırılıp Ereğli merkez Hamzafakılı mahallesi dahiline alınmıştır. ishak levent
■ Koord: 41° 12' 24'' D, 31° 27' 23'' K
Alatlar mahalle - Akçakale - Şanlıurfa
1946 📖: Hırsızat
Eski adı: Kerdiz | Şarkî Hırsızat [ Kürtçe kerdiz "at hırsızı" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Hırsızat Demirci Şarkiye ve Hırsıtat Hüsso köylerinin Akçakale nahiyesine aktarılması 01.04.1936 RG (Demirci sehven temuz yapılmış, muhtemelen bu 2 yerin birleştirilmiş halidir. ishak levent
■ Koord: 36° 45' 35'' D, 38° 56' 4'' K
Alisofu köy - Selim - Kars
■ Aynı isimde Sarıkamış ilçesinde de köy vardır. ishak levent
■ Koord: 40° 26' 32'' D, 42° 50' 57'' K
Aliusta köy - Gökçebey - Zonguldak
Eski adı: Aliustaoğlu
■ Bir diğer Aliustaoğlu; Uzunahmetler köyünün bağlısıdır. ishak levent
■ Koord: 41° 19' 41'' D, 32° 13' 56'' K
Aloğlu köy - Sinop Merkez (Kabalı bucağı) - Sinop
■ Muhtarlık merkezi Alaylı köyünden Aloğlu köyüne nakledilmiştir. ishak levent
■ Koord: 41° 52' 50'' D, 35° 0' 52'' K
Arıkuyusu mahalle - Gülnar - Mersin
1935 📖: Arıkuyusu
■ Kiep haritasında yer alan adı Kuşak Mahallesi olan Hisarkuşak'tır. ishak levent
■ Koord: 36° 25' 58'' D, 33° 28' 17'' K
Armutçuk mahalle (Kandilli bağ) - Ereğli - Zonguldak
1990 📖: Armutluk
1919hb 📖: DeberenDivanı
■ Köy statüsü kaldırılıp Kandilli belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır. ishak levent
■ Koord: 41° 20' 34'' D, 31° 30' 55'' K
Armutlucami mahalle (Aydın bağ) - Ereğli - Zonguldak
Eski adı: Armutlucuma
■ Güncel ismi Armutucami olup Aydın köyü mahallesidir. ishak levent
■ Koord: 41° 15' 8'' D, 31° 48' 27'' K
Aşağıbülbüllü mevki (Erfelek bağ) - Erfelek - Sinop
■ Aşağı ve Yukarı Bülbüllü mevkileri Kınık mahallesi dahilindedir. ishak levent
■ Koord: 41° 51' 31'' D, 34° 54' 31'' K
Aşağıiğiki mahalle (Ilısu bağ) - Tercan - Erzincan
1928 📖: İğiki
■ Tercan ilçesi Yavi nahiyesi İğik-i süfla (AşağıTepecik) ve İğik-i Ülya (YukarıTepecik) köylerinin merkez nahiyeye aktarılması 16.08.1934 RG ishak levent
■ Koord: 39° 37' 30'' D, 40° 33' 26'' K
Aşağıkent köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
K2009 📖: ExtaJêrê [ Kürtçe "Aşağı Axt/Ext" ]
1928 📖: Aşağı Kend
Eski adı: AşağıAhta
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Celali) yerleşimi
■ Bu çevrede üç tane Ext var; Ext, Exta Jorê ve Exta Jêrê. Üçünde de Celali (Saki kabilesi Peyale sülelesi) aşireti yaşar. Mar(d)astan
■ 1960 sayım bülteninde eski ismi parantez içinde "AşağıAhta" olarak kaydedilmiştir. ishak levent
■ Koord: 39° 57' 14'' D, 43° 16' 37'' K
Aşağımescit köy - Doğanyurt - Kastamonu
1928 📖: Aşağımescit
Eski adı: AşağıKilise
■ Eski isim 1960 sayım bülteninde parantez içinde belirtilmiştir. ishak levent
■ Koord: 41° 58' 32'' D, 33° 30' 55'' K
Aşurluk mahalle (Ağaççamı bağ) - Oğuzlar - Çorum
Eski adı: Asarlık
■ Harita içişleri bakanlığı listesine göre yapılmasına rağmen Aşurluk-Çamhalil bağlılarının Asarlık-Çamağıl olması daha muhtemeldir. ishak levent
■ Koord: 40° 47' 37'' D, 34° 40' 42'' K
Atalanı mahalle (Karapir bağ) - Akdağmadeni - Yozgat
■ Aynı zamanda yayladır. ishak levent
■ Koord: 39° 42' 42'' D, 35° 56' 20'' K
Avdan mahalle - Bozkurt - Denizli
1960 📖: DazkırıAvdan
1911h 📖: Avdan
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Dinar ilçesinde 2 Avdan köyü var iken ayrım için bir dönem ; birine ön ek olarak Dazkırı diğerine Kasaba eklenip kullanılmıştır.. ishak levent
■ Koord: 37° 53' 37'' D, 29° 39' 25'' K
Avdan köy - Dinar - Afyon
1960 📖: KasabaAvdan
Homa 📖: Avdan
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Danişmendli Türkmenleri'nden Süleymanlı Aşireti'ne mensup Türkmenler ile Macan veya Mican obası diye bilinen Yörükler'den oluşmaktadır. Lakin sonraları köye Mihmadlı Aşireti'ne mensup Türkmenler yerleşmiştir. Mihmadlılar'ın ise bir kısmı Kuşadası taraflarına giderek Türkmen isminde bir yerleşim yeri kurup, oraya yerleşmiştir. Alparslan Kartal
■ Dinar ilçesinde 2 Avdan köyü var iken ayrım için bir dönem ; birine ön ek olarak Dazkırı diğerine Kasaba eklenip kullanılmıştır.. ishak levent
■ Koord: 38° 5' 22'' D, 30° 4' 7'' K
Ayaz mahalle (Ecemiş bağ) - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Bermal
■ 1933 köy listesinde Gayrimüslim olduğu parantez içinde belirtilmiştir. ishak levent
■ Koord: 38° 35' 59'' D, 40° 27' 34'' K
Ayazma mevki (Niksar bağ) - Niksar - Tokat
1522t 📖: Ayazma [ Yunanca ayíasma "mukaddes su kaynağı" ]
■ 1522 Muhasebe-yi Vilayat-ı Karaman ve Rum nüfus defterinde ''Ayazma'' olarak anılmaktadır. Bugün Niksar-Akpınar mahallesine bağlıdır. C.G.
■ Akpınar mahallesi dahilindedir. ishak levent
■ Koord: 40° 33' 24'' D, 36° 58' 41'' K
Ayvalık mahalle (Karlıkayvalık bağ) - Sorgun - Yozgat
1928 📖: Ayvalı Çerkes
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Karlık ve Ayvalık köyleri birleştirilmiştir. ishak levent
■ Koord: 39° 51' 21'' D, 35° 33' 40'' K
Azizlibağları mahalle (Yozgat bağ) - Yozgat Merkez - Yozgat
1928 📖: Azizlibağları
■ Köy statüsü kalkmış Yozgat il merkezine mahalle olarak bağlanmıştır. ishak levent
■ Koord: 39° 44' 45'' D, 34° 46' 21'' K
Bahçeköy mahalle - Saray - Tekirdağ
1901h 📖: Sultanbahçe
■ Türk köyüdür, sürgünde bulunan Kırım Hanlarına tahsis edilmiştir. Bulgar yerleşimi olarak bilinen yer köyün doğusunda bulunan Ortaköy'dür. AkıBurak
■ Vize ilçesi Midye nahiyesi Bahçeköy köyünün Saray ilçesi merkez nahiyesine bağlanması-15.12.1955 RG ishak levent
■ Koord: 41° 32' 52'' D, 28° 2' 49'' K
Bahçeli mahalle - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Xıyar [ Türkçe "hayratlar" ]
1915hb 📖: Sahricül Xayrat [ Arapça "hayrat sarnıcı" ]
Türkmen yerleşimi
■ Gaziantep Vilâyeti Nizip Kazasına bağlı Hıyar Köyü adı (Bahçeli) olarak değiştirilmesi.16.08.1957 R.G,muhtemelen 1928 yanlış yazımının telafisidir. ishak levent
■ Koord: 36° 57' 42'' D, 37° 43' 9'' K
Balı mahalle (Ereğli bağ) - Ereğli - Zonguldak
1919hb 📖: Baloğlu/Balıoğlu
■ Köy statüsü kaldırılıp Ereğli ilçe merkezine mahalle olarak bağlanmıştır. ishak levent
■ Koord: 41° 19' 27'' D, 31° 27' 38'' K
Balkaya mahalle (Dedefakılı bağ) - Saraykent (Karamağara bucağı) - Yozgat
1926h 📖: Kürtlü
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ 1890'larda bir grup Kırım Tatarı muhacir tarafından Yeniköy (Caŋıköy) adıyla kurulmuş, hemen ardından buraya yerleşen Hınıslı bir sülale dolayısıyla Kürtlü adını almıştır. SN
■ Köy statüsü kaldırılıp Dedefakılı belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır. ishak levent
■ Koord: 39° 44' 25'' D, 35° 27' 15'' K
Ballı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 📖: Herpi
E1878b 1917h 📖 📖: Arpi [ Ermenice "güneşli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Mutki ilçesi merkez nahiyesinde bağlı Herpi,Herpus köylerinin Meydan nahiyesine bağlanması.29.12.1938 RG ishak levent
■ Koord: 38° 22' 51'' D, 41° 38' 59'' K
Ballı köy - Hizan (Nemiran bucağı) - Bitlis
■ Boşaltılan Ballı (Giran) köyü yerine kurulan yerleşimdir. ishak levent
■ Koord: 38° 2' 9'' D, 42° 31' 55'' K
Ballıca mahalle (Sinikli bağ) - Arapgir - Malatya
1928 📖: AşağıBallıca
1916h 📖: Ballıca
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Diğer Ballıca; Alhasuşağı mahallesine bağlı DağBallıca,aynı ilçede karışmaması için ek almışlardır. ishak levent
■ Koord: 38° 46' 3'' D, 38° 35' 54'' K
Bayraktar mahalle - Karayazı - Erzurum
1946 📖: Güzeldere
1938: Bayraktar
■ Karayazı ilçesi kuruluşunda 2 adet Bayraktar olduğundan; karışmaması için ismi Güzeldere olarak değişip Zorova (Yücelik) muhtarlığına bağlanmış,yıllar sonra eski ismini almıştır. ishak levent
■ Koord: 39° 46' 58'' D, 42° 10' 13'' K
Belen mahalle (Ereğli bağ) - Ereğli - Zonguldak
1928 📖: Belen
■ Köy statüsü kaldılıp ilçe merkezine mahalle olarak bağlanmıştır. ishak levent
■ Koord: 41° 16' 41'' D, 31° 28' 58'' K
Belören mahalle (Kadışehri bağ) - Kadışehri - Yozgat
1928 📖: Belviran
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Köy statüsü kaldırılıp Kadışehri ilçe merkezine bağlanmıştır. ishak levent
■ Koord: 39° 57' 36'' D, 35° 52' 58'' K
Beydamı mezra (Akyünlü bağ) - Mazgirt - Tunceli
■ Eski yerleşim sular altında kalmış olmalıdır. ishak levent
■ Koord: 39° 1' 59'' D, 39° 31' 4'' K
Beygaz mevki - Menemen - İzmir
1531 📖: Bergos [ Yunanca pýrgos "kule" ]
■ Belen Dağı. Belen Köyü'nün yaslandığı dağ. İsmail Kurun
■ Bu ismin neredeyse tüm çevirileri "Burgaz" ,isim kontrol edilmelidir. ishak levent
■ Koord: 38° 38' 42'' D, 27° 6' 21'' K
Beyhanı belediye - Palu - Elazığ
1840z 1915h 📖 📖: Hun/Hün [ Ermenice hun "dere geçidi" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ © 04.03.1840 Mustafa'nın, Palu kazasının Hun karyesindeki Şeyh Ömer Camii'nin mutasarrıf olduğu tevliyetine... deyar heyran
■ Burgudere Hün köyü çiftliği diye çevrildiğine göre belediyenin de isminin Hün olması yüksek ihtimal. ishak levent
■ Koord: 38° 44' 3'' D, 40° 7' 16'' K
Bölücek mahalle (Ereğli bağ) - Ereğli - Zonguldak
1928 📖: Bölücek
■ Köy statüsü kaldılıp ilçe merkezine mahalle olarak bağlanmıştır. ishak levent
■ Koord: 41° 14' 7'' D, 31° 26' 58'' K
Bölükkaya mahalle - Pötürge - Malatya
1928 📖: XüsükUşağı [ Kürtçe husik "Hüseyin" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Canbeg) yerleşimi
■ Köy halkı Canbeg aşiretine mensup. İmam Rıza ve Musa-i Hardi ocaklarına bağlı Kürt-Alevi köyü.
■ Hüsükuşağı isminde ;Tekederesi mahallesine bağlı bir yerleşim daha vardır. ishak levent
■ Koord: 38° 17' 38'' D, 38° 49' 54'' K
Buseyit mahalle (Ekecek bağ) - Şebinkarahisar - Giresun
E1901 📖: Buseyit
1522t 📖: Ebusaid
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ermenilerin tehcirinden sonra Alucra’nın Koman ve Aktepe köylerinden gelen aileler tarafından iskân edilmiştir. Merkez mahallesi (Karaşenşe) nüfusu eskiden beri Türktü. SN
■ Aynı isimde bir yerleşim de Gürpınar köyüne bağlı ve güneyinde bulunmaktadır. ishak levent
■ Koord: 40° 16' 48'' D, 38° 22' 27'' K
Büyükakseki köy - Yapraklı (İkizören bucağı) - Çankırı
1896s 📖: Bayır Akseki
■ Eski Bayırakseki köyü 1960 da Heyelan sebebiyle harabe olarak kaydedilmiştir, muhtemelen burası sonradan kurulan yeni yerleşimdir.Ayrıntı için 21.08.1962 RG ishak levent
■ Koord: 40° 38' 51'' D, 33° 56' 51'' K
Cemel köy - Reşadiye - Tokat
■ Köy statüsünü yeni kazanan yerleşimlerdendir. ishak levent
■ Koord: 40° 23' 26'' D, 37° 16' 26'' K
Cevizdalı köy - Şirvan (Cevizlik bucağı) - Siirt
1946 📖: Hevek
■ Bitlis merkez ilçesine bağlı İken Şirvan ilçesinde bağlanmıştır.06.01.2022 R.G ishak levent
■ Koord: 38° 11' 23'' D, 42° 1' 37'' K
Cevizli ölü yerleşim - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Sirnut/Siznut [ Ermenice ]
■ Köy boşaltılıp tahrip edilmiştir. Yakın dönemde Çevrecik (Mezre) adı verilen mevkide tek tük yeni evler kuruldu. SN
■ Güncel haritalarda Siznut / Sirnut köye bağlı Çevrecik mezrasının eski adı geçiyor. ishak levent
■ Koord: 39° 19' 2'' D, 40° 26' 30'' K
ÇakallıHasanağa mahalle - Türkoğlu - Kahramanmaraş
1928 📖: Hasanağa
cit 📖: Çakallı [ Türkçe "aş." ]
Kürt-Sünni (Çakallı) yerleşimi
■ Kürt kökenli Çakallı Türkmenlerinin iskan edildiği Çakal Ovasının merkez köyüdür. SN
■ © 19/Ş /1305 (Hicrî) Maraş'ın Pazarcık kazasına tabi seyyar Tahtalı, Atmalı, Kılıçlı ve Çakallı Aşiretlerinin iskanı ve yirmidokuz köy teşkili .. deyar heyran
■ Maraş ili merkez nahiyesinde bağlı ÇakallıHasanağa köyünün Eloğlu nahiyesine aktarılması 06.12.1943 RG,Güncel tapu ve bakanlık kaydı da ÇakallıHasanağa'dır. ishak levent
■ Koord: 37° 27' 3'' D, 36° 52' 47'' K
Çamlıbel belediye - Tokat Merkez (Çamlıbel bucağı) - Tokat
1522t 1928 📖 📖: Çiftlik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi-Türk/Kafkas göçmeni (Abzeh) yerleşimi
■ 1921’de Ankara hükümetine karşı başlatılan Aynacıoğlu Kürt-Alevi ayaklanmasının odak noktalarından biriydi. SN
■ 1923-1944 yılları arası Artova (Artıkova) ilçesinin merkezi idi. ishak levent
■ Koord: 40° 5' 11'' D, 36° 28' 37'' K
Çamlıköy mevki (Bahçeköy bağ) - Saray - Tekirdağ
1910öh 📖: Kastro Koyu
1901h 📖: Kastro (körfez) [ Yunanca "kale" ]
■ Tabiat alanı ve plajı bulunmaktadır. ishak levent
■ Koord: 41° 35' 8'' D, 28° 8' 25'' K
Çardaş köy - Kozlu - Zonguldak
■ Sivriler köyüne bağlı iken ayrılıp köy statüsü almıştır. ishak levent
■ Koord: 41° 20' 8'' D, 31° 45' 24'' K
Çarıksaraylar belediye - Şarkikaraağaç - Isparta
1912hk 📖: Çarıksaray [ Türkçe çarık "aş." ]
■ Çarıklar İç Ege bölgesinde yakın döneme dek göçebe yaşam sürdürmüş bir Yörük aşiretidir. SN
■ Bölükler,Çukur ve Ulu köyleri 1953 yılında "Çarıksaraylar" adı altında birleştirilmiştir. ishak levent
■ Koord: 38° 7' 6'' D, 31° 25' 1'' K
Çarkıpare mahalle (Aladağ bağ) - Aladağ - Adana
1928 📖: Çarxpare
■ Aladağ merkez Başpınar mahallesi dahilindedir. ishak levent
■ Koord: 37° 27' 7'' D, 35° 25' 46'' K
Çatkara mahalle (Karadoruk bağ) - Gürün - Sivas
1917h 📖: Çatkara
■ Aşağı ve Yukarı Çatkara bağlılarıdır. ishak levent
■ Koord: 38° 55' 32'' D, 37° 21' 59'' K
Çayırlı mezra (Çatakdeğirmen bağ) - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Kâpars
E1895a: Gabarots [ Ermenice "kurşunlu" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bağlının adı "Çayırlı Köprü Kapars" olarak geçiyor. 3 mezra tek olarak yazılmış olmalı. ishak levent
■ Koord: 38° 9' 36'' D, 42° 35' 4'' K
Çaypınar köy - Sivas Merkez - Sivas
Türkmen (Elbeyli) yerleşimi
■ Aynı nahiyede 3 adet Kızılcakışla olduğundan SavcunKızılcakışla olarak isimlendirilmiş.Sivas ili Merkez .İlçesinin Kayadibi Bucağına bağlı Savcun ve Kızılcakışla köyleri aynı ilçenin Merkez Bucağına bağlanması 15.08.1952 RG ishak levent
■ Koord: 39° 37' 14'' D, 36° 52' 29'' K
Çeşkaya mevki (Ereğli bağ) - Ereğli - Zonguldak
■ Ereğli merkez Kırmacı mahallesi dahilindedir. ishak levent
■ Koord: 41° 17' 44'' D, 31° 23' 43'' K
Çığyatağı mezra (Üçbasamak bağ) - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Heremo
■ Tapu kaydındaki ismi Çığyatağı'dır. ishak levent
■ Koord: 38° 12' 48'' D, 40° 53' 40'' K
Çıkrıkçı ölü yerleşim (Yukarıçulhalı bağ) - Akdağmadeni - Yozgat
1907hk 📖: Çıkrıkçı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Haritada belirtilen bölgede eskiden maden işletmesi var imiş, bugün yerleşim yoktur. ishak levent
■ Koord: 39° 37' 7'' D, 35° 54' 48'' K
Çıkrıkçı mahalle (Karayakup bağ) - Sarıkaya - Yozgat
1928 📖: Çıkrıkçı
■ Köy statüsü kalkmış Karayakup belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır. ishak levent
■ Koord: 39° 32' 48'' D, 35° 27' 26'' K
Çiçekdağı mahalle - Tekman - Erzurum
Eski adı: Kuneruvi [ Kürtçe "tilki ini" ]
1928 📖: Künrevi
■ Tekman ilçesi kuruluşu Künrevi (Günrevi) köyünün aktarılması 20.04.1946 RG ishak levent
■ Koord: 39° 34' 16'' D, 41° 45' 29'' K
Çiçekli mezra (Ayvalık bağ) - Beytüşşebap - Şırnak
Eski adı: Çeman
■ 1946 yılında Ayvalık (Barzan) köyünün 2 adet mahallesi vardır. Çemeninizar (şimdi Başaran) ve Çemaniberuj. Muhtemelen 1935 yılında Çemaniberuj olarak kaydedilen yer burasıdır ancak 1928'de Çeman tek yazıldığından tereddüte düşülüp eski isme eklenmemiştir. Sözkonusu yerler 1932 de Çemaniferhan ve Çemaninebi olarak kaydedilmiştir. ishak levent
■ Koord: 37° 28' 47'' D, 43° 6' 15'' K
Çiçekli mezra (Çalkıran bağ) - Tunceli Merkez - Tunceli
Eski adı: Galbusan
■ İl merkezinde "Çiçekli" mezrası 2 adettir. ishak levent
■ Koord: 39° 7' 17'' D, 39° 26' 1'' K
Çiçektepe mahalle - Sincan - Ankara
1928r: Kurtşeyh
■ Eski adı Kurtşeyh'tir. Kurt Dede namıyla anılan evliyaya nisbet edilir. Yerel ağızda Kurtşıh, Kurtçuk isimleri de zikredilir. A. Erkaya
■ Polatlı ilçesi Kurtşeyh, BalaYurtçu (Yk.Yurtçu), ZirYurtçu (Aş.Yurtçu), Balıkuyumcu ve Esenler köylerinin Zir nahiyesine bağlanması 14.07.1928 RG ishak levent
■ Koord: 39° 52' 11'' D, 32° 32' 9'' K
Çiftlik mahalle - Kırkağaç - Manisa
■ Soma İlçesi İğneciçiftliği köyünün Kırkağaç ilçesine bağlanması 13.05.1935 RG ishak levent
■ Koord: 39° 4' 21'' D, 27° 37' 49'' K
Çiledar mahalle (Çakır bağ) - Şebinkarahisar - Giresun
1946 📖: Çileder
1643b 📖: Çiledar
■ Başka bir Çiledar/Çileder'de Biğe (Suboyu) mezrası olarak geçmiş ancak işaretlenen yerde farklı bir isim mevcuttur. ishak levent
■ Koord: 40° 18' 37'' D, 38° 19' 25'' K
Çipil köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1935 📖: Çipil + Ağıl
■ Gürün ilçesi Koyunlu (Gelloş) köyüne bağlı iken köy olmuş 1994'de Kangal ilçesine bağlanmıştır. ishak levent
■ Koord: 38° 57' 13'' D, 37° 2' 3'' K
Çoğlu mahalle (Çakır bağ) - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖: Çoğlu
■ 1928 Latin harfli versiyonda Gayrimüslim olduğu belirtilmiştir. Bakanlık kaydında Çonlu'dur. ishak levent
■ Koord: 40° 17' 59'' D, 38° 20' 43'' K
Çukur mahalle (Gökçebey bağ) - Gökçebey - Zonguldak
1928 📖: Çukur
■ Köy statüsü kaldırılıp ilçe merkezine mahalle olarak bağlanmıştır. ishak levent
■ Koord: 41° 17' 43'' D, 32° 6' 54'' K
Dağlar mahalle (Ereğli bağ) - Ereğli - Zonguldak
■ Köy statüsü kaldırılıp ilçe merkezine mahalle olarak bağlanmıştır. ishak levent
■ Koord: 41° 14' 24'' D, 31° 24' 41'' K
Daltabanlar mahalle (Çiğdemli bağ) - Ereğli - Zonguldak
Eski adı: Daldabanlar
■ Resmi adı "Daltabanlar" olup Çiğdemli köyünün mahallesidir. ishak levent
■ Koord: 41° 13' 14'' D, 31° 34' 53'' K
Damlataş mahalle - Pazarcık - Kahramanmaraş
1960 📖: Kurtdere
1928 📖: Horikanlı [ Kürtçe "aş." ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Atman) yerleşimi
■ 1960 reformunda Kurtdere adı verilmiş iken 1967’de Damlataş olarak değiştirildi. SN
■ Tapuda soldaki Çolakali ve Körkuyu yazan yerler de Köyiçi geçiyor... ishak levent
■ Koord: 37° 27' 13'' D, 37° 15' 42'' K
Damlıca köy - Demirözü - Bayburt
1928 📖: Kuleli Xayik [ Ermenice xayik Խայիկ ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Hayik köyünün Kuleli mahallesidir, muhtemelen 17. yüzyıldan sonra köy oldu. metonio
■ Kuleli'den ziyade Güleli mahallesi olması daha muhtemeldir. ishak levent
■ Koord: 39° 58' 41'' D, 39° 46' 45'' K
Dargeçit ilçe - Dargeçit - Mardin
1928 📖: Kerboran / Kerburan
S1286 📖: Kerburanܟܪܒܘܪܢ‎ [ Süryanice kfar buran ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Erebiyan) yerleşimi
■ Kürtçe dilli Süryani Hıristiyan kültürünün önemli bir merkezi idi. SN
■ Buranın isminin Türkçe'ye neden Dargeçit diye çevirildiğinin iyi sorgulanması gerekir. Muhtemelen Kürtçe ismi olan Kerboran- yani "Eşek Geçer" ya da "Bıçak Geçer", Ker kökünün esas haline göre değişir, manada bir darlığı betimlediği içindir. Çevirenlere ismi anlatanların Kfar boran'dan haberi olmayabilir. Öteki ihtimal ise "Kfar Buran" isminin zaten Kerboran isminin bozulmuş hali olmasıdır. Imwastingmylife
■ Gerek 1915 gerekse 1950'li yıllardaki uygulama ;farklı dillerdeki yer isimlerinin Türkçe karşılığının bulunması değildir, kökeni Türkçe olmayan yer isimleri yerine kökeni Türkçe olan yer isimleri ile değiştirilmesidir.Çok ender olarak parmakla sayılacak yerin ismi karşılık olarak dek gelmiştir,dolayısıyla yeni ismin anlamından eski veya eski ismin anlamından yeni isme ulaşmaya çalışmak hataya açık bir uygulama olacaktır. ishak levent
■ 20. yüzyılın başında 300 haneden yalnızca 12'si Müslüman Kürt olup gerisi Süryanilerden oluşmaktaydı. MCB
■ Koord: 37° 32' 46'' D, 41° 43' 14'' K
Deliler mahalle (Kuruyayla bağ) - Kağızman - Kars
E1918 📖: Gabanikom [ Ermenice "geçitkomu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Deliler mahallesi tam yol ayrımında belki de şu an yerleşim olmayan farklı yerdir. ishak levent
■ Koord: 40° 12' 6'' D, 43° 19' 12'' K
Dere mahalle (Sivriler bağ) - Kozlu - Zonguldak
1903a 📖: Dereköy
Eski adı: Elmalıdere
■ Güncel durumu Sivriler köyü Dere mahallesidir. ishak levent
■ Koord: 41° 17' 52'' D, 31° 45' 15'' K
Derecik köy - Çamlıhemşin - Rize
Eski adı: Kokovati
■ Şubat 2022'de halkoylaması ile Çayırdüzü köyünden ayrılıp müstakil köy olmuştur. Yeni olduğu için merkezine ait veri yoktur,yeri daha sonra güncellenecektir. ishak levent
■ Koord: 41° 4' 26'' D, 41° 3' 15'' K
Dereköy mahalle - Kemalpaşa - İzmir
1928 📖: Göldere/Güldere
■ Göldere olması yüksek ihtimal ancak destekleyici kaynak olmaması nedeniyle Güldere de eklenmiştir. ishak levent
■ Koord: 38° 20' 20'' D, 27° 27' 11'' K
Dereköy köy - Kozlu - Zonguldak
■ Köy statüsündedir. ishak levent
■ Koord: 41° 19' 21'' D, 31° 48' 19'' K
Derindere köy - Pülümür (Üçdam bucağı) - Tunceli
Z 📖: Karsku
1946 📖: Karsolar
1902hb 📖: Karsan / Kârsolar
Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ 1946 yılında Karsikan, Doğanköy (Gelemişkan) mezrasıdır. Karsolar ise muhtarlıktır. Nahiyeleri de farklıdır. 1960 sayım bülteni de bu tespiti doğrular nitelikte. ishak levent
■ Koord: 39° 31' 55'' D, 40° 14' 21'' K
Deveci mevki (Aydıncık bağ) - Aydıncık - Yozgat
1485t 📖: Deveci
■ Aydıncık merkez Baştürk mahallesi dahilindedir. ishak levent
■ Koord: 40° 8' 1'' D, 35° 21' 26'' K
Dikmencik mahalle - Çınar - Diyarbakır
1946 📖: Harapkürt
■ Sürgücü nahiyesi kurulumu Harapkürt köyünün merkez nahiyeden bağlanması-31.07.1945 R.G.Daha sonra Çataltarla köyü ile birlikte Diyarbakır ili Çınar ilçesine bağlanmıştır. ishak levent
■ Koord: 37° 42' 56'' D, 40° 37' 2'' K
Divanlı mahalle (Yozgat bağ) - Yozgat Merkez - Yozgat
1831b 📖: Divanlı/Divani
■ Köy statüsü kalkmış Yozgat il merkezine mahalle olarak bağlanmıştır. ishak levent
■ Koord: 39° 45' 10'' D, 34° 50' 26'' K
Dodurga belediye - Orta - Çankırı
1914hk 📖: Dodurga [ Türkçe "aş." ]
■ Yabanabad (Kızılcahamam) ilçesine bağlı Dodurga,DereBayındır,OrtaBayındır ve TutmaçBayındır köylerinin Çerkeş ilçesine aktarılması 15.07.1928 RG ishak levent
■ Koord: 40° 36' 5'' D, 32° 59' 21'' K
Doğanca köy - Pervari (Doğanca bucağı) - Siirt
1935 📖: Harhur + Kizi
1916h 📖: Kezi / Kizi
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Harhur nahiyesi kuruluşu merkezi Harhur köyü-26.03.1936 R.G.- Harhur nahiyesi adının Doğanca olarak değiştirilmesi 10.07.1964 RG. Muhtemelen çok yakın 2 yerleşim birleşmiştir. ishak levent
■ Koord: 37° 48' 24'' D, 42° 20' 23'' K
Doğancılar mahalle (Çatalağzı bağ) - Kilimli - Zonguldak
1928 📖: Doğancılar
■ Köy statüsü kaldırılıp Çatalağzı belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır. ishak levent
■ Koord: 41° 30' 29'' D, 31° 52' 59'' K
Doğançalı mahalle - Beypazarı (Uruş bucağı) - Ankara
1928r: Zeyde
■ Ayaş ilçesine bağlı Zeyde, Uruş, Saray, Kabaca ve Üreğil köylerinin Beypazarı ilçesine bağlanması.31.07.1928 RG ishak levent
■ Koord: 40° 17' 30'' D, 32° 6' 7'' K
Doğanköy köy - Lalapaşa - Edirne
1928 📖: Donköy
1877hk 📖: Doğanköy
■ Edirne ili Lalapaşa nahiyesinde bağlı Donköy'ün Lalapaşa ilçesine bağlanması.02.08.1945 RG ishak levent
■ Koord: 41° 55' 40'' D, 26° 42' 0'' K
Doğanlı köy - Yıldızeli (Çırçır bucağı) - Sivas
1928 📖: Hergele
1925h 📖: Erkele
Alevi-Türk yerleşimi
■ Sivas ili Yıldızeli ilçesinin Çırçır bucağına bağlı Hergele köyünün adı Doğanlı olarak değiştilmiştir.21.05.1948 RG. ishak levent
■ Koord: 40° 6' 47'' D, 36° 43' 27'' K
Dulkadirli köy - Kırşehir Merkez - Kırşehir
■ Belediye lağvedildikten sonra merkez olmuş, eski köyler mahalle olarak kalmıştır. ishak levent
■ Koord: 39° 30' 25'' D, 34° 9' 35'' K
Düzköy köy - Fındıklı - Rize
■ Daha önce Ardeşen ilçesine bağlı iken 2017 yılında Fındıklı ilçesine bağlanmıştır. ishak levent
■ Koord: 41° 9' 46'' D, 41° 9' 46'' K
Düzova köy - Korkut - Muş
1916h 📖: --
■ Köy statüsünü yeni kazanan yerleşimlerdendir. ishak levent
■ Koord: 38° 38' 51'' D, 41° 52' 18'' K
Edirne il - Edirne Merkez - Edirne
1371 📖: Edirne / Edrene
Y180 Y378 📖 📖: Hadrianópolis [ Yunanca "Hadrianus imp. kenti" ]
■ Antik çağda Uskudama (Trakça `su hisarı`?) adını taşıyan kasaba MÖ 72 yılında Romalı komutan Lucullus tarafından fethedildi. İmp. Hadrianus'un (117-138) yeniden yapılandırdığı kentin adı eski kaynaklarda Hadrianupolis, Hadrianopoli, Adrianopoli, Adrianupolis şekillerinde yazılır. Erken Osmanlı kaynaklarında Edrinaboli ve Edrinos yazımı görülür. SN
■ 1935 sayımında arnavutça 198, boşnakça 357, bulgarca 1199, çingenece 1743, kürtçe 413, pomakça 7175, tatarca 355 vd. ile toplamda 14845 kişi türkçeden başka bir anadile sâhipti. Manav
■ 1935 merkez nüfus 36.121 kişidir.18.472 erkek ve 17.649 kadın olarak kaydedilmiş. ishak levent
■ Koord: 41° 40' 33'' D, 26° 33' 45'' K
Eğmir mahalle - Havran - Balıkesir
1902hk 📖: Eymir [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ İçişleri Bakanlığı ve Tapu kaydı ismi Eğmir'dir. ishak levent
■ Koord: 39° 35' 3'' D, 27° 14' 57'' K
Elalmış köy - Turhal - Tokat
1932r: Elalmış
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Tokat'taki Dereyaka köyü ile akraba. Lazistan göçmeni yerlesimi. Manav
■ Turhal Nahiyesinde Elalmış ve Hacılar Köyü arazisinde simli kurşun...01.02.1932 R.G ishak levent
■ Koord: 40° 25' 21'' D, 36° 6' 36'' K
Elmalı mahalle (Elmalıütüğü bağ) - Kadışehri - Yozgat
1928 📖: Elmalı
■ Köy statüsü kaldırılıp Elmalıütüğü köyüne bağlanmıştır. ishak levent
■ Koord: 39° 58' 44'' D, 35° 56' 3'' K
Esenler mahalle - Sincan - Ankara
1928 📖: Esenler
■ Polatlı ilçesi Esenler ,Kurtşeyh, BalaYurtçu (Yk.Yurtçu), ZirYurtçu (Aş.Yurtçu) ve Balıkuyumcu köylerinin Zir nahiyesine bağlanması 14.07.1928 RG ishak levent
■ Koord: 39° 51' 37'' D, 32° 29' 51'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.