haritada ara :   km  
946 Manav yorumu bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 10
sırala 
Abdurrahmanlı köy - Akdağmadeni (Karamağara bucağı) - Yozgat
1907hk 📖: Abdurrahmanlı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1905’te 90 hane Rum nüfusu vardı. SN
■ Gümüşhanedeki madenlerin kapatılmasından sonra Torul ile Dorona (Kocadal) vb. köylerden 300 kadar Helen âile 1840-45 arası bu çevreye yerleşti fakat Doronalılar bu köyde çoğunluktaydı. Köyün koruyucu azizleri aziz Konstantin ile azize Eleni idi. Buradan iyi pehlivanlar yetişiyordu. Mübâdele ile çok büyük kısmı Yannitsa'daki Konikovo (Dytiko) köyüne iskân edilirken birazı da Dramada bir yerde iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 39° 41' 42'' D, 35° 37' 31'' K
Acısu mahalle - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1915h 📖: Acısu
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Ağırlıkla Trabzon-Yomra göçmenidir. Evrak: Hopa, Yomra ve Batum'dan hicret ederek iki seneden beri İzmid'in Arslanbey karyesinde ikamet eden muhacirinin, memleketlerine meccanen gönderilmelerine dair Süleyman oğlu Hafız Receb'in istidası üzerine gerekenin ifası. (Dahiliye; İD/96) H-28-07-1337 Manav
■ Koord: 40° 43' 5'' D, 30° 6' 52'' K
Açmabaşı mahalle - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928 📖: Açmabaşı
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ 1915'te 42 Müslüman Ermeni yaşamaktaydı. Manav
■ Koord: 40° 58' 45'' D, 30° 53' 10'' K
Adapazarı il - Sakarya Merkez - Sakarya
1928 📖: Sakarya (idari bölge) [ Yunanca Sangários ]
1530t 📖: Adapazarı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kasabanın 16. yy’da Sivas’tan gelen Ermenilerce kurulduğu ve ilk kurucunun adıyla Donigaşen olarak adlandırıldığı rivayet edilir. 19. yy sonunda kentin Ermenileri arasında yaygın olan bu bilgi başka kaynaklardan teyit edilemedi. Sakarya nehir adı 1924’te idari birim adı olarak benimsendi. • 1870’lerden itibaren Rumeli, Kafkasya, Doğu Karadeniz ve diğer bölgelerden gelen muhacirlerle büyüyen kent, 1999 Marmara Depremi’nde tamamen yıkıldıktan sonra yeni alanda baştan inşa edildi. SN
■ Orhan Gazi'nin 1324 yılında fethettiği topraklardandır. Bazı kaynaklarda "Ada Karyesi" olarak anılır.1646’da Bolu’ya bağlı bir nahiye olan Adapazarı’nın 1658’de tekrar köy, 1692’de kaza, 1701’de Sapanca’ya bağlı bir köy, 1742’de nahiye ve 1837’de İzmit Sancağı’na bağlı bir kaza haline getirildiği tarihi kayıtlardan anlaşılmaktadır. 1852’de Kocaeli Mutasarrıflığına bağlanan Adapazarı, 1954 yılında il olmuş ve “Sakarya” adını almıştır. ekaragoz
■ Eski ismi: At Pazarı?Atpazarı kazası dahilinde yeni usulde eğitim veren Budaklar Karyesi Mekteb-i İbtidaisi Muallimi Ahsen Efendi'nin kısa sürede yirmi iki neferin hatm-i şerifi tamamlamasıyla yapılacak dua merasimiyle ilgili Umum Mekatib-i İbtidaiye Müdürlüğü'ne yapılan başvuru ve durumun gazetelerde ilanı. Târih tespit edilemedi. Manav
■ Koord: 40° 46' 25'' D, 30° 23' 54'' K
Adatepe mahalle - Karasu - Sakarya
1902hk 📖: Adatepe
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Abhaz ve Giresun,Ordu,Trabzon,Rize göçmeni yerleşimi
■ Kandıra kazası dahilinde kain Adatepe karyesinde sakin Çerkez muhacirlerinden Şahin Bey'in mani hali olmadığı takdirde Orman Süvariliği'ne veya koruculuğuna tayin edilmesi. H-18-09-1310 Manav
■ Koord: 41° 2' 2'' D, 30° 35' 29'' K
Adliye köy - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Adliye
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Biga Kazası'nda Dimetoka Karyesi yerli ahalisiyle Adliye Karyesi muhacirleri arasında arazi yüzünden meydana gelen hadiseler. H-19-10-1305 Manav
■ Koord: 40° 18' 12'' D, 27° 14' 57'' K
Adliye köy - Osmaneli - Bilecik
1928 📖: Adliye
■ 20. yy başında kısmen Manav yerleşimi.
■ Daha sonra Rumeli muhâcirleri ile Gürcüler köyde hâne kurmuşlar. Manav
■ Koord: 40° 29' 36'' D, 29° 56' 25'' K
Adliye mahalle - Arifiye - Sakarya
1910h 📖: Adliye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
■ Yakın mesafede Erenler ilçesi sınırları içinde Değirmendere Adliyesi adlı başka mahalle vardır. SN
■ Bizans'tan kalma Çobankale Adliye ile Geyve arasında yer alır. 1855 senesinde buradan geçen Dauzats kaleyi harap halde görmüş. Manav
■ Koord: 40° 40' 0'' D, 30° 21' 55'' K
Afşar köy - Mengen (Gökçesu bucağı) - Bolu
1928 📖: Avşar [ Türkçe "aş." ]
■ Bolu'da Şeyh Bedreddin Zaviyesi evkafı karyelerinden Afşar Gökcesu karyesine müdahalenin men'i. g.tt H-29-05-1216 Bolu kazasının Gökcesu nahiyesinde Afşar ve Sığır Kuyruğu karyesinde Şeyh Bedreddin ve oğlu İmam Yunus vakfının tevliyet hissedarlığının vefat eden pederlerinden kendilerine tevcihi. H-02-11-1230 Mehmed adlı şahsın, Bolu kazasının Afşar karyesinde mutasarrıf olduğu tarlalarına ait temessükün zayi olduğunu ve eski sahipleri tarafından tarlalarına müdahale edildiğini bildirdiği. H-16-06-1200 Manav
■ Koord: 40° 52' 10'' D, 31° 50' 9'' K
Afşar köy - Eflani - Karabük
1928 📖: Afşar [ Türkçe "aş." ]
■ Bezikler, Berberler, Aslanlar ve Konak olmak üzere dört mahalleden oluşur. SN
■ Bolu sancağının Eflani kazasına tabi Afşar karyesinin iki avarız hanesinin kaldırılarak civardaki başka kazalara tevzii. H-14-01-1158 Manav
■ Koord: 41° 25' 56'' D, 32° 53' 50'' K
Ağacık mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Ağacık
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 harbi vesilesiyle başlayan göç mahallenin şu anki yerleşimin başlangıcıdır.
■ Kandıra'nın Şeyhler Nahiyesi'ne bağlı Ağacık karyesinde sakin Tırnova muhacirlerinin her türlü zulm ve baskılardan korunması. H-10-04-1316 Manav
■ Koord: 41° 0' 45'' D, 30° 30' 25'' K
Ağılcık mezra (Onbaşılar bağ) - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Kendolak [ Kürtçe "bayırcık" ]
■ 25 haneli, 200 nüfuslu Kürd yerlesimi. Köyün 200 metre aşağısındaki dere yatağında bulunan ahırı, İran ve Türkiye devleti arasında trajikomik bir anlaşmaya neden oldu. Ahırın bulunduğu dere yatağının 2 metre ötesi İran toprakları ve bu tarafta İran’a ait karakol bulunuyor. Manav
■ Koord: 37° 31' 36'' D, 44° 36' 1'' K
Ağırnas mahalle - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1968 📖: Taşören
1925h 📖: Ağırnas
1500t 📖: Ağrânos
Y912 📖: Aragenê?
Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Mimar Sinan’ın doğum yeri olan kasaba belki Bizans kilise kayıtlarında geçen Aragena adlı yer olabilir. (Zgusta §85-7, TİB 2, GHAC 475). H 906 (M 1500) tarihli tahrir defterine göre nüfusu gayrimüslim idi. Kayıtlı birkaç isimden, Ermeni olabilecekleri izlenimi doğmaktadır. SN
■ 1500 yılında yapılan tahrir defterinde Ağırnas 53 hane Hristiyan (Gebran), 3 hâne Müslüman, oldukça büyük bir köy olarak kaydedilmiştir. Kasaba nüfusunun %95'ini Rumlar teşkil etmekteydi. 1834 kayıtlarında Ağırnas'ta 145 hâne Müslüman, 28 hâne de Hristiyan yer almaktadır. Asırlar içinde yerliler İslamlaşmış. 1875 yılı nüfus sayımında Ağırnas'ta 258 hanede 658 erkek nüfus bulunup bunların 138'i Hristiyan, 560'ı Müslümandır. 1924 senesine gelindiğinde köyde herkes Türk dilliydi. Manav
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. ■ Ağırnaslı Hristiyanlar çoğunlukla Türkçe anadilliydi. Türkçe konuşmuş Hristiyan topluluğuna “Karamanlı” adı verildi. Büyük çoğunluğu Mübadele ile birlikte Yunanistan'a gittiler. Yunanistan'a buradan gidenler bazı kültürel unsurları Yunanistan'a taşıdı Örnek: Yunanistan'da ki Karamanlılar tarafından söylenen aslen Kayserinin Ağırnas yöresine ait olan Çerkez Beyim türküsü gibi. chaluri
■ Koord: 38° 48' 59'' D, 35° 43' 10'' K
Ağva mahalle - Şile (Yeşilçay bucağı) - İstanbul
1968 📖: Yeşilçay
1902hk 📖: Ağva
İt1296 📖: Dipotamos [ Yunanca "ikidere" ]
Y130 📖: Melainos Ákrê (burun) [ Yunanca "kara burun? Melen burnu?" ]
■ Türkçe adı belki Akra > Ağra biçiminden evrilmiş olabilir. Türkçe Akova > Ağva mümkündür. İtalyanca Acqua (`su`) adından türetilmesi fantezidir. SN
■ Ağva'ya 14. yüzyılın ikinci yarısından sonra Osmanlı tarafından Konya, Karaman ve Kırşehir'den getirtilen Türkmen boyları iskân edilmiştir. Bugünkü Ağvalılar da onların torunlarıdır. M. Hakan
■ Ağva'ya 14. yüzyılın ikinci yarısından sonra Osmanlı tarafından Konya, Karaman ve Kırşehir'den getirtilen Türkmen boyları için kaynak ekleyiniz. Yerli Manav soyunun içinde manavlaşan Kürt hatta Macar sülâle isimleri görülmesi buna işârettir. Manav
■ Kaynak 1: https://agvabeyazev.com/agva-hakkinda/Kaynak 2: https://tr-tr.facebook.com/akcakese/posts/10155206001070711:0Kaynak 3: https://yasin.ilcebay.com/agva-istanbul/Manavların mikro milliyetçilik yapması çok gülünç kalıyor. Manav denilen kesim Osmanlı döneminde köylerde ve kentlerde yaşayan Türkmenler için söylenegelmiş bir tabir olup ziraat ve zanaat işleri ile uğraşmalarıyla bilinirler. Manavlar öz be öz Türkmendirler. Cemil
■ Koord: 41° 8' 17'' D, 29° 51' 27'' K
Ahırözü mahalle - Mihalıççık - Eskişehir
1919hb 📖: Ahırözü
Manav yerleşimi
■ Ahurözü olarak da bilindiği için öyle aratılıyor. Manav
■ Koord: 39° 47' 34'' D, 31° 42' 2'' K
Ahibaba mahalle - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Axıbaba
■ Akseki, Hacı Muharremler, Kayaaltı ile Üçerenler köyleri buradaki divâna bağlıdır. Manav
■ Koord: 40° 28' 41'' D, 30° 22' 1'' K
Ahlat ilçe - Ahlat - Bitlis
Y952 📖: Xliát
A870 A1220 📖 📖: Xilâṭ / Xlat
E788 📖: Xlat Խլաթ
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Türk/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Erken Ermeni kayıtlarında Pıznunyats Kağak adıyla Pıznunik ilinin merkezidir. 12. yy’da Şah-ı Armen unvanlı İslam beylerinin başkenti idi. 1556 tarihli Osmanlı tahririnde Ahlat kasabası İslam-Ermeni karışık, köylerin ise üçü İslam ve diğerleri gayrimüslim görünür. 20. yy başında nüfusun yarıdan biraz azı Ermeni idi. Şimdi ilçe merkezi ağırlıkla Türk, köyler Kürttür. ■ Adın `yaban armudu` anlamında ahlatla ilişkisi yoktur. İslam kaynaklarında Arapça axlat `karışıklar` olarak yorumlanır. SN
■ Çoğunluk Türklerden oluşmaktadır. Azınlık olarak Kürt ve Çerkesler mevcuttur.
■ Ukraynadan getirtilen 72 Ahıskalı âilenin geçtiğimiz yıllarda Üzümlü içine veya belli bir mahallesine toplu iskânı gerçekleşmiştir. Manav
■ 20. yüzyılın başında Ahlat'ın merkez mahallesindeki 200 haneden 185'i Müslim, 15'i Ermeni'dir. metonio
■ İlçe merkezi yaklaşık eşit oranlarda Türk ve Kürt nüfustan oluşmaktadır gölge
■ Koord: 38° 45' 19'' D, 42° 29' 38'' K
Ahmediye mahalle - Arifiye - Sakarya
1928 📖: Ahmediye
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Ubıx) yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mübâdil ile Pomaklar iskân edildi. Ubıx tâbirini düzeltin Pomakla alakası bulunmamaktadır. Ubıx Kafkas kabilesi. 1928'den evvel Hacı Bey ismi kullanımdaymış. Manav
■ Koord: 40° 40' 17'' D, 30° 21' 29'' K
Ahmetbeyli mahalle - Menderes (Değirmendere bucağı) - İzmir
1928 📖: Ahmedbeyli
Y-454 📖: Nótion [ Yunanca "lodos" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Ahmetbeyli esasen kıyıdan 2 km kadar içeride olan köyün adıdır. Sahil mahallesi antik Notion limanı mevkiindedir. SN
■ Selanik vilayeti Siroz livası Zihne kazası Kormişte köyünden gelip, İzmir ili Değirmendere kazası Ahmetbeyli köyünde iskan edilen Muhacir Hüseyin oğlu Mehmet ve Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi. 08.03.1926 Manav
■ Koord: 38° 1' 24'' D, 27° 11' 9'' K
Ahmethacılar mahalle - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Ahmethacılar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Vize kazasına tabi Bahçedere köyü ahalisinden olup Bulgaristan'da esir düşen askerlerin aileleri, Kandıra kazasının Ahmedli köyünde misafir olarak ikamet ettiğinden, efradın sağ olarak dönüşlerinde bu köye gönderilmeleri hakkında İzmid Mutasarrıflığı'nın yazısı. H-02-08-1331 Manav
■ Koord: 40° 53' 48'' D, 30° 8' 22'' K
Akalan mahalle - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖: Akalan
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Serez Ihlamur köyünden getirilen mübâdil göçmenlerin bir kısmı buraya diğer kısmı da Çiftlik ve İhsaniye'ye iskân edilmiştir. Rum kilisesi câmii mektep ise ilkokul olarak kullanıldı. Manav
■ Köy halkı; Gostivardan, Langaza Ihlamur köyünden gelen Muhacirlerdir. Köy halkının çoğu Boşnak, Arnavut ve Makedondur. Ama çok az da olsa Roman(Çingene) vardır. Köydeki erkeklere Toti diyorlardır. yusuf
■ Koord: 41° 15' 24'' D, 28° 25' 11'' K
Akarsu mahalle - Altıeylül - Balıkesir
1890hk 📖: İrvana
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Eski Rum yerleşimi olan Sardunya, köy merkezininin güney batı kısmında yer almaktaydı. Manav
■ Koord: 39° 41' 6'' D, 28° 2' 3'' K
Akçaabat ilçe - Akçaabat - Trabzon
1902hb 📖: Platana | Akçeabat
1876s 📖: Polathane
1522t 📖: Akçaabad (idari bölge)
Y1450~ 📖: Platána [ Yunanca "çınarlık" ]
■ Akçaabad/Akçaova idari birimin, Polathane merkez kasabanın adıdır. Platana adı en erken 1432 tarihli bir Trabzon fermanında görülür, ancak yerleşim 1235 öncesinde mevcuttur. Pulathane/Polathane adı Platana’dan uyarlanmıştır. 19. yy sonunda nüfusu 38.000 Müslim, 4000 Rum ve 3000 kadar Ermeni’den oluşmaktaydı. SN
■ 8000 Hristiyan Helen âilenin 17. asırdaki islamlaşma sebebiyle Platana (Akçaabat) ve Trabzon'dan çıkarak Tonya ve çevresine sığındığı yazılıdır. Manav
■ 8000 aile demek 40 bin kişi demek, 400 seneden bugüne hesapladığın zaman bu insanların Tonya'da 200-400 bin kişi olması gerekiyor. Ancak Türkiyede kütüğü Tonyaya kayıtlı insan sayısı 52 bin. Bu nasıl bir hesaplama şekli? MCB
■ Çoğunluk Kuman Türküdür. Ali
■ Koord: 41° 1' 16'' D, 39° 34' 18'' K
Akçağıl mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1844 📖: Tatarilyas Divanı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Ak Çakıl mevki ismi iken köy ismi Güğüşler adı tuhaf bulundugu için yanlış imla ile yazıya geçirilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 58' 57'' D, 29° 58' 49'' K
Akçakavak köy - Gölpazarı - Bilecik
1521t 📖: Akçakavak
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 18. asırdan itibâren Şehbenciler, Ormanyeri, Viran, Velen, Kahçılar ve Musalarda oturan çiftlik sahipleri yavaş yavaş buraya taşınmaya başlamıştır. Kalıntılarına hâlen rastlanmaktadır. Musalar 1940'lı senelerde Akçakavaka taşınmaya başlamış 1954 itibariyle Musalar da tamamen boşalmıştır. Manav
■ Koord: 40° 19' 36'' D, 30° 20' 0'' K
Akçakese mahalle - Şile - İstanbul
1915h 📖: Akçakise
1902hk 📖: Akçakilise
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Köy ile Karadeniz arasında bulunan ''Gevur harmanları'' mevkiinde beyaz taşlardan inşa edilmiş helence ibâreli kalıntılar bulunur. Manav
■ Köye Konya, Karaman, Kırşehir'den getirtilen Türkmenler yerleştirilmiştir. M. Hakan
■ Koord: 41° 8' 29'' D, 29° 43' 4'' K
Akçakese mahalle - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖: Akçakilise
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 93 harbi sonunda muhtemelen Çubuklubâla köyünden sâdece bir Gürcü gelin bu köye geldi. Akçakese içine veya yakınında Çingene muhâcirler bir târihte iskân edilmiş, iskân edilenler buradan Kandıra merkeze yakın bir yere iskân edilmilştir. Kandıra'dan İzmit'in batısındaki Derince mevkiinde tepelerde kamu arazilerine gecekondu kurmuşlar. Manav
■ Koord: 40° 54' 48'' D, 30° 5' 16'' K
Akçakese köy - Eflani - Karabük
1907hk 📖: Akçekese
1530t 📖: Akçakilise
■ Ahmetçioğlu, Bostancı, Merkez ve Dere Mahallesi adlarında dört mahalleden oluşmaktadır. SN
■ Kulfal Şeyh zâviyesi bulunduğu tahmin edilir. Manav
■ Koord: 41° 33' 24'' D, 32° 52' 13'' K
Akçakoyun köy - Yenice (Kalkım bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Akçakoyun
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kalkım ile Akçakoyun çevresinde belirli belirsiz Manav yerleşimleri olduğu târif edilir. Manav
■ Galoğlu sülalesi Tunceli'den sürgün ile buraya gelmiştir. Veli Günaydın
■ Koord: 39° 48' 57'' D, 27° 9' 39'' K
Akçaova mahalle - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Akçaova
1891c 📖: Akabad
■ 19. yy’da kaza merkezi idi. SN
■ 21. yy başında Manav yerleşimi. Son 300 sene boyunca sulak orman kenarlarında “açma” tâbir edilen sistemle dâima çiftlikler kurulmuş. Bucak ve ilçe köyleri ekseriyetle 15-20 hâneyi geçmez. Yörenin ilk kaşar ustası ve buralı olan İsmâil Baran 2016 senesinde 87 yaşında burada vefât etmiştir. Manav
■ Koord: 41° 2' 18'' D, 29° 57' 7'' K
Akçapınar köy - Bozüyük - Bilecik
1928 📖: Akçapınar
Ç1920~ 📖: Gukoj Çıje
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Eskişehir dahilinde Bozoyük veya Söğüd kazası dahilinde Akçapınar köyünde ikamet ettiği ifade edilen Razgrad'ın Torlak köyü ahalisinden Muharrem Çavdar b. Ali Ağa'ya tebliğ için Bulgar Sefareti'nden gönderilen adli varakanın muhatabının bulunamaması nedeniyle iadesi. (Osm., Fr.) M-20-10-1926 Manav
■ Koord: 39° 57' 37'' D, 30° 3' 5'' K
Akçapınar mahalle - Taraklı - Sakarya
1910h 📖: Karapınar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Etrafta Rum devrinden kalma izler dolu olup evvela ilk Hırceller sülâlesinin köydeki Curcurhan mevkiinde oturduğu rivâyet edilir. Orada Dede isminde bir türbe bulunur. Tomaşlar sülâlesi Kaşıkçıdan, Molfazlar Kirlikten, Hallalar Kapanlıktan, Kavuşlar İdirizden, Mollalar Koyun Pınarından, Malaslar Akçapınardan, Pekmezler Yukarıköyden, İlamcalar ile Eseler Eskiköyün yakınından, Berberlerin ise Eskiköyden gelme olduğu bildirilir. Kaşıklı zeybek oyunu görülür. Keşli mantı ile kesme makarnayı severek yerler. Manav
■ Koord: 40° 18' 2'' D, 30° 32' 24'' K
Akçapınar mahalle - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
■ 20. yy başında Yörük (Mortana) yerleşimi.
■ Köyde Kürtler ismini tasiyan sülaleler oldugu halde, yerel halk "Türkmen köyü" olduğunu ileri sürer. Manav
■ Gömlek No:10039 Finike kazası, Mortana Aşireti Torumlar (Dorumlar) Mahallesi temettuat defteri.© Gömlek No:18710 Hasha-i Bolvadin, Teke ve Hamid livalarında azeban ve yörükan-ı ekrad mukataaları, ... © 24.10.1762 Ber-vech-i malikane uhdesinde bulunan Teke sancağının Mortına ve tevabii cemaati Yürükan mukataasına ... © 15.09.1764 Anadolu'da Eğridere ve Elmalı nahiyesinde sakin ve Murtena cemaati demekle maruf yörükler öteye beriye dağılmakla ... © 23.03.1822 Teke sancağındaki kürtlerden Elmalı nahiyesinde kain Mortana Aşireti Yörükan Cemaati'nin yaylak ve kışlak ... deyar heyran
■ Koord: 37° 8' 51'' D, 30° 54' 15'' K
Akçat mahalle - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖: Akçat
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 93 Harbi ile Laz, Gürcü ve Çerkes âileler iskân edildi. Mübâdele ile de Pomaklar iskân edildi. Manav
■ Koord: 40° 37' 16'' D, 29° 37' 45'' K
Akçay mahalle - Sapanca - Sakarya
1910h 📖: Akçay + Selamiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Köyün üst başında Rumlara âit bir değirmen vardı. Çerkes, Laz ve Gürcülerden teşkil bir köy hâline gelmiştir. Manav
■ Köy halkı ağırlıklı olarak Lazlar'dan meydana gelir. Yani yüzde 80'i Lazdır. Diğerleri ise Gürcü, Çerkes ve Abhaz kökenli vatandaşlardır. Nihat Vural
■ Koord: 40° 40' 9'' D, 30° 19' 34'' K
Akçukur mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Akçukur
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Rumeli göçmeni/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bulgaristandaki Trnovo şehri civârlarından gelmişlerdir. Manav
■ Tırnova göçmenleri Pomak değil, Türktür. MCB
■ Koord: 40° 56' 17'' D, 30° 33' 7'' K
Akdağmadeni ilçe - Akdağmadeni - Yozgat
1891c 📖: Akdağmadeni
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Gümüş ve çinko-kurşun madenleri 19. yy’dan itibaren işletilmiş ve diğer Anadolu madenlerinde olduğu gibi Rum nüfus yerleşmiştir. SN
■ Helence Argyrion. Günümüzde belde garajının bulunduğu yere 1815'te kurulan maden işletmesi sebebiyle Gümüşhâneli Helen işçiler aralıklarla âileleriyle buraya taşınmaya başlamış. Akdağmâdeni Rumlar Köyü, Keşişler Mezrasında mübâdele öncesi Rum Ortodoks Helen yerleşimi vardı. Manav
■ Koord: 39° 39' 39'' D, 35° 52' 56'' K
Akhoca köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖: Akhoca
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (Gacal/Pomak) yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 19. asır ortasında Gacal yerleşimi. 93 harbinden sonra Lovečin Dobrevci ile etraf köylerinden gelen 1700 kadar Pomak muhâcir 2 hâne Gacalın oturduğu araziyi gene burada meskeni olan ihtiyar bir imamdan satın alıp 20 hâne buraya yerleşmiş. Akhoca ismi kalmış. Kâfilenin bir kısmı Korukluya, kalanı yan köylerden Slav Rumların oturduğu Todoriçe (Orhâniye), bir diğer kısmı Aydındaki Nâzilliye kadar dağılmış. 1951 Bulgaristan muhâcirlerinden 30 hâne Akhoca köylüsünün daveti üzerine köye iskân edilince nüfus 60 hâneye çıkmıştır. Pomakça canlıdır. Böğürtlene 1951 muhâcirleri "Karamuk" Pomaklar ise "Kapina" der. Lofça'dan hicretle İpsala'ya gelmiş olan otuz hane halkının Akhoca Merası'nda iskanları. H-25-12-1304 Manav
■ Koord: 40° 43' 8'' D, 26° 24' 13'' K
Akıncı mahalle - Geyve - Sakarya
1928 📖: Şükre
1910h 📖: Kıncılar [ Türkçe kancacılar? ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy’da Eğin’den (Kemaliye) göçen muhacirlerce kurulmuş büyük bir Ermeni köyü idi. 20. yy başında 1500 dolayında Ermeni nüfusu ve iki büyük ipek fabrikası vardı. 1921'den sonra tamamen tahrip edilerek ormana dönüştü. Buradaki derenin adı olan Şükre/Şükrü adı bir süre kullanıldı. Çevresindeki birkaç dağınık yerleşime daha sonra Akıncı Köyü adı verildi. SN
■ Hacılar, Hocalar, Kadirler, Kaşıkcılar, Kırcalar ve de Kuzyaka köylerinin divânı burasıdır. Geyve kazası Kıncılar köyü Ermenilerinin tehcir edilmeme talepleri. Karesi Ermeni murahhasının Ermenilerin tehcir edilmemesi talebi. H-29-10-1335 Geyve'nin Akhisar nahiyesinin Kıncılar köyünde Ermeni çocuklarına mahsus olan harap mektebin vergi vermek şartıla ahşap olarak inşasına ruhsat verildiği. H-02-06-1332 Manav
■ Koord: 40° 34' 35'' D, 30° 16' 36'' K
Akköy mahalle - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1891s 📖: Akköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Nüfusu ağırlıkla Selanik muhaciri, Pomak ve Boşnaktır. SN
■ 1924'ten sonra Yunanistan, Yugoslavya'dan Bosnak ve Bulgaristan'dan Pomak göçleri almış. Dersim'den sürgün bir aile yerlestirilmis. Sonra baska Kürd ailelerin de oldugu Söke'nin kuzeyindeki Sazlı kasabasina tasinmis bu Dersimli aile. Manav
■ Koord: 37° 29' 30'' D, 27° 15' 55'' K
Akmeşe mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Akmeşe
1921h 📖: Ermeşe
1890hk 📖: Armaş [ Türkçe Armağan Şah? ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Kasabada bulunan Çarxapan S. Asdvadzadzin (`Kötülüksavar Meryem`) Ermeni manastırı 17. yy’da kurulmuş ve Batı Anadolu’daki en önemli Ermeni dini kurumlarından biri olmuştur. (P. Muradyan & A. Muşeğyan, Armaşi Tıbrevankı, 1998). 1915 tehcirinden sağ kurtulan Ermeniler 1921’de sürgün edildi. İskeçeli mübadiller yerleştirildi. SN
■ Kuruluş:1611? 1924'te metruk halde bulunan Ermeni kasabası ilk defa Drama çevresinden Kozluca, Gabrovo, Meşeli ve Horozlu köylerinden getirilen mübâdillere açıldı. Daha sonra Romanya ve Bulgaristan göçmenleri devam etti. Kocadere üzerinde kurulu manastır değirmeni mübâdiller tarafından işletildi. Armaş matbaâsı çöplük hâlindedir. 220 talebeli Neregian okulu bulunuyordu. Charles Aznavour'un anası buralıdır. Manav
■ 20. yy başlarında Ermenilerin en önemli eğitim ve kültür merkezlerinden birisiydi. Tehcirden hemen sonra kilise ve evler yıkıldı. Aynı zamanda bugünkü Jandarma Karakolu'nun olduğu yerde okul olduğu ama bu okulun köylüler tarafından yıkıldığı söylenmektedir. Cepni41
■ Koord: 40° 50' 54'' D, 30° 11' 55'' K
Akören mahalle - Silivri - İstanbul
1928 📖: Ağviran
1910öh 📖: Avren
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Pomak/Türk (Gacal) yerleşimi
■ Uğur Dündar bu köydendir. Manav
■ Koord: 41° 11' 40'' D, 28° 19' 50'' K
Akpınar mahalle - İzmit - Kocaeli
1890hk 📖: Akpınar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ İzmid kazası, Akpınar karyesi temettuat defteri. H-29-12-1261 Kentsel dönüşüm sebebiyle kurulan TOKİ dairelerine bolca Çingene iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 47' 40'' D, 29° 52' 59'' K
Akpınar köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖: Akpınar Muhacir
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Mübâdele ile Makedonya bölgesinde bulunan 1700 nüfuslu Kırımşa (Mesovouno) köylüleri Mecitözünde dağıtıldıktan sonra bir kısmı burada iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 26' 39'' D, 35° 6' 19'' K
Akpınar köy - Biga - Çanakkale
1928 📖: Akpınar
■ 20. yy başında kısmen Yörük yerleşimi. Kısmen Bulgaristan göçmeni (Pomak) yerleşimi
■ 19. yy ortasında Yörük yerleşimi. 1891'de Plovdiv'in Fojna köyünden gelen Pomaklar iskân edildi. Manav
■ Koord: 40° 13' 47'' D, 27° 12' 7'' K
Aksaz köy - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
1890hk 📖: Aksaz
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1905’te 630 Rum nüfusu ve Ayios Yeorgios kilisesi vardı. SN
■ Mübâdele ile Selânikliler iskân edildi. Manav
■ Koord: 40° 26' 28'' D, 27° 10' 13'' K
Aksu mahalle - Kestel (Gürsu bucağı) - Bursa
1521t 📖: Aksu
■ Muhacirler geldiklerinde bu köy eskiden beri vardı. Manav
■ Koord: 40° 9' 58'' D, 29° 18' 54'' K
Aktarla köy - Düzce Merkez - Düzce
1946 📖: Abazyatağı
■ 2000'de Aktarla ismi verildi. Manav
■ Koord: 40° 44' 41'' D, 31° 8' 54'' K
Aktaş belediye - Niğde Merkez - Niğde
1928 📖: Andaval
1500t 📖: Andâvali
Y150 Y640 📖 📖: Andabális [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ `Andavallı` tabirinin kaynağı anlaşılamamıştır. SN
■ 17. asırda? yaşanan bir deprem sebebiyle 2500 nüfuslu Rum yerleşiminin çeşitli yerlere dağıldığı anlatılır. Manav
■ Aktaş köyünde yaşayan ortodoks rum halk 1923 yılında başlayan mübadele ile Yunanistanda Selanik yakınlarında Katerini, Veria ve Kozani illerine gönderilmiştir. Karşılığında Manastır Vilayeti Kozani (Türkçe Kozana) Kazasının, Şahinler, Küçükmatlı, Kocamatlı, Sofular, Hacı Hasanlı ve Dörtallı köylerinden gelen müsüman Türk mübadiller yerleştirilmiştir. Osman Selami BUDAK
■ 1999 ve 2004 yıllarında MHP'den iki dönem belediye başkanı seçilerek Niğde Belediye Başkanlığı yapmış olan ve aynı partiden 23. dönem Niğde milletvekili seçilmiş olan Mümin İnan, bu köyün Rumeli Türklerindendir. Denizcan Dede
■ Koord: 38° 1' 35'' D, 34° 46' 6'' K
Aktaş mahalle - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928 📖: Aktaş
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
■ Novipazar dan göçmüş Boşnaklar yerleşti.
■ Köyün civardaki diğer Rum köyleriyle berâber 19. asrın ikinci yarısında Ordudan gelme Rumlarca kurulmuştur. Bu çevrede bulunan Tekeli yörüklerinden bir grup 1920'lerin sonlarında Vezirköprüdeki Kabalıkarapınar köyünde yer satın alıp göçmüşlerdir. Manav
■ Koord: 40° 57' 44'' D, 30° 51' 10'' K
Aktoprak köy - Altınova - Yalova
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Karamürsel kazası dahilindeki Hamidiye, Aktoprak ve Karadere adlı Çerkes köylerinin arazisine, çevre köylülerince yapılan müdahalenin engellendiği ve Umum Muhacirin-i Çerakise Vekili Bekir tarafından diğer haklarının da korunması için tekrar başvurulduğu. H-05-04-1308 Manav
■ Koord: 40° 34' 46'' D, 29° 28' 37'' K
Akyaprak köy - Biga - Çanakkale
1902hk 📖: Akyaprak
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1879'da Razgrad'ın Ayazlar köyünden muhâcir iskân edildi. Manav
■ Koord: 40° 14' 9'' D, 27° 11' 4'' K
Akyazı ilçe - Akyazı - Sakarya
1484 📖: Akyazı (idari bölge)
■ İlçe nüfusu Karadenizliler (halk arasında `Lazlar`), Rumeli muhacirleri ve Kafkasya kökenlilerden (halk arasında `Çerkes`) oluşur. SN
■ Geyve'nin Görenler köyünü basan şakilerden, Akyazı'nın Kançay köyünden Temeşvek'in yakalandığı. Yalova'nın Sofucuk köyü civarında bir şahsı soyanlardan Karamürselli Kırbaşoğlu Zekeriya ile Hacı Osman yakalanarak merkeze götürülmekte iken, soyguncuları kurtarmak isteyen bir grubun, müfrezeyle girdikleri çatışmada bir netice elde edemedikleri ve bilahare onların da takibine başlandığı. H-13-04-1338 Manav
■ Koord: 40° 41' 0'' D, 30° 37' 29'' K
Alacami köy - Sandıklı - Afyon
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi. Şimdi Boşnak yerleşimi
■ 19. yy'da Bosna'nın Mostar yöresinden gelen Boşnaklarca iskan edilmiş ve Mostar'ın Nevesinje köyünde bulunan Ala Camiin adı verilmiştir. SN
■ İl genelindeki tek Boşnak yerleşimi, Bijelo Polje'den "Sırp zulmü" neticesinde önce Adana, sonra Kütahya, sonra da Afyon'a göçtükleri rivayet edilir. metonio
■ Kıtlık nedeniyle yerleştirildikleri Sandıklı kazasından Karamürsel'e geldiklerini belirterek iane talebinde bulunan Hersek muhacirlerinin süratle eski yerlerine iadeleri ve mahallince tertib olunacak ianeye bunların da durumu araştırılıp idhali, bu tür göçlerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınarak bunların idare ve maişetlerinin temininin sağlamasının gerektiği. (15 ekim 1887) Manav
■ Koord: 38° 30' 58'' D, 30° 4' 41'' K
Alaplı ilçe - Alaplı - Zonguldak
1924 1924: Alaplı/Alaplılı
Eski adı: Samokov-ı Alaplı
İt1311 📖: Lipo / Lippo / Nipo
■ Osmanlı döneminde Anadolu’nun çeşitli yerlerinde izine rastlanan Alablı/Alablu cemaati ile bağdaştırılır. Cemaat adı muhtemelen Halepli anlamındadır. Ancak 13. yy sonundan itibaren yüzlerce İtalyan portolanında görülen Lippo-Nipo-Nippo-Nipolimo vb. adı düşündürücüdür. SN
■ Selanik vilayeti Drama livası Kavala kazası Kadı Ahmet Efendi Mahallesinden gelip, Zonguldak vilayeti Ereğli kazasında Alaylılı (Alaplılı?) köyünde iskan edilen Abdullah kızı Asiye'ye ait tasfiye talepnamesi. 05.02.1924 Manav
■ 20. yy başında Türk/Rum yerleşimi. Tashw
■ Koord: 41° 10' 53'' D, 31° 23' 18'' K
Alaşehir ilçe - Alaşehir - Manisa
1282 📖: Alaşehir
Y17 📖: Philadelphía [ Yunanca "kardeşsever (kenti)" ]
■ Antik adını Philadelphos (`kardeşsever`) lakaplı Bergama kralı II. Attalos’tan (MÖ 160-138) alır. İncil’in Vahiy (Apocalypse) kitabında anıldığı için ABD’deki Philadelphia kentinin adına kaynak olmuştur. SN
■ Mübadelede Rumlar Yunanistana gönderildikten sonra kısmen Balkan muhacirleri ve çevre köyler tarafından iskan edilmiştir. Kenan Evren Alaşehire yerleşmiş Arnavut kökenli bir ailenin çocuğudur. metonio
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Aydın Vilayetine bağlı Alaşehir Kasabasında Rum Cemaatine mahsus bir mekteb yapılmasına müsade isteği ve bunun uygunluğu. Rum Ortodoks halkı Ptolemaida yakınındaki Emporio köyünde iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 38° 21' 1'' D, 28° 31' 9'' K
Alaybey mahalle - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖: Duraçali + Alaybeyi
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Etrafta tümülüsler bulunur. Çiftlik hâlinde kurulan ilk yerleşimler emniyet maksatlı birbirine yaklaştırılmış ve 5-10 hâneli köyler ortaya çıkmıştır. Manav
■ Koord: 41° 5' 33'' D, 30° 11' 31'' K
Alefli mahalle - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Alefli
■ Osmanlı kayıtlarında geçen Kürd veya Arap asıllı Türkmenlerden Aleflü Türkmeni burada manavlaşmıştır. Manav
■ Koord: 40° 57' 30'' D, 30° 16' 15'' K
Alemdar köy - Kıbrıscık - Bolu
1928 📖: Alemdar
1919hb 📖: Kiseköy
1530t 📖: Kiliselü
■ Eski kayıtlarda Karakise (`kara kilise`) olarak da geçer. SN
■ Manav yerleşimi. Bir kaç Tatar âile iskân edildi. Manav
■ Koord: 40° 24' 48'' D, 31° 57' 2'' K
Alıplar mahalle - Geyve - Sakarya
1928 📖: Alıplar
1487a 📖: Alpağud
■ Muzafferiye köyü de buraya tâbiidir. Manav yerleşimi. Manav
■ Koord: 40° 26' 38'' D, 30° 17' 21'' K
Alibeyli mahalle - Canik - Samsun
1928 📖: Alibey
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Merkez Alibeyli mahallesi halkı Trabzon göçmenidir. Muhacir Alibeyli mahallesine Lozan mübadilleri iskan edilmiştir. SN
■ Kırkambar, Taşdibek ve Sinemataş olmak üzere üç alt köyü bulunur. Manav
■ Koord: 41° 12' 20'' D, 36° 22' 38'' K
Aliçopehlivan köy - İpsala - Edirne
1928 📖: Koyunyeri
1901h 📖: Türkmen Köyü
Pomak yerleşimi
■ Pehlivan Kel Aličo bu köylüdür. Pleven'in büyük köylerinden olan Kojnare'den (Koynare) geldikleri için yeni köye bu isim konulmuştur. Manav
■ Koord: 40° 50' 24'' D, 26° 26' 32'' K
Alikâhya mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖: Alikahya Çf.
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Kuzeyinde Körüktepe, doğusunda Uzunçiftlik ile Yirim Deresi bulunur. Rumeli muhâcirleri iskân edilmiş, yakında akan dere âilelerde panik yaratmış, zirâat imkânları da sıkışık olduğundan fırsatını bulan sağa sola kaçışmış. Kimi Kandıra istikâmetinde Manav köylülerin dağlarında yer açma yoluyla Hakkâniye (Muhâcir Kaynarca), Mesudiye (Dalca) vb. köyler kurmuş, kimi de Armaş (Akmeşe) istikâmetinde Xaskal (Mecîdiye) Ermeni köyünün tarla ve değirmenlerinde çadır kurmuş. Ermenilerin muhâcirleri işe aldığını duyan Adapazar şeker fabrikası bahçesinde kalan muhâcirler de Xaskalın dışındaki tepeye gelmişler ve orada Kadriye (Gülbahçe) kurulmuş. Beldede Boşnaklar isimli küçük 3-5 evi geçmeyen iki mıntıka-mahalle bulunur. ''Kocaeli ili merkez ilçeye bağlı Alikâhya köyünde aynı isimle belediye kurulması, 30.12.1986'' Kuzeydeki Dumlupınar caddesi ile batıdaki Elma Tepe caddesinde oturan Boşnaklar inek otlatırlardı. Toplu konutlarla birlikte görünmez oldular. Manav
■ Koord: 40° 46' 29'' D, 30° 0' 10'' K
Aliköy köy - Ayancık - Sinop
1928 📖: Sırma
Y1900~ 📖: Sirna
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Rum yerleşimi olan Sirna/Sırma, Cumhuriyet’ten sonra komşu Aliköy ile birleştirildi. Köyün adı 1960’tan sonra Yeşilyurt olarak düzeltildi. Daha sonra Sırma mahallesi ayrılınca Aliköy adını aldı. SN
■ Rum kilisesi 2. Dünya Harbinden sonra kurulan mektebe inşaat malzemesi maksadıyla köylüye yıktırıldı. Köyü terkettikten sonra Tosyada Müslüman olanlara geri dönme hakkı verildiği bizzat torunlar tarafından anlatılır. Din değiştirmeyen Sırnalılar Yunanistan'da İskeçe'ye yerleştirildi. Manav
■ Koord: 41° 56' 19'' D, 34° 39' 38'' K
Altınoluk köy - Yıldızeli (Çırçır bucağı) - Sivas
1928 📖: Altınoluk
1916h 📖: Altunoğlu Çf.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Rus döneminde Horasan ilçesi köylerinden buraya göç olmuş. 1924'de Selanik mübadilleri de yerleşmişler. Manav
■ Ermenilerin topluca Suriye'ye tehcir edilmesi ile Mübadele döneminde Yunanistan'ın Selanik vilayetine bağlı Kayılar bölgesinden gelen Arnavutlar ile Kars'tan gelen Karapapak/Terekemeler ve Erzurum'un Hasankale yani Pasinler ilçesinden gelen Sünni Türk nüfusları köye yerleştirilmiştir. Köydeki kilise minare eklenerek camiye çevrilmiştir. Köy halkı ağırlıklı olarak İzmir'e göç etmiştir. Cemil
■ Koord: 40° 1' 46'' D, 36° 46' 46'' K
Altıntaş köy - Keşan - Edirne
Y1922 📖: Xrisólithos [ Yunanca "altıntaş" ]
1877hk 📖: Altıntaş
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mütareke yıllarında kullanılan Yunanca isim muhtemelen Türkçeden çeviridir. SN
■ Drama'dan trenle Uzunköprü'ye oradan da Keşana ulaşan mübâdil Pomaklar ekseriyetle Drama'nın Yavor, Bornik, Çatak, Bukovo, Belen, Leşten, Karaca ve Radiboş köylerindendi, buraya ise ekseriyetle Radiboşlular iskân edildi. Birazı daha sonra takriben 1927 senesinde Bafradaki Kestane köyüne nakledilmiştir. Manav
■ Koord: 41° 0' 37'' D, 26° 42' 11'' K
Ambar mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Ambar
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1938'de Bulgaristan muhacirleri iskan edilmiş, fakat onların kente göçmesiyle Kürt nüfus egemen olmuştur. SN
■ 1938'de Razgrad taraflarında bulunan Antonovo (Yaylaköy) halkı iskân edilmişti. Önemli kısmı çok aralamadan batıya dönmüş olup şu anda 15 hâne kaldığı bildirilmektedir. Manav
■ 13 hane Bulgaristan Türkü dışında köyün geri kalanı Kürttür. metonio
■ Kasabanın Bulgaristan Türk'ü olan halkının büyük kısmı Bismil ilçe merkezi ile Batı şehirlerine göç etmiştir. Günümüzde ikamet edenler Bulgaristan Türkleri, Kars-Erzurum-Bingöl dolaylarından gelen Terekeme yani Karapapak Türkleri ile Dadaş denilen Azeriler, çevre köylerden gelen Kürtler ile Trabzon ve Rize'den gelen Hemşinliler ve Lazlar'dır. Esasen kozmopolit yapısı vardir. Mehmet Kaya
■ Koord: 37° 51' 14'' D, 40° 31' 36'' K
Ambarcı mahalle - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖: Ambarcı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Alt köyleri: Tepebaşı, Kalaycılar, Uzunlar ve Budaklar. Rumeli muhâciri yerleşimi. İzmid sancağı merkez kazasına tabi Ambarcı Divani zurra‘ı için Ziraat Bankası'ndan ikraz olunacak mebaliğ. (Ticaret) H-12-03-1325 Manav
■ Koord: 40° 53' 27'' D, 30° 11' 43'' K
Ambaroba köy - Biga (Sinekçi bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Ambaroba
■ İlk olarak 4-5 hâne yörük burada iskân edilmiştir. 93 Harbi ile Osmanpazarı, Razgrad, Şumen ve Eski Cumadan muhâcirler üstüne eklenmiştir. Biga kazasına bağlı Anbaroba karyesi ahalisinden Hüseyin Efendi ile iki arkadaşını dağa kaldırarak katleden firari Manav Mehmed ile arkadaşı Lapsekili Kara İsmail'in şiddetle takip edilmekte oldukları. H-26-04-1325 Manav
■ Koord: 40° 13' 14'' D, 27° 23' 36'' K
Araman mahalle - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1960 📖: Kaymaz
1915h 📖: Kaymas (idari bölge) [ Türkçe "aş." ]
1484 📖: Araman Bazarı
■ Asıl adı Araman olan köy, Kaymas/Kaymaz bucağının idari merkezi olmuştur. Asıl Kaymas köyü şimdi Kocakaymaz adıyla anılır. SN
■ Araman köyünün bahsi 1530 senesinde geçmektedir. Hristiyan mezarlığı olduğuna inanılan çok eski bir mevkii bulunur. Araman ismi Helence Armenoi veya Yörük Kürdlerin Aramlar ismini takmasıyla kalmış olabilir. İrmeni dendigi de olmuştu. Bilecik'teki İrmeni Pazarı gibi pazar konumu hep vardı. Cumhuriyet devrinde isminin değiştirilmesi Türkçe olmadığı içindir. Manav
■ Koord: 40° 55' 18'' D, 30° 16' 0'' K
Ardıçbeli mahalle - Karasu - Sakarya
1928 📖: Ardıçbeli
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Şimdiki halkın çoğunluğu Ordu ve diğer Karadeniz göçmenidir. SN
■ Trabzon Garbi Goneşara'dan (Köprübaşı) gelenler arazi alıp yerleşti. Manav
■ Koord: 40° 57' 51'' D, 30° 39' 18'' K
Arızlı mahalle - İzmit - Kocaeli
1928 📖: Arızlı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Üzüm ve kiraz yetiştiriciliği devam ettirilmektedir. Manav
■ Koord: 40° 48' 9'' D, 29° 54' 29'' K
Armağan köy - Kırklareli Merkez (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1946 📖: Hediye
1928 📖: Gediğe
1909hb 📖: Gedege [ Türkçe hediye ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Sultan Abdülaziz döneminde Balkan muhacirlerine hediye edildiği için Hediye ve 1960’tan sonra Armağan adı verildi. SN
■ Yunanistan Drama Kayınçalı, Bulgaristan Smolyan Devin Buynova (Naipli) den gelen pomaklar ve Bulgaristan Melnik'ten gelen göçmenlerden oluşmaktadır. orhan biricik
■ Balkan harpleri neticesinde Smoljanın Bujnovo köyünden bir miktar, Dramanın Kujunđi köyünden 3 âile iskân edilmiştir. Takriben 1888 senesinde Plovdiv çevresinde gelen 20 hâne Rum Ortodoks Karakaçanın yanına gene takriben 1908 senesinde 6 Karakaçan âile gelip sicili nüfus kaydı talep eder. Manav
■ Koord: 41° 51' 55'' D, 27° 25' 32'' K
Armutlu ilçe - Armutlu - Yalova
1795h 📖: Armudlu
■ 20. yy başında Manav/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Gürcü iskânina sahne oldu. Köye Armutlu isminden hâriç Gürci de denirdi. Manav
■ Yerlisi Gürcü değil, Manavdır. Rumların evlerine de mübadil Türkler yerleşmiştir. Gürcüler üç köyde yaşamaktadır, Armutlu ilçe merkezindeki nüfusları da azdır. metonio
■ Koord: 40° 31' 12'' D, 28° 49' 38'' K
Arpalı köy - Torul - Gümüşhane
1960 📖: Görünse
1928 📖: Görekse
Y1895 📖: Korokséna [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Rum yerleşimi idi. 1840'larda Bolaman, Fatsa ve Habsamana civârına muhâceret kaydedilmiştir. Oradanda Adapazara geçtiler Kara Suda ormana köyler kurdular. Manav
■ Koord: 40° 32' 10'' D, 39° 8' 11'' K
Arpalıkihsaniye mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖: İhsaniye | Arpalık
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ İlk ismi olan Arpalık vaktinde Ermenilerindi. Halkı ve çevre köyler hâlen bu isml kullanır. Kısmen Kürt yerleşimi. Ağrı ve Vanlı Kürtler son 30 senede göçmüştür. Manav
■ Koord: 40° 51' 44'' D, 30° 6' 5'' K
Arslanbey mahalle - Kartepe - Kocaeli
E1902 📖: Arslanbeg
1891a 1915h 📖 📖: Arslanbey
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 19. yy sonunda 3000 kadar nüfuslu bir Ermeni kasabası idi. Ünlü dilci Hraçya Acaryan, Aslanbeg Ermeni lehçesi üzerine 1898’de kapsamlı bir makale yazmıştır. SN
■ 1905 yılında 2300 nüfusluydu. Halkı Kullar'da kurulan çuha fabrikasında işçiydi. Hatta çuha fabrikasında çalışanlar tehcirden muaf tutulmuşlardı. Bu fabrikada çalışmaya getirilen Zenciler yörenin havasına uyum sağlayamadıkları için Hicaz taraflarına gönderilmeleri kararı alınmıştır. Drama’nın Zağriç, Şevkler, Nusretli köylerinden gelen mübâdillerden öncelikle 187 hâne yerleştirilmiştir. Talat Paşa’nın notlarındada Ermenilerden metruk hâne sayısı 180 olarak verilmiştir. Mübâdillerin Arslanbey’i beğenmedikleri Zağriç ve Şevkler köylerinden gelen 110 hâneden 668 kişilik kafileden 89 hâneden 575 kişi Arslanbey’in harap veyıkık olması nedeniyle burayı yerleşime uygun görmeyerek iskân haklarından vazgeçerek Malatya’ya gitmişlerdir. Maddi durumu iyi olmayan 21 hâneden 83 kişi ise Arslanbey’e iskân edilmiştir. Manav
■ Günümüzde Arslanbey Atakent Mahallesi'nin olduğu yer ile Karatepe Mahallesi arasındaki yerde çok büyük Ermeni Bağları vardı. Tehcirden sonra bağ yakıldı. Cepni41
■ Koord: 40° 41' 25'' D, 30° 1' 39'' K
Asar mahalle - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1485t 📖: Asar
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Antik çağa ait Asarkale kaya mezarları köyün birkaç km. batısındadır. SN
■ Mübadil köyüdür, sadece köye bağlı Kestane mahallesi Pomak asıllıdır. seyyah
■ Kestane mahallesindeki Pomaklar Kavala veya daha muhtemelen Dramanın Yavor, Çatak, Bukovo, Belen, Leşten, Karaca ve Radiboş köylerinin bir veya birkaçından evvela Keşandaki Altıntaş köyüne iskân edilmiş, nihâyetinde 1927 senesinde buraya nakledilmişlerdir. Kolay mahallesi de Pomaktır. Bir mahallesinde Dramanın Dratişte köyünden mübâdil iskânlıdır. Asarlı Rum Ortodoks Helenlerin büyük kısmı Serres şehrinin yakınında Akritochori ve Sidirokastrou köylerinde kalanı da Selânik'te Langaza ve Vasiloudi köylerinde, Drama'da Vathytopos ve Nea Pafra ile Sidiropetra köylerinde, bir kısmı da Giannitsa'daki Stathis köyünde iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 41° 22' 57'' D, 35° 47' 25'' K
Aşağıçinik mahalle - Tekkeköy - Samsun
1926h 📖: Çinik aş.
■ Kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Dramanın Berişta köyünden mübâdiller iskân edildi. Berişta mahallesi olarak bilinir bugün. Manav
■ Koord: 41° 11' 24'' D, 36° 28' 30'' K
Aşağıkalamış mahalle - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Aşağı Kalamiç/Kalamia [ Yunanca kalamia/kalamitsa "sazlık/küçük sazlık" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Rum yerleşimi esnasında tutulan günlüklerde köyün adı Kalamia olarak geçmekte olup halk arasında da aynı isim kullanılmaktadır. Süleyman Candaş
■ Helenistan Meglendeki (Almopia) Mayadağ (Yeni ismi Fanos) köylüsü mübâdele ile iskân edildi. Manav
■ Koord: 40° 39' 12'' D, 27° 12' 33'' K
Aşağıkörücek köy - Mecitözü - Çorum
1925h 📖: Göricek Rum
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Mübâdele ile Makedonya bölgesinde bulunan 1700 nüfuslu Kırımşa (Mesovouno) köylüleri Mecitözünde dağıtıldıktan sonra bir kısmı burada iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 29' 31'' D, 35° 8' 12'' K
Atakent mahalle - Akşehir - Konya
1928 📖: Nadir
■ Rum mimar (Ilgınlı) Thyrianos 1222'de bu köye ilk camiyi inşa etti. Manav
■ Koord: 38° 23' 6'' D, 31° 22' 47'' K
Ataköy mahalle - Hayrabolu - Tekirdağ
1946 📖: Faraş
Y1905 📖: Faraşlı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 15.04.2003 tarihinde Ataköy adı verildi. Manav
■ Koord: 41° 10' 44'' D, 27° 2' 26'' K
Ataköy mahalle - Ahmetli - Manisa
1891s 1968 📖 📖: Tatarocağı
■ Selanik vilayeti Siroz kazası Noguslaf köyünden gelip, Manisa ili Tatar köyünde iskan edilen çiftçi Hasan oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi. 21.05.1925 Manav
■ Koord: 38° 32' 45'' D, 27° 56' 11'' K
Atasu mahalle - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1960 📖: Şahinkaya
Y1895 📖: Galiéni Γαλιαίνη [ Yunanca ]
1522t 📖: Galyana
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Galyan, aynı isimli derenin her iki yakasında bulunan 19 köyün bulunduğu vadinin adıdır. Eski merkezi Atasu’ya bağlı Çamkonak (Galyan Mesahor) mahallesi idi. SN
■ Köy mübadeleden sonra büyük nisbette metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Çaykara/Beşköyden gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. C.G.
■ 20. yy başında Galyana'nın 6 köyünün Hristiyan olduğu tahmin edilmektedir Makedonya bölgesinde Kozani Protochori (Portoraz) köyü ve etrafında, bir kısmı da Kavala'da iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 48' 39'' D, 39° 40' 32'' K
Atköy mahalle - Altıeylül - Balıkesir
1890hk 📖: Atköy
■ 20. yy başında Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Yunanistan Larissa muhâcirleri köyün altında hânelerini kurdular. Bulgaristan Veliko Trnovo muhâcirleri ise köyün yukarı mahallesinde Manavlarla yanyana oturdular. Manav
■ Koord: 39° 34' 24'' D, 27° 58' 59'' K
Avarız köy - Edirne Merkez - Edirne
Y1922 📖: Xavaríz
1877hk 📖: Avarız [ Türkçe ˁavarız "bir tür vergi" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Yun ve Bul kaynaklarda Xavarız olarak geçer. SN
■ Slav Rum ahâli 1914 senesinde Bulgaristana iltica ettiler. Manav
■ Koord: 41° 44' 49'' D, 26° 32' 45'' K
Avcıköy mahalle - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖: Merdigöz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Mübâdele ile Selânik köylerinden âileler iskân edildi. Mübâdillerin içinde Çingeneler de mevcuttu. 1932'de Yörükler eklendi. Köyün müzesi bulunur. Karamürsel Kazası Merdeküz karyesinde mukim Ohannes veledi Markurdina ile Cedidiye karyesinde mukim Maradiros veledi Haci Gazar'ın nüfus tezkirelerindeki yanlışlığın giderilmesi. H-04-06-1318 Sofya'dan İstanbul'a gelmek isteyen Doktor Artin Bazerganyan'ın İzmid'in Mürdegöz köyünden ve Hınçak komitesinden olup sözkonusu livanın Yunanlılarca işgalinde iki kardeşiyle İslam ahalisini katl ve mallarını yağmalayan Ermeni çeteleri teşkil ettikleri ve kardeşi Kirkor'un polis istihbarat memuru Varşavir'in katlinden dolayı Yunanistan'daki Dr. Artin'in de Bulgaristan'a firar ettiği. (Osm.) M-27-11-1923 Manav
■ Koord: 40° 36' 11'' D, 29° 34' 38'' K
Avdancık mahalle - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1521t 📖: Avdancık
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Eski ismi: Begli. 1478 tahririnde ''kâfir-viranı var, içinde asmaları var'' diye not düşülmüş. Panayır yeri bu köyün olduğu yerdeydi. 1573 tarihli tahrir defterine göre köyde 20 hâne, 6 mücerred Müslim nüfus kayıtlı idi. 1573 yılında Avdancık köyü, zeamet sahibi Nişancızâde Hüseyin Çelebi’ye âitti. 18. yüzyılda Mekke-i Mükerreme ve Haremeyn için vakfedilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 17' 35'' D, 29° 10' 14'' K
Avluburun mahalle - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Havliburun
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1877-1878 savaşından sonra iskân edilmiştir. Aya Nikola mevkiinde 1400 yıllık kilise kalıntıları bulunmaktadır. Manav
■ Koord: 40° 46' 17'' D, 30° 12' 11'' K
Avluca köy - Espiye (Yağlıdere bucağı) - Giresun
1916h 📖: Nefsi Avluca
1515t 📖: Ağulca / Oğulca [ Türkçe "ağılcık" ]
■ Kandıra'nın Pınardüzü köyüne göç verdi. Manav
■ Koord: 40° 46' 14'' D, 38° 46' 1'' K
Aydıngün köy - Yerköy - Yozgat
1831b 1928 📖 📖: Midiliç
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 1953 senesinde Bulgaristanlılar iskân edildi. Manav
■ Koord: 39° 43' 3'' D, 34° 32' 57'' K
Aydınlar mahalle - İznik - Bursa
1910h 📖: Atiye
1890hk 📖: Çiftlikbağ
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1880'de Bulgaristan'li muhacirler kurdu. Civarda 1930'lara kadar Rumdan kalma viran yerleri oldugu hatirlanir. Manav
■ Koord: 40° 22' 20'' D, 29° 38' 39'' K
Aydınocak mahalle - Gevaş - Van
E1895a 1928 📖: Şadvan/Şatvan [ Ermenice şadavan "otağ, hükümdar çadırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 2009 yilinda eski Ermeni mezarlığı üzerine okul yapilmasi tartışma konusu oldu. Manav
■ Koord: 38° 23' 34'' D, 42° 50' 34'' K
Aydoğdu köy - Tokat Merkez (Çamlıbel bucağı) - Tokat
1522t 📖: Aydoğdu
Alevi-Türk yerleşimi
■ 93 Savaşından sonra Ardahan Göle'den Türkmen Alevi aileler yerleşmişler. Manav
■ Koord: 40° 8' 3'' D, 36° 38' 34'' K
Aydoğdu mahalle - Yenişehir - Bursa
1928 📖: Hezargrad [ Bulgarca ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Hezargrad Bulgaristan’daki Razgrad kentinin Türklerce bilinen adıdır. 1894’te Hezargrad muhacirleri yerleştirildi. SN
■ Bu köyün resmen tanınması ile Yenişehir'in köy sayısı 45 olmuştu. Yakındaki Aydoğdu Bey türbesinden esinlenilerek ismi değiştirilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 20' 25'' D, 29° 44' 36'' K
Aytepe mahalle - Başiskele - Kocaeli
1910h 📖: Menekşe
E1902 📖: Manişag [ Ermenice "menekşe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1892’de Hemşin göçmeni Ermenilerce kurulduğunu Daçyan (Viyana 1921, sf. 40) belirtir.Menekşe/Menevşe/Melemşe adı Aytepe’nin ilerisindeki yayla için kullanılmaktadır. SN
■ Geyve'nin Mülükşe köyünü basıp soygun teşebbüsünde bulunanlarla Karamürsel'in Mürdegöz köyünden intikam amacıyla Selim ve Veli Ağaların iki çocuğunu kaçıran şakilerin çıkan müsedemede ele geçtikleri.H-23-12-1337 Manav
■ Koord: 40° 36' 11'' D, 29° 56' 44'' K
Ayvacık mahalle - Saray - Tekirdağ
1928 📖: Ayvacık
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbinden sonra Şumen muhâcirleri yerleşmiştir. Manav
■ Koord: 41° 30' 0'' D, 27° 55' 59'' K
Ayvacık mahalle - Şehzadeler - Manisa
1928 📖: Beyazidi Sani [ Türkçe "ikinci Bayezid" ]
Pomak yerleşimi
■ Petbunardaki (Beşpınar) Pomaklar Sipil dağına ilk geldiklerinde buradaki Pomakların yanına geldiler. Manav
■ Koord: 38° 33' 18'' D, 27° 28' 26'' K
Ayvazpınar mahalle - Gölcük - Kocaeli
1928 📖: Ayvazpınarı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Gürcü/Laz yerleşimi
■ Bir kaynakta İkinci Mesruriye ismi geçer. Birinci Mesruriye için bkz. Mesruriye, Gölcük. Rusya muhâciri Lazlar önce Borçka Düzköyde kalıp, Adapazarı Beynevit/Beynemit köyünde oturduktan sonra buraya iskân aldılar. Manav
■ Koord: 40° 37' 59'' D, 29° 44' 58'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.