haritada ara :   km  
18 serhad yorumu bulundu.
sırala 
Antakya il - Hatay Merkez - Hatay
1946 📖: Hatay (idari bölge)
A870 📖: Antakiya
Y-146 📖: Antioxeía [ Yunanca "Antiokhos yeri" ]
■ Büyük İskender’in ardıllarından I. Selevkos Nikator’un babası onuruna MÖ 300’de adlandırılmıştır. Kentin Türkçe adı Arapçadan uyarlanmıştır; Yunancadan direkt alıntıda *Endügü veya *Endek beklenirdi.* Hatay adı, Geç Hitit döneminde bu bölge için kullanılan Hattena adından esinlenerek Atatürk tarafından üretilmiştir. SN
■ İl merkezinin çoğunluğu Araptir. (Alevi ve Sünni karışık) Türkler önemli azınlığa sahiptir. bilge
■ İl merkezinde etnik yapı; yüzde 30 Arap Alevi, yüzde 30 Sünni Arap, yüzde 30 Sünni Türk, yüzde 10 diğer azınlıklardan oluşmaktadır Berkay Akar
■ Şehirle birleşen yakın kasabalardan ötürü Arap Alevi nüfus belirgindir ancak esas şehir merkezini oluşturan kısmın nispi çoğunluğu Sünni Türklerden oluşur. Antakya şehir merkezinde Sünni Arap varlığı pek yoktur ve diğer azınlıkların 'u bulma gibi bir durumu olduğunu da pek sanmıyorum. MCB
■ Antakya il merkezi 2023 depreminde büyük ölçüde yıkılmıştır. serhad
■ Koord: 36° 12' 13'' D, 36° 9' 22'' K
Arıca mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
hl 📖: Arap Harapsor
1917h 📖: Xarabsorik [ Kürtçe "kızılcaören" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Arap köyü olup Kürtler içinde kalarak Kürtleşmişlerdir. Köye bağlı Dindek mezrası Gawesti aşiretine mensup Kürttür. serhad
■ Koord: 37° 34' 51'' D, 38° 51' 2'' K
Arınık mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1925h 📖 📖: Hacıekber [ Kürtçe/Türkçe ]
Müslüman Arap (Naim) yerleşimi
■ Şexan aşiretine mensup Kürttür serhad
■ Koord: 37° 32' 28'' D, 39° 6' 29'' K
Arpalı mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Arpalı [ Türkçe ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Sinikan aşiretine mensup Kürttür serhad
■ Koord: 37° 32' 21'' D, 39° 1' 55'' K
Arslanlı mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖: Şebük
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Arslanlı köyü Türkmendir. köye bağlı han mahallesi Türkmen ve Kürt karışık Melih BARAZ
■ Çoğunluğu Kürt olan köyde az miktarda Türk aileler mevcuttur metonio
■ Kürt ve Türk karışık (Nüfus: 818) 24 Haziran 2018 seçim sonuçları: MHP 60 iYi Parti 7 HDP 118 CHP 14 AKP 109 gölge
■ Köyün tamamı Kürt nüfustan oluşmaktadır. Türk köyleri Bireciğin Fırat kenarında yer almaktadır. serhad
■ Koord: 36° 59' 11'' D, 38° 6' 7'' K
Avlak mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Güvend
Müslüman Arap yerleşimi
■ Bozova ilçesine bağlı tek Arap yerleşimidir. SN
■ Geri kalan yerleşimlerin çoğu Kürt, önemli bir kısmı Türkmendir. metonio
■ Önemli ölçüde Kürtleşmişlerdir. serhad
■ Koord: 37° 19' 8'' D, 38° 34' 18'' K
Bahçeli mahalle - Karaköprü (Akziyaret bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖: Titriş
1530d: Tell Türş [ Arapça/Kürtçe "ekşili höyük" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kimi kaynaklarda Türk, kimi kaynaklarda Kürt metonio
■ Köy halkı Karakeçili aşiretine mensup olup Kürtçe konuşur ve Kürt olduğunu vurgular. serhad
■ Koord: 37° 28' 38'' D, 38° 40' 53'' K
Birecik ilçe - Birecik - Şanlıurfa
1665 📖: Birecik
A870 📖: Bîra
Y535 📖: Birtha [ Süryanice birthâ "kale, saray" ]
Kürt-Sünni/Türkmen yerleşimi
■ Arapça ve erken Türkçe kaynaklarda Bîre/Bîrâ kullanılır. İlçe nüfusu halen yaklaşık yarı yarıya Kürt ve Türkmendir. SN
■ Birecik merkez yarısı Türkmen, yüzde 30-35 civarında Kürt kalanlar ise Araptır. Kesin bilgidir fakat bu oran kırsalda köy köy değişir. Birecikteki veya İstanbul daki çoğu Birecikli Türkmen de kebap salonu işletir Melih BARAZ
■ İlçe Nüfusunun çoğunluğu Kürtlerden oluşmaktadır. Türkler önemli büyük azınlığa sahiptir. metonio
■ Bireciğin yerlisi olan aileler Türkmendir, ancak bugün yerli ailelerin tamamına yakını Gaziantep merkezine veya Nizibe göç etmiştir. Köylerden gelen Kürt nüfus ile ilçede Kürtler çoğunluğu yakalamış olup, bireciğin yerlileri bir avuç kalmıştır. Günümüzde ilçe %80 Kürt, 20 Türk nüfustan oluşmaktadır. serhad
■ Koord: 37° 1' 40'' D, 37° 58' 37'' K
Bozalan köy - Cizre - Şırnak
1928 📖: Bahmur/Behmor
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 17 mezrası 1993 yılında 'güvenlik' gerekçesiyle boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
■ Günümüzde TOKİ binaları yapılmaktadır. Çoğunluğu Kürt nüfustan oluşmaktadır. serhad
■ Koord: 37° 19' 28'' D, 42° 15' 50'' K
Bozova ilçe - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Hüvek
1915h 📖: Yaylak (idari bölge)
A 📖: Tell Huwek [ Arapça ]
1530d: Baziki / Bozâbad (idari bölge) [ Kürtçe Bazik/Bozik "doğanca (aş.)" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Gerek Bozabad/Bozova, gerek Yaylak idari birim adıdır. Daha önce Baziki köyünde (bugünkü Yaylak beldesi) bulunan kaza merkezi 1930’da Hüvek kasabasına taşındı. Burası da bir süre Yaylak adıyla anıldı ise de, karışıklığa yer vermemek için 1942’de Bozova adı benimsendi. SN
■ Yaslica ve Tunalı köyleri Türkmen, Avlak ise Arap olup geriye kalan tüm yerleşimler Kürtlerden oluşmaktadır. Fethi
■ Yaslıca köyü Alevi Türkmen olup geriye kalan tüm köyler ve ilçe merkezi dahil Sünni Kürttür. serhad
■ Koord: 37° 21' 46'' D, 38° 31' 31'' K
Cülmen mahalle - Karaköprü (Akziyaret bucağı) - Şanlıurfa
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
■ Eskiden tamamına yakını Türklerden oluşmaktaydı. Şimdi Türk ve Kürt karışık bilge
■ Şexan aşiretine mensup Kürttür. Köy Muhtarı HDP'lidir. serhad
■ Koord: 37° 21' 4'' D, 38° 47' 47'' K
Derik ilçe - Derik - Mardin
K1980 📖: Dêrika Çiyayêmazî [ Kürtçe "Mazıdağı kilisesi" ]
1518a: Derük
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yy ortalarına dek büyük bir Ermeni nüfusu barındıran kasabada halen SN
■ Nüfusun Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde azınlık olarak Araplar da mevcuttur
■ Dargeçit, Derik, Mazıdağı ve Nusaybin ilçesinde Arap köyü veya Arap nüfus bulunmuyor. Bu ilçelerin tamamı Kürtlerden oluşuyor. serhad
■ Koord: 37° 21' 54'' D, 40° 16' 3'' K
Gölcük mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1925h 📖 📖: Tilfetis [ Arapça tell fetis "boğma höyük" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Mirdesi aşiretine mensup Kürttür. serhad
■ Koord: 37° 28' 51'' D, 39° 2' 49'' K
Haliliye ilçe - Haliliye - Şanlıurfa
■ 2012 yılında Urfa merkez ilçesinin bölündüğü üç yapay ilçeden biri olan Haliliye, adını şehir merkezindeki Halilürrahman külliyesinden alır. Halil adı, Urfa’da yaşadığı rivayet edilen İbrahim peygamberin lakabıdır. SN
■ Şanlıurfa il merkezinin bir parçası olan Haliliye ilçesi yerli diye tabir edilen ve İsotçu namıyla bilinen Türkmenler'in yoğun olarak ikamet ettiği bir ilçedir. Kemal Yıldırım
■ Haliliye yerlileri Türk olsada, günümüzde burada Türk kaldığını pek sanmıyorum metonio
■ Yaklaşık eşit oranlarda (%55 Arap, %40 Kürt)Arap ve Kürt nüfustan oluşmaktadır. serhad
■ Koord: 37° 9' 20'' D, 38° 47' 47'' K
Karahöyük mahalle - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖: Karahöyük
■ Reyhanliya bağlı tek Türk köyüdür. Tayfur Sökmen köyü ise Arap ve Türk karışık Reyhanlı
■ Köy halkının tamamı Antakya'ya göç etmiştir. serhad
■ Koord: 36° 19' 50'' D, 36° 27' 49'' K
Karaköprü ilçe - Karaköprü - Şanlıurfa
1522t 📖: Karaköprü
■ Urfa kentinin kuzeybatı varoşu olan Karaköprü beldesi 2012 yılında ilçe oldu. SN
■ İlçede Türk,Kürt ve Araplar yaşamaktadır. Daha küçük azınlıklar mevcuttur. yilanizm
■ Karaköprü yerlileri Türk olsada, günümüzde burada Türk kaldığını pek sanmıyorum metonio
■ Yaklaşık eşit oranlarda (%50 Kürt,%40 Arap)Kürt ve Arap nüfustan oluşmaktadır. serhad
■ Koord: 37° 12' 5'' D, 38° 47' 38'' K
Mazıdağı ilçe - Mazıdağı - Mardin
1869s 📖: Mazudağı (idari bölge)
1518a: Şamrex [ Kürtçe şem rex "Şam yolu" ]
E1403 📖: Şmrax
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Mazıdağı Osmanlı döneminden beri idari birim adıdır. Merkez kasabanın adı Şemrex’tir. 14. yy sonunda Ezidilere ait olan kasabayı Timur tahrip etmiş ve halkını kılıçtan geçirmişti. SN
■ Mazıdağı, eski Şam yolunun geçtiği yerdir. Zaten Şemrex de Kürtçe Şem (şam) rex (yol) demektir. mustafa
■ Nüfus çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde azınlık olarak Araplar da mevcuttur
■ Dargeçit, Derik, Mazıdağı ve Nusaybin ilçesinde Arap köyü veya Arap nüfus bulunmuyor. Bu ilçelerin tamamı Kürtlerden oluşuyor. serhad
■ Koord: 37° 28' 46'' D, 40° 29' 14'' K
Siverek ilçe - Siverek - Şanlıurfa
1530d: Siverek
E1136 📖: Sevaverag [ Ermenice "kara ören" ]
Zaza-Sünni/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Arap kaynaklarında Xarab es-Suweydâ (`karacaviran`) adına rastlanır. SN
■ 1927 sayımında Siverek şehir merkezinde anadiller: 13.372 Türkçe, 868 Kürtçe, 35 Arapça ve 705 Diğer (Zazaca ve azınlık olarak Ermenice). 1927 sayımında Sivereğe bağlı köylerde anadiller: 9.213 Türkçe, 10.800 Kürtçe, 1.338 Arapça ve 5.477 Diğer (Zazaca ve azınlık olarak Ermenice). Çift anadilli olan Karakeçili köylerinin büyük çoğunluğu anadil sayımında Türkçe konuştuklarını belirtmiş olsalar gerek. metonio
■ İlçe nüfusunun çoğunluğu Kürt ve Zazalar meydana getirir ve az bir kısmı Kırmanç olup, Karacadağ ile Karakeçi yörelerinde Türkmenler, ilçede çok az da Arap vardır.
■ İlçenin tamamına yakını Zaza ve Kürt nüfustan oluşmaktadır. Türk nüfus bulunmuyor, sadece azınlık bir Arap nüfusu mevcuttur serhad
■ Koord: 37° 45' 19'' D, 39° 19' 1'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.