haritada ara :   km  
8 Afşin yorumu bulundu.
sırala 
Bahçelievler mahalle (Kömür bağ) - Adıyaman Merkez - Adıyaman
2000 📖: Narince
1977rh 📖: Narınca
Alevi-Türk (Kavi) yerleşimi
■ Kürt Alevi yerleşimi Kawiyan aşiretine mensup köy halkı hemojen Kürt Afşin
■ Koord: 37° 51' 34'' D, 38° 26' 41'' K
Çikhasan köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Çikhasan
Alevi-Kürt veya Zaza (Kavi) yerleşimi
■ Aynı mevkide tekrar yerlemiş açılmıştır.Köy statüsündedir. Hulusi
■ Köy halkı Adıyaman'dan gelen Kavi Aşiretine mensup Türkmen Alevileridir. Kavi Aşireti'nin soyu Oğuz boylarından Döğer ile Kayı boylarına dayanmaktadır. Celal Toprak
■ Kavi aşireti Kürt aşiretidir Alevidir hemojen Kürt bilince sahipler Komir,Komaşir, Buwuka,Kotir,Rezip,Uludam,Komizt,gibi Köy ve kasabaları vardır Adıyaman'da. Afşin
■ Koord: 40° 19' 7'' D, 34° 56' 41'' K
Gölbaşı ilçe - Gölbaşı - Adıyaman
1919h 📖: Bayamlık [ Türkçe "bademlik" ]
1869s 📖: Gölbaşı (idari bölge)
Türkmen yerleşimi
■ İdari bölge adını Gölbaşı gölünden alır. Dizi halinde sıralı üç gölün ilki olduğu için göle Gölbaşı adı verilmiştir. 1953’te ilçe oldu. SN
■ Kürtçe Serê Golan. Nüfusu yarı yarıya Türkmen ve Kürtlerden oluşur köylerde Kürt nüfus (Kürt köyleri) çoğunlukta sehir merkezinde Türkmenler çoğunluktur Afşin
■ Koord: 37° 47' 4'' D, 37° 38' 30'' K
Kömür belediye - Adıyaman Merkez (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Kömür [ Kürtçe komîr? koma mîr? "bey komu? Kom Bey?" ]
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza (Kavi) yerleşimi
■ Rivayete göre Kav soyunun kurucusu Mîr Beyin oğlu Kom tarafından iskân edilmiştir. Ermenice komer (komlar, ağıllar) ihtimali de gözardı edilemez. Kömür madeni bulunmaz. ■ Yöre halkı genellikle Kürt ve Alevi/Kızılbaş kökenli olduğu halde büyük ölçüde Sünnileşmiştir. Çoğunluğu kendini `Türkmen` olarak tanıtır. SN
■ Harput dahilinde Hısn-ı Mansur kazası Kömürkavisi kürtleriyle Kahta ve diğer yerlerdeki aşiretlerin te'dibi, yaptıkları yağma ve hasarın tesbiti. (Hicri 1263) deyar heyran
■ Kasaba halkı Sünni ve Alevilerin beraber yaşadığı bir yerdir. Kasaba halkının tamamı kendini Türkmen olarak tanıtmaktadır. Yanlış algı yapmaya çalışmayın. Doğru değil. Celal Toprak
■ Turkmenlik iddiası gerçek değildir Alevi Kürt aşiretidir hemojen Kürt nüfusu hakimdir Belediye Tabelasinda kocaman harflerle şaredariya Komîre yazar Afşin
■ Koord: 37° 52' 3'' D, 38° 25' 43'' K
Pötürge ilçe - Pötürge - Malatya
1928 📖: Pütürge / Pûtürge (idari bölge) [ Kürtçe "put yeri? haç yeri?" ]
1917h 📖: İmrun (idari bölge)
cit 📖: Şiro
cit 📖: Şoraili
Kürt-Sünni yerleşimi
■ İmrun kasabası 1877’de kurulan Pûtürge nahiyesinin merkezi oldu. ■ Bölge adı olan Pûtürge’nin Süryani Barsavmo Manastırına Kürtlerce verilen addan türediğine ilişkin söylenti teyit edilemedi. Yakın tarihte resmen Pötürge olarak düzeltildi. ■ Birkaç Türk-Alevi yerleşimi dışında ilçe nüfusu çoğunlukla Sünni Kürttür. SN
■ © 24.05.1710 Malatya'da Şoraili kazasından Bağırka karyesinin fetih öncesi ve sonrası Hacı Ali Paşazade Şadi evladlarının malikanesi olduğundan ahardan müdahalenin men'i hakkında arzuhal. © »»» 16.07.1722 Malatya Voyvodalığı'ndan müfrez Şoraili kazasında Ağvaz, Mezraa-i Mürdeağaç ve tevabiine Rişvan-zade Ömer Bey adamları tarafından vaki müdahelenin men'i © »»» 16.03.1725 Malatya livasında Şoraili nahiyesinde Avan karyesi ve Moragiç mezraası mukataasından (ber-vech-i) malikane Hüseyin Ağa ve Mehmed Ağa tahvilinden sarfiyata dair makbuz. © »»» 20.08.1781 Aslen İran Kürdlerinden olup Malatya'nın Şiro kazasında sakin Çevayirli [?] Aşireti'nin şekavetlerine dair Malatya mutasarrıfından gelen mektuplardan hülasa. g.tt © »»» 28.03.1782 Malatya sancağında Şireili(Şiro) kazasında sakin Balbanlu ve Halikanlı Cemaatları İran'dan gelip oralarda tavattun etmiş olan Culberlu [?] Kürdlerinden şikayette bulunmalarıyla. deyar heyran
■ Süryani aziz Bar Sawmo manastırı haç taşınan merkez olduğu için Kürtçe ismi Pütür gah yani Haç yeri olarak adlandırılmıştır. ADAM JANBEG
■ İlçede Türk Türkmen yerleşimi yoktur, Alevi yerleşimi yoktur. Tamamı Kürt Sünnidir Afşin
■ Koord: 38° 11' 52'' D, 38° 52' 22'' K
Sincik ilçe - Sincik - Adıyaman
1928 📖: Sincik [ Kürtçe "iğde" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Daha önce Birimşe (Yarpuzlu) köyü bucak merkezi iken Mahmutoğlu köyü bitişiğinde yeni ilçe merkezi kurulmuştur. SN
■ İlçe genelinin üçte ikisi Kürt, üçte biri Türk kökenlidir. metonio
■ İlçede bir kaç Türk köyü bulunmaktadır, nüfusun tamamı Kürt değil. MCB
■ Sincik ilçesi Reşiyan Alikan İzol Kawi Qarçoran ve Canbegan aşiretlerin karışık yaşadığı bir ilçedir. Tamamı Kürt Sünnidir. İlçe Merkezi ile Sakız Balkaya Narlı Serince Geçitli köyleri Cumhuriyet, Karaman, Zeynel Aslan mahallesi Qarçoran aşiretine mensup. Pınarbaşı ve Şahkulu köyleri İzol aşiretine mensup. Düdan ve Çat köyleri Canbegan aşiretine mensup. Sinciğin Güney köyleri ekseriyetle Alikan aşiretine mensup. Kuzey köyleri de çoğunlukta Qarçoran (Qarçur - Karaçor) aşiretine mensup. Kavi ve Teşikan aşiretleri de ilçenin kuzeybatı ve güneybatısindadir. İlçede ve köylerde Türkmen veya Türk yerleşimi yoktur. Türk veya Türkmen yerleşimi olduğunu idda eden varsa sincikte lütfen hangi köy veya mahalle onu da yazsın Sadece sözden ibaret olmasın Afşin
■ Koord: 38° 1' 46'' D, 38° 37' 9'' K
Tut ilçe - Tut - Adıyaman
1919h 📖: Tut
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ İlçenin büyük çoğunluğu Türktür. Küçük bir Kürt azınlığı mevcuttur. metonio
■ İlçe merkezi nüfusu büyük oranda Türkmendir. Köylerde Kürt nüfusu vardır. Nüfus oranları %40 Tut genelinde Türkmen %60 Kürt. Afşin
■ Koord: 37° 47' 43'' D, 37° 54' 55'' K
Yaylakonak belediye - Adıyaman Merkez - Adıyaman
1815z 1946 📖 📖: Balyanlı/Balyan
Alevi-Kürt veya Zaza (Balyan) yerleşimi
■ Malatya Kazası'nın Şiro (Pötürge) Nahiyesi'ne tabi Tenniç ve Balyanlu Köyüne, Tepehane Köyünden ve Cihanbekli, Sinan, Melukanlı, Teştekanlu, Kotanlu aşireti halkından ... (Hicri 1231) deyar heyran
■ Kürt (Kurmanc) Alevi yerleşimi Afşin
■ Koord: 37° 49' 22'' D, 38° 4' 57'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.