haritada ara :   km  
181 MCB yorumu bulundu.
1 | 2
sırala 
Agía Kyriakí köy - Kastoría GR
1997: Aliákmonas (idari bölge)
1910öh 📖: Sveta Nedela [ Bulgarca ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Köyün Türkçe adı Şenceli'dir, yakın bölgede yaşayan Arnavutlar tarafından da Shënedjelli olarak bilinir. Mübadele öncesinde Türkçe anadilli 375 Müslüman nüfusu bulunmaktaydı. Mübadeleyle Anadolu, Trakya ve Orta-Doğu Karadeniz'den 221 Rum yerleştirilmiştir. MCB
■ Koord: 40° 31' 35'' D, 21° 7' 10'' K
Ágios Dimítrios Άγιος Δημήτρ köy - Kastoría GR
<1928: Lobanitsa Λαμπάνιτσα [ Bulgarca ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Dağınık mahallelerden oluşan bir Ortodoks Hristiyan Bulgar/Makedon köyüydü. Yunan İç Savaşı'ndan ötürü Yugoslavya ve çeşitli Avrupa ülkelerine göçten ötürü boş kalmıştır. MCB
■ Koord: 40° 35' 0'' D, 21° 3' 18'' K
Ağıllı mahalle - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b 📖: Ağullu
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1878 yılında 20 hanede 152 Kürt yaşamaktaydı. MCB
■ Koord: 39° 53' 42'' D, 42° 24' 29'' K
Akçaabat ilçe - Akçaabat - Trabzon
1902hb 📖: Platana | Akçeabat
1876s 📖: Polathane
1522t 📖: Akçaabad (idari bölge)
Y1450~ 📖: Platána [ Yunanca "çınarlık" ]
■ Akçaabad/Akçaova idari birimin, Polathane merkez kasabanın adıdır. Platana adı en erken 1432 tarihli bir Trabzon fermanında görülür, ancak yerleşim 1235 öncesinde mevcuttur. Pulathane/Polathane adı Platana’dan uyarlanmıştır. 19. yy sonunda nüfusu 38.000 Müslim, 4000 Rum ve 3000 kadar Ermeni’den oluşmaktaydı. SN
■ 8000 Hristiyan Helen âilenin 17. asırdaki islamlaşma sebebiyle Platana (Akçaabat) ve Trabzon'dan çıkarak Tonya ve çevresine sığındığı yazılıdır. Manav
■ 8000 aile demek 40 bin kişi demek, 400 seneden bugüne hesapladığın zaman bu insanların Tonya'da 200-400 bin kişi olması gerekiyor. Ancak Türkiyede kütüğü Tonyaya kayıtlı insan sayısı 52 bin. Bu nasıl bir hesaplama şekli? MCB
■ Çoğunluk Kuman Türküdür. Ali
■ Koord: 41° 1' 16'' D, 39° 34' 18'' K
Akçatoprak mahalle - Horasan - Erzurum
1928 📖: Hüsrevviran
E1902 📖: Xosroveran
1835b 📖: Xosraveran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Belki Ermeni kralı II. Xosrov (4. yy) adından. SN
■ Her ne kadar 1928 listesinde arapça harflere karşılık "h,s,r,v" harfle yazılı,1932 latin alfabe ile "Hösrevviran" olarak kayıt edilmiş olsa da 1935 ve sonrası tüm kayıtların 1835 ve 1902 verilerine dönmüş olması ismin sorgulanması gerektiğine işarettir.Alternatif olarak değerlendirilmelidir. ishak levent
■ 1878 yılında 6 hane Türk, 2 hane Kürt dışında geri kalan tüm nüfus Ermeniydi. 1915'te yaklaşık 60 hane Ermeni yaşamaktaydı. MCB
■ Koord: 39° 54' 1'' D, 42° 6' 52'' K
Akçukur mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Akçukur
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Rumeli göçmeni/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bulgaristandaki Trnovo şehri civârlarından gelmişlerdir. Manav
■ Tırnova göçmenleri Pomak değil, Türktür. MCB
■ Koord: 40° 56' 17'' D, 30° 33' 7'' K
Akóntio Ακόντιον köy - Kastoría GR
<1928: Trıstika Τέρστικα [ Bulgarca ]
■ Mübadele öncesinde 25 hanelik Arnavut ve Pomak karışık Müslüman köyüdür. Sülale adları Demirseyitoğulları, Hayrettinoğulları, Hüsmenoğulları ve Süleymanoğullarıdır. MCB
■ Koord: 40° 29' 32'' D, 21° 2' 36'' K
Alakent mahalle - Altınözü - Hatay
1806 📖: Alakend
■ Türk ve Arap karışık yerleşimdir. MCB
■ Koord: 36° 8' 34'' D, 36° 18' 14'' K
Aleksandrovo Александрово köy - Stralca - Yambol BG
1910öh 📖: Hasanoğlu [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Bulgaristan prensi I. Aleksandır (hd. 1879-1886) onuruna adlandırılan yerlerdendir. SN
■ 1880 yılında 65'i Kırklareli göçmeni olan, toplamda 693 nüfuslu Bulgar köyüdür. metonio
■ 1864 yılında Çerkes köyü olarak kurulmuş, 93 Harbi neticesinde bu Çerkesler köyü tamamen terk etmiştir. Yerli sayılan Bulgarların da 1880 yılı öncesinde buraya yerleşmiş olduğu ihtimalini göz ardı etmemek gerek. MCB
■ Koord: 42° 19' 28'' D, 26° 52' 40'' K
Aliçeyrek mahalle - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
K 📖: Aşkırag
1928 📖: Alicekrek
E1902 📖: Alucakrag [ Ermenice "alıç çiftliği" ]
1877hk 📖: Arucakrak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Seyyah Tavernier 1655’te kar fırtınası yüzünden sekiz gün bu köyde mahsur kalışını anlatır. SN
■ Köydeki Kürtler Redkan aşiretindendir. Erivandan Kağızman'a, oradan Yüzviran köyüne, oradan da bu köye göç etmişler. Mar(d)astan
■ Osmanlı kayıtlarında Aliçeğrek olarak kayıtlıdır. 1878 yılında 560 nüfuslu Ermeni köyüydü. Günümüzde ağırlıkla Erivan muhaciri Kürtler yaşamaktadır. MCB
■ Koord: 40° 2' 26'' D, 42° 17' 49'' K
Altınemek köy - Hanak - Ardahan
1968 📖: Kayabaşı
1928 📖: Konduravul
R1889 📖: Kontraul
■ Köy halkı Alevi iken sonrasında Sünnileşmiş Türkmenlerden oluşmaktadır. metonio
■ İsmin orjinali büyük ihtimalle Kondaravul olup Gürcüce'dir. Kondari (ქონდარი), Gürcüce Kekik otudur. Gürcüce yapım eki alıp Gürcüce'de çok rastlanan sesli harf düşmesi yaşıyarak Kondravuli dönüşmüş olabilir, yani Kekikli anlamı taşımaktadır. meriç
■ Avul sözcüğü Türk dillerinde vardır ve Türkiye Türkçesinde "ağıl" olarak kullanılmasına karşın bu bölgede "avul/ağul" adıyla kullanılır. Tıpkı ayı sözcüğü için "avi" denilmesi gibi Gürcü fonetiği etkili bir Türkçe ağzıdır. Kundurağul sözcüğü etimolojik olarak Türkçedir ve "kunduz ağılı" anlamına gelmektedir. Yakın bölgelerde Beşavul, Çimağul ve Karaavul gibi köy adları da bulunur. Yerleşimdeki Gürcü etkisini göstermek için yer adını sakız gibi çekiştirip tamamen Gürcüce yapmanıza gerek yok. MCB
■ Koord: 41° 16' 53'' D, 42° 43' 15'' K
Altınoluk köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1554t 📖: Tırconk [ Ermenice tırçunk թռչունք "kuşlar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 16. yüzyıl kayıtlarında Karye-i Tirconik diye kayıtlıdır ve Müslüman köyüdür. MCB
■ Koord: 39° 10' 3'' D, 42° 0' 57'' K
Antakya il - Hatay Merkez - Hatay
1946 📖: Hatay (idari bölge)
A870 📖: Antakiya
Y-146 📖: Antioxeía [ Yunanca "Antiokhos yeri" ]
■ Büyük İskender’in ardıllarından I. Selevkos Nikator’un babası onuruna MÖ 300’de adlandırılmıştır. Kentin Türkçe adı Arapçadan uyarlanmıştır; Yunancadan direkt alıntıda *Endügü veya *Endek beklenirdi.* Hatay adı, Geç Hitit döneminde bu bölge için kullanılan Hattena adından esinlenerek Atatürk tarafından üretilmiştir. SN
■ İl merkezinin çoğunluğu Araptir. (Alevi ve Sünni karışık) Türkler önemli azınlığa sahiptir. bilge
■ İl merkezinde etnik yapı; yüzde 30 Arap Alevi, yüzde 30 Sünni Arap, yüzde 30 Sünni Türk, yüzde 10 diğer azınlıklardan oluşmaktadır Berkay Akar
■ Şehirle birleşen yakın kasabalardan ötürü Arap Alevi nüfus belirgindir ancak esas şehir merkezini oluşturan kısmın nispi çoğunluğu Sünni Türklerden oluşur. Antakya şehir merkezinde Sünni Arap varlığı pek yoktur ve diğer azınlıkların 'u bulma gibi bir durumu olduğunu da pek sanmıyorum. MCB
■ Antakya il merkezi 2023 depreminde büyük ölçüde yıkılmıştır. serhad
■ Koord: 36° 12' 13'' D, 36° 9' 22'' K
Árgos Orestikó Άργος Ορεστι köy - Kastoria GR
1910öh 📖: Hrupişta Χρούπιστα [ Bulgarca ]
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ 20 yy. başında 1100 Bulgar, 720 Vlah, 700 Türk ve bir miktar Çingene nüfus kaydedilmiştir. SN
■ Mübadele öncesi yaklaşık 1.250 Türk yaşamaktaydı ve yerel ağızda kasabanın adı için Horpeşte deniyordu. MCB
■ Koord: 40° 27' 10'' D, 21° 15' 30'' K
AşağıTahirhoca mahalle - Horasan - Erzurum
1835b 📖: Tayhoca süfla
1500~ 📖: Kuluç
Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ Horasan’a bağlı on kadar köyde yaşayan ve kendilerini ’Karakeçili’ olarak tanımlayan nüfusun 19. yy’da buraya gelmiş Berazi Kürtleri kökenli olduğuna dair iddialar vardır. Ancak bu görüşün objektif temeli anlaşılamadı. SN
■ Yerli Sünni-Hanefi Türk köyüdür, bir kaç hane sonradan yerleşmiş Sünni-Şafii Kürt de yaşamaktadır. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 66, HDP 14, CHP 0, AKP 71, DSP 1, MEP 2 MCB
■ Koord: 40° 2' 18'' D, 42° 11' 35'' K
Aytos Айтос belediye - Aytos - Burgas BG
1910öh 📖: Aytos
■ 20. yy başında Bulgar/Türk yerleşimi.
■ 19. yüzyılın ortalarında 1050 Türk hanesi ve bu hanelerin belki de yarısından azı kadar Bulgar hanelerin olduğu büyük bir kasabaydı, daha sonra küçülmeye başlamış ve Bulgar bağımsızlığından sonra kasabalı Türklerin büyük çoğunluğu göç etmiştir. Bugün halen Bulgar çoğunluklu bir kasabadır, lakin eski Bulgar köylerinden bir kaçı bu kasabaya göçüp yerini satanlardan ötürü Türkleşmiştir. MCB
■ Koord: 42° 42' 15'' D, 27° 15' 10'' K
Azat köy - Kars Merkez - Kars
1595t 1854h 📖 📖: Azad
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Eprigyan’a göre (1902) köyün yakınında harap halde Aziz Tadeos manastırı bulunmaktaydı. Rus yönetimi döneminde Rum ve Gürcü nüfus iskan edildi. SN
■ Ünlü Kürt (Êzdi) yazar Erep Şemo bu köyde doğmuştur. Buradan Ermenistan'a göç ederler. Jiyana Bextewar ve Şıvanê Kurmanca isimli kitaplarında bu köyden bahseder. Burada Hurum (Yunan) ve Kürtlerin beraber yaşadığını belirtir. Mar(d)astan
■ Yezidilerin ve Rumların Rusya topraklarına göçünden sonra köye Karapapaklar yerleşmiştir. Günümüzde köyde Karapapaklar çoğunluk olup başka ilçelerden ve köylerden yerleşmiş Erivan orijinli Kürtler de bulunmaktadır. metonio
■ 1886 yılında Azat köyünde herhangi bir Kürt nüfus olmayıp köyün tamamı 58 hane Rumdan oluşmaktadır. 20. yüzyıl başında köyde Kürt yoktur, bugün bile azınlıktadırlar. MCB
■ Koord: 40° 31' 57'' D, 43° 6' 29'' K
Bacalı köy - Digor - Kars
E1880 📖: Bacalı [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ Köyün önceki ahalisi Türk idi. Onlar göçünce Kürtler yakın zamanda bu köye yerleşti. metonio
■ 1886 yılında 178 nüfuslu Yezidi köyüymüş. Sorularak da köyde Azerilerin olmadığı, Kürtlerin ise Erivan göçmeni Şafiler olduğu doğrulandı. MCB
■ Koord: 40° 19' 3'' D, 43° 31' 52'' K
Basarbovo Басарбово köy - Ruse - Ruse BG
1514t 📖: Basaraba
Bulgar yerleşimi
■ İlk tımar kayıtlarından bu yana Gayrimüslim Bulgar köyüdür. "Manastır-i Besarba, hâne 14. Hâsıl: 1556" yazan dönemde Eflak Voyvodası'na bağlıdır. MCB
■ Koord: 43° 46' 35'' D, 25° 56' 56'' K
Batoşevo Батошево köy - Sevlievo - Gabrovo BG
Eski adı: Batoşevo
■ 1844 yılı: 200 Hristiyan-Bulgar (40 hane). 1887 yılında 413 Bulgar yaşamaktadır. MCB
■ Koord: 42° 54' 35'' D, 25° 5' 0'' K
Belene Белене belediye - Belene - Pleven BG
1514t 📖: Belene [ Bulgarca ]
■ Belene-i Müslim ilk kayıtlarda Türk yerleşimcilerden oluşurken Belene-i Pavlikan ile birleşip bugünkü karışık nüfuslu kasabayı oluşturmuştur. Bulgarların yanı sıra Ulah nüfus da bulunur. MCB
■ Koord: 43° 38' 48'' D, 25° 7' 15'' K
Bezmer Безмер köy - Tunca - Yambol BG
■ 1880 yılında 266 yerel Bulgar, 59 yerel Türk ve Kayacık göçmeni 9 Bulgar olmak üzere toplam 334 nüfus bulunmaktadır. metonio
■ 17. yüzyıla kadar tamamen Müslüman-Türk köyüdür ve Yörükler tarafından kurulmuştur. Bulgarlar bu köye Celali İsyanlarından sonra yerleşmiş olsa gerek. MCB
■ Koord: 42° 28' 53'' D, 26° 23' 29'' K
Bırdarevo Бърдарево köy - Dolni Çiflik - Varna BG
Eski adı: Eski Suculu
■ Herhangi bir nüfus verisi korunmamış, muhtemelen Suculu'ya bağlı sayılmış. MCB
■ Koord: 42° 55' 26'' D, 27° 36' 0'' K
Bismil ilçe - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Bismil
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bismil'in Kürtleri olan Milan aşiretinin sözsel anlatımına ve kendi aşiret kayıtlarına göre "Bismil" adı "Bistmal" kelimesinden geliyor.Bu da "Yirmi Hane" demek. LakedemonianZvingi
■ Bir kaç haneden oluşan önemsiz bir mezra niteliğindeyken Diyarbakır ovasının iskânı neticesiyle önce Konya, sonra da Bulgaristan göçmenlerinin iskânına açılmış ve merkezi bir kasaba hâline getirilmiştir. Çevre yerleşimler ağırlıkla Alevi Türkmenlerden oluşurken bir kaç yerleşim Bulgaristan göçmeni Türklerden oluşur, nüfusun geri kalanı ağırlıkla Kürttür. metonio
■ Dumlupınar mahallesinde halen Alevi Türkmen azınlık yaşıyor. MCB
■ Koord: 37° 50' 48'' D, 40° 39' 57'' K
Blagoevo Благоево köy - Strajitsa - Veliko Tırnovo BG
1893-1946: Maria Luizino
<1893: Reviş
■ 1893’te Bulgar kralı Ferdinand’ın eşinin adını alan köy, daha sonra Komünist Parti liderlerinden Dimitır Blagoev’in adıyla onurlandırıldı. SN
■ Bulgar bağımsızlığı öncesinde tamamen Türk köyüdür, 1880 yılında da 696 Türk ve 29 Bulgar yaşamaktadır. MCB
■ Koord: 43° 11' 42'' D, 25° 57' 36'' K
Bogatovo Богатово köy - Sevlievo - Gabrovo BG
1514t 📖: Bogatova
■ 1844 yılı: ~280 Müslüman-Türk (56 hane). 1880 yılı: 395 Türk, 49 Bulgar ve 46 Roman MCB
■ Koord: 43° 1' 50'' D, 25° 9' 30'' K
Bulair Булаир köy - Dolni Çiflik - Varna BG
1910öh 📖: Belibe [ Bulgarca ]
■ Köyün diğer kullanılan isimleri (veya bazı mahalle adları) Belova, Akköy ve Sarımuratyurdu'dur. Türk köyü iken 1864'te Çerkes muhacirler de yerleştirilmiş, lakin bu Çerkesler 1878'de köyü topluca terk etmişlerdir. Bugün hala Türk köyüdür. MCB
■ Koord: 42° 53' 48'' D, 27° 26' 57'' K
Bulgurlu mahalle - Horasan - Erzurum
1928 📖: Xadik
E1902 📖: Xodig [ Ermenice "küçük otlak" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ "Xadîk gundekî giran e û li gund de tirk û kurd tevî hevdu dijîn" Köyün yerlisi Müslümanlar Türk kökenlidir, daha sonra Kürtler de yerleşmiştir. MCB
■ Koord: 40° 10' 59'' D, 42° 15' 54'' K
Burya Буря köy - Sevlievo - Gabrovo BG
1514t 1910öh 📖 📖: Malkoç/Malkoçlu [ Türkçe ]
■ Kısmen Türk yerleşimi
■ 25%'i hâlâ Türk'tür. C.G.
■ 1880 yılı: 1.640 Türk ve 20 Bulgar MCB
■ Koord: 43° 1' 45'' D, 25° 18' 52'' K
Byala Бяла belediye - Byala - Varna BG
1910öh 📖: Byala|Akdere [ Bulgarca/Türkçe ]
■ Yunan nüfuslu kasaba Mollov-Kafandaris mübadele antlaşması ile çoğunluk Yunan nüfusunu kaybetmiş ve Trakya ve Makedonya'lı Bulgar göçmenler yerleşmiştir. MCB
■ Koord: 42° 52' 49'' D, 27° 52' 55'' K
Byala Reka Бяла река "aksu" köy - Suhindol - Veliko Tırnovo BG
1514t 📖: Bela Reka
■ 1880 yılı: 334 Türk ve 301 Bulgar MCB
■ Koord: 43° 8' 0'' D, 25° 12' 8'' K
Çerganovo Черганово köy - Kızanlık - Stara Zagora BG
1863h 📖: Çarganlı/Çergenli [ Türkçe ]
■ 14-15. yüzyılda Türk köyü olarak kurulmuş, son 200 yıl içerisinde Bulgarlar yerleşmiştir. 1880 yılında 248 Bulgar, 233 Türk ve 16 Roman; 1884 yılında ise 317 Bulgar ve 270 Türk yaşamaktadır. 1887'den itibaren Türkler köyü terk etmeye başlamıştır. 16. yüzyıl Osmanlı tahrir kayıtlarında adı Çağırganlı'dır. MCB
■ Koord: 42° 35' 12'' D, 25° 28' 10'' K
Çerven Bryag Червен бряг "kızıl kıyı" belediye - Çerven Bryag - Pleven BG
1514t 📖: Çerven Bryag [ Bulgarca ]
■ 93 Harbi öncesinde Pomak çoğunluklu kasabadır, 1878'ten sonra Pomaklar kasabayı terk etmeye başlamıştır. MCB
■ Koord: 43° 16' 50'' D, 24° 4' 54'' K
Çerventsi Червенци "kızıllar" köy - Vılçi Dol - Varna BG
1514t 📖: Kızılcalar [ Türkçe ]
■ Gagavuz yerleşimidir. MCB
■ Koord: 43° 31' 39'' D, 27° 26' 48'' K
Çiftlik mahalle - Horasan - Erzurum
1928 📖: Gençağa Çf.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yüzyılın başında tamamı Ermeni 16 hane yaşamaktaydı. Bugün Kürt köyüdür. MCB
■ Koord: 40° 4' 20'' D, 42° 15' 19'' K
Çüngüş ilçe - Çüngüş - Diyarbakır
E1902 📖: Çınkuş
1831 📖: Çüngüş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Şehrin doğusunda ovaya hakim bîr tepe üzerinde kurulmuş olan Sırahayats Surp Astvadzadzin Manastırı 1895’e dek piskoposluk makamı idi. 1895 olaylarında tahrip edildi. Şehirde ayrıca Surp Garabed Katedrali’yle Mesrobyan ve Sahagyan Kolejleri, Katolik ve Protestan Ermenilere ait birer kilise, Protestan Ermeni cemaatine ait bir okul mevcuttu. SN
■ 44 köyden yaklaşık 8 köy Türkmen olmakla beraber geri kalanı Zaza köyleridir. Zazacaları kulp Zazaca’sına göre daha serttir. Bu ilçede Kürt yerleşke yoktur. Renas
■ 37* köyden 13*ünde Türk/Türkmenler yaşamakta, bir köyde Kurmanci-Kürtler yaşamakta. Geri kalan tüm köyler Zaza kökenlidir. Türk/Türkmenlerin yaşadığı köylerin 6'sında Zazalar da yaşıyor. Çüngüş'ün şehirlisi de ağırlıkla Türk/Türkmen kökenli. Çüngüş ilçe geneli kütüğe göre %60 Türk, %35 Zaza ve %5 Kürt vb. kökenli bir ilçe iken günümüzde nüfusun %50 üzeri Zaza ve Kürtlerden oluşuyor. metonio
■ 1953'te Karakaya Barajının yapılmaya başlanması sebebiyle Elazığ'dan Diyarbakır'a bağlanmıştır. Anonim
■ 19. yüzyılda yaklaşık erkek ve kadın toplam altı mahallede 2.385 Hristiyan Ermeni nüfus ve iki mahallede 1.345 Müslüman Türk nüfus yaşamaktadır. MCB
■ Koord: 38° 12' 45'' D, 39° 17' 19'' K
Dalakçı köy - Mucur - Kırşehir
1928 📖: Dalakçı [ Türkçe "aş." ]
■ Köyün 'Karacakürt Türkmenleri' adı verilen toplulukça kurulduğu söylenir. Köye bağlı Küçükköpekli ve Bahçecik mezralarına Kürtler yerleşmiştir. SN
■ Köyün yerlilerinin tamamı yurt dışındadır. MCB
■ Koord: 39° 10' 20'' D, 34° 18' 9'' K
Damyanovo Дамяново köy - Sevlievo - Gabrovo BG
1514t 📖: Damyanova
■ 20. yy başında kısmen Türk yerleşimi.
■ 1881 yılı sayımında 572 Türk, 264 Bulgar ve 53 Roman bulunmaktadır. metonio
■ 1844 yılı: ~575 Müslüman-Türk (115 hane) MCB
■ Koord: 43° 0' 14'' D, 24° 55' 44'' K
Danişment mahalle - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Danişmend aş. + Porik [ Ermenice porig "çukurca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Danişmend Süfla ve Porig iki ayrı yerleşimdir. Porig şimdi terk edilmiştir. SN
■ 1878 yılında 5 hanede 35 Ermeni yaşamaktaydı. Bugün ağırlıkla Kürt köyüdür. MCB
■ Koord: 40° 2' 52'' D, 42° 22' 31'' K
Dargeçit ilçe - Dargeçit - Mardin
1928 📖: Kerboran / Kerburan
S1286 📖: Kerburanܟܪܒܘܪܢ‎ [ Süryanice kfar buran ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Erebiyan) yerleşimi
■ Kürtçe dilli Süryani Hıristiyan kültürünün önemli bir merkezi idi. SN
■ Buranın isminin Türkçe'ye neden Dargeçit diye çevirildiğinin iyi sorgulanması gerekir. Muhtemelen Kürtçe ismi olan Kerboran- yani "Eşek Geçer" ya da "Bıçak Geçer", Ker kökünün esas haline göre değişir, manada bir darlığı betimlediği içindir. Çevirenlere ismi anlatanların Kfar boran'dan haberi olmayabilir. Öteki ihtimal ise "Kfar Buran" isminin zaten Kerboran isminin bozulmuş hali olmasıdır. Imwastingmylife
■ Gerek 1915 gerekse 1950'li yıllardaki uygulama ;farklı dillerdeki yer isimlerinin Türkçe karşılığının bulunması değildir, kökeni Türkçe olmayan yer isimleri yerine kökeni Türkçe olan yer isimleri ile değiştirilmesidir.Çok ender olarak parmakla sayılacak yerin ismi karşılık olarak dek gelmiştir,dolayısıyla yeni ismin anlamından eski veya eski ismin anlamından yeni isme ulaşmaya çalışmak hataya açık bir uygulama olacaktır. ishak levent
■ 20. yüzyılın başında 300 haneden yalnızca 12'si Müslüman Kürt olup gerisi Süryanilerden oluşmaktaydı. MCB
■ Koord: 37° 32' 46'' D, 41° 43' 14'' K
Debreşe Дебреше köy - Gostivar - MK
■ 20. yy başında Arnavut/Bulgar yerleşimi. Şimdi Arnavut yerleşimi
■ Abdüloğulları köyün Müslüman Türk mahallesinin kurucusudur, bu sülale dışında İşkuroğulları, İstanbulluoğulları ve Macıroğulları sülaleleri Türktür. Köyün geri kalanı ağırlıkla Arnavuttur. MCB
■ Koord: 41° 48' 57'' D, 20° 53' 3'' K
Değirmensuyu mahalle - Çüngüş - Diyarbakır
1917h 📖: Adış
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ 19. yy sonlarında 1500 Ermeni nüfusu olduğu ve erkeklerin çoğunun İstanbul'da fırıncı olduğu belirtilir. SN
■ Adış Sünni-Hanefi Türkmen köyüdür. metonio
■ 19. yüzyıl ortalarında 780 Hristiyan Ermeni ve 80 Müslüman Türk yaşamaktadır. MCB
■ Koord: 38° 13' 7'' D, 39° 14' 45'' K
Dıbrava Дъбрава köy - Loveç - Loveç BG
Eski adı: Dıbrava
Eski adı: Yukarı Biveoğlu
■ 1879 yılında köyün Türk halkı tamamen Osmanlı topraklarına göçtü. MCB
■ Koord: 43° 3' 50'' D, 24° 49' 7'' K
Dibekdere mahalle - Ahmetli - Manisa
1891s 📖: Dibekdere
■ Yarısı Gacar Yörüğü, yarısı Rumeli muhaciri Türktür. MCB
■ Koord: 38° 33' 39'' D, 27° 57' 29'' K
Dibekli köy - Ağın - Elazığ
1643a 📖: Dengdar [ Kürtçe "sesli, ünlü" ]
Alevi-Türk (Koçan) yerleşimi
■ Köy halkı, Kerkük'ün Taze Nahiyesinden gelen Bayat Türkmeni olduğunu iddia ediyor ve Arapgir'deki Onar köyünün talibiler. Ayrıca Dibekli köyü, Ağın'ın tek Alevi yerleşimidir. Mursallı
■ Burası Kürt değil. Ağın ilçesinde köy bazında Kürt yerleşimi yok. Türk-Alevi köyüdür. MCB
■ Koord: 38° 53' 17'' D, 38° 37' 6'' K
Dikili mahalle - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b 1928 📖 📖: Pînaduz / Pinatuz [ Kürtçe "yuva yapan?" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Bazı iddialara göre `Karakeçili Türkmen` köyü imiş. Bu görüş teyit edilemedi. SN
■ Karakeçili olmasa da yerel Sünni-Hanefi Türk köyüdür. MCB
■ Koord: 39° 56' 22'' D, 42° 8' 22'' K
Dilekdere köy (Hanak bağ) - Hanak - Ardahan
R1889 1928 📖 📖: Xoşuret [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında kısmen Türk yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürtler 1801 yılında Gürcistan Borcalı'dan göç etmişler. Günümüzde yaşlılar Kürdçe bilirler ama gençler genelde asimile olmuşlar. Mar(d)astan
■ Buradaki ve Sazlıçayırdaki Kürtler Borçalıdan değil Kağızmandan gelmişlerdir. metonio
■ 1886 yılında 115 Türk ve 14 Kürt bulunur. MCB
■ Koord: 41° 11' 21'' D, 42° 56' 41'' K
Dilektepe köy - Sincik (Yarpuzlu bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Kalik / Kalikan [ Kürtçe "dedeler" ]
Türk yerleşimi
■ Sincik'in Türk köylerinden biridir. MCB
■ Koord: 37° 58' 0'' D, 38° 32' 33'' K
Dirsekkaya köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
E1918 📖: Tsorapuyn? [ Ermenice "dereyuvası" ]
R1889 1910h 📖 📖: Zerebük / Zarabük
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Köy halkı Yerli Türkler ve kısmen bir iki hane asimile Kürtlerden oluşur. MCB
■ Koord: 41° 16' 30'' D, 43° 3' 10'' K
Dişbudak köy - Adıyaman Merkez - Adıyaman
1835g 📖: Dişbudak [ Türkçe ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Türk-Kürt karışık yerleşimdir. MCB
■ Koord: 37° 40' 39'' D, 38° 20' 59'' K
Dobri Dol Добри Дол köy - Vrapçişte - MK
■ 20. yy başında Arnavut yerleşimi. Şimdi Arnavut yerleşimi
■ Alisinan mahallesinde yaşayan Çaprazoğulları sülalesi Türk kökenlidir, köyün geri kalan tüm nüfusu Arnavuttur. MCB
■ Koord: 41° 51' 54'' D, 20° 53' 24'' K
Dobromirka Добромирка köy - Sevlievo - Gabrovo BG
1514t 📖: Dobromirka
■ Slav Müslüman halk burada 1883'te kadar yaşadılar. Mallarını ve mülklerini yok pahasına satıp öküz arabalarıyla Dogu Trakya'ya doğru yola çıktılar. Yollarda, çapulcu çetelerden korunmaya çalışarak 3 ay içinde 1884'de ulastılar. Gecici olarak Beşik Tepe’nin güney yamacındaki Kartal Tepe’de 6 ay kadar kaldılar. Orada oldukça sert bir kış geçirdikten sonra simdiki köyün yeri ile bugün Kiremitlik veya Çiftlik Içi denilen tarım arazisine niyet ettiler. 60 hane olarak buraya gelmiş, sonradan 20 hanesi İstanbul’a göç etmiştir. Burada kalan 40 hane, aralarında para toplayıp çiftlikten köyün şimdiki yerini satın almış ve Dobromirka’nın yerleşim plânını aynen uygulayarak evlerini insa etmeye baslamislardir. Ilk yıllarda, çiftliğin arazisini icarla işleyerek geçimlerini sağlamış, sonraları buralarını tamamen satın almışlardır. Satın aldıkları arazi üzerine kurdukları köye, Ferhad Bey Çiftliği’nden çiftliğin ve çiftlik sahibinin adına uygun olarak Ferhadanlı adını vermişlerdir. Civardaki Kaşıkçı, Kazan Dere, Veli, Veli Meşe köyleri ile Balıkesir’in Kurtdere köyleri de Dobromirka kökenlidir. Manav
■ 1880 yılı: 2.129 Türk ve 27 Bulgar. Köyün yerlisi Müslümanların Pomaklıkla herhangi bir alakası yoktur, Türkçeden başka dil bilmezlerdi. MCB
■ Koord: 43° 4' 59'' D, 25° 15' 19'' K
Dolna Banyitsa Долна Бањица mahalle - Gostivar - MK
■ 20. yy başında Arnavut/Bulgar yerleşimi. Arnavut/Türk yerleşimi
■ Hasanoğulları, Burnazlar, Burçlar, Dervişoğulları, Yunusağalar, Babareisler, Şerefler, Musaoğulları ve Mehmetoğulları etnik olarak Türktür. Gülenoğulları, Çoroğulları ve Çekolar Türkleşmiş Müslüman Makedondur. Geri kalan nüfusun çoğu Arnavut, bir kısmı Makedondur. MCB
■ Koord: 41° 47' 4'' D, 20° 54' 17'' K
Döllek mahalle - Horasan - Erzurum
1835b 📖: Döllek
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Yerli Sünni-Hanefi Türk köyüdür. MCB
■ Koord: 39° 58' 38'' D, 42° 4' 32'' K
Dryanovets Дряновец köy - Razgrad - Razgrad BG
Eski adı: Dryanovets [ Bulgarca ]
Türk yerleşimi
■ Eski adı Bulgarca olmasına rağmen bütün Osmanlı kayıtlarında Müslüman Türk yerleşimidir. Lakin Bulgar bağımsızlığından sonra köyde Türk kalmamıştır. MCB
■ Koord: 43° 36' 4'' D, 26° 22' 30'' K
Duşevo Душево köy - Sevlievo - Gabrovo BG
1514t 📖: Duşevo
■ 15. yüzyıl tımar kayıtlarında 21 hane Gayrimüslim bulunur. Bulgar köyüdür. MCB
■ Koord: 42° 57' 59'' D, 25° 1' 18'' K
Elazığ il - Elazığ Merkez - Elazığ
1937 📖: Elazık
1928 📖: Elaziz
1868 📖: Mamuretülaziz [ Türkçe maˁmuretü'l-Aziz "Abdülaziz kenti" ]
1848 📖: Mezre [ Türkçe "mezra" ]
■ Harput yakınında Ağavat (`ağalar`) Mezrası adlı önemsiz yerleşim iken 1830’larda ordu karargâhının kurulmasıyla gelişti, sultan Abdülaziz (1861-1876) döneminde sancak merkezi oldu. 1867 tarihinde padişahın onuruna Mamuretü’l-Aziz adı verildi. 1937’de Atatürk’ün talimatıyla El-Azık adı benimsendi. SN
■ 18. yüzyıl sonlarında Güneydoğu Anadolu'da çıkan veba neticesinde nüfusu boşalan bir çok yerleşim Kuzey Irak'tan gelen Türkler tarafından doldurulmuştur. Bu durum, Elazığ, Diyarbakır ve Urfa gibi şehirlerin şivesinin Musul, Telafer, Erbil ve Kerkük gibi bölgelerle şive devamlılığının olmasını, Kuzey Irak'ta da eski adı Türkçe olan bir çok Kürt yerleşimi olmasının esasını kanıtlıyor olabilir. MCB
■ Koord: 38° 40' 26'' D, 39° 13' 16'' K
Elena Елена "geyikli" belediye - Elena - Veliko Tırnovo BG
1514t 📖: İlena
■ Karye-i Elena, nâm-i diger Gelincik, Vırdiç’den Tırnovi’ye giden yolda derbenddir, bekleyüb cem-i avarız-i divaniyeden muaf ve müsellemlerdir, hâne 61. Hâsıl: bî-ispence 1703 MCB
■ Koord: 42° 55' 50'' D, 25° 52' 51'' K
Elmacık köy - Adıyaman Merkez (Akpınar bucağı) - Adıyaman
1835g 1919h 📖 📖: Xorraf [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni (Çelîkân) yerleşimi
■ Türkmen yerleşimdir. Celal Toprak
■ Sünni-Hanefi Kürt köyüdür. MCB
■ Koord: 37° 37' 42'' D, 38° 10' 8'' K
Ezerçe Езерче köy - Tsar Kaloyan - Razgrad BG
Eski adı: Ezerçe
Türk yerleşimi
■ Bu köyde konuşulan Türkçe ağzına dair akademik çalışmalar yapılmıştır. MCB
■ Koord: 43° 33' 38'' D, 26° 18' 38'' K
Florentin Флорентин köy - Novo Selo - Vidin BG
1910öh 📖: Florentin
1514t 📖: Flordin Kalesi
■ Bulgar bağımsızlığına kadar Türkler ve Ulahların bir arada yaşadığı bir kasabaydı, daha sonra Türkler burayı hızlı bir şekilde terk ettiler. Yeşilçam oyuncusu Macit Flordun ve kendi gibi oyuncu olan oğlu Tardu Flordun'un kökleri aslen buradandır. MCB
■ Koord: 44° 8' 10'' D, 22° 50' 45'' K
Gabrovo Габрово il - Gabrovo - Gabrovo BG
1516t: Gabrova
■ Balkan Sıradağlarında Şipka geçidinin kuzey girişinde bulunan kasaba Osmanlı döneminde Hırsitiyan Bulgar kültürünün en önemli merkezlerinden biri olmuştur. SN
■ Deliorman ve Kuzey Trakya arasında homojen Bulgar nüfuslu dağlık bir bölgedir. Bulgar köy mimarisinin en iyi örneklerinden biri olan Bozhentsi köyü bu bölgede bulunmaktadır. metonio
■ Efsaneye göre 1430 yılında Bulgaristan'ın çeşitli yerlerindeki ovalardan kaçıp dağlara gelmiş Bulgarlar tarafından birbirine bitişik yedi köy olarak kurulmuş, daha sonra derbentçi ve voynukçu kasaba statüsü almış, modern Osmanlı döneminde ise önemli bir sanayi merkezi haline gelmiştir. Bugün Bulgaristanda yaşayan etnik Bulgarların yaklaşık %35'i aslen bu dağlık arazi içinde kalan Gabrova, Direnova, Tiravna ve Elena gibi bölgelerdendir, bir çok Türk köyünü göçerek Bulgarlaştırmışlardır. 15. yüzyıl tımar kayıtlarında şöyle geçer: "TİMÂR-i YUNUS, eşer ve hem derbendi görüb gözedür. Karye-i Gabrova, der râh-i Akça Kızanlık derbend bekledüklerindenötüri ellerinde hükm-i hümâyûnları var ki muâf [ve] müsellem olalar. Hâne94." MCB
■ Koord: 42° 53' 35'' D, 25° 18' 54'' K
Galata mahalle - Varna - Varna
Eski adı: Galata
■ 1642 yılında Müslüman yerleşimi olmasına rağmen 1751 kaydında ağırlıkla Hristiyandır. Yerlisi Gagavuzdur. MCB
■ Koord: 43° 9' 50'' D, 27° 56' 17'' K
Geçitli köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Kantara [ Türkçe "taşköprü" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Karakeçili Türkmenlerinin yaşamakta olduğu bir köydür. Köy de kürt nüfus yoktur. Cemil
■ 19. yüzyıl ortalarında tamamı Müslüman-Türk olan yaklaşık 33 nüfusa sahipti. Nispeten genç bir yerleşim olup Urfa'dan göçen Karakeçililer tarafından iskan edilmiştir. Bugün köyde yaşayanların bir kısmı kendini Kürt, bir kısmı Türkmen olarak tanımlamaktadır. MCB
■ Koord: 37° 33' 51'' D, 38° 3' 24'' K
Glocevo Глоджево belediye - Vetovo - Ruse BG
1910öh 📖: Glocovo
1514t 📖: Gölce/Gölcük? [ Türkçe ]
■ Bu köydeki ve çevredeki Türkler bu köye Locova der. metonio
■ 15. yüzyıl tımar kayıtlarında köydeki 6 hanenin tamamı Müslümandır. Glogovce'nin yanı sıra Gölcükova da yazar. 20. yüzyılda 586 hane Türk ve 5 hane Tatar yaşamaktaydı. MCB
■ Koord: 43° 44' 9'' D, 26° 23' 13'' K
Golitsa Голица köy - Dolni Çiflik - Varna BG
1910öh 📖: Gulitsa [ Bulgarca ]
■ Eski adı Suculu'dur, Erkeç ile birlikte bölgenin iki yerel Bulgar kasabası olma özelliğini taşırlar; Bulgar alt gruplarından Vayatsi'ye mensuplardır. Bir çok Türk köyüne göçmüşlerdir. MCB
■ Koord: 42° 55' 0'' D, 27° 32' 56'' K
Golyamo Çoçoveni Голямо Чочов köy - Sliven - Sliven BG
1910öh 📖: Golyamo Çoçoveni
■ 1900 yılına kadar Türk köyüdür, daha sonra Karakaçan'lar yerleşmiştir. MCB
■ Koord: 42° 40' 19'' D, 26° 8' 16'' K
Goritsa Горица köy - Byala - Varna BG
1910öh 📖: Kuruköy [ Türkçe ]
■ Köyün yerel Hristiyanları Gagavuz kökenlidir. 1892 yılında 142 Gagavuz yaşamaktadır. MCB
■ Koord: 42° 54' 42'' D, 27° 50' 22'' K
Gorna Banyitsa Горна Бањица köy - Gostivar - MK
■ 20. yy başında Arnavut/Bulgar yerleşimi. Arnavut/Türk yerleşimi
■ Köyde Türk kökenli olan sülaleler Behçetoğulları, Fazlıoğulları, Recepoğulları, Rasimoğulları, Muratoğulları, Ömeroğulları, Süleymanoğulları, Şabanoğulları, İsmailoğulları, Kamberoğulları, Hocaoğulları ve Davutoğullarıdır ve nüfusun nispi çoğunluğunu oluşturmaktadırlar. Fettahoğulları, Şahapoğulları, Tabakoğulları, İsaoğulları, Yakupoğulları ve Çöpçüoğulları sülalelerinin tamamen Türkleşmiş Müslüman Makedonlar olduğu öne sürülürken (son sıradaki sülale Padalişte köyünden göçmüştür ve yüksek ihtimalle iddia doğrudur); Abazoğulları, Süpürgecioğulları, Osmanoğulları, Haliloğulları, Kadrioğulları, Salihoğulları, Adiloğulları ve Palioğulları sülaleleri Kuzey Arnavutluktan göçmüş Müslüman Arnavutlardır. MCB
■ Koord: 41° 46' 49'' D, 20° 53' 37'' K
Gorna Rositsa Горна Росица köy - Sevlievo - Gabrovo BG
1514t 1910öh 📖 📖: Dereli [ Türkçe ]
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ Bulgar bağımsızlığı öncesinde köyün tamamı Türktür. Türklerin köyü terk etmesinden sonra komşu dağ köylerinden Bulgarlar yerleşti. 1881 sayımında 562 Bulgar ve 152 Türk bulunuyor. metonio
■ 1844 yılı: ~570 Müslüman-Türk (114 hane) MCB
■ Koord: 42° 56' 57'' D, 25° 7' 24'' K
Gorno Novoselo Горно ново с "Yk. Yeniköy" köy - Bratya Daskalovi - Stara Zagora BG
■ Türk yerleşimi MCB
■ Koord: 42° 27' 15'' D, 25° 13' 57'' K
Gorsko Kalugerovo Горско Калуг köy - Suhindol - Veliko Tırnovo BG
1514t 📖: Gorna Kalugerova
■ 1880 yılı: 872 Türk ve 3 Bulgar MCB
■ Koord: 43° 7' 4'' D, 25° 13' 42'' K
Gorsko Kosovo Горско Косов köy - Suhindol - Veliko Tırnovo BG
1514t 📖: Gorna Kosova
■ 1880 yılı: 604 Türk, 37 Rumen (Roman değil) ve 3 Bulgar. MCB
■ Koord: 43° 7' 47'' D, 25° 10' 8'' K
Göle ilçe - Göle - Ardahan
1928 📖: Göle (idari bölge)
E1918 📖: Mardenik [ Ermenice "Medler (Kürtler) mülkü" ]
1854h 📖: Merdenik
G00 📖: Kola კოლა (başka yer)
■ İlçeye adını veren Kola/Göle kalesi burası değildir. İlçe merkezi modern dönemde Mardenik köyüne taşınmıştır. SN
■ Rûs yazar Arîstova Kürtlerin Maddi Kültürü adlı kitabında 19. yüzyılın 2. yarısında Göle'de Diyarbakır kökenli Kürt nüfusun çoğunlukta olduğunu söyler. FREE
■ Merdinik köyünün esas ahalisi Yerli lakaplı Türklerdir. Daha sonradan büyüyüp kasaba haline gelmiştir. MCB
■ Koord: 40° 47' 35'' D, 42° 36' 26'' K
Gözeli mahalle - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 1928 📖 📖: Ayni / Aynixalil [ Arapça/Kürtçe ˁayn xalîl "Halil pınarı" ]
E1806 📖: Hayni
■ 'Gesges' adı verilen Ermeniden dönme Müslüman topluluğunun yaşadığı köylerden biri idi. Eski köy baraj altında kalmış, halk yeni köye taşınmıştır. SN
■ Bu bölgenin eski idari birimi olan Ank Nahiyesi'nde 16. yüzyılda Gayrimüslimlerin yaşadığı yalnızca dört yerleşim olmuştur. Bunların dördü de (Arah, Bilesor, Halfeti ve Seldek) o dönem Müslümanlarla karışıktır. Bazısı yer yer terk edilmiş ve idari birim değiştirmiş olsa da Cibin'de ve Vahna'da o dönem tamamen Gayrimüslim bulunmaktadır. MCB
■ Koord: 37° 19' 32'' D, 37° 53' 31'' K
Gradets Градец köy - Vrapçişte - MK
■ 20. yy başında Arnavut/Bulgar yerleşimi. Şimdi Arnavut yerleşimi
■ Bayramdedeoğulları sülalesi Türktür, Ramazanoğulları sülalesi Romandır. Geri kalan bütün Müslümanlar Arnavut kökenlidir. MCB
■ Koord: 41° 53' 49'' D, 20° 54' 14'' K
Gradnitsa Градница köy - Sevlievo - Gabrovo BG
Eski adı: Gradnitsa
■ Köy yarı yarıya Türk ve Bulgardır. metonio
■ 1844 yılı: ~515 Müslüman-Türk (103 hane) ve ~295 Hristiyan-Bulgar (59 hane). Bulgar bağımsızlığı sonrası 1880 yılında 384 Türk kalmıştır. MCB
■ Koord: 42° 57' 30'' D, 24° 57' 20'' K
Haydarlı mahalle - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928 📖: Haydarkomu [ Kürtçe/Türkçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yüzyılda 40 hanede 241 Kürt yaşamaktaydı. MCB
■ Koord: 39° 54' 3'' D, 42° 18' 18'' K
Hiliódendro Χιλιόδενδρον "bin ağaç" köy - Kastoría GR
<1927: Jelin Ζελήνη [ Bulgarca ]
■ 20. yy başında Bulgar/Pomak yerleşimi.
■ Vasil Kınçov hariç dönemin bütün kaynakları bu köyün Müslümanlarının Türk olduğunu vurgular. Mübadele öncesinde yaklaşık 200 kişilik bir nüfusları bulunmaktaydı. MCB
■ Koord: 40° 29' 14'' D, 21° 11' 32'' K
Hlói Χλόη köy - Kastoría GR
<1963: Neon Çf. Νέον Τσιφλίκι [ Yunanca "yeni çiftlik" ]
■ 45 nüfuslu Hristiyan Bulgar/Makedon köyüydü, Balkan Savaşlarından sonra terk edilmiştir. MCB
■ Koord: 40° 32' 15'' D, 21° 15' 29'' K
İlyas mahalle - Çüngüş - Diyarbakır
1968 📖: Malkaya
Erg 1925h 📖 📖: Alyos/Elyos
■ 20. yy başında Sünni Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Hukukçu Prof. Dr. Ahmet Akgündüz bu köylüdür. Ziya Gökalpʼin ailesinin de aslen buralı olduğu ve daha sonra buradan Çermik ilçesinin Başarı köyüne göç ettiği söylenir. İbrahim Ahıskalı
■ 19. yüzyıl ortalarında tamamı Müslüman Türk yaklaşık 495 nüfus yaşamaktadır. MCB
■ Koord: 38° 14' 3'' D, 39° 15' 14'' K
Kaçmaz köy - Hamur - Ağrı
1928 📖: Gelutan [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Burada Redkan aşireti ile birlikte Mıkaili aşireti de yaşar. Burada yaşayan Redkanlılar, Temexar isimli bir şahsın soyundan olduğundan onlara Temexari deniliyor. Mar(d)astan
■ Şaşırtıcı bir bilgi olarak 1977 genel seçim sonuçları: MHP 192, Bağımsız 37, CHP 19, CHP 9, MSP 6, AP 3, DP 1. MCB
■ Koord: 39° 27' 39'' D, 43° 10' 23'' K
Kalohóri Καλοχώρι köy - Kastoría GR
1910öh 📖: Dobrolişta Δοβρόλιτσα [ Bulgarca ]
■ 20. yy başında Bulgar/Türk yerleşimi.
■ Mübadele öncesinde 40 hanelik Müslüman Türk nüfusu ve 30 hanelik Hristiyan Bulgar/Makedon ve kısmen Bulgarlaşmış Ulah nüfusu bulunmaktaydı. MCB
■ Koord: 40° 29' 16'' D, 21° 7' 53'' K
Karakaya mahalle - Çüngüş - Diyarbakır
K 📖: Dêrareş [ Kürtçe "kara kilise" ]
1928 📖: Karakilise
■ 20. yy başında Zaza-Sünni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ 19. yüzyıl ortalarında tamamı Müslüman Zaza olan yaklaşık 125 erkek-kadın yaşamaktadır. MCB
■ Koord: 38° 12' 33'' D, 39° 9' 1'' K
Kastoriá Καστοριά il - Kastoría GR
B1913 📖: Kostur
1891s 📖: Kesriye
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Türk yerleşimi.
■ 20. yy başında 3000 Rum, 1600 Türk, 750 Yahudi, 300 Hıristiyan Arnavut, 300 Bulgar nüfus kaydedilmiştir. SN
■ Mübadele öncesinde kasabadaki Türk nüfusuna dair en yüksek tahmin Borivoy Miloyeviç'e göre 4.000 kişidir (~800 hane). Geri kalan nüfusu Yunanlar, Bulgarlar, Arnavutlar, Sefarad Yahudileri, Ulahlar ve Romanlar oluşturmaktadır. Bu kasabanın Romanları ve Arnavutları da ağırlıkla Hristiyandılar. MCB
■ Koord: 40° 31' 11'' D, 21° 16' 4'' K
Kazancık mahalle - Altınözü - Hatay
1940 📖: Babayetir
F1935 📖: Babtra / Bebetre
■ Türk köyüdür, Araplar azınlıktır. MCB
■ Koord: 36° 9' 44'' D, 36° 15' 5'' K
Kefalári Κεφαλάρι köy - Kastoría GR
<1926: Setoma Σέτομα
■ 20. yy başında Bulgar/Türk yerleşimi.
■ Mübadele öncesinde yaklaşık 190 kişilik Hristiyan Bulgar nüfus ve yaklaşık 300 kişilik Müslüman Türk nüfus yaşamaktaydı. Mübadeleyle Trabzon/Ortahisar'a bağlı Kireçhane köyünden Rumlar yerleşmiştir. MCB
■ Koord: 40° 34' 21'' D, 21° 16' 4'' K
Kesecik köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Marguza / Merguze
Kürt-Sünni (Karakeçili) yerleşimi
■ Rişvanlar değil Karakeçilililer meskundur, Şafii mezhebinden olup Kürtçe anadillidirler ve Kürt kimliğindedirler. MCB
■ Koord: 37° 34' 46'' D, 38° 2' 51'' K
Kıbel Къбел köy - Dolni Dabnik - Pleven
Eski adı: Gübel
■ 1901 yılına kadar nüfusu azalan Türk köyüydü. Daha sonra tamamen terk edilmiştir. MCB
■ Koord: 43° 18' 47'' D, 24° 30' 42'' K
Kırkısrak mahalle - Sarız - Kayseri
K 📖: Xiniyan [ Kürtçe "Hiniler (öz.)" ]
1902hb 📖: Kırkısrak
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Sinemilî) yerleşimi
■ 1813 Veli Paşa isyanı münasebetiyle buraya sürgün edilen Malatya-Kürecik-Harunuşağı köyünün Kürt-Alevi halkı iskan edilmiştir. SN
■ Harun ve Xini kardeşmiş, kan davasından dolayı arabuluculuk yapan Sinemilli Alevi Dedeleri Xinilere Sarız'daki yeri belirleyip göçmelerini dayatmış... yalcin
■ Buranın Kürtlerinde bile Xınıyan adını kullananı görmedim, herkes Kırkısrak diyor. 20. yüzyılın başlarında Diyarbakır ve çevresinden bazı Ermeni ailelerin uzun süre sığındığı köylerden biri olmuş, ve bu insanlar hayatlarının çoğunu geceleri dışarıya çıkıp gündüzleri saklanarak geçirmişler. Köy halkı Sinemilli değil Kürecik aşiretindendir. MCB
■ Koord: 38° 27' 57'' D, 36° 40' 13'' K
Kırnare Кърнаре köy - Karlovo - Plovdiv BG
1863h 📖: Kıranlar [ Türkçe kıran "kenar" ]
■ Bulgar bağımsızlığına kadar tamamen Türk ve 1905 yılına kadar Türk çoğunluklu bir köy olup daha sonra klasik demografik trendlerle Bulgarlar çoğunluk olmuştur. MCB
■ Koord: 42° 42' 14'' D, 24° 37' 49'' K
Kızılin köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Kızılin
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ 19. yüzyıl ortalarında tamamı Müslüman-Türk olan yaklaşık 385 nüfusa sahipti. MCB
■ Koord: 37° 25' 48'' D, 38° 7' 28'' K
Klimaş Климаш köy - Sungurlare - Burgas BG
Eski adı: Lalaköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ 1880 yılında 280 nüfuslu Bulgar köyüdür. metonio
■ Bu köyün Bulgarları evlerini komşu Türklere satıp köyü terk ettiler. MCB
■ Koord: 42° 46' 53'' D, 26° 54' 5'' K
Kocacik Коџаџик köy - Tsentar Jupa - MK
1910öh 📖: Kocacık
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ M. K. Atatürk’ün baba tarafından dedesinin memleketi olduğu rivayet edilen köydür. Temsili Atatürk Müzesi yapılmıştır. SN
■ Köy bazında Türk yerleşimi bu köye ve çevresine 1583 yılında yapılmıştır, daha öncesinde kale statüsü olan Gayrimüslim ağırlıklı bir yerleşimdi. Bu köy ve çevresindeki yedi köy etnik olarak Türktür ve komşuları tarafından Yörük olarak tanınırlar. 19. yüzyılın sonlarında köyde 500 gibi büyük bir hane tahmini yapılırken 20. yüzyılda köy nüfusu ve hane sayısı azalmaya başlamış, bugün ise ağırlıkla komşu köy Novaklılar yaşamaktadır. 19-20. yüzyılda köyün yerlisi Müslüman-Türk sülalelerin adları: Gülçeler, Salihoğulları, Topaliskenderler, Korhanlar, Güloğulları, Şemsiler, Hamamcılar, Beşikoğulları, Dereahmetler, Karaömerler, Torunlar, Mandıralılar, (?), Esatlar, Çaloğulları, Cüllahlar, Sadioğulları/Şahinoğulları, Afatlar, Çortoğulları, Sarıatlılar, Aydınbayraktarlar, Karafeyzioğulları, Gülleler, Osmanpehlivanlar, Karademirler, Turalar, Karaağabeyler, Biniciler, Beyliler, Müminoğulları (Breştani'den) ve Burgazlılar'dır. MCB
■ Koord: 41° 26' 38'' D, 20° 35' 54'' K
Konakbeyi köy - Patnos - Ağrı
1928 📖: Sévendeli
1530t 📖: Sevindikli
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Kurd: Sêvêndêlî/Sêvdêlî "elmadallı". Aynı köy ismi Elbistan'da da var. yalcin
■ Bu yer adı "Sevindili" formuyla 500 yıldan fazladır var. Köyde yaşayan insanlar Kürt olmalarına karşın yer adının kökeni Kürtçe'den daha çok Türkçe'ye uygun. Kuzey Makedonya'da bile bugün "Sevindikli" adıyla yerleşim var. MCB
■ Koord: 39° 8' 47'' D, 42° 51' 42'' K
Kormyansko Кормянско köy - Sevlievo - Gabrovo BG
1514t 📖: Kormaniska
■ Bulgar bağımsızlığına kadar tamamına yakını Türk olup eski adı Kermencik/Körmencik'tir. Türklerin önemli bir kısmı köyü terk etmiş, yerlerine komşu dağ köylerinden Bulgarlar yerleşmiştir. Hâlen köyün %25'i Türktür. metonio
■ Osmanlı kayıtlarında Kurmancık adıyla geçer. 1844 yılında 350 Müslüman, 1880 yılında 650 Türk yaşamaktadır. MCB
■ Koord: 43° 3' 32'' D, 25° 2' 1'' K
Korten Кортен köy - Nova Zagora - Sliven BG
1863h 📖: Kürtün [ Türkçe ]
■ 17. yüzyılda dağlı Bulgarlar tarafından kurulmuş, 1828 Osmanlı-Rus Harbinden sonra Rus İmparatorluğu hükmüne geçen Bucak ve Besarabya topraklarına yoğun göç vermiştir. Bugün Moldova'daki Corten köyü aslen buradan gelenler tarafından kurulmuştur. MCB
■ Koord: 42° 32' 50'' D, 25° 59' 33'' K
Kostandenets Костанденец köy - Tsar Kaloyan - Razgrad BG
Eski adı: Kostandenets
■ Türk-Bulgar karışık bir köyken Türkler Bulgar bağımsızlığından sonra köyü terk etmiştir. MCB
■ Koord: 43° 34' 14'' D, 26° 11' 30'' K
Kosten Костен köy - Sungurlare - Burgas BG
1910öh 📖: Kosten
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ 1880 yılında 377 nüfuslu Bulgar köyüdür. metonio
■ Bu köyün Bulgarları evlerini komşu Türklere satıp köyü terk ettiler. MCB
■ Koord: 42° 47' 6'' D, 26° 57' 5'' K
Kotel Котел belediye - Kotel - Sliven BG
<1880: Kazan [ Türkçe ]
■ Osmanlı yönetimi esnasında asi Bulgarların toplanma yeri olan bölgelerden biriydi. Kazan'lı Bulgarlar 93 Harbi yıllarından itibaren bir çok Türk köyüne göç vermiş veya yeni köyler kurmuşlardır.1880 yılında 6.818 Bulgar ve 583 Roman nüfus bulunmaktadır. metonio
■ Bu kasaba ve Ceravna, Dragodan, Glufişevo, Gradeç, İçera, İstevrek, Katunişte, Kayabaşı, Kipilova, Medven, Neykova, Rakova, Sedlarova gibi köyler birlikte Kotel Vadisine özgü Bulgar etnojenezini oluşturmaktadır. Daha sonra bu köylerden Kuzey Trakya'da bir kaç yeni yerleşim kurmuşlar veya 17. yüzyılda Türklerden boşalan köylere yerleşmişler. MCB
■ Koord: 42° 53' 23'' D, 26° 26' 44'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.