haritada ara :   km  
577 deyar heyran yorumu bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
Abacılar mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖: Neribi Çolakân [ Zazaca "Nirib çolaklar" ]
Zaza-Sünni (Niribi) yerleşimi
■ © 26.05.1835 Egil Kazası'nda Nirip Aşireti'nden işe yarayanlarından 98 neferin Said Kavas'la gönderdiğine ve serasker paşaya bil-ifade işe yarayacaklarına dair. deyar heyran
■ Zazakî (Kirdkî): Nêribê Çulagan/Çulagan (Okunuşu: Nêrıbê Çulagan/Çulagon). Türkçe anlamı: Çulhalar Köyü. Çulag: çulha, dokumacı, abacı anlamlarına gelir. Köyün Türkçe ismi de buradan tercüme edilmiştir. Nêribij
■ Koord: 38° 26' 3'' D, 40° 18' 16'' K
Abdurrahmanlar mahalle - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1928 📖: Abdurrahmanlar
■ 20. yy başında Yörük (Mortana) yerleşimi.
■ Gömlek No:10584 Teke Kaymakamlığı, Murtana Aşireti, Abdurrahmanlar Mahallesi temettuat defteri. deyar heyran
■ Koord: 36° 59' 22'' D, 30° 56' 20'' K
Acıkuyu mahalle - Kulu - Konya
K 📖: Bîrtalik [ Kürtçe "acıkuyu" ]
Kürt-Sünni (Omeran) yerleşimi
■ © 28.05.1848 Rişvan aşireti oymaklarından, Ömeranlı ve Belganlı[Belikanlı] aşiretlerinden bin altı yüzden fazla hanenin Eskebşan kazasıyla Konya sancağı kazalarına iskan ettirildiği ... © »»» 26/7/1954 gününden itibaren Konya Vilâyeti Kulu Kazasının Ömeranlı Köyüne bağlı Acıkuyu yaylası (Acıkuyu) adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
■ Koord: 38° 50' 17'' D, 32° 59' 19'' K
Adakasım mahalle - Çeltik - Konya
K1997 📖: Sorikan [ Kürtçe "Kızıllar (aş.)" ]
1928 📖: Adakasım
cit 📖: Kasımoğlu
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ © 28.06.1911 Akşehir kazası Cihanbeyli nahiyesinde Kürd Topal Hacı Ahmed oğlu Mehmed'in Kasımoğlu karyesinde ruhsatsız açtığı güherçile ocağı ile civarındaki Seğirlizade Hasan Efendi'nin önceki ocağına da zarar verdiğinden ve güherçile fabrikası hukukunu ihlal ettiğinden kapatılması, mevcut malın fabrikaya teslimi. deyar heyran
■ Koord: 38° 57' 27'' D, 31° 53' 30'' K
Ağaçören ilçe - Ağaçören - Aksaray
cit 📖: Panlı
■ © 18.02.1891 Esbkeşan kazasına tabi Panlı karyesi ahalisinden Posluoğlu İbrahim nam şahsın... deyar heyran
■ Koord: 38° 52' 4'' D, 33° 54' 48'' K
Ağıllı köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖: Ağıllı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ © Gömlek No:16718 Bozok sancağındaki Çepni kabilesine bağlı Çandır, Hacı İlyas, Ağılcık, Eskiköy ve Kızılcakışla karyeleri temettuat defteri. deyar heyran
■ Koord: 40° 6' 20'' D, 35° 17' 50'' K
Ağrı il - Ağrı Merkez - Ağrı
1946 📖: Ağrı
1928 📖: Karaköse
1850 📖: Şorbulak [ Türkçe "tuzlupınar" ]
cit 📖: Karakilise
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Karakilise köyü 1860 yılı dolayında Pakrevand (Üçkilise) piskoposu Hovhannes önderliğinde Bitlisli bir grup Ermeni tarafından, karayolu üzerinde kiliseye vakfedilmiş bir mülkte 10-15 dükkan olarak kuruldu. Daha önce bu yere Şorbulak (Türkçe `tuzlupınar`) adı verildiği söylenir. 1877-78 Rus harbinden sonra Türk ve Karapapak muhacirler iskân edildi. 1890 civarında askeri garnizon kuruldu. Milli Mücadele esnasında 1919 yılında adı Kazım Karabekir’in önerisiyle Karaköse olarak değiştirildi. ■ Merkezi Ağrı dağı gölgesindeki Bayezid (Doğubeyazıt) kasabası olan Bayezid vilayetine 1927’de Ağrı Vilayeti adı verildi. Ertesi sene il merkezi Karaköse kasabasına nakledildi. ■ Ağrı Dağının adı, dağın kuzey yamacında 2300 m rakımda bulunan ve 1840’ta bir heyelanda yok olan Ağori köyünden gelir. Iğdır-Aralık-Yenidoğan maddesine bakınız. SN
■ © 13.08.1891 Rusya'dan Karakilise'ye hicret etmiş Hemedanlı, Şeykanlı ve Zeylanlı Aşiretlerinin iskanları için ... deyar heyran
■ Çoğunlukla Kürtler ve azınlık olarak Türkler (Karapapak) yaşamaktadır.
■ Koord: 39° 42' 40'' D, 43° 2' 54'' K
Akarçay mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Tibil
cit 📖: Tiril
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ © 24.02.1743 Birecik sancağında kain zeamet mülhakatından Tiril kasabasındaki arazilerine konar göçer taifesinden Reşvan Aşireti'ne mensub bazı eşhasın kendilerine zarar verdiklerinden ... deyar heyran
■ Koord: 36° 55' 10'' D, 38° 1' 40'' K
Akçadağ ilçe - Akçadağ - Malatya
1928 📖: Arga
cit 📖: Akçadağ (idari bölge)
S1190 📖: Arqa
Y180 Y535 📖 📖: Árka
■ Daha önce Levend köyünde olan Akcadağ kaza merkezi 1876’da Arga’ya taşındı. Árka/Arga adı Roma imp. döneminden beri kaydedilmiştir. ■ İlçe nüfusunun büyük bir bölümü Kurne ve Kurecikan aşiretlerine bağlı Alevi Kürtlerdir. SN
■ © 17.07.1764 Fırat Nehri kurbünde Murad Dağı'nda zuhur eden cevher mağaralarının cevherleri bereketli ve imale salih olmağla işletilmesi için lazım gelen sermayenin ve Keban madeni için Gümüşhane'den amele ve pir üstat sevkine ve Çarsancak, Arguvan, Akçadağ ve Parçikan ahalilerine mürettep kömür miktarının tezyidine ve tekasülü görülenlerin tecziyesine dair... deyar heyran
■ Koord: 38° 20' 40'' D, 37° 58' 3'' K
Akçakale köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
cit 📖: Akçakale
Y150 Y961 📖 📖: Aránê / Aranda? [ Anadolu Dilleri ]
■ Yerel yazıtta görülen Aranda’nın Ptolemaios ve Bizans tarihçilerinde geçen Aranê olabileceğini Hild (TİB Kappad. 11) önerir; Zgusta (n. 85-12,13) kuşkulu bulur. Aranda başka bir görüşe göre daha batıdaki Alacahan Derbendi’dir. SN
■ © 11.02.1862 Divriği'nin Kızılcaviran köyünden Kangal'ın Akçakale köyüne göç eden Çiçekoğlu Halil ve kardeşi İbrahim'in taleplerine binaen bir mahzuru olmaması halinde mürettep vergi kayıtlarının nakledilmesi. deyar heyran
■ Koord: 39° 9' 51'' D, 37° 47' 1'' K
Akçakoyunlu köy - Akdağmadeni (Karamağara bucağı) - Yozgat
cit 📖: Akçakoyunlu (aş.)
■ © 15.09.1837 Bozok sancağına muzaf Akdağ kazasına bağlı Kozan karyesinde Akçakoyunlu Aşireti'nden Seyyid Mustafa bin Halil tarafından yaptırılan mescidin camiye tahviliyle hitabet görevinin kendisine tevcihi. deyar heyran
■ Koord: 39° 49' 5'' D, 35° 43' 35'' K
Akçapınar mahalle - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
■ 20. yy başında Yörük (Mortana) yerleşimi.
■ Köyde Kürtler ismini tasiyan sülaleler oldugu halde, yerel halk "Türkmen köyü" olduğunu ileri sürer. Manav
■ Gömlek No:10039 Finike kazası, Mortana Aşireti Torumlar (Dorumlar) Mahallesi temettuat defteri.© Gömlek No:18710 Hasha-i Bolvadin, Teke ve Hamid livalarında azeban ve yörükan-ı ekrad mukataaları, ... © 24.10.1762 Ber-vech-i malikane uhdesinde bulunan Teke sancağının Mortına ve tevabii cemaati Yürükan mukataasına ... © 15.09.1764 Anadolu'da Eğridere ve Elmalı nahiyesinde sakin ve Murtena cemaati demekle maruf yörükler öteye beriye dağılmakla ... © 23.03.1822 Teke sancağındaki kürtlerden Elmalı nahiyesinde kain Mortana Aşireti Yörükan Cemaati'nin yaylak ve kışlak ... deyar heyran
■ Koord: 37° 8' 51'' D, 30° 54' 15'' K
Akçaşar mahalle - Altınekin - Konya
cit 📖: Akçaşar
■ © 25.04.1864 Esbkeşan kazasına tabi Akçaşar Karyeli Mustafa'nın akçesini gasb eden Karaoğlu İbrahim ve Seyyid Mehmed oğlu İbrahim'in icra-yı istintaklarına dair Konya Meclisi'nin mazbatası. deyar heyran
■ Koord: 38° 15' 52'' D, 32° 55' 15'' K
Akçaşehir belediye - Karaman Merkez - Karaman
cit 📖: Akçaşehir
■ © 24.04.1841 Konya sancağı dahilinde Bulgar dağından ceryan eden nehr-i kadimi Divle maa Kureyş [=Üçharman-Ayrancı] ahalilerinin olup Akçaşehir kazası musallat olduklarından mahallinde mürafaalarına dair... deyar heyran
■ Koord: 37° 26' 49'' D, 33° 29' 47'' K
Akdurak köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖: Koso [ Kürtçe koso/kosan "köseler" ]
1917h 📖: Köseyanlı [ Kürtçe/Türkçe köseyan "köseler" ]
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Sünni-Hanefi Kürt köyüdür. SN
■ Reşvan Aşireti'nin koyunları ötedenberi Hısn-ı Mansur kurbunda Taşköprü ve Altınköprü nam mahallerin voyvoda ve kadıları marifetiyle sayılmakta iken sayılacağı zaman eşkıyadan Seferi Mehmed ve arkadaşları muhalefet eylediklerinden, ... (Hicri 1166[1752-53]) deyar heyran
■ Rişvanların Çakallı kolundan Sünni-Hanefi Kürtler yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 37° 29' 2'' D, 37° 52' 51'' K
Akgöl göl - Yunak - Konya
cit 📖: Akgöl
■ © 29.10.1834 Turgud kazasının Akgöl karyesinde bulunan mescidin camiye çevrilerek... deyar heyran
■ Koord: 38° 56' 56'' D, 31° 52' 45'' K
Akıncılar ilçe - Akıncılar - Sivas
E1902 📖: Adzbıder
1522t 1665 📖 📖: Ezbider
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Karahisar-ı Şarki'ye bağlı Akşehirabad/Akşarova nahiyesi ve kazasının merkezi idi. Aşağı ve Yukarı Ezbider olmak üzere iki yerleşimdir. Aşağı köy yakınında bulunan Garmrag Surp Nşan manastırının 19. yy sonlarında `acınacak durumda olduğu, sadece 100 dönüm kadar ekilebilir arazi, bir üzüm bağı ve küçük bir değirmene sahip olduğu` kaydedilmiştir (Epr II.333). SN
■ 14.11.1849 Karahisar-ı Şarki'ye bağlı Akşehirabad [bugünkü Suşehri ve Akıncılar köylerini içine almaktaydı] ve Yakacık [Suşehri, Akşehir-i Abad, Yakacık nahiyeleri bugünkü Suşehri, Gölova ve Akıncılar ilçeleri kapsamaktaydı] kazası dahilinde kırk yıldır mutavattın olan Koçgiri Aşireti'nden Kapımahmudlu Mustafa Ağa ve oymağının vergilerini ödediklerine ve yöre ahalisi ile iyi geçindiklerine dair ... deyar heyran
■ Koord: 40° 4' 50'' D, 38° 20' 43'' K
Akmeşe köy - Divriği - Sivas
1665 📖: Ziniski
Alevi-Türk yerleşimi
■ © 23.09.1854 Divriği kazasının Ziniski nahiyesi ahalisinin Divriğili İmam Hüseyin Efendi'den şikayeti. deyar heyran
■ Günümüzdeki adı Akmeşe'dir. Maliyeden Müdevver Defterler serisindeki 1519 tarihli evkaf defterinde (no:3332) bu köyün, Divriği'den eski bir şehir olduğu, sonradan harap olmak suretiyle köy haline geldiği bilinmektedir.1649'da köye uğrayan Evliya Çelebi de köyde cami, han ve hamam bulunduğunu, köyün bağlık, bahçelik, mamur ve müzeyyen bir yer olduğunu yazmaktadır.
■ Koord: 39° 27' 59'' D, 38° 1' 14'' K
Akocak mahalle (Eymir bağ) - Sorgun (Eymir bucağı) - Yozgat
1928 📖: Bilalik
cit 📖: Belaklik
■ © 21.10.1862 Ankara dahilinde Sorgun Kazası'na tabi Belakillik karyesinden olup kardeşini idam etmiş olan İbrahim b. Mustafa ile amcasını katleden Molla Bekiroğlu Seyyid adlı şahısların istintakları. deyar heyran
■ Koord: 39° 58' 4'' D, 35° 14' 18'' K
Akpınar köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Akpınar
Alevi-Kürt veya Zaza (Kavli) yerleşimi
■ Hüseyinabad kazası, Kavilli aşiretinin Akpınar karyesi ahalisinin emlak, arazi ve temettuatlarını mübeyyin defter. (Gm.n:13742) deyar heyran
■ Köyde Güvenç Abdal ocaklıları da mevcuttur Güvençli
■ Koord: 40° 15' 8'' D, 34° 59' 6'' K
Akyazı köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1718z 1926 📖 1926: Çanakçı
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ © 19.09.1718 Maraş sancağında Hısn-ı Mansur nahiyesinde Çanakçı karyesinde iki bin beş yüz akça timara mutasarrıf Ali'den mahlul olan timarın Hasan'a ihsan olunmasına dair Hısn-ı Mansur Miralayı Yusuf imzasıyla arz. © 21.04.1723 Yerli Rişvan Aşireti'nden Hasan bin Abdullah'ın Maraş sancağında Hısn-ı Mansur nahiyesinde Çabakcı karyesinde mutasarrıf olduğu ... deyar heyran
■ Koord: 37° 31' 2'' D, 38° 6' 10'' K
Alaaddin köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
cit 📖: Alaaddin
Zaza-Sünni yerleşimi
■ © 11.05.1736 Palu sancağının Servan nahiyesindeki Alaeddin köyünde bulunan cevherin Ergani cevherleriyle birleştirildiği... deyar heyran
■ Koord: 38° 34' 56'' D, 40° 12' 41'' K
Alaca ilçe - Alaca - Çorum
1842 📖: Hüseyinabad
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 14. yy'da Çorum bölgesinde etkili olan Hüseyin Bay'in hisarıdır. Kasabada muhtemelen bu zatın türbesi olan yer Bektaşiler tarafından Seyid Battal Gazi’nin babası Hüseyin Gazi’nin türbesi kabul edilir. Kasaba 1919-1932 yılları arasında Hüseyinabad kazası merkezi idi. SN
■ Keban madenine merbut kömürkeş ahaliden Devekargınlı Aşireti Sadullah Paşa'nın Diyarbakır Müşirliği zamanında vatanlarını terkederek bir kısmı Maraş civarında Üçkuyu mevkiine ve bir kısmı da Sivas'a tabi Hüseyinabad kazasında sakin olmalarıyla ... (Hicri 1258) deyar heyran
■ Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi'nde Ebû Said Bahadır Han'ın vefat tarihinde (1335) Amasya ve civarında meskun Türk beylerini anlatırken, Çorum üzerinde rekabet eden iki beyden bahseder, ve bu beylerden Develühisârı’nda ikâmet iden Hüsâmeddin Timur Bey'in oğlu Hüseyin Bey'in çiftliği 1912 yılına dek Hüseyinabad olarak bilinen Alacadır. H. Ongan Arslan
■ Koord: 40° 10' 5'' D, 34° 50' 33'' K
Alacahan köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
cit 📖: Alacahan Derbendi
■ Selçuklu kervansarayına entegre edilmiş Roma dönemi malzemesi bulunur. SN
■ © 30.07.1865 Sivas'da Alacahan Derbendi civarında Gürün tüccarından Mustafa oğlu Çirkin'i basıp emval ve eşyasını gasbeden Atmalı Aşireti'nden Güryan... deyar heyran
■ Koord: 39° 6' 24'' D, 37° 35' 47'' K
Alahacılı mahalle - Haymana - Ankara
1926h 📖: Alahacılı
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ © 22.10.1940 Cihanbeyli ilçesine bağlı Alahacılı köyünün Haymana ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 38° 59' 56'' D, 32° 26' 0'' K
Alahacılı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
K 📖: Gelikan [ Kürtçe "boğazlar" ]
1928 📖: Alahacılı
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Türkmen/Kürt-Sünni (Molikan ) yerleşimi
■ © 11.03.1785 Rişvan Kürtlerinin garet eyledikleri İzmir kervanı malından zimmetlerinde kalan mebaliğden Pehlivanlı aşireti derununda Molikânlı Hasan kabilesi perakende hanelerine isabet eden on bin kuruşun tahsiline vesaireye dair Bozok mutasarrıfından gelen tahrirat. g.tt © »»» 09.03.1814 Molkanlı, Alıclı, İzoli, Cihanbeyli ve Rişvanlı aşiretlerinin tecavüz ve yağmalarından bizar olan Malatya Kazası halkının şikayetlerini bildiren arz... deyar heyran
■ Köy halkı eskiden beri Pehlivanlı Aşireti'ne mensup Türkmenler ile Molikan aşireti'ne mensup Kürdlerden oluşmaktadır. Pehlivanlı Aşireti özellikle Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ile Kırıkkale'nin Keskin ilçesine iskan edilmiş bir Türkmen aşiretidir. Molikan ise Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ile Konya'nın Kulu ilçesine iskan edilmiş bir aşirettir. Köyde ikamet eden Kürdler Türkmen gelenek ve göreneklerini artık benimsemişlerdir. [Berk Ulusoy] Mert Çakmak
■ Koord: 39° 37' 39'' D, 34° 18' 24'' K
Alınören köy - Hisarcık - Kütahya
cit 📖: Alınviran
■ © 28.06.1679 Simav kazasına tabi Çengi nahiyesinde Alınviran karyesinde vaki Şeyh Kara Çiftliği denilen zaviyenin mutasarrıfı olan Şeyh Beşir tarafından ... deyar heyran
■ Koord: 39° 10' 4'' D, 29° 14' 55'' K
Alibeyhöyüğü mahalle - Çumra - Konya
cit 📖: Balçıkhisar
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Öteden beri Alibey Höyüğü olarak anılan mevki yakınında Rumeli muhacirlerinin iskanı için kurulmuş ve 1896’da Balçıkhisar adı verilmiştir. 1920 ve 1921’de Ankara rejimine karşı iki halk ayaklanmasına öncülük eden Delibaş Mehmet buralıdır. SN
■ © Tarih: 13/Za/1312 (Hicrî) Konya'nın Sahra Nahiyesi Alibey Höyüğü civarına iskan edilen Rumeli muhacirlerinin teşkil ettikleri karyeye Balçıkhisarı adının verildiğ © »»» Tarih: 28/M /1313 (Hicrî) Konya'nın Sahra Nahiyesi'ne merbut Ali Bey Höyüğü Karyesi civarında Balçık Hisar nam muhacir karyesinde inşa olunacak mekteb ile mescidin masarıf-ı inşaiyesi deyar heyran
■ Koord: 37° 31' 56'' D, 32° 39' 44'' K
Aliuşağı mahalle - Şereflikoçhisar - Ankara
1912hk 📖: Aliuşağı
cit 📖: Kürdaliuşağı
Türkmen (Şerefli) yerleşimi
■ © 28.02.1772 Ekradlık nam-ı diğer Çorum Kürdü Aşireti'nden Karacalar ve Seyyidbend cemaatlerinin meralarına vukubulduğu iddia olunan tecavüz... © 10.02.1860 Kırşehir kazası Boynuinceli Aşireti'nin Karacakürd mahallelerinden Hacı Veli, Rıdvan ve Kürd Ali Uşağı mahallelerinin ... deyar heyran
■ Koord: 38° 49' 21'' D, 33° 43' 43'' K
Alören köy - Mecitözü - Çorum
cit 📖: Alviran
■ © 04.12.1793 Zünnunabad kazasına tabi Elvançelebi, Çigane ve Elviran köyleri çift ve kovan resimlerinin Aşık Paşa oğlu Elvan Çelebi Vakfı'na hasıl kaydolunduğu. g.tt © 07.03.1816 Amasya sancağının Zünnunabad kazasına tabi Aşık Çelebi oğlu Elvan Çelebi Evkafı'ndan olan Çakana, Elviran ve Nefsi Elviran karyeleri hasılatı, vakıfın ruhu için gelen geçene yemek yedirilmesi tahsis edilmiş olduğundan fazla tekalif ile mezkur köy ahalisinin dağılmasına meydan verilmemesine ve vakıf mezraalarının idaresine dair. deyar heyran
■ Koord: 40° 34' 0'' D, 35° 13' 2'' K
Altılar mahalle - Kulu - Konya
1928 📖: Altılar
Kürt-Sünni (Omeran) yerleşimi
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Altılar köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Ağrı Direnişinden dolayı buraya Ağrıdan sürgün edilen Celali aşiretinden Kürtler de yaşamaktadır. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 11' 47'' D, 32° 58' 0'' K
Altınbulak köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1914h 📖: Altınbulak [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Xadik (Bulgurlu) köyüne bağlı mahalle idi. SN
■ 03.03.1909 Kars Sancağı'nın Altınbulak, Zaza ve Karakilise karyelerinden hicretle Konya'da iskanlarını talebeden Ali b. Hasan ve rüfekası hakkında deyar heyran
■ Bu köyün Türkçe anadilli Ortodoks Hristiyan Rumları, Gürcistan'daki Tsalka bölgesine göçüp orada aynı isimde (Xadig) köy kurmuşlardır. Yerlerine Ahıska Türkleri ve Kürtler yerleşmiştir. metonio
■ Koord: 40° 12' 27'' D, 42° 18' 19'' K
Altınekin ilçe - Altınekin - Konya
1928 📖: Zıvarık
cit 📖: Sverek
■ Daha önce Zıvarık veya Sıverek nahiyesi iken Altınekin adıyla 1987’de ilçe oldu. Bu coğrafyada Ermenice yer adı doğal olmadığından, Siverek (Erm. `kara ören`?) adının belki Urfa'daki ünlü kasabadan alındığı ya da büsbütün ayrı bir kaynaktan geldiği düşünülmelidir. ■ Kasabada erken ve orta Bizans dönemine ait yapı ve yazıt kalıntıları bulunur. SN
■ © 14.11.1746 Konya sancağında İnsuyu kazasının Swerak köyü muhtelif yolların birleştiği bir mahal olup ahalisi derbendci olduklarından... * 26.07.1804 Konya sancağının İnsuyu kazasına merbut Swrak maa Kilise karyesi derbend ağalığına dair. © »»» 12.04.1905 Konya merkezinde ve Zıvarık adlı mahalde iskan olunan Kırım muhacirlerinin kurduğu mahallelere İhsaniye ve Burhaniye adlarının verilmesi... deyar heyran
■ Koord: 38° 18' 28'' D, 32° 52' 14'' K
Altınölçek köy - Palu - Elazığ
1928 📖: Şeyxmiran
cit 📖: Şeyxbiran [ Kürtçe "şeyh kuyuları?" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Köye 20. yy başında Kelkit'ten iki tane Badıllı'lılara mensup aile gelmiştir. Son başbakan Binali Yıldırım bu köyün Badıllı'larındandır. Geri kalan köy ilk tahrir defterlerinden beri Sünni Türktür. deyar heyran
■ Koord: 38° 39' 55'' D, 40° 4' 45'' K
Altıntaş ilçe - Altıntaş - Kütahya
cit 📖: Kürtköyü
1282 📖: Altuntaş (başka yer)
■ Altıntaş ilçe merkezi 1919’da Kürtköyü mevkiine taşındı. Asıl Altuntaş halen aynı isimle köydür. SN
■ © 22.06.1665 Kütahya sancağının Uşak, Eğrigöz, Gököyük, Simav, Şeyhlü, Gedos, Kula, Altuntaş ve Lazkiye nahiyelerinde ... © 26.01.1919 Kütahya'da Altıntaş nâhiyesi merkezinin Kürt köyüne nakli istid'asına dair. deyar heyran
■ Koord: 39° 3' 46'' D, 30° 6' 32'' K
Altköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Altköy
1522t 1891b 📖 📖: Altkendi
■ 19. yy sonlarında Altkendi adıyla nahiye idi. SN
■ © 30.09.1723 ... Gercanis Kazası'nın Dikenli Nahiyesi'e tabi Akkendi karyesi ... deyar heyran
■ Koord: 39° 57' 11'' D, 38° 42' 26'' K
Anamur ilçe - Anamur - Mersin
1914hk 1928 📖 📖: Çorak
1665 📖: Mamuriye | Anamur (idari bölge)
Y-350 📖: Anemúrion (başka yer) [ Yunanca "rüzgârgülü, yelvuran" ]
■ İlçeye adını veren tarihî Anemurion kenti bugünkü ilçe merkezi olan eski Çorak köyünün 7 km güneybatısında bulunan Ören-Güneyyurt mahallesindedir. SN
■ © 26.02.1732 İçel sancağında Mamuriye kazası dahilindeki Kızıl Ali, Bahşişi, Yazıcı, Narence, Tekeli ve Körsürce cemaatlerinin hane-i avarızlarını vermeleri. g.tt deyar heyran
■ Osmanlı devrinde Toroslar'daki Yörükler ilçeye yerleştirilmiştir. Yine Osmanlı döneminde Abdallar ilçenin güneybatısında Kalınören mahallesini kurmuştur. Mısır'dan gelen ve Fellah olarak bilinen Araplar da İskele mahallesine yerleşmiştir. Türk-Yunan nüfus mübadelesinden sonra Rumlar'ın yerine Arnavutlar yerleşmiştir. 1960 ve 1970 yıllarında ise en son Kıbrıs Türkleri ilçeye gelmiştir. Ahmet Savi
■ İlçe halkı günümüzde Türkmenler, Araplar, Yörükler, Arnavutlar ve Çingenelerden meydana gelmektedir. yörük dernekleri ilçe halkının çoğunluğunun yörük olduğunu iddia etse de bu mantıken mümkün değildir. Çünkü ilçe hem kozmopolit hem de ilçedeki yörük köylerinin bir çoğu nüfus olarak yetersiz ve yeni kurulmuş çok ufak köylerdir. Ayrıca ilçedeki Yörüklerin hayvancılık işini bırakması ile bu işe Kürtlerin yöneldiğini de belirtmek gerekir. Yakın bir tarihte Mersin'in merkezinde olduğu gibi Anamur'da da Kürt nüfus daha belirgin hale gelecektir. Mustafa
■ Koord: 36° 4' 41'' D, 32° 50' 3'' K
ApaSaraycık mahalle - Çumra (Dinek bucağı) - Konya
1928 📖: Apa Saracığı [ Türkçe sahracık? ]
■ © Gömlek No:9781 Konya eyaleti, Belviran kazası, Apasaraycığı karyesi temettuat defteri. deyar heyran
■ Koord: 37° 22' 21'' D, 32° 28' 53'' K
Argıthanı mahalle - Ilgın (Argıthanı bucağı) - Konya
cit 📖: Argıdhanı
Y1200~ 📖: Graita [ Anadolu Dilleri ]
■ B. Umar’ın Paul Wittek’e atfen aktardığı Graita adının kaynağını tespit edemedim. Argıt sözcüğü Türkçe `dağ geçidi` anlamına gelir. SN
■ © 07.04.1721 Akşehir'le Ilgın arasında yeniden tamir olunan Argid Hanı'na ağa tayin olunan Ali Ağa'ya yevmi yüz yirmi sağ akçe ağalık ulufesi tevcihi. deyar heyran
■ Türkmen ve Yörük karışık yerleşim metonio
■ Koord: 38° 17' 27'' D, 31° 42' 51'' K
Arguvan ilçe - Arguvan - Malatya
1928 📖: Tahir (idari bölge) [ Türkçe "aş." ]
cit 📖: Arguvan
E1004 📖: Arkavan [ Ermenice "kral kenti/köyü" ]
Y976 📖: Argaoún
■ Kedrenos-Skylitzes vekayinamesine göre Pavlikçi mezhebi mensuplarının 9. yy’da Tephrike (Divriği) ile birlikte kurduğu iki müstahkem kentten biri idi. (Honigman 56). ■ Osmanlı döneminde ve 1957’ye dek Tahir adı kullanılır. Cumhuriyet döneminde Türkçe isim yerine eski adın benimsendiği ender örneklerden biridir. ■ İlçe nüfusunun büyük bölümü Kürt olup Zazaki’ye yakın bir lehçe konuşulur. SN
■ Kürdce: Arxawûn /Arxawan (Erxewan) yalcin
■ © 26.03.1782 Malatya voyvodalığı aksamından olup Keban Madeni'ne senede yedi bin yük kömür vermek üzere sair tekalifden muaf tutulan Erguvan karyesi ahalisinin... deyar heyran
■ Kütüğe göre Alevi Türk > Alevi Kürt > Sünni Kürt > Sünni Türk. Sünni Türkler yalnızca Arguvan merkezde ve Tatkınık'ta bulunuyor. Alevi Kürtlerin tamamı Atma yöresinde bulunup Atmalı aşiretine mensup. metonio
■ Koord: 38° 46' 54'' D, 38° 15' 45'' K
Armutlu köy - Aksaray Merkez (Taşpınar bucağı) - Aksaray
cit 📖: Armudlu
■ © 16.03.1693 Eskiil kazasına tabi Dokuzin ve Armudlu karyelerindeki mezraya ba-berat mutasarrıf olan Şeyh Mehmed... deyar heyran
■ Koord: 38° 11' 40'' D, 33° 53' 48'' K
Arpaçay ilçe - Arpaçay - Kars
E1902 📖: Grenaderskoye [ Rusça "elbombacılar (askeri birlik adı)" ]
1704z 1930h 📖: Zaruşad (idari bölge)
E390 📖: Zarişad [ Ermenice Zarehaşad "Zareh (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Ğevond Alişan’a göre 2. yy’da kral Ardaşes’in kuzey illeri yöneticisi olan oğlu Zareh’in adını taşıyan Zarehaşad kenti olmalıdır. Erciş yöresindeki Zarişad kenti ayrıdır. • Kars’a bağlı Arpaçay ile Ardahan’a bağlı Çıldır ilçeleri Terekeme veya Karapapak topluluğun yurdudur. Çoğu 1828 harbinden sonra Rus egemenliğine giren Gürcistan'dan göçmüştür. Kültürleri Azerilere yakın fakat mezhepleri Sünnidir. SN
■ © 12.09.1704 Kars eyaletinin Zaruşad Sancağı şimdiki mutasarrıf Mehmed'in ceddi Mehmed tarafından haricten beşyüz kadar aşiret getirilerek şenlendirilmiş olmasına mükafaten kendine ihsan olunmuş.. deyar heyran
■ Gürcüce: Tzinubani (წინუბანი) - Ön Mahalle. ''Sula Zariştiani'' (სულა ზარიშტიანი) adı da kullanılırdı. GEO
■ Nüfusu Karapapaklar (Terekemeler), Şii Azeriler, Kars çevresinden Yerliler ile daha sonra Erivan(Revan)'dan Kürtler oluşturur.
■ Kütüğe göre Türkiyedeki 120-121 bin Arpaçaylı %89 oranında Türk, oranında Kürt topluluklarından müteşekkildir. Alt kimliklere bölünecek olursa %56 Karapapak, %26 Yerli ve Ahıska göçmeni, Kürt ve %7 Azerbaycanlıdır. metonio
■ Koord: 40° 50' 52'' D, 43° 19' 42'' K
Arşıncı mahalle - Kulu - Konya
1928 📖: Arşuncu
Kürt-Sünni (Xalîkan) yerleşimi
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Arşıncı köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 39° 8' 15'' D, 32° 53' 5'' K
Aşağıkamışlı mahalle - Elmadağ - Ankara
cit 📖: Kamışlı Süfla [ Türkçe "aşağı kamışlı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ © 10.03.1898 Ankara'nın Bala kazasına tabi Tohumlar karyesinin Haymana'dan ve Kamışlı-i Bala ve Zir, Veled Sinan karyelerinin dahi Keskin'den fekk-i irtibatı deyar heyran
■ Koord: 39° 44' 44'' D, 33° 14' 38'' K
Aşağıkocayatak mahalle - Serik - Antalya
1928 📖: Taife aş. [ Türkçe taife "aşiret, cemaat" ]
cit 📖: Murtana (idari bölge) [ Kürtçe/Türkçe Murtan "aş." ]
■ 20. yy başında Yörük (Mortana) yerleşimi.
■ Kocayatak, Kozağaç, Dikmen, Çakallı köyleri ile Aksu ilçesinin bir bölümünü içeren Murtana bölgesi, 1850 yılına ait Devlet Salnamesinde `Murtana namı diğer Kürt aşireti` adıyla kaza statüsünde görülür. Halen Murtana cemaatinin `Yörük` olduğu iddia edilmektedir. SN
■ © Gömlek No:18710 Hasha-i Bolvadin, Teke ve Hamid livalarında azeban ve yörükan-ı ekrad mukataaları, ... © 24.10.1762 Ber-vech-i malikane uhdesinde bulunan Teke sancağının Mortına ve tevabii cemaati Yürükan mukataasına ... © 15.09.1764 Anadolu'da Eğridere ve Elmalı nahiyesinde sakin ve Murtena cemaati demekle maruf yörükler öteye beriye dağılmakla ... © 23.03.1822 Teke sancağındaki kürtlerden Elmalı nahiyesinde kain Mortana Aşireti Yörükan Cemaati'nin yaylak ve kışlak ... deyar heyran
■ Koord: 36° 54' 35'' D, 30° 57' 28'' K
Aşağıpiribeyli köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Piribeyli aş.
Türkmen yerleşimi
■ Halkının Kürt kökenli olduğu söylenir. SN
■ © Cihanbeyli'nin Aşağı Piribeyli karyesinde Hacı Süleyman Bey Camii Vakfı ve defterde adı geçen diğer vakıfların hitabet cihetlerinin tevcihi. a.g.y.tt deyar heyran
■ Koord: 38° 55' 27'' D, 31° 35' 55'' K
Aşağızeytin köy - Osmancık (Kâmil bucağı) - Çorum
1925h 📖: Zeytun aş.
1530t 📖: Zeytun
■ 1530 dolayında Rum eyâleti Canik-Gedegara ya bağlı nahiye deyar heyran
■ Koord: 41° 9' 49'' D, 34° 49' 5'' K
Atalar mahalle - Çüngüş - Diyarbakır
cit 📖: Pîran [ Kürtçe "dedeler, şeyhler" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ © 05.09.1893 Maden sancağına tabi Çermik kazası Piran-ı Ulya karyesi halkının üç saat mesafedeki Medye [Oyuklu] karyesindeki zirai mahsul ve hayvanat için anbar ve ahır inşası talebi. deyar heyran
■ Koord: 38° 15' 35'' D, 39° 22' 11'' K
Atlantı mahalle - Kadınhanı (Kurthasanlı bucağı) - Konya
1968 📖: Dokuzatlı
1926h 📖: Türk Atlandı
cit 📖: Atlandı/Atlantı [ Yunanca ]
■ Belki Yun *Atalanti veya *Atlanti benzeri bir addan. 19. yy’da kurulan komşu Çerkes Atlandı muhacir yerleşimine oranla ’Türk’ sıfatı verilmiştir. SN
■ © 20.02.1764 Karaman dahilinde kain Bozulus Türkmenleri reayası veba hastalığı dolayısıyla etrafa dağılmış olduklarından Esbkeşan mukataasına merbut Turgudlu kazası köylerinden Atlandı köyü reayasının derbendci kaydı ile mezkur Bozulus Türkmenleri mukataasına nakledilmeleri. deyar heyran
■ Kasaba halkı BozUlus Türkmenlerinde oluşmaktadır. Egemen
■ Koord: 38° 26' 25'' D, 32° 10' 6'' K
Atlıca köy - İmranlı - Sivas
1866z 1928 📖 📖: Ağazgir / Ağızgir
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ © 29.09.1866 Vaktiyle babası Ali'yi katleden Koçgiri Aşireti'nden Hızır'ın kardeşi İboş ile oğlu Ali'nin bu defa kendisini tehdit ettiklerinden bahisle adıgeçenlerin Dersaadet'e celbiyle murafaa talebinde bulunan Zarikanlı Aşireti'nden ve Beydağı'na tabi Ağazgir karyesi sakinlerinden Mehmed'in iddia ve talebi hususunda lazım gelen muamelenin icrası. (1. İstida) deyar heyran
■ Koord: 39° 49' 6'' D, 38° 19' 10'' K
Avdan mahalle - Akören - Konya
cit 📖: Avdan
■ © 10.10.1722 Beyşehri (Beyşehir) Sancağı'nın Bozkır Nahiyesi'ne tabi Avdan karyesi ve tevabii timarı hakkındaki arzuhali. a.g.tt deyar heyran
■ Koord: 37° 17' 23'' D, 32° 18' 20'' K
Avşar mahalle - Çumra (Dinek bucağı) - Konya
1928 📖: Avşar [ Türkçe "aş." ]
■ © Gömlek No:9783/B Konya vilayeti, Belviran kazası, Afşar köyü deyar heyran
■ Koord: 37° 16' 53'' D, 32° 31' 20'' K
Avşarören köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖: Afşarviran [ Türkçe "aş." ]
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
■ Koord: 39° 1' 49'' D, 37° 12' 20'' K
Ayaş ilçe - Ayaş - Ankara
1462 📖: Ayaş
■ © 01.09.1663 Ankara sancağının Ayaş nahiyesinde Komanlar nam karyede Bayezid-i Fakıh Camii hitabet cihetine meşruta bir kıta bağın ... deyar heyran
■ Koord: 40° 1' 6'' D, 32° 19' 55'' K
Aydınlar köy - Altıntaş - Kütahya
1928 1935 📖 📖: Bataklı / Batak
cit 📖: Balak
Alevi-Türk yerleşimi
■ © 31.05.1727 Kütahya sancağının Balak nahiyesi ba-berat mutasarrıf olduğu zeametine Simav Voyvodası sabıkı Ahmed Ağa tarafından ... deyar heyran
■ Koord: 38° 59' 11'' D, 30° 13' 53'' K
Aydınlı mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1919hb 📖: Polathisar
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ © 27.05.1948 Konya'nın Yunak bucağına bağlı Aydınlı köyünün Eskişehir ilinin Sivrihisar ilçesi Merkez bucağına bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 39° 6' 8'' D, 31° 42' 51'' K
Aydoğan köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
cit 📖: Zohrab/Zührab [ Ermenice zohrap զոհրաբ "ayazma" ]
■ Pehlevice (Orta Farsça) Zohrab sözcüğü Zerdüşt dininde `kutsal su` anlamındadır. En erken Ermenicede aynı anlamda kullanılır. Sonraki dönemde sadece bir erkek adıdır. SN
■ © 08.01.1840 Gercanis kazasına tabi Zührab karyesinde ... deyar heyran
■ Koord: 39° 54' 0'' D, 38° 34' 42'' K
Aydoğmuş köy - Mucur - Kırşehir
cit 📖: Aydoğmuş
■ © 26.01.1861 Niğde sancağında Kırşehir kazasına tabi Boynuinceli Aşireti'nden Aydoğmuş köyünden Mehmed bin Süleyman' deyar heyran
■ Koord: 38° 52' 45'' D, 34° 21' 47'' K
Ayrıtepe mahalle - Yunak - Konya
1924h 📖: Ayrıtepe
Türkmen (Sarıkeçili) yerleşimi
■ © 15.01.1960 Afyon'un Ayrıtepe, Sıram, Kargalı ve Cebrail köylerinin, Konya'nın Yunak ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 38° 40' 5'' D, 31° 38' 58'' K
Ayvalı köy - Akçakent - Kırşehir
1928 📖: Ayvalı
cit 📖: Ayvalıköse
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ © 26.10.1845 Kırşehir'de Pehlivanlı Aşireti Beyi Abdurrahman Bey'in tasarrufunda olan Merdis Mukataası'nın dörtte bir hissesini ve Ayvalıköse Köyü Mukataası'nın hepsini, borcuna mahsuben Miri Sarrafı Yakof'a, satmak üzere terkettiği deyar heyran
■ Koord: 39° 44' 5'' D, 34° 2' 58'' K
Babadat mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖: Babadat
cit 📖: Babadavud
Manav yerleşimi
■ © 30.05.1703 Hüdavendigar sancağı Seferihisar nahiyesine tabi Babadavud karyesindeki ... deyar heyran
■ Koord: 39° 31' 57'' D, 31° 37' 43'' K
Bademli mahalle - Hadim (Aladağ bucağı) - Konya
1928 📖: Bademli
1928 📖: Aladağ (idari bölge)
1914hk 📖: Bayemli
■ Osmanlı döneminde Aladağ kazası merkez kasabası idi. SN
■ © 13.07.1747 Aladağ kazasının Belviran karyesinde Server Ağa'nın İbrahim Seydi Zaviyesi Vakfı arazisinin tefviz ettiği kimsenin zaptına müdahale ettirilmemek için Konya valisine ferman ısdarı. deyar heyran
■ Koord: 37° 1' 18'' D, 32° 39' 57'' K
Bademözü köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1765z 1912h 📖 📖: Basdem
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © 15.09.1765 Malazgird sancağı Bastan (?) nam karyede münhal timar. deyar heyran
■ Koord: 39° 24' 13'' D, 42° 25' 18'' K
Bahtiyar köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
Alevi-Türk yerleşimi
■ © 05.05.1909 Sivas'ın Ulaş Kazasına bağlı Zaza Demircili köyünde sahip olduğu tarlayı, Bahtiyar köyünden Mahmud Bey'in zapt ettiğinden bahisle adalet isteyen Sadık'ın arzuhali deyar heyran
■ Koord: 39° 14' 29'' D, 37° 58' 57'' K
Bakımlı mahalle - Pötürge - Malatya
cit 📖: Xarabe [ Kürtçe xiraban "harabeler" ]
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ © 15.07.1893 Sürekli şakilik yapan Kahta kazası Şiro nahiyesi Harabe karyesi muhtarı Geyikoğlu Remo'nun yakalanarak Malatya'ya getirilip ilgili mahkemeye tesliminde ... deyar heyran
■ Koord: 38° 15' 41'' D, 38° 53' 2'' K
Balaban mahalle - Yazıhan - Malatya
1869s 📖: Balaban (başka yer)
Alevi-Türk yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kaldıktan sonra yeni yerde yeniden kurulmuştur. SN
■ © 08.07.1894 Malatya sancağında Besni kazasına tabi Balaban nahiyesi merkezinin Harapşehir nam mevkiye nakl ve tahvili istizanına dair... deyar heyran
■ Alevi Türk yerleşimi, bir mezrası Sünni Kürttür. Halkı Ali Seydi Ocağı mensubudur. metonio
■ Koord: 38° 33' 57'' D, 38° 15' 27'' K
Balçıkhisar mahalle - Mahmudiye - Eskişehir
1890hk 📖: Balçıkhisar
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 18.yüzyılın sonunda Urfa Suruç’tan göçen nüfus resmiyete göre Karakeçili Türkmenleri olup halk arasında ‘Kürt’ olarak tanımlanırlar. SN
■ © 28.06.1841 Kütahya kazasında Sultançiftliği'nde sakin Şeyhan Abbas cemaati vergi ve aşarını muntazaman tediye ettikleri [düzgün verdikleri] halde aşiret beyi Alişan Bey[Cihanbeyli Aşireti Reisi Alişan Bey] tarafından tezyik edildiklerinden şikâyeti havi tahrirat. deyar heyran
■ Koord: 39° 35' 6'' D, 31° 6' 0'' K
Balçıkhisar mahalle - Çumra - Konya
1928 📖: Eserihamid [ Türkçe "Abdülhamid eseri" ]
1890hk 📖: Balçıkhisar
■ © Tarih: 28/M /1313 (Hicrî) Konya'nın Sahra Nahiyesi'ne merbut Ali Bey Höyüğü Karyesi civarında Balçık Hisar nam muhacir karyesinde inşa olunacak mekteb ile mescidin masarıf-ı inşaiyesinin... deyar heyran
■ Koord: 37° 26' 1'' D, 32° 39' 24'' K
Ballıca mahalle - Viranşehir (VDemirci bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Çuvan Balluca
cit 📖: Çvan
1526t 📖: Balluca
Kürt-Sünni (Têrikan) yerleşimi
■ © 24.12.1913 Diyarbakır vilayeti dahilinde Viranşehir'e mülhak Selma karyesi Dirik kazasına merbut Kopik ve Cuyin karyeleri Garb nahiyesine Garb nahiyesine tabi Çovan ve Balluca karyelerinin Viranşehir kazasına rabt ve ilhakları. (Dahiliye; 316899) deyar heyran
■ Koord: 37° 27' 33'' D, 39° 52' 9'' K
Baltacımehmetpaşa köy - Osmancık - Çorum
1850z 1928 📖 📖: Karağaaç [dalı]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ © 29/Za/1266 (Hicrî): Zeytun kazası ve Osmancık arasında bulunan ve Karaağaç denilen mezralardaki Çakallı aşiretinden Topuzoğlu Kürd Bekir adlı şahsın bir köye yerleştirilmiş olduğu. deyar heyran
■ Koord: 41° 2' 5'' D, 34° 46' 28'' K
Balya ilçe - Balya - Balıkesir
1902hk 📖: Balya Madeni
1530t 📖: Balya (idari bölge)
Y17 📖: Palaía [ Yunanca "eski?" ]
■ Strabon (yeri bilinmeyen) Andeira ile bu yer arasında 26 km uzunluğunda yer altı mağarası olduğunu belirtir. SN
■ © 14.10.1837 Saruhan sancağında çadırlarda oturan Cabbarlı aşiretinden bazı kimseler Biga sancağının Balya kazasında bulunan Arablı aşiretinden Hacı Pehlivan oğlu Halil ile zevcesini katl ve altı hanenin emval ve eşyalarını gasp eylediklerinden... deyar heyran
■ Koord: 39° 44' 58'' D, 27° 34' 39'' K
Barcın köy - Sivas Merkez (Celalli bucağı) - Sivas
cit 📖: Barçın [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ © 16.01.1813 Tatar muhacirlarinden Anadolu'da Barçin nevahisinde iskan edilenlere Cihanbeyli Aşireti Beyi Alişan Beyzade Halil ve Ömer Beyler tarafından taaddi ve nukut ve emvallerinin zaptedildiğinden şikayeti havi Selim Giray mühürlü tahrirat. deyar heyran
■ Koord: 39° 37' 29'' D, 37° 23' 44'' K
Basri mahalle - Polatlı - Ankara
cit 📖: Basri
■ © 16.05.1906 Sivrihisar kazasına bağlı Höyük, Abdülkerim, Poladlı, Eski Poladlı, Basri ve Karahamzalı karyelerinin Haymana kazasına bağlandıkları. deyar heyran
■ Koord: 39° 36' 31'' D, 32° 7' 20'' K
Bayazıt ölü yerleşim - Doğubayazıt - Ağrı
E1451 1665 📖: Bayazid
E390 📖: Taruynk Դարոյնք [ Ermenice "saklı yer, pusu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Antik çağdan itibaren Erm Daruynk/Taruynk adı verilen kale 15. yüzyıldan sonra Bayazid adıyla anılır. Bu isim Bayezid adlı bir kişiden değil, Türkçe/Farsça 'beyzade' unvanından türemiş olmalıdır. ■ 1927’de adını Ağrı Dağından alan Ağrı vilayeti merkezi oldu. Kısa bir süre sonra il merkezi Karaköse (şimdi Ağrı) kentine taşındı. Bayezid kenti 1930 Kürt isyanı esnasında tahrip edildiği için 6 km kuzeybatıda, Zangezur köyü altındaki düzlükte Doğubayazıt adıyla yeniden kuruldu. Eski kentin kalıntıları, restore edilen İshak Paşa Sarayı çevresinde görülür. SN
■ © 19.07.1865 Bayezid'e merbut Haydaranlı Aşireti'nin Adamanlı Taifesi Müdürü Mirza oğlu Ömer Ağa'nın ahali, diğer aşiretler ve yolculara yaptığı zulüm deyar heyran
■ Koord: 39° 31' 9'' D, 44° 7' 37'' K
Bayındır mahalle - Nazilli - Aydın
cit 📖: Bayındır (idari bölge) [ Türkçe "aş." ]
■ © 14.09.1854 Aydın Bayındır kazasında (10.02.1857 Aydın'ın Bayındır nahiyesinde) haymenişin Tahtacı Aşireti'nden Karaoğlanoğlu Mustafa'nın Ödemiş kazasından ... deyar heyran
■ Koord: 37° 59' 17'' D, 28° 22' 36'' K
Bedesten köy - Yahşihan - Kırıkkale
cit 📖: Bedestan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ © 17.08.1898 Ankara Vilayeti dahilinde Tohumlar Karyesi'nin Haymana'dan ve Kamışlar-ı bala ve Kamışlar-ı zir ve Bedestan Karyelerinin Keskin'den ayrılarak Bala Kazası'na bağlanmaları. deyar heyran
■ Koord: 39° 48' 17'' D, 33° 21' 18'' K
Belentarla köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1960 📖: Muratpaşa
1928 📖: Eski Xargün
Alevi-Kürt veya Zaza (Gıni) yerleşimi
■ Zazaca: Dewa Pasayî ("paşaköyü"). Evrim Karakas
■ © GNo:13256 FonKodu: ML.VRD.TMT.d... Divriği kazası, Hargün karyesi, Cihanbeyli Aşireti'nin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
■ Koord: 39° 27' 34'' D, 37° 37' 4'' K
Bereket mahalle - Çine - Aydın
cit 📖: Bereket
■ © 23.06.1886 Aydın vilayeti Palamut nahiyesinde Arpaderesi nam mahalde iskan edilen Karayağcı (03.08.1886 Karabağcı) aşiretince kurulan karyeye Bereket adı verilmesi. deyar heyran
■ Koord: 37° 42' 1'' D, 28° 5' 0'' K
Beşkardeş mahalle - Kulu - Konya
K 📖: Torino [ Kürtçe "soylu" ]
cit 📖: Beşkardaş
Kürt-Sünni (Omeran) yerleşimi
■ Torın `yiğit, bir aşirette boybeyinden aşağı sözü geçen kimse` anlamındadır. SN
■ © 19.01.1903 Aslen Ankara vilayetine tabi Haymana kazası ahalisinden İnönü (Inevi=încov) nahiyesinin Beşkardeş isimli mahalline gelerek tavattun etmiş olan altmış hanede üç yüz nüfusun bulunduğu, yerin köy olarak teşkil edilip askerlik ve nüfus kayıtlarının Konya Vilayeti'ne yapılmasına müsaade talebi. deyar heyran
■ Koord: 38° 57' 44'' D, 33° 3' 21'' K
Beydağ ilçe - Beydağ (Beydağı bucağı) - İzmir
1928 📖: Beydağı
1467t 📖: Balyanbolu
Y535 📖: Palaiópolis [ Yunanca "eskişehir" ]
■ Eski adı Yunanca Palaiopolis, Türkçede Balyambolu/Balyanbolu'ya dönüşmüştür, Beydağ yeni verilmiş isim. Nezih Aytaçlar
■ © 15.08.1804 Aydın sancağı dahilinde Balyanbolu nahiyesinin Tasahorya ve tevabii karyesi Ankara mirlivasına has olarak Ankara beytülmal mukataasına merbut olduğundan... deyar heyran
■ Koord: 38° 5' 9'' D, 28° 12' 39'' K
Beyhanı belediye - Palu - Elazığ
1840z 1915h 📖 📖: Hun/Hün [ Ermenice hun "dere geçidi" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ © 04.03.1840 Mustafa'nın, Palu kazasının Hun karyesindeki Şeyh Ömer Camii'nin mutasarrıf olduğu tevliyetine... deyar heyran
■ Burgudere Hün köyü çiftliği diye çevrildiğine göre belediyenin de isminin Hün olması yüksek ihtimal. ishak levent
■ Koord: 38° 44' 3'' D, 40° 7' 16'' K
Beyliova mahalle - Cihanbeyli - Konya
K 📖: Xereve
1926h 📖: Beyliova
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yy başlarında Hatırlı ve Kırkışla köyünden gelenler tarafından kurulmuştur. deyar heyran
■ Koord: 38° 51' 11'' D, 32° 27' 1'' K
Beynam mahalle - Bala (Karaali bucağı) - Ankara
cit 📖: Beynam
Kürt-Sünni (Rişvan-Binam) yerleşimi
■ © 05.07.1796 Ankara'ya bağlı Bala kasabasının Beynam karyesinde Haydaroğlu Ali adlı şahsın yaptırdığı mescidin camiye tahviliyle Cuma ve bayram namazları kılmaya izin verilerek... deyar heyran
■ Köy halkının Karamanoğlu Türkmenlerine dayanır. Kürt değildirler. Ayrıca Diyanetin İşlerinin ilk başkanı Börekçizade Rıfat Efendi'de buralıdır ve köyün Türkmenlerindendir. Cemil
■ Koord: 39° 41' 20'' D, 32° 53' 49'' K
Beypınarı köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
K 📖: Bekpar
cit 📖: Beypınarı
Alevi-Kürt veya Zaza (Gıni) yerleşimi
■ © 03.09.1917 Zara kazasına merbut Ümraniye, Beypınarı ve Bolucan nahiyelerindeki ahalinin kamilen [tamamen] Kürdlerden meskûn olunduğuna... dair. deyar heyran
■ Koord: 39° 30' 53'' D, 37° 42' 33'' K
Beyyayla mahalle - Günyüzü - Eskişehir
1928 📖: Siroz
cit 📖: Siroz + Tefen
■ © 08.05.1807 Kütahya sancağı dahilindeki Siroz maa Tefen kazasına tabi Karamanlı, Bedirli ve diğer köylerde adam öldüren, ırza tecavüz eden ve mal yağma eden eşkiyadan Kürd Mehmed oğlu İsmail'in ve avanesinin tedib edilmeleri deyar heyran
■ Koord: 39° 22' 14'' D, 31° 47' 43'' K
Biga ilçe - Biga - Çanakkale
1665 📖: Biga (idari bölge)
Y1308 📖: Pêgaí (başka yer) [ Yunanca "gözeler" ]
■ Asıl Biga şimdi Karabiga adı verilen kasabadır. Biga kaza merkezi şimdiki yerine 19. yy’da taşındı. SN
■ © 17.07.1739 Biga sancağında mütemekkin göçebe taifesinden Badıllı Ekradı [Kürtleri] kendi hallerinde olmayıp enva-ı şakavet ve habeseti irtikab ettiklerine dair... deyar heyran
■ Kaza merkezi Manavlardan oluşur. 20 bini aşkın nüfusuyla en kalabalık muhacir grubu oluşturan Pomaklar Biga'da 22 köyde mevcuttur. Manav
■ Pomakların bulunduğu bütün köylerdeki tahmini Pomak nüfusu 3 bin 500. Çerkes, Kürt, Pomak, Boşnak, Çingene ve Arnavutlar kasaba merkezinin yüzde yirmi beşinden biraz fazlasını oluşturuyor. Merkez mahallelerinin toplam nüfusu 59.455; dolayısıyla Biga ilçe genelindeki Pomak nüfus en fazla 10 bin olur. metonio
■ Koord: 40° 13' 38'' D, 27° 14' 29'' K
Boğazkaya mahalle - Haymana - Ankara
cit 📖: Boğazkaya
Kürt-Sünni (Têrikan) yerleşimi
■ © 17.02.1895 Akşehir'in Cihanbeyli aşairinden bazılarının Ankara vilayetine tabi Haymana kazasının Çatak, Polathisar(?), Yenipayam(?) ve Boğazkaya karyelerini basıp yağma ederek ahali-i mahalliye taaddiyatta bulunduklarından deyar heyran
■ Koord: 39° 6' 18'' D, 32° 26' 5'' K
Boğazören mahalle - Kulu - Konya
1928 📖: Köstengil
cit 📖: Köstendil [ Yunanca "konstantin?" ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 13.03.1904 Köstendil köyünden Müslim'in arzuhali... * 27.10.1919 Konya'nın Sa'idili kazası Yeniceoba nahiyesine tabi Köstengel karyesini basıp * 29.08.1940 Konya'nın Cihanbeyli kazasına bağlı Köstengil köyünün Ankara'nın Haymana kazasına bağlanması. deyar heyran
■ Köy 1850–60’lı yıllarda Rusya’dan göçeden Nogay Türkleri tarafından kurulmuştur. Köye ilk yerleşen ve kuran Temirbek Ata ve obasıdır. Fırat
■ Koord: 39° 8' 2'' D, 32° 55' 15'' K
Bolat mahalle - Hadim - Konya
cit 📖: Bulad
■ © 13.02.1801 Belviran kazasının Bulat ve Kedret köylüleri Göksu üzerindeki köprüyü tamir eylediklerinden... © 22.05.1801 Konya'nın Bozkır madenine merbut Belviran kazasına tabi Pulat ve Kudurat karye ahalileri, Göksu üzerindeki büyük köprüyü kendi mallarından tamir edeceklerinden... deyar heyran
■ Koord: 37° 4' 31'' D, 32° 25' 21'' K
Boyalı mahalle - Sarayönü (Sülüklü bucağı) - Konya
1918h 📖: Boyalı
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ 19.08.1918 Konya'nın Akşehir kazasına tâbi Hatırlı nâhiyesine bağlı Boyalı mahallesinin müstakil, resmi bir köy haline getirilmeyeceği... deyar heyran
■ Koord: 38° 46' 11'' D, 32° 21' 58'' K
Boyalıca köy - Daday - Kastamonu
cit 📖: Boyalıca
■ © 17.07.1849 Çiğlene kazasına bağlı Boyalıca Divanı köyündeki çiftliğine Sabriç köyünden Hüseyin ve altı arkadaşı tarafından yapılan müdahalenin menine dair Kethüdaoğlu Ali'nin arzuhali üzerine iktiza kaydı ve buyruldu. deyar heyran
■ Koord: 41° 32' 25'' D, 33° 18' 5'' K
Bozaba mahalle - Dicle - Diyarbakır
1864z 1915h 📖 📖: Kılbin / Kulbin
Zaza-Sünni yerleşimi
■ © 01.07.1864 Eğil kazası Kolbin karyesi eşkiyasının zararsız hale getirilip gerekli tedbirlerin alındığı. deyar heyran
■ Koord: 38° 19' 50'' D, 40° 6' 42'' K
Bozan mahalle - Kulu - Konya
1912hk 📖: Cidkâni [ Kürtçe "aş." ]
cit 📖: Bozanlu
Kürt-Sünni (Cudikan ) yerleşimi
■ © 22.10.1769 Aksaray, Koçhisar nahiyesi Bozanlu ve yine mezkur sancakta Eyüpeli nahiyesinde Nernak karyelerinde... deyar heyran
■ Koord: 39° 0' 10'' D, 33° 17' 58'' K
Bozburun mahalle - Arguvan - Malatya
1928 📖: Parçikan [ Kürtçe "şişmanlar (aş.)" ]
Kürt-Sünni (Parçikan) yerleşimi
■ ...Harput havalisinde bahsi geçen köylerde sakin Zeyde, Parçikan ve Hemedi aşiretlerine mensup erkek nüfusu... ** 17.07.1764 ... Çarsancak, Arguvan, Akçadağ ve Parçikan ahalilerine mürettep kömür miktarının tezyidine ve tekasülü görülenlerin tecziyesine dair *** 21.03.1848 Harput kazasının Perçikan Aşireti dahilinde kain Şevval Uşağı oymağından Mahmud ile Eskiköy karyesi sekenelerinden Hüseyin *** 24.05.1919 Barçikan[Parçikan], Zive ve Herve aşiretleri reisi Halil Efendi'nin davası... deyar heyran
■ Koord: 38° 37' 23'' D, 38° 17' 48'' K
Bozkır ilçe - Bozkır - Konya
1928 📖: Siristad
1914hk 📖: Siristat
cit 📖: Bozkır (idari bölge)
■ Antik Isauria ülkesinin başkenti olan Isaura Vetus ve İsaura Nova (Eski ve Yeni Isaura) kentleri Bozkır ilçesinde, muhtemelen kasabanın güneydoğusundaki Hisarlık ve Işıklar köyleri yakınında bulunmaktaydı. Siristad adının Isaura ile ilişkili olması mümkündür. SN
■ © 06.12.1848 Bozkır kazasına tabi Hoca köyünde pazar kurulması olmayacağından pazarın cuma günleri kazanın ortasındaki Sırıstad kasabasında kurulması hakkında... deyar heyran
■ Koord: 37° 11' 21'' D, 32° 14' 43'' K
Bozok mahalle (Çukur bağ) - Hani - Diyarbakır
1928 📖: Nîribi Aliyan [ Zazaca "yukarı Nirib " ]
cit 📖: Nêrib-i Ulya (aş.)
Zaza-Sünni (Niribi) yerleşimi
■ Nêrıbê Şeynon mezrası. Zazakî (Kirdkî): Nêribê 'Elîyon (Okunuşu: Nêrıbê Eliyon) Nêribij
■ © 26.05.1835 Egil Kazası'nda Nirib Aşireti'nden işe yarayanlarından 98 neferin Said Kavas'la gönderdiğine ve serasker paşaya bil-ifade işe yarayacaklarına dair... deyar heyran
■ Koord: 38° 27' 1'' D, 40° 21' 3'' K
Böğrüdelik mahalle - Cihanbeyli - Konya
1928 📖: Cihanbeyli (idari bölge) [ Türkçe "aş." ]
1926h 📖: Reşadiye|Böğrüdelik [ Türkçe "Sultan Reşat yeri" ]
Özbek yerleşimi
■ 1907’de Türkiye’ye iltica eden bir grup Özbek için Reşadiye adıyla iskân edilmiş, 1934’te adı Böğrüdelik olarak değiştirilmiştir. 1928’den itibaren kısa bir süre Cihanbeyli kaza merkezi oldu. SN
■ © 10.10.1910 Akşehir kazasının Böğrüdelik mevkiinde iskan edilen muhacirinin teşkil eyledikleri karyenin Reşadiye namıyla isimlendirilmesi. deyar heyran
■ Güney Sibirya Tatarı oldukları görüşü hem kendi aralarında hem de kamuoyunda daha yaygın durumdadır. Zira günlük hayatta konuştukları dil Özbek fonetiğinden bayağı uzak. metonio
■ 1928 senesinde Tatar köylerini birleştirip ilçe merkezi kurulmak istenmişti. Manav
■ Koord: 38° 47' 49'' D, 32° 35' 9'' K
Bulanık ilçe - Bulanık - Muş
1928 📖: Kop
1869s 📖: Bulanık (idari bölge)
E E: Gop Կոփ [ Ermenice "çukur/oyuk? taş ocağı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Eski Ermenistan’ın Hark ilinin merkezi olan Gop/Kop kasabası 347 yılında vefat eden Suriyeli Aziz Daniel türbesi münasebetiyle anılır. ■ Önceden ilçe nüfusunun büyük bölümünü oluşturan Ermenilerin bir bölümü 1829 büyük göçünde Rusya tarafına göçmüş, 1895 olaylarında birçoğu topluca Müslümanlığı benimsemişti. 20. yy başlarında birçok köyde Kürtçe konuşan Hıristiyan ve Müslüman aileler bir arada yaşamış görünür. O dönemde boşalan 16 dolayında köye Kafkasya muhaciri Karapapak, Ahıskalı ve Osetler iskan edilmiştir. SN
■ © 15.07.1856 Malazgirt ve Bulanıklar civarındaki köylere Sebki Aşireti'nin iskanından dolayı memnun olunduğu. deyar heyran
■ Bulanık Müslüman mezarlığının altında Ermeni Mezarlığı bulunmaktadır. Etrafı surlarlar ile çevrilmiş olup kısmen tahrip olmuştur. Merkez jandarma karakolunun ana girişleri,eski kilisenin taş sutunlardır.Halen Kado Deresi mevkiinde Eski Ermeni Mezarlıkları, define avcılaarı tarafından tahrip edilmiştir. Serhat Ronî
■ 1935 yılında kasaba merkezinde 76 Kurmanci anadilli Kürt dışında 1.480 kişilik Türkçe anadilli Karapapak nüfus bulunuyordu. 40'lı yılların sonunda Ahıska, Şavşat ve Gümüşhane'den gelen Türklerle daha kozmopolit ve modern bir yapıya kavuşmuş olup 90'lı yıllarda büyük çoğunlukla köyleriyle beraber nüfusu boşalmış ve her yıl çoğu açıdan geriye gitmektedir. Kütük nüfusunda Türk ve Kürt oranı birbirine yakınken ilçe nüfusunun yüzde doksandan fazlası Kürttür. metonio
■ Koord: 39° 5' 32'' D, 42° 15' 59'' K
Bulduk mahalle - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
cit 📖: Bulduk Dede (zaviye)
Kürt-Sünni (Sêfkan) yerleşimi
■ © 13.10.1700 Konya civarında Karinözü kazasında vaki Bulduk Dede Zaviyesi meşihat ve tevliyetinin tevcihine dair Konya Naibi Osman ve Karinözü Kadısı Musa ve Şeyh Bostan ibn-i Mevlana vesaire tarafından yazılan arz. © 13.12.1842 Ankara eyaletinde bulunan Seyifhanlı [Sefkanlı], Şeyh Bezenli, Mikailli ve Tokallar (?) aşiretlerine diğer perakende aşiretlerin iskanları ile nüfuslarının tahriri (kayıt edilmesi). deyar heyran
■ Koord: 38° 57' 28'' D, 32° 45' 2'' K
Bulucan köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
cit 📖: Bulucan
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ © 03.09.1917 Zara kazasına merbut Ümraniye, Beypınarı ve Bolucan nahiyelerindeki ahalinin kamilen [tamamen] Kürdlerden meskûn olunduğuna dair. deyar heyran
■ Koord: 39° 40' 54'' D, 37° 59' 32'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.