haritada ara :   km  
23 bilge yorumu bulundu.
sırala 
Antakya il - Hatay Merkez - Hatay
1946 📖: Hatay (idari bölge)
A870 📖: Antakiya
Y-146 📖: Antioxeía [ Yunanca "Antiokhos yeri" ]
■ Büyük İskender’in ardıllarından I. Selevkos Nikator’un babası onuruna MÖ 300’de adlandırılmıştır. Kentin Türkçe adı Arapçadan uyarlanmıştır; Yunancadan direkt alıntıda *Endügü veya *Endek beklenirdi.* Hatay adı, Geç Hitit döneminde bu bölge için kullanılan Hattena adından esinlenerek Atatürk tarafından üretilmiştir. SN
■ İl merkezinin çoğunluğu Araptir. (Alevi ve Sünni karışık) Türkler önemli azınlığa sahiptir. bilge
■ İl merkezinde etnik yapı; yüzde 30 Arap Alevi, yüzde 30 Sünni Arap, yüzde 30 Sünni Türk, yüzde 10 diğer azınlıklardan oluşmaktadır Berkay Akar
■ Şehirle birleşen yakın kasabalardan ötürü Arap Alevi nüfus belirgindir ancak esas şehir merkezini oluşturan kısmın nispi çoğunluğu Sünni Türklerden oluşur. Antakya şehir merkezinde Sünni Arap varlığı pek yoktur ve diğer azınlıkların 'u bulma gibi bir durumu olduğunu da pek sanmıyorum. MCB
■ Antakya il merkezi 2023 depreminde büyük ölçüde yıkılmıştır. serhad
■ Koord: 36° 12' 13'' D, 36° 9' 22'' K
Artuklu ilçe - Artuklu - Mardin
■ Mardin merkez ilçesine 2014’te Artuklu adı verildi. Selçuklu kumandanlarından Eksük oğlu Artuk’un sülalesi Mardin’de 12.-14. yy’lar arasında hüküm sürmüş ve çok sayıda bayındırlık eseri bırakmıştır. SN
■ İlçe nüfusu 1970’li yıllara dek Araplardan ve Arapça konuşan Süryanilerden oluşmaktaydı. Köylerden alınan göç sonucu günümüzde Kürtler önemli bir orana ulaşmıştır. bilge
■ Koord: 37° 19' 19'' D, 40° 43' 32'' K
Aslanbaba mahalle - Viranşehir - Şanlıurfa
Eski adı: Arslanbaba
Kürt-Sünni (Têrikan) yerleşimi
■ Köy halkı Araptir bilge
■ Koord: 37° 7' 17'' D, 39° 49' 50'' K
Aşağıİncirli mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Aşağıİncirli
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
■ Köy halkı Şeyhanli aşiretine mensup Kürt ve Naim aşiretine mensup Arap nüfustan oluşmaktadır bilge
■ Koord: 37° 34' 17'' D, 39° 5' 10'' K
Bozca mahalle - Viranşehir - Şanlıurfa
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy halkı Kürt olduğunu vurgulamaktadır bilge
■ Koord: 37° 12' 0'' D, 40° 1' 0'' K
Buğdayhüyük mahalle - Karaköprü (Akziyaret bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Bağdahöyük
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Karaköprü ilçesine bağlı tek yerli Zaza yerleşimidir. bilge
■ Koord: 37° 25' 29'' D, 38° 36' 25'' K
Cülmen mahalle - Karaköprü (Akziyaret bucağı) - Şanlıurfa
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
■ Eskiden tamamına yakını Türklerden oluşmaktaydı. Şimdi Türk ve Kürt karışık bilge
■ Şexan aşiretine mensup Kürttür. Köy Muhtarı HDP'lidir. serhad
■ Koord: 37° 21' 4'' D, 38° 47' 47'' K
Defne ilçe - Defne - Hatay
■ 2014’te Antakya merkez ilçesinden ayrılan yapay ilçedir. İlçe sınırları içindeki Harbiye kasabasının antik adı olan Daphne kullanıldı. SN
■ Hatay'da Arap Alevilerin en yoğun olduğu ilçedir. bilge
■ Koord: 36° 11' 18'' D, 36° 8' 52'' K
Güzelköy mahalle - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖: Bahri | Tayyibe [ Arapça tayyibe "güzel" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Ağır Araplaşmış Türkmen yerleşimi bilge
■ Koord: 37° 6' 23'' D, 39° 1' 44'' K
Han mahalle - Ceylanpınar - Şanlıurfa
■ Neredeyse eşit oranlarda Arap ve Kürt nüfustan oluşmaktadır bilge
■ Koord: 36° 57' 0'' D, 40° 11' 54'' K
Hanyolu mahalle - Altınözü (Şenköy bucağı) - Hatay
1806 📖: Hayni/Hayno
■ Köy Arap, Kürt ve Türk vatandaşlardan oluşmaktadır. metonio
■ Ağır Türkleşmiş Kürt yerleşimi bilge
■ Koord: 36° 2' 20'' D, 36° 11' 18'' K
Harran ilçe - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1968 📖: Altınbaşak
A870 📖: Xarrân
Y17 Y535 📖 📖: Karrhai / Kárai
As-1274 📖: Harrânu
Müslüman Arap yerleşimi
■ Harran’daki Ay Tanrısı mabedi Babil ve Asur kaynaklarında MÖ 19. yy’dan itibaren anılır. Babil’in son hükümdar sülalesi (MÖ 7. yy) Harranlı idi. Roma çağında Kuzey Suriye!nin en önemli kenti ve MS 8. yy’da bir süre Emevi Halifeliğinin başkenti idi. Daha sonra terk edilen ören yerinde şimdiki yerleşim yakın dönemde ortaya çıkmıştır. SN
■ İlçe merkezi ve köylerinin tamamı Sünni Araplardan oluşmaktadır bilge
■ Kuzey Mezopotamya'nın kadim yerleşim yerlerindendir. İlçe halkının tamamına yakınını Arap kökenli vatandaşlar oluşturur. Dünya'nın hâlâ yaşanılan en eski kentlerinden biridir. metonio
■ Koord: 36° 51' 54'' D, 39° 1' 34'' K
Hassa ilçe - Hassa - Hatay
1878 📖: Hassa [ Türkçe hassa taburu "seçkin muhafız birliği" ]
■ 20. yy başında kısmen Türk yerleşimi. Kısmen Türk yerleşimi
■ Derviş Paşa komutasında 1865’te Gâvurdağı aşiretlerini tedip harekâtı sırasında idari merkez olarak kurulmuş ve Hassa taburları onuruna adlandırılmıştır. Asi Nehrinin batısında 19. yy'da kurulmuş Türk köyleri vardır. Nehrin doğusu 1930'lara dek konargöçer Kürt aşiretlerinin kontrolündeydi. Bu alanda Cumhuriyet döneminde çok sayıda yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ Bintaş, Mazmanli, Sugediği, Çinarbasi ve Aşağıfakilli köyleri Kürt, geriye kalan tüm yerleşimler ve ilçe merkezi dahilinde Türk ilçesidir siyahgölge
■ Çoğunluğu Türk olan ilçede azınlık olarak Kürtler de yaşamaktadır. bilge
■ Koord: 36° 47' 57'' D, 36° 31' 8'' K
Kadirli ilçe - Kadirli - Osmaniye
1915hb 📖: Kars Pazarı
1573t 📖: İsneyn Bazarı [ Türkçe "ikiler pazarı" ]
1530d 1865 📖: Kars-ı Zulkadriye [ Türkçe "Dulkadir Beyliği Kars'ı" ]
E1274 📖: Kars
Y550 📖: Flaviopolis | Flavias [ Yunanca "Flavia kenti" ]
Türk yerleşimi
■ MS 74 yılında imp. Vespasianus tarafından kurulan kente, kurucusunun soy adından dolayı Flaviopolis veya Flavias adı verilmiştir. ■ İlk kez 13. yy sonlarında kaydedilen Kars adının kaynağı meçhuldür. Kars kökenli olan Rupenyan soyundan Kilikya hükümdarları ile ilgili olabilir. 1920’lere dek bu isim kullanılmıştır. SN
■ Küçük bir Kürt azınlığı haricinde tamamı Türk-Sünnidir. bilge
■ Koord: 37° 22' 8'' D, 36° 5' 53'' K
Karataş ilçe - Karataş - Adana
1917h 📖: İskele
Y17 Y550 📖 📖: Mágarsos [ Anadolu Dilleri ]
■ Kısmen Arap Alevi yerleşimi
■ Karataş (şimdi Küçükkarataş) köyünün İskele mevkiinde kurulmuş yeni yerleşimdir. Antik Magarsos öreni bugünkü kasabanın güneybatısında, Fener mevkii yakınındadır. SN
■ Karataş ilçe merkezinin yüzde altmış beşi Alevi Arap, yüzde otuz beşi Sünni Türktür. metonio
■ Çoğunluğu Arap Alevi olan ilçede önemli olarak Türkler, azınlık olarak Kürtlerde bulunmaktadır bilge
■ Koord: 36° 33' 48'' D, 35° 22' 46'' K
Mahmutlu mahalle - Kırıkhan - Hatay
1918h 📖: Mahmudlu
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Çoğunluğu Türk olan köyde azınlık olarak Kürtler de mevcuttur bilge
■ Koord: 36° 29' 31'' D, 36° 23' 14'' K
Pınarbaşı mezra (Yeşilyurt bağ) - Tut - Adıyaman
1919h 📖: Muş
■ Bazı kaynaklarda Kürt bazı kaynaklarda Türk bilge
■ Koord: 37° 44' 15'' D, 38° 2' 19'' K
Samandağı ilçe - Samandağı - Hatay
1948g 📖: Samandağı [ Arapça cebel samˁan "Aziz Simeon Dağı" ]
1946 📖: Yukarı Alevışık
1910hk: Levşiye (köy)
A1154 1946 📖 📖: Süveydiye [ Arapça "karaca" ]
Y-146 📖: Seleukeía (Pieria) [ Yunanca "Selevkos (kral) kenti" ]
■ 20. yy başında Arap Alevi yerleşimi. Şimdi Arap Alevi yerleşimi
■ İskender’in ardıllarından I. Selevkos’un kurduğu kent, Antakya’nın limanı olarak önem taşımıştır. Arap ve Osmanlı dönemlerinde Süveydiye adı kullanılır. Şimdiki kasaba, antik Seleukia limanından birkaç km. içeride olan Levşiye/Alevışık köyü çevresinde gelişmiştir. Levşiye adı Selevkía’dan evrilmiş olmalıdır. 2 Ocak 1948’de Samandağı adıyla ilçe yapıldı. • Samandağı ilçesi Türkiye’nin Nusayri (Arap Alevi) topluluğunun ana merkezidir. İlçe nüfusunun tamamına yakını Nusayri olup genellikle sol siyasi partileri destekler. Ayrıca Hıristiyan Arap ve Ermeni azınlıklar bulunur. SN
■ Hatay'da Arap Alevilerin en yoğun olduğu ilçedir. bilge
■ Koord: 36° 5' 13'' D, 35° 58' 16'' K
Sancar mahalle - Yeşilli - Mardin
1928 📖: Tixûb [ Kürtçe "sınır, kenar" ]
Kürt-Sünni (Kalenderan) yerleşimi
■ Kürt köyü 2015 Seçim Sonuçları MHP 0, HDP 159, SAADET 0, CHP 4, AKP 27 bilge
■ Koord: 37° 18' 29'' D, 40° 52' 53'' K
Savur ilçe - Savur - Mardin
K 📖: Stewr
A1220 📖: Ṣawr
Y553 Y610 📖 📖: Saúras / Tzaúras [ Süryanice Ṣawro "sur, hisar" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Müslüman Arap/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bugünkü ilçe eski Avine (Sürgücü) ve asıl Savur bölgelerini kapsar. Merkez kasabada 19. yy başına dek Ermeni ve/veya Süryaniler egemen iken bu tarihten sonra kaza merkezi Müslüman Arap kimliğine bürünmüş, kalan Hıristiyan nüfus ise yakındaki Kıllıth kasabasına yerleşmiştir. ■ Gerek Süryani gerek Arap kaynaklarında sad harfiyle Sawr yazılır. Kürtçe Stewr adı yakın çağda yakıştırma yoluyla ortaya çıkmış olmalıdır. SN
■ Savurun Kürtçe ismi olan Stewr Kürtçe'de "Kısır, sert" manasına gelir. Bu durumda toprak için kullanılmıştır. LakedemonianZvingi
■ Yüzde 55 Kürt, yüzde 45 Arap Memedali
■ İlçe nüfusu 1970’li yıllara dek Araplardan ve Arapça konuşan Süryanilerden oluşmaktaydı. Köylerden alınan göç sonucu günümüzde Kürtler çoğunluktadır. Ancak buna rağmen Arap nüfusu önemli orandadır. bilge
■ Koord: 37° 32' 15'' D, 40° 53' 16'' K
Toprakkale ilçe - Toprakkale - Osmaniye
1928 📖: Til Hamdun
S1154 📖: Tell Hamdûn [ Arapça "Hamdanlar höyüğü" ]
Türk yerleşimi
■ 10. yy'da Hamdani hanedanından Seyfüddevle'nin yaptırdığı kale 12. yy'da Saint Jean Şövalyelerinin mülküydü. 1154 yılında Konya Sultanı Mesud’un saldırısına uğradı. 1224 yılından sonra yüz yılı aşkın süre Kilikya Ermeni krallarının yönetiminde kaldı. 1337'de Memlukler ele geçirdi. SN
■ Küçük bir Kürt azınlığı haricinde tamamı Türk-Sünnidir. bilge
■ Tamamına yakını Sünni Türk olup eskiden Ermeni olup Türkleşmiş aileler mevcuttur. metonio
■ Koord: 37° 3' 50'' D, 36° 8' 48'' K
Yayladağı ilçe - Yayladağı - Hatay
1526t 1937fh 📖 📖: Ordu
■ 20. yy başında Türk/Müslüman Arap yerleşimi. Türk/Müslüman Arap yerleşimi
■ Cebel-i Akra ilçeye adını veren dağın adıdır. Öteden beri Ordu adını taşıyan ilçe merkezine 1940'ta Yayladağı adı verildi. SN
■ Hatay'da Sünni Türklerin en yoğun olduğu ilçedir bilge
■ Ezici çoğunluğu Türk olan ilçede Araplar çok küçük bir azınlığa sahiptir. Berkay Akar
■ Hatay'da, Türkmen nüfusunun en bariz olduğu ilçelerden olup, tamamına yakını Türklerden oluşmaktadır. gölge
■ Koord: 35° 54' 8'' D, 36° 3' 49'' K
Yeşiltepe mahalle - Ceylanpınar - Şanlıurfa
hl 📖: Ebbes
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Birkaç Arap ailenin dışında tamamına yakını Kürtlerden oluşmaktadır bilge
■ Koord: 36° 56' 9'' D, 40° 12' 29'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.