haritada ara :   km  
25 gölge yorumu bulundu.
sırala 
Adilcevaz ilçe - Adilcevaz - Bitlis
1282 📖: Âdelcewz
E1075 📖: Ardzge [Artske] Արծկե
A947 📖: ḍât el-Cewz [ Arapça "ceviz düzü" ]
Türk/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ermenice kaynaklarda Artske/Ardzge adı kullanılır. Arapça isim 890 yılı dolayında kısa ömürlü bir beylik adı olarak belirmiştir. ■ İlçeye bağlı köylerden dördü eski Türk köyüdür. Diğerlerinin çoğu Haydaranlı Kürtlerine aittir. SN
■ Çoğunluk Kürtlerden oluşmaktadır. Azınlık olarak Türk ve Çerkezler mevcuttur.
■ İlçe merkezinin şu anki haliyle %65i Türk/Türkmen, %35i Kürd kökenlidir. Danacı/Uri ve Yıldız/Mastafa köyleri halen Türk çoğunlukludur, Çanakyayla, Harmantepe ve Süphan köyleri bir dönem Türk nüfusluyken Kürtleşmiştir. Erikbağı ise İran kökenli Küresünnilerle meskunken yine Kürtler çoğunluk haline gelmiştir. Ayrıca Yıldız köyünün Türkleşmiş Kürt veya Çerkes olduğu iddiası yanlıştır. Kürt çoğunluklu kırsal bölgede Kürtler nasıl Türkleşsin? Ya da Yolçatı ve Aygırgölü'deki Çerkesler Çerkes benliğini korurken Yıldız köyündekiler nasıl birden Türkleşip Türküm desin? metonio
■ Çoğunluğu Türk olan ilçede önemli olarak Kürtlerde yaşamaktadır gölge
■ Koord: 38° 48' 17'' D, 42° 44' 7'' K
Ahlat ilçe - Ahlat - Bitlis
Y952 📖: Xliát
A870 A1220 📖 📖: Xilâṭ / Xlat
E788 📖: Xlat Խլաթ
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Türk/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Erken Ermeni kayıtlarında Pıznunyats Kağak adıyla Pıznunik ilinin merkezidir. 12. yy’da Şah-ı Armen unvanlı İslam beylerinin başkenti idi. 1556 tarihli Osmanlı tahririnde Ahlat kasabası İslam-Ermeni karışık, köylerin ise üçü İslam ve diğerleri gayrimüslim görünür. 20. yy başında nüfusun yarıdan biraz azı Ermeni idi. Şimdi ilçe merkezi ağırlıkla Türk, köyler Kürttür. ■ Adın `yaban armudu` anlamında ahlatla ilişkisi yoktur. İslam kaynaklarında Arapça axlat `karışıklar` olarak yorumlanır. SN
■ Çoğunluk Türklerden oluşmaktadır. Azınlık olarak Kürt ve Çerkesler mevcuttur.
■ Ukraynadan getirtilen 72 Ahıskalı âilenin geçtiğimiz yıllarda Üzümlü içine veya belli bir mahallesine toplu iskânı gerçekleşmiştir. Manav
■ 20. yüzyılın başında Ahlat'ın merkez mahallesindeki 200 haneden 185'i Müslim, 15'i Ermeni'dir. metonio
■ İlçe merkezi yaklaşık eşit oranlarda Türk ve Kürt nüfustan oluşmaktadır gölge
■ Koord: 38° 45' 19'' D, 42° 29' 38'' K
Altınboğa mahalle - Andırın (Çokak bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖: Altınboğa
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Köy halkı Abhaz topluluğuna mensup Sünni Çerkeslerden oluşmaktadır gölge
■ Koord: 37° 37' 49'' D, 36° 20' 59'' K
Arslanlı mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖: Şebük
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Arslanlı köyü Türkmendir. köye bağlı han mahallesi Türkmen ve Kürt karışık Melih BARAZ
■ Çoğunluğu Kürt olan köyde az miktarda Türk aileler mevcuttur metonio
■ Kürt ve Türk karışık (Nüfus: 818) 24 Haziran 2018 seçim sonuçları: MHP 60 iYi Parti 7 HDP 118 CHP 14 AKP 109 gölge
■ Köyün tamamı Kürt nüfustan oluşmaktadır. Türk köyleri Bireciğin Fırat kenarında yer almaktadır. serhad
■ Koord: 36° 59' 11'' D, 38° 6' 7'' K
Biçin mahalle - Nurhak - Kahramanmaraş
■ Çamrak ve Haramideresi adlı iki mezrası vardır. SN
■ Köyün tamamı Alevi mezhebinden olup iki sülale Cerit Türkmenidir, bir sülale ise Nurhak ilçe merkezinden gelen Türkmenlerdir. Geri kalan sülaleler Kürttür, çoğunluğu Sinemilli Konfederasyonundandır. metonio
■ Çoğunluğu Alevi Kürt olan köyde azınlık olarak Alevi Türk nüfusta mevcuttur gölge
■ Koord: 37° 55' 14'' D, 37° 24' 4'' K
BüyükSalkım mahalle - Karaköprü (Akziyaret bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖: Salxan yk.
1530d: Salkımoğlu
Kürt-Sünni (Badıllı) yerleşimi
■ Köy halkı Badilli aşiretine mensup Kürt olduğunu vurgulamaktadır. gölge
■ Köylüler Badıllı aşiretine mensuptur. Badıllı/Beğdilli aşireti kimilerine göre Türkmen kimilerine göre Kürttür. metonio
■ Koord: 37° 21' 53'' D, 38° 53' 58'' K
Çağlayancerit ilçe - Çağlayancerit (Ağabeyli bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖: Çağlayan Ceridi [ Türkçe Cerid "aş." ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ 1986’da belediye, 1987’de ilçe oldu. İlçe halkı geçmişte yarı-bağımsız beylik oluşturan Cerid Türkmenleri olup çoğunluğu Alevidir. SN
■ İlçe merkezinin tamamına yakını Sünni Cerit Türkmenleridir. Köylerde ise birkaç Kürt(Alevi ve Sünni karışık) köyü haricinde Sünni Cerit Türkmenleridir gölge
■ Koord: 37° 45' 3'' D, 37° 17' 34'' K
Çakallı mahalle - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖: Çakallı [ Türkçe ]
Kürt-Sünni (Çakallı) yerleşimi
■ © Tarih: 21/Ş /1266 (Hicrî) Maraş eyaletinde Sinemlü [Sinemilli], Kılıçlı, Çakallı ve Atumlu [Atmanlu] aşiretleri ... deyar heyran
■ Çakallı aşiretine mensup Sünni Hanefi Kürt köyü Bilgi
■ Kürt-Sünni köyü 24 Haziran 2018 seçim sonuçları: MHP 0 iYi partisi 0 HDP 226 CHP 3 AKP 16 gölge
■ Koord: 37° 25' 6'' D, 37° 59' 30'' K
Çamlıca mahalle - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
1968 📖: Baluşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Onikişubat ilçesine bağlı tek yerli Kürt yerleşimidir. gölge
■ Koord: 37° 57' 16'' D, 36° 43' 53'' K
Eyyübiye ilçe (Urfa bağ) - Eyyübiye - Şanlıurfa
2000 📖: Eyüpkent
1665 📖: Eyyübiye (mah)
■ Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Semte adını veren Hz. Eyyüb camii ve türbesi, Hıristiyanlık döneminde ünlü olan tabip azizler Kosmas ve Damianos kilisesi yerindedir. Urfa kentinin güney kesimini kapsayan Eyyübiye ilçesi 2012’de yaratıldı. SN
■ Çoğunluğu Arap olan ilçede azınlık olarak Kürt ve Türklerde yaşamaktadır. gölge
■ Koord: 37° 7' 55'' D, 38° 47' 47'' K
Gercüş ilçe - Gercüş - Batman
1941ha 📖: Kefercos
1928 📖: Gercüş / Gercos (idari bölge)
S1881 📖: Kfargawze [ Süryanice "sığınak köyü" ]
A1220 📖: Kercawş
■ 20. yy başında Süryani/Kürt-Sünni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Kercos/Gercos şimdiki Akburç (Kalegercüş) köyüdür. ■ Arapça Cawz `ceviz` sözcüğüyle tefsiri hurafeden ibarettir. `Sığınak` anlamına gelen Süry gaws, Arapçada cawş şeklini verir (Arapça cawşan = cevşen sözcüğü aynı Süryanice kaynaktan türemiştir). SN
■ Çoğunluğu Kürt olan ilçe merkezinde azınlık olarak Araplar da yaşamaktadır gölge
■ Koord: 37° 33' 55'' D, 41° 23' 10'' K
Güroymak ilçe - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928 📖: Çukur + Kümbet (idari bölge)
1556b E1902 📖 📖: Norşîn/Norşén [ Ermenice "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Kürt-Sünni/Müslüman Arap yerleşimi
■ Kaza adı Ermenice olmakla beraber nüfus 16. yy tahririnden itibaren Kürt ve İslam görünür. Şeyh Abdurrahman-ı Tâğî'nin 1875 dolayında kurduğu dergah Kürt diyarında Nakşibendi-Halidi geleneğinin önemli bir merkezi olmuştur. ■ Eski Norşen (Çukur) şimdiki kasaba merkezinin 1 km kadar güneydoğusundadır. SN
■ Çoğunluğu Kürt olan ilçede azınlık olarak Araplar da yaşamaktadır gölge
■ Koord: 38° 34' 38'' D, 42° 1' 9'' K
Gürsel mahalle - Nurhak - Kahramanmaraş
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köy halkı Alevi-Kürt gölge
■ Koord: 37° 54' 14'' D, 37° 15' 58'' K
Halfeti ilçe - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖: Xalfeti [ Arapça xalîfetî "halifeli" ]
Kürt-Sünni/Türk yerleşimi
■ Tarihi kasabanın büyük bölümü baraj gölü altında kalmıştır. Eski Karaotlak ve Yeşilören köyleri mevkiinde yeni ilçe merkezi inşa edilmektedir. SN
■ Türkiyedeki Halfetililerin kabaca yarısı Kürt, yarısı Türktür. Ancak iç ve dış göçler neticesinde bugün ilçe nüfusunun %60 civarı Kürtlerden oluşuyor. Türkmen köylerinin büyük çoğunluğu Antep'e ve Adana'ya göç etti. metonio
■ Geçmişte Türkmen yerleşimi olan Halfeti ilçe merkezinde bugün Kürt nüfusu yüzde 70 oranındadır. Türk nüfus ise önemli azınlık olarak yüzde 30 dur. Bilgi
■ Eskiden Türk ve Kürt karışık iken Türklerin göç etmesi ile birlikte günümüzde çoğunlukla Kürtler azınlık olarak ise Türkler yaşamaktadır. gölge
■ Koord: 37° 14' 45'' D, 37° 52' 4'' K
Hasankeyf ilçe - Hasankeyf - Batman
A870 📖: Hısn el- Kîfa
Y553 Y610 📖 📖: Risképhas [ Süryanice rêşkêphâ "kayabaşı" ]
S500~ 📖: Hesno-d'kîpho [ Süryanice "kayakale" ]
Y17 📖: Kêpha [ Süryanice kêphâ "kaya" ]
■ Strabon ve diğer Roma kaynaklarında Yun Kêpha biçimi zikredilmiştir. Adını yerli kayadan oyulmuş olan ünlü kalesinden alır. SN
■ Çoğunluğu Kürt olan ilçe merkezinde önemli olarak Araplarda yaşamaktadır gölge
■ Koord: 37° 42' 43'' D, 41° 25' 0'' K
Kozluk ilçe - Kozluk - Batman
K 📖: Hezo
E1902 📖: Hızu
K1597 1665 📖 📖: Hazzo [ Kürtçe ˁİzzeddîn? ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Müslüman Arap/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Sason beyi İzzeddin soyundan gelenlerin Kürtçe Azzani adıyla anıldığını ve daha sonra Hazzo’da hüküm sürdüklerini Şerefname aktarır. Kozluk ilçe nüfusunu oluşturan aşiretlerin bir bölümü eski Kürt, birkaçı ise son 120 yıl içinde Kürt kimliğini benimsemiş Ermeni kökenlilerdir. SN
■ İlçe ikiye ayrılır. Hezoya Kevin (Eski Kozluk), Hezoya Nû (Yeni Kozluk) diye adlandırılır. BOTAN
■ Çoğunluğu Kürt olan ilçe merkezinde azınlık olarak Araplar da yaşamaktadır gölge
■ Koord: 38° 11' 36'' D, 41° 29' 17'' K
Maşuk mahalle - Karaköprü - Şanlıurfa
1928 📖: Maşuk
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Arap, Kürt ve Türk karışık yerleşimi siyahgölge
■ Köyün çoğunluğu Kürt olup birkaç Arap ailede mevcuttur. gölge
■ Koord: 37° 14' 4'' D, 38° 45' 59'' K
Mutki ilçe - Mutki - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖: Meretağ/Miritağ [ Ermenice/Kürtçe "mîr/bey mahallesi" ]
1665 📖: Modkî (dağ)
K1597 📖: Modkan (aş.)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürt-Sünni/Zaza-Sünni yerleşimi
■ Modki/Modkan ilçe merkezi 1938’de Misi (Açıkalan) köyünden Miritağ’a taşındı. Asıl Mutki/Motkan kazası bugünkü ilçenin güney kesimini kapsar. Kavakbaşı (Xuyt) ayrı kazadır. SN
■ Çoğunluğu Kürt olan ilçede önemli olarak Araplarda yaşamaktadır. gölge
■ Koord: 38° 24' 33'' D, 41° 55' 18'' K
Öğütlü köy - Tut - Adıyaman
1919h 📖: Gazikân [ Kürtçe "tepecikler" ]
■ Türk ve Kürt karışık olup Türkler nispi çoğunluğa sahiptir gölge
■ Neredeyse eşit oranlarda Kürt ve Türk nüfustan oluşmaktadır metonio
■ Koord: 37° 46' 11'' D, 38° 0' 5'' K
Sason ilçe - Sason - Batman
1928 📖: Kabilcevz / Kabilcoz [ Arapça ]
E1912 📖: Xabılcoz
E630 📖: Sanasunk / Sasunk (idari bölge) [ Ermenice "Sanasar (öz.) ülkesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Bölge ve beylik adı olarak 7. yy’dan itibaren kaydedilmiş olan Sasun/Sanasunk, bugünkü Sason’a ilaveten Kulp, Talvorik, Hazo (Kozluk), Xuyt (Mutki) ile Geliguzan (Muş güneyi) bölgelerini içerir. Efsaneye göre bölge adını Asur kralının oğlu olan Sanasar’dan alır. Sanasar oğlu Mher ile torunu Tavit’in serüvenlerini anlatan Sasunlu Tavit destanı, Ermeni halk edebiyatının en ünlü eserlerindendir. • 1891 ve 1904’teki iki isyandan sonra yerle bir edilen ilçe, 1925’te yeniden devlet güçlerinin saldırısına uğramış ve nüfusun büyük bölümü Türkiye’nin çeşitli yerlerine sürülmüştür. Kabilcoz köyü 1925’te ilçe merkezi olmuştur. ■ Halen nüfusun egemen unsuru olan Arapların çoğunlukla Ermeni dönmesi olduğu söylenir. SN
■ Efsaneler bir kenara bırakılırsa, muhtemelen Ermenice versiyon olan Sasun - Sasunk ismi erken dönem Arap tarihçilerin bahsettiği Zozan bölgesinden gelmedir. Arap tarihçilerin bahsettiği Zewzan-Zozan bölgesi içinde bulunması da bu iddiayı kuvvetlendirmektedir. Zozan kelimesi,Kurmanci'de yayla demektir. Bölgenin topografik özellikleri göz önüne alındığında en mantıklı açıklama budur. Sanasar -Sanasunk- Sasunk dönüşümü zayıf bir iddiadır. Imwastingmylife
■ Çoğunluğu Kürt olan ilçe merkezinde önemli olarak Araplar da yaşamaktadır. gölge
■ Koord: 38° 20' 8'' D, 41° 25' 8'' K
Tepecik köy - Tut - Adıyaman
1919h 📖: Terentil
■ Türk ve Kürt karışık olup Türkler nispi çoğunluğa sahiptir. gölge
■ Neredeyse eşit oranlarda Kürt ve Türk nüfustan oluşmaktadır. metonio
■ Koord: 37° 48' 14'' D, 38° 2' 4'' K
Ünlüce köy - Tut - Adıyaman
1977rh 📖: Kemolar
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yaylımlı (Sallak) köyünden ayrılarak müstakil köy statüsü kazandı. SN
■ Türk ve Kürt karışık olup Kürtler nispi çoğunluğa sahiptir gölge
■ Köylülerin tamamına yakını Kürtlerden oluşmaktadır. metonio
■ Koord: 37° 46' 41'' D, 37° 58' 37'' K
Yayladağı ilçe - Yayladağı - Hatay
1526t 1937fh 📖 📖: Ordu
■ 20. yy başında Türk/Müslüman Arap yerleşimi. Türk/Müslüman Arap yerleşimi
■ Cebel-i Akra ilçeye adını veren dağın adıdır. Öteden beri Ordu adını taşıyan ilçe merkezine 1940'ta Yayladağı adı verildi. SN
■ Hatay'da Sünni Türklerin en yoğun olduğu ilçedir bilge
■ Ezici çoğunluğu Türk olan ilçede Araplar çok küçük bir azınlığa sahiptir. Berkay Akar
■ Hatay'da, Türkmen nüfusunun en bariz olduğu ilçelerden olup, tamamına yakını Türklerden oluşmaktadır. gölge
■ Koord: 35° 54' 8'' D, 36° 3' 49'' K
Yeşiltepe mahalle - Andırın (Çokak bucağı) - Kahramanmaraş
1960 📖: Kavlaktepe
1928 📖: Kümbetir
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Köy halkı Abhaz topluluğuna mensup Sünni Çerkeslerden oluşmaktadır gölge
■ Koord: 37° 38' 31'' D, 36° 22' 47'' K
Yeşilyurt köy - Tut - Adıyaman
1928 📖: Mezrea
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yeşilyurt köyü Mezrea ve Muş mezralarının birleştirilmesi ile kurulmuştur. Köy halkı Türkmen'dir. Cemil
■ Türk ve Kürt karışık olup Kürtler nispi çoğunluğa sahiptir gölge
■ Koord: 37° 45' 1'' D, 38° 1' 31'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.