haritada ara :   km  
163 Cemil yorumu bulundu.
1 | 2
sırala 
Adaköy mahalle - Gürsu - Bursa
1521t 📖: Adaköy
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köy halkı esasen Manavdır. Lakin Dersim İsyanına destek veren Erzincan'dan Alevi-Türk nüfusu ve Tunceli'den ise Alevi-Zaza nüfusu köye iskan edilmiştir. Cemil
■ Koord: 40° 13' 53'' D, 29° 13' 10'' K
Ağaçlı mahalle - Mustafakemalpaşa (Söğütalan bucağı) - Bursa
1928 📖: Minavya
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyün eski adı Mineyva'dır. Köyün bir diğer adı da Süle'dir. Osmanlı tahriri defterlerinde Veşan-ı Süle adıyla görülmektedir. Köyü 16. yüzyılda Rumeli'den iskan edilen Hristiyanlardır. Hristiyanların tekrardan Rumeliye dönemsi ile birlikte köye Alevi mezhebinden Yörükler yerleşmiştir. Alevi olmaları sebebiyle yöredeki Sünni mezhepten Yörükler tarafından dışlanmaktadırlar. Cemil
■ Koord: 40° 1' 47'' D, 28° 38' 27'' K
Ağaköy mahalle - Gürsu - Bursa
1911h 📖: Ağaköy
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Mahallede hem Bulgaristan'dan gelen Alevi-Türkler hem de 1938 Dersim Sürgünü Alevi-Zazalar vardır. Mursallı
■ Köy halkı Manavdır. Bulgaristan'dan Bektaşi Muhacir Türkler gelmiştir. Ardından Dersim İsyanından sonra Tunceli'den Alevi-Zazalar köy iskan edilmiştir. Cemil
■ Koord: 40° 14' 53'' D, 29° 10' 1'' K
Ağva mahalle - Şile (Yeşilçay bucağı) - İstanbul
1968 📖: Yeşilçay
1902hk 📖: Ağva
İt1296 📖: Dipotamos [ Yunanca "ikidere" ]
Y130 📖: Melainos Ákrê (burun) [ Yunanca "kara burun? Melen burnu?" ]
■ Türkçe adı belki Akra > Ağra biçiminden evrilmiş olabilir. Türkçe Akova > Ağva mümkündür. İtalyanca Acqua (`su`) adından türetilmesi fantezidir. SN
■ Ağva'ya 14. yüzyılın ikinci yarısından sonra Osmanlı tarafından Konya, Karaman ve Kırşehir'den getirtilen Türkmen boyları iskân edilmiştir. Bugünkü Ağvalılar da onların torunlarıdır. M. Hakan
■ Ağva'ya 14. yüzyılın ikinci yarısından sonra Osmanlı tarafından Konya, Karaman ve Kırşehir'den getirtilen Türkmen boyları için kaynak ekleyiniz. Yerli Manav soyunun içinde manavlaşan Kürt hatta Macar sülâle isimleri görülmesi buna işârettir. Manav
■ Kaynak 1: https://agvabeyazev.com/agva-hakkinda/Kaynak 2: https://tr-tr.facebook.com/akcakese/posts/10155206001070711:0Kaynak 3: https://yasin.ilcebay.com/agva-istanbul/Manavların mikro milliyetçilik yapması çok gülünç kalıyor. Manav denilen kesim Osmanlı döneminde köylerde ve kentlerde yaşayan Türkmenler için söylenegelmiş bir tabir olup ziraat ve zanaat işleri ile uğraşmalarıyla bilinirler. Manavlar öz be öz Türkmendirler. Cemil
■ Koord: 41° 8' 17'' D, 29° 51' 27'' K
Akbulak köy - Akyaka - Kars
E1880 1928 📖 📖: Akbulak [ Türkçe ]
Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köy halkı Azeriler ile Terekemelerden oluşmaktadır. Köydeki Azeriler ve Terekemeler Ermenistan'ın Şirak vilayetinden gelmişlerdir. Cemil
■ Koord: 40° 49' 36'' D, 43° 39' 21'' K
Akçaağıl köy - Kırşehir Merkez - Kırşehir
1926h 📖: Ağcağıl
■ Köy halkı Beğdili Boyuna bağlı KaracaKurt Aşiretine mensup Türkmenlerdir. Köy halkı Milliyetçi olmakla birlikte, Geleneklerini ve kültürlerini devam ettirmektedirler. Cemil
■ Koord: 39° 1' 41'' D, 34° 12' 46'' K
Akçakent ilçe - Akçakent - Kırşehir
1925h 📖: Isıtma | Şehri Cedid [ Türkçe Şehri Cedid "yenikent" ]
Ç1920~ 📖: Karmızey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Besleney) yerleşimi. Kısmen Türkmen yerleşimi
■ İlçe halkı günümüzde Bayındır boyuna bağlı Tülek Aşiretine mensup Türkmenlerden meydana gelmektedir. Akçakente yerleşen Çerkesler Kırşehir'de Akpınar ve Akçakent ilçelerindeki Türkmenlerle yoğun akrabalıklar gerçekleştirmiştir. Cemil
■ Koord: 39° 37' 32'' D, 34° 5' 47'' K
Akçakışla köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928 📖: Akçakışla
1926h 📖: Emlek/Emlak (idari bölge)
1530t 📖: Emlak (idari bölge)
■ Osmanlı döneminde Emlak veya Emlek adı verilen idari birim Cumhuriyet döneminde Akçakışla nahiyesi/bucağı adını almıştır. Emlak adının Tr `şifacı` anlamına geldiği iddia edilen Emlek sözcüğünden geldiği rivayeti dayanaksız görünüyor. SN
■ Kasaba halkının soyu Yozgat taraflarından gelen Tatarlar ile Kayseri'den gelen Avşar Türkmenlerine dayanır. Cemil
■ Koord: 39° 32' 14'' D, 36° 20' 17'' K
Akçalar köy - Arpaçay - Kars
1928 📖: Akçalar
E1918 📖: Xoroşoye [ Rusça "güzelköy" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Akçalar köyü Arpaçay ve civarında Keçebörk adıyla bilinir. Keçebörk esasen Yerlilerin yaşadığı bir köydür. Fakat sonraları hem Ermenistan'ın Şirak vilayetinden gleen Terekemeler hem de Erivan'dan gelen Kürtler köye yerleşmiştir. Günümüzde Yerli, Kürt ve Terekeme yerleşimidir. Cemil
■ Koord: 40° 46' 28'' D, 43° 17' 56'' K
Akıncılar mahalle - İnegöl - Bursa
1521t 📖: Kadimî
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Sultan Murad Hüdavendigar döneminde bölgeye iskan edilen Türkmenler köyü ilk olarak Hüseyinhisarı adıyla kurmuştur. Daha sonraları Kadimi adını alan köye Cumhuriyet devrinde Akıncılar adı verilmiştir. İnegöl'ün 10 km kuzeybatısında bulunmakta olup, ilçenin en tarihi yerleşimlerinden birisidir. Cemil
■ Koord: 40° 6' 39'' D, 29° 23' 43'' K
Akkeçili mahalle - Alaşehir - Manisa
1928 📖: Akkeçili
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı 1950'li yıllarda Kütahya taraflarından gelen Kayı Türkmenleridir. ['Kayı Türkmeni' ifadesi hemen her örnekte örtülmek veya çarpıtılmak istenen bir geçmişe işaret eder. - SN] Cemil
■ Koord: 38° 22' 46'' D, 28° 29' 7'' K
Akkışla ilçe - Akkışla - Kayseri
1928 📖: Kuzugüdenli
1925h 📖: Akkışla (idari bölge)
1900~ 📖: Canalı
Türkmen (Kuzugüdenli) yerleşimi
■ Akkışla ilçe halkının tamamı Bayındır ve Bayat Boylarına bağlı Kuzugüdenli Aşiretine mensup Türkmenlerdir. Akkışla'nın yoğurdu, kilimi meşhurdur. Her sene ilçe de bulunan Üsküdar Yaylasında Türkmen Şöleni düzenlenmektedir. Cemil
■ Koord: 39° 0' 0'' D, 36° 10' 12'' K
Akkoşan köy - Karakeçili - Kırıkkale
1925h 📖: Akkoşan
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi. Kısmen Boşnak yerleşimi
■ Köy birinci dünya savaşından sonra Yugoslavya'dan gelen Boşnaklar tarafından kurulmuştur. Çoğu Boşnak İstanbul'a göç etmiş olsa da köyde yaşlılar yaşamaya devam ediyor. Cemil
■ Köye sonradan Erzincan Çayırlı Aravans köyünden gelenler olmuştur. C.G.
■ Koord: 39° 28' 38'' D, 33° 23' 54'' K
Akmescit mahalle - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928 📖: Zerezek
Y400 📖: Arasáksa [ Anadolu Dilleri ]
■ Zerezek adı, özgün adın s+ önekiyle yapılmış *Sarasaksa varyantını düşündürür. SN
■ Akmescit Kasabasının eski adı Zerezek'tir. Kasaba halkı Danişmendli Türkmenlerine bağlı Süleymanlı Aşiretine mensup Türkmenler ile Avşar boyuna bağlı İmanlı Aşiretine mensup Türkmenlerden meydana gelmektedir. Cemil
■ Koord: 38° 37' 9'' D, 35° 52' 33'' K
Akyaka ilçe - Akyaka - Kars
1930h: Şüregel (idari bölge)
E1880 1928 📖 📖: Kızılçaxçax/Kızılçakçak [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Azeri yerleşimi
■ Daha önce Çetindurak (Baş Şüregel) kasabasında olan Şüregel kaza merkezi Cumhuriyetten sonra şimdiki yeri olan Kızılçakçak köyüne taşındı. İlçe nüfusunun tamamına yakını 1920 ertesinde bugünkü Ermenistan topraklarından göçen Şii Azeriler ile Sünni Terekemelerden oluşur. SN
■ Akyaka ilçesinde Kürt veya "Yerli" zümreden Türk yoktur. Türkiyedeki 60-61 bin Akyaka'lının üçte ikisi Karapapak, üçte biri Şii Azeridir. metonio
■ Ülkemizde Akyaka kütüğüne kayıtlı vatandaşların sayısı 2021 adnk'a göre 62.409 kişidir.. Bu nüfusun %50'si Azerilerden, %45 oranında Terekemelerden kalan %5 ise yerli denilen grup ile Kürtlerden oluşmaktadır. Cemil
■ Koord: 40° 44' 25'' D, 43° 37' 26'' K
Altınoluk köy - Yıldızeli (Çırçır bucağı) - Sivas
1928 📖: Altınoluk
1916h 📖: Altunoğlu Çf.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Rus döneminde Horasan ilçesi köylerinden buraya göç olmuş. 1924'de Selanik mübadilleri de yerleşmişler. Manav
■ Ermenilerin topluca Suriye'ye tehcir edilmesi ile Mübadele döneminde Yunanistan'ın Selanik vilayetine bağlı Kayılar bölgesinden gelen Arnavutlar ile Kars'tan gelen Karapapak/Terekemeler ve Erzurum'un Hasankale yani Pasinler ilçesinden gelen Sünni Türk nüfusları köye yerleştirilmiştir. Köydeki kilise minare eklenerek camiye çevrilmiştir. Köy halkı ağırlıklı olarak İzmir'e göç etmiştir. Cemil
■ Koord: 40° 1' 46'' D, 36° 46' 46'' K
Altınova mahalle - Halfeti - Şanlıurfa
1960 📖: Benek
1917h 📖: Artaş [ Kürtçe artêş "ordu" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy halkı Kürtler ile Türkmenlerden oluşmaktadır. Kürt nüfusunun nispi çoğunluğu vardır. Cemil
■ Koord: 37° 16' 17'' D, 38° 3' 57'' K
Altınova belediye - Korkut - Muş
1928 📖: Vartinis
E680 A1220 📖 📖: Varténis [ Ermenice "güllük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 13. yy’da Arap coğrafyacı Yakut’un andığı Wartanis burası veya Munzur eteğindeki Başvartenis olabilir. 3 Ekim 1993 tarihinde “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri’’ iddiasıyla evlerinin ateşe verilmesi sonucu aynı aileden 9 kişinin öldürüldüğü Vartinis Katliamı bu köyde vuku bulmuştur. Bu katliamın mahkemesi TC mahkemelerinde 2021 yılında sürmekteydi. SN
■ Bu köylülerin büyük çoğunluğu bugün İstanbul Ümraniye'de yaşamaktadır. metonio
■ Kasabayı kuranlar Ermenilerdir. Tehcirin ardından Kasabaya Karadeniz'den gelen Lazlar iskan edilmiştir. Cemil
■ Koord: 38° 40' 59'' D, 41° 55' 59'' K
Aslanhane köy - Akyaka - Kars
hl 📖: Addanğana
E1880 📖: Asdeğani/Astaxane
Azeri yerleşimi
■ Eski köy kısmen Arpaçay baraj gölü altında kalmıştır. Köy halkı sınırın hemen karşı tarafında bulunan şimdi metruk Vartanlu köyünden göçen Azerilerden (Terekeme?) oluşur. Bu yer, Vanadzor (eski Kirovakan) kentinin mahallesi olan meşhur Vartanlu (Xndzorud) kasabası değildir. SN
■ Köy halkının tamamı Vartanlı bölgesinden gelen Azerilerden oluşmaktadır. Cemil
■ Koord: 40° 38' 14'' D, 43° 41' 52'' K
Aşıkoğlu mahalle - Bala - Ankara
1928 📖: Aşıkoğlu
1820~: DağKaradalak
Türkmen (Danişmendli) yerleşimi
■ Halkının 1690 yılında Erzurum havalisinden göçtüğü, uzun süre Aydın ve Teke illerinde konar göçer yaşam sürdükten sonra buraya iskan edildiği anlatılır. SN
■ Köy Halkı Bozulus Türkmenleri'nin Danişmendli cemaatindendir. 1690-91 Yıllarında Celali isyanları sebebiyle Erzurum Horasan'dan göç dalgasıyla Balâ havalisine gelmiştir. 1699 Yılında Osmanlı Devleti'nin ferman emriyle Balâ havalisindeki nüfusu azaltmak için Aydın Söke'ye iskan ettirilmiştir. Osmanlı Devleti'nin Türkmenleri yerleşik hayata geçirme çabası sonucu 1820 yılında tekrar Balâ havalisine gelmişlerdir. Köyün eski adı DağKaradalak'tır. Bozulus
■ Köy halkı ne Danişmendlidir, ne de Erzurum'dan gelmedir. Köy halkı Bayındır boyuna bağlı Bozulus Aşiretine mensup Türkmenlerdir. Bilindiği üzere Bozulus Türkmenleri Diyarbakır ve Tebriz'i başkent kabul ederek Akkoyunlu Devleti'ni kurmuşlardır. Akkoyunlu Devleti kurulduğu dönemde Doğunun süper gücü olmakla birlikte çok büyük sınırlara sahip bir Türkmen devletiydi. Bu sebeple köy halkının nereden geldiğini söylemek oldukça güçtür. Cemil
■ Koord: 39° 34' 41'' D, 33° 8' 23'' K
Avanoğlu köy - Akçakent - Kırşehir
1925h 📖: Avanoğlu
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkının kökeni Halep yöresinden 1690-1720 yılı tarihlerinde gelen Türkmenler'den Okçu Aşireti'ne dayanmaktadır. [Berk Ulusoy]
■ Avanoğlu köyü halkı Doğudan geldiklerini kabul etmekle birlikte Kürt değil, Türkmen olduklarını ifade etmektedir. Cemil
■ Koord: 39° 41' 5'' D, 33° 58' 38'' K
Aydoğdu mahalle - Alaşehir (Yeşilyurt bucağı) - Manisa
■ Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köy halkı Türkmendir. Cemil
■ Koord: 38° 22' 43'' D, 28° 40' 42'' K
Bahadır mahalle - Alaşehir - Manisa
1928 📖: Bahadır
■ Köy halkı Bayat boyuna mensup Türkmenlerdir. Cemil
■ Koord: 38° 16' 38'' D, 28° 31' 49'' K
Baharözü köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Bağırözü
■ Kasabanın adı farklı kaynaklarda Bağırözü veyahut Bugayırözü olarak görülüyor. Kasabayı kuranlar Sivas'tan gelen Alkaevli boyundan Elbeyli Aşiretinden Türkmenler'dir. 93 Harbinden sonra Kars ve Ağrı vilayetlerinden tarihte 93 Harbi Muhacirleri olarak bilinen vatandaşlar gelmiştir. Kasaba halkının çoğunluğu Sivaslı Türkmenlerden olup, İç Anadolu kültürü yaşanmaktadır. Onur Yılmaz
■ Baharözü Kasabasının ilk isimleri Osmanlı kaynaklarında Bağırözü ve Bugayırözü olarak okunmaktadır. Kasabayı kuran Sivas Merkez'den gelen Elbeyli Aşiretine mensup Türkmenlerdir. Daha sonralar Halep Vilayetinden gelen Türkmenler de Baharözüne iskan edilmiştir. Son olarak 93 Harbinden sonra Karstan ve Ağrıdan kaçan insanlarda kasabamıza yerleşmiştir. Cemil
■ Koord: 39° 25' 29'' D, 36° 52' 25'' K
Bahçekaradalak mahalle - Bala - Ankara
1928 📖: Bahçe Karadalak
Türkmen (Danişmendli) yerleşimi
■ Köy Halkı Bozulus Türkmenleri'nin Danişmendli cemaatindendir. 1690-91 Yıllarında Celali isyanları sebebiyle Erzurum Horasan'dan göç dalgasıyla Balâ havalisine gelmiştir. 1699 Yılında Osmanlı Devleti'nin ferman emriyle Balâ havalisindeki nüfusu azaltmak için Aydın Söke'ye iskan ettirilmiştir. Osmanlı Devleti'nin Türkmenleri yerleşik hayata geçirme çabası sonucu 1820 yılında tekrar Balâ havalisine gelmişlerdir. Bozulus
■ Köy halkı ne Danişmendlidir, ne de Erzurum'dan gelmedir. Köy halkı Bayındır boyuna bağlı Bozulus Aşiretine mensup Türkmenlerdir. Bilindiği üzere Bozulus Türkmenleri Diyarbakır ve Tebriz'i başkent kabul ederek Akkoyunlu Devleti'ni kurmuşlardır. Akkoyunlu Devleti kurulduğu dönemde Doğunun süper gücü olmakla birlikte çok büyük sınırlara sahip bir Türkmen devletiydi. Bu sebeple köy halkının nereden geldiğini söylemek oldukça güçtür. Cemil
■ Koord: 39° 30' 21'' D, 33° 11' 18'' K
Bahşılı ilçe - Bahşili - Kırıkkale
1925h 📖: Bahşılı [ Türkçe bakşı/baxşı "ozan" ]
Kürt-Sünni/Türkmen yerleşimi
■ Bahşili olarak kaydedilmiş olan adı 2019’da Bahşılı olarak düzeltildi. SN
■ Bahşılı ilçe merkezi Türkmenler ile Kürtlerin beraber yaşadığı bir yerdir. Kuvvetle muhtemel Bahşılı ilçesinin 16. yüzyılın sonlarına doğru kurulduğu bilinmektedir. Cemil
■ Koord: 39° 48' 1'' D, 33° 26' 17'' K
Bakırcılar mahalle (Serinova bağ) - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖: Mergisıfro [ Kürtçe mêrg "bakraç çayırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Serinova Kasabasını kuranlar Ermenilerdir. Büyük Sürgün'den sonra Kafkasya'dan gelen İnguşlar da kasabaya yerleşmiştir. Tehcirin ardından Karadeniz'den Lazlar'da kasabaya iskan edilmiştir. Cemil
■ Koord: 38° 59' 13'' D, 41° 34' 46'' K
Baklacı mahalle - Alaşehir - Manisa
1928 📖: Musaağa
1916hb 📖: Baklacık
Türkmen/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy halkı Musacalı Aşiretine mensup Türkmenlerdir. Cemil
■ Koord: 38° 22' 44'' D, 28° 32' 8'' K
Ballıdere köy - Akıncılar - Sivas
1522t 1928 📖 📖: Tırçik [ Ermenice "kuşçağız" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köyün ilk sakinleri Rumlardır. Mübadele döneminde Rumlar Yunanistan'a gönderilirken onların yerine Selanik taraflarından gelen Arnavut aileler yerleştirildi. Daha sonraları Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Lazların göç ettiği köye en son Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Zağpa yeni adıyla Bayır köyünden Türkleşmiş Ermeniler göç etti. Köy halkı günümüzde Arnavutlar, Lazlar ve Ermeni kökenli Türklerden meydana gelmektedir. Cemil
■ Koord: 40° 7' 24'' D, 38° 26' 48'' K
Behram mahalle - Mustafakemalpaşa - Bursa
1928 📖: Behram
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Köy Kırşehir'den gelen Ahi Behram Bey tarafından kurulmuştur. Daha sonraları Balkanların elimizden çıkmasıyla Balkan Muhaciri ailelerde köye yerleşmiştir. Cemil
■ Koord: 39° 59' 57'' D, 28° 26' 20'' K
Berete köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Berete/Berti
Kürt-Sünni (Beritan) yerleşimi
■ Beritan Aşireti Beğdili boyuna bağlı bir Türkmen aşiretidir. Cemil
■ Koord: 37° 31' 5'' D, 37° 57' 22'' K
Beyköy mahalle - Karesi - Balıkesir
1928 📖: Beyköy
■ Köy Manavlar tarafından kurulmuştur. 19. yüzyılda ise köye zorunlu iskan sebebiyle yörükler iskan edilmiştir. Cemil
■ Koord: 39° 42' 27'' D, 27° 49' 43'' K
Beynam mahalle - Bala (Karaali bucağı) - Ankara
cit 📖: Beynam
Kürt-Sünni (Rişvan-Binam) yerleşimi
■ © 05.07.1796 Ankara'ya bağlı Bala kasabasının Beynam karyesinde Haydaroğlu Ali adlı şahsın yaptırdığı mescidin camiye tahviliyle Cuma ve bayram namazları kılmaya izin verilerek... deyar heyran
■ Köy halkının Karamanoğlu Türkmenlerine dayanır. Kürt değildirler. Ayrıca Diyanetin İşlerinin ilk başkanı Börekçizade Rıfat Efendi'de buralıdır ve köyün Türkmenlerindendir. Cemil
■ Koord: 39° 41' 20'' D, 32° 53' 49'' K
Beyobası köy - Balışeyh - Kırıkkale
1925h 📖: Abdurrahman Obası
■ Köy halkı Pehlivanlı Aşiretine mensup Türkmenlerdir. Cemil
■ Koord: 39° 52' 27'' D, 33° 43' 12'' K
Boyuntaş köy - Akyaka - Kars
1928 📖: Dalavar / Dalavir
E1880 R1910 📖: Dalaver
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Karapapak/Kürd/Türkmen (Alevi) yerleşimi. Mar(d)astan
■ Köyün Delevere adıyla bilinir. Köyün tamamı Terekemedir. Köy halkı oldukça mikro milliyetçi bir yapıya sahip olup Türküz bile demezler. Sadece Terekeme olduklarını ifade ederler. Cemil
■ Koord: 40° 51' 11'' D, 43° 38' 45'' K
BüyükDurduran köy - Akyaka - Kars
1928 📖: By. Kımılı
E1880 📖: By. Hamidli [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Büyükdurduran 1928 yılında köy olmuştur. Ermenistan'ın Şirak vilayetinden gelen Azeriler tarafından kurulmuş ve halen Azeri yerleşimidir. Cemil
■ Koord: 40° 47' 53'' D, 43° 40' 35'' K
Büyükgöğlü mahalle - Halfeti - Şanlıurfa
1960 📖: Yukarıgöklü
1928 📖: By. göğlü
1915hb 📖: Göklü
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kasaba 1950'li yıllarda Yugoslavya'nın Kosova bölgesine bağlı Prizren kentinden Arnavutlar yerleşmiştir. Büyükgöğlü'de uzun bir zaman Arnavutlar ile Kürtler ayrı mahallelerde yaşadılar. Kasabadaki Arnavut nüfusunun çoğunluğu İstanbul ile Şanlıurfa kent merkezine göç etmiştir. Ayrıca Ankara'nın eski büyükşehir belediye başkanlarından Melih Gökçek'te aslen buralı olup, kasabanın Arnavutlarındandır. Cemil
■ Koord: 37° 20' 25'' D, 37° 59' 21'' K
BüyükPirveli köy - Akyaka - Kars
1928 📖: Eski Pirveli
E1880 📖: Pirveli [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerilerden oluşmaktadır. Fakat çok az bir Kürt nüfusu da köyde bulunmaktadır. Cemil
■ Koord: 40° 41' 18'' D, 43° 39' 24'' K
Büyüktuzhisar mahalle - Bünyan - Kayseri
1928 📖: By. Tuzhisar
■ Kasaba halkı Kınık boyu ile Tekeli Aşiretine mensup Türkmenler ile Aydın'dan gelen yörüklerden meydana gelmektedir. Cemil
■ Koord: 38° 57' 0'' D, 35° 50' 43'' K
Caberburhan mahalle - Alaşehir (Yeşilyurt bucağı) - Manisa
1928 📖: Caber Burhan
Türkmen/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy halkı Türkmen'dir. Cemil
■ Koord: 38° 21' 12'' D, 28° 42' 20'' K
Caberkonaklı mahalle - Alaşehir (Yeşilyurt bucağı) - Manisa
1946 📖: Caber Kamara [ Türkçe Caber "aş." ]
1905hk 📖: Yokuş Konaklar
■ Kısmen Türkmen yerleşimi
■ 900 kişilik nüfusu olan bu köyün neredeyse tamamı Kürttür (Redkan). Buradaki Redkanlılar, Erivandan Erzurum Karaçoban ve Bulanık Adıvar (Şervanşêx) köyüne. Oralardan ise 1984 yılında buraya göç etmişler. Ayrıca bu köyün yanındaki Aydoğdu köyünde de çok sayıda Redkanlı aile olup, iki köydeki aileler akrabadır. Mar(d)astan
■ Köy halkı Türkmendir. Köy de 370 kişi yaşamaktadır. Köy halkının çoğunluğu yaşlılar ve emeklilerden oluşuyor. Erzurum'dan göç eden Kürtler vardır. Lakin onlarında yoğun bir nüfusu yok. Köydeki gençlerin çoğu Alaşehir kent merkezinde ikamet etmektedir. Cemil
■ Koord: 38° 21' 15'' D, 28° 40' 24'' K
Camuşlu köy - Akyaka - Kars
E1880 📖: Camuşlu [ Türkçe ]
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Camuşlu Köyü 1927'ye kadar yerleşim yeri değildir. Şahnalar köyü arazisidir. Köyden geçen Kars çayının Çamuşboğan mevkiinden adını alır. Eski tapu kayıtlarında adı yoktur. Karapapak Deli Ali kardeşi İdris ve İlyas'ın çocukları oturur.1940 da mezra daha sonra köy statüsü almıştır. Köyde herhangi bir eski bina yoktur. Hala Karapapak köyüdür. Şahnalar Azeri Köyüdür. (Mehmet Gıyas notu).
■ Ermenistan'ın Şirak vilayetinden gelen Terekemelerin yerleştiği bir köydür. Cemil
■ Koord: 40° 44' 47'' D, 43° 33' 1'' K
Cankurtaran köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Kazıklı
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. SN
■ Mersin'de iki yörük obası arasında kavga çıkınca dönemin hükümeti bu obalardan birini Keskin'e yerleştirmiştir. Kırıkkale'nin nüfusu en az ve en küçük köylerinden birisi olup, köy halkı yörüktür. Cemil
■ Koord: 39° 43' 10'' D, 33° 32' 28'' K
Cebeci köy - Akyaka - Kars
E1880 📖: Cevants
1928 📖: Cebeci
■ Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köy halkı Ermenistan'ın Şirak vilayetinden gelen Terekemelerdir. Cemil
■ Koord: 40° 51' 40'' D, 43° 37' 12'' K
Cinahmet mahalle - Pınarbaşı (Pazarören bucağı) - Kayseri
1928 📖: Cinahmet
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 93 Harbi Erzurum muhaciri yerleşimidir. SN
■ Köy halkı ağırlıklı olarak Erzurum'dan gelen Ahıska Türkleridir. Fakat Kars ve Ardahan'dan gelen Ahıskalılar da mevcuttur. Cemil
■ Koord: 38° 34' 53'' D, 36° 10' 18'' K
Cömert mahalle (Şölen bağ) - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖: Baxdeşt [ Kürtçe "bahçealan" ]
1928 📖: Bağdeşt
Türkmen/Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ Köy halkı Türkmenler ile Kürtlerden oluşmaktadır. Cemil
■ Koord: 38° 15' 51'' D, 39° 55' 13'' K
Çadırlıhacıyusuf köy - Kırşehir Merkez - Kırşehir
K1997 📖: Deliyan [ Kürtçe "deliler" ]
1928 📖: Hacıyusuf
Kürt-Sünni (Dilkî) yerleşimi
■ Profesör Faruk Sümer'in kaleme aldığı Oğuzlar ve Türkmenlerin Tarihi isimli eserde Kırşehir'deki Çadırlı Obasının Diyarbakır ve civarından geldiği soyköklerinin Diyarbakır beyi Uzun Hasan'a dayandığı aktarılmaktadır. Çadırlı obası Bayındır Boyuna bağlı Bozulus Aşiretine mensup bir Türkmen obası olarak geçmektedir. Çadırlı obasının Osmanlıların Diyarbakır'ı ele geçirmesiyle beraber İran'ın Hemedan ve Irak'ın Şengal bölgelerinden getirdiği Osmanlı destekli Kürt Aşiretlerinin tesiri ve etkisi altında kaldığı bilinmektedir. Kırşehir'de yaklaşık 4 asırdır yaşamakta olan Çadırlıların köyleri Kaman ve Merkez ilçelerde bulunmaktadır. Cemil
■ Koord: 39° 10' 53'' D, 33° 53' 46'' K
Çağırgan mahalle - Tavas - Denizli
1928 📖: Çağırgan [ Türkçe "çağlayan, sesli su" ]
■ Kasaba halkı Kırşehir'den gelen Bozulus Türkmenleri ile Aydın'dan gelen Yörük obasından oluşmaktadır. Cemil
■ Koord: 37° 19' 50'' D, 29° 1' 18'' K
Çakartaş mahalle - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖: Cingirşên [ Ermenice "çingene köyü" ]
1928 📖: Cingiş
Türkmen yerleşimi
■ Köy esasen Türkmen yerleşimidir. Kürtler çevre köylerden gelmiştir. Cemil
■ Koord: 38° 5' 21'' D, 39° 39' 48'' K
Çalı mahalle - Nilüfer (Çalı bucağı) - Bursa
1912hk 📖: Çalı
■ Furla Baba ile Türkmen beylerinin türbeleri kasabada bulunmaktadır. Günümüzde yaklaşık 100 kadar fabrikanın bulunduğu ve Bursa Sanayisinde adı bahis edilen bir yerleşim yeri olmuştur. Cemil
■ Koord: 40° 10' 4'' D, 28° 55' 9'' K
Çamlıca mahalle - Mustafakemalpaşa (Çaltılıbük bucağı) - Bursa
1928 📖: Çamlıca
■ Köydeki türbe Çamlı Dede'ye ait olup mezarın üstünde Veli Dede ismi de okunmaktadır. Diğer mezar ise Türkmenoğlu'na aittir. Cemil
■ Koord: 39° 59' 33'' D, 28° 34' 14'' K
Çardaklı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 📖: Çardaklı
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy Ahıska Türkleri ile Kürtlerin beraber yaşadığı bir köydür. Köydeki en büyük sülale Mülazımoğulları isminde bir Ahıskalı sülalesidir. Cemil
■ Koord: 40° 53' 22'' D, 42° 44' 40'' K
Çataltepe mahalle - Tomarza - Kayseri
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Çataltepe önceleri Türkmenlerin yaşamakta olduğu Karamuklu Köyünün mezrası durumundaydı. Günümüzde köy olan Çataltepe halen Ahıska Türklerinin yaşadığı bir köydür. Cemil
■ Koord: 38° 28' 37'' D, 36° 7' 8'' K
Çavuş mahalle - Menemen - İzmir
1531 📖: Çavuş
Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Köy halkı Selanik'ten gelen Muhacir Türkler'den oluşmaktadır. Cemil
■ Koord: 38° 38' 21'' D, 27° 1' 26'' K
Çetindurak köy - Akyaka - Kars
R1889 1928 📖 📖: Baş Şüregel
1514 📖: Şüregel (idari bölge) [ Türkçe "Şirak eli?" ]
E892y E1902 📖 📖: Şirakavan Շիրակավան [ Ermenice "Şirak (ili) şehri" ]
E653 📖: Yerazkavors Երազգավորս [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Ani kentinin inşasından önce, 890-928 yıllarında Şirak ilinin ve Pakraduni/Bagratlı hanedanının başkenti olan Şirakavan (daha eski adı Yerazgavors) kentidir. Ünlü matematikçi ve doğa bilimci Anania Şirakatsi’nin burada doğduğu sanılır. 892’de inşa edilen Amenapırgiç katedrali 1950’lere dek metruk fakat ayakta iken şimdi tek duvarı kalmıştır. Sınırın karşı yanındaki iki köye 1921’den sonra Şirakavan ve Yerazkavors adları verilmiştir. ■ Osmanlı devrinde Şüregel nahiyesi merkezi idi. Arpaçay-Akyaka-Ani ve Gümrü bölgelerini kapsayan Şirak ili Ermeni tarihçilerince 4. yy’dan itibaren anılır. SN
■ Köy halkı Ermenistan'ın Şirak vilayetinden gelen Azeriler ile Terekemelerden oluşmaktadır. Cemil
■ Koord: 40° 41' 34'' D, 43° 44' 8'' K
Çimlihöyük köy - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖: Lexerî
Erg 1928 📖 📖: Lağari/Lageri
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Türkmen yerleşimidir. Çevre köylerden Kürtler de gelmiştir. Cemil
■ Koord: 38° 6' 57'' D, 39° 51' 46'' K
Çipideresi köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖: Yörük Köyü
■ Köy Niğde'den gelen Yörükler tarafından kurulmuştur. Fakat yörüklerin Keskin'de taşkınlıklar ve çeşitli olaylar çıkarmaları üzerine Akpınar ve Keskin ilçelerinden Bozulus Türkmenleri köye iskan edilmiştir. Köy halkı günümüzde Türkmenler ile yörüklerden oluşmaktadır. Cemil
■ Koord: 39° 45' 42'' D, 33° 37' 25'' K
Çoğun köy - Kırşehir Merkez - Kırşehir
1925h 📖: Çoğuni
■ Bayındır boyuna mensup Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. Cemil
■ Koord: 39° 19' 3'' D, 34° 7' 0'' K
Dadalı mahalle - Tarsus - Mersin
1911hk 📖: Dadalı [ Türkçe "aş." ]
■ Karş. Kayseri-Kocasinan, Dadağı köyü. SN
■ Köy halkı Cerit Aşiretine mensup Türkmenlerdir. Cemil
■ Koord: 36° 58' 9'' D, 34° 54' 23'' K
Dadaloğlu mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1968 2000 📖 📖: Özlüce
1928 📖: Taf
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Kasaba halkı Avşar boyuna bağlı Recepoğlu/Recepli Aşiretine mensup Türkmenlerdir. Cemil
■ Koord: 38° 29' 55'' D, 36° 7' 0'' K
Dağevi köy - Kırıkkale Merkez - Kırıkkale
1925h 📖: Dağobası
■ Dağevi köyü çok önceleri Balışeyh'e bağlı Işıklar köyünün yaylası durumundaydı. Yaylaya temelli yerleşmeler başlayınca muhtarlık alarak köy dolmuştur. Cemil
■ Koord: 39° 48' 4'' D, 33° 38' 40'' K
Danacıobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Danacı Konur
■ Köy halkı Cerit Türkmenidir. Cemil
■ Koord: 39° 37' 8'' D, 33° 32' 9'' K
Danişment mahalle - Efeler - Aydın
1928 📖: Danişmend
■ Köy halkı Kırşehir'den Afyon'a, Afyon'dan ise Aydın'a gelen Danişmendli Türkmenleri tarafında kurulmuştur. Cemil
■ Koord: 37° 53' 2'' D, 27° 50' 21'' K
Değirmenkaşı köy - Kırşehir Merkez - Kırşehir
1928 1946 📖 📖: Xıralı/Hıralı
■ Köy halkı Karacakurt Aşiretine mensup Türkmenlerdir. Karacakurt Aşireti farklı kaynaklarda Beğdili veya Döğer boylarına mensup oldukları yazılıdır. Cemil
■ Koord: 38° 52' 11'' D, 34° 12' 46'' K
Değirmenlikızık mahalle - Yıldırım - Bursa
1521t 📖: Kızık [ Türkçe "aş." ]
■ Türkmenlerin kurduğu bir köydür. Lakin Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden gelen Ahıska Türklerinin de yerleşmesiyle Türkmenler ve Ahıska Türkleri beraber yaşamaktadır. Cemil
■ Koord: 40° 10' 33'' D, 29° 6' 23'' K
Değirmentaş mahalle - Sarız - Kayseri
1928 📖: Değirmentaş
■ 93 Harbi Oltu muhaciri yerleşimidir. SN
■ 93 Harbi sonrasında Erzurum'un Oltu ilçesinden kaçan Dadaşların yerleştiği bir köydür. Cemil
■ Koord: 38° 26' 16'' D, 36° 20' 13'' K
Demirci mahalle - Nilüfer (Çalı bucağı) - Bursa
1912hk 📖: Demirci
■ Bursa'nın eskiden kırsal mahallelerinden birisiydi yani köydü. Şehir buraya doğru büyümeye başlayınca şehrin içinde kaldı. Köyü kuranlar Furla Baba ile beraberinde Çalık Halil ve Çalık Ali Beyler ile onların maiyetindeki Türkmen Aşireti Kırşehir'den iskan ile Bursa'ya getirtilmiştir. Çalı Kasabasını kuran Türkmenler artan nüfusla birlikte Demirci köyünü de kurmuşlardır. Günümüzde Demirci halkı Türkmenler ile Bulgaristan Muhacirlerinden meydana gelmektedir. Cemil
■ Koord: 40° 11' 19'' D, 28° 56' 24'' K
Demirkent köy - Akyaka - Kars
1946 📖: Yeni Ergine
1928 📖: Rus Ergine [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Rus (Dukhobor) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Tarihi Ergine köyü yakınına 19. yy sonlarında kurulmuş Rus yerleşimi idi. SN
■ Köy halkı Yerliler ile Terekemelerden oluşmaktadır. Ayrıca başka köylerden gelen çok az bir Kürt nüfusu da bulunmaktadır. Cemil
■ Koord: 40° 43' 19'' D, 43° 38' 30'' K
Dökmetaş köy - Şarkışla - Sivas
1928 📖: Dökmetaş
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Halep Vilayetinden gelen Beğdili boyuna mensup Türkmenlerden meydana gelmektedir. Cemil
■ Koord: 39° 11' 59'' D, 36° 27' 56'' K
Dulkadirliinlimurat mahalle (Dulkadirli bağ) - Kırşehir Merkez (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928 📖: İnlimurat
■ Kahramanmaraş'ın 1515 yılında Osmanlıların eline geçmesiyle beraber bölgede bey olarak kabul edilen Dulkadiroğulları olası bir isyanın önüne geçmek maksadıyla 16. yüzyılın ortalarında Kırşehri Vilayetine iskan edilmişlerdir. Bayat boyuna mensup olan Dulkadirli Türkmenleri 500 yılı aşkın zamandır Kırşehir'de yaşamaktadır. Cemil
■ Koord: 39° 30' 28'' D, 34° 9' 24'' K
Duraklı köy - Akyaka (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 1928 📖 📖: Paldırvan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Azeri yerleşimi
■ Nüfusu Karapapak Türkleri, Azeri ve Kürdlerden oluşmaktadır. [Emre]
■ Köy halkı Terekemelerden oluşmaktadır. Fakat çok az miktarda Azeri ve Kürt nüfusu da bulunmaktadır. Cemil
■ Koord: 40° 43' 47'' D, 43° 30' 34'' K
Edebey mahalle - İnegöl - Bursa
1521t 📖: Edebey
■ 20. yy başında Manav/Gürcü yerleşimi.
■ Köy halkı Manavlar ile Batum Muhaciri Gürcüler'den meydana gelmektedir. Cemil
■ Koord: 40° 4' 58'' D, 29° 26' 8'' K
Elbaşı mahalle - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928 📖: Elbaşı
■ Bir dönem Zamantı nahiye merkezi idi. SN
■ Kasaba halkı Pehlivanlı Aşiretine mensup Türkmenlerden meydana gelir. Pehlivanlı Aşireti İç Anadolu Bölgesinde özellikle Kırşehir, Kayseri ve Kırıkkale şehirlerinde yoğun nüfusa sahiptir. Cemil
■ Koord: 38° 40' 24'' D, 35° 57' 58'' K
Elmalı köy - Şarkışla - Sivas
1907hk 📖: Elmalı
■ Köy Türk milliyetçiliğinin önde gelen isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi olmasıyla tanınır. Cemil
■ Koord: 39° 24' 29'' D, 36° 26' 23'' K
Elmalı mahalle - Pınarbaşı (Pazarören bucağı) - Kayseri
1928 📖: Elmalı
■ 93 Harbi Ardahan muhaciri yerleşimidir. SN
■ Köy halkı Ardahan ve Kars bölgelerinden gelen Ahıska Türkleridir. Cemil
■ Koord: 38° 34' 43'' D, 36° 16' 21'' K
Emirler köy - Yıldızeli (Direkli bucağı) - Sivas
1907hk 📖: Emirler
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Karaçay/Çerkes) yerleşimi.
■ 1960’lı yıllarda Kafkas kökenliler köyü terk etmiştir. SN
■ Köy ünlü siyasetçi Abdüllatif Şener'in doğduğu yer olarak bilinmektedir. Köy halkı Rusya'nın Karaçay-Çerkesya bölgesinden gelen Karaçay Türkleri ile Çerkesler'den meydana gelmektedir. Abdüllatif Şener köyün Çerkeslerindendir. Cemil
■ Koord: 39° 39' 47'' D, 36° 34' 29'' K
Faraşderesi köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928 📖: Faraşderesi
■ Köy halkı 93 Harbi Muhacirleri olarak bilinen Kars ve Erzurum dolaylarından kaçan Türklerdir. Cemil
■ Koord: 39° 38' 51'' D, 36° 11' 17'' K
Fettahdere mahalle - Sarız - Kayseri
1917h 📖: Fettahderesi
■ 93 Harbi Erzurum muhaciri yerleşimidir. SN
■ 93 Harbi sonrasında Erzurum'un Oltu ilçesinden kaçan Dadaşların yerleştiği bir köydür. Cemil
■ Koord: 38° 25' 24'' D, 36° 25' 35'' K
Fıstıközü mahalle - Halfeti - Şanlıurfa
1977rh 📖: Tıl Az
1917h 📖: Tisˁa [ Arapça "dokuz?" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Sürgüne kadar Ermeni ve Türk karışık bir köydü. Bu bölgedeki Türklerin konuştuğu şive Antep ağzına daha yakındır. metonio
■ Fıstıközü köyü, ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in memleketi olmasıyla tanınmıştır. Köy halkı Türkmen olup özellikle Adana'ya çok fazla göç vermiştir. Adana'ya göç edenler arasında Müslüm Gürses'te bulunmakta olup, kendisi de Türkmendir. Cemil
■ Koord: 37° 11' 30'' D, 37° 54' 15'' K
Fidyekızık mahalle - Yıldırım - Bursa
■ 20. yy başında kısmen Laz yerleşimi.
■ Köyün doğusundaki Aliyazı mahallesi Laz yerleşimidir. SN
■ Bursa'nın doğusunda yer alan beş Kızık köyünden biridir. 1880’li yıllarda köyün doğusuna Laz göçmenler yerleşip bir mahalle kurmuştur. Aliyazı olarak da anılan mahalleye; Lazlar’dan 25 hane, Kırcali’den 3, Mora Yenişehir’den 5, Harut’tan 12 hane yerleşmiştir. Batısında ise Pınar, kuzeyinde Bağlaraltı Mahallesi vardır. Kaplan Gazi'nin burada bir mezarı varmış. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra köye 5 hane de göçmen yerleştiril­diği yazılmaktadır. 1982 yılında Bursa Belediyesi sınırları içine alınmıştır. 1950’li yıllara kadar köyün en önemli geçim kaynağı kestanecilik idi. M. Hakan
■ 19 yüzyılda Rize'nin Atina ya da şimdiki adıyla Pazar kazasından göç almıştır. Bununlar birlikte önemsiz miktarda başka yerlerden insanlarda gelmiştir. Günümüzde Türkmenler ile Lazların beraber yaşadığı bir yerdir. Cemil
■ Koord: 40° 10' 32'' D, 29° 7' 56'' K
Geçitköy köy - Akyaka - Kars
R1889 📖: Geçit
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köy halkı Terekemedir. Fakat çok az Kürt nüfusu da bulunmaktadır. Cemil
■ Koord: 40° 46' 31'' D, 43° 31' 11'' K
Geçitli köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Kantara [ Türkçe "taşköprü" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Karakeçili Türkmenlerinin yaşamakta olduğu bir köydür. Köy de kürt nüfus yoktur. Cemil
■ 19. yüzyıl ortalarında tamamı Müslüman-Türk olan yaklaşık 33 nüfusa sahipti. Nispeten genç bir yerleşim olup Urfa'dan göçen Karakeçililer tarafından iskan edilmiştir. Bugün köyde yaşayanların bir kısmı kendini Kürt, bir kısmı Türkmen olarak tanımlamaktadır. MCB
■ Koord: 37° 33' 51'' D, 38° 3' 24'' K
Gerdekkaya köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Gerdekkaya [ Türkçe "yuvarlak kaya" ]
■ Köy halkı 93 harbinden sonra İç Anadolu Bölgesine kaçan Kars Kaçkınlarıdır. Cemil
■ Koord: 40° 8' 7'' D, 35° 2' 49'' K
Girveli mahalle - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928 📖: Girveli [ Yunanca ]
■ Köy halkı Avşar Türkmenleri ile Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Kiziroğlu köyünden gelen Ahıska Türklerinden oluşmaktadır. Cemil
■ Koord: 38° 42' 57'' D, 36° 5' 22'' K
Gökeşme köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Gökeşme
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Kısmen Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Kırımlı muhacirler tarafından kurulan köyün şimdiki sakinleri daha çok Gümüşhane göçmenidir. SN
■ Köy halkının ataları Kırım'ın Ruslar tarafından ilhak edilmesinden sonra Kırım'dan yola çıkıp Bulgaristan ile Romanya arasındaki Dobruca bölgesine yerleşiyorlar. Dobruca'da geçinemeyince Romanya'nın Köstence kentine göç ediyorlar. Köstence'den ise İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'dan ise Kırşehir'e sevk ediliyorlar. Kırşehir'de dönemin Türkmen beyleri yer göstererek Tatarların lideri konumundaki Appaz Aqay ve Sadci Memet Aqay Kırşehir'e yerleşme kararı alıyorlar. Yine 1951 yılında Bulgaristan'ın Niğbolu kentinden mecburen göç eden Kırım Tatarları da Gökeşme'ye yerleştiler. Günümüzde 22 hane/130 kişinin yaşadığı köyde 17 hane Kırım Tatar Türkü olup diğer 5 hane ise Gümüşhane'den gelenlerdir. Cemil
■ Koord: 39° 28' 33'' D, 33° 40' 54'' K
Göktaş köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Şeditabdallı
1925h 📖: Sarılar
■ Köy halkı Cerit Türkmenidir. Cemil
■ Koord: 39° 41' 21'' D, 33° 32' 35'' K
Gölhisar mahalle (Kırşehir bağ) - Kırşehir Merkez - Kırşehir
1926h 📖: Gölhisar
■ Kırşehir Merkeze'e bağlı olan köy, köyün ortasında bulunan göl ve etrafını çevreleyen tarihi Höyükten dolayı Gölhisar adını almıştır. Köy Türkmenler ile Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edilen Ahıska Türklerinin beraber yaşadığı bir yerleşim yeridir. Cemil
■ Koord: 39° 6' 16'' D, 34° 12' 34'' K
Gömürgen mahalle - Akkışla - Kayseri
1925h 📖: Gömürgen
1900~ 📖: İbeli
Türkmen (Kuzugüdenli) yerleşimi
■ Kasaba halkı Kuzugüdenli Aşiretine mensup Türkmenlerdir. Kuzugündenli Aşireti'nin soyu Oğuz-Türkmen boylarından Bayındır ve Bayat boylarına dayanmaktadır. Cemil
■ Koord: 39° 2' 15'' D, 36° 13' 21'' K
Güllüce mahalle - Bünyan - Kayseri
1928 📖: Güllüce
■ Kasaba halkı Kınık boyuna mensup Türkmenler ile Aydın'dan gelen yörüklerden meydana gelmektedir. Cemil
■ Koord: 38° 43' 1'' D, 35° 50' 30'' K
Gümüştepe mahalle - Nilüfer - Bursa
1521t 📖: Misi [ Yunanca Mysoi? "Misya'lılar" ]
■ Köy halkı Kavacık Sultan isminde bir Bektaşi Dedesinin önderlik etmesi ile Kırşehir'den iskan ile getirtilen Türkmenlerdir. Kavacık Sultan'ın türbesi köyün güneyinde bulunan bir tepede yer alıyor ve çoğu insan adak yeri olarak bilmektedir. Misi adıyla bilinen günümüzde oldukça turistik bir yerdir. Kültürünü korumaya ve yaşatmaya devam etmektedir. Cemil
■ Koord: 40° 10' 35'' D, 28° 58' 11'' K
Güney mahalle - Pınarbaşı - Kayseri
Eski adı: Kars
■ Ardahan ve Kars bölgelerinden gelen başta Ahıska Türkleri olmak üzere Terekeme ve Kürtlerin yaşamakta olduğu bir mahalledir. Kayseri halkı 93 Harbi sonrasında Kars'tan gelenlere Kars Kaçkını diye hitap eder. Bilhassa mahalledeki Kars Kaçkınları hem Çerkeslerle hem de Avşarlarla çeşitli çatışmalar yaşamışlardır. Cemil
■ Koord: 38° 43' 34'' D, 36° 23' 46'' K
Gürçayır belediye - Şarkışla - Sivas
hl 📖: Çağşığın
1926h 📖: Çayırşeyhi
■ Gürçayır Kasabası ve etrafındaki köyler ile Şarkışla İlçesinin güneyinde yer alan köylerin bir çoğuna Kırşehir'in Kaman-Akpınar-Akçakent, Yozgat'ın Çayıralan-Boğazlıyan-Şefaatli ve Kayseri'nin Pınarbaşı-Sarız-Bünyan kazalarından getirtilen Türkmenlerin yoğun olarak iskan edildiği bilinmektedir. Şarkışla'nın güneyine iskan edilen Türkmen grupları Ermeni köylerine karşı mücadele etmiş, yine bölgedeki Kars Kaçkını olarak tabir edilen Karslıların taşkınlıklarını bastırmıştır. Cemil
■ Koord: 39° 19' 51'' D, 36° 20' 51'' K
Hacılar ilçe - Hacılar - Kayseri
1925h 📖: Hacılar
■ Kısmen Türkmen (Cevanşir) yerleşimi
■ Hacılar ilçe merkezi 16. yüzyılda Çapanoğulları beyliğine mensup Türkmenler ile Kayı boyuna bağlı Kızılkoyunlu Aşiretine mensup Türkmenler tarafından kurulmuştur. Hacılar günümüzde halen yoğun Türkmen nüfusun yaşadığı ve Kayseri kent merkezini oluşturan ilçelerden birisidir. Cemil
■ Koord: 38° 38' 58'' D, 35° 27' 1'' K
Halitpaşa mahalle - Saruhanlı (Halitpaşa bucağı) - Manisa
1928 📖: Hocalı
1902hk 📖: Papazlı
Y-100~a 📖: Hyrkánis
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Antik yazıtlarda görülen Hyrkanis adı, Pers egemenliği çağında İran’daki Hyrkania (Mazenderan ve Gilan) ülkesinden buraya iskan edilen bir koloniyi düşündürür. SN
■ Kasaba halkı Batı Trakya'dan gelen Muhacir Türk nüfusundan meydana gelmektedir. Cemil
■ Koord: 38° 41' 13'' D, 27° 40' 44'' K
Işıklar mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖: Nurvana [ Ermenice norvan gen. norvana "yeni hisar/manastır" ]
■ Köy halkı 93 Harbinde Kars'ın Kağızman ilçesinden Kars'ta ''Yerli'' diye hitap edilen Kars Kaçkınlarıdır. Cemil
■ Koord: 38° 24' 16'' D, 36° 4' 3'' K
İbişköy köy - Akyaka - Kars
E1880 📖: İbiş Kalesi [ Türkçe ]
1928 📖: İbiş
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ İbiş köyünün asıl yerleşim yeri Ermenistan’ın Amasia ilçesinde (eski adı Akbaba bölgesi) metruk haldedir. Sınırların belirlenmesinden sonra köy halkı 8-10 km mesafede olan Türkiye tarafındaki yaylalarına göç etmiş ve eski köy adını burada kullanmışlardır. SN
■ Köy halkı Azeriler ile Terekemelerden oluşmaktadır. Cemil
■ Koord: 40° 57' 46'' D, 43° 36' 51'' K
İcadiye mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖: İcadiye
1900~ 📖: Karakilise
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Halk arasındaki ismi ''Beyler'' dir. Avşarlar tarafından kurulmuştur. hsynbozkurt
■ Köy halkı Avşar boyuna bağlı Recepoğlu/Recepli Aşiretine mensup Türkmenlerdir. Cemil
■ Koord: 38° 29' 9'' D, 36° 10' 20'' K
İğdeliören köy - Şarkışla - Sivas
1928 📖: İğdeliviran
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Köy halkı Ardahan Muhaciri olup Göle ilçesinden gelen Ahıska Türkleridir. Cemil
■ Koord: 39° 34' 57'' D, 36° 28' 8'' K
İncedere köy - Akyaka (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 📖: İncedere [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köy halkı Yerliler ile Terekemelerden oluşmaktadır. Cemil
■ Koord: 40° 42' 48'' D, 43° 31' 32'' K
İncekoz mahalle (Kesmetepe bağ) - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
2000 📖: İnce/İnceköy
1835g 1928 📖 📖: Araplar
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Türkmen/Kürt-Sünni (Atman-Turuş) yerleşimi
■ Eski Arap köyüdür. Günümüzde Türkmen/Kürt karışık yerleşim metonio
■ Kesmetepe Kasabası Türkmen yerleşimidir. Kasabaya bağlı toplam da 6 mahalle bulunmaktadır. Çevre köylerden Kürt nüfus gelmiş olsa da Kasabanın asıl sahipleri Türkmenlerdir. Cemil
■ Koord: 37° 32' 54'' D, 37° 49' 39'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.