haritada ara :   km  
2 Egemen yorumu bulundu.
sırala 
Gökler mahalle - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
1891z 📖: Gökler [ Türkçe "mavi gözlüler" ]
Türkmen (Karacakurt) yerleşimi
■ © 18.02.1891 Esbkeşan kazasına tabi Panlı karyesi ahalisinden Posluoğlu İbrahim nam şahsın ..... muhakemesini isteyen Gökler karyesi ahalisinden Dördüncü Ordu-yı Hümayun Beşinci Alayı'nın İkinci Taburu'nun Dördüncü Bölüğü onbaşılarından Mehmed bin Ömer'in arzuhali... deyar heyran
■ Köy halkı Kırşehir'den gelen Karacakurt Türkmenlerine mensuptur. Egemen
■ Koord: 39° 14' 49'' D, 32° 53' 58'' K
Köşker mahalle - Kulu - Konya
1900~ 📖: Köşker
Kürt-Sünni (Têrikan) yerleşimi
■ © 20.11.1969 Ankara'nın Köşker köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Bala Sofular köyü ve Kulu Köşker köyü arasında bulunan Bayat isimli yerleşim yerinde çıkan sıtma hastalığı nedeni ile 1895 yılında Bayat köyü dağılarak köyün büyük bir bölümü Bala Soflar köyüne yerleşmiş, bir kaç hane de Köşker köyünü kurmuştur. said
■ Köy halkı Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Köşker Kasabasından gelmiştir. Köy halkı Bayındır ve Bayat boylarına mensup Türkmenler'dir. Egemen
■ Koord: 39° 15' 31'' D, 33° 9' 32'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.