haritada ara :   km  
11 İbrahim Ahıskalı yorumu bulundu.
sırala 
Alaca mahalle - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Alaca
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Aziziye ilçesinin Alaca ve Tebrizcik köylerinin halkı Kasr-ı Şirin Antlaşmasıʼndan (1639) sonra Tebrizʼden getirilen Sünni Türklerdir... İbrahim Ahıskalı
■ 1522 kaydında: Alaca k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 39° 56' 40'' D, 40° 57' 42'' K
Esendoruk köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1917h 1928 📖 📖: Peyler / Peğler
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Pey/peğ/peg kelimesi yörede höyük/kalıntı anlamında kullanılıyor İbrahim Ahıskalı
■ Koord: 39° 51' 38'' D, 39° 46' 12'' K
Eşmeyazı köy - Kars Merkez - Kars
1946 📖: Gorhane
E1880 📖: Kerxane [ Türkçe "işlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Kürt-Sünni/Türk yerleşimi
■ Kırzıoğlu'nun ailesi Susuz'a bağlı Mamaş köyündendir, kendisi de Kumuk veya Terekeme değildir. "Ahıska Türkleri" ismini siyasi anlamda oluşturup Bayburt'a kadarki arazinin bu topluluktan olduğunu iddia eden kişidir. metonio
■ Düzeltme: Meşhur tarihçi Fahreddin Kırzıoğluʼnun baba tarafı aslen buralıdır. Daha sonra Mamaş (Kırçiçeği) köyüne göç etmişlerdir. İbrahim Ahıskalı
■ Koord: 40° 34' 19'' D, 43° 26' 42'' K
İlyas mahalle - Çüngüş - Diyarbakır
1968 📖: Malkaya
Erg 1925h 📖 📖: Alyos/Elyos
■ 20. yy başında Sünni Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Hukukçu Prof. Dr. Ahmet Akgündüz bu köylüdür. Ziya Gökalpʼin ailesinin de aslen buralı olduğu ve daha sonra buradan Çermik ilçesinin Başarı köyüne göç ettiği söylenir. İbrahim Ahıskalı
■ 19. yüzyıl ortalarında tamamı Müslüman Türk yaklaşık 495 nüfus yaşamaktadır. MCB
■ Koord: 38° 14' 3'' D, 39° 15' 14'' K
Kandilli mahalle - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Karabıyıkhanları
Sünni yerleşimi
■ Kandilli, Karabıyık Hanları mevkiinde 1938’de inşa edilen demiryolu istasyonunun adıdır. 1960’lara doğru istasyon çevresinde yeni yerleşim ortaya çıktı. SN
■ Kandilli ismi yörede Kandil Baba (Şeyh Mehmed Efendi) olarak bilinen türbesi ve tekkesi olan bir evliyadan gelmektedir. İbrahim Ahıskalı
■ Koord: 39° 54' 44'' D, 40° 50' 26'' K
Kopköy köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Kop [ Ermenice gop "çukur, taş ocağı" ]
■ Kısmen Avşar yerleşimi. Sürgün edilen Avşarlardan bir kısım bu köye iskân edilmiştir. Meşhur THM sanatçısı Nurettin Dadaloğlu da bunlardandır. İbrahim Ahıskalı
■ Koord: 40° 2' 59'' D, 40° 25' 41'' K
Kürüm mezra (Sarıtaş bağ) - Hakkari Merkez (Bağışlı bucağı) - Hakkari
K2013 📖: Krum
1914h 📖: Kârun [ Ermenice "bahar?" ]
■ Bitlis merkezli meşhur Kürümoğlu ailesinin soyununun dayandığı iddia edilen Kürüm köyü burasıdır. Bunun dışında ailenin soyunun Yüksekova ilçesi sınırlarında kalan Erdal (Erdel) köyüne de dayandığı söylenir... İbrahim Ahıskalı
■ Koord: 37° 45' 53'' D, 44° 2' 5'' K
Ortabahçe mahalle (Kandilli bağ) - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1522t 1928 📖 📖: Cînis
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Evliya Çelebi `yüz elli haneli Ermeni köyü` olarak tanımlar. Ancak 1829'da bu köyden göçerek Gürcistan'ın Tsalka ilçesinde Jinisi köyünü kuranlar Türkçe dilli Ortodoks Rumlardır. 18. yy'dan itibaren Hacıömeroğulları sülalesinden Cinis beylerinin makamı olmuştur. SN
■ Aşkaleʼnin en büyük ve en köklü köylerinden biridir. 18. yy başlarında köye Hacışamlugil (aşiretinden) olarak da bilinen Hacıömeroğulları (Meşhur Cinis Beyleri) yerleşmiştir. İbrahim Ahıskalı
■ Türkçe anadilli Rumlar bu köyü 1829 yılında terk edip Gürcistan/Tsalka'daki Jinisi köyüne yerleştiler. metonio
■ Koord: 39° 53' 17'' D, 40° 51' 34'' K
Özler mahalle - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Şoyik
E1902 📖: Şoğik [ Ermenice "özlüce (ıslak yer)" ]
1522t 📖: Şoğayn
Alevi-Türk yerleşimi
■ 16. yy kayıtlarında Şoğayn/Şoğayin nahiye ve kazası olarak gösterilen yer şimdiki Şoğik köyü olmalıdır. Şoğayin Erm `özler, bataklar`, Şoğik ise `özlüce` demektir. SN
■ Köy önünden geçen Karasu deresine halen Şoğayn Deresi deniyor... İbrahim Ahıskalı
■ Koord: 39° 56' 17'' D, 40° 24' 58'' K
Tazegül mahalle (Kandilli bağ) - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Tazegül
■ Köy halkının mühim kısmının kökeni köye Derviş Paşa zamanında yerleştirilen Bayat boyunun Canbeyli aşireti ile Avşar boyunun Kızıllu aşiretine dayanmaktadır. İbrahim Ahıskalı
■ Koord: 39° 55' 42'' D, 40° 52' 20'' K
Yolgeçti mahalle - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
E1885a 📖: Tsitahoğ/Tsitoğ Ձիթահող/ձիթհող [ Ermenice "yağlı toprak" ]
1522t 1928 📖 📖: Sitavux / Sitavuğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Ahıska Türkü yerleşimi
■ Bu köyde bulunan Fırat köprüsünü Evliya Çelebi 'Gürcü Boğazı Köprüsü' olarak niteler. Gürcü Boğazı geçidi buradan başlayarak kuzeye doğru 6 saat (30-35 kilometre) yoldur. ■ Köyün 1880 nüfusu 1187 Ermeni ve 72 Müslim idi. Vartiter K. Hovannisian'ın Ձիթող դաշտի Կարնոյ [Erzurum Ovasında Tsitoğ köyü] adlı eseri 1972'de Beyrut'ta yayınlanmıştır. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 43 Müslüman ve 423 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ Erzurum ve çevresi Rus-Ermeni yönetiminden kurtulduktan sonra köye Ahıska kökenli Türkler yerleşmiştir. Köyün büyük kısmını oluşturmaktadırlar. İbrahim Ahıskalı
■ Koord: 40° 1' 49'' D, 41° 18' 17'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.