haritada ara :   km  
11 Erkan Akman yorumu bulundu.
sırala 
Ağın ilçe - Ağın - Elazığ
E1902 📖: Vağaver [ Ermenice "eski ören" ]
1643a 📖: Ağın [ Türkçe "ak in" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Ağin Türkçedir. Kasabanın Ermenice adı `eski ören`, komşu Şenpınar’ınki ise `eski mamur` anlamına gelir. SN
■ İlçe halkı, merkezi ve köyleri ile beraber Oğuz boylarına mensup oldukları ileri sürülenTürkmenler'den oluşmaktadır. Erkan Akman
■ Koord: 38° 56' 43'' D, 38° 42' 46'' K
Akpınar mahalle (Ağın bağ) - Ağın - Elazığ
1928 📖: Anderi
1643a 📖: Andîri/Andırı [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Ermeniler ile Türkmen nüfusun beraber yaşadığı bir köydü. Akpınar günümüzde ilçe merkezinin bir parçası olup, Türkmen nüfusun ikamet ettiği bir mahalledir. Erkan Akman
■ Koord: 38° 56' 55'' D, 38° 41' 1'' K
Bademli köy - Ağın - Elazığ
1928 📖: Payamlı [ Türkçe "bademli" ]
1643a 📖: Bademlü
Sünni Türk yerleşimi
■ Köy halkının ataları Tebriz'den gelen Avşar Türkmenleri'dir. Erkan Akman
■ Koord: 39° 0' 25'' D, 38° 40' 10'' K
Bahadırlar köy - Ağın - Elazığ
E1902 📖: Dzabılvar
1643a 📖: Zabılbar / Zalbar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Yervant Odyan’ın Ermeni mizah edebiyatının başyapıtı sayılan Yoldaş Pançuni öyküleri (1909-1923) Dzabılvar’lı kurnaz ve saf bir köylünün serüvenlerini anlatır. Eski köy baraj gölü altında kalmış ve yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ Keban barajı yapılması sebebiyle köy sular altında kalmıştır. Fakat Ağın ilçe merkezinin kuzeydoğusunda baraja yakın bir mesafede tekrardan köy kurulmuştur. Erkan Akman
■ Koord: 38° 59' 40'' D, 38° 45' 13'' K
Beyelması köy - Ağın - Elazığ
1902hk 📖: Xozağpür [ Ermenice "domuzpınar" ]
1643a 📖: Xozaxpur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Köyün eski adı Ermenice bir isim olan Hozakpur'dur. Eskiden Ermeniler'inde yaşadığı köy günümüzde soyu Kerkük'e dayanan Bayat Türkmenlerin'den oluşuyor. Erkan Akman
■ Koord: 38° 58' 28'' D, 38° 41' 54'' K
Eskidemirçarık mahalle (Demirçarık bağ) - Ağın - Elazığ
1928 📖: Gemuxi [ Ermenice ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Demirçarık köyü Keban köprüsüne yakın yeni yerleşime taşınmıştır. SN
■ Köy 300-320 yıl önce Kerkük'ten gelen Türkmen ailelerce kurulan bir köydür. Günümüzde Türkmen gelenekleri halen yaşatılmaktadır. Erkan Akman
■ Koord: 38° 55' 1'' D, 38° 36' 21'' K
Kaşpınar köy - Ağın - Elazığ
Sünni Türk yerleşimi
■ Baraj gölü altında kalan Pağnik köyü yerine kurulan yeni yerleşim. SN
■ Keban barajı yapılınca eski köy sular altında kaldı. Köyün merası konumundanki Darunağacı denilen yerde ise yeni köy kuruldu. Köy halkı günümüzde Türkmen'dir. Erkan Akman
■ Koord: 38° 55' 35'' D, 38° 43' 22'' K
Modanlı köy - Ağın - Elazığ
cit 📖: Modanlı (aş.) [ Kürtçe/Türkçe "aş." ]
■ © 06.03.1761 Erzurum'da konar göçer Kürd taifesinden Merdesi aşireti yaylak ve kışlaklarına gidip gelirken Haleb ve Rakka eyaletleri ahalisine ... © 10.04.1790 Ankara kazasına tabi Yaman[Yamak-Haymana] köyünde sakin Ekrad[Kürd] Voyvodası İbrahim ile mezkur karyedeki Modanlı Aşireti halkından ... © 13.02.1808 Merdis aşiretine tabi Modanlı aşiretinin ba-ferman-ı ali mükellef oldukları kuyud ve şurut hilafına Haymana voyvodası tarafından taaddiyatta bulunulduğundan bahisle tecdiden ferman itasına dair mezkur ferman üzerine yazılan derkenar. deyar heyran
■ Modanlı Aşireti'nden adını alan köy ve halkı Türkmen'dir. Modanlılar Elazığ, Şanlıurfa, Ankara, Adıyaman gibi illerde köy ve nüfusa sahip bir Türkmen aşiretidir. Erkan Akman
■ Koord: 38° 56' 0'' D, 38° 36' 11'' K
Müderrishüseyin mahalle (Ağın bağ) - Ağın - Elazığ
1928 📖: Lololar [ Kürtçe/Türkçe "aş." ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Türkmenler tarafından kurulmuş bir mahalledir. Çok eski bir maziye sahip olup, tarihi bir yerdir. Erkan Akman
■ Koord: 38° 56' 39'' D, 38° 43' 0'' K
Saraycık köy - Ağın - Elazığ
1916h 📖: Saracık
1643a 📖: Saraycık
Sünni Türk yerleşimi
■ Köy halkı Kayı boyunun Karakeçili Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Osmanlı devrindeki İskan Kanunu sebebiyle Abdülaziz döneminde Karacadağ bölgesinden Elazığ'a gelerek köyü kurmuşlardır. Erkan Akman
■ Koord: 38° 51' 23'' D, 38° 39' 16'' K
Yedibağ köy - Ağın - Elazığ
1643a 📖: Paşikli [ Kürtçe "aş." ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Köy halkı Avşar Türkmenler'inden oluşmaktadır. Erkan Akman
■ Koord: 38° 53' 38'' D, 38° 37' 37'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.