haritada ara :   km  
11 xyz yorumu bulundu.
sırala 
Ardanuç ilçe - Ardanuç - Artvin
Y952 📖: Ardanoútzi
G500~ 📖: Artanuci [ Gürcüce არტან უჯი "Ardahan bucağı" ]
Y150 📖: Artanissa?
■ 20. yy başında kısmen Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Ptolemaios’un andığı Artanissa `Kur nehri ile Kafkas dağı` arasında olup `dünyanın en kuzey noktası`dır. Ancak Ptolemaios’un Kafkasya coğrafyası muğlaktır. Gürcü Vekayinamesinde ilk kez 5. yy sonlarında `Klarcet ilinde Artanuci adlı bir kale` anılır. Gürcüce adın anlamı belli değildir. Erm ard-anuş `tatlıtarla` ciddiye alınamaz. SN
■ Hilmi Uran Hatıratında "Fakat ağaçsız bir dağda, evleri birbiri üzerine yığılmış gibi duran Ardanoş hiç hoşumuza gitmemişti. Esasen Ermeni köyüydü ve kimseler yoktu" ifadeleriyle nüfus hakkında bilgi verir. Utku Oziz
■ Rus etnik haritasında Ardanuç ilçe merkezi Ermeni çoğunluk gözüküyor xyz
■ Koord: 41° 7' 26'' D, 42° 3' 55'' K
Gemlik ilçe - Gemlik - Bursa
1795h 📖: Gemlik
1484 1665 📖 📖: Gemleyük [ Türkçe gemilik "gemi yatağı" ]
Y-454 📖: Kíos
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 16.000 Ermeni, 12.000 Türk ve 6000 kadar Rum nüfusu vardı. Yazı dilinde 20. yy başlarına dek Gemleyik tercih edilir. SN
■ Osmanlı'nın ilk gemicileri Helenlerden teşkildi. Halkı Helenistan'da Argolikos Körfezinin kuzeyinde Nea Kios'a iskân edildi. Manavlardan Celal Bayar Gemlik'te mübâdele ve imar iskân vekiliydi. Manav
■ Vital Cuinet'in "La Turquie d'Asie" coğrafya kitabında merkez kasabasında 4620 Rum Ortodoks, 242 Müslüman ve 107 Ermeni yaşadığı belirtilir. Cuinet'in elindeki istatistikler çok doğru olmayabilir. xyz
■ Koord: 40° 25' 58'' D, 29° 9' 16'' K
İmrahor mahalle - Arnavutköy - İstanbul
1499t 📖: Emiraxur [ Türkçe "at görevlisi" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Buranın eskiden bir Kırım Tatar yerleşimi olduğu, ama gecekondulaşma ile birlikte eski köyün ve Tatar mevcudiyetinin tamamiyle yok olduğu, Türkiye'de Tatarların durumu ve dili üzerine yapılan birkaç araştırmada belirtilmiş. xyz
■ Koord: 41° 13' 3'' D, 28° 44' 36'' K
Kınalı ada - Adalar - İstanbul
1665 📖: Kınalı
Y550 Y961 📖 📖: Prótê [ Yunanca "birinci" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Halen adada pek çok Ermeni yaşamaktadır, Ermeni kültürü az çok canlıdır. xyz
■ Koord: 40° 54' 48'' D, 29° 2' 57'' K
Oğuzyolu köy (Ortakent bağ) - Hanak (Damal bucağı) - Ardahan
R1886 1928 📖 📖: Oruşeti/Örüşet [ Gürcüce ]
G1200~ 📖: Eruşeti (idari bölge)
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Gürcü Vekayinamesi’ne göre Gürcü ülkesindeki ilk kiliselerden biri kral Mirian (ö. 342) zamanında Eruşeti’de inşa edilmişti. SN
■ Rus etnik haritasında buralarda bir yerde Oset yerleşimi gözüküyor xyz
■ 1886 Rus kaydında 41 Türk ve 17 Kürt yaşamaktadır. Daha sonra Ahıska'dan Türk göçü de almıştır. metonio
■ Koord: 41° 15' 29'' D, 42° 57' 53'' K
Sazlıbosna mahalle - Arnavutköy (Boyalık bucağı) - İstanbul
1890hk 📖: Sazlıbosna
1499t 📖: Bosna Filbos
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1499 sayımında bu yere yakın bir de Arnavut Filbos kaydedilmiştir. SN
■ Kısmen Kırım Tatarı yerleşimi. 1997'de yapılan bir araştırmada köyde sadece yaşlıların Tatarca konuştuğu belirtilmiş. Buna rağmen Tatar geleneği halen az çok canlıdır. xyz
■ Koord: 41° 9' 18'' D, 28° 40' 23'' K
Selim ilçe - Selim - Kars
1920hb 📖: Novo Selim [ Rusça "yeni Selim" ]
1877hk 📖: Halebcik
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şimdi Kağızman ilçesinde Ortaköy adı verilen eski Selim köyü yerine Rus yönetimi altında kurulan Yeni Selim (Novo Selim) kasabasıdır. 1877-öncesi haritalarda gösterilen Halepçik aynı yer olmalıdır. SN
■ Rus etnik haritasında Türk çoğunluk olarak gösterilmiş xyz
■ Koord: 40° 27' 52'' D, 42° 47' 2'' K
Sulakyurt köy - Ardahan Merkez - Ardahan
R1889 📖: Nikolayevka [ Rusça "Nikola yeri" ]
1595t 📖: Sarzab / Sarzeb [ Gürcüce Sardzebi სარძები "süthane" ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski adı Yukarı Sarzep iken Rus yönetimi döneminde Rus çarı II. Nikolay (h 1894-1917) onuruna Nikolayevka adı verildi. Köyde bir İsviçreli girişimcinin kurduğu Kars yöresinin ilk gravyer peyniri fabrikasından ötürü Zavod (`fabrika`) adı da kullanıldı. SN
■ Köyde Karapapak, Terekeme ve Kürtler yaşamaktadır. Burada yaşayan Kürtler Redkan aşiretindendir. Qazi
■ Rus yapımı etnik haritada Sulakyurt Oset çoğunluk olarak gösterilmiş xyz
■ Koord: 41° 9' 46'' D, 42° 37' 24'' K
Yiğitkonağı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1854h 1928 📖 📖: Türkaşen/Türkeşen [ Ermenice/Gürcüce trkaşen "Türkköyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Adıyla çelişse de Rus yapımı etnik haritada Rum çoğunluk gösterilmiştir. xyz
■ Rus kontrolüne giren köyden kaçan Türkler Orta Anadoluya kaçar, yerine de Trabzon ve Erzurumun Rumları yerleşirse Rus sayımında Rumlar Türklerden çok görünür. metonio
■ Koord: 40° 57' 15'' D, 42° 34' 6'' K
YukarıKarıncalı mezra - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Abamor yk. [ Kürtçe avamor "karınca suyu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyden gelen bir arkadaşım, köyün Fars tüccarı göçmenler tarafından yerleşildiğini, “Abamor” adının Farsça “ölü su” olarak yorumlanabileceğini söylüyor. Köyün adı köyden geçen çok cılız bir sudan geliyormuş. xyz
■ Koord: 37° 6' 2'' D, 38° 18' 16'' K
Yücelen köy - Kars Merkez - Kars
1928 📖: Samavat/Samovat [ Gürcüce samavati "üçleme, teslis" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Rus yönetimi altında 1882'de Van vilayetinden gelen Süryani ('Aysor') göçmenler iskan edilmişti. Bu zümre 1918'den sonra Ermenistan'da Yerevan yakınında bir köye göçtü. SN
■ Rus yapımı etnik haritada Süryani köyü olarak gösterilmiştir. xyz
■ Samavat'lı Süryaniler* Ermenistan'a göçmüş, yerlerine Erivan göçmeni Dilxeri aşiretinden Sünni Şafi Kürtler yerleşmiştir. Bugün bir kaç Terekeme gelin hariç köyün tamamı Kürttür. Köydeki Süryani kilisesinin yıkılmadan önceki hâli: https://sobory.ru/photo/284800 metonio
■ Koord: 40° 39' 19'' D, 42° 57' 28'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.