haritada ara :   km  
13 Ayhan yorumu bulundu.
sırala 
Ardıç köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
K 📖: Sağmanik [ Kürtçe "Sağmancık" ]
1925h 📖: Sağmanı Dersimî
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Asıl Sağman’ın aksine Alevi ve Zaza (Dersimli) olduğu için Sağman-ı Dersimî adını almıştır. 1960 İçişleri kayıtlarında görülen `Sağmanderesi` adı yanlış olsa gerek. Fındıklı (Cawi), Eşeler (Soğdest), Karşıkibağ (Celenler/Çalhane?), Akdarı (Mirzolar?), Dalıvartı (Dalavarte) adlı mezraları vardır. SN
■ Alevi-Zaza (Alan) yerleşimi. Köy halkı Tunceli Merkez Meşeyolu (Kortu/Körtan) köyünden gelmişlerdir. Az sayıda Derviş Cemalliler de köyde ikamet etmektedir. Ayrıca köy adı olan Sağman Dersimi veya Desiman Zazaca'dır. Ayhan
■ Koord: 38° 58' 24'' D, 39° 17' 0'' K
Başköy köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Başköy [ Türkçe ]
1522t 📖: Başkend
■ Başköylü Hasan Efendi'nin köyüdür. Türbesi burada bulunur. Ayhan
■ Koord: 39° 53' 21'' D, 39° 47' 20'' K
Boztepe ilçe - Boztepe - Kırşehir
1927h 📖: Boztepe
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Boztepe ilçe merkezi Bağbaşı, Yeni ve Orta Mahalleleri'nden oluşur. Boztepe ilçe merkezinin kurucuları ve yerlileri Türkmen'dir. İlçe genelinde yaşayan Kürd nüfus ise daha çok kendi köylerinde meskûndurlar.
■ Boztepe ilçe merkezi 17. yüzyılda Avşar Türkmeni obaların yerleşmeleri ile kuruldu. 20. yüzyılda ilçe merkezinde sadece Türkmenler meskunken Kürt nüfus kendi köylerinde ikamet etmekteydi. Bu durum pek değişmemiştir. Ufuk Güntekin
■ İlçe köyleri;Sünni Kürt , Türkmen ve Alevi-Kürtlerden oluşur. Ayhan
■ Koord: 39° 16' 7'' D, 34° 15' 41'' K
Büyükkışla köy - Boztepe - Kırşehir
1927h 📖: Terziyanlı [ Kürtçe/Türkçe "aş." ]
Eski adı: Taşlıtepe
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Terziyan) yerleşimi
■ Köy halkı , Sünni-Kürt’lerden (Terziyan) ve Dersim Mazgirt’ten göçen Alevi-Kürt’lerden (Xiran Aşireti) oluşur. Ayhan
■ Koord: 39° 20' 51'' D, 34° 13' 15'' K
Dere köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
K 📖: Ormkix
1518b 1925h 📖: Rumkiğ/Urumkeği [ Ermenice hromkéğ "Rum köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Pilvenk/Alan) yerleşimi
■ Pilvenk ve Alan Aşiretleri köyde bulunur. Ayhan
■ Koord: 38° 59' 22'' D, 39° 18' 28'' K
Dervişcemal köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖: Dervişcemal
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Cedleri 16. yy’da Sağman’ın Kürt emirlerine dayanan Derviş Cemal Seyid soyunun merkez köyüdür. Zazaca konuşurlar. SN
■ Derviş Cemal (Seyyid Cemal), Hacı Bektaş Veli Dergahı’nda onun çağında yetişmiş dervişlerden biridir. Hacı Bektaş Velayetnamesi’nde ona ilişkin bilgiler aktarılır. Ayhan
■ Koord: 39° 6' 1'' D, 39° 16' 59'' K
Erdoğdu köy - Tunceli Merkez (Kocakoç bucağı) - Tunceli
Z 📖: Vilêkaşi
1922h 1928 📖: Velixaşan/Velikesan
Alevi-Kürt veya Zaza (Alan) yerleşimi
■ Mezralar: Bardakkale, Bardaklı, Kırmızı (Moşikkale), Yeni (Moşik), Yeşilce (Göv). HayDar
■ Köyde Kureyşan Aşiretinden köylüler de bulunur Ayhan
■ Koord: 39° 8' 56'' D, 39° 41' 5'' K
Geçimli köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖: Ergan
E1878 📖: Yergan Inguz Երկան Ընկուզ [ Ermenice "uzun ceviz" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Abasan) yerleşimi
■ 975 yılına ait kitabesi olan Surp Garabed manastırı 1877’de yıkılmaya yüz tutmuştu. Köyün güney ucundaki harabesi henüz ayaktadır. 20. yy başında 70 kadar Alevi ve 30 kadar Ermeni nüfus kaydedilmiştir. SN
■ Alevi/Zaza (Abasan) yerleşim. Ayhan
■ Koord: 39° 1' 53'' D, 39° 15' 57'' K
Geriş köy - Nazımiye - Tunceli
1925h 📖: Dağiyan + Geriş [ Türkçe "eşkiyalar?" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Areli) yerleşimi
■ Yukarıgeriş mezrası (es. Dağiyan mezrası) vardır. SN
■ Köyde Areli Aşiretinin atası Khal Ferat'ın türbesi bulunur. Ayhan
■ Koord: 39° 11' 26'' D, 39° 47' 5'' K
Günlüce köy - Nazımiye - Tunceli
1928 📖: Kalmam [ Zazaca kalmem "Mehmet dede" ]
1925h 📖: Kalman
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Bölge halkı tarafından birçok Dersimli aşiretin atası sayılan Kal Mem’in türbesi bu köyde bulunur. SN
■ Yöresel yerleşim adı Kal Mem'dir. Kal Mem adlı bölge halkı tarafından kutsal sayılan kişiden adını alır. hayri
■ Köy halkı Kureyşan, Alan ve Areli Aşiretlerinden oluşur. Ayhan
■ Koord: 39° 9' 10'' D, 39° 47' 7'' K
Kuruoba köy - Biga (Sinekçi bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Kuruoba
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Bulgaristan göçmenleri köyü kurmuştur. Ayhan
■ Koord: 40° 15' 10'' D, 27° 26' 24'' K
Sarıyayla köy - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1928 📖: Civarik / Cıvarık [ Zazaca civarik "yayla" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Doğuda birçok ile dağılmış olan Hormek (Alevi Zaza) aşiretinin ilk merkezi ve Dr. Şivan adıyla tanınan Sait Kırmızıtoprak’ın doğum yeridir. SN
■ Şair ve pir olan Kureyşanlı Sey Qaji'nin doğduğu köydür. Ayhan
■ Koord: 39° 17' 17'' D, 39° 58' 33'' K
Yemişdere köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
K 📖: Devdırêj
1518b 1925h 📖: Devderiç [ Ermenice tavtaric ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Şavak) yerleşimi
■ 1518 tarihli tahrirde Millîlü Küçük aşiretinin kışlağı olarak belirtilmiştir. Ancak köy adı Ermeniceden mirastır. Yerel Kürtçede kullanılan Dew-direj (`uzun-ağız`) adı şüphesiz yakıştırmadır. SN
■ Eski köy su altında kalmıştır. Köydeki Aleviler Ağuçan (Ağu-İçen) ve Kureyşan Ocağındandır. Ağuçan Ocağındakiler kısmen Türkmendir; köyün aşireti olan Şavak ile alakaları yoktur. Şavaklar Kürttür, ama Oğuzların Bayat boyundan Türk olduklarına ilişkin iddialar vardır TAYLAN
■ Ağuçanlı'lar Kürtçe konuşur , soy secereleri ise peygamber evladı Tacül Arifin Ebul Vefa'ya dayanır. Türkmen bilgisi yanlıştır. Ayhan
■ Koord: 38° 55' 18'' D, 38° 59' 15'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.