haritada ara :   km  
12 Ufuk Güntekin yorumu bulundu.
sırala 
Belenli köy - Bayramören - Çankırı
1928 📖: Ulumilan
1800~ 📖: Melan / Milan [ Yunanca mélanos "kara" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türkmen (Köçekli) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde idari bölgeye adını veren Melan/Milan esasen nehir adıdır. 1960’tan sonra verilen Belenli adı yerli halk tarafından kullanılmamaktadır. SN
■ Köy Osmanlı devrinde Ortodokslar ile Türkmenlerin beraber yaşadığı bir yerdi. Türkmenler Köçekli aşiretine mensuptur. Köçekli aşireti ağırlıklı olarak Kırşehir'de yaşayan bir Türkmen aşiretidir. Köçekli aşireti Oğuzların Avşar boyundandır. Ufuk Güntekin
■ Koord: 40° 57' 23'' D, 33° 16' 32'' K
Beşikli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1921h 📖: Beşikli
Türkmen (Tülek) yerleşimi
■ Beşikli'ye bağlı olan Arabın mahallesi de Tülek Türkmenleri'ndendir. Ufuk Güntekin
■ Koord: 39° 32' 21'' D, 34° 22' 15'' K
Boztepe ilçe - Boztepe - Kırşehir
1927h 📖: Boztepe
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Boztepe ilçe merkezi Bağbaşı, Yeni ve Orta Mahalleleri'nden oluşur. Boztepe ilçe merkezinin kurucuları ve yerlileri Türkmen'dir. İlçe genelinde yaşayan Kürd nüfus ise daha çok kendi köylerinde meskûndurlar.
■ Boztepe ilçe merkezi 17. yüzyılda Avşar Türkmeni obaların yerleşmeleri ile kuruldu. 20. yüzyılda ilçe merkezinde sadece Türkmenler meskunken Kürt nüfus kendi köylerinde ikamet etmekteydi. Bu durum pek değişmemiştir. Ufuk Güntekin
■ İlçe köyleri;Sünni Kürt , Türkmen ve Alevi-Kürtlerden oluşur. Ayhan
■ Koord: 39° 16' 7'' D, 34° 15' 41'' K
Çiçekdağı ilçe - Çiçekdağı - Kırşehir
1921h 📖: Boyalık | Mecidiye
1876a 📖: Rişvan | Mecidiye [ Kürtçe reşwan "aş." ]
1584t: Çiçekdağı (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Reşvan Kürtleri için kurulan aşiret kazasının merkezi Mecidiye kasabasıdır. Cumhuriyet döneminde ilçe yakınındki Çiçek Dağının adı verildi. SN
■ Reşwan Asireti kollarindan olan Mifikan ve Şêxbilan Kürtleri tarafindan kurulmustur. Daha sonra bu Kürtler bu yerden Boztepeye bagli bütün köylere (Boztepe merkez haric), Kaman'in bazi köylerine dagilmislardir. ABDULLAH ALTUNTAS
■ © 14.07.1890 Kırşehir sancağının Mecidiye kazasında bulunan Muhibbanlı Aşireti'nin... deyar heyran
■ 1842-1846 (h.1258-1262) yıllarına ait Kırşehri Şer'iyye Sicillerinde günümüzdeki Çiçekdağı ilçesi bucak olarak belirtilmekte ve Boyalık karyesi adıyla geçmektedir. Bölgede yaşayanlar ise Türkman taifesinden çeşitli aşiretlerdir. Kürtlerin Çiçekdağına gelişi 1860-1870 yılları arasında olmuştur. Bucak merkezi olması ve arazilerin eşit şekilde taksim edilebilmesi için Kürtler bir süre Boyalık karyesinde bekletilmişler. Sonra da Malya ovasınaki viran vaziyetteki köylere iskan edilmişlerdir. Ufuk Güntekin
■ Koord: 39° 36' 19'' D, 34° 24' 47'' K
Çimeli köy - Boztepe - Kırşehir
1927h 📖: Çime
■ Kısmen Türkmen yerleşimi
■ Köyün kurucuları Türkmenler'dir. Köye 1930-1935 yıllarında Ağrı İsyanlarına katılmaları sebebiyle Kürt aileler yerleştirilmiştir. 1950-1955 yıllarında ise Bulgaristan'dan gelen Türkmen Muhacirleri de köye yerleştirilmiştir. Köyün güncel nüfusu takriben yüzde 70 Türkmen yüzde 30 Kürt'tür. Ufuk Güntekin
■ Koord: 39° 17' 37'' D, 34° 12' 46'' K
Dalkoz köy - Bayramören - Çankırı
1896s 📖: Dalkoz
Türkmen (Köçekli) yerleşimi
■ Köçekli aşireti ağırlıklı olarak Kırşehir'de yaşamaktadır. Köçekli aşireti Oğuzların Avşar boyundandır. Ufuk Güntekin
■ Koord: 40° 57' 3'' D, 33° 13' 59'' K
Dulkadirlikarşıyaka mahalle (Dulkadirli bağ) - Kırşehir Merkez - Kırşehir
1925h 📖: Dulkadirli
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Dulkadirli) yerleşimi
■ İnlimurat, Karaisa, Yarımkale ve Karşıyaka mahallelerinin birleştirilmesiyle 1950’lerde kurulan Dulkadirli belediyesi 2014’te lağvedilmiştir. SN
■ Dulkadirli beldesi nüfusun 2000'in altına düşmesi sebebiyle köy olmuştur. Yoksa aslında kasabadır. Kasabaya Dulkadiroğulları Beyliği'nin kurucu hanedanı iskan edilmiştir. Günümüzde de o Dulkadiroğulları hanedanlığının torunları yaşamaktadır. Dulkadirli kasabası bir Türkmen kasabası olup halkı da Bayat boyundan Türkmenler'dir. Ufuk Güntekin
■ Koord: 39° 30' 44'' D, 34° 9' 51'' K
Halaçlı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Halaçlı
Türkmen yerleşimi
■ Halaçlı köyü, Köçekli aşiretinin mensubu olan Türkmenler'in yaşamakta olduğu bir köydür. Kaynaklarda buraya geliş durumuyla ilgili çeşitli tarihler yazmaktadır. Köçekli aşireti Oğuzların Avşar boyundandır. Ufuk Güntekin
■ Koord: 39° 35' 57'' D, 34° 13' 20'' K
Hüseyinli köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
1927h 📖: Hüseyinli
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
■ Köy halkı Türkmenler ile Kürtler'den oluşuyor. Türkmenler Tülek aşiretine, Kürtler Mifkan aşiretine mensuptur. Hem Çiçekdağında hem de Boztepe her iki aşiretin köyleri ve nüfusları bulunuyor. Ufuk Güntekin
■ Koord: 39° 23' 18'' D, 34° 18' 42'' K
Karacaören köy - Boztepe - Kırşehir
1927h 📖: Karacaviran
cit 📖: Karaca (aş.)
■ Karaca aşiret adı muhtemelen Kürtçe Rişvan aşiret adının çevirisidir. SN
■ © 16.11.1849 Kırşehir'e bağlanan Karaca Kürd Aşireti ile Aksaray'a bağlanan Hacı Ahmedli Aşireti Müdürlüğü'nün uhdesine verilmesini isteyen, Boynuinceli Aşireti sabık Müdürü Mir el-Hac Hüseyin'in arzuhali. a.g.tt © »»»»» 03.03.1850 Talebe-i ulumdan Seyyid Ömer'in kardeşi Nevşehir'de sığır celepliği yapan Hacı Mehmed'in, Aksaray civarında Reşvan Aşireti'nden Kaküllü Kürd Ali tarafından soyulup yaralanması üzerine Ankara'nın Tekke köyünde bulunan suçlunun yakalanıp muhakeme edilmesine dair. deyar heyran
■ Belde halkının büyük çoğunluğu Varsak Oymağı'na mensup olan Türkmenler'den oluşur. Ayrıca belde de birkaç hane göçebe Kürd nüfusta bulunmaktadır.
■ Varsak Türkmenleri çeşitli aşiretlerin bir araya gelerek kurduğu bir Türkmen birliğidir. Bu birlik yazı Kırşehir ovasında, kışı ise Tarsus ovasında geçirirdi. Karacaören Varsakların Kırşehir'de ilk kurdukları yerleşim yerlerinden birisi olup, en büyüğüdür. Daha sonraları Akçakoyunlu, Yabanlı gibi çeşitli Türkmen aşiretlerinden kişilerin de yerleşmesiyle nüfusu artmış ve belde olmuştur. Ufuk Güntekin
■ Karaca aşiret adı değildir. Karaca Öz Türkçe bir isim olup siyaha çalan renk, esmer ve Yağız gibi anlamlara gelmektedir. Ayrıca Karacaören ve Karacaviran gibi isimler Türkmenlerin yerleştiği bölgeler genel olarak kullandığı bir yer adıdır. Karacaören Varsak, Yabanlı, Akçakoyunlu gibi Türkmen aşiretlerinin yerleştiği bir kasabadır. Mustafa
■ Koord: 39° 13' 24'' D, 34° 15' 44'' K
Köçekli köy - Taşköprü - Kastamonu
1928 📖: Köçekli
Türkmen (Köçekli) yerleşimi
■ Köçekli aşireti günümüzde ağırlıklı olarak Kırşehir'de yaşayan bir Türkmen aşiretidir. Aşiretin soyu Avşar boyuna dayanır. Ufuk Güntekin
■ Koord: 41° 23' 20'' D, 34° 21' 42'' K
Üçkuyu köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
K 📖: Uçkî
1927h 📖: Üçkuyu
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Şêxbilan) yerleşimi
■ Köy 19. yüzyılın ortalarında bölgeye gelen Nogay Tatarları tarafında kurulmuştur. Yani köy halkı 20. yüzyılda Nogay Tatarlarından oluşuyordu. Son 30 senede Nogayların yoğun olarak İstanbul'a göç etmesi sebebiyle köye Boztepe'deki Kürt köylerinden kiralama yolu ile yerleşenler olmuştur. Nogay Tatarları yazın köylerini ziyaret etmektedir ve köyün asli ve kütük nüfusunu oluşturmaktadırlar. Bazı akrabaları ise Kaman ilçesinde yerleşerek köyler kurmuştur. Ufuk Güntekin
■ Koord: 39° 24' 29'' D, 34° 24' 30'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.