haritada ara :   km  
43 Tashw yorumu bulundu.
sırala 
Ağıllar köy - Artvin Merkez (Zeytinlik bucağı) - Artvin
R1886 📖: Agara [ Gürcüce "yayla" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 1886 Rusya nüfus sayımında - Agara = 172 Türk (Ahıskalı?) Tashw
■ Koord: 41° 4' 42'' D, 41° 54' 52'' K
Akantaş köy - Murgul (Göktaş bucağı) - Artvin
1876s 📖: Bucur [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ 1905 yılında 77 nüfuslu Gürcü köyü idi. _GEO
■ 1886 Rusya nüfusa sayımı - Bucur = 7 Gürcü (Acaralı) Tashw
■ Koord: 41° 17' 55'' D, 41° 37' 36'' K
Akbaş mahalle - Balya - Balıkesir
1604 📖: Akbaş
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
■ 20. yy başında kısmen Çerkes (Adige); Şapsığ yerleşimi Tashw
■ Koord: 39° 39' 29'' D, 27° 31' 38'' K
Akçakoca ilçe - Akçakoca - Düzce
1568 1928 📖: Akçaşehir
Y550 📖: Dîa / Dióspolis [ Yunanca "Zeus kenti" ]
■ Osman Beyin kumandanlarından biri olup 14. yy başında bölgede beylik eden Akça Koca onuruna 1934’te Akçakoca adı verildi. SN
■ 20. yy başında kısmen Muhacir Türk, Laz, Gürcü ve Kafkas göçmeni (Abaza çoğunluk, Çerkes kısmen) yerleşimi. Tashw
■ Ayrıca Yerli (Manavlar)'da günümüzde merkez'de bulunmaktadır. Yörük ve Türkmenlerin Manavlardan çok sonra Akçakoca yöresine yerleştiği bilinmekle birlikte. Yerli (Manav) köylerinin bir kısmının tarihinin Bizans devrine kadar dayandığı bilinmektedir. Kırım'dan ve Kazan'dan gelen Kırım Tatarları ve Kazan Tatarları Akçakoca'da bulunmak ile birlikte ayrıca Karadeniz'den göç etmiş Karadeniz göçmeni nüfusu'da Akçakoca'da bulunmaktadır. ■ Akça Koca beyin Akçakoca'yı Bizanstan fetih ettiği rivayet edilse'de doğrululuğu teyit edilememiştir. Akçaşehir adının zamanında değiştirilmesi gerektiği uygun görmüş ve Akça Koca beyin adından esinlenilmiş Akçaşehir'e Akçakoca adı koyulmuştur. 14. yy'da Konur Alp tarafından Bizanstan fetih edildiği veya Şehir'de ki ağırlıklı Türk nüfusun kendiliğinden Bizans'tan Osmanlılara katıldığı'da düşünülmektedir. (Bu görüşün başka bir alternatif'i ise Yerli Rum Ortodoks halkın Osmanlı yönetimine boyun eğip katılması.) Akçakoca’nın Türk hakimiyetine geçmeden önceki bilinen eski adları: Dia, Dias, Diapolis ve Tospolis‘tir. Akçakocanın Türk hakimiyetine geçtikten sonraki isimleri ise sırasıyla Akçaşar, Akçaşehir ve Akçakoca olmuştur. ■ Fındık ekiminden önce Akçakocalı Erkeklerin denizcilik yaptığı halkın denizcilik, esnaflık, tarım, bağcılık, ticaret ile geçindiği anlaşılmaktadır. Eski dönemlerde Akçakocalı ailelerin bütün erkekleri birden, denizde can verirmiş, onun için de o çağlarda (Akçakoca'da erkek mezarı yoktur) denmekte imiş. chaluri
■ Koord: 41° 5' 17'' D, 31° 7' 20'' K
Alaplı ilçe - Alaplı - Zonguldak
1924 1924: Alaplı/Alaplılı
Eski adı: Samokov-ı Alaplı
İt1311 📖: Lipo / Lippo / Nipo
■ Osmanlı döneminde Anadolu’nun çeşitli yerlerinde izine rastlanan Alablı/Alablu cemaati ile bağdaştırılır. Cemaat adı muhtemelen Halepli anlamındadır. Ancak 13. yy sonundan itibaren yüzlerce İtalyan portolanında görülen Lippo-Nipo-Nippo-Nipolimo vb. adı düşündürücüdür. SN
■ Selanik vilayeti Drama livası Kavala kazası Kadı Ahmet Efendi Mahallesinden gelip, Zonguldak vilayeti Ereğli kazasında Alaylılı (Alaplılı?) köyünde iskan edilen Abdullah kızı Asiye'ye ait tasfiye talepnamesi. 05.02.1924 Manav
■ 20. yy başında Türk/Rum yerleşimi. Tashw
■ Koord: 41° 10' 53'' D, 31° 23' 18'' K
Alçılı köy - Kars Merkez - Kars
1920hb 📖: Berdik [ Ermenice pertig "kalecik" ]
■ 20. yy başında Türk/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ 1886 Rusya Etnik sayımında: Türk %65 - Kürt = %34 Tashw
■ Koord: 40° 43' 42'' D, 42° 57' 32'' K
Aynalı köy - Susuz - Kars
R1889 📖: Aynalı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ 1886 Rusya nüfus sayımında = Türk 83 (87,4%) - Kürt 12 (12,6%) Tashw
■ Koord: 40° 42' 35'' D, 43° 4' 22'' K
Bakırköy köy - Artvin Merkez - Artvin
1913hk 📖: Kvartsxana
1876s 📖: Kuvarsxan [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1886 Rusya sayımında - Kvatsxana = 644 Gürcü (Acaralı) Tashw
■ Koord: 41° 14' 33'' D, 41° 48' 17'' K
Balaban köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖: Balaban [ Türkçe "öz." ]
■ Köyün adı erken Osmanlı sancak beylerinden Balaban Paşa'dan gelir. SN
■ 1300'lerin ikinci yarısında Gazi Süleyman Paşa ile Çimpe kalesi üzerinden Trakya'ya geçen Balaban Aşireti reisi İnce Balaban (Deli Balaban) Bey tarafından kurulmuş, Balaban Aşiretince şenlendirilmiştir.Osmanlı kayıtlarında ismi Balabanlı, Balabanlu, Balbalu şeklinde geçtiği olmuştur. Atakan Sevgi
■ Türk (Gacal ve Dağlı kökenli) ve kısmen Pomak yerleşimi Tashw
■ Koord: 41° 5' 19'' D, 26° 32' 49'' K
Beşağıl köy - Artvin Merkez - Artvin
1876s 📖: Beşavul
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ ბეშაული // ბეშავული - 1907 yılında 456 nüfuslu Gürcü köyü idi. _GEO
■ 1886 Rusya nüfus sayımında - 402 Gürcü (Acaralı) Tashw
■ Koord: 41° 16' 6'' D, 41° 48' 39'' K
Çamurlu köy - Kars Merkez - Kars
1928 📖: Çamurlu
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1886 Rusya nüfusa sayımında: Çamurlı = Karapapak (Azeri) 146 (91,8%) - Kürt 13 (8,2%) Tashw
■ Koord: 40° 42' 20'' D, 43° 1' 19'' K
Çekirdeksiz mahalle - Polatlı - Ankara
1928 📖: Çekirdeksiz
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Köyün tamamı Tırnova Deliormanlı Bulgaristan göçmenidir. Tatar veya Nogay kökenli oldukları söylenir. SN
■ Volga veya Kırım Tatarı köyü (İskan Genel Müdürlüğüne göre) Tashw
■ Koord: 39° 37' 8'' D, 32° 3' 6'' K
Davutağa köy - Akçakoca - Düzce
1831ç 📖: Davutağa
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Yerleşik halkının çoğu DOĞU KARADENİZLİ ve HEMŞİNLİdir Türk
■ Köyü kuranlar Abazalardır ve köyde hala yerleşiklerdir, ardından köye Hemşinliler ve Türko-Rumlar (Horumlar) yerleşmiştir. Tashw
■ Koord: 40° 57' 50'' D, 30° 58' 20'' K
Derinköy köy - Artvin Merkez (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1913hk 📖: Gurcan + Vartisxev
1876s 📖: Gurcan Vartisxev [ Gürcüce vartisxevi "güldere" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 1886 Rusya nüfusa sayımı - Gurcan = 164 Türk (Ahıskalı?) Tashw
■ Koord: 41° 5' 26'' D, 41° 52' 46'' K
Ereğli ilçe - Ereğli - Zonguldak
1903a 📖: Bendereğli [ Yunanca Pont'iraklia ]
1665 📖: Karadeniz Ereğlisi
İt1296 📖: Ponteraklia
Y-350 📖: Hêrákleia (Póntou) [ Yunanca herákleia "Herakles (öz.) yeri" ]
■ MÖ 6. yy ortalarında Heraklia adıyla Megara kentinin kolonisi olarak kurulduğu rivayet edilir. Türkiye’deki dört Heraklia/Ereğli’nin en eskisidir. Bazen rastlanan Bendereğlisi adı, Yun Pontiraklía (`Pontos Heraklia’sı`) adından uyarlanmıştır. ■ Kasabanın kuzey kesimindeki Akarca ve Kadıtarlası mahalleleri 20. yy başında Rum yerleşimi idi. Kilise kalıntıları mevcuttur. SN
■ Efsaneye göre MÖ 7. yy'da Ege'den gelen Miletoslular tarafından yerleşmeye açılmıştır. MÖ 560 yıllarında Megaralıların İstanbul Boğazı'nın iki yakasında kurdukları Khalkhedon ve Byzantion kolonileri tarafından ortaklaşa ve planlı olarak tekrar kuruldu. MÖ 560 yılı yerleşim planı mevcuttur. Tuğsan Topçuoğlu
■ 20. yy başında Ermeni, Yahudi, Çerkes ve Kırım Tatar varlığı da bulunurdu. Ermeniler ve Yahudiler şehri terk etmelerine karşın Çerkesler ve Kırım Tatarlar asimile olmuştur. Bazı yerlilileri Çerkes ve Kırım Tatar varlığını hatırlamaktadır. Tashw
■ Koord: 41° 16' 56'' D, 31° 25' 18'' K
Erenköy köy - Çanakkale Merkez (İntepe bucağı) - Çanakkale
2000 📖: İntepe
1902hk 📖: Erenköy | İtgelmez
Y-454 📖: Ophrynion
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Antik Çağ’da Ophrynion Troya’lı Hektor’un mezarının bulunduğu yer olarak ün kazanmıştı. Kent Orta Bizans döneminde terkedildi. 1905’te Erenköy adıyla 5500 Rum nüfusu ve çok sayıda kilisesi olan bir kasabaydı. SN
■ 26.11.2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile İntepe beldesinin adı Erenköy olarak değiştirildi. Taner A.
■ Helenler Renköy derdi. Halkı helence konuşurdu. Manav
■ 20. yy başında kısmen (?) Arnavut yerleşimi. Tashw
■ Koord: 40° 0' 47'' D, 26° 19' 54'' K
Erenler köy - Artvin Merkez - Artvin
1913hk 📖: İrası
1876s 📖: İrsa
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ 1886 Rusya nüfusa sayımında - İrsa-Axaldaba = 644 Gürcü (Acaralı) Tashw
■ Koord: 41° 16' 48'' D, 41° 47' 19'' K
Esmahanım köy - Akçakoca - Düzce
1831ç 📖: Abaza Esmahanım
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi.
■ Köyün genel nüfusu Abhazlar'dan oluşmaktadır. Kısmen Hemşinli bulunmaktadır.
■ Kütük nüfus ile 90 Hane Abaza ve 8 Hane Hemşinli Tashw
■ Koord: 40° 59' 40'' D, 30° 59' 5'' K
Fevzipaşa mahalle - Çanakkale Merkez - Çanakkale
Eski adı: Çimenlik
■ 20. yy başında Roman yerleşimi. Tashw
■ Koord: 40° 8' 43'' D, 26° 24' 1'' K
Gelibolu ilçe - Gelibolu - Çanakkale
1484 📖: Geliboli
Y-454 📖: Kallípolis [ Yunanca "güzelkent" ]
■ MÖ 6. yy’da Yunan kolonisi olarak kurulduğu rivayet edilir. Adı bazen Kallioúpolis olarak yazıldığı için, adın ilk yarısını oluşturan Kalli- unsurunun Yunan-öncesi bir yer adı olduğu düşünülebilir. SN
■ Âşıkpaşazâde: ''Karasi iline göçer Arap evleri gelmişti. Onları sürdüler. Rumeli'ye geçirdiler. Bir nice zaman Gelibolu bölgesinde oturdular.'' Manav
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Çerkes) ve Arnavut yerleşimi. Çerkes ve Arnavutlar güncel olarak tamamen asimile olmuşlardır. Tashw
■ Koord: 40° 24' 39'' D, 26° 40' 23'' K
Gölbaşı köy - Susuz - Kars
1928 📖: Gölbaşı
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Qaski) yerleşimi
■ 1886 Rusya nüfus sayımında: Gyol'-başi (Gölbaşı) = Kürt 68 (100%) Tashw
■ Koord: 40° 46' 13'' D, 42° 59' 3'' K
Hamamlı köy - Artvin Merkez (Ortaköy bucağı) - Artvin
1876s 📖: Dolisxana
G800~ 📖: Doliskana [ Gürcüce lodiskana "taşlı tarla" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Tarihi Gürcü Dolishana Kilisesi bu köydedir. Dolishana adı metatezdir Lodisqana > Dolisqana > Dolisxana. Taner A.
■ 1886 Rusya nüfus sayımında - 216 Türk (Ahıskalı?) Tashw
■ Koord: 41° 9' 58'' D, 41° 57' 5'' K
Harmanlı mahalle (Paşalimanı bağ) - Erdek - Balıkesir
1928 📖: Avlonya
1795h 📖: Aloni [ Yunanca "harmanyeri" ]
Boşnak yerleşimi
■ Adaya Yunanca eski adını (Alônêssos = `harmanlı adası`) veren yerleşim burasıdır. SN
■ Yüzde doksan Boşnak, yüzde on Müslüman Giritli ve Müslüman Makedonyalı Tashw
■ Koord: 40° 28' 43'' D, 27° 36' 18'' K
Havran ilçe - Havran - Balıkesir
1911h 📖: By. Havran
1902hk 📖: Freneli
Y535 📖: Aureliópolis / Aurelianópolis [ Yunanca "Aurelianus imp. yeri" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Roma imp. Aurelianus (270-275) onuruna adlandırılmış olması gerekir. Havran adı *Avriliyan > *Havriyan yoluyla antik isimden türemiştir. SN
■ Çiğitzade mahallesi Kafkasya göçmeni (Çerkes) yerleşimidir Tashw
■ İlçeye bağlı 30 kadar köyde Manavlar oturur. Edremid kazasının Havran-ı kebir karyesindeki Rum Mektebi'nin müceddeden inşası. (1321N-09) H-22-09-1321 Manav
■ 30 kadar köyün tamamında Manavlar oturmaz. İlçedeki köylerin çoğu Manav köyü olsa da bazı köyler sonradan Yörükler için kurulmuştur. morbid
■ Koord: 39° 33' 26'' D, 27° 5' 58'' K
Hızarlı köy - Artvin Merkez (Zeytinlik bucağı) - Artvin
R1910: Xetsor
1876s 📖: Xezor
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1886 Rusya nüfusa sayımı - Xedzor = 361 Türk (Ahıskalı?) Tashw
■ Koord: 41° 2' 52'' D, 41° 52' 3'' K
Kandilli belediye - Ereğli - Zonguldak
1927h 📖: Kandilli Ocakları
■ 1986’da Armutçuk köyüne bağlı mahalle olarak kuruldu, 2003’te Kandilli adıyla belediye oldu. SN
■ Beldenin yarısı Laz ve Doğu Trabzon göçmeni ile kısmen Kars-Ardahan göçmenidir, diğer yarısı ise Kıvırcık denilen Yerli Türklerdir. Türkler Gökçeler (Neyran) mahallesinde yoğundur. Göçmenlerin büyük çoğunluğu nüfus kütüğünü buraya aldırmışlardır. Tashw
■ Koord: 41° 20' 38'' D, 31° 30' 5'' K
Karapınar köy - Susuz - Kars
1595t R1889 📖 📖: Karapınar
■ 20. yy başında Kürt-Sünni/Türk yerleşimi. Kürt-Sünni/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köydeki Türkler Karapapak, Kürtler Erivan muhaciridir. metonio
■ 1886 Rusya nüfusa sayımında: Kara-Pungar (Karapınar) = Kürt 88 (76,5%) - Türk 27 (23,5%) Tashw
■ Koord: 40° 45' 1'' D, 43° 2' 26'' K
Kayadibi köy - Susuz - Kars
E1918 📖: Garmir Çağatsak [ Ermenice "kızıldeğirmen" ]
R1889 1928 📖 📖: Kızılçakçak
■ 20. yy başında kısmen Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köy halkı Erivan kökenlidir. metonio
■ 1886 Rusya nüfus sayımında: Kizil-Çaxçax (Kızılçakçak) = Kürt 122 (87,1%) - Karapapak (Azeri) 18 (12,9%) Tashw
■ Koord: 40° 44' 38'' D, 42° 59' 14'' K
Kızılcakışla mahalle - Polatlı - Ankara
1928 📖: Kızılcakışla
Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Volga veya Kırım Tatarı köyü (İskan Genel Müdürlüğüne göre) Tashw
■ Koord: 39° 30' 50'' D, 32° 19' 44'' K
Köseler köy - Artvin Merkez (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1927 📖: Geyisxana [ Gürcüce korusxana? "arpa tarlası" ]
1913hk 📖: Şurtum
■ 1927 tarihli Muvahhid Zeki listesinde görülen `Geyisxane` belki komşu Gümüşhane köyü adının yanlış okunmasından ibarettir. Köyün aşağı mahallesi Çoruh baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ 1886 Rusya nüfus sayımında - Giasxane = 154 Türk (Ahıskalı) Tashw
■ Koord: 41° 7' 26'' D, 41° 54' 45'' K
Köteyli mahalle - Gönen - Balıkesir
1902hk 📖: Köteli
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Büyük ihtimal Kafkas göçmeni yerleşimi değildir. Tashw
■ Koord: 40° 10' 29'' D, 27° 45' 25'' K
Kurttepe köy - Uzunköprü - Edirne
1928 📖: Kurttepe
Rumeli göçmeni/Pomak yerleşimi
■ Türk (Gacal kökenli) ve Pomak yerleşimi Tashw
■ Koord: 41° 22' 13'' D, 26° 42' 10'' K
Okumuşlar köy - Artvin Merkez (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1913hk 📖: Boselt [ Gürcüce "ahırlar" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Ünlü Şatberdi Gürcü manastırının kalıntıları bu köy yakınında teşhis edilmiştir. SN
■ 1886 Rusya nüfus sayımı - Boselt = 255 Türk (Ahıskalı?) Tashw
■ Koord: 41° 6' 1'' D, 41° 55' 31'' K
Orhanlı mahalle - Altıeylül (Çağış bucağı) - Balıkesir
1928 📖: Orhaniye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Güney Marmara'da yapılan en geniş katılımlı 21 Mayıs Çerkes Sürgünü'nü anma etkinliklerinden birisi (1992-1993 yılları) bu köyde gerçekleştirildi. Perit Taymaz
■ Şapsığ, Çerkes halkının bir parçası olan kabiledir, Çerkes yerleşimi Tashw
■ Koord: 39° 30' 13'' D, 27° 58' 21'' K
Ortaköy köy - Artvin Merkez (Ortaköy bucağı) - Artvin
1876s 📖: Berta ბერთა [ Gürcüce berta "keşişler" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Başlıca mahalleleri Cedliyan, Ketket, Solamezre, Atanasur, Kohezelar, Sebeskül, Koçoğligiller, Papavur, Usufant, Kedihane, Şenetürk, Nadlavur, İmamgil, Nakavur, İslamoğulları, Tevkezelar, Gulavur, Solamezrelar, Kokvar, Silavut, Zakorol, Ecvante, Dableşet, Tavşangil, Annevur, Tavkatur ve Parahko’dur. Sakusel, Didigara, Tanzilavur, Corasa, Duganala, Kaltalak mezraları vardır. Ayrıca Duganala mezrasına bağlı üç mahalle bulunmaktadır, bunlar Samziyer, Kukuçkil ve Sirtmezre’dir. Yer adlarının bir kısmı Türkçe, diğerleri Gürcücedir. SN
■ 1886 Rusya nüfus sayımında - 1.559 Türk (Ahıskalı?) Tashw
■ Koord: 41° 15' 8'' D, 41° 59' 31'' K
Ortalar köy - Susuz - Kars
R1889 1928 📖 📖: Ortakilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1886 Rusya nüfus sayımı: Orta-Kilisa (Ortakilise) = Ermeni 278 (100%) Tashw
■ Koord: 40° 43' 24'' D, 43° 1' 44'' K
Örencik köy - Altınova - Yalova
Ç1920~ 📖: Davurhable
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abzeh) yerleşimi.
■ Abzeh ve kısmen Şapsığ kabilesinden Çerkes yerleşimi Tashw
■ Koord: 40° 35' 31'' D, 29° 26' 37'' K
Pırnallı köy - Artvin Merkez (Ortaköy bucağı) - Artvin
1913hk 📖: Porta
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 1886 Rusya nüfus sayımında - 110 Türk (Ahıskalı?) Tashw
■ Koord: 41° 15' 17'' D, 42° 4' 18'' K
Sakalar köy - Artvin Merkez (Ortaköy bucağı) - Artvin
1928 📖: Sakalar
1927 📖: Saltetri [ Gürcüce tskaltetri "aksu" ]
■ 1886 Rusya nüfus sayımında - 349 Türk (Ahıskalı?) Tashw
■ Koord: 41° 12' 27'' D, 41° 59' 39'' K
Salur mahalle - Manyas - Balıkesir
1902hk 📖: Salır [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Ubıx) yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Türk köyüdür, Çerkes nüfus bulunmamaktadır. metonio
■ Köy esasen Çerkes ve kısmen Pomak köyüdür, devlet arşivleriyle bu köyde Çerkes ve Pomak muhacirlerin yaşadığı sabittir, ya köylüler köyü terk edip yerine Türkler yerleştirmiştir yada köylüler Türkleşerek asıllarını inkar etmektedirler. Tashw
■ Koord: 40° 5' 50'' D, 27° 56' 8'' K
Söbücealan mahalle - Balya (Ilıca bucağı) - Balıkesir
1928 📖: Söbücealan
Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimidir, Abzah kabilesine mensupturlar Tashw
■ Koord: 39° 48' 52'' D, 27° 44' 58'' K
Taşlıtarla köy - Çanakkale Merkez - Çanakkale
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi. Şimdi de Yörük yerleşimi. Tashw
■ Koord: 40° 3' 20'' D, 26° 25' 21'' K
Türkkarsak mahalle - Polatlı - Ankara
cit 📖: Karsaklı [ Türkçe "aş." ]
Tatar veya Nogay yerleşimi
■ © 01.10.1906 Sivrihisar kazasından ayrılarak Haymana'ya bağlanan Karsaklı ile beraber Karahamzalı ve Polatlı ile beraber Menteşe karyelerinin ... deyar heyran
■ Volga veya Kırım Tatarı köyü (İskan Genel Müdürlüğüne göre) Tashw
■ Koord: 39° 28' 51'' D, 32° 11' 22'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.