haritada ara :   km  
135 yorumu bulundu.
1 | 2
sırala 
Akbez mahalle - Hassa - Hatay
2000 📖: Yolçatı
1911hk 📖: Akbez / Ekbez (başka yer)
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Evvelce Salmanuşağı köyünde olan Akbez nahiyesi Cumhuriyetten sonra Yolçatı mevkiine taşındı. Bölgedeki yer adlarında görülen Banısı sözcüğü Mebani (`yerleşim, mahalle`) sözcüğünden bozulmuştur. SN
■ Günümüzde yoğun olarak Suriyeli mülteciler bulunmaktadır.
■ Akbez beldesi 15. yüzyılda Orta Anadolu'dan gelen Nuh, Salman, Ali, Kara Ahmet ve Durak isminde beş Türkmen kardeş tarafından kurulduğu yöre halkınca anlatılmaktadır. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 51' 4'' D, 36° 33' 16'' K
Akbudak mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Süpürgüç [ Ermenice surp prgiç "aziz halaskâr =İsa" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Çoğunlukla Bruki azınlık olarak Zivikan ve Şıkaki Kürtlerinden oluşur.
■ Koord: 37° 26' 39'' D, 37° 56' 14'' K
Akkuyu mezra (Küçükkarakuyu bağ) - Yavuzeli - Gaziantep
hl 📖: Amaro Binamlı [ Kürtçe "Binamlı Ömer" ]
1917h 📖: Binamlı Akkuyu
Kürt-Sünni (Rişvan-Binam) yerleşimi
■ Bu köyde Tarihi Dolmen Mezarları Bulunmaktadır.
■ Koord: 37° 21' 2'' D, 37° 33' 44'' K
Aktoprak mahalle - Şehitkamil - Gaziantep
1980 📖: Cumhuriyet
1543t 1917h 📖 📖: Gücüge
Türkmen yerleşimi
■ Nesimi mahalleside Türkmenlerden oluşmaktadır.
■ Koord: 37° 11' 8'' D, 37° 16' 51'' K
Alaçalı mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Kılcan
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Abdürrezzak oymağına mensuptur.
■ Koord: 36° 49' 53'' D, 37° 46' 15'' K
Alahacı mahalle - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: By. Alihacı
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretinin Peçikan oymagina mensup Kürtler yaşamaktadır
■ Koord: 37° 13' 0'' D, 37° 46' 17'' K
Alahan köy - Elbeyli - Kilis
1917h 📖: Alihan
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Türkmen (Elbeyli) yerleşimi
■ Köy halkı Elon(Eloun) adı verilen Arap aşiretlerinden oluşmaktadır.
■ Koord: 36° 39' 51'' D, 37° 26' 17'' K
Araban ilçe - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Altıntaş
1914hk 📖: Araban (idari bölge)
A892 📖: Raˁban (başka yer)
Kürt-Sünni/Türkmen yerleşimi
■ İlçeye adını veren eski Raban/Araban kalesi kasabanın güneyindedir. İdari merkez olan Altıntaş kasabası 19. yy’da bugünkü yerine taşındı, 1957’de Araban adıyla ilçe oldu. SN
■ İlçe nüfusu eşit oranlarda Türk ve Kürt nüfustan oluşmaktadır.
■ Kasabanın yerel halkı tamamen Türktür. Bugün kasaba merkezinin en fazla dörtte üçü Türk, en az dörtte biri Kürtlerden oluşmakta, taşrada ise Kürtlerin oranı yarıya çıkmaktadır. Eski Ermeni köylerinin olduğu bölgeye Erivan göçmeni Şafi Kürtler yerleşmiştir. metonio
■ Koord: 37° 25' 34'' D, 37° 41' 20'' K
Ardıçlı mahalle - Hassa - Hatay
1971rg: Ardıçlı
■ 1952’de sel mağdurlarının yerleştiği köyün yakınına Suriyeliler için muhacir yerleşkesi kurulmuştur. `2/8/1971 tarihli onayla Hatay İlinin Hassa İlçesinin Hacılar Köyüne bağlı Hacıhasan, Ardıçlıören, Buyükger ve Düğünyurdu Mahallesi Ardıçlı adıyla ayrı köy haline getirilmiştir.` RG SN
■ 1952 yılında Hacılar köyünde sel felaketi yaşanması sebebiyle Hacılar köyü sakinleri Ardıçlı beldesine göç etmiştir. Ardıçlı beldesi Avşar ve Varsak kökenli Türkmen nüfusun meskun olduğu bir yerleşim yeridir. Yusuf Erbey
■ Yoğun olarak Suriyeli mülteciler bulunmaktadır.
■ Koord: 36° 43' 47'' D, 36° 31' 9'' K
Arıkdere mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Germuş
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Torun oymagina mensuptur
■ Koord: 36° 49' 8'' D, 37° 50' 25'' K
Aşağıçardak mahalle - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Aşağı Çardak
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Yukarı ve Aşağı Çardak köylerinde Rışvan aşiretinin Peçikan oymagina mensup Kürtler yaşamaktadır.
■ Koord: 37° 7' 39'' D, 37° 51' 26'' K
AşağıKarafakılı mahalle - Hassa - Hatay
1918h 📖: Karafakılı
■ Aşağı Fakıllı köyü Avşar boyuna mensup Türkmenlerden oluşur.
■ Köy halkı Kürt olduğunu vurgulamaktadır. Doğru
■ Koord: 36° 46' 46'' D, 36° 33' 36'' K
Atabek mahalle - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖: Atabeg
Türk yerleşimi
■ Eski Adı: Etebek
■ Koord: 37° 10' 32'' D, 37° 24' 29'' K
Ayyıldız mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Noxu
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Abdürrezzak oymağına mensuptur.
■ Koord: 36° 47' 38'' D, 37° 46' 1'' K
Bağbaşı mahalle - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖: Cibekir
1543t 📖: Cubakir
Türk yerleşimi
■ Kays aşiretine mensup Arap köyüdür.
■ Koord: 37° 16' 38'' D, 37° 16' 21'' K
Balaban mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Seğdümen
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Abdürrezzak oymağına mensuptur.
■ Koord: 36° 48' 43'' D, 37° 46' 10'' K
Bayramlı mahalle - Şahinbey - Gaziantep
1928 📖: Kilisecik aş.
1543t 📖: Kilisecik
Türk yerleşimi
■ Hıleysat ve Afadle aşiretine mensup Araplardan oluşmaktadır.
■ Koord: 37° 1' 9'' D, 37° 28' 59'' K
Belen ilçe - Belen - Hatay
1876a 1891c 📖 📖: Beylân [ Yunanca gen. çoğ. pylôn "kapı" ]
1551a 📖: ˁAyn Tell [ Arapça "höyükpınar" ]
Y17 📖: Pylai [ Yunanca "kapı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Küçük Asya ile Suriye arasındaki tek geçit üzerinde stratejik konumu Antik Çağ’dan beri kaydedilmiştir. Bugünkü kasaba 1550-52’de Kanuni Sultan Süleyman emriyle iskân edilmiştir. Önce Aynültel olan adı 1802 tarihli bir fermanla Beylan olarak değiştirilmiştir. 16. yy sonlarında Bakras kazası merkezi kasabası idi. SN
■ İlçe nüfusu çoğunlukla Sünni Türkmenlerden oluşmaktadır. Azınlik olarak Araplar da mevcuttur.
■ Hatay'da Arap nüfusun olmadığı ilçelerden biridir. İlçe Nüfusunun tamamına yakını Türklerden oluşmaktadır. Bilgi
■ Koord: 36° 29' 20'' D, 36° 11' 40'' K
Belpınar mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Tibikanlı [ Kürtçe "aş." ]
1917h 📖: Belpınar
Kürt-Sünni (Çelîkân) yerleşimi
■ Çelikan aşireti Sakarat (Emirler), Kırışkal, Yaylacık, Katrancı(Torunlar), Gedikli, Kömürler, Gözlühöyük, Toplamalar, Balıkalan, Mesthöyük, Belpınar, İncegedik(Kürdikanlı) ve Nurdağı merkezde yaşamaktadırlar.
■ Koord: 37° 13' 12'' D, 36° 45' 50'' K
Beşiriye köy - Elbeyli - Kilis
1918h 📖: Nasıriye-i?
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Elun) yerleşimi
■ Nasıriye Arapçada Nasırlı anlamına gelir. Köy halkı Elon(Eloun) adı verilen Arap aşiretlerinden oluşmaktadır.
■ Koord: 36° 40' 11'' D, 37° 21' 26'' K
Beydilli mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Araban Gediği [ Türkçe Beydilli "aş." ]
Türkmen (Beğdili) yerleşimi
■ Çakallı mezrası Alevi Kürtlerden oluşmaktadır
■ Koord: 37° 30' 26'' D, 37° 40' 0'' K
Boyno mahalle - Şehitkamil - Gaziantep
1960 📖: Ağaçlı
1928 📖: Boyno Obası
Türkmen yerleşimi
■ Boyno aşiretine mensup Türkmen köyüdür.
■ Koord: 37° 11' 11'' D, 37° 14' 21'' K
Bozca mahalle - Şahinbey - Gaziantep
1543t 📖: Zağaya / Zaga
Müslüman Arap (Kays) yerleşimi
■ Yöre adı ile Zagaya köyü Kays aşiretine mensup Arap köyüdür.
■ Koord: 36° 52' 6'' D, 37° 23' 28'' K
Böğürtlen mahalle - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1915h 📖: Böğürtlen
Kürt-Sünni (Şahbikan) yerleşimi
■ 1941’den 70’li yıllara dek Göğlü (Böğürtlen) bucağı merkez köyü idi. SN
■ Hacışerifağa köyü, aşiret lideri Basri Şerifoğlu. şahbikan
■ Şahbikan aşiretinin merkez köyüdür.
■ Koord: 37° 10' 1'' D, 38° 4' 50'' K
Büyükşahinbey mahalle - Oğuzeli - Gaziantep
1543t 📖: Körkün
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Köye adını veren Barak Torun aşireti beylerinden Şahan Bey (Şıho Boybeyi, öl. 1862) zamanında Körk (Kevork?) adlı bir Ermeniden zaptedildiği için Körk'ün Yeri olarak adlandırıldığı rivayet edilir. Şahin Bey ailesinde anlatılan bu öykünün doğru olması ihtimali zayıftır. SN
■ Türkmenlerin yani sıra Köyde Elon(Eloun) adı verilen Arap aşiretine mensup Arap nüfus da mevcuttur.
■ Koord: 36° 57' 2'' D, 37° 25' 10'' K
Cinfelek mezra - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Cinfelek
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur
■ Koord: 36° 53' 6'' D, 37° 44' 0'' K
Çakmak mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖: MuhacirinCedit [ Türkçe "yeni muhacirler" ]
1917h 📖: Çakmak
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz/Şaps) yerleşimi. Kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Çakmak köyü Kafkas göçmeni Türkler ile Çerkeslerden oluşmaktadır.
■ Nurdağında üç tane Çerkez köy vardır. Hamidiye, Çakmak, Nogaylar. Bu üç köy de karışıktır. Hamidiyede Atmalı aşiretine mensup 20 Kürt ev var. Çakmakta Çerkez olmayan aileler var. Nogaylarda Aydın ilinden gelen Yörükler vardır.
■ Koord: 37° 11' 37'' D, 36° 50' 50'' K
Çanakçı mahalle - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Çanakçı
■ Kısmen Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretine mensup Kürtlerden oluşur. Antepte belediye başkanlığı yapmış olan Celal Doğanın köyüdür.
■ Koord: 37° 6' 54'' D, 37° 44' 40'' K
Çanakçı köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖: Çanakçı [ Türkçe ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Eski Adı: Çanakça
■ Koord: 39° 7' 8'' D, 38° 22' 46'' K
Çevreli mezra (Akbayır bağ) - Yavuzeli - Gaziantep
Kürt-Sünni (Rişvan-Binam) yerleşimi
■ Binam aşireti Rışvanların bir şubesidir.
■ Koord: 37° 22' 36'' D, 37° 34' 47'' K
Çıksorut mahalle - Şehitkamil - Gaziantep
■ ’Sorutmak’ halk ağızlarında `ayakta durmak, dikilmek` anlamında kullanılır. Aydın ilinde üç, Yozgat’ta bir Çıksorut mahallesi veya mevkii bulunur. SN
■ Merkeze bağlı mahalle olmuştur Türk, Kürt ve Arap nüfustan oluşmaktadır
■ Koord: 37° 4' 8'' D, 37° 23' 39'' K
Çiftekoz mahalle - Araban - Gaziantep
hl 📖: Ding [ Ermenice dnig "yurtçuk" ]
1917h 📖: Çiftekoz
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Köy halkı Van muhacirleridir
■ Koord: 37° 26' 18'' D, 37° 57' 52'' K
Çiftlik mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Çiftlikköyü
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Abdürrezzak oymağına mensuptur.
■ Koord: 36° 49' 37'' D, 37° 47' 42'' K
Dazhüyük mahalle - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Dazhöyük
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur
■ Koord: 36° 53' 36'' D, 37° 50' 7'' K
Dörtevler mezra - Nurdağı - Gaziantep
Müslüman Arap (El-Hasan) yerleşimi
■ El Hasan Aşireti: Suriye kökenlidirler. Gaziantep’in Kılcanlı, Yılanlı, Bidevir köylerinden 1952 yılında gelmişlerdir. İlçemiz İçerisu, Gençobası ve Dörtevlerde yerleşiklerdir.
■ Koord: 37° 9' 40'' D, 36° 51' 47'' K
Dörtyol mahalle - Dörtyol - Hatay
1910 📖: Umraniye
1911hk 📖: Dörtyol (idari bölge)
E1902 📖: Çorkmarzman [ Ermenice "dört menzil?" ]
1530d: Çokmerzimen
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Ermeni yerleşimi
■ 1909’da Dörtyol adıyla kaza oldu. Kaza merkezi olan Çokmerzimen köyüne 1910’da Umraniye adı verildi ise de bu ad uzun ömürlü olmamıştır. ■ Dörtyol, Ermenice Çorkmarzman/Çokmerzimen adının tercümesidir. SN
■ İlçe nüfusu çoğunlukla Türkmenlerdir köylerinin ise tamamına yakını Türklerden oluşsada zamanla Doğu bölgesinden göçler ile şu anda ilçede yüzde 20 lik bir oran Kürtlerden oluşur.
■ Koord: 36° 50' 16'' D, 36° 13' 33'' K
Duruköy mahalle - Oğuzeli - Gaziantep
1928 📖: Hameyli
1543t 📖: Humayri [ Arapça "kızılcık" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Abdürrezzak oymağına mensuptur
■ Koord: 36° 50' 15'' D, 37° 30' 22'' K
Eceler mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Melike [ Arapça/Türkçe "kraliçe" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur
■ Koord: 36° 54' 59'' D, 37° 55' 30'' K
Elbeyli ilçe - Elbeyli - Kilis
1917h 📖: Alimantar
Türkmen (Elbeyli) yerleşimi
■ İlbeyli/Elbeyli göçebe cemaatinin adı 17. yy sonlarından itibaren yörede görülür. SN
■ © 06.08.1704 1104 [ = 1692-1693] senesinde Menbic-i Revandan nam mahalde iskan ve otuz hane avarız kayd olunan İlbeyli cemaatinin 1116 senesinde kadim yaylak ve kışlakda iskanları dolayısıyla hane-i avarızları Maraş avarızına zam ve ilhakına dair yazılan ferman deyar heyran
■ Çoğunlukla Türklerin yaşadığı ilçede azınlık olarak yaşayan Kürt ve Arap nüfus da mevcuttur.
■ Koord: 36° 40' 27'' D, 37° 27' 56'' K
Elif mahalle - Araban - Gaziantep
1914hk 📖: Elif Harabesi
1917h 📖: Elif Köşk
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Roma dönemine ait görkemli anıt mezarı köy içindedir. Ayrıca köyün güney dışında ziyaret bulunur. SN
■ Eski bir beldedir çoğunlukla Türkmenlerdir azınlık olarak yaşayan Kürtlerde mevcuttur.
■ Hisar köyü ile birlikte Araban ilçesinde Avşarların yaşadığı iki yerleşimden biridir. Bir kaç köyden gelen Kürt nüfus da yerleşmiş olup beldenin onda birini oluşturmaktadır. metonio
■ Koord: 37° 22' 36'' D, 37° 52' 48'' K
Erenyolu mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Tell Habeş [ Arapça tell habeş "Habeşhöyük" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur
■ Koord: 36° 52' 24'' D, 37° 58' 27'' K
Erikli mahalle - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 1928 📖 📖: Ceğde/Ceyde
Türkmen yerleşimi
■ Halepden gelme Türkmenlerdir.
■ Koord: 37° 12' 16'' D, 37° 17' 3'' K
Eskialtıntaş mahalle - Araban - Gaziantep
1928 📖: Eski Altıntaş
1914hk 📖: Altıntaş Kale
A892 📖: Raˁban
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Araban ilçesine adını veren eski Raban/Araban Kalesi burasıdır. 958’de Bizans imp. Ioannes Tzimiskes bu yerde Halep emiri Seyfüddevle’ye karşı zafer kazanarak Suriye’yi Araplardan geri aldı. 1182 yılında Selahaddin Eyyubi’nin Halep seferinde uğradığı yerlerden biridir. Osmanlı döneminde önce Rumkale ve bilahare Nizip’e bağlı Altıntaş nahiyesinin merkezi idi. SN
■ Eski adı: Böçkenli
■ Koord: 37° 24' 9'' D, 37° 41' 23'' K
Eskikonak mahalle - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Düveyli [ Arapça ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Torun oymagina mensup
■ Koord: 36° 54' 54'' D, 37° 48' 6'' K
Fakılı mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Muşat + Fakılı
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Van ve Ağrı muhacirlerinin köyüdür azınlık olarak Hevedi ve Rışvan Kürtleride mevcuttur.
■ Koord: 37° 24' 22'' D, 37° 44' 40'' K
Fıstıklıdağ mahalle - Araban - Gaziantep
hl 📖: Zag
1914hk 1928 📖 📖: Zekteric/Zekteriş
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Çoğunlukla Şıkaki azınlık olarak Bruki ve Şeyhanli Kürtlerinden oluşur.
■ Koord: 37° 27' 29'' D, 38° 2' 17'' K
Gaziler mahalle - Nizip - Gaziantep
K 📖: Amika [ Kürtçe "Amo'lar" ]
1917h 📖: Amonun Obası
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretinin Dökenli koluna mensup Kürtlerden oluşur
■ Koord: 37° 11' 30'' D, 37° 44' 12'' K
Gençobası mezra - Nurdağı - Gaziantep
Müslüman Arap (El-Hasan) yerleşimi
■ El Hasan Aşireti: Suriye kökenlidirler. Gaziantep’in Kılcanlı, Yılanlı, Bidevir köylerinden 1952 yılında gelmişlerdir. İlçemiz İçerisu, Gençobası ve Dörtevlerde yerleşiklerdir.
■ Koord: 37° 9' 55'' D, 36° 49' 39'' K
Gevence mahalle - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Gevence
■ Kısmen Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Köyde Elbu Sultan Mevali ve Naim gibi Arap aşiretlerinden haneler bulunmaktadır.
■ Koord: 36° 54' 44'' D, 37° 50' 39'' K
Göçmez mahalle - Yavuzeli - Gaziantep
1917h 📖: Milelis
Alevi-Türk (Çepni) yerleşimi
■ Köyü Rumiyanlı aşireti kurmuş olup daha sonra Çepnililer yerleşmiştir.Köyde bir kaç aile Rumidir. TÜRKMENOĞLU
■ Çepni Alevi Türk köyüdür Rumiyanlı ile alakası yoktur.
■ Koord: 37° 20' 25'' D, 37° 45' 33'' K
Göksüncük mahalle - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖: Göksüncük
Türkmen yerleşimi
■ Kızılcagöl mezrasıda Türkmendir.
■ Koord: 37° 12' 3'' D, 37° 21' 48'' K
Göllühöyük mahalle - İslahiye - Gaziantep
1928 📖: Belikanlı [ Kürtçe bêlikan "aş." ]
1917h 📖: Göllühöyük
Kürt-Sünni (Belikan) yerleşimi
■ Belikan Rışvan aşiretinin bir şubesidir.
■ Koord: 37° 0' 14'' D, 36° 41' 13'' K
Gözlühöyük mahalle - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Kemezanlı [ Kürtçe "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Celikan) yerleşimi
■ Köy merkezi ve Kırkağaç mahallesi Kürt, Sayburun mahallesi Türkmendir. SN
■ Çelikan ve Bruki aşiretine mensup Kürtlerden oluşur.
■ Koord: 37° 8' 24'' D, 36° 46' 50'' K
Güder mahalle - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Küştam
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Köyün bir kısmının Ezidi kökenli olduğu söyleniyor
■ Koord: 37° 10' 12'' D, 37° 46' 18'' K
Gümüşgün mahalle - Nizip - Gaziantep
E1902 1928 📖 📖: Ehneş
Y429 📖: Kapersana [ Süryanice Kfar San'a ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Antik Çağ’da mutlak sükût yeminiyle tanınan Kefersana’lı Aziz Salamanes’ten kilise tarihi yazarı Kilisli Theodoret söz eder. 19. yy’da köy yakınında Surp Sarkis Ermeni manastırı bulunmaktaydı. SN
■ Gümüşgün köyü eski bir Ermeni yerleşim yeri idi. Ancak köy boşaldıktan sonra Selanik'ten göçme muhacir Türkler yerleştirilmiştir. Niziplican
■ Köy bazı kaynaklarda Yunanistan göçmeni bazı kaynaklarda ise Kürt olarak görünüyor.
■ Koord: 37° 12' 3'' D, 37° 49' 45'' K
Günbulur mahalle - Şehitkamil - Gaziantep
1946 📖: Kefere Bostan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Köyün çoğunluğu Barak aşiretinin Torun oymagina mensuptur azınlık olarak yaşayan Rışvan/Rumiyan Kürtleride mevcuttur.
■ Günbulur yöre adı ile Kefrebostan köyü eski bir Ermeni köyüdür. Ermenilerin ayrılmasının ardından köye Türkmenler yerleşmiştir günümüzde ise köyün çoğu Türkmendir fakat konar göçer 5-6 Kürt aile de yerleşmiştir. Bu Kürtler ise Rışvan aşiretine mensup Kürtlerdir.
■ Koord: 37° 1' 34'' D, 37° 37' 45'' K
Gürçay mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Barak Girlavik
1917h 📖: Girlavik [ Kürtçe "oğultepe" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur.
■ Koord: 36° 53' 0'' D, 38° 1' 47'' K
Güvendik köy - Elbeyli - Kilis
1918h 📖: Tirşikin / Tirişken
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy halkı Elon(Eloun) adı verilen Arap aşiretlerinden oluşmaktadır.
■ Koord: 36° 41' 36'' D, 37° 22' 32'' K
Güvenli mahalle - Siverek - Şanlıurfa
K 📖: Gevendirîs
1928 📖: Gebenderis
Kürt-Sünni (Têrikan) yerleşimi
■ Teriki yöre dilinde "çatlak" anlamına gelir. Bazı iddialara göre Bursa’dan Karacadağ civarına getirtilmiş bir aşirettir. Fakat İran Irak ve Suriye’de Terikan, Terkan, Tırekan ismiyle birçok aşiret ismi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Arap asıllı olduklarını söylemektedirler. Genç bir aşiret olup hakkında geniş malumata rastlamadım. Mırdasilere bağlı Terikan aşireti ile aynı ismi taşımaktadırlar.
■ Koord: 37° 45' 2'' D, 39° 14' 26'' K
Hamidiye mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Hamidiye
1917h 📖: Tanecik
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Eski adı Danacık Kafkas göçmeni Türklerden oluşmaktadır.
■ Köy halkı Çerkeslerden oluşmaktadır eski ismi Danacık fakat köyde 20 ev Atmalı aşiretine mensup Kürtlerden oluşmaktadır.
■ Koord: 37° 6' 29'' D, 36° 52' 35'' K
Hasanmolla mahalle (Mehmetobası bağ) - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Hasanmolla
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Eski Adı: Pela
■ Koord: 37° 10' 32'' D, 37° 45' 9'' K
Havuz mahalle - Yavuzeli - Gaziantep
1977rh 📖: Havuz
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Havuzköy ve Küçük Havuzköy olmak üzere iki mahalledir. SN
■ Kürtçe ismi: Hewuz
■ Koord: 37° 21' 6'' D, 37° 43' 20'' K
Hazımoğlu mahalle - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Hazımoğlu
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur
■ Koord: 37° 0' 26'' D, 37° 49' 48'' K
Ilıcak mahalle - Yavuzeli - Gaziantep
1917h 📖: Gemerek
Türkmen (Mihmadlı) yerleşimi
■ Gemrik yani Ilıcak köyü Mihmatlı aşiretine mensup Türkmen köyüdür.
■ Koord: 37° 20' 11'' D, 37° 28' 41'' K
Işıklı mahalle - Şehitkamil - Gaziantep
1917h 📖: Çarpın
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Köy halkı Şamdan gelen Türkmenlerdir.
■ Koord: 37° 8' 42'' D, 37° 11' 35'' K
İkizce mahalle - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: İkizce
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Abdürrezzak oymağına mensuptur
■ Koord: 36° 51' 45'' D, 37° 46' 24'' K
İkizkuyu mahalle - Oğuzeli - Gaziantep
1928 📖: Suboğazı
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Damalha Naim ve Afadle aşiretine mensup Araplardan oluşmaktadır.
■ Koord: 36° 52' 37'' D, 37° 29' 57'' K
İncegedik mahalle - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Kürdikanlı [ Kürtçe "aş." ]
1917h 📖: Kürekanlı
Kürt-Sünni (Çelikan) yerleşimi
■ Çoğunlukla Çelikan aşiretine mensup Kürtlerden oluşur.
■ Koord: 37° 3' 39'' D, 36° 45' 51'' K
İncesu mahalle - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖: İncesu
Türkmen yerleşimi
■ Halepden gelme Türkmenlerdir
■ Koord: 37° 13' 10'' D, 37° 17' 23'' K
İncirli mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Havran + Havranpınarı [ Arapça Havran "Suriye'de bir bölge ve aşiret" ]
■ Kısmen Müslüman Arap (Naim) yerleşimi
■ Sunni Arapların ve Sunni Türklerin beraber yaşadığı bir köydür. Köydeki Araplar El Hassanlar aşiretindendir. Mert Çakmak
■ Naim Aşireti: Aslen Suriye kökenlidirler. Nurdağı merkez, Naimler, Hocalar,Yalangoz, Sakçagözü ve İncirlide yerleşiklerdir.
■ Koord: 37° 15' 33'' D, 36° 57' 8'' K
İntepe mahalle - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Tell Mağara [ Arapça/Süryanice tell mağar "mağara höyük" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur
■ Koord: 36° 57' 10'' D, 37° 56' 36'' K
Karaburç mahalle - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Karamezra
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Yukarı Kızıklar diye bilinen bölgeye yakın bir köydür. Köy de Kürt nüfusun yanı sıra Kızık Türkmenler'ide yaşamaktadır.
■ Rışvan aşiretine mensup Kürtlerden oluşur
■ Koord: 37° 13' 36'' D, 37° 42' 51'' K
Karadede mahalle - Şehitkamil - Gaziantep
1917h 📖: Karadede
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Köy kurulduğundan beri ismi Karadede köyüdür.
■ Koord: 37° 7' 31'' D, 37° 9' 48'' K
Karataş mahalle - Oğuzeli - Gaziantep
1543t 📖: Karataş
Müslüman Arap (Damalha) yerleşimi
■ Etnik köken bakımından araplardan oluşan bir köydür. 100 150 senelik bir köydür ve köyün öncesi karşı ovada bulunan arasında 1,5 km olan MEZERE köyünden ayrılan akrabalardan oluşur. Gelenek, görenek ve törelerini hala kaybetmemiş bir toplumdur... Araplıkları eskisi gibi kalmasa bile kökenini unutmayanlardandır.
■ Koord: 36° 53' 28'' D, 37° 34' 18'' K
Karavaiz mahalle - Araban - Gaziantep
hl 📖: Qaraz
1917h 📖: Karavaız
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Aşağı ve Yukarı mahallesi vardır. SN
■ Çoğunlukla Rışvan azınlık olarak Bruki ve Hevedi Kürtlerinden oluşur.
■ Bir kaç aile Türk nüfus da bulunuyor, ama ezici çoğunluğu Sünni-Hanefi Kürt. İlçenin doğusundaki köylerden gelen Şafi Kürt aileler de var. metonio
■ Koord: 37° 27' 38'' D, 37° 48' 35'' K
Karkamış ilçe - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1946 📖: Barak (idari bölge) [ Türkçe "aş." ]
1928 📖: Şeyxavi [ Arapça ]
1928 📖: Carablus (idari bölge) [ Yunanca hierápolis "tapınakkent" ]
As-1274 📖: Karkamiş (başka yer)
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ MÖ 1800 dolayında Ebla arşivlerinde, MÖ 722-705 dolayında Asur belgelerinde, MÖ 600 dolayında Tevrat’ta Karkemiş/Karxamiş adıyla anılan yer şimdi Suriye tarafında kalan Carablus kentidir. Osmanlı döneminde Barak nahiyesinin merkezi idi. Kentin ana bölümü Suriye’de kalınca, Türkiye’de kalan Şeyhavi mahallesi, önce Carablus, sonra Barak, en son Karkamış adı verilen idari birimin merkezi oldu. SN
■ Çoğunluğu Türk olan şehirde azınlık olarak Arap ve Kürtler de yaşamaktadır.
■ İlçe nüfusunun çoğunluğu Türk olsada azınlık olarak yaşayan Kürt ve Arap nüfusta mevcuttur.
■ Öncüler ve Şenlik köyleri Arap, Alagöz ve Yarımca köyleri Kürttür. Geri kalan bütün nüfus Türkmen kökenli olup tamamına yakını Barak topluluğuna mensuptur. metonio
■ Koord: 36° 50' 2'' D, 37° 59' 49'' K
Kayalıpınar mahalle - Oğuzeli - Gaziantep
1543t 📖: Mülk
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Abdürrezzak oymagina mensup
■ Koord: 36° 49' 35'' D, 37° 27' 48'' K
Kersentaş mahalle - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1543t 📖: Kersentaş [ Türkçe "çanak şeklinde kaya" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak yerleşimi
■ Koord: 36° 45' 37'' D, 37° 41' 10'' K
Kesiktaş mahalle - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Kürdülü Kersentaş
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur
■ Koord: 36° 51' 44'' D, 37° 44' 12'' K
Kıratlı mahalle - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Kertûşe
1915hb 📖: Kertiş [ Süryanice kfer ? ]
Kürt-Sünni/Türkmen (Rişvan) yerleşimi
■ Köy, Rışvan ve Barak aşiretlerinin çatışması sonucu Osmanlı bürokratları tarafından Türkmenler ve Rışvanlar arasında sınır köy olarak addedilmiştir. Köyde Kürt ve Türkmen nüfus vardır. Niziplican
■ Rışvan aşiretinin Dökenli koluna mensup Kürtlerden oluşur
■ Koord: 37° 5' 25'' D, 37° 44' 36'' K
Kıvırcık mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Kıvırcık
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur
■ Koord: 36° 49' 55'' D, 37° 56' 56'' K
Korkmazlar mahalle - Karkamış - Gaziantep
1917h 📖: Ticar
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Abdürrezzak oymağına mensuptur.
■ Koord: 36° 55' 13'' D, 37° 54' 40'' K
Kömürler mahalle - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Kömürler
1915hb 📖: Kömürlü
Kürt-Sünni (Bruki/Çelikan) yerleşimi
■ Adını Hacı Ökkeş Kömüroğlu’ndan aldığı anlatılır. SN
■ Çelikan ve Bruki aşiretine mensup Kürtlerden oluşur.
■ Koord: 37° 9' 50'' D, 36° 48' 33'' K
Köseler mahalle - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Köseler
Alevi-Türk (Çepni) yerleşimi
■ Türkmen (Rumiyanlı) Yerleşimi /Alevi (Çepni) Yerleşimi Köyde 3 aile Rumi taifesine mensuptur. TÜRKMENOĞLU
■ Nizip ilçesinin tek Alevî yerleşimidir.
■ Koord: 37° 14' 34'' D, 37° 48' 13'' K
Kuruyazı mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Hasanuz
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur .
■ Koord: 36° 51' 55'' D, 37° 48' 57'' K
Küçükkaracaören mahalle - Oğuzeli - Gaziantep
K 📖: Dero [ Kürtçe "manastır" ]
1928 📖: Kç. Karacaviran
Türkmen (Elbeyli) yerleşimi
■ Elbeyli aşiretinin Tırıklı koluna mensuptur
■ Koord: 36° 43' 38'' D, 37° 35' 26'' K
Küçükkarakuyu mahalle - Yavuzeli - Gaziantep
1917h 📖: Binamlı Karakuyu [ Kürtçe binamê "namlı" ]
Kürt-Sünni (Rişvan-Binam) yerleşimi
■ Binam aşireti Rışvanların bir şubesidir.
■ Koord: 37° 21' 2'' D, 37° 32' 29'' K
Küreci mahalle - Hassa (Güvenç bucağı) - Hatay
1918h 📖: Küreci [ Türkçe "madenci" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Köy halkı Dulkadirli Türkmenlerinin Küreciler boyuna mensup Türkmenlerden oluşur köy adını mensup olduğu boydan almaktadır.
■ Koord: 36° 42' 50'' D, 36° 27' 33'' K
Mercanlı mahalle - Nizip - Gaziantep
1917h 📖: Mercanlı
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Türkmen köyü olsada Barak olduğuna dair tam bir bilgi yoktur
■ Koord: 36° 56' 2'' D, 37° 47' 32'' K
Mihmanlı mahalle - Akçadağ - Malatya
1928 📖: Mihmanlı
Türkmen (Mihmadlı) yerleşimi
■ Mihmandlu/Mihmanlu yörüklerinin yazlak olarak kullandığı köy. araz
■ Mihmanlı Türkmenlerinden Oluşur Hatta Adıyaman Besni yöresindeki Kesmetepe eski adıyla Mihmanlı köyü bu köyden gitmedir
■ Koord: 38° 24' 50'' D, 38° 0' 40'' K
Mihrap mahalle - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Mihrab
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur
■ Koord: 36° 56' 0'' D, 37° 52' 2'' K
Nahırtepe mahalle - Nizip - Gaziantep
1928 📖: Kerzîn [ Süryanice kfer ? ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Torun oymagina mensup
■ Koord: 36° 57' 37'' D, 37° 48' 44'' K
Nogaylar mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Muhacirin Atik [ Türkçe "eski muhacirler" ]
1917h 📖: Nogaylar
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Kısmen Yörük yerleşimi
■ Nogaylar köyü Yörük Türkmenlerden oluşmaktadır.
■ Köy halkı Aydın'dan gelen Yörük Türkmenler ile Çerkeslerden oluşmaktadır.
■ Koord: 37° 13' 46'' D, 36° 52' 11'' K
Oğuzeli ilçe - Oğuzeli - Gaziantep
1928 📖: Akçakoyunlu (idari bölge)
1917h 📖: Kızılhisar yk. [ Türkçe "yukarı kızılhisar" ]
1543t 📖: Kızılhisar
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Eski Akçakoyunlu nahiyesi merkezi olan Kızılhisar kasabası 1946’da Oğuzeli adıyla ilçe oldu. SN
■ 1900: Tîlbaşar (Kurdî)
■ Çoğunlukla Türklerin yaşadığı ilçede azınlık olarak yaşayan Kürt ve Arap nüfusta mevcuttur.
■ Koord: 36° 57' 56'' D, 37° 30' 45'' K
Oğuzlar mahalle (Tatlıcak bağ) - Nizip - Gaziantep
1543t 📖: Mağaraderesi
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Köy mağaralı dağların arasında derenin geçtiği çukurda kurulmuştur.
■ Rışvan aşiretinin Dökenli koluna mensup Kürtlerden oluşur
■ Koord: 37° 9' 45'' D, 37° 42' 47'' K
Oyumsöğüt mahalle - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖: Oyumsöğüd
Türkmen yerleşimi
■ Eski Adı: Rumsöğüt
■ Koord: 37° 6' 58'' D, 37° 16' 43'' K
Öncüler mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Hülmenli
1917h 📖: Hülmen [ Arapça ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Eski Adı Arap Hülmen. Karkamış ilçesinin iki Arap yerleşiminden biridir. Diğeri ise Şenlik köyüdür.
■ Koord: 36° 46' 45'' D, 37° 51' 3'' K
Örenli mahalle - Yavuzeli - Gaziantep
1917h 📖: Acem Höyüğü
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bu köyden aldığım bilgilere göre köylüler Adıyaman Gölbaşı Belören köyünden gelmişler ve Karakoyunlu aşiretine mensup Türkmenlerdir.
■ Koord: 37° 15' 19'' D, 37° 30' 46'' K
Örmetaş mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Cisrin | Davudoğlu [ Arapça cisrîn "köprüler" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur
■ Koord: 36° 53' 35'' D, 37° 56' 58'' K
Özerli mahalle (Dörtyol bağ) - Dörtyol - Hatay
E1902 1940 📖 📖: Özerli/Üzerli
1484 📖: Uzeyr (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Ermeni yerleşimi
■ Özerli veya Üzeyirli beyleri 1411 yılına kadar bu yerde hüküm sürmüş ve Osmanlı döneminde Dörtyol-Payas, Erzin ve İskenderun’u kapsayan idari birime (sancak, sonra kaza ve nahiye) Uzeyr/Özerli adı verilmiştir. Şimdi Dörtyol’un dış semtidir. ■ 19. yy sonunda 250 hane Türk dilli Ermeni ve 50 hane Müslim nüfusu vardı. SN
■ Dörtyol ilçesinin bir mahallesidir çoğunlukla Türkmenlerdir birkaç aile Kürttür.
■ Koord: 36° 49' 20'' D, 36° 13' 28'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.