haritada ara :   km  
9 yorumu bulundu.
sırala 
Büyükarmutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1902 📖: Medz Armıdan [ Ermenice medz "büyük" ]
U 📖: Armatana
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi.
■ Urartu döneminden itibaren kaydedilmiş olan Armatana/Armıdan adının Türkçe armut sözcüğüyle ilgisi olmadığı aşikardır. Ermeni yazar Hagop Mıntsuri (1928-1978) Armıdan, Fırat'ın Öte Yanı adlı kitabında Armıdan köylerinde geçen çocukluk ve gençlik anılarını anlatır. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre Armıdan-ı Kebir köyünde 10 Müslüman, 61 Gayrimüslim aile yaşamaktadır.
■ Koord: 39° 34' 33'' D, 38° 25' 42'' K
Doğandere köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖: Asorkiğ/Esirkix [ Ermenice asor-kéğ "Süryani köyü" ]
■ Bir dönem Cengerli bucak merkezi olduğu için bu isim de kullanılır. Asıl Cengerli köyü 5 km kuzeydoğudadır. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre köyde 5 hane Müslüman ve 4 hane Gayri Müslim beraber yaşamaktadır
■ Koord: 39° 47' 32'' D, 38° 51' 16'' K
Gökseki köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Gökseki [ Türkçe ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 17. Yüzyılda Orçol nahiyesine bağlıdır. 1642 tarihli Avarız defterine göre köyde 7 hane Müslüman ve 9 hane Gayri Müslüman beraber yaşamaktadır
■ Koord: 40° 1' 6'' D, 38° 51' 41'' K
Hasanova mahalle (Boyalık bağ) - İliç - Erzincan
E1902 📖: Hasanova
1522t 📖: Hasanabad [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesi 1595’te Kürt Mahmud adlı Celali reisinin Hasanova’da yaptırdığı kargir kemerli köprüyü anlatır. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre Hasanabad köyünde 16 hane Gayri Müslim halk yaşamaktadır.
■ Koord: 39° 33' 0'' D, 38° 35' 35'' K
Kadıköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Kadıköy
1642ğ: Kadıviran
1522t 📖: Kadı-kendi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Koçgiri) yerleşimi
■ Ermenilerden kalma sağlam durumda kilise vardır. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre Orçol nahiyesine bağlı olan köyde 3 hane Müslüman ve 14 hane Gayri Müslim beraber yaşamaktadır.
■ Koord: 39° 56' 50'' D, 38° 27' 12'' K
Küçükarmutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Kç. Armıdan
E1902 📖: Pokr Armıdan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Büyükarmutlu maddesine bakınız. 1915'te Ermeni nüfusu imha edilen köye Cumhuriyet döneminde Dersimli Aleviler ve Bulgaristan muhacirleri yerleştirilmiştir. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre köyde 4 Müslüman, 14 Gayri Müslim aile yaşamaktadır.
■ Koord: 39° 34' 23'' D, 38° 26' 43'' K
Mısırören köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖: Mısırviran
1907hk 📖: Mısırlıören
Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Köy eski Ermeni yerleşimi olmakla birlikte Ermeni döneme ait bilgi bulunmamaktadır. Köydeki Alevi nüfusun kökeni ise yaklaşık 300 sene önce Erzincan Refahiye’den gelen Mahmut Ağa ve Selek Ağaya dayanmaktadır.
■ Koord: 39° 12' 31'' D, 37° 8' 22'' K
Sivrialan köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
1928 📖: Sivrialan
Alevi-Türk yerleşimi
■ Halk ozanı Âşık Veysel’in köyüdür. SN
■ Köyün tarihi tam olarak bilinmemektedir. Köy büyüklerinden duyulanlara göre; Köye ilk başta komşu köy olan Hardal’dan Ağa adlı bir kişi ve ailesi gelmiş daha sonra Divriği kayadibi köyü ve Zara Akdede (Cimilti) köyünden göçler olmuştur.
■ Köy halkı Avşar boyunun Şatırlı oymağına mensup, köklü geçmişleri olan Alevilerdir. Mursallı
■ Koord: 39° 27' 36'' D, 36° 9' 56'' K
Turgutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1968 📖: Sarıkavak
E1902 📖: Tğud [ Ermenice "karaağaçlı" ]
1522t 1916h 📖 📖: Tığut
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ 17. Yüzyılda Kuruçay'a bağlıdır. 1642 tarihli Avarız defterine göre köyde 6 hane Müslüman ve 21 hane Gayri Müslim beraber yaşamaktadır
■ Koord: 39° 36' 22'' D, 38° 20' 52'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.