haritada ara :   km  
47 Hasan Budak yorumu bulundu.
sırala 
Akyaka köy - Burdur Merkez - Burdur
1928 📖: Akyaka
1912hk 📖: Akçeyaka
■ Köy halkı Ahi Ömer önderliğinde Kırşehir'den gelen Salur boyuna mensup Türkmenler'dir. Hasan Budak
■ Koord: 37° 37' 9'' D, 30° 9' 46'' K
Avsallar mahalle - Alanya - Antalya
1926h 📖: Avsallar
Türkmen yerleşimi
■ Ataları Gündoğmuş ilçesinin Senir köyünden gelmiştir. Hasan Budak
■ Koord: 36° 37' 33'' D, 31° 46' 18'' K
Bereket köy - Burdur Merkez - Burdur
1912hk 📖: Bereket
Y200~a 📖: Moatra [ Anadolu Dilleri ]
■ Köyün Kilimli Dede adında bir Alevi Dedesi tarafından kurulduğu söylenir. Fakat köy halkı günümüzde Sarıkeçili yörüğüdür. Hasan Budak
■ Koord: 37° 32' 49'' D, 30° 16' 54'' K
Beyköy köy - Tefenni - Burdur
1919hb 📖: Beyköy
■ Kasaba halkı Türkmenler'den meydana gelmektedir. Kasaba Ak Bey ve Koyun Baba isimde iki Türkmen Alp tarafından kurulmuştur. Kasaba daİmamlar, Çavuşlar, Eminağlar, Deveciler, Demirciler, Ekinciler, Hacılar, Macarlar, Danalar sülaleleri yaşamaktadır. Hasan Budak
■ Koord: 37° 14' 25'' D, 29° 41' 31'' K
Bezirgân mahalle - Kaş (Kalkan bucağı) - Antalya
1905hk 📖: Bezirgân Yayla
■ Asıl Bezirgân köyü burası iken, yerleşim merkezi eski yayla mevkiine kaymıştır. SN
■ Köy halkı Karakeçili Türkmenleri ile Avşar Türkmenlerinden meydana gelmektedir. Hasan Budak
■ Koord: 36° 16' 29'' D, 29° 27' 34'' K
Civler köy - Çanakkale Merkez (İntepe bucağı) - Çanakkale
1946 📖: Civiler
1928 📖: Civeler
■ Kısmen Alevi-Türk (Tahtacı) yerleşimi
■ Sünni Türkler ile Tahtacı olarak bilinen Alevi Türkmenler'in beraber ikamet ettiği bir köydür. Hasan Budak
■ Koord: 39° 56' 17'' D, 26° 20' 25'' K
Çallıca köy - Burdur Merkez - Burdur
1478t 1925h 📖 📖: Eğneş
■ 7 km kadar güneydoğudaki Pınarbaşı Gölünün de eski adı Eğneş’tir. SN
■ Köyde harap durumda türbesi bulunan Süleyman Alp tarafından kurulduğu rivayet edilir. Hasan Budak
■ Koord: 37° 29' 48'' D, 29° 59' 45'' K
Çaltı mahalle - Gündoğmuş (Köprülü bucağı) - Antalya
1914hk 📖: Çaltı
Türkmen yerleşimi
■ Güneyyaka ve Karadere köyü sakinleri ile aynı soydan gelmektedirler. Hasan Budak
■ Koord: 36° 43' 11'' D, 32° 9' 39'' K
Çamköy köy - Gölhisar - Burdur
1960 📖: Kavuncu
1919hb 📖: Çamköy
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 1831 yılı 2051 sayılı nüfus defterine göre, Çalılı köyü nüfusu 107, Çongar Yörüklerinden 48; Adana hassı reayasına bağlı Abdal taifesinden 4 Hasan Budak
■ Koord: 37° 15' 35'' D, 29° 32' 4'' K
Çavdır ilçe - Çavdır - Burdur
1919hb 📖: Çavdar [ Türkçe Çavdır/Çavdar "aş." ]
■ İlçe halkının büyük çoğunluğu Türkmenler'den oluşmaktadır. Avşar, Bozulus, Kınık, Danişmendli Türkmenleri ağırlıklı olarak yerleşmiştir. Hasan Budak
■ Koord: 37° 9' 23'' D, 29° 41' 23'' K
Çebiş köy - Çeltikçi - Burdur
1928 📖: Çebiş [ Türkçe çepiş "keçi yavrusu" ]
■ Köyün adı Çepni isminden türetilmiş olabilir. Bilhassa Çepni Türkmenleri'nin kurduğu yerleşim yerlerinin isimleri arasında Çebi, Çebiş, Çebik gibi isimler oldukça yaygındır. Hasan Budak
■ Koord: 37° 29' 33'' D, 30° 26' 13'' K
Çukurbağ mahalle - Kaş - Antalya
1926h 📖: Kocaköy
1530t 📖: Çukurbağ
■ Köy halkı Türkmen'dir. Köy halkının çoğu Çukurbağ Yarımadasında Turizm sektöründe çalışmakta olup, Pansiyon işletmeciliği yapmaktadır. Hasan Budak
■ Koord: 36° 13' 44'' D, 29° 40' 21'' K
Dereköy mahalle - Efeler (Dalama bucağı) - Aydın
1916hb 📖: Dereköy
■ Sarıtekeli yörükleri tarafından kurulmuştur. Hasan Budak
■ Koord: 37° 47' 46'' D, 28° 2' 10'' K
Eğrikavak mahalle - Efeler (Umurlu bucağı) - Aydın
■ Köy halkı Avşar Türkmenidir. Hasan Budak
■ Koord: 37° 57' 0'' D, 28° 0' 5'' K
Esentepe mahalle (İncekum bağ) - Alanya - Antalya
1928 📖: Karaboynuzlar
Türkmen yerleşimi
■ Ataları Gündoğmuş ilçesi'ne bağlı Senir köyünden gelmiştir. Hasan Budak
■ Koord: 36° 39' 45'' D, 31° 44' 9'' K
Gölhisar ilçe - Gölhisar - Burdur
1953 📖: Horzum + Armutlu
1530t 📖: Horzum [ Türkçe "aş." ]
1333 📖: Gölhisar (başka yer)
Y-189 Y17 📖 📖: Kibyra [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ İlçeye adını veren Göl hisarı kasabanın 6 km güneydoğusunda Uylupınar köyü yakınındadır. 14. yy’da beylik merkezi olmuştur. Osmanlı döneminde hisar yıktırılınca nüfus ağırlığı Horzum köyüne kaydı. ■ Kibyra ören yeri kasabanın batısındaki yamaçtadır. Strabon’a göre Kibyralılar Yunanca ve Likya dili bilmekle birlikte kendi ayrı lisanlarına sahipti. Dört kentten oluşan Kibyra tetrapolis’i MÖ 2. yy’da bir savunma birliği olarak kuruldu. SN
■ İlçe halkı Yazır ve Yıva boyları ile Avşarların Burhanlı ve Resul kollarına mensup Türkmenler ile tarihte Denizli Türkmenleri olarak bilinen Horzum Türkmenlerinden meydana gelir. Hasan Budak
■ Tefenni kazası Gölhisar nahiyesine bağlı Horzum köyünde bazı Rumlar'ın Yunan kralı adına nümayiş ve kanunsuz işler yaptıklarının tahkiki. H-21-09-1327 Manav
■ Burdur İlinde Gölhisar adında ilçe kurulması, ilçe merkezinin Horzum ve Armutlu köylerini ihtiva edeceği..07.04.1953 RG ishak levent
■ Koord: 37° 9' 11'' D, 29° 30' 55'' K
Günalan köy - Burdur Merkez - Burdur
1478t 1925h 📖 📖: Lengüme [ Yunanca hieron kômê "tapınakköy, ziyaretköy" ]
■ Tarihi kayıtlarda Lengüme ve Belengüme isimleriyle anılmıştır. Köyün Hüsnü Alp isminde bir Türkmen ve maiyetindeki kişilerce kurulmuştur.duğu rivayet edilir. Hasan Budak
■ Koord: 37° 43' 12'' D, 30° 23' 29'' K
Güney köy - Yeşilova - Burdur
1919hb 📖: Günü
■ Kasaba halkı Afyonkarahisar taraflarından gelen Danişmendli Türkmenlerinden oluşmaktadır. Burdur'daki Danişmenli Türkmenleri Yeşilova'nın Güney Kasabasından Çavdır'daki Söğüt Dağlarına kadar çok sayıda köy ve kasaba kurmuştur. Hasan Budak
■ Koord: 37° 29' 48'' D, 29° 33' 16'' K
Güneyyaka mahalle - Gündoğmuş - Antalya
1926h 📖: Güneyyaka
Türkmen yerleşimi
■ Gidengelmez Sivrisi’nin yamacındadır. SN
■ Karadere ve Çaltı köyü sakinleri ile aynı soydan gelmektedirler. Ayrıca köyün bir yaylası bulunmaktadır. Hasan Budak
■ Koord: 36° 51' 23'' D, 31° 55' 39'' K
Hacılar köy - Burdur Merkez - Burdur
1478t 📖: Hacılar
■ MÖ 9. binyıla tarihlenen en eski Neolitik yerleşimlerden biri bu köy yakınında bulunmuştur. SN
■ Köy halkı Tabanlı Aşiretine mensup Türkmenler'dir. Hasan Budak
■ Koord: 37° 34' 54'' D, 30° 5' 36'' K
Hasanpaşa köy - Tefenni - Burdur
1928 📖: Hasanpaşa
■ Kasaba halkı Yörük Türkmeni olup her sene Yünüm Böget denilen koyun yıkama şenliği yapılır. Yünüm Böget Türklerin Türkistan'dan Anadolu'ya getirdikleri özel bir Türk bayramıdır. Hasan Budak
■ Koord: 37° 15' 2'' D, 29° 52' 42'' K
Horozköy köy - Yeşilova - Burdur
1928 📖: Xorosi
■ Köy halkı Afyonkarahisar'dan gelen Danişmendli Türkmeni'dir. Hasan Budak
■ Koord: 37° 28' 5'' D, 29° 34' 33'' K
İbecik köy - Gölhisar (Altınyayla bucağı) - Burdur
1928 📖: İbecik
Y17 Y640 📖 📖: Boubón [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Antik Likya kentinin kalıntıları tamamen yağmalanmış ve geriye çok şey kalmamıştır. SN
■ Köyü Muğla taraflarından gelen yörükler kurmuştur. Hasan Budak
■ Koord: 36° 59' 14'' D, 29° 24' 50'' K
İkizce mahalle - Kaş (Kalkan bucağı) - Antalya
■ Köy halkı Türkmenler ile Bulgaristan'ın Kırcaali kentinden gelen Türk göçmenlerden meydana gelir. Hasan Budak
■ Koord: 36° 19' 6'' D, 29° 28' 25'' K
İslamlar mahalle - Kaş (Kalkan bucağı) - Antalya
1905hk 📖: İslamlar + Bodamya [ Yunanca potamiá "dereler" ]
■ Antik Ksanthos ve Patara kentlerini besleyen su kaynağının bulunduğu yerdir. 20. yy başında İslamlar ve Bodamya adlı iki ayrı yerleşim idi. SN
■ Köy halkı Osmanlı devrinde Rumlar ile Türkmenler'den oluşmaktaydı. Rumların gitmesinden sonra onların yerine Toros Arapları yerleşmiştir. Günümüzde Türkmen/Arap köyüdür. Hasan Budak
■ Koord: 36° 18' 52'' D, 29° 25' 31'' K
Karaçal köy - Burdur Merkez - Burdur
1925h 📖: Karaçalı
■ Köy halkı Tabanlı Aşiretine mensup Türkmenler'dir. Hasan Budak
■ Koord: 37° 33' 32'' D, 30° 4' 13'' K
Karadere mahalle - Gündoğmuş - Antalya
1928 📖: Kızılbağ
Türkmen yerleşimi
■ 31.12.1955’te Karadere adı verildi. SN
■ Köy halkı Türkmen'dir. Güneyyaka ve Çaltı köyü sakinleri ile aynı soydan gelmektedirler. Hasan Budak
■ Koord: 36° 50' 0'' D, 31° 56' 1'' K
Karakent köy - Burdur Merkez - Burdur
1478t 📖: Karakend
Y-189 Y535 📖 📖: Lysinía / Lysinoê [ Anadolu Dilleri ]
■ Antik Lysinia kalıntıları Burdur Gölü kıyısında Üveyikburnu mevkiindedir. SN
■ Köy halkı Ahi Eyüp önderliğinde Kırşehir'den gelen Türkmenler'dir. Hasan Budak
■ Koord: 37° 41' 47'' D, 30° 3' 50'' K
Karaköy köy - Yeşilova - Burdur
1919hb 📖: Karaköy
■ Köy halkı Türkmen'dir. Köy halkı ile aynı soydan gelenler Çavdır ilçesinde de aynı isimde bir köy kurmuştur. Köy halkı Danişmendli Türkmenlerine mensuptur. Hasan Budak
■ Koord: 37° 28' 1'' D, 29° 32' 48'' K
Karamanlı ilçe - Karamanlı - Burdur
1478t 📖: Karamanlı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ İlçe halkının soyu Karamanoğulları'na dayanmaktadır. Osmanlı'nın iskan politikası sebebiyle buraya geldiler. İlçe halkı Avşar Boyu'na mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Hasan Budak
■ Koord: 37° 22' 31'' D, 29° 49' 27'' K
Kayadibi mahalle (Yeşilova bağ) - Yeşilova - Burdur
1530t 📖: Kayadibi
■ Bir dönem Yeşilova/İrle kazasının idari merkezi idi. Ancak yerleşim adı 16. yy’dan beri Kayadibi olarak kaydedilmiştir. SN
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşuyor. Köyü Karaca Ahmet adından bir Türkmen beyini kurduğu biliniyor. Hasan Budak
■ Koord: 37° 31' 23'' D, 29° 44' 22'' K
Kepez belediye - Çanakkale Merkez - Çanakkale
1919h 📖: Midiye [ Yunanca ]
■ Kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Kasabanın batı yakınında bulunan Kefez burnundan adlandırılmıştır. SN
■ Kepez beldesi Hicri 1225 Miladi 1810 tarihinde Ayşe Sultan Vakfı'na ait bir arazi olarak görülmektedir. Kasaba 93 Harbinden sonra Bulgaristan göçmenlerinin yerleşmesi ile kurulmuş olup, ilerliyen yıllarda yine Bulgaristan'daki Razgrad, Osmanpazarı, Burgaz, Yayla, DeliOrman bölgelerden gelen muhacirler ile nüfusu artmıştır. Hasan Budak
■ Koord: 40° 5' 50'' D, 26° 23' 44'' K
Kestel köy - Bucak - Burdur
1968 📖: Yazıpınar
1912h 📖: Kestel [ Yunanca kástro "kale" ]
■ Kurutulmuş olan Kestel Gölüne adını veren kasabadır. 1960’tan sonra Yazıpınar adı verildi ise de eski adı iade edilmiştir. Köye ait Kaynar yaylasında Antik Çağa ait bir kale kalıntısı bulunur. SN
■ Osmanlı döneminde oldukça kalabalık ve önemli bir yerleşim yeriydi. Kasabada Hacı Abdal Türbesi bulunur. Hasan Budak
■ Koord: 37° 25' 17'' D, 30° 24' 18'' K
Kocapınar köy - Burdur Merkez - Burdur
1925h 📖: Kürdköyü
Yörük (Sarıkeçili) yerleşimi
■ 17.02.1948’de Kocapınar adı verildi. SN
■ Köy Cumhuriyetin ilk dönem kayıtlarında Kürtköy adıyla anılmış olsa da köy halkı günümüzde Sarıkeçili yörüğüdür. Hasan Budak
■ Koord: 37° 31' 56'' D, 29° 58' 52'' K
Kuşadası ilçe - Kuşadası - Aydın
Y1890hk: Nea Efesos [ Yunanca "yeni Efes" ]
1788h 📖: Skalanova [ İtalyanca "yeni iskele" ]
1525 📖: Kuşadası (ada)
Y535 📖: Neápolis (başka yer) [ Yunanca "yenikent" ]
■ Antik Çağda yakındaki başka bir yerin adı olan Neapolis 1922 Yunan işgali döneminde Kuşadası'na isim olarak önerilmiştir. Türkçe isim liman önündeki adadan gelir. SN
■ © 31.08.1795 Kuşadası'nın Kuyumcu karyesinde sakin Bilekli aşiretinden Ebubekir'in evini basarak emval ve eşyasını yağma eden Kara Mustafa... deyar heyran
■ 1957'ye dek İzmir'e bağlı bir ilçeyken 1957'den sonra Aydın'a bağlanmıştır. Tunahan KOÇAK
■ İlçe merkezinin bir mahallesi olan Türkmen mahallesi, 18. yüzyılda bölgeye gelen Mihmatlı Aşireti'ne mensup Türkmen obaları tarafından kurulmuştur. Hasan Budak
■ Koord: 37° 51' 16'' D, 27° 15' 6'' K
Kuyulu mahalle - Efeler - Aydın
1928 📖: Arapkuyusu
■ Köy halkı Halep'ten getirtilip bölgeye iskan edilen Avşar Türkmenleridir. Hasan Budak
■ Koord: 37° 50' 14'' D, 27° 47' 38'' K
Mahmutlar mahalle - Alanya - Antalya
1530t 📖: Mahmutlar
E1199 📖: Nağlon
Y300b 📖: Naula/Nauloi
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Kasaba yenarında moloz yığını görünümündeki Bizans dönemi kalıntıları Naula adlı antik yerleşime aittir. SN
■ Alanya ilçesinin ilk belde belediyesi ve en büyüğüdür. Belde halkı Tarsus'tan gelen Varsak Türkmenleri'nden oluşmaktadır. Hasan Budak
■ Koord: 36° 29' 32'' D, 32° 5' 57'' K
Mesutlu mahalle - Efeler - Aydın
1916hb 📖: Mesudlu
■ Köyü Mesut Ali adında bir Türkmen beyi ve onunla birlikte Aydın'a gelen Türkmen Oymağı kurmuştur. Mesutlu köyü yine Efelere bağlı Yağcılar ve Şahnalı köyleri ile akraba olup, aynı soydan gelmektedir. Hasan Budak
■ Koord: 37° 48' 1'' D, 27° 57' 17'' K
Niyazlar köy - Yeşilova - Burdur
1968 📖: Eşeler
1905hk 📖: Niyazlar
■ 20. yy başında Alevi-Türk (Tahtacı) yerleşimi.
■ Köye gittiğiniz zaman Tahta Kılıçlı Horasan Ereni Menkıbesi karşınıza çıkar. Köy halkı Türkmen'dir. Hasan Budak
■ Koord: 37° 28' 18'' D, 29° 43' 51'' K
Ovacık köy - Çanakkale Merkez (İntepe bucağı) - Çanakkale
■ Sünni ve Bektaşi karışık Türk köyüdür. Hasan Budak
■ Koord: 39° 58' 8'' D, 26° 24' 9'' K
Seydiler köy - Tefenni - Burdur
1919hb 📖: Seyyidler
■ Köy bir Din Alimi ve Türkmen olan İmam Sultan tarafından kurulmuştur. Osmanlı döneminde köyde İmam Sultan Zaviyesi de bulunuyordu. Köy halkı da günümüzde Türkmen'dir. Hasan Budak
■ Koord: 37° 14' 39'' D, 29° 48' 59'' K
Suludere köy - Burdur Merkez - Burdur
1928 📖: Suludere
■ Köy Şeyh Hamza isminde bir Türkmen tarafında kurulmuştur. Hasan Budak
■ Koord: 37° 39' 12'' D, 30° 10' 35'' K
Şahnalı mahalle - Efeler - Aydın
1928 📖: Şahinali
■ Köyü Şahin Ali adında bir Türkmen beyi kurmuştur. Köy Yağcılar ve Mesutlu köyleri ile akrabadır. Yağcılar ve Mesutlu köylerini de Şahin Ali'nin kardeşleri Yağcı Ali ve Mesut Ali beyler kurmuştur. Hasan Budak
■ Koord: 37° 47' 15'' D, 27° 56' 35'' K
Toslak mahalle - Alanya - Antalya
1928 📖: Toslak
Türkmen yerleşimi
■ Belde halkı Adana-Kozan'dan gelen Avşar Türkmenleri'nden oluşmaktadır. Hasan Budak
■ Koord: 36° 37' 27'' D, 31° 54' 15'' K
Ulugöl mahalle - Kaş - Antalya
1905hk 📖: Bezirgan
■ Bezirgân köyünün kışlık yerleşimi şimdi daha çok Ulugöl Mahallesi olarak anılmaktadır. Köy merkezi Bezirgân Yaylası mevkiindedir. SN
■ Köy halkı Kerkük'ten gelen Karakeçili Türkmenlerinden meydana gelmektedir. Hasan Budak
■ Koord: 36° 14' 27'' D, 29° 25' 35'' K
Yağcılar mahalle - Efeler - Aydın
■ Köyü Yağcı Ali adında bir Türkmen beyi ve onun maiyetindeki Türkmen Oymağı kurmuştur. Daha sonraları Çullu obasına mensup yörüklerinde yerleşmesi ile köy günümüzdeki halini almıştır. Köyde yaşayan Türkmenler yine Efeler ilçesine bağlı Şahnalı ve Mesutlu köyleri ile akraba olup, Şahnalı ve Mesutlu köylerinide Yağcı Ali'nin kardeşleri ve onlarla beraber hareket eden Türkmenler kurmuştur. Hasan Budak
■ Koord: 37° 45' 58'' D, 27° 59' 4'' K
Yılmaz mahalle (Aydın bağ) - Efeler - Aydın
1946 📖: Tahtacı
■ 20. yy başında Alevi-Türk (Tahtacı) yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 17.02.1948 tarihli tamimle Yılmaz köyü adı verildi. SN
■ Köy halkı Tahtacı Türkmenleridir. Köyün eski adıda İmam Tahtacıdır. Fakat zaman içinde köyün önemli bir kısmı Sünni-Hanefi mezhebi benimsemiştir. Günümüzde Sünni Türkmen yerleşimidir. Hasan Budak
■ Koord: 37° 51' 25'' D, 27° 53' 34'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.