haritada ara :   km  
64 Mehmet Ali yorumu bulundu.
sırala 
Acıelma mahalle - Göksun - Kahramanmaraş
1918h 📖: Acıelma
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Osmanlı'nın sürgünler sonunda Kürt bölgelerine sürülen Türkmenlerden oluşan köy halkı 1800 - 1900 yılları arasında Sivas'tan göçüp gelmiştir. Köy halkının tamamı Alevi Türkmenlerden oluşmaktadır. Köy halkı Kürtçe de bilmektedir.
■ Kısmen Alevi(Kürt veya Zaza) yerleşimi Mehmet Ali
■ Koord: 38° 0' 24'' D, 36° 24' 47'' K
Akpınar köy - Hozat - Tunceli
1922h: Akpınar
■ Çotla (Akçakaradağ) bölgesinin ana yerleşimidir. SN
■ İlk Dersim mebusu Hasan Hayri Bey'in köyüdür. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 0' 3'' D, 39° 10' 58'' K
Akyıldız ölü yerleşim (Eskigedik bağ) - Ovacık - Tunceli
Eski adı: Kort
1925h 📖: Nazikuşağı [ Türkçe/Zazaca "aş." ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Bir kısmı merkeze yerleşmiştir. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 23' 47'' D, 39° 34' 42'' K
Aliboğazı mevki - Hozat - Tunceli
1922h: Aliboğazı (mv)
■ Doğa harikası olan vadinin ormanları son yıllarda güvenlik güçlerince yakılmıştır. SN
■ Boğazın bir kısmı Çemişgezek'in içinde kalmaktadır. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 10' 51'' D, 38° 59' 15'' K
Altınçevre köy - Hozat - Tunceli
1922h: İnceağa
E1878 📖: Incğag / Incğıga [ Ermenice in cüğag "İn deresi dalı" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Sünni Türk yerleşimi. Kısmen Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ 20. yy başında yarı yarıya Ermeni ve Sünni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
■ Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi. Mezrası Gümüşsuyunda yine kısmen Sünni Türk (Karakeçili) nüfus bulunmaktadır. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 1' 40'' D, 39° 14' 35'' K
Altınyüzük köy - Tunceli Merkez (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Şekan
1902hb 📖: Bornek
Alevi-Kürt veya Zaza (Kırgan) yerleşimi
■ Köyün Zazaca ismi Bornek'tir. Köyde Kırgan aşireti ile Sarısaltıklılar bulunmaktadır. Mehmet Ali
■ Mezralar: Çayır, Dikenlitepe (Veruç), Dikili/Dikilitepe/Dikilitaş (Körgüt), Güneşli, Yukarı Mezra (Ş.Mezrası). HayDar
■ Koord: 39° 7' 26'' D, 39° 23' 43'' K
AşağıGülbahçe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1946 📖: Komraş aş.
1925h 📖: Çömreş aş.
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurmeşan) yerleşimi
■ Kısmen Şavak yerleşimi, Kısmen Koçuşağı Alevi(Zaza) yerleşimi Mehmet Ali
■ Koord: 38° 55' 56'' D, 39° 10' 18'' K
Aşlıca köy - Ovacık (Karaoğlan bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Namıkuşağı
Alevi-Kürt veya Zaza (Koçan) yerleşimi
■ Şeyh Hasanlılar Türk+Zaza karışık bir konferedasyon olduğu için Türkçe köy isimleri de bulunmaktadır. Mehmet Ali
■ 1994’te boşaltılıp tahrip edilmişken 2009’dan sonra geri dönüşler başladı. Koçan (Koçuşağı) aşireti Şeyh Hasanlıların alt kollarından biridir. C.G.
■ Koord: 39° 16' 20'' D, 39° 18' 53'' K
Bakırlı köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Şuşank/Şuşenk [ Ermenice "zambaklı?" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Şuşenk ve Nacar mezralarının birleştirilmesiyle oluşmuştur. SN
■ Alevi(Türk) yerleşimi.Kısmen Alevi(Zaza) nüfusuda vardır. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 1' 40'' D, 39° 19' 37'' K
Baylık köy - Tunceli Merkez (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1922h: Velikan [ Kürtçe welîkan "Veliler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Sarısaltık) yerleşimi
■ Köyün bir kısmına Fındıkan denir. Tunceli'deki herkes şüphe etmeden Sarısaltıklıların Türk olduğunu bilir. Ana dilleri de eskiden beri Türkçe. Mehmet Ali
■ Mezralar: Demirlibahçe (Tomaik/Tomayık), Erler (Hopik), Gelincik (Hösnek), Karayusuflar (Karayusufan), Köklü/Köklüce (Keykan). HayDar
■ Koord: 39° 0' 28'' D, 39° 25' 35'' K
Caferbey mahalle - Salihli - Manisa
1891s 📖: Caferbey
■ 1938'de sürgün ile gelmiş Dersimli (Tuncelili) köylü Mehmet Ali
■ Mahallenin yalnızca yüzde onu Dersimlilerden oluşuyor, geri kalan nüfus Alevi ve Sünni Türklerden oluşuyor. metonio
■ Koord: 38° 28' 11'' D, 28° 4' 25'' K
Cihadiye mahalle - Pamukova - Sakarya
1910h 📖: Cihadiye
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kısmen Alevi Dersim (Tunceli) sürgünü yerleşimi. Mehmet Ali
■ Koord: 40° 28' 59'' D, 30° 10' 51'' K
Çakmaklı köy - Ovacık - Tunceli
Z 📖: Çamaliye
1925h 📖: Çakmaklı
■ 1518 Melkişan Beyliği kayıtlarında eski adı"Çakmaklu" Mehmet Ali
■ Koord: 39° 19' 36'' D, 39° 10' 41'' K
Çandır köy - Zara - Sivas
1928 📖: Çandır
■ Köyde İbolar kolu meskundur. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 48' 4'' D, 37° 59' 56'' K
Çardak mahalle - Pamukova - Sakarya
1487a 📖: Çardak
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Yerleşimde Tunceli sürgünleri vardır. Mehmet Ali
■ Manav yerleşimi. Pamukova'da Eğriçay başta olmak üzere Cihâdiye, Çardak ve Fevziye köylerinde 1938 Dersim (Tunceli) sürgünleri iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 28' 22'' D, 30° 9' 21'' K
Çavuşlu mezra (Yaylagünü bağ) - Ovacık - Tunceli
1925h 📖: Şavolar + Dıdikuşağı [ Türkçe/Zazaca "aş." ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Yavuz döneminde sığındığı rivayet edilen Türk Aleviler bölgede hakimdir. Mehmet Ali
■ Bu bölgede Türk varlığı te’yit edilmeli. C.G.
■ Koord: 39° 19' 43'' D, 39° 17' 45'' K
Çayırlı ilçe - Çayırlı - Erzincan
E1902 📖: Mants [ Ermenice mank gen. mants "örgüler?" ]
1522t 1928 📖 📖: Mans
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Nüfus çoğunluğu Alevidir. Bektaşi geleneğinin Türkiye’deki önemli merkezlerinden biridir. SN
■ İlçe merkezinde yoğunluğu Sünni Türkler oluşturur.
■ Kasaba merkeziyle ile ilgili bilgi: 1591 tarihli Tercan avârız defterinde 45 Müslüman hane ve 97 Gayrimüslim hane bulunmaktayken 1642 yılına ait avârız defterinde 24 Müslüman hane, 38 Gayrimüslim hane ve 16 askeri görevli bulunuyor. Günümüzde Sünni Türk yerleşimidir. İlçe geneli hakkında bilgi: Çayırlı ilçesinin Alevileri neredeyse tamamen Zazadır. Sünnilerinin ise üç köyü Karadenizli, gerisi yerli Türktür. Çayırlı ilçesinde Sünni Kürt veya Alevi Türkmen nüfus bulunmamaktadır. metonio
■ İlçenin genelinde(köyler dahil) Dersim göçmeni Alevi Zazalar ve Sünni Türkler yaşamaktadır. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 48' 15'' D, 40° 2' 12'' K
Çukurova ilçe - Çukurova - Adana
■ Adana merkez ilçede 1987’de yaratılan yapay ilçelerden biridir. Çukurova coğrafi adı Osmanlı döneminden beri kullanılır. SN
■ 2007'de ilçe statüsü kazanmıştır. Ondan önce Seyhan'a bağlıydı. Mehmet Ali
■ Koord: 37° 2' 22'' D, 35° 18' 25'' K
Dağyurdu köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Mıstolar
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köy ahalisi Mazgirt'ten göçmüştür. Mazgirt'ten aşireti ile gelen Mısto'dan almıştır bu isimi. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 55' 4'' D, 38° 16' 9'' K
Doğançal köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Yazıfatey [ Kürtçe/Türkçe "Fatma düzü" ]
■ Karş. Yaylacık, Beğendik köyleri. SN
■ Kurmancca Yazıfat’t’é veya Yazıkoya Orté adlandırılır. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 52' 51'' D, 38° 3' 57'' K
Düzkışla belediye - Hasköy - Muş
1865h 📖: Meğrakom [ Ermenice "Meğr (Karasu ırmağı) ağılı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Meğrakom `arı komu` demektir. Ancak burada kastedilen, Meğraked (`Bal deresi`) adı verilen Karasu ırmağıdır. SN
■ Çoğunluğu Müslüman Arap olmasının yanında önemli sayıda Kürt (Sünni) yaşamaktadır. Mehmet Ali
■ Koord: 38° 41' 56'' D, 41° 42' 50'' K
Eğrikavak köy - Ovacık - Tunceli
1928 📖: Kalikuşağı [ Kürtçe kalik "dedecik (aş.)" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Şamlu) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden yerleşime açıldı. SN
■ Bu köyünde bulunduğu ormanlık bölgeye "Belkiş"denir.Bu Çemişgezek'in eski adı "Melkiş"ten gelmektedir.Aşiretin büyük kısmı halen Çemişgezek'te ikamet etmektedir. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 18' 9'' D, 39° 11' 4'' K
Eskikapumahmut köy - İmranlı - Sivas
cit 📖: Kapımahmud
■ © 27.05.1912 Sivas vilayetinin Zara kazasına tabi Ümraniye nahiyesinde mukim Koçgiri Aşireti'nin ve Kapumahmud köyünden Hacı Bey'in civar halkına yaptıkları zulüm ve işkence sonucu vatanlarından göç ettiklerine dair.... deyar heyran
■ Köyün kurucusu Mahmut Ağa ve sülalesi Pülümür'den göçmüştür Mehmet Ali
■ Koord: 39° 57' 17'' D, 38° 10' 57'' K
Eskikeşlik köy - İmranlı - Sivas
K 📖: Gundê Nahalê
1928 📖: Eski Keşlik
1916h 📖: Kürtkeşliği [ Türkçe keşlik "manastır" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Keşlik eskiden beri Alevi köyü iken, 93 Harbinde buraya sığınan Erzurum-Kars muhacirleri için komşu Türkkeşlik köyü kuruldu. SN
■ Köy Kürtçe Gundê Nahalê veya Pewriziyê Nahalê diye de adlandırılır. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 54' 26'' D, 37° 57' 57'' K
Fatmakuyu mahalle - Tufanbeyli - Adana
1927h 📖: Fatmakuyu
Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Köy halkı aslen Sivas/Zara Kızılkale köyünden gelmedir. SN
■ Köy halkı Aslen Tunceli/Mazgirtlidir.Mazgirt/Kızılkale köyünden çıkarak Sivas/Kızılkale köyünü kurdular.1900 başında bir kısmı Sivas/Kızılkale'den ayrılarak Tufanbeyli'ye geldi. Mehmet Ali
■ Belbaşı ve Katarası mahallelerinde de tamamen meskundurlar. metonio
■ Koord: 38° 11' 33'' D, 36° 22' 23'' K
Fevziye mahalle - Pamukova - Sakarya
1928 📖: Fevziye
1487a 📖: Despina / Tesbina [ Yunanca déspoina "hanımefendi, hatun" ]
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kısmen Tunceli sürgünü yerleşimi. Mehmet Ali
■ Koord: 40° 28' 10'' D, 30° 6' 32'' K
Gözlüçayır köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Ekrek
E1878 📖: Akrag [ Ermenice "çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 20. yy başında az sayıda Ermeni ve daha fazla Kürt-Alevi nüfusu ile Surp Hagop kilisesi vardı. Köyün Kürt lideri Diyab Ağa’nın 1915 olayları ve sonrasında Ermeni aileleri koruduğu anlatılır. SN
■ Ferhatuşağı aşireti reisi Diyap Ağa gillerden Zazalar ve Sarı Saltuklulardan Türklerin birlikte yaşadığı bir Alevi köyüdür. 62Ali
■ Dersim mebuslarından ve Mustafa Kemal Atatürk'ü Ali Galip Suikastinden kurtaran Diyap Ağa'nın köyüdür. Buna rağmen 1938'de Diyap Ağa'nın eşi, kız kardeşi ve torunları katledilmekten kurtulamadı. Diyap Ağa'nın mezarı 1938'de askerler tarafından kırılarak tahrip edildi.1990'da tekrar onarılmıştır. Mehmet Ali
■ Mezra: Bağlıca, Kineli, Vakıflar. HayDar
■ Koord: 39° 7' 3'' D, 38° 58' 32'' K
Gözlüçayır mahalle - İvrindi - Balıkesir
1928 📖: Gözlüçayır
■ Kültür olarak Savaştepe'ye yakındır. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 31' 9'' D, 27° 33' 19'' K
Hacılı mahalle - Hayrabolu (Susuzmüsellim bucağı) - Tekirdağ
1909hb 📖: Hacılı
■ Mahallenin yerli bir nüfusu yoktur. Veli Günaydın
■ Bölge halkının 200-300 yıl önce geldiği rivayet edilir Mehmet Ali
■ Koord: 41° 4' 59'' D, 27° 7' 0'' K
Hozat ilçe - Hozat - Tunceli
1864y 1922h: Xozat | Dersim
1518b: Xozad
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Eski kaynaklarda Xozan olarak geçen yöre, bugünkü Çemişgezek ve Pertek yöresidir. 16. yy'dan itibaren adı geçen Xozad köyünün adı bununla ilgili olabilir ancak bunun tatmin edici bir kanıtı yoktur. Bugünkü ilçe merkezi 19. yy’da kurulmuş, Xozat veya Dersim adı verilen kazanın (sonra sancağın ve vilayetin) merkezi olmuştur. İl merkezi 1930'larda Kalan (Tunceli) kasabasına taşınmıştır. ■ 1894 Mamuretülaziz Salnamesine göre Hozat kasabasında 239 Ermeni ve 838 Müslüman nüfus yaşamaktaydı. SN
■ Çoğunluk Zazadır, Türkmen nüfus ikinci sırada gelir. Mehmet Ali
■ Hozat (ilçe merkezi) 1975-1990 yıllarında yaşanan terör olaylarına kadar ilçenin 1/5'i kadar Hamidiye ve Köprübaşı mahallelerinde Sünni Türk nüfus vardı, bugün ilçe merkezinde çok az sayıda Sünni Türk ikamet etmektedir. Hamidiye ve Köprübaşı mahallelerinde geç Osmanlı dönemine ait eserlerden Hacı Mahammed Efendi (Emin Ağa) Camii, Kitabeli Köprübaşı Çeşmesi, Ömer Fevzi Çeşmesi gibi eserler bulunmaktadır. Veli Günaydın
■ Koord: 39° 6' 29'' D, 39° 13' 9'' K
Kalecik köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Kalecik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Dört mezrasından üçü boşaltılıp tahrip edilmiş olup sadece Seğedik’te yerleşim vardır. SN
■ Köyde 9 hane Alevi (Zaza),4 hane Alevi (Türk)'tür. Köy Ferhatuşaklılara marabalık yapanlar tarafından kurulmuştur. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 3' 7'' D, 39° 6' 22'' K
Karaca köy - Hozat - Tunceli
1922h: Karaca
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Nüfusu Rumeli göçmeni Alevidir. SN
■ Köy Balkan kökenli Türkmen Alevilerden oluşmaktadır.İlk Dersim mebuslarından biri olan ve Mustafa Kemal ile bandırma vapurunda yer alan Mustafa Zeki Saltık'ın köyüdür.Mezarı, bu köydeki aile mezarlığındadır.Yeğenleri ve akrabaları 1938'de katledilmiştir.Kayıtlara göre 1938'de sadece Karaca köyünde 141 Türk-Alevi kurşuna dizilmiştir.Köy çok eski yıllardan beridir mükemmel Türkçe konuşmasıyla bilinir. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 7' 59'' D, 39° 14' 4'' K
Karaçavuş köy - Hozat - Tunceli
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. +kirek eki muhtemelen Erm akrarag > Tr ekrek (`çiftlik`) sözcüğüdür. Dersim dahilinde Taçkirek, Manekrek, Haçkirek yer adları benzer yapıdadır. SN
■ Koçuşağı aşireti yerleşimi,1926'daki harekat dolayısı ile de tahribata uğramıştır. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 6' 53'' D, 39° 6' 50'' K
Karaot mahalle - Torbalı (Dağkızılca bucağı) - İzmir
1891s 📖: Karaot
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Tunceli'den sürgün edilmiş Alevi Zazalar bulunmaktadır. Mehmet Ali
■ Koord: 38° 17' 44'' D, 27° 26' 14'' K
Keşan ilçe - Keşan - Edirne
1877hk 📖: Keşan | Urusköy
1665 📖: Keşan
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Kaynağı tespit edilemeyen Keşan adı Türkçe Tirkeşan (`okçular`) veya Topkeşan (`top çekenler`) gibi bir addan türemiş, ya da Yun *Kissós/Kissiós biçiminden evrilmiş olabilir. Güney Makedonya’da Kissós adlı antik kent mevcuttur. SN
■ © 24.05.1772 Lekvanik kürd aşireti perakendesinden Rumeli'de Malkara ve Keşan vesair mahallerde bulunan Kehvanlı cemaati ve tevabii mukataası. deyar heyran
■ Erzincan/Zini Gediği katliamı sonucu olarak Zini köyü Alevi Zazaları buraya sürgün edildi. Mehmet Ali
■ Keşanlı ''Gagauz'' diye de tâbir edilen Rumlar, Evros Orestiada'da iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 51' 18'' D, 26° 37' 50'' K
Kılıçkaya köy - Erzincan Merkez (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928 📖: Mercan Sürbahanı
E1902 📖: Srbihan [ Ermenice surp ohan "Aziz Ohan (Ohannes, Yuhanna)" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mercan, Munzur Dağlarının diğer adıdır. «Mrçnavank» `karıncalı manastır` adından türemiş olabilir. 'Mercan Ziyareti' adı verilen manastır köyün doğusunda, yıkıntı halindedir. ■ Kılıçkaya, Günbağı ve Tatlısu köylerinden 95 köylünün 6 Ağustos 1938'de kurşuna dizilerek öldürülmesi Zini Gediği Katliamı adıyla bilinir. Köy ahalisi daha sonra Batı Anadolu'ya sürgün edilmiş, yıllar sonra köye dönenler olmuştur. SN
■ Köy ahalasi tamamen Alevi Kürtlerden oluşmaktadır. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 35' 8'' D, 39° 35' 27'' K
Kızıldere mahalle - Ceyhan - Adana
Y334 📖: Kirkota
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Dersim’den sürgün edilen Alevilerin iskanıyla kurulmuş bir köydür. Günümüzde Elbistan kökenli Sinemilli aşiretinden Alevi-Kürtler ile Dersim kökenli Alevi Zazalar yaşamaktadır. SN
■ Dersim sürgünü yerleşimi.Kızıldereli Dersim sürgünleri çalışkanlığı ile dikkat çekmektedir. Çevresinin en zengin köyüdür. Mehmet Ali
■ 19. yüzyılın ortalarında Elbistan ve Pazarcık'tan gelen Sinemilli aşiretinden Kürt-Alevi topluluğu tarafından kurulmuş, daha sonra 1938 yılında Zaza Alevi kökenli sürgünler de yerleştirilmiştir. metonio
■ Koord: 36° 56' 45'' D, 35° 40' 55'' K
Konaklar köy - Ovacık - Tunceli
K 📖: Xano [ Kürtçe ]
1925h 📖: Konaklar
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Eski ismide Konaklardır, ismi Türkçedir. Osmanlı döneminde Konak gibi evler yapılmıştır. Arslanuşağı aşiretinin devletle arasının iyi olması sebebiyle onlara yapılmıştır.Türk-Zaza karışık bir köydür. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 21' 11'' D, 39° 13' 53'' K
Konaklar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Titinik Mezrası | Naxaver [ Ermenice naxaver "eski ören" ]
Eski adı: Doxikan [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni (Şavak) yerleşimi
■ Köylüler Pertek/Ayazpınar köyü asıllıdır. Hikayeye göre Ayazpınar köyünden bir grup ayrılarak bir konak yapar ve buraya yerleşir. Mehmet Ali
■ Koord: 38° 55' 9'' D, 39° 1' 18'' K
Kozluca köy - Ovacık - Tunceli
1925h 📖: Kozluca
■ Güvenlik güçlerince boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Köy ismi Türkçe "Keçi" anlamına gelmektedir.Muhtemelen Şeyh Hasanlıların Koç oymağının koyduğu isimdir. Mehmet Ali
■ 2004’den sonra geri dönüşler başlamıştır. C.G.
■ Koord: 39° 19' 9'' D, 39° 14' 55'' K
Kozluca köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Kozluca
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Alevi Zaza köyüdür. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 45' 46'' D, 38° 25' 9'' K
Kozluca ölü yerleşim - Hozat - Tunceli
1922h: Kozluca
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza (Koçan) yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ 1926 Koçuşağı harekatından beri köy boştur.Köyde eskiden Koçuşağı aşireti meskundu.Bugün ki Kozluca köyü sınırları farklıdır, eskiden Çemişgezek-Hozat arasındaki tampon bölge kabul edlilirdi.1926 senesinde Çemişgezek'teki Koçuşağına köylerine de hareket düzenlenmiştir.Koçuşağı aşireti Sünni Türk köyleri ile Alevi-Zaza köyleri arasında tampon bir aşirettir. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 13' 5'' D, 39° 3' 2'' K
Kurukaymak köy - Hozat - Tunceli
<1960 📖: Kavga
1922h: Zoğar
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiş idi. SN
■ Köy 1938 yılında sürgün ile terk edilmiştir.Şu an kimse yaşamamaktadır. Mehmet Ali
■ Halen metruktur ancak köy statüsündedir. C.G.
■ Koord: 39° 12' 12'' D, 39° 7' 30'' K
Kuşluca köy - Ovacık - Tunceli
1925h 📖: Deyrik [ Zazaca dêrik "kilisecik" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Şamlu) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ 1994’te boşaltılan köy 2013 yılında yeniden yerleşime açılmıştır. C.G.
■ Köy halkı Şamlu aşiretine mensup değildir. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 17' 53'' D, 39° 13' 30'' K
Küçükmangıt mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Kç. Mangıt [ Nogayca Mangıt "aş." ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Kürt-Sünni/Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Köyün kurucusu olan Nogaylar Fransız işgali döneminde terk etmiş ve köye Eruh'un Tanzi köyünden gelen Kürtler yerleşmiştir. 1950'lerde bir miktar Bulgaristan muhaciri iskan edilmiştir. SN
■ Eskiden Mangıt boyundan Nogaylar çoğunluk iken, bölgeye Kürtler yerleşmiş ve köyün tamamını kaplamışlardır. Mehmet Ali
■ Burası da Büyükmangıt gibi Nogay yerleşimi olarak kurulup daha sonra Bulgaristan göçmeni Türkler de yerleşmişti. Ancak Doğulu Kürtler bugün buranın yarısından biraz fazlasını oluşturuyor. metonio
■ Koord: 37° 4' 8'' D, 35° 47' 40'' K
Mazgirt ilçe - Mazgirt - Tunceli
1928 📖: Mazgirt
E837 📖: Medzgerd Մեծկերտ [ Ermenice "büyükhisar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Tarihçi Vartan’a göre 837 yılında imp. Theophilos’un Mezopotamya seferi esnasında tahrip ettiği kalelerden biri idi. 1894 Mamuretülaziz Salnamesine göre kasabada 628 Ermeni ve 295 Müslüman nüfus vardı. SN
■ Elti Hatun Türbesi bulunmaktadır.Camii taç kapı üzerine bulunan ve bugün okunamayacak şekilde tahrip olan yazıtından yapının 1252 yılında Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın kız kardeşi Elti Hatun adına yapıldığı anlaşılmaktadır. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 1' 12'' D, 39° 36' 19'' K
Mercan nehir - Ovacık - Tunceli
1925h 📖: Mercan
■ Munzur Dağlarının en görkemli vadisi boyunca eski haritalarda görülen 11 köy ve mezranın hepsi yok edilmiştir. SN
■ Osmanlı yer isimlerindede ismi aynıdır. Ovacık'ta ismi Türkçe olan köy isimlerindendir. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 26' 11'' D, 39° 22' 20'' K
Mercimek köy - Pertek - Tunceli
E1902 1925h 📖 📖: Mercimek [ Türkçe ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Evvelce Sünni köyü iken iç göç sonucu değişti. SN
■ Karışık Alevi nufüsu vardır. Mehmet Ali
■ Koord: 38° 51' 44'' D, 39° 23' 26'' K
Osmanuşağı ölü yerleşim - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Osmanuşakları
boş yerleşimi
■ Güvenlik güçlerince boşaltılıp tahrip edilmiştir. SN
■ Kürt - Zaza yerleşimi.Şimdi boş Mehmet Ali
■ Koord: 39° 16' 13'' D, 40° 26' 58'' K
Ovacık ilçe - Ovacık - Tunceli
1939 1977rh 📖: Mareşalçakmak
1925h 1928 📖 📖: Pulur/Pülür [ Ermenice pılur "höyük" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ İlçenin doğu yarısı 1930’lu yıllarda boşaltılmış ve sayıları elliye yakın köy ve mezra iz bırakmamak üzere tahrip edilmiştir. Bu bölgede halen yerleşim çok seyrektir. Eski harita ve listelerdeki köyleri lokalize etmek güçtür. İlçenin batı bölümündeki köylerin tümüne yakını 1993-1994’te boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. Bu köylerin bir bölümü son yıllarda yeniden yerleşime açıldı. SN
■ Pulur, zazaca pulor ''verimsiz, işe yaramaz'' manasında da konulmuş olabilir. Ayrıca ilçe yeri pek tepelik değildir. Höyük niteliğinde bir yer yoktur. oen
■ Selçuklu ve Osmanlı döneminde Çemişgezek'e bağlı bir nahiyeydi,1876'ya kadar Çemişgezek'e bağlı kalmış,Hozat sancağı teşkil edilince ayrılmıştır.1568'deki Çemisgezek'e bağlı adı 'Nahîye-î Ovacık'tır. 1914 kayıtlarında Ovacık'ın tamamında toplam sadece 7 ermeni görünüyor. Veli Günaydın
■ İlçe {Köyler ile birlikte} %90 Zazadır.Az sayıda Türk ve Kürt nufüs ta yaşamaktadır.Kazım Karabekir 1908 yılındaki raporunda yöre halkının diğer doğu illerine göre çok iyi Türkçe bildiğini yazmaktadır.Kazım Karabekir, Ovacık halkının Zazaca ve Türkçe olmak üzere çift dilli olduğunu söylemektedir.Yöre halkı cumhuriyet öncesinde de iyi Türkçe bilmekteydi. Mehmet Ali
■ Pülür Köyünde bulunan ve Ovacık Kazası merkezi olan belde adının Mareşal Çakmak olarak tevsimine dair 22.06.1939 RG ishak levent
■ Koord: 39° 21' 28'' D, 39° 12' 53'' K
Pertek ilçe - Pertek - Tunceli
E1878 📖: Pertag Բերդակ [ Ermenice "kalecik" ]
K1597 📖: Pertek
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Sünni Türk/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ `Karakeçili aşiretinden` olduğu rivayet edilen yerli Sünni nüfusun büyük çoğunlukla 19. yüzyıl öncesinde ihtida eden Ermenilerin soyundan olduğu söylenir. Kasabanın yukarısında bulunan Surpdigin (Meryemana) manastırı çağlar boyunca önemli bir ziyaretgah idi. İzi kalmamıştır. SN
■ 1894 Salnamesi: Ermeni: 408 (16%), Müslüman: 2088 (84%), Toplam: 2496 metonio
■ İlçe merkezinin yerlileri ağırlıkla Türkmen (Karakeçili)'dir.Evliya Çelebi'ye göre, Pertek'in ismi kaleden, kalenin adı Moğolca Pertenek adındaki kartaldan türemiştir.Pertek kalesinin tepesindeki Karakuş'un Petenek olduğu söylemektedir. Mehmet Ali
■ Koord: 38° 51' 50'' D, 39° 19' 41'' K
Sarıbalta köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835c 1925h 📖 📖: Komîr / Komer [ Ermenice "ağıllar" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni (Şavak) yerleşimi
■ Köyde Sünni Kürt ve Türkler beraber yaşamaktadır. Mehmet Ali
■ Mezra: Komşular (Mücevir). HayDar
■ Koord: 39° 0' 6'' D, 38° 56' 46'' K
Şamlı mezra (Karagüney bağ) - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1878 📖: Şamtsik [ Ermenice "Şamlılar (aş.)" ]
1518b: Şamlu (aş.)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Haritada gösterilen yer muhtemelen yanlıştır. Mehmet Ali
■ Koord: 38° 54' 28'' D, 39° 35' 40'' K
Tatlısu köy - Erzincan Merkez (Çağlayan bucağı) - Erzincan
E1902 📖: Meğraçur [ Ermenice "bal su" ]
1522t 1928 📖 📖: Mağaçur
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köy halkı tamamen Alevi Zazalar oluşturmaktadır. Zini Gediği katliamına uğrayan köylerden biridir. Tatlısu ve diğer katliamın olduğu köylerin halkları kurşuna dizildikten Edirne ve Balıkesir'e sürgün edildi. Şimdi geri dönüş yapanlar köydedir. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 34' 37'' D, 39° 39' 3'' K
Tepsili köy - Ovacık - Tunceli
Z 📖: Pulê Dewresu [ Zazaca "derviş tepe" ]
1925h 📖: Mekikuşağı? [ Türkçe "aş." ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Çemişgezek'ten göçen Şamuşağı aşireti bölgeye yerleşmiştir.Yaşadıkları bölgeye Çemişgezek eski ismi olan "Melkiş"in benzeri şekilde "Belkiş"denir. Mehmet Ali
■ 1994’te boşaltılan köye 2011’den itibaren geri dönüşler başlamıştır. C.G.
■ Koord: 39° 18' 38'' D, 39° 10' 16'' K
Til mezra (Akpazar bağ) - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Til [ Ermenice/Süryanice "höyük" ]
E1878 📖: Tılapert [ Ermenice "Til kalesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Bu köye yakın Peri Suyu kıyısında 1915 Mayıs’ında gerçekleştirilen kitlesel katliamı Kevork Yerevanyan Badmutyun Çarsancaki Hayots (Çarsancak Ermenileri Tarihi, Beyrut 1956) kitabında aktarır. SN
■ Köyde bir cami bulunmaktadır. Mehmet Ali
■ Köy ve mahalle statüsü kalkmış,bölgenin çoğu gibi Akpazar'a bağlanmıştır. ishak levent
■ Koord: 38° 52' 3'' D, 39° 44' 59'' K
Tozkoparan köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1878 📖: Tants Թանց [ Ermenice "geçit? (Acaryan I.213)" ]
1518b 1928 📖: Tanz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hane Ermeni ve 10 hane Ermeniden dönme Müslim nüfus ile Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
■ Köy Kürt ve Türk karışık şekilde Alevidir. Mehmet Ali
■ Koord: 38° 55' 42'' D, 39° 26' 11'' K
Uzungöl köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Ağgi / Ağli
■ Köyün yerli halkı Sünni Türktür, Şavak Kürtleri daha sonradan yerleşmişlerdir. metonio
■ Kısmen Sünni Türk nufüsta vardır.Alevi Kürt/Sünni Türk karışık yerleşimdir. Mehmet Ali
■ Koord: 38° 57' 19'' D, 38° 53' 59'' K
Yalmanlar köy - Ovacık - Tunceli
K 📖: Abbasan [ Kürtçe "Abbaslar (aş.)" ]
1946 📖: Kalanhöyük
1928 📖: Kalan [ Zazaca qalan "dedeler" ]
Eski adı: Lertig/Lertik [ Ermenice "safracık?" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Dersim isyanının lideri Seyid Rıza’nın babası Seyid İbrahim’in köyüdür. Halen boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. ■ Erm lert լերդ `safra kesesi, öd` anlamına gelir. SN
■ Sultan Seyyid ocağının bulunduğu köydür. Mehmet Ali
■ 1994’te boşaltılan köy 2013 yılında yeniden yerleşime açılmıştır. C.G.
■ Koord: 39° 22' 34'' D, 39° 35' 31'' K
Yapraklıpınar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Balolar [ Kürtçe balo "abdal?" ]
■ Köy Koçgiri ve Şadilli aşiretlerinden ibaret. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 47' 56'' D, 38° 4' 54'' K
Yaylacık mahalle (İmranlı bağ) - İmranlı - Sivas
K 📖: Yazıfidê [ Kürtçe/Türkçe "Fidey (Fidan) düzü" ]
Eski adı: Fidey Yaylası
■ Yazıfidê,Yazıfatê ve Yazıhacê köylerinin üç kız kardeş tarafından kurulduğu anlatılır. SN
■ Kurmançça:Yazıfidé,Yazıkaya Jurun Mehmet Ali
■ Koord: 39° 52' 16'' D, 38° 4' 37'' K
Yeniköy mezra (Çağlarca bağ) - Hozat - Tunceli
1922h: Norşîn [ Ermenice norşén "yeniköy" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Yerin bugün ki adı Yeniköy imiş, Çağlarca bucağına bağlı Mehmet Ali
■ Koord: 39° 3' 6'' D, 39° 9' 33'' K
YukarıGülbahçe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1946 📖: Komraş yk.
1518b: Kömreşlü (aş.) [ Kürtçe "aş." ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurmeşan) yerleşimi
■ 16. yy tahrirlerinde Kömreşlü cemaatine ait Kürt yerleşimi. SN
■ Kısmen Alevi (Zaza) Koçuşağı aşiretinden nüfusuda vardır. Mehmet Ali
■ Bu köyden/bölgeden Erzincan ve Sivas’a göçler meydana gelmiştir. Gidenler kendisini hala “Kurmeşli” olarak görüp Ağuçan ocağına bağlıdır. Kurmanci konuşulur; taranan kaynaklarda Şavakların parçası mı değil mi mevzu'u ihtilaflıdır. C.G.
■ Koord: 38° 57' 19'' D, 39° 10' 10'' K
Yüreğir "aş." ilçe - Yüreğir - Adana
■ 19.06.1986 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yasayla Adana büyükşehir bölgesinde yaratılan ilçeye bir Oğuz aşireti olan Yüreğir adı verilmiştir. SN
■ Türk ve Kürt nüfus yoğun olmakla birlikte Arap ve Cono aşireti de fazladır. Mehmet Ali
■ Koord: 36° 59' 5'' D, 35° 20' 27'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.