haritada ara :   km  
19 Kemal Yıldırım yorumu bulundu.
sırala 
Güneren mahalle - Akçakale - Şanlıurfa
1928 📖: Şarki Muğayre [ Arapça muğayre "mağaracık" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Köy de Arapça konuşan Avşar Türkmen'i kökenli aileler de bulunmaktadır. Kemal Yıldırım
■ Koord: 36° 43' 51'' D, 39° 5' 12'' K
Hacıekber mahalle - Akçakale (Şehitnusretbey bucağı) - Şanlıurfa
Müslüman Arap yerleşimi
■ Köy de Arapça konuşan Avşar Türkmen'i kökenli aileler de bulunmaktadır. Kemal Yıldırım
■ Koord: 36° 48' 56'' D, 38° 56' 46'' K
Haliliye ilçe - Haliliye - Şanlıurfa
■ 2012 yılında Urfa merkez ilçesinin bölündüğü üç yapay ilçeden biri olan Haliliye, adını şehir merkezindeki Halilürrahman külliyesinden alır. Halil adı, Urfa’da yaşadığı rivayet edilen İbrahim peygamberin lakabıdır. SN
■ Şanlıurfa il merkezinin bir parçası olan Haliliye ilçesi yerli diye tabir edilen ve İsotçu namıyla bilinen Türkmenler'in yoğun olarak ikamet ettiği bir ilçedir. Kemal Yıldırım
■ Haliliye yerlileri Türk olsada, günümüzde burada Türk kaldığını pek sanmıyorum metonio
■ Yaklaşık eşit oranlarda (%55 Arap, %40 Kürt)Arap ve Kürt nüfustan oluşmaktadır. serhad
■ Koord: 37° 9' 20'' D, 38° 47' 47'' K
Hamurkesen mahalle - Karaköprü (Akziyaret bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖: Hamurkesen
Kürt-Sünni (Badıllı) yerleşimi
■ Köy halkı esasen Türkmen'dir. Fakat bir kısmı geçmişte Kürtleşmiştir. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 21' 48'' D, 38° 50' 45'' K
Karacadağ mahalle - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Kaynak [ Türkçe ]
Kürt-Sünni (Têrikan) yerleşimi
■ Têrikan/Türkan aşiretinin Kürt veya Türkmen olduğu ileri sürülür. SN
■ Türkan/Terikan aşiretinin Türkmen veyahut Ekrad olduğu ileri sürülür. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 44' 7'' D, 39° 38' 22'' K
Karadut mahalle - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: ˁAraban [ Kürtçe ereban "Araplar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün ilk ismi Araban'dır. Köy halkı ise Halep'ten gelme Türkmenler'dir. 1638 senesinde 4. Murat'ın düzenlediği Bağdat Seferi'ne zahire sağlamaları sebebiyle mükafat olarak Suruç'a iskan edilmişlerdir. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 0' 13'' D, 38° 25' 29'' K
Karahöyük mahalle - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖: Karahöyük
1917h 📖: Ğarük [ Türkçe kara höyük ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Cerit Aşireti'nin Şanlıurfa'da kurduğu köylerden birisidir. Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 2' 11'' D, 38° 21' 41'' K
Kızılhöyük mahalle - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Kuzluk
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy halkı Cerit Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Köyün çeşitli kaynaklarda 17. yüzyılda Cerit Türkmenleri tarafından kurulduğu belirtilmektedir. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 1' 49'' D, 38° 23' 18'' K
Konuklu mahalle - Haliliye - Şanlıurfa
1925h 1928 📖 📖: Kazani / Ğazani
Müslüman Arap (beni icl) yerleşimi
■ Köy de Arapça konuşan Avşar Türkmen'i kökenli aileler de bulunmaktadır. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 7' 35'' D, 38° 50' 53'' K
Mezra mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖: Mezra
Müslüman Arap yerleşimi
■ Köyde yoğun Türkmen nüfus yaşamaktadır. Türkmenler'in bir kısmı Karakeçili bir kısmı ise Beğdili soyludur. Kemal Yıldırım
■ Köy yüzde 60 Arap, yüzde 20 Kürt, yüzde 20 Türk vatandaşlardan oluşur Fethi
■ Birecik ilçesindeki tek yerli Arap yerleşimi Mert Çakmak
■ Koord: 36° 58' 58'' D, 37° 58' 56'' K
Peynirci mahalle - Siverek - Şanlıurfa
1977rh 📖: Modan yk.
1835f 📖: Modan [ Kürtçe "aş." ]
Türkmen (Modanlı) yerleşimi
■ Modanlılar Şanlıurfa'nın Siverek, Merkez, Hilvan, Bozova ilçelerinde yaşarlar. Ayrıca Ankara Haymana'da da Modanlılara mensup 5 veya 6 köy vardır. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 53' 2'' D, 39° 28' 53'' K
Saygın mahalle - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖: Kırıkan [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski adı Kırika'dır. Köy halkı Türkmenler ile Kosova göçmeni Arnavutlar'dan oluşmaktadır. [?? - SN] Kemal Yıldırım
■ 1536 tahrir defterine göre 15 hane, 2 mücerred olup halkı Kürt ve Müslümandır. (Başbakanlık Osmanlı Arşivi. TD. 184, s. 85-86; BOA. TD. 276, s.121; BOA. TD. 496, s. 145; BOA. TD. 501, s.135; TKGMKKA. TD. 173, vr. 74 a.). Köyde Türkmen yoktur, Arnavut bir aile vardır. ibrahim halil baran
■ Koord: 37° 0' 17'' D, 38° 24' 5'' K
Üçpınar mahalle - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Üçpınar
Kürt-Sünni (Dinayi) yerleşimi
■ Dinayiler Irak Şengal'den gelen Ezidi kökenli bir aşirettir. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 1' 26'' D, 38° 25' 26'' K
Ünsal mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1977rh 📖: Haydar Çörtüğü
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ Köyün eski adı Haydarçörtük köyüdür. Bölgeye ilk olarak Barak Türkmenleri'nin Karaşıhlı Kolu yerleşmiştir. Kemal Yıldırım
■ Köyün tamamı Kürttür karanlık
■ Koord: 37° 5' 25'' D, 38° 6' 29'' K
Yatırtepe mahalle - Suruç - Şanlıurfa
K2012 📖: Mizarêgir [ Kürtçe "tepe yatır" ]
1917h 📖: Tepelimezar
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürt köyüdür. Suructa bir iki Türkmen köyü vardır sadece onlarda Kürtleşmiştir.
■ Köyün asıl ismi Tepeli Mızar'dır. Köy halkı Halep'ten gelme Türkmenler'dir. 1638 senesinde 4. Murat'ın düzenlediği Bağdat Seferi'ne zahire sağlamaları sebebiyle mükafat olarak Suruç'a iskan edilmişlerdir. Suruçta yaklaşık 30 tane Türkmen köyü vardır. Bunların 16-17 tanesi Karakeçili, kalanı da Beğdili boyunun Cerit oymağındandır. Gaziantepteki Cerit derneğine gidersen daha detaylı bilgi alırsın. Ya da Suruç'ta Karakeçililerin lideri Cindi Yıldız beyide dinleyebilirsin. Kemal Yıldırım
■ Koord: 36° 58' 11'' D, 38° 22' 39'' K
Yazı mahalle - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Xarabsor [ Kürtçe xarabsor "kızılören" ]
Kürt-Sünni (Şeddadi) yerleşimi
■ Köyün eski adı Harapsor köyüdür. Köyü kuranlar Karakeçili Aşireti'ne mensup Türkmenler'dir. Köydeki İncedal ailesi, Kesen ailesi, Özkınacı ailesi, Arslantaş Ailesi, Bezirgan Ailesi gibi bazı aileler Karakeçililer'e mensuptur. Suruç ilçesinin yaklaşık 20 köyünde Karakeçili Türkmenleri yaşamaktadır. Kemal Yıldırım
■ Koord: 36° 55' 39'' D, 38° 31' 55'' K
Yoğurtçu mezra (Saygın bağ) - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Şeyxisa [ Kürtçe şêxîs "şeyh İsa" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 22.05.2009’da köy statüsü kaldırıldı. SN
■ Yoğurtçu köyü ya da yöresel deyim ile Şeyhisler Beydilli/Beğdili boyuna mensup olan İsalı isminde bir Türkmen obası tarafından kurulmuştur. Lakin köy Dına Aşireti'nin yoğun baskısı altında kalarak kısmen Kürtleşmiştir. Kemal Yıldırım
■ Koord: 36° 59' 44'' D, 38° 24' 24'' K
Yusufbey mahalle - Akçakale (Şehitnusretbey bucağı) - Şanlıurfa
Kürt-Sünni (Şeddadi) yerleşimi
■ Köy halkı Türkmen kökenlidir. Harran ve Akçakale ilçeleri genel de Arap olarak biliniyor olsa da bölge de Arapça konuşan Avşar Türkmen'i nüfus da bulunmaktadır. Ayrıca Harran Ovası Avşar Türkmenleri'nin yerleştiği bir coğrafyadır. Kemal Yıldırım
■ Koord: 36° 54' 32'' D, 38° 44' 25'' K
Yuvacık mahalle - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1915h 📖: Yuvacık
Kürt-Sünni (Silivanlı) yerleşimi
■ Köyün eski adı Havacık köyüdür. Köyü kuranlar Kürtler'dir. Lakin köy halkı günümüzde Türkmenler ile Kürtler'den oluşmaktadır. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 7' 30'' D, 38° 11' 58'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.