haritada ara :   km  
25 Türk22 yorumu bulundu.
sırala 
Ahmetli köy - Şarkışla - Sivas
1928 📖: Ahmetli
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ köy 93 harbinden sonra Kırım Tatar Türkleri tarafından kurulmuş olup; ismini köye ilk yerleşen grubun lideri Ahmet Bey'den almıştır Türk22
■ Koord: 39° 24' 5'' D, 36° 37' 4'' K
Akören köy - Yıldızeli (Çırçır bucağı) - Sivas
1928 📖: Akviranı Yıldız [ Türkçe "yıldızeli akviranı" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Köy 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Kars'tan gelen Türklerden oluşmuştur. Türk22
■ Cumhuriyetin İlk yıllarında Yıldızeli ilçesinde 4 adet Akviran köyü var. Bu köyü diğerlerinden ayırmak için Akviran-ı Kurb-u Yıldız (yıldız köyüne yakın manasında) olarak tanımlamışlardır. ishak levent
■ Koord: 40° 3' 12'' D, 36° 50' 13'' K
Akpınar köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖: Akpınar
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Kısmen Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 93 Harbi sonrasında Kırım'dan Şarkışla'nın Ahmetli köyüne gelen bazı Kırım Tatarları'nın bir bölümü Akpınar Köyü'nü kurmuşlardır. Daha sonra birkaç Karapapak aile yerleşmiştir. Türk22
■ Koord: 39° 6' 47'' D, 37° 7' 53'' K
Akpınarbeleni köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928 📖: Akpınar Beleni
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Köy, 93 Harbi döneminde Kars göçmenleri tarafından kurulmuştur. Türk22
■ Koord: 39° 41' 48'' D, 36° 12' 50'' K
Alaçayır köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
1928 📖: Alaçayır
■ Köyde çoğunluğu Aleviler ile birlikte 1900'lerin başlarında kuzey Kafkasya'dan göçen Kafkas kökenliler (Çeçenler) yaşamaktadır. Türk22
■ Koord: 39° 26' 42'' D, 36° 18' 5'' K
Bağlararası köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1907hk 📖: Adıyaman [ Türkçe "kötü namlı" ]
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Adıyaman'in Besni ilcesinden göc eden Sünni Türkmenler tarafindan kurulmuştur. Türk22
■ Koord: 39° 37' 9'' D, 36° 24' 34'' K
Bozkurt köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1907hk 📖: Bozkurt
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi.
■ Çeçen köyüdür. Ve bu yöre insanı Şâfii mezhebine mensuptur. Düğünlerde Çeçen ve Kafkas oyunları oynanır. Köyün en önemli yemeği "Gılnış"dır. Türk22
■ Koord: 39° 30' 9'' D, 36° 22' 15'' K
Canköy köy - Gölova - Sivas
1522t 📖: Canköy
■ Can Köyü'nün, bundan yaklaşık 400 yıl önce Horasan'dan gelen Karamustafa lakaplı şahıs tarafından kurulduğu söylenir. Türk22
■ Koord: 40° 1' 40'' D, 38° 31' 32'' K
Çakırşeyh köy - Gölova - Sivas
1928 📖: Çakırşeyh
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde çoğunlukla Ermenilerin yaşadığı bölgedeki Türk köylerinden birisi de Çakırşeyh'tir. Türk22
■ Köyde yaşayan Mandaoğlu ve Tarakoğlu adlı iki sülale bulunmaktadır. Bu aileler Canköy' den bir anlaşmazlık sonucu buraya göçmüş ve bu köyü kurmuşlardır. agvanisli
■ Koord: 40° 0' 8'' D, 38° 32' 44'' K
Çatköy köy - Gemerek - Sivas
1907hk 📖: Çat
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Şu an köy olan Kızılcaova ve Sığırkuyrugu Çatköy’e bağlı mezra statüsündeydiler. Sonraki yıllarda yönetim Çerkesleri ve Bulgaristan göçmenlerini Çat köyüne iskan etti. Çerkesler köyde kalmayip başka bölgelere gitmişler; Bulgaristan göçmenlerinden 8-10 hane Çat'ta kalmıştır. Türk22
■ Rum Ortodoks halkının Makedonya bölgesindeki Thiriopetra köyünde iskânlı olduğu rivâyet edilir. Manav
■ Koord: 39° 25' 52'' D, 35° 55' 45'' K
Çaylı köy - Koyulhisar - Sivas
1928 📖: Evgerek
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Rumların sürgününden sonra Kafkasya'dan, Azerbaycan'dan gelen halk buraya yerleştirilmiştir. Köyün eski adı Evgerek ve Örkerağ'dır. Türk22
■ Koord: 40° 18' 55'' D, 37° 43' 44'' K
Çiçekyurt köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1902hb 📖: Çiçekyurdu
■ 1915 yılında Haymana'dan gelen Türkmenler ile köy büyümüştür. Türk22
■ Koord: 38° 49' 28'' D, 37° 4' 32'' K
Çiftlikören köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖: Çiftlikviran
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Azınlık olarak Çeçenler de vardır. Türk22
■ Koord: 39° 0' 48'' D, 37° 2' 26'' K
Eskiyurt köy - Gemerek - Sivas
1907hk 📖: Alakilise
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk (Cerit) yerleşimi
■ Gemerek İlçesi'nin nüfusunun tamamı Alevi olan tek köyüdür Türk22
■ Köy 19. yüzyılda Alevi Ceritler tarafından kurulmuştur. Köyü kuranlar Adana'dan, Kayseri'ye oradan da Avşarlarla yaşadıkları çatışmalardan dolayı buraya yerleşmiştir.Ayrıca Eskiyurt'un yanında yer alan Keklicek köyü de aynı soydan gelmektedir fakat 20.yüzyılda Sünnileştiğinden Gemerek'in tek Alevi köyü Eskiyurttur. Köyde Ceritler'den sonra en büyük 2. topluluk Abdallar'dır. Köyde eskiden önemli miktarda Kürt-Aleviler de yaşardı fakat büyük çoğunluğu göçmüştür kalanlarıysa Türkleşmişlerdir. Mursallı
■ Koord: 39° 22' 53'' D, 36° 8' 40'' K
Etyemez köy - Kangal - Sivas
1928 📖: Etyemez
1878s: Ağcakaş
■ Etyemez Köyü 1878 salnamesinde Gürün'ün büyük bir köyü olan Sarıca Köyüne bağlı Ağcakaş mezraası olarak gösterilir. Etyemez adını köy mezarlığında ziyareti bulunan "Etyemez Baba" dan almaktadır. Türk22
■ Koord: 39° 1' 6'' D, 37° 25' 28'' K
Göydün köy - Hafik - Sivas
E1877 📖: Govdun [ Ermenice "inek damı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Vahan Hampartsumian'in 1927'de yazdığı Ermenice Köy Dünyası (çev. Village World, An historical and cultural study of Govdoon, Providence 2001) Govdun'a ek olarak diğer Sivas köyleri hakkında geniş bilgi verir. SN
■ Köyde yaşayan Okyay ailesi 93 harbinde Azerbaycan'ın Ağdam şehrinden göç etmiş ve devlet tarafından bu köye yerleştirilmiştir. Türk22
■ Koord: 39° 48' 6'' D, 37° 12' 48'' K
Gülören köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
1926h 📖: Peyik
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köy Emlek yöresinin bütün kültürel özelliklerini taşımaktadır. Türk22
■ Koord: 39° 34' 48'' D, 36° 8' 47'' K
Havuz köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Havuz
■ Burada bulunan Hitit çağına ait aslan heykeli Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde 'Havuz Aslanı' olarak sergilenmektedir. Türk22
■ Koord: 39° 12' 35'' D, 37° 6' 31'' K
Höbek köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Höbek
Alevi-Türk yerleşimi
■ Höbek köyünde Elazığ Sun köyde türbesi olan Zeynel Abidin soyundan Koca Seyit evladı Avuçen Ocağı vardır. Türk22
■ Koord: 39° 19' 0'' D, 37° 52' 0'' K
Hüyüklüyurt köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1902hb 📖: Öyüklü
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Hüyüklüyurt köyü, ismini, köyün kuzeyinde bulunan tarihî hüyükten almaktadır. Türk22
■ Koord: 38° 46' 0'' D, 37° 1' 0'' K
Karahisar köy - Gürün - Sivas
E1902 1914hk 📖 📖: Karahisar/Karasar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1916 tarihinden sonra Ağrı ilinin Eleşkirt ilçesinde göç eden Karapapak/Terekeme Türkleri Abdi ağa ve çevresindekiler buraya yerleşmişlerdir. Türk22
■ Kürt-Sünni yerleşimi. 20. yy başında Ermeni yerleşimi iken tehcir sonrası Eleşkirt ve Ağrı'dan gelen Berazi ve Babini aşiretleri buraya yerleşmiştir. Köyde ayrıca Türk olan Tortumlular denilen bir kabile de vardır. Abdulvahap
■ Koord: 38° 41' 52'' D, 37° 19' 41'' K
Karapınar köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914hk 📖: Karapınar
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Karapınar Köyü’nün ilk sakinleri Malkoç/Moğulkoç sülalesidir. Türk22
■ Halkı Afşin Çomudüz köyünden gelmedir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 41' 19'' D, 37° 0' 21'' K
Kındıralık köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
■ Kındıra bitkisi bölgede bol miktarda yetişmektedir. Kındıralık, su kaynaklarında yetişen bir bitkinin adı olduğu gibi, “Yeşilliğin başlangıcı, suyun menbası” anlamına gelmektedir. Fırat Irmağının kaynaklarından birisi olan Tohma Suyunun buradan çıkmış olması nedeniyle bu köyümüze Kındıralık adı verilmektedir. (Kaynak: www.guruntarihi.com) yalcin
■ Darende'nin Ayvalı kasabasından ayrılarak, şimdiki adı Yazyurdu olan Celikanyurt ve daha sonra da Börklü'ye yerleşen Börklü Ali köyün kurucusudur. Türk köyü Türk22
■ Koord: 38° 47' 35'' D, 36° 52' 32'' K
Konakyazı köy - Şarkışla - Sivas
1946 📖: Kanak
■ Köy ahalisi, 93 muhacirleri denilen, Osmanlı-Rus harbi sonunda Anadolu'ya Kars'tan göçe zorlanan ailelerden oluşur. İçlerinde Karapapak, Azerbaycan ve Ahıska Türkleri de görünür. Türk22
■ Köy halkı 93 Harbi sırasında Seferberlik Emrine karşı gelerek yurtları olan Kars'ı terk etmek suretiyle İç Anadolu'ya kaçan Kars Kaçkınlarından oluşur. Köy halkı etnik açıdan Terekemeler, Azeriler, Ahıskalılardan meydana gelmektedir. Cemil
■ Koord: 39° 17' 40'' D, 36° 35' 6'' K
Zerk köy - Kangal - Sivas
2000 📖: Çaltepe
cit 📖: Zerk [ Kürtçe zerik "sarıca" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köy halkının geneli Malatya Hekimhan'ın Başak köyünden gelmiştir. Türk22
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
■ Koord: 39° 18' 53'' D, 37° 23' 28'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.