haritada ara :   km  
7 İzzetnihat yorumu bulundu.
sırala 
Hasaköy köy - Niğde Merkez (Gölcük bucağı) - Niğde
1928 📖: Hassaköy
Y1900~ 📖: Aksó [ Yunanca Naksós? ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 19. yy sonunda 5000’e yakın Türk dilli Rum (Karamanlís) nüfusu vardı. SN
■ Köy halkı Osmanlı devrinde Ortodoks Türkler'den oluşmaktaydı. Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nde Hristiyan olmaları sebebiyle Yunanistan'a gönderildiler. Günümüzde köy halkı Boşnaklar'dan oluşmaktadır. Mustafa
■ Köy muhacir köyü olup halkının sadece bir kısmı Bosna asıllıdır. Diğerleri ise Bulgaristan ve Yunanistan muhaciridir. Bu yüzden yukarıdaki yorum yanlıştır. İzzetnihat
■ Koord: 38° 13' 18'' D, 34° 42' 11'' K
Ilıcasu mahalle - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Çermiksu [ Ermenice çermik "ılıca" ]
Türk yerleşimi
■ Köyün tamamı Türk yerleşimi değildir. Bir kısmı Kürt (Redkan aşiretinden). Söz konusu köyde yaşayan Muşli ailesi, köyün nüfusunun yarısını kapsamaktadır. Aile Muş Bulanık'tan buraya göç etmiş. Mar(d)astan
■ Köyün nüfusu büyük ölçüde Türk olup yarısı Kürt değildir. Köyde şu anki nüfus 330 küsur olup tek bir hane bu nüfusun yarısı nasıl olsun? İzzetnihat
■ Koord: 40° 7' 41'' D, 41° 53' 15'' K
Koçkaya mahalle - Narman - Erzurum
1914h 📖: Aristi
E1902 📖: Arasda
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
■ Kürt yerleşimi olduğuna dair bilginin kaynağı nedir?? Bunu belirtirseniz daha iyi olur çünkü Kuruçalı ve Koçkaya köylerinin halkının bu bilgiyi teyit etmediğini okumuştum. İzzetnihat
■ Koord: 40° 23' 39'' D, 41° 57' 40'' K
Kuruçalı mahalle - Narman - Erzurum
1928 📖: Veşkisor
E1902 📖: Vaçgatsor [ Ermenice "Vaçeg (öz.) deresi" ]
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
■ Kürt yerleşimi olduğuna dair bilginin kaynağı nedir? Bunu belirtirseniz daha iyi olur çünkü Kuruçalı ve Koçkaya köylerinin halkının bu bilgiyi teyit etmediğini okumuştum. İzzetnihat
■ Koord: 40° 23' 36'' D, 41° 54' 26'' K
Otlukkapı mahalle - Pasinler - Erzurum
E1902 📖: Hertev
1835b 📖: Hertev / Hertiv [ Ermenice "samanlı" ]
1665 📖: Artıf
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Evliya Çelebi `Ermeni köyü` olduğunu bildirir. 1895 katliamlarında yağmalanan köylerdendir. Bu köy yakınında olduğu kaydedilen Masat köyü tarihi kaynaklarda anılan Maztad Մազդատ Kalesi yerinde olmalıdır. SN
■ Hasankale (Pasinler) Lazkom (Taşağıl) köyünden, Redkan aşiretinden aileler Sansor (Taşlıgüney), Hertiv (Otlukkapı) ve Serçeboğazı köylerine göç etmişler. Tamamı akraba olan bu ailelerin dedeleri, yüz yıl önce Erivan'ın Şamiran ve Beyremeli köylerinden gelmişler. Qazi
■ Köyde Kürt nüfus da mevcut olmakla birlikte köyün ekserisi Türk asıllıdır. Kürt nüfus sonradan göç yoluyla buraya gelmiş olup köy aslen Türk yerleşimidir. İzzetnihat
■ Koord: 39° 53' 48'' D, 41° 40' 12'' K
Yastıktepe mahalle - Pasinler - Erzurum
E1902 📖: Ketivan/Ketevan
1835b 📖: Ketvan [ Ermenice ]
Türk yerleşimi
■ Bu köy Sünni Türk yerleşimidir. Ancak köye bağlı mezralar Kürt yerleşimidir. İzzetnihat
■ Koord: 39° 53' 44'' D, 41° 43' 20'' K
Yıldıztepe belediye - Niğde Merkez (Gölcük bucağı) - Niğde
1968 📖: İnli
1476t 📖: Divrin
■ Yörük yerleşimi iddiâ edilse de, örf ve âdetleri Kapadokyalı Helenlerle aynıdır. Manav
■ Köyün Yörük kökenli olduğu doğrudur. Örf ve adetleri ise Helenlerden ziyade Niğde'nin diğer köyleriyle benzerlik göstermektedir. Dolayısıyla yukarıdaki yorum yanlıştır. İzzetnihat
■ Bu bölgedeki Yörüklerin, eski komşuları olan Kapadokya Rumları* ile örf ve adetleri aynıysa bile bu tek taraflı etkilenmeden dolayı değildir. metonio
■ Koord: 38° 10' 35'' D, 34° 40' 27'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.