haritada ara :   km  
88 meriç yorumu bulundu.
sırala 
Akçıl köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖: Çolet/Colit [ Gürcüce coleti "çilekli" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Coli/Joli (ჟოლი), Gürcüce ahududu demektir. meriç
■ Koord: 41° 18' 15'' D, 43° 10' 12'' K
Akşar köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1960 📖: Akşar
E1600 1835a 📖 📖: Balaxor Պալախոռ [ Ermenice "kaya ağıl" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Erm bal için Acaryan IV.4 `yerinden oynatılamayan büyük kaya` tanımını verir. Türkiye’deki çok sayıda Balahor’un bir bölümü Yunanca Palaioxori (`eskiköy`) karşılığıdır, ancak Bayburt’ta Rumca yer adı makul değildir. SN
■ Beldenin adı Gürcüce olması muhtemeldir. Gürcüce balaxi (ბალახი) ot demektir. Balaxuri ise Otluca yer anlamı taşır. meriç
■ Koord: 40° 21' 8'' D, 39° 58' 28'' K
Alabalık köy - Artvin Merkez - Artvin
1913hk 📖: Yayla Goga
■ Karçhal/Karçxali dağının ana vadisinin üst kısmındadır. SN
■ Didvenah mahallesi Gürcü yerleşimidir. meriç
■ Koord: 41° 17' 28'' D, 42° 4' 18'' K
Altınemek köy - Hanak - Ardahan
1968 📖: Kayabaşı
1928 📖: Konduravul
R1889 📖: Kontraul
■ Köy halkı Alevi iken sonrasında Sünnileşmiş Türkmenlerden oluşmaktadır. metonio
■ İsmin orjinali büyük ihtimalle Kondaravul olup Gürcüce'dir. Kondari (ქონდარი), Gürcüce Kekik otudur. Gürcüce yapım eki alıp Gürcüce'de çok rastlanan sesli harf düşmesi yaşıyarak Kondravuli dönüşmüş olabilir, yani Kekikli anlamı taşımaktadır. meriç
■ Avul sözcüğü Türk dillerinde vardır ve Türkiye Türkçesinde "ağıl" olarak kullanılmasına karşın bu bölgede "avul/ağul" adıyla kullanılır. Tıpkı ayı sözcüğü için "avi" denilmesi gibi Gürcü fonetiği etkili bir Türkçe ağzıdır. Kundurağul sözcüğü etimolojik olarak Türkçedir ve "kunduz ağılı" anlamına gelmektedir. Yakın bölgelerde Beşavul, Çimağul ve Karaavul gibi köy adları da bulunur. Yerleşimdeki Gürcü etkisini göstermek için yer adını sakız gibi çekiştirip tamamen Gürcüce yapmanıza gerek yok. MCB
■ Koord: 41° 16' 53'' D, 42° 43' 15'' K
Aşağıbademözü mahalle - Horasan - Erzurum
1928 📖: Axalik süfla
Türk yerleşimi
■ Köyün adı Gürcüce olması muhtemeldir. Axali (ახალი) Gürcüce yeni demektir. meriç
■ Koord: 40° 8' 19'' D, 42° 10' 54'' K
Aşağıçimağıl köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Çimağıl Süfla
■ Köyün adı, Gürcüce olması muhtemeldir. Çimğa (ჭიმღა) Gürcü dilinde dere kenarında ki köye denilmektedir. Çimğavili de çoğul yapım eki almış halidir. meriç
■ Artvine daha yakın olan İspir ve Pazaryolu ilçelerinde bir tane bile Gürcüce eski ad yokken daha uzak olan Bayburt gibi bir yerde bir sürü yerin eski adının Gürcüce olma ihtimali benze zayıftır. Çimağıl (çim + ağıl) adının Türkçe bir toponim olduğu gayet açıktır. metonio
■ Koord: 40° 7' 50'' D, 40° 37' 49'' K
Atalar köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
R1886 📖: Tsitsveti [ Gürcüce "Tsividze (öz.) yeri" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Mahalleleri: Berekidze, Duğabidze, Lasuridze, Khilvadze. 1874’te bölgeyi gezen Georgi Kazbegi bu köyden Tsetileti adıyla söz eder. SN
■ Nikolai Marr'ın 1911 yılında ki seyahatinde not aldığı, Türkleşmiş Lasulidze ve Helvidze adında Gürcü kökenli sülaleler yaşamaktadır. meriç
■ Koord: 41° 20' 31'' D, 42° 21' 26'' K
Atlı mahalle - Olur - Erzurum
R1889 1928 📖 📖: Ori [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Gürcüce Ori "İki" anlamı taşır. meriç
■ Koord: 40° 54' 1'' D, 42° 2' 18'' K
Başçimağıl köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Çimağıl Ulya
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köyün adı, Gürcüce olması muhtemeldir. Çimğa (ჭიმღა) Gürcü dilinde dere kenarında ki köye denilmektedir. Çimğavili de çoğul yapım eki almış halidir. meriç
■ Aslen Kars/Merkez/Çakmak köyünden gelmiştirler. metonio
■ Koord: 40° 6' 24'' D, 40° 33' 42'' K
Bayramoğlu köy - Ardahan Merkez (Hasköy bucağı) - Ardahan
1928 📖: Bayramoğlu
Eski adı: Kora
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Avşar) yerleşimi
■ Kora (ქორა), Gürcüce şahin demektir. Gürcüce'nin Güney lehçelerinde kori, 'samanlık' anlamı taşır. meriç
■ Koord: 40° 58' 59'' D, 42° 57' 30'' K
Beşiktaş köy - Ardahan Merkez (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖: Mucuc
R1889 1928 📖 📖: Mıcıç
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Avşar) yerleşimi
■ Köy adının Gürcüce olması muhtemeldir. meriç
■ Koord: 40° 54' 39'' D, 42° 52' 23'' K
Binbaşıeminbey köy - Posof (Eminbey bucağı) - Ardahan
1835d R1889 📖 📖: Çilvana [ Gürcüce çilvana "sazlık" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Bu köyde saz otundan sepetler yapılmaktadır. meriç
■ Koord: 41° 32' 55'' D, 42° 47' 27'' K
Bolluk mahalle - İkizce - Ordu
<2018: Şenbolluk
1945h: Bolluk
1928 📖: Samardana
■ Ziliftar mahallesi Gürcü yerleşimidir. meriç
■ 2018 yılında ''Bolluk'' ismi geri verilirken, daha evvel ''Topul'' ve ''Orta'' mahallelerini teşkil eden kısım ''Şentepe'' ismiyle ayrı mahalle oldu. C.G.
■ Koord: 41° 2' 35'' D, 36° 59' 39'' K
Boyalı köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖: Havt [ Gürcüce ]
■ Havi (ჰავი), iklimsel bölge anlamına gelir. Gürcüler, sıcak ve soğuk esintilerin buluştuğa yere Havti derler. meriç
■ Koord: 41° 7' 7'' D, 42° 6' 30'' K
Bozkuş mahalle (Bıçakçılar bağ) - Yusufeli - Artvin
Eski adı: Yet [ Gürcüce "yurt" ]
Gürcü yerleşimi
■ Oblekar, Sadgikana ve Merkez olmak üzere üç alt-mahalleden oluşur. SN
■ Mahallenin adı Gürcüce olup anlamı basit yapılıdır. Gürcüce yer,yurt eki olan -eti sonekinden meydana gelmiş olup bu sonek eski Gürcüce ve Güney Gürcü lehçelerinde -yeti şeklindedir. Bu ad da yer,yurt,alan anlamı taşır. meriç
■ Koord: 41° 3' 6'' D, 41° 25' 31'' K
Burmadere köy - Damal - Ardahan
R1889 1928 📖 📖: Sors/Sorsi [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Aynı adı taşıyan, Şavşat'ta Çavdarlı (Sorsel) köyü vardır. meriç
■ Koord: 41° 18' 18'' D, 42° 47' 9'' K
Cevizli köy - Şavşat - Artvin
G951 G1874 📖: Tbeti [ Gürcüce "gölyeri" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ 918 tarihli anıtsal Tbeti kilisesinin kalıntıları bulunur. 1874’te hasarlı fakat ayakta olan kilise, köylünün ifadesine göre 1953 (?) yılında kaymakamlık kararıyla yıktırılmıştır. SN
■ Günümüzde köyde kullanılan mevki adlarının çoğunluğu Gürcüce azınlığı Türkçe'dir.Mevki adları şunlardır: Nakelevi , Zedvake , Lıppızın Açmasi, Çitibude, Kopitavri, Kedikana , Gverdikana , Sanzetevi , Dedoplistskali , Çunta , Tevri , Çalebi , Tavşati , Oshal , Sanzertev , Nakelevi , Erati , Kokola, Kedisati , Nabikort , Aho , Brili, Misurati, Çiliet, Omaraaho , Ğurğulati, Kotikaya, Sanahora , Çihevi, Ğirğota , Rutavi , Nabeslevi , Soro , Sakaçkaça , Şanakevi , Anzela , Oroki , Kldikarati , Tsisbo, Nakapi , Samela, Didğele, Salasiyeti , Gorhiyeti , Şavturi , Bolo, Sarketi ,Çoçlar. meriç
■ Koord: 41° 18' 21'' D, 42° 23' 16'' K
Corehana mahalle (Altıparmak bağ) - Yusufeli - Artvin
2009a 📖: Corehana [ Gürcüce corikana "katır tarla" ]
■ Mahallenin adı Gürcüce olup cori (ჯორი) ve kana (ყანა) kelimelerinin değişime uğramış halidir. Gürcü dilinde cori 'katır' kana ise 'tarla' anlamı taşır. Corikana da 'katır tarlası' anlamı taşır. meriç
■ Koord: 40° 58' 57'' D, 41° 24' 25'' K
Çağlayan mahalle - Uzundere - Erzurum
1877hk 📖: Çrvej [ Ermenice "çağlayan" ]
1557t 1946 📖: Tev [ Ermenice "kol" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Çağlayan meşhur Tortum şelalesinin, Tev ise buradaki doğudan inen derenin adıdır. SN
■ Tavi (თავი), Gürcüce 'baş' demektir. Artvin'de Tavet, Tavzet, Tava gibi Gürcüce yer adları mevcuttur. [Tev burada Tortum'un kolu olan ırmağın adıdır. - SN] meriç
■ Koord: 40° 39' 59'' D, 41° 41' 11'' K
Çayağzı mahalle (Çayağzı bağ) - Şavşat - Artvin
R1886 📖: Totidze [ Gürcüce ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Bu mahallenin kurucusu Totidze soyadında bir Gürcü sülale olduğundan Totizelar adında anılagelmiştir. meriç
■ Koord: 41° 15' 39'' D, 42° 15' 29'' K
Çilgölü göl - Şavşat - Artvin
R1886 📖: Çili Tba [ Gürcüce ]
■ Gölün adı, Gürcüce'dir. Ç'ili (ჭილი), Gürcüce sazlık otudur. meriç
■ Koord: 41° 17' 17'' D, 42° 27' 24'' K
Çoraklı köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
G1874 📖: Garkloba/Garklobi [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Kadagidze, Kedelidze, Matidze, Mikeleti, Şovşa mahalleleri bulunur. SN
■ İskoç kökenli Gürcü tarihçi Nikolai Marr'ın 1911 yılında ki seyahatinde not aldığı, Türkleşmiş; Kadagidze adında Gürcü kökenli sülale yaşamaktadır. meriç
■ Koord: 41° 21' 56'' D, 42° 21' 28'' K
Demirdöver köy - Posof - Ardahan
1835d R1889 📖 📖: Varzna/Vardzna [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Köyde en büyük sülale olan İsloze sülalesi Acara'dan gelmiştir. Gürcü yerleşimi meriç
■ Koord: 41° 29' 54'' D, 42° 40' 22'' K
Dereiçi mahalle (Savaş bağ) - Şavşat - Artvin
R1886 📖: Romiyeti [ Gürcüce "Romidze (Rumoğlu?) yurdu" ]
■ Romi isminin Lom ile karıştırılmaması gerekir. Bu bölgede Çingenelere 'Lom veya Poşa' denir. Romidze (რომიძე), Gürcüce bir soyadıdır. meriç
■ Koord: 41° 13' 27'' D, 42° 14' 59'' K
Eşmeçayır köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
E1902 📖: Tsitahank [ Ermenice "yağhane" ]
R1889 1920hb 📖 📖: Sıtağan/Sıthan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Tagani/takani (ტაგანი) eski Gürcüce'de 'stok' demektir. -Sa Gürcüce yapım eki olup -Satagani 'stoklu, stok yeri' anlamı taşır. meriç
■ Sıthan'ın yaklaşık dörtte biri Türklerden oluşuyor, kalanı Kürttür. metonio
■ Koord: 40° 3' 13'' D, 42° 31' 55'' K
Gölbelen köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928 📖 📖: Urta [ Gürcüce "çalköy" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Uro (ურო), Gürcüce bir çalı olup, -ta çoğul ekidir. Yani çalılar,çalılık anlamı taşımaktadır. meriç
■ Koord: 41° 4' 26'' D, 43° 7' 3'' K
Gölebakan köy - Çıldır - Ardahan
1854h 📖: Meradis / Meredis [ Gürcüce "artköy" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün adı Gürcücedir. Mere (მერე), Gürcüce sonra, ardında demektir. Mere-eti's yani sonraki yerler anlamındadır. Bu köyde gölün hemen ardında bulunduğu için bu ad takılmış olabilir. meriç
■ Koord: 41° 3' 3'' D, 43° 7' 58'' K
Güdeli köy - Kars Merkez - Kars
R1889 📖: Güdeli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Gelturi) yerleşimi
■ Gudeli (გუდელი), Gürcüce 'sepetçi' demektir. meriç
■ Koord: 40° 35' 47'' D, 42° 54' 12'' K
Güleş köy - Ardanuç - Artvin
1913hk 📖: Gelaşen [ Gürcüce mgelaşeni "kurtköy" ]
■ Mgeli (მბელი) kurt demektir. meriç
■ Koord: 41° 2' 25'' D, 42° 12' 45'' K
Gümüşkavak köy - Posof (Eminbey bucağı) - Ardahan
1835d R1889 📖 📖: Zindar/Zeyndari [ Gürcüce tzin-dare "ön set" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Dare (დარე), Türkiye Gürcüleri'nin konuştuğu lehçede 'set' demektir. Bu isimde Artvin/Şavşat'ta Daritav (Set başı) adında Gürcü mahallesi vardır. meriç
■ Koord: 41° 31' 48'' D, 42° 46' 24'' K
Günbatan köy - Posof - Ardahan
1835d 📖: Banarsxev/Banarxevi [ Gürcüce xevi "dere" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Köy ilk olarak Acara'dan göç eden Gürcü sülalesi olan Kotize sülalesi tarafından kurulmuştur. Daha sonra Şavşat'tan birkaç sülale gelmiştir. Gürcü yerleşimi meriç
■ Koord: 41° 28' 30'' D, 42° 36' 36'' K
Güzçimeni köy - Ardahan Merkez - Ardahan
1595t 📖: Kirman [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kirmani (ქირმანი), Gürcüce'nin Güney lehçelerinde yeni biçilecek ot demektir. meriç
■ Koord: 41° 4' 24'' D, 42° 38' 29'' K
Hacıahmet mahalle - Horasan - Erzurum
1968 📖: Kuşburnu
1928 📖: Sanamer [ Gürcüce sanameri სანამერი ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1828-29 Osmanlı-Rus Harbine kadar Urum (Türkçe anadilli Rum) yerleşimidir. Urumlar Gürcistan'daki Tsalka'ya, Gürcistan Borçalı'daki Karapapaklar ise onların boşalttığı bu köye yerleşti. SN
■ Sanameri, Orta Çağ'da Artvin/Ardanuç'un köyü olan Anaçlı (Ançi) köyünde yapılmış bir ikonanın adıdır. meriç
■ Koord: 40° 10' 31'' D, 42° 8' 10'' K
Harmanlı köy - Ardanuç - Artvin
1933 📖: Haravul/Xaravul
R1886 1913hk 📖 📖: Xarauli [ Gürcüce ]
■ Köyün adının Türkçe 'karakol' ile bir ilgisi yoktur. Köyün adının Gürcüce iki anlamdan birini taşıması muhtemeldir. Bunlardan en büyük olasılığa sahip olanı Xaro (ხარო) kökünden geliyor olma ihtimalidir. Xaro, Gürcüce'nin Güney lehçelerinde 'tahıl ambarı' anlamı taşır. Gürcüce yapım eklerinden olan -uli ekiyle Xarouli (ambarlı) anlamı taşır. Diğer olasılık ise Gürcüce 'öküz' anlamına gelin Xari (ხარი) kelimesidir. Lakin bu olasılıkta yerin adı 'Xaraul' şeklinde değil 'Xarul' şeklinde olacağıdır. 'Xarul' ismi ise 'öküzlü' anlamı taşır. meriç
■ Koord: 41° 6' 41'' D, 42° 4' 57'' K
Helvaköy köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Helva [ Türkçe ]
■ Xelva (ხელვა) Gürcü bozkır/step anlamı taşır. meriç
■ 1835 yılında 24 hanede 91 Müslüman (Türk) erkek (tahmini 180 nüfus) bulunmaktaydı. metonio
■ Koord: 40° 9' 25'' D, 40° 29' 23'' K
İkizdere köy - Damal - Ardahan
R1886 1928 📖 📖: Nunus/Nunusi [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Damal ilçesine bağlı tek Sünni Türk köyüdür, ahalisi Ahıskalıdır. Damal ilçesinin en küçük köyü olduğu gibi kütük nüfusunun %3ü bile etmez. metonio
■ Köyün adı, Gürcüce parmakucu anlamına gelen Nuni (ნუნი) kelimesinden gelmesi muhtemeldir. meriç
■ Koord: 41° 20' 18'' D, 42° 54' 18'' K
Kakaç köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 📖: Kakaç
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Gürcüce, Kakaçi (კაკაჩი) Ayın aydınlığı demektir Kakaça (კაკაჩა) ise şahin demektir. meriç
■ Koord: 41° 5' 29'' D, 43° 20' 50'' K
Karaağaç köy - Şavşat - Artvin
R1886 📖: Verxuna/Verxnali [ Gürcüce "akçaağaçlı" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Onezi adlı mahallesi vardır. SN
■ Köye adını muhtemelen köyün girişindeki kavaklıklar vermiştir. Gürcüce Verxvi (ვერხვი) kavak demektir. Verxvnali adı ise, Gürcüce yapım eki alıp Kavaklı anlamı taşımaktadır. meriç
■ Koord: 41° 10' 58'' D, 42° 17' 48'' K
Karaköy köy - Şavşat - Artvin
G1874 R1886 📖 📖: Şavketi [ Gürcüce şavkedi "karatepe" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Olasılıkla Şavşat/Şavşeti diyarına adını veren yerdir. SN
■ Keti, Gürcüce tepe demektir. Köyün başında bulunan köknar ormanları, kara bir tepeyi anımsattığı için muhtemelen Şavketi (Karatepe) adı verilmiştir. meriç
■ Koord: 41° 14' 40'' D, 42° 28' 28'' K
Kayadibi köy - Şavşat - Artvin
G1874 📖: Tsixisdziri [ Gürcüce "kaledibi" ]
E1902 📖: Tuxaris/Tuxark
Ahıska Türkü yerleşimi
■ 19. yy’da bu köy Şavşat’ın idari merkezi idi. Müslümanlaşmış Gürcü nüfusun yanısıra Ermeni dükkancıların bulunduğunu G. Kazbegi anlatır. Köyün sırtındaki görkemli kalenin bir olasılıkla Gürcü Vekayinamesi’nde anılan Toxaris/Tuxaris kalesi olması mümkündür. Sonradan Şavşat ve Ahıska/Axaltsixe beyi olan Cakeli hanedanının atası Beçken Cakeli 11. yy ortalarında bu kalenin hakimi idi. Mahalleleri: Askiadze, Gurvadze, Manukidze, Sasunidze, Tetkilidze. SN
■ Niko Marr'ın 1911 yılında ki seyahatinde not aldığı, Kordisdze, Karmusdze ve Abramisdze adında Türkleşmiş Gürcü kökenli sülaleler yaşamaktadır. meriç
■ Koord: 41° 18' 48'' D, 42° 22' 8'' K
Kılıçkaya köy - Aydıntepe - Bayburt
1835a 📖: Çençul yk. [ Gürcüce ]
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Çençi (ჭენჭი) Gürcüce erimiş anlamına gelir. Çençuli erimiş yerler anlamına gelir. meriç
■ Koord: 40° 29' 19'' D, 40° 15' 21'' K
Kırmalı mahalle - Tortum - Erzurum
E1829: Tankar Դանքար [ Ermenice ]
1557t 1946 📖: Dankar
■ Eskiden beri mühimmat yapımıyla uğraşan yöre halkından dolayı 'Kırmalı' adı verilmiştir. meriç
■ Koord: 40° 14' 58'' D, 41° 22' 27'' K
Kızanlık mahalle - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928 📖: Kızanlık
G1900~ 📖: Arxva [ Gürcüce arxva არხვა ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Arxva Artvin-Borçka'daki ata köylerinin adı olup Gürcücedir. meriç
■ Koord: 40° 43' 6'' D, 30° 47' 40'' K
Kireçli köy - Şavşat - Artvin
R1886 📖: Kvatetrisi [ Gürcüce "beyaztaş" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Günümüze kadar ulaşabilmiş mevki adlarının Gürcüce oluşu, bu köyün tarihi bir Gürcü yerleşimi olduğunu kanıtlar niteliktedir. Gürcüce mevki adları şunlardır: Sabadur, Naxsit, Xoroç, Lostro, Xeva, Pikalt, Lelisxan, Varsla, Koşlet, Kurdevan, Ortuval, Tavkola, Kopaze, Kriçi, Sargvisel, Kldizir, Barevan. meriç
■ Koord: 41° 12' 20'' D, 42° 20' 12'' K
Kolköy köy - Posof - Ardahan
R1889 📖: Kveli Квель [ Gürcüce kveli ყველი "peynirli" ]
1595t 📖: Kvel Manastır قول
Ahıska Türkü yerleşimi
■ 914 yılında Araplarla Gürcüler arasında ünlü bir muharebeye sahne olan Kveli Kalesi bu köydedir. SN
■ Ortaçağ'da Gedeon Sapridze adında Gürcü komutan Kveli kalesinde Arap istilacılara karşı destansı bir şekilde savunma yapmıştır. meriç
■ Koord: 41° 26' 34'' D, 42° 36' 34'' K
Köprülü köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1913hk 📖: İspiroğlu
G1874 R1886 📖 📖: Okrobageti | Rabat ოქრობაგეთი [ Gürcüce okrobageti "altın yalak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ 1874’te köyü ziyaret eden Kazbegi Şavşat’ın çeşitli yerlerinden Ermenilerin bir araya gelmesiyle bir Ermeni köyü olarak kurulduğunu anlatır. Bir dönem Şavşat ilçe merkezi oldu. SN
■ Rabat ve Okrobageti olarak iki eski isme sahiptir ve iki adın da kullanımı yaygındır. Bir başka Rabat mahallesi Meydancık (İmerxevi) bucağında bulunmaktadır. meriç
■ Koord: 41° 16' 5'' D, 42° 26' 39'' K
Kuzukaya köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928 📖 📖: Sabadur [ Gürcüce sabaduri საბადური "yuvalı" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Bude (ბუდე), Gürcüce yuva demektir. Gürcü dilinde yapım ekleri alıp 'Yuva yeri,Yuvalı' anlamı taşımaktadır. Sabaduri adında Gürcistan'da yerleşim yerleri vardır. meriç
■ Koord: 41° 9' 35'' D, 43° 5' 58'' K
Meşeli köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 📖: Dabatsrul
G1874 📖: Dabetsvrili [ Gürcüce dabatsruli "dar köy" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Gürcü tarihçi Nikolai Marr'ın 1911 yılındaki seyahatinde not aldığı, Türkleşmiş, Kobadze,Çoğadze ve Khaladze adında Gürcü kökenli sülaleler yaşamaktadır. meriç
■ Koord: 41° 18' 49'' D, 42° 28' 6'' K
Ortaçimağıl köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Çimağıl Vüsta
■ Köyün adının Gürcüce olması muhtemeldir. Çimğa (ჭიმღა) Gürcü dilinde dere kenarında ki köye denilmektedir. Çimğavili de çoğul yapım eki almış halidir. meriç
■ Koord: 40° 6' 22'' D, 40° 35' 59'' K
Ortageçit köy - Ardahan Merkez - Ardahan
1595t R1889 📖 📖: Sazara [ Gürcüce "çanlı" ]
■ Zari (ზარი), Gürcü dilinde 'Çan' demektir. -Sa Gürcüce yapım eki olup Sa-Zara ismi 'Çanlı,Çan yeri' anlamı taşır. meriç
■ Koord: 41° 7' 51'' D, 42° 44' 14'' K
Oruçlu köy - Artvin Merkez (Zeytinlik bucağı) - Artvin
G1874 📖: Orcoxi
1876s 📖: Orcok [ Gürcüce ]
■ Köyün büyük bölümü Çoruh baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Köyün adı büyük olasılıkla Gürcüce'dir. İki (Ori) ve Değenek (Coxi) ორი-ჯოხი kelimelerinden oluşmuştur. meriç
■ 1886 yılı sayımı: 405 Türk metonio
■ Koord: 41° 6' 6'' D, 41° 47' 47'' K
Otbiçen köy - Ardahan Merkez (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖: Kımılı/Ğimili
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Avşar) yerleşimi
■ Ğimi (ღიმი) Gürcüce bir ot adıdır. meriç
■ Koord: 41° 0' 20'' D, 42° 53' 52'' K
Ovapınar köy - Ardahan Merkez - Ardahan
R1889 1928 📖 📖: Bağdad
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Türk yerleşimi.
■ Köyün adı muhtemelen Gürcüce Bğdati (ბღდათი) olup Bağdat'a evrilmiştir. Bğdati (ბღდათი), adında Gürcistan'da yerleşim yeri vardır. Direkt Bağdadi (ბაღდადი) adında da İmereti'de bir ilçe vardır. meriç
■ Koord: 41° 4' 19'' D, 42° 36' 27'' K
Oymaklı mahalle (Ortaköy bağ) - Artvin Merkez - Artvin
1927 📖: Corasa [ Gürcüce ]
■ Cori, Gürcüce katır demektir Yerin adı 'Katırlı' olarak çevrilebilir. meriç
■ Koord: 41° 14' 38'' D, 41° 57' 25'' K
Pınarlı köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
G1874 R1886 📖 📖: Sxlobani [ Gürcüce "armutlu" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Gürcü tarihçi Nikolai Marr'ın 1911 yılındaki seyahatinde not aldığı, Türkleşmiş; Putkaradze, Beridze,Tuladze ve Gatamidze adında Gürcü kökenli sülaleler yaşamaktadır. meriç
■ Koord: 41° 21' 16'' D, 42° 27' 50'' K
Posof ilçe - Posof - Ardahan
R1889 📖: Digor
1854h 📖: Digvir
1595t 📖: Dğvari / Dğor [ Gürcüce dğvari ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ ’Ahıska Türkleri’ adı verilen toplumun Türkiye’deki ana yerleşim merkezidir. Gürcistan’da kalan Ahıskalılar Stalin zamanında Orta Asya’ya sürüldükten sonra 1990’larda topluca Türkiye’ye göçerek çeşitli illere iskan edildirler. ■ Posxof bölgenin adıdır; bugünkü ilçe merkezi Dğvari köyünde bulunur. Hemen tüm yerleşim birimlerinin adı Gürcücedir. SN
■ Dğvari (დღვარი) adı, Gürcüce olup asıl manası unutulmuştur. Aynı adı taşıyan Gürcistan/Acara'da köy vardır. meriç
■ Koord: 41° 30' 34'' D, 42° 43' 37'' K
Rabat mahalle (Dereiçi bağ) - Şavşat - Artvin
G1874 R1886 📖 📖: Pxikiuri | Rabat [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1874’te bölgeyi ziyaret eden G. Kazbegi köyün Ermenilerle meskun olduğunu ve bu bölgede Ermeni köylerine ’Rabat’ adı verildiğini belirtir. SN
■ Rabat ismi tam olarak ne zaman kullanılmaya başladığına dair bir bilgi yoktur. Köy, 19.Yüzyıl'ın başlarında Ani göçmeni Ermeniler ile meskundu ve Hristiyan Gürcüler de yaşamaktaydı. Bu köyde görev yapmış bir Gürcü papazın soyadı Jabridze idi. meriç
■ Koord: 41° 20' 17'' D, 42° 15' 11'' K
Samandöken köy - Göle - Ardahan
1928 📖: Sinot
R1889 📖: Signot [ Gürcüce sinkot? ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kısmen Haymana'dan göçen Canbeg aşireti mensubudur. (Deli Sülalesi) Dogukan Canbegî
■ Muhtemelen köyün adı Gürcüce yer adı olan 'Sinkot' isminin değişime uğramış halidir. meriç
■ Köy halkı esasen Ahıska Türküdür lakin 93 Harbinden sonra Erzurum ili Aşkale ilçesi Haydarhacı köyüne göçmüştürler. Yerlerine Kürtler yerleşmiştir ve hala köyde bir kaç Ahıska Türkü aile yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 40° 50' 38'' D, 42° 30' 33'' K
Samikale mahalle - Narman - Erzurum
E1902 📖: Samizara [ Gürcüce "üç kilise" ]
1862 📖: Samikale
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ 19. yy’ın ünlü halk şairlerinden Aşık Sümmani (1862-1915) bu köylüdür. SN
■ Köyün adı Gürcüce, -sami (სამი) -zari (ზარი) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş ve 'Üç çan' demektir. meriç
■ Koord: 40° 22' 35'' D, 41° 52' 55'' K
Savaş köy - Şavşat - Artvin
G1874 1927 📖 📖: Mogvta/Mokta მოგვთა [ Gürcüce "mecusiler" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Gürcistan’da eski başkent Mtskheta’nın tarihi mahallelerinden biri Mogvta adını taşır. SN
■ Köydeki mahallelerin çoğunluğu Gürcüce adlar taşımaktadır. Bunlar şunlardır: Romiyet,Gadağma, Gorçat, Agarasman, Çeçat, Nomora. meriç
■ Koord: 41° 13' 37'' D, 42° 14' 0'' K
Saylan mahalle - Ünye - Ordu
1455a 1522t 📖: Saylan
■ Pazmanlı mahallesi Gürcü yerleşimidir. meriç
■ Koord: 41° 4' 17'' D, 37° 14' 39'' K
Saylıca köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
G1874 📖: Karavati [ Gürcüce "çatılı" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Gürcüce kavari (ყავარი) ahşap çatı demektir. Bu köyün çatı gibi yüksek olmasından dolayı 'Kavarati' adı 'Karavati' dönüşmüş olabilir. meriç
■ Koord: 41° 20' 10'' D, 42° 20' 23'' K
Sebzeli köy - Şavşat - Artvin
R1886 📖: Cvarisxevi ჯვარისხევი [ Gürcüce "haç deresi" ]
G1874 📖: Çaleti? [ Gürcüce ]
Gürcü yerleşimi
■ G. Kazbegi’nin notlarında Çaleti olarak geçen köy burası olmalıdır. SN
■ Günümüzde köyde kullanılan mevki adlarının çoğunluğu Gürcüce azınlığı Türkçe'dir.Mevki adları şunlardır: Çalebi, Didkana, Tavşikanep ,Çuçlakaklebi, Adebi, Sasventa, Arçilavri, Şindebiziri , Cvarikana, Grzela , Lompera Kaya, Gordebi, Çonçheri, Komurkuyi, Onagira , Kldistskaro , Tsiteladziri , Samele , Sakitre , Abano Ğele, Kohicvari, Satredo , Sanepo , Ketketa ,Saskintle, Dodokana, Lodikana, Kapani, Bozkaya,Nakaliyop,Zatbegaaho, Emrulaaho, Sadekiseri, Zulvarti, Kapinatskaro, Tsernakiser ,Kortsina ,Sazelet ,Soliyana meriç
■ Koord: 41° 21' 4'' D, 42° 16' 59'' K
Seyitler köy - Artvin Merkez - Artvin
1876s R1886 📖 📖: Svet/Sveti [ Gürcüce sveti "direk?" ]
G850 📖: Nigali
■ Livani/Livane vadisine ve beyliğine adını veren orijinal Nigali kalesi bu yerdedir. Artvin kalesi daha sonra Livane beyliğinin merkezi olmuştur. SN
■ Sve (სვე), Gürcüce 'el ile açılmış tarla' demektir. meriç
■ 1886 yılı sayımı: 107 Türk ve 5 Ermeni metonio
■ Koord: 41° 11' 50'' D, 41° 50' 11'' K
Sırataşlar köy - Aydıntepe - Bayburt
hl 📖: Çemçül
1835a 📖: Çençul aş. [ Gürcüce ]
■ Çençi (ჭენჭი) Gürcüce erimiş anlamına gelir. Çençuli erimiş yerler anlamına gelir. meriç
■ Koord: 40° 28' 13'' D, 40° 15' 50'' K
Susuz köy - Şavşat - Artvin
R1886 1927 📖 📖: Gurnateli [ Gürcüce "nurlu mezar" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Klarceti ilindeki 12 manastırdan biri olarak 9. yy’da kaydedilen Gunatle muhtemelen bu yerdir. SN
■ Köy adını burada bulunan manastır kalıntısında meftun Gürcü Azizlerinden aldığı rivayet edilir (Aziz Grigol'ün yaşamı). Gornateli (Işıklı mezar) ismi bu köye adını vermiştir. meriç
■ Koord: 41° 14' 53'' D, 42° 17' 25'' K
Şalcı köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
G1874 R1886 📖 📖: Cvarebi ჯვარები [ Gürcüce "haçlar" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Gürcü feodallerinden tanınmış Şalikaşvili ailesinin yurdu olduğu söylenir. Halen Şaliki adlı mahallesi vardır. SN
■ Mariatsminda (Azize Maria) mahallesi Gürcü yerleşimidir. Gürcü tarihçi Nikolai Marr'ın 1911 yılındaki seyahatinde not aldığı, Türkleşmiş; Pançidze ve Turmanidze adında Gürcü kökenli sülaleler yaşamaktadır. meriç
■ Koord: 41° 20' 59'' D, 42° 20' 34'' K
Şalpazarı mahalle - Olur - Erzurum
R1889 1928 📖 📖: Malakiz / Melakez
1574t 📖: Malaknis [ Gürcüce Malakmisi "Malakma (öz.) yeri" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Köyün adı Gürcüce özel ad olan Malakma (მალაყმა) adından gelir. Malakmisi (Malakma'nın) yer adı zamanla Malakiz'e dönüşmüş. meriç
■ Koord: 40° 51' 16'' D, 41° 53' 24'' K
Şenköy köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
R1886 📖: Şavta [ Gürcüce "karalar" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Çoraklı köyüne bağlı Şavta mahallesi 3.09.1958 tarihli kararla Şenköy adıyla köy oldu. SN
■ Kraliçe Tamar devrinde şiirleriyle ün salmış İoane Şavteli bu köylüdür. Yöre halkı da 'Şavta' olarak kullanır. meriç
■ Koord: 41° 22' 27'' D, 42° 22' 33'' K
Taşkıran köy - Posof (Eminbey bucağı) - Ardahan
R1889 📖: Georgis-ubani Георгис-Убани [ Gürcüce "Georgi köyü" ]
1595t 📖: Gorgisuban كوركيسوبان
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Köy ilk olarak Artvin/Şavşat Erikli (Agara) köyünden gelen Margizeler sülalesi yaşamaktadır. meriç
■ Koord: 41° 33' 40'' D, 42° 45' 37'' K
Taşlıca köy - Artvin Merkez - Artvin
1876s R1886 📖 📖: Xatila [ Gürcüce "mihraplı, ikonalı" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Mahalleleri: Tavkhatila, Depanidze, İmedidze, Molasi, Mukhnara, Nakeravi SN
■ Xat'i (ხატი), Gürcü dilinde 'ikona' demektir. Xat'iela (-ხატი -ელა) ise yapım ekleriyle 'ikonalı,ikona yeri' anlamı taşır. Zamanla bu ad Xat'ila şeklini almıştır meriç
■ 1886 yılı sayımı: 917 Gürcü metonio
■ Koord: 41° 10' 54'' D, 41° 42' 1'' K
Taşlıdere köy - Ardahan Merkez (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖: Pankis/Pankisi პანკისი [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hülya Avşar'ın baba tarafından köyüdür. SN
■ Aynı adı taşıyan Gürcistan'ın Kuzeyi'nde Pankisi (პანკისი) vadisi vardır. meriç
■ Koord: 41° 3' 59'' D, 42° 50' 40'' K
Tokazeler mahalle (Ziyaret bağ) - Şavşat - Artvin
■ Tok'a (თოკა), Gürcüce özel bir erkek ismidir. Bu mahallenin kurucusu Tokadze adında Gürcü bir sülale olduğundan Tokazeler diye anılagelmiştir. Mahalle Gürcüce, Tok'a'nın Oğulları anlamı taşır. meriç
■ Koord: 41° 12' 25'' D, 42° 17' 9'' K
Topkaya köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖: Saat
R1889 📖: Saatviran
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1878-1918 döneminde Osmanlı-Rus sınırı üzerinde Türk tarafında sınır kapısı idi. SN
■ Ati (ათი), Gürcüce 'on' demektir. -sa yapım eki olup -saati (onlu,onluk yer) anlamı taşır. Muhtemelen yer adının bir hikayesi vardır. meriç
■ Koord: 40° 10' 18'' D, 42° 23' 15'' K
Uluçam köy - Posof - Ardahan
R1886 1928 📖 📖: Varxana [ Gürcüce varxana ვარხანა "genişyurt" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Varxana adında Acara'da Gürcü köyü vardır. meriç
■ Koord: 41° 27' 48'' D, 42° 40' 15'' K
Vaket mahalle (Yağlı bağ) - Şavşat - Artvin
G G: Vaketi [ Gürcüce "düzalan" ]
■ Yağlı (Zakiyet) köyünün mezrasıdır.Vaketi, Gürcüce düzlük anlamına gelen vak'e (ვაკე) kelimesiyle yer adı takı eki olan -eti kelimesinin birleşmesiyle oluşmuş 'düzlük yer' anlamı taşır. meriç
■ Koord: 41° 23' 36'' D, 42° 9' 21'' K
Varlık köy - Artvin Merkez - Artvin
1913hk 📖: Baratskan
1876s R1886 📖 📖: Varaçkana [ Gürcüce ]
■ Köyün adının orijinal hali büyük iihtimalle Gürcüce, Bara's kana (ბარა'ს ყანა) olup anlamı (Köyün bahçeleri) anlamına gelmektedir. meriç
■ 1886 yılı sayımı: 277 Türk metonio
■ Koord: 41° 13' 17'' D, 41° 52' 5'' K
Veliköy köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
R1886 📖: Merya [ Gürcüce imeria "karşı taraf" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Tarihi Veli köyü şimdi Ciritdüzü adı verilen yerdir. Bu isim Gürcüce olup Türkçe ’veli’ ile ilgisi yoktur. Ayrı bir yer olan Merya köyüne Cumhuriyet döneminde Veliköy adı verilerek köyde bulunan ve Hz. Veysel Karani’ye atfedilen türbe ile irtibatlandırılmıştır. SN
■ Gürcü tarihçi Nikolai Marr'ın 1911 yılında ki seyahatinde not aldığı, Pirpidze ve İremadze adında Müslüman Gürcü kökenli sülaleler yaşamaktadır. meriç
■ Koord: 41° 18' 45'' D, 42° 25' 58'' K
Yalınkaya köy - Kars Merkez - Kars
E1918 📖: Gurgal [ Gürcüce Gurgali გურგალი ]
R1889 1928 📖 📖: Daşkovo [ Rusça "Daşkov (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ İlarion İvanoviç Vorontsov-Daşkov, 1905-1915 Kafkasya Genel Valisi adından. SN
■ Gurgali Gürcü paganizminden kalma bir isimdir. Bu isimde Gürcistan'da yerleşim yeri vardır. meriç
■ Koord: 40° 37' 15'' D, 43° 15' 20'' K
Yamaçyolu köy - Hanak - Ardahan
R1889 1928 📖 📖: Vardosan [ Gürcüce Vardosani ვარდოსანი ]
■ Kısmen Ahıska Türkü yerleşimi
■ Vardosani Gürcüce bir özel addır. Günümüzde halen Gürcistan'da, Vardosanidze (ვარდოსანიძე) soyadını taşıyan Gürcü aileler yaşamaktadır. meriç
■ Koord: 41° 15' 46'' D, 42° 43' 17'' K
Yamçılı köy - Hanak (Damal bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖: Maçevit/Maçveti [ Gürcüce maçveti "porsuklu?" ]
■ 20. yy başında Türk/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Köyün adı, Gürcüce porsuk anlamına gelen Maçvi (მაჩვი) kelimesinin değişime uğramış olması muhtemeldir. Maçvi-eti (Porsuk yeri) olarak tercüme edilebilir. meriç
■ Koord: 41° 18' 19'' D, 42° 56' 19'' K
Yapracık köy - Aydıntepe - Bayburt
1928 📖: Sindelli
■ Bir görüşe göre Gürcüce Tzindeli `eskice`. Ancak Bergama, Manisa-Akhisar, Salihli, Kayseri-Develi, Kayseri-Yeşilhisar, Sinop ve başka yerlerde toplam on bir adet Sindal, Sindel, Sindelli ve Sinderler bulunur. SN
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Tzindeli (წინდელი) Gürcüce eskice anlamına gelir. [? - SN] meriç
■ Koord: 40° 25' 7'' D, 40° 12' 32'' K
Yaşar köy - Şavşat - Artvin
R1886 📖: Dabaketili [ Gürcüce "güzelkent" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Gürcü tarihçi Nikolai Marr'ın 1911 yılında ki seyahatinde not aldığı, Türkleşmiş Lertzamidze,Mortulidze ve Nikebidze adında Gürcü kökenli sülaleler yaşamaktadır. meriç
■ Koord: 41° 16' 26'' D, 42° 20' 3'' K
Yıldızkaya mahalle - Olur - Erzurum
1928 📖: Kiyos/Kivis
R1889 📖: Kivi
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Gürcüce özel erkek adı olan Givi (გივი) adından geliyor olması muhtemeldir. Givisi (Givi'nin,Givi'ye ait') anlamı taşır. meriç
■ Koord: 40° 52' 26'' D, 41° 54' 59'' K
Yolgözler mahalle - Olur - Erzurum
1946 📖: Tapular
R1889 📖: Sevkar yk. [ Ermenice sevkar? "karataş" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni (Dodikan) yerleşimi.
■ 1889 Rus sayımına göre Aşağı Sevkar köyü Çingene, Yukarı Sevkar köyü Dodıkan aşiretine bağlı Kürttü. Aşağı Sevkar şimdi kısmen baraj gölüne batmış ve terk edilmiştir. SN
■ Sve (სვე), Gürcüce 'el ile yapılmış tarla' demektir. Sve-kari (tarla kapısı) demektir. meriç
■ Koord: 40° 47' 31'' D, 42° 3' 22'' K
Yolüstü köy - Ardanuç - Artvin
1574t G1874 📖 📖: Basa/Batsa [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Gürcüce, Patza (პაწა) küçük demektir. meriç
■ ბაწა ya da ბაცა (öz.) - 1908 yılında 225 nüfuslu Gürcü köyü idi. _GEO
■ Koord: 41° 9' 39'' D, 42° 3' 43'' K
Yoncalı köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 📖: Sixiya
G1874 R1886 📖 📖: Tsixia [ Gürcüce ]
Gürcü yerleşimi
■ Gürcü tarihçi Nikolai Marr'ın 1911 yılında ki seyahatinde not aldığı, Türkleşmiş Çorkidze ve Petvadze adında Gürcü kökenli sülaleler yaşamaktadır. meriç
■ Koord: 41° 21' 27'' D, 42° 26' 35'' K
Zeytinlik köy - Artvin Merkez (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1913hk 📖: Tsriya
1876s 📖: Sirya
■ Köyün aşağı bölümü Çoruh baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Köyün adı Gürcüce Tsra (ცრა) kelimesinden geliyor olması muhtemeldir. Tsra, kelimesi 'çise,çisenti' anlamı taşır. Tsria, ise 'çisentili yer' anlamı taşır. meriç
■ Koord: 41° 7' 10'' D, 41° 51' 13'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.