haritada ara :   km  
67 Mert Çakmak yorumu bulundu.
sırala 
Adatoprakpınar mahalle - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1915h 📖: Toprakpınat | Topşa
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ Köy Canbeg Aşiretinden Kürtler tarafından kurulmuştur. 4-5 haneli olan Mahalleye, sonradan Eskişehir-Sivrihisar, Afyon-Emirdağ ve Balkanlardan gelen Türk aileler yerleşir. 1928 yılında Haymana ilçesine bağlı olan Mahalle, daha sonra Polatlı’ya bağlanır. Köyde nüfus bakımından hakim unsur halen Canbeg Kürtleridir. Mert Çakmak
■ Koord: 39° 7' 58'' D, 32° 0' 20'' K
Akpınar köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914hk 📖: Akpınar
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Alevi Kürt ve Sünni Türk karışık yerleşim. Köyün ilk yerleşenleri Türkmen ve Sünnidir. Köye daha sonra çalışmak için gelen rençberler Kürt ve Alevidir. Köyü kuran aile Malkoç ailesidir ve bunlar Sünni Türk'tur. Mert Çakmak
■ Halkı ekseriyetle Ulaş-Karagöl köyünden, bir kısmı Afşin Oğlakkaya köyünden gelmiştir. C.G.
■ Koord: 38° 41' 33'' D, 36° 52' 42'' K
Alahacılı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
K 📖: Gelikan [ Kürtçe "boğazlar" ]
1928 📖: Alahacılı
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Türkmen/Kürt-Sünni (Molikan ) yerleşimi
■ © 11.03.1785 Rişvan Kürtlerinin garet eyledikleri İzmir kervanı malından zimmetlerinde kalan mebaliğden Pehlivanlı aşireti derununda Molikânlı Hasan kabilesi perakende hanelerine isabet eden on bin kuruşun tahsiline vesaireye dair Bozok mutasarrıfından gelen tahrirat. g.tt © »»» 09.03.1814 Molkanlı, Alıclı, İzoli, Cihanbeyli ve Rişvanlı aşiretlerinin tecavüz ve yağmalarından bizar olan Malatya Kazası halkının şikayetlerini bildiren arz... deyar heyran
■ Köy halkı eskiden beri Pehlivanlı Aşireti'ne mensup Türkmenler ile Molikan aşireti'ne mensup Kürdlerden oluşmaktadır. Pehlivanlı Aşireti özellikle Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ile Kırıkkale'nin Keskin ilçesine iskan edilmiş bir Türkmen aşiretidir. Molikan ise Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ile Konya'nın Kulu ilçesine iskan edilmiş bir aşirettir. Köyde ikamet eden Kürdler Türkmen gelenek ve göreneklerini artık benimsemişlerdir. [Berk Ulusoy] Mert Çakmak
■ Koord: 39° 37' 39'' D, 34° 18' 24'' K
Altınçanak mahalle - Gölbaşı - Ankara
1928 📖: Altınçanak
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy Türkleşmiştir, yaşlılar dışında pek kimse Kürtçe bilmemektedir. Mert Çakmak
■ Altınçanak Köyü, komşu köyler arasında "Etmana" olarak bilinen bir köy. "Etmana" adı köyün ait olduĝu aşiretin adı, Etmana/Etmanık'dan kaynaklanabilir. Köy Canbeg Aşiretinden deĝildir abdullah kaya
■ Koord: 39° 15' 54'' D, 32° 55' 20'' K
Armutlu mahalle - Pazarcık - Kahramanmaraş
K1996: Dî Şakokê
1917h 📖: Armutlu
■ Köye bağlı Şekerci Çiftliği mahallesi Sunni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Koord: 37° 30' 16'' D, 37° 15' 23'' K
Bağlıçay köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1914hk 📖: Alacamezar
Alevi yerleşimi
■ Köy sakinlerinin tamamı Malatya Kurecîkan aşireti ve Elbistan Alxasan aşiretlerindendir. 100 senedir buraya yerleştirilmişler, ama Kürdceyi tamamen unutmuşlar, asimile olup artık Türkce konuşuyorlar, yalnız Aleviliği koruyorlar.. yalcin
■ Alevi Türkmen yerleşimi. Etrafında birçok Kürt köyü olan bu köy nasıl olurda Kürtçeyi unutur? Gürün'ün diğer Kürt köyleri Alevi olsun Sünni olsun halen Kürtçe konuşurken. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 48' 19'' D, 37° 28' 30'' K
Bahçecik mahalle (Dalakçı bağ) - Mucur - Kırşehir
1907hk 📖: Bahçecik
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Muş Bulanık göçmeni Kürtler yerleşmiştir. SN
■ Aslen Türk yerleşimidir. Bügün sadece doğulu Kürtler yaşamaktadır. Dalakçı köyünün mahallesi konumundadır. Mert Çakmak
■ Koord: 39° 8' 58'' D, 34° 16' 53'' K
Beğre mahalle - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖: Beğre
Kürt-Sünni (Balyan/Atmiyan) yerleşimi
■ Sünni Türklerin ve Alevi Kürtlerin bir arada yaşadığı bir köydür. Sünni Türkler cogunluktur. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 3' 6'' D, 37° 40' 24'' K
Beyyurdu mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖: Beyyurdu
■ 24.02.1951’de Keçemağara köyünden ayrılarak müstakil köy oldu. SN
■ Beyyurdu mahallesi Alevi Kürtlerle, Sünni Türklerin yan yana yaşadığı köylerden biridir. 1938 Dersim İsyanından sonra Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Tapkin mahallenine yerleşen Zaza kökenli vatandaşlarımız daha sonra Elbistan'a göç ederler. Burda birçok Alevi mahallesi olmasına rağmen bir Sünni Türk mahallesi olan Beyyurdu'na yerleşirler. Mert Çakmak
■ Alevi-Kürt ve Sünni-Türk yerleşimi. Aleviler Tapkinli olup Akçadağ Tapkin köyünden gelmedir. Sünniler Kozanoğulları (Adana Kozandan gelme), Azizler (Akçadağ Penitten gelme)ve Memişlerdir (Palavar'dan gelme). Abdulvahap
■ Koord: 38° 31' 4'' D, 37° 10' 44'' K
Bozburun mahalle - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Gülabi Komu [ Türkçe gülabi "aş." ]
■ Gülabi Komu, Hasbey Komu, Paşabey (Çırpo) Komu ve Gökeğin (Kopdibi) Komu olmak üzere 4 parça mezradan oluşturulmuş bir köydür. Köyün idari merkezi Gülabi Komudur. SN
■ Alevi Zaza ve Sünni Türklerin bir arada yaşadığı bir köydür. Mert Çakmak
■ Koord: 39° 59' 17'' D, 40° 33' 7'' K
Ciritbelen mahalle - Kuluncak - Malatya
1914hk 📖: Ceritbey
■ Kısmen Alevi-Türk (Cerit) yerleşimi
■ 1928 arapça listede hem Axuri hem Tezxarabe hem de MaksoZilo mevcuttur.Hepsi de birbirinden farklı ama yakın yerleşimlerdir. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 54' 9'' D, 37° 46' 0'' K
Çağşak mahalle - Sarız - Kayseri
1928 📖: Çağşak
1865 1917h 📖 📖: Şakşak
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Canbeg/Gıniyan) yerleşimi
■ Köy halkı Koçgiri kökenli Alevilerle ’Avşar’ adı verilen İran kökenli Türkmenlerden oluşur. SN
■ Tavkiranlar, Canbeg aşiretine mensup bir alt boydur ve Maraş ve Sarız yörelerine dağılmışlardır. Giniyanlar ise Koçgirilidirler. Köylüler aslen geçmişte Botan olarak adlandırılan bölgeden göçmüşlerdir, ya da bugünki adıyla Dersim ve civarı yörelerden. alican
■ Giniyan Aşiretine mensup Zazalar Zazacayi unutmuş olup anadil olarak bügün Kurmanci konuşmaktadır. Mert Çakmak
■ Koçgiriler, Malatya'dan Sünni Kürt Canbegler ve az sayıda Karaballılar bulunmaktadır. 62Ali
■ Koord: 38° 25' 44'' D, 36° 33' 26'' K
Çardak mahalle - Göksun (Çardak bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖: Çardak
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi.
■ Çeçen yerleşimi olarak kurulmuştur. Beldenin yarısına yakini bügün Türklerden oluşmaktadır, civar köylerden gelmiştirler. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 5' 31'' D, 36° 49' 15'' K
Çatalpınar mahalle - Evren - Ankara
cit 📖: Çerkesuşağı
Türkmen yerleşimi
■ © 19.11.1866 Niğde Aksarayı'nda, Şerefli Aşireti'nin Çerkes Uşağı karyesinde Mikdadoğlu Şerif Süleyman'ın bina eylediği camii hatibliğinin tevcihi. deyar heyran
■ Köyün eski ismi Çerkesuşağı olsada köy Türkmenlerden oluşmaktadır. Köyün eski isminin neden Çerkesuşağı olduğu ise halen bilinmemektedir. Mert Çakmak
■ Koord: 39° 1' 41'' D, 33° 43' 13'' K
Çayırbaşı mahalle - Yunak (Sülüklü bucağı) - Konya
Kürt-Sünni (Gawestiya) yerleşimi
■ © Konya Vilâyeti Yunak Kazası, Sülüklü Nahiyesine bağlı Beşışıklı Köyünün Çayırbaşıyaylası mevkii (Çayırbaşı) adiyle bağımsız bir köy haline getirilmiştir. (RsGz:8754 1954) deyar heyran
■ Malatya ve Adıyaman Bölgesinden gelen Kürtler köyün kurucularındandır. Ayrıca Antalya ve çevresinden gelen Honamli Yörükleride köyde yaşamaktadır. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 52' 4'' D, 32° 14' 19'' K
Çeltik ilçe - Çeltik - Konya
1919hb 📖: Çeltik
■ 20. yy başında kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 22.03.1846 Kırşehir tüccarından Yani ve ortağı Yorgi adlı zımmilerin, Çeltik kazasında mukim Cihanbeyli Aşireti Beyi Alişan zimmetindeki alacaklarının mahkeme yoluyla tahsil ettirilmesine dair... deyar heyran
■ Çeltik sehir merkezi Bulgaristan göçmeni Türkler ve Emirdağ kökenli Yörük Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Koord: 39° 1' 24'' D, 31° 47' 25'' K
Çeşmelisebil mahalle - Sarayönü - Konya
cit 📖: Çeşmeli Zebir
Y150 Y535 📖 📖: Gdanmaa / Gdammaua [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Ptolemaios’ta Ekdawmawa, Peutinger Tablosu’nda Ekdaua, Hierokles’te Gdanmaa olarak kaydedilmiş olan antik yerleşimdir. Bugünkü köy 19. yy sonlarında Yörük aşiretlerince teşkil edilmiştir. SN
■ 23.12.1894 Konya'ya bağlı İnevi ve Sardeli (Kadınhanı) nahiyelerinde iskan olunan yörük aşiretince teşkil olunan köylerin Çeşmeli ve Koyul-ı zir adıyla tevsimiyle gereken muhtar ve imam mühürlerinin kazıttırılıp itası. deyar heyran
■ Çeşmelisebil üç Yörük boyundan oluşmakta; bunlar Sarıkeçili, Tekeli ve Karakoyunlu Yörükleridir. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 37' 22'' D, 32° 32' 53'' K
Dedepaşa mahalle - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖: Dedepaşa Çf.
■ Sunni Arab ve Alevi Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Koord: 37° 19' 55'' D, 37° 7' 21'' K
Dikme mahalle - Yahyalı - Kayseri
1928 📖: Dikme
■ Kısmen Yörük (Honamlı) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Kars taraflarından gelen Kürt muhacirler iskân edilmiştir. SN
■ Köyde Erzurum/Horasan göçmeni Türkmenler ve Aydın göçmeni Honamlı Yörük Türkmenler yaşamaktadır. Mert Çakmak
■ 1940'lı yılların sonunda Aydın'dan göç eden Honamlı yörükleri yerleşmiştir. Köyde kürt ve Honamlı aileleri ile bir de ermeni ailesi yaşamaktadır. Murat Türk
■ Koord: 38° 0' 48'' D, 35° 31' 58'' K
Doğankaya mahalle - Şereflikoçhisar - Ankara
1928 📖: Abdülgediği
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Halkının tamamını Nogaylar oluşturmaktadır. Doğankaya köyündeki Nogay aileleri şu soyadlarını taşımaktadırlar: Açıkel, Adaş, Akay, Akıcı, Akın, Atılgan, Aytar, Başaran, Çetin, Eryiğit, Eyetem, Günay, Güven, Kılıç, Kutlu, Özkan, Polat, Sondoğan, Uyar, Yeltekin ve Yılmaz. Mert Çakmak
■ Koord: 39° 12' 24'' D, 33° 11' 38'' K
Ekberoğlu mahalle - Dulkadiroğlu - Kahramanmaraş
1917h 📖: Geçit Höyüğü
Türkmen (Celikan) yerleşimi
■ Celikan/Celikhan aşiretinin farklı kolları Kürt veya Türkmen kabul edilirler. SN
■ Celikan/Celikhan Aşiretinin Türkmen kabileleri genelde Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep yörelerinde yasar. Kürt kabileler daha cok Konya, Malatya, Şanlıurfa ve Ağrı’da yasar. Mert Çakmak
■ Koord: 37° 23' 45'' D, 36° 59' 44'' K
ElbistanHöyüğü mahalle - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
hl 📖: Şileşeyxli
1563t 📖: Elbistan Öyüğü
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Elbistanhüyüğü 1963 yilinda devlet tarafından buraya iskan edildi. Aslen Oğuzeli’nin Barak ovasından gelme bir köydür. Mert Çakmak
■ Koord: 37° 5' 4'' D, 36° 44' 24'' K
Emiroğlu mahalle - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖: Araplar
■ Kısmen Sunni Arap yerleşimi. Köye bağlı Bertizler mahallesi Sunni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Koord: 37° 19' 54'' D, 37° 3' 44'' K
Eskikarsak mahalle - Polatlı - Ankara
K 📖: Zirka [ Kürtçe "aş." ]
1919hb 📖: Kursaklı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Zirkanlı aşireti mensubu Kürt ailelerin oturduğu Eskikarsak köyü yaklaşık 15 hane, köye bağlı Elbak Mahallesi ise yaklaşık 30 hanedir. Elbak’ta oturanlar Eskişehir-Günyüzü nahiyesinden gelen Türk ailelerdir. Mert Çakmak
■ Koord: 39° 24' 52'' D, 32° 2' 44'' K
Fındık mahalle - Göksun (Çardak bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Funduk [ Türkçe "han, konaklama yeri" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Köye bağlı Çamlıkavak mahallesi Alevi Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 4' 27'' D, 36° 43' 36'' K
Gökçehöyük mahalle - Gölbaşı - Ankara
1946 📖: Çerkezhöyük
1925h 📖: Höyük
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Besleney) yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Çerkes, Tatar ve Rumeli muhaciri Türklerin iskanıyla 1903-1905 dolayında kurulmuştur. SN
■ © 24.11.1955 Ankara'nın Haymana ilçesi Çerkezhöyük köyünün Çankaya ilçesi Gölbaşı nahiyesine bağlanması. deyar heyran
■ Çerkes yerleşimi olarak kurulmuştur. Halihazırda köyde Çerkesler, Bulgaristan Türkleri ve Tatar Türkleri yaşamaktadır. Köy bir kültür mozağiyi oluşturmaktadır. Mert Çakmak
■ Koord: 39° 39' 54'' D, 32° 44' 4'' K
Hacıaliobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Hacıaliobası
Türkmen yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda görülen ’Hacelobası’ adı Hacı Ali Obası’nın halk ağzındaki telaffuzudur. SN
■ Türkmen Abdal Müziğinin En Seçkin Sanatçısı Olarak Gösterilen Seyit Çevik’in köyüdür. Mert Çakmak
■ Koord: 39° 37' 41'' D, 33° 34' 6'' K
Hacıbebek mahalle - Türkoğlu - Kahramanmaraş
1977rh 📖: Geroba | Hüseyinağa
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ 1960'larda topraksız köylülerle mücadelesi ulusal basına konu olan Hacı Bebek ile ilgili olmalıdır. SN
■ 1870-1875 yılları arasında Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinden gelen Avşar Türkmen aileler tarafından kurulmuştur. Mert Çakmak
■ Köy halkının Avşar Türkmeni olduğu doğrudur ve köy de kürt kökenli kimse yok. Fakat köy halkının ataları Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden gelen Altunlu Aşiretine mensup Türkmenlerdir. Ayrıca Hacıbebek, Göllühüyük ve Çobantepe köyleri birbiri ile akraba olup Osmanlı kayıtlarında Altunlu Türkmenleri olarak geçer. Faik Erat
■ Koord: 37° 20' 48'' D, 36° 54' 39'' K
Hacılar mahalle - Hassa - Hatay
1918h 📖: Hacılar
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk (Avşar) yerleşimi
■ Hacılar köyü nufusuna kayıtlı 40 bin insan bulunmaktadır. Hassa'nın Kütüğüne kayıtlı en büyük köyüdür. 1952 yılında gelen bir sel felaketi nedeniyle dönemin Başbakanı Adnan Menderes tarafından Hacilar köyü köyluleri Ardıçlı beldesine iskan edilmistir ve köylülerin buraya yerleşmesi için teşvikte bulunmuştur. Mert Çakmak
■ Köy 16. yüzyılda Orta Anadolu'dan gelen Avşar ve Varsak Türkmenleri tarafından kurulmuştur. Günümüzde de halen bu insanların torunları yaşamaktadır. 1952 yılında yaşanan sel felaketi sebebiyle köy halkının büyük kısmı devlet teşviği ile Ardıçlı beldesine göç etmiştir. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 45' 19'' D, 36° 29' 2'' K
Hacımuslu mahalle - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
K 📖: Avda
1928 📖: Hacı Muslu
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Mikali) yerleşimi
■ Mikailli ve Rutan aşiretine mensup Kürtler tarafından kurulmuştur. Sonradan Bolu’dan birkaç Çitak Türk ailesi yerleşmiştir. Bunların mahallesi yolun alt tarafındadır. Kürtlerse yolun üst tarafında yerleşiktirler. Mert Çakmak
■ Koord: 39° 21' 19'' D, 32° 10' 54'' K
Hacıosmanoğlu mahalle - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1926h 📖: Hacıosmanoğlu
■ 20. yy başında kısmen Kürt-Sünni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
■ Kürt ve Türk yerleşimi. Köy Aşağı ve Yukarı olmak üzere iki mahalleden oluşur ve aralarında yaklaşık 2 kilometre mesafe vardır. Aşağı mahalle sakinleri Afyon/Emirdağından göç ederek buraya yerleşmişlerdir anadilleri Türkçedir. Yukarı mahalle Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Kurtuşağı mahallesinden göç eden sülalelerden oluşmaktadır. Ana dilleri Kürtçedir. Mert Çakmak
■ Koord: 39° 8' 18'' D, 31° 57' 22'' K
Hasancalı köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖: Hasancalı
Türkmen (Delikanlı) yerleşimi
■ Halen Dilkî adıyla anılan aşiret Osmanlı kayıtlarında Delikanlı Aşireti olarak geçer. SN
■ © 31.08.1846 Haleb eyaletine merbut Delikanlı Aşireti'nin Kilis kazasında vaki Com nahiyesine ne suretle iskan olunmuş olduğu... deyar heyran
■ Musabeylinin en fazla nüfusa sahip köyüdür Sünni Türkmenlerden oluşur. Mert Çakmak
■ Koord: 36° 53' 9'' D, 36° 49' 0'' K
Ilıca mahalle - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1926h 📖: Ilıca
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Mikali/Tirkî) yerleşimi
■ © 23.09.1893 Haymana İdare Meclisi Azası ve Mikailli Kürdleri reislerinden Alişir Bey'in çeşitli zulüm ve kanunsuz hareketleri bulunduğu iddialarının tahkiki. deyar heyran
■ Kürt ve Türk yerleşimi. Mikailli aşiretine mensup Kürtler tarafından kurulmuştur. Köy Türk olan Kabak köyünden ve Haymana’nın Şeyhbızın Kürtlerinden epey göç almıştır. Köyün kurucu Kürt aileleri günümüzde şehirlere göç etmiştir. Mert Çakmak
■ Koord: 39° 18' 19'' D, 32° 12' 26'' K
İncirli mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Havran + Havranpınarı [ Arapça Havran "Suriye'de bir bölge ve aşiret" ]
■ Kısmen Müslüman Arap (Naim) yerleşimi
■ Sunni Arapların ve Sunni Türklerin beraber yaşadığı bir köydür. Köydeki Araplar El Hassanlar aşiretindendir. Mert Çakmak
■ Naim Aşireti: Aslen Suriye kökenlidirler. Nurdağı merkez, Naimler, Hocalar,Yalangoz, Sakçagözü ve İncirlide yerleşiklerdir.
■ Koord: 37° 15' 33'' D, 36° 57' 8'' K
İslahiye ilçe - İslahiye - Gaziantep
1911hk 📖: Islahiye | Niboli
1523t 📖: Güvercinlik (idari bölge)
Y17 📖: Nikópolis [ Yunanca "zaferkent" ]
■ Delikanlu aşiretine ait olan arazide, 1866’da Derviş Paşa komutasında Fırka-i İslahiye’nin Kozan ve Gâvurdağı aşiretlerini tedip harekâtı sırasında garnizon ve kasaba kurulmuş ve adlandırılmıştır. Büyük İskender’in İssos zaferi ertesinde kurdurduğu antik Nikopolis (Niğbolu) öreni modern kentin içinde kalmıştır. SN
■ İslahiye merkezin yaklaşık üçte ikisi Türklerden, üçte biri Kürtlerden oluşmaktadır. Az da olsa Arap kökenli insanlar da yaşamaktadır. Mert Çakmak
■ Gaziantep'te Kürt nüfusun çoğunlukta oldugu tek ilçe Islahiye ilçesidir. İlçe nufusunun %60 kadarı Kürtlerden oluşmaktadır. Buradaki Kürtler de buraya 1900 lü yılların başında getirilmiştir. Diğer ilçelerde de Kürt köyleri vardır ama çok az sayıdadır.
■ İlçe merkezinin çoğunluğunun Kürt olduğu bilgisi yanlıştır İslahiye merkezin çoğunluğu Türktür ciddî oranda Kürtlerde mevcuttur. Küçük bir Arap azınlığıda bulunmaktadır.
■ Koord: 37° 1' 23'' D, 36° 37' 40'' K
Kalaycık mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1563t 📖: Kalecik
■ Alevi Türk ve Sünni Türklerden olusan bir köydür. Yakinimizdaki Körücek köyü Alevi Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Alevi Kürt ve Sünni Türk karışıktır. Aleviler Sİnemilli ve Gini aşiretindendir. Abdulvahap
■ Aleviler sonradan gelmiş olup bir kısmı Sarız/Kırkısrak, bir kısmı Gücük/Kantarma bölgesinden gelmiştir. C.G.
■ Koord: 38° 23' 47'' D, 37° 6' 18'' K
Karasakal mahalle - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖: Karasakal
Türkmen (Kızık) yerleşimi
■ Kızık Karasakal köyü olarak da bilinmektedir. Mert Çakmak
■ Koord: 37° 13' 50'' D, 37° 27' 24'' K
Karayusuflu mahalle - Şehitkamil - Gaziantep
1917h 📖: Karayusuflu
■ Kısmen Kürt-Sünni (Mahkanlı) yerleşimi
■ Köye bağlı Ilıca Obasi (Zevrek) Mahkanlı aşiretine mensup Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Koord: 37° 19' 24'' D, 37° 27' 10'' K
Karlık mahalle - Kuluncak - Malatya
1914hk 📖: Karlık
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Alevi Türkmen ve Sünni Türkmenlerin beraber yaşadığı bir köydür. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 59' 46'' D, 37° 30' 45'' K
Kelibişler mahalle - Türkoğlu (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
K1996: Kelan
1928 📖: Kelibişler
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köye bağlı Çakmak mahallesi Sunni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Koord: 37° 20' 10'' D, 36° 59' 57'' K
Koçlu mahalle - Şehitkamil - Gaziantep
1917h 📖: Koçlu
Türkmen (Mihmadlı) yerleşimi
■ Çoğunluk Kürtlerden azınlık olarak Türklerden oluşmaktadır. Köydeki Kürtler Mahkanlı asiretine, Türklerde Mihmadlı Yörük Türkmen asiretine mensuptur. Mert Çakmak
■ Bağlı mezralar Kürt, merkez mahalle Mihmadlı Türkmeni’dir. C.G.
■ Koord: 37° 18' 27'' D, 37° 25' 45'' K
Konaktepe mahalle - Kuluncak - Malatya
1928 📖: Tersaxan [ Türkçe Tersa hanı? "Hıristiyan hanı" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Türkmen Alevi yerleşimidir. Daha sonraki süreçlerde Tunceli ve Kahramanmaraş kökenli Alevi Kürtler yerleşmiştir ve halen azınlık olarak köyde yaşamaktadırlar. Kaynak: http://konaktepe.net/konaktepe/?p=315 Mert Çakmak
■ Koord: 38° 56' 49'' D, 37° 43' 52'' K
Korkmaz mahalle - Göksun (Çardak bucağı) - Kahramanmaraş
Ç1920~ 📖: Yenderey
1914hk 📖: Korkmaz
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Kaberdey) yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Göç verip ve alma neticesinde çoğunluk bügün Türklerden oluşmaktadır. Köyde Türk ve Çerkes nüfusu rekabeti her zaman olmuştur ve bu durum kendini muhtarlık seçimlerinde de göstermektedir. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 5' 2'' D, 36° 47' 37'' K
Kuluncak ilçe - Kuluncak - Malatya
1928 📖: Ayvalı (idari bölge)
1914hk 📖: Kuluncak
Sünni Türk/Alevi-Türk yerleşimi
■ Bir dönem Ayvalı bucak merkezi idi. SN
■ Merkezde Sunni Türkler cogunluktadır azınlık olarak Alevi Türkler de yaşamaktadır. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 52' 58'' D, 37° 40' 22'' K
Kuyulusebil mahalle - Sarayönü - Konya
cit 📖: Kuyulu Zebir [ Türkçe ]
Yörük yerleşimi
■ 23.12.1894 Konya'ya bağlı İnevi ve Saideli [Kadınhan] nahiyelerinde iskan olunan yörük aşiretince teşkil olunan köylerin Çeşmeli ve Koyulu zebir adıyla tevsimiyle gereken muhtar ve imam mühürlerinin kazıttırılıp itası. deyar heyran
■ Çoğunluğu Sarıkeçili Yörük’ü olan köyde ayrıca Akkoyunlu, Honamlı ve Tekeli Yörükleri bulunur. Sarıkeçili soyadları; Ünsallar, Öcallar, Bakırcılar, Güreller ve Güçlüler iken Akkoyunlu olanlar; Yükseller ve Konya soyadlılar, Honamlı Yörükleri ise Ataoğlu ve Gelinayşalar ve Tekeliler, Koçak ve Yavuz soyadlarını taşıyorlar. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 39' 19'' D, 32° 31' 48'' K
Mahmutbey mahalle - Göksun - Kahramanmaraş
1928 📖: Mahmutbey
Ç1920~ 📖: Tuğhable
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
■ Türk aileler de mevcuttur. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 6' 35'' D, 36° 28' 34'' K
Mollaosmanlar köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Mollaosmanlar
Türkmen yerleşimi
■ Mollaosmanlar, Kırşehir'in Kaman ilçesine 13 km. mesafede kurulu, iki mahalleden oluşan bir Türkmen köyüdür. Karakütük mahallesi 1850'lerde Sivas'ın Gürün ilçesinden göç eden Türkmenlerin kurduğu bir yerleşim alanıdır. Mert Çakmak
■ Sivas'ın Gürün ilçesinde sadece bir Türkmen ailesi gelmiştir. Onlarda Mollaosmanlar köyüne bağlı olan Karakütük mahallesine yerleşmiştir. Bahsi geçen aile kan davası sebebiyle yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Mustafa
■ Koord: 39° 24' 35'' D, 33° 49' 9'' K
Osmanlı köy - Gülağaç - Aksaray
Eski adı: Düğüz
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Türk ve Kürt karışık bir köydür. Kürtler Diyarbakır kökenli Türkler ise Aksaray, Nevşehir and Bursa kökenlidir. Yeni ismi Osmanlı. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 29' 39'' D, 34° 21' 30'' K
Özyayla mahalle - Yunak (Sülüklü bucağı) - Konya
1926h 📖: Bayrakdarkuyusu
Kürt-Sünni (Gawestiya) yerleşimi
■ Gawestıya aşireti Têrikan-Mirdêsan aşiretinin bir koludur. Mırdesi aşireti günümüzde Şanlıurfa, Adıyaman, Halep, Şam, Haymana gibi birçok bölgeye dağılmıştır. Mırdasiler Eğil beyliğinin dağılması ile beraber üç parçaya ayrılmıştır: 1- Mırdasi Têrikan, 2- Mırdasi Abdulhay (Haymana Ankara Konya arasında), 3- Mırdasi Gawestiyan. Têrikan Mırdasileri daha sonra iki parçaya ayrılmışlardır. Bunlardan bir kısmı Diyarbakır’a gitmiştir. Bunlara Mırdasi Terikan derler. Bir kısmı da Kâhta Nemrut dağına göçmüştür. Bunlara da Gavestiyayi denir. deyar heyran
■ Kürt - Türk karışık yerleşim. Devletin İskan politikası sonucu köye Kahramanmaraş ve Emirdağ'dan Yörük Türkmenler yerleştirilmiştir. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 55' 27'' D, 32° 12' 35'' K
Pazarcık ilçe - Pazarcık - Kahramanmaraş
1917h 📖: Bağdin | Pazarcık
1563t 1928 📖 📖: Bazarcık Öyüğü | Süphan Deyri (idari bölge) [ Ermenice/Türkçe Süphan deyri "Surp Ohan Manastırı" ]
■ Geçmişte Türkoğlu ilçesinin doğu kısmı ile Dulkadiroğlu ilçesinin güney kısmını da içeren bölge, kendilerine özgü bir kültürü olan Kürt dilli Alevi aşiretlerin yurdudur. 1970'lerdeki katliamlardan sonra nüfusun büyük bölümü Avrupa'ya göçtü ■ Daha önce Büyük Bağdin (Ulubahçe) mevkiinde olan ilçe merkezi, 20. yy başında Küçük Bağdin yakınındaki Pazarcık mevkiine taşınmıştır. SN
■ Pazarcık merkezin batı tarafında genelde Türkler, doğu tarafında ise genelde Kürtler yaşar. Mert Çakmak
■ 1978 Pazarcık olaylarina kadar Pazarcık merkezde Kurtler ve Türkler karışık şekilde yasamaktaydı. Olaylardan sonra Turk kesim şehrin içinden gecen Malatya yolunun kuzeyine Kürt kesim ise güneyine yerleşmiştir. euphrates78
■ Koord: 37° 29' 22'' D, 37° 17' 48'' K
Piribeyli mahalle - Yunak - Konya
1968 📖: Piribeyli yk.
cit 📖: Pîrebadıllı (aş.) [ Kürtçe/Türkçe "aş." ]
Türk yerleşimi
■ © 18.01.1721 Erzurum Valisi'ne Rakka Mukataatı mülhekatından Erzurum'da olan tavaif iskanlarından Badıllı, Merkat ve Mevdanlı Ekradı (Kürdi) cemaatleri ve bazı tavaif-i Türkmen perakendelerinin malları tahsili hakkında hüküm. a.g.tt© »»» 07.09.1782 Rakka vilayetinde sakin iken Erzurum, Kars, Çıldır ve Sivas taraflarına dağılmış olan Badili, Cihanbeyli, Tacirli, Birebadili Cemaatleri vergileri. g.tt © »»» 06.03.1784 Erzurum ve Kars Çıldır taraflarındaki Badıllı ve tevabii Cihanbeyli, Tacirli ve Pirebadıllı aşiretleri mukataatının Rakka'ya ilhakı. ©»»» 18.11.1903 Akşehir'e tabi Canikli [Cihanbeyli] nahiyesinin Yukarı Piri [Piribeyli] köyünden Hacı Mehmedoğlu Hasan'ın oğullarının husumetlerinden dolayı... © »»» 24.03.1966 Afyon'un Yukarı Piribeyli köyü'nün, Konya'nın Yunak ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Piribeyli yaklaşık 350 yıl önce kurulmuş bir Kasabadır. Elazığ Harput’tan gelen Kör Süleyman Bey isimli Türkmen tarafından kurulduğu rivayet edilir. Bu aşirete Bekirbeyler aşireti denir. Daha sonra Atlantı'den gelen Türkmenler Hacı Mehmet Oğulları (Köleler), Çakırlar (Kokanlar), Aliağalar (Ezedinler) ve Avcıoğulları sülaleleridir. ilerleyen tarihlerde yerlesen diğer Türkmen sülaleleri ise, İbanlar (İnceoba’dan gelme), Beynamazlar (Yörük olup, Turgutdan gelme), Derviş Hocalar, Çiviler, Karabekirler ve Hıntalar. Mert Çakmak
■ Piribeyli Türk köyüdür. En yakın Kürt yerleşimi Kurtuşağı'dır. metonio
■ Koord: 38° 54' 46'' D, 31° 38' 15'' K
Sabanca mahalle - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1919hb 📖: Sabanca
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Mikali) yerleşimi
■ Köy ilk olarak Mikailli aşiretine mensup ailelerin iskâni ile Kışla mevkiinde kurulur. Daha sonra Erzurum ve Kırşehir’den Türk aileler yerleşir. Mert Çakmak
■ Koord: 39° 21' 54'' D, 32° 15' 50'' K
Saray mahalle - Yunak - Konya
K 📖: Golanga [ Kürtçe golan ga "öküz gölleri" ]
cit 📖: Saray
■ Kısmen Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ © 06.12.1887 Saray karyesinde çıkan zahirenin Akşehir'e nakli ve ücretinin ne olduğunun tahkik edilip bildilmesi. deyar heyran
■ Kasabada azımsanmayacak Türk nüfus vardır. Emirdag’in Bademli, Tezköy, ve Balcam köylerinden Türkler kasabaya yerleştirilmiştir. Ayrıca Gaziantep/İslahiye’den Karaçadır Yörükleri de köye yerleşmiştir. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 53' 52'' D, 31° 59' 34'' K
Sarıağıl köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk 📖: Sarıağıl
■ Merkez ilceye bağlı Sarıağıl köyü Kürtlerden oluşmaktadır. Ağaçören ilcesine bağlı Sarıağıl köyü Türk köyüdür. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 48' 24'' D, 33° 52' 32'' K
Seyfe köy - Mucur - Kırşehir
1927h 📖: Seyfe
Türkmen yerleşimi
■ Köye bağlı Badıllı mahallesi Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Köy halkı Türkmen'dir. Köye bağlı olan Badıllı mahallesi de Türkmen olduğunu söyleyen de var, Kürt olduğunu söyleyen de var. Mucurlu
■ Koord: 39° 11' 46'' D, 34° 19' 56'' K
Sinanlı mahalle - Yunak (Sülüklü bucağı) - Konya
1926h 📖: Sinanlı
■ Kısmen Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ Kürt - Türk karışık yerleşim. Köy iki mahalleden oluşmaktadır. Aşağı mahalle Kürtlerden, Yukarı mahalle ise Ilgından göcen Yörük Türkmenlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 56' 42'' D, 32° 15' 7'' K
Suboğazı mahalle - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖: Suboğazı
■ Kısmen Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Kabasakız ve Beyreli köylerinden gelen Kürtler yerleşmiştir. Mert Çakmak
■ Suboğaz köyünün aslı Oğuzeli ilçesine bağlı olan İkızkuyu(Suboğazı) köyünden gelmedir ve Türkmen köyüdür fakat daha sonra konar göçer birkaç Kürt ailede yerleşmiştir. Bu Kürtler ise Rışvan aşiretine mensup Kürtlerdir.
■ Koord: 37° 9' 30'' D, 37° 28' 43'' K
Şereflikoçhisar ilçe - Şereflikoçhisar - Ankara
1928 📖: Şereflikoçhisar
1867 📖: Koçhisar
■ 18. yy’dan önce bölgeye iskan edilen Kürt veya Türkmen Şerefli/Şereflü aşireti ilçe merkezinde ve yakın köylerde egemen konumdadır. Milli Mücadele yıllarında TBMM kararıyla Şerefli unvanı verildi. SN
■ © 07.10.1867 Konya sancağında Koçhisar mahallesi civarında Ömeranlı [Omeran] aşiretinden olup çadırda kalan Şeyho, Molla Hasan ve rüfekasının deyar heyran
■ Şereflikoçhisar Sehir merkezi yaklaşık % 95 Türklerden ve geriye kalanı Kürtlerden oluşmaktadır. Kürt köyleri genelde Bala sınırına yakin bölgede olduğu icin Şereflikoçhisar Sehir merkezine Kürt göcü pek olmamıştır. Kürtler genelde yurtdışına (Danimarka, Isvec, Norveç) yerleşmiştir. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 56' 17'' D, 33° 32' 13'' K
Tahirbey mahalle - Göksun - Kahramanmaraş
Ç1920~ 📖: Şevojhable
1918h 📖: Tahirbey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
■ Son senelerde Türk nüfusu da yerleşmiştir köye. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 8' 3'' D, 36° 27' 38'' K
Taşhan mahalle - Yahyalı - Kayseri
1928 📖: Taşhan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1922’de Erzurum Karayazı’dan gelen Kürt muhacirler iskân edilmiştir. SN
■ Göynük ovası doğusunda, ekilebilir arazisi çok olan merkezi bir köydür. Cumhuriyet öncesi sürgün edilen Ermeniler'in bıraktığı evlerden halen kullanılanı vardır. Kurtuluş Savaşı sonunda köye ilk yerleşenler, Yörüklerdir. Hasan Efendi adlı meşhur ağa ile çevreye kendini tanıtan köy, Karakoyunlu aşiretinin yurdu haline gelmiştir. Doksanüç muhaciri adıyla Erzurum ve Kars bölgesinden gelen Karapapak Türkleri halen Gürcistan'daki akrabalarıyla ilişki icindedir. Seferberlik muhaciri dedikleri Kürtler ise Erzurum Karayazı'dan gelen sülalelerdir. Mert Çakmak
■ Esasen Ermenilerin kurduğu bir köydür. 93 Harbinden sonra Erzurum taraflarında gelen Muhacir Kürtler ile Kars'tan gelen Terekemeler köye iskan edilmiştir. Tehcirden sonra ise köye yörükler yerleştirilmiştir. Akabinde Selanik Mübadilleri ile en son 1951 yılında Bulgaristan Muhacirlerinin de gelmesiyle köy günümüzdeki halini almıştır. Köyün bu kadar göç almasının sebebi Göynük Ovasında bulunması ve ekilebilir ile verimli arazisinin çok olmasıdır. Ayrıca Ermenilerden kalan çok sayıda oldukça sağlam ve kaliteli bina da barınma sorununu ortadan kaldırmaktadır. Köy misafirperver bir köy değildir. Geçmişte çok fazla kan davası olmuştur. Bulgaristan Muhacirleri ile Terekemeler arasında olaylar çıkmıştır. Kürtler ile Yörükler arasında olaylar çıkmıştır. Köydeki Selanik Mübadilleri ile Türkmenler ise daha çok Adana'ya göç etmiş ve oraya yerleşmiştir. Cemil
■ Koord: 38° 6' 19'' D, 35° 31' 38'' K
Temürağa mahalle - Göksun - Kahramanmaraş
Ç1920~ 📖: Kanşıvuey
1914hk 📖: Timurağa
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Kaberdey) yerleşimi.
■ Temurağa köyünde 1990 yıllarına kadar çoğunluğu Çerkezler oluşturmakta iken şimdi çoğunluğu Göksun Kızılcık beldesinden göçen Türkler ele geçirmişlerdir. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 2' 59'' D, 36° 35' 9'' K
Uzunbeyli mahalle - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1926h 📖: Uzunbey
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
■ Türk ve Kürt yerleşimi. Uzunbeyli Köyü Cumhuriyetten sonra gelen göçmenlerle kalabalık bir nufusa sahip oldu. Bu göçmenler Bulgaristan'dan göçen Türkmenler, Erzurum'dan göçen Kürtler ve Trabzon'dan göçen Karadenizlilerdir. Köy göçmenlere kucak açmış ve farklı bölgelerden birçok insanı barındırır. Mert Çakmak
■ Koord: 39° 5' 15'' D, 32° 0' 3'' K
Uzunhasan mahalle - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914hk 📖: Uzunhasanlar
Alevi-Türk yerleşimi
■ Darende ilcesine bağlı Yarımca ve Uzunhasan köyleri Türkmen Alevi yerleşimleridir. Ağılbaşı, Şendere ve Kerimli köyleride Kürt Alevilerinden oluşmaktadır. Yeniköy ise hem Türk/Kürt Alevi ve Sünni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 32' 0'' D, 37° 46' 44'' K
Yantepe mahalle - Göksun - Kahramanmaraş
Ç1920~ 📖: Hapts′ey
Eski adı: Yusufefendi
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Kaberdey) yerleşimi.
■ Avşar boyuna mensup Karaoğlanlar kabilesinin köye gelişiyle mahallenin kültür çeşitliliği zenginleştirmiştir. Bu kabile Ahmetçik köyünden bu köye yerleşmiştir. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 1' 32'' D, 36° 33' 21'' K
Yenidoğanlı köy - Boztepe - Kırşehir
1928 📖: Yeni Araplı [ Türkçe "yeni Araplı" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Mifîkan ) yerleşimi
■ Kürt ve Türk karışık yerleşim. Türkler sonradan köye yerleşmiştir. Mert Çakmak
■ Koord: 39° 18' 28'' D, 34° 20' 58'' K
Yeşilöz mahalle - Polatlı - Ankara
K1997 📖: Memelan [ Kürtçe ]
1928 📖: Kokar
Kürt-Sünni (Canbeg/Têrikan) yerleşimi
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle Kokar olan köy adı Yeşilöz olarak değiştirildi. SN
■ İlerleyen yıllarda Afyon-Emirdağı’ndan Türkmen ve Balkanlardan Tatar muhacir aileler gelerek yerleşir. Tatar aileler daha sonra mahalleden ayrılır. Mert Çakmak
■ Koord: 39° 8' 31'' D, 32° 20' 21'' K
Yunak ilçe - Yunak - Konya
cit 📖: Yunak [ Türkçe "yıkama yeri" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ © 28.06.1864 Cihanbeyli Aşireti'nden Yunak karyeli Molla Hasan oğlu Ömer'i darb ve cerh eden eşkıyadan... deyar heyran
■ Türk - Kürt karisik yerleşim. Yunak merkezde Türkler cogunluktadır. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 48' 46'' D, 31° 44' 9'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.