haritada ara :   km  
50 yorumu bulundu.
sırala 
Akdere mezra (Başlı bağ) - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1919h 📖: Zurnacı
■ Koord: 37° 40' 12'' D, 38° 1' 8'' K
Alican mahalle - Yazıhan - Malatya
1916h 📖: Alican
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 38' 46'' D, 38° 3' 48'' K
Altınkaya mahalle (Asarağaç bağ) - Tekkeköy - Samsun
1928 📖: Kelkaya
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Asarağaç köyüne bağlı mahalledeki eski Rum kilisesinde altın bulunduğuna ilişkin yaygın inanıştan dolayı "Altınkaya" adı verildi.
■ Koord: 41° 13' 42'' D, 36° 24' 3'' K
Avanoğlu köy - Akçakent - Kırşehir
1925h 📖: Avanoğlu
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkının kökeni Halep yöresinden 1690-1720 yılı tarihlerinde gelen Türkmenler'den Okçu Aşireti'ne dayanmaktadır. [Berk Ulusoy]
■ Avanoğlu köyü halkı Doğudan geldiklerini kabul etmekle birlikte Kürt değil, Türkmen olduklarını ifade etmektedir. Cemil
■ Koord: 39° 41' 5'' D, 33° 58' 38'' K
Aziziye mahalle - Karasu - Sakarya
1928 📖: Aziziye [ Türkçe "Abdülaziz yeri" ]
■ Mahallenin kurucusu ve nüfusun büyük bir kısmı Batum göçmeni Çveneburi denilen Müslüman Gürcüler'den oluşmaktadır. Bununlar birlikte köy de birkaç hane Trabzon göçmeni de bulunmaktadır. (Berk Ulusoy)
■ Koord: 41° 5' 57'' D, 30° 42' 48'' K
Beşağaç köy - Doğanşar - Sivas
1455b 1928 📖: Urumcuk [ Türkçe "küçük Rum köyü" ]
■ Tozanlı kazası, Urumcuk karyesi Müslim ahalilerinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter.(a.g.tt) H-29-12-1261
■ Koord: 40° 11' 54'' D, 37° 36' 53'' K
Bıldırcın yayla - Çerkeş - Çankırı
■ Çerkeş kazasının Türbaşı karyesindeki Bıldırcınlar yaylağına başka köylüler tarafından yapılan müdahalenin men'i. Yer Bilgisi : 120 - 5956 Dosya Eki. Belge Tarihi : H-13-03-1217 [yagznl]
■ Koord: 40° 40' 11'' D, 32° 51' 1'' K
Binkılıç mahalle - Çatalca - İstanbul
B1912 📖: Stranca [ Bulgarca < strana "ülke, diyar" ]
1909hb 📖: Istranca [ ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (Pomak) yerleşimi
■ Istranca dağlarına adını veren dere ve kasabanın adı 9. yy’dan itibaren anılır. Bulgarca isim muhtemelen `küçük diyar` anlamındadır. SN
■ Halkı Ptolemaida yakınındaki Emporio köyünde iskân edilmiştir. Manav
■ Köyümüzdeki Pomakların neredeyse tamamı Rodoplardan gelmiştir. Ağırlıklı olarak Trigrad, Dospat, Barutin ve Peştera'dan göç etmiş Pomaklardır. Bunun dışında köyümüzde eskiden büyük ve önemli bir kilise vardı. Babinger kitabında bahsetmiş. Mora despotu Thomas'ın oğlu buraya gömülmüş. [Emir Öden]
■ Koord: 41° 24' 43'' D, 28° 11' 12'' K
Burhaniye mahalle - Ereğli - Konya
1928 📖: Burhaniye
1926h 📖: Kürdpınarı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi.
■ Koord: 37° 28' 49'' D, 33° 59' 34'' K
Camuşlu köy - Akyaka - Kars
E1880 📖: Camuşlu [ Türkçe ]
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Camuşlu Köyü 1927'ye kadar yerleşim yeri değildir. Şahnalar köyü arazisidir. Köyden geçen Kars çayının Çamuşboğan mevkiinden adını alır. Eski tapu kayıtlarında adı yoktur. Karapapak Deli Ali kardeşi İdris ve İlyas'ın çocukları oturur.1940 da mezra daha sonra köy statüsü almıştır. Köyde herhangi bir eski bina yoktur. Hala Karapapak köyüdür. Şahnalar Azeri Köyüdür. (Mehmet Gıyas notu).
■ Ermenistan'ın Şirak vilayetinden gelen Terekemelerin yerleştiği bir köydür. Cemil
■ Koord: 40° 44' 47'' D, 43° 33' 1'' K
Çaycuma ilçe - Çaycuma (Hisarönü bucağı) - Zonguldak
1891c 📖: Çaycuma | Çarşamba
1845 📖: Çarşamba-i Boli
■ İdari bölge adı, eski ilçe merkezine atfen halk arasında çoğu zaman Saltukova olarak kullanılır. SN
■ Çaycuma'da mübadele öncesi Rum nüfus olduğu anlaşılıyor. Rum mektebi günümüzde öğretmenevi olarak kullanılmaktadır. Kilise sonradan restore edilip Halkevi olarak kullanılmağa başlandı. Kilise malları Devrek Maliyesi tarafından mezat yolu ile satıldı. Sonraları tiyatro, konser salonu olarak kullanılan bina çok eskidiği gerekçesiyle yıkıldı (1950 sonrası). [ygznl]
■ Koord: 41° 25' 33'' D, 32° 4' 27'' K
Çelebibağı mahalle - Erciş - Van
1928 📖: Çelebibağı
■ Çelebibağı Kasabası'nda eskiden sadece "yerli" yahut Karakoyunlu Türkmenleri yaşardı. Günümüzde ise Kürt köylerinden yoğun göç almıştır. [Murat Çol]
■ Koord: 38° 59' 6'' D, 43° 18' 42'' K
Çıldır ilçe - Çıldır - Ardahan
1854h 📖: Çıldır (başka yer) [ Gürcüce çrdilo "kuz, kuzey" ]
1595t 1920h 📖 📖: Zurzuna
■ 20. yy başında Ahıska Türkü/Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Çıldır esasen bölge adıdır. Evvelce Başköy’de bulunan yönetim merkezi Rus idaresi zamanında Zurzuna köyüne taşınmıştır. 1924’te Zurzuna kasabasının adı Çıldır olarak değiştirilmiştir. Mevhum `Saka Türkleri` kavmi ile ilgisi yoktur. SN
■ © 26.09.1860 Çıldır'daki Türkmen ve Koçhanlı Aşireti ile Karapapak taifesinden olub askerlik çağına geldikleri halde kura-i şeriyyeye davete icabet etmiyenlerin yakalanmaları. © »»» 17.02.1861 Çıldır Sancağı dahilinde bulunan Türkmen ve Kocuman aşairiyle Karapapak taifesinin kur'a-i şer'iyyelerinin ne şekilde icra olunduğu. deyar heyran
■ Çıldır ilçesinde eski yer adları kısmen Gürcüce, daha çok Ermenicedir. Türkçe adlar da vardır. 1828 öncesinde “Yerli” adı verilen Türkler ile Ermenilerin yarı yarıya karışık olduğu anlaşılıyor. 1828 harbinde Ermenilerin Rus tarafına göçmesiyle boşalan köylere Karapapak göçmenler yerleştirilmiştir. Karapapak köylerinin hemen hepsinin eski adı Ermenicedir. "Yerli" köyleri daha çok Gürcüce, kısmen Türkçedir. 20. yy başında Ermeni nüfus yoktur.
■ Koord: 41° 7' 44'' D, 43° 7' 58'' K
Çulhalı köy - Sungurlu - Çorum
1928 📖: Culhalı
■ Çorum, Yozgat, Kırşehir sahasında adı geçen 'Çulhalı' cemaati büyük olasılıkla 1603-1606 yıllarında İran-Osmanlı savaşları nedeniyle Nahçivan'ın Culfa ilinden göçen gruplardan ibarettir. Kürt, Ermeni veya Avşar Türkü kökenli oldukları rivayet edilir; ancak bu iddialardan hiç birinin belgesel dayanağı yoktur. SN
■ Gm. No:16851 Çorum kazası İncesu, Çulhalı ve Eskikışla karyelerindeki Çorumkürdü aşiretinin temettuat defteri. deyar heyran
■ Koord: 40° 17' 53'' D, 34° 18' 54'' K
Dedeli köy - Kırşehir Merkez - Kırşehir
1926h 📖: Dedeli
Türkmen yerleşimi
■ Kurucuları Bayındır boyu Mamalılardır. Avşar boyu Hacıahmetli aşiretinden 33 hane Maraş’tan, Karakeçililer Adana’dan,Teke Türkmenletleri Antalya’dan köye yerleşmişlerdir. [Güray Galip Tekeli]
■ Koord: 38° 54' 17'' D, 34° 6' 44'' K
Devrek ilçe - Devrek - Zonguldak
1919hb 📖: Devrek | Hamidiye [ Yunanca Dadybráki? ]
Y535 📖: Dádybra (başka yer) [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 5. yy’dan itibaren piskoposluk makamı olarak anılan Dadybra/Devrek şimdiki Gümüşpınar (Eskidevrek) köyüdür. Devrek adının *Dadybraki (`Küçük Dadybra`) biçiminden türediği düşünülebilir. ■ 20. yy başında 150 hane kadar Ermeni nüfusu bulunan kasabada topluca Müslüman olan Ermeniler için Reşadiye adlı mahalle kurulmuş, son kalan Hıristiyan Ermeniler 1926'da Cumhuriyet hükümetinin emriyle kasabayı terk etmeye mecbur edilmişlerdir. SN
■ 1870 tarihinde yapılan Ermeni Kilisesi günümüzde belediye sineması olarak kullanılmaktadır. [yagznl]
■ Koord: 41° 13' 8'' D, 31° 57' 18'' K
Diyadin ilçe - Diyadin - Ağrı
1928 📖: Diyadin
1665 📖: Ḍiyaeddin Kalesi
E680 📖: Dadeon
Y150 📖: Daudyana
Kürt-Sünni yerleşimi
■ `İran soylularından Ziyaeddin` tarafından kurulduğu efsanesi Şerefname’de (16. yy) dile getirilir. Daha sonra, Evliya Çelebi’ye atfen bu kişinin `Akkoyunlu Uzun Hasan oğlu Ziyaeddin` olduğu rivayet edilir. Oysa bu yerin H. Mamikonyan vekayinamesinde 603 yılında Bizans-İran muharebesine tanık olan `Aradzani (Murat) Nehri üzerinde Dadeon/Tateon` olduğu muhakkaktır. ■ Ermeni tarihinde Diyadin-Hamur bölgesi, Dzağgants (`Çiçekli`) Dağı eteklerinde bulunduğu için Dzağgodn (`Çiçekli Eteği`) adıyla anılır. SN
■ Yukarı Fırat boyundaki Pakavan, Zarehavan, Ankğ ve Şahabivan gibi tarihi Ermeni yerleşimlerinin anıları 19. yy sonunda çoktan unutulmuştu. Üçkilise ve Diyadin merkez dışında kilise kalıntısı kaydedilmemiştir.
■ Koord: 39° 32' 27'' D, 43° 40' 28'' K
Duraklı köy - Akyaka (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 1928 📖 📖: Paldırvan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Azeri yerleşimi
■ Nüfusu Karapapak Türkleri, Azeri ve Kürdlerden oluşmaktadır. [Emre]
■ Köy halkı Terekemelerden oluşmaktadır. Fakat çok az miktarda Azeri ve Kürt nüfusu da bulunmaktadır. Cemil
■ Koord: 40° 43' 47'' D, 43° 30' 34'' K
Ekinözü ilçe - Ekinözü - Kahramanmaraş
1946 📖: Cela
1914hk 📖: Çelağa [ Kürtçe çelikan? "aş." ]
1705z 📖: Ahsendere / Asandere (idari bölge)
Sünni Türk (Kılıçlı) yerleşimi
■ Bugünkü Ekinözü ilçesinin güneyi ile Göksun arasındaki bölge Osmanlı döneminde Ahsendere Nahiyesi idi. Cela/Celilağa köyü 1958’de belediye oldu, 1983’te Ekinözü adı verildi, 1990’da ilçe statüsü kazandı. SN
■ © 27.03.1705 Anadolu eşkıyası takibinde maiyetinde hüsn-i hizmetleri görülen Kılıçlı aşiretine, Elbistan kazası Ahsendere nahiyesi arazisi iskan için verilmişse de... [Diyar Heyr]
■ © 16.03.1809 Elbistan civarında kain Asandere nam mahalde iskan edilen Kılıçlı Kürd Aşireti şakavette bulunduklarından Rakka dahiline nakil ve iskanları hakkında Rakka Valisi Yusuf Paşa'ya yazılan hüküm. g.tt deyar heyran
■ Koord: 38° 3' 38'' D, 37° 11' 21'' K
Ereze mahalle - Tarsus - Mersin
■ Koord: 37° 7' 25'' D, 34° 48' 36'' K
Erikli köy - Bozüyük (Dodurga bucağı) - Bilecik
1928 📖: Erikli
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Bulgaristan / Sumnu - Osmanpazar Bolgesi, Tekeler Koyunden Osmanli-Rus Harbi (1877-1878), 93 Harbi, doneminde goc edenler tarafindan kurulmus bir koydur. [Ahmet Can]
■ Koord: 39° 51' 6'' D, 29° 51' 53'' K
Esenyayla köy - Akyaka - Kars
E1880 1928 📖 📖: Uzunkilise [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Vartanlı bölgesinden gelen Azerbaycan Türkleri köy nüfusunun tamamını oluşturmaktadır. [Emre]
■ Koord: 40° 44' 25'' D, 43° 40' 21'' K
EskiBıçkı mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖: Eskibıçkı [ Türkçe "eskibıçkı" ]
G G: Kartla [ Gürcüce "Gürcü (köyü)" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Gürcü (Abhaz) yerleşimi.
■ "Düzce kazasına bağlı Bıçkı-yı Atîk köyünde birlikte yaşayan Abaza ve Gürcüler’in farklı kültürlere mensup olmasından dolayı aralarında “hüsn ü imtizac ve ülfet” olmadığından dolayı bu iki milleti birbirinden ayırmaktan başka çare bulunamamış ve Bıçkı-yı Atîk Deresi sınır kabul edilerek bir köyde iki mahalle teşkil edilmiş ve birinde Abazalar diğerinde ise Gürcüler ikâmet ettirilmiştir. Ayrıca her iki mahalleye de ayrı ayrı muhtar ve ihtiyar heyetleri tayin edilmiştir."
■ Koord: 40° 51' 4'' D, 30° 51' 33'' K
Gölkaşı mahalle - Beyşehir - Konya
1926h 📖: Gölbend
1912hk 📖: Kırstefan
1584a 📖: Kıstıfan [ Yunanca kyr Stéfanos "Stefan bey" ]
■ Stefanos köyünün kuzeydoğusunda bağlar 1915 yılından sonra Beyşehir Gölünün su seviyesinin yükselmesi ile yarım ada ve bazı yıllarda da ada olmuştur. Yöre halkı Stefanos köyüne Kıstıfan köyü ve bu adaya da Kıstıfan adası demektedir.
■ Koord: 37° 44' 54'' D, 31° 39' 34'' K
Hızardere köy - Çilimli - Düzce
1928 📖: Gürcü Hızardere
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Halkı 1878 Harbi Batum-Artvin muhacirlerinin iskanıyla 1901 yılında kurulmuştur. Gürcüce halen konuşulur. Bazı kaynaklarda yanlış okuma sonucu 'Dırardere' olarak anılan köy burası olmalıdır. SN
■ Artvin kazası dahilinde Sarzep [Yusufeli Mutlugün - SN] karyeli Ömer Çavuşoğlu Hüseyin'in katilleri hakkında İzmid'de Hızardere karyesiyle Saçmalı'da sakin Batum muhacirlerinden malumat alınamadığı (Hariciye) H-09-08-1311 (1895)
■ Düzce idari bakımdan hiçbir zaman İzmit ile alakalı olmamıştır.Burası 1928 de Gürcü Hızardere geçmektedir,2.yorumda Eski Saçmalı köyü Gölcük ilçesi Şevketiye mahallesidir,Hızardere de oraya yakın başka bir yerleşim olmalıdır. ishak levent
■ Koord: 40° 55' 27'' D, 31° 3' 38'' K
İmranlı ilçe - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Umraniye [ Türkçe "bayındır yer" ]
1890y: Hamidabad [ Türkçe "Abdülhamid eseri" ]
1400~ 📖: Çit (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Bölge adı 14. yy ortalarında Kadı Burhaneddin döneminden beri Çit veya Çit Sahrası adıyla anılır. Önemsiz bir köy iken 19. yy sonlarında Kafkasya ve Erzurum muhacirlerinin iskanıyla önem kazandı. 1890’da Hamidabad adı verildi. Halen nüfusun bir kısmı Erzurum-Kars muhaciri, bir kısmı ise Kürt Alevidir. SN
■ © 30.06.1862 Sivas Çit [İmranlı] kazasında Koçkiri Aşireti'nin Boy Bey'i Kapı Mahmudi Kasım Ağa ile oğlunun muğayir-i hal ve harekatlarına dair... [deyar heyr]
■ Koord: 39° 52' 29'' D, 38° 6' 43'' K
İrşadiye mahalle - Manyas - Balıkesir
1968 📖: Aydınyurt
1928 📖: İrşadiye
1911h 📖: Seyyidler
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Dağıstan) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Köyün kuruluşu 1884. Tokat-Niksar-Yarbaşı kayıtlı Dağıstanlılar tarafından kurulmuş. Köyün kökleri Dağıstanın Derbent-Rukkel köyünden Azerbaycan Quba'ya göç eden 10 kadar aileyle Azerbeycan Konakkentten gelen 1, Şekiden gelen 2 aileden oluşmaktadır. Etnik kompozisyonunda Kureyşiler (erken dönem Şirvan arapları), Lezgi ve Kumuklar vardır. [Mahmut Yücel]
■ 14 aile var. 10 aile Tat, iki aile Terekeme, bir aile Lezgi, bir aile Kumuk kökenli. Bahsi geçen Yarbaşı köyünde bugün Dağıstan kökenli herhangi biri yaşamıyor. Muhtemelen geçici yerleşim görülmüş. metonio
■ Koord: 39° 57' 0'' D, 28° 1' 8'' K
Karaköse mahalle - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1940 📖: Karaköse
1806 1927fh 📖: Kerekusi/Karakusiye
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Meydan ve Karaköse arasında çok keskin bir etnik geçiş var. Bunun bence tek sebebi Yayladağı'na Türklerin yerleştirilmesi olamaz, burada bir problem var. Hatay'ın güneyindeki köyler arasında Hindistan-Pakistan sınırında bile olmayan keskin bir Arap-Türk geçişi var. [Erk]
■ Koord: 36° 1' 31'' D, 36° 1' 18'' K
Karaurgan köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1854h 📖: Karaurgan
1595t 📖: Karakurgan [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Aslı urgan değil kurgandır. Bir dönem Karaurgan nahiye merkezi idi. Nahiye nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Türk dilli Rum halk 1878 sonrasında Trabzon ve Gümüşhane'den Rus idaresindeki Kars vilayetine göçenlerden oluşmaktaydı. Çoğu 1918-1920'de Gürcistan'a göçmüştür. SN
■ İlk Rus kaydında 34 hane Rum ve 2 hane Türk bulunmaktadır. (metonio)
■ Koord: 40° 14' 41'' D, 42° 16' 46'' K
Kayaköprü köy - Akyaka - Kars
E653 E1880 📖 📖: Argina [ Ermenice arkina ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ 10. ve 11. yüzyıllarda Bagratuni kralları zamanında Ermenilerin ruhani reisi olan gatoğigoslar burada otururdu. Kabirleri burada idi. (Urfalı Mateos §21). Köyde çok sayıda kilise kalıntısı ve Ruslardan kalan tarihi değirmen bulunmaktadır. SN
■ Yerli nüfusun yoğunluğundan dolayı yöre halkı "Yerli Ergine" ismiyle tanır. [Emre]
■ Koord: 40° 43' 3'' D, 43° 38' 5'' K
Kaygısız mahalle - Dicle - Diyarbakır
1928 1946 📖 📖: Abdalan [ Kürtçe/Türkçe "abdallar" ]
1915h 1977rh 📖 📖: Cindîyan [ Kürtçe "askerler? güzeller?" ]
Kürt-Sünni (Nemedi) yerleşimi
■ Bu köy çevresindeki on kadar mezranın eski ve yeni adları, eski ve yeni yerli ve yabancı haritaların tümünde tam bir karışıklık içindedir. Güvenilir bilgi bulunamadı. SN
■ Mahalleye bağlı mezraların eski isimleri şöyledir : Abdalanıcerdüvan-Abdalanıcuniyan-Abdalanıcündiyan-Abdalanıgaydiyan-Abdalanıgubbiyan-Abdalanıhacuvan-Abdalanıhaydiyan-Abdalanıhesüyan-Abdalanikeran-Abdalanikirkiran-Abdalanikosan-Abdalanimaçan-Abdalanimaksidiyan-Abdalaninerdüvak. (İshak Levent)
■ Koord: 38° 17' 49'' D, 40° 18' 52'' K
Kazancılı mahalle - Ayvacık - Samsun
Y1911 📖: Kazancıoğlu
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Mübadele ile giden Rumların yerine Tiryakioğlu ve Döngel köylerinden aileler yerleşmiştir. [tarihci55]
■ Koord: 40° 56' 39'' D, 36° 30' 48'' K
Koru belediye - Çınarcık - Yalova
1914z 📖: Koru
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Drama mübadilleri yerleştirilmiştir. SN
■ Rum halkı Ptolemaida yakınındaki Emporio köyünde iskân edilmiştir. Manav
■ Yalova'nın Korı köyüne gelen Batum İslam muhacirlerinin iskanına karşı çıkan Rum ahaliden Yorgi ve İstavri ile arkadaşları hakkındaki evrakın Yalova Bidayet Mahkemesi'ne gönderildiği ve mahkemelerinin yapılacağı.H-10-10-1332 / 1 eylül 1914 [Manav]
■ Koord: 40° 39' 15'' D, 29° 9' 49'' K
Kozan ilçe - Kozan - Adana
1869s 📖: Kozan (idari bölge) [ Kürtçe "ağıllar?" ]
E1136 1928 📖 📖: Sis
Y1057 📖: Sísia / Sísion
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İlk kez 964 yılında II. Nikephoros’un Kilikya seferi münasebetiyle anılan kent, 12. yy ortalarından 1375’e dek Kilikya’daki Ermeni hükümdarlığının başkenti ve 20. yy başına dek Ermeni kilisesinin bir kanadının ruhani merkezi idi. Sis Patrikliği makamı halen Lübnan’ın Antelyas kasabasında varlığını sürdürmektedir. ■ Yerleşim adı Cumhuriyet dönemine dek Sis, idari bölge adı, 17.-19. yy’larda burada hüküm süren Kozanoğulları beyliğinden dolayı Kozan idi. Kökeni muğlak olan Kozan adının Kürtçe olduğu rivayet edilir. SN
■ © 22.03.1703 Rakka tarafına geçmek için ferman alan Ekrad [Kürd] taifesinden silahşör-i padişahi Beşir ve kardeşlerinin eskisi gibi Sis sancağında iskanları hakkında Sis kadısına emirname. © 04.03.1717 Sis Kadısı Ali'nin Anavarza mahallesindeki Ekrad [Kürd] cemaati zehair mühimmatı hakkında arzları. - Deyar Heyran
■ Kozan, Sis’in kuzeyinde Kozanlu/Kozanoğlu aşiretinin yerleşerek kurduğu yerleşim yeri. Günümüzde Sis’i de içine almıştır. Kozanoğlu Aşireti/Cemaati, 1526 tarihli Tapu Tahrir Defterinde, Dulkadirli Ulusu’na bağlı “Ağca Koyunlu Taifesi”ne bağlıyken 1530 yılı Tahrir Defterinde “Karamanlı Türkmen Taifesine” bağlı “Kozanlu Cemaati” olarak “Kars” (Kadirli/Osmaniye) bölgesinde ve Maraş Kazasında “Maraş Yörükleri” içinde kaydedilmiştir. Bununla birlikte başka bir parçası, 1526, 1536, 1550, 1570 ve 1584 tarihli defterlerde, Halep Türkmenlerinden Harbendelü Taifesine bağlı olarak "Kozanlu Cemaati" olarak kayıtlıdır. Seddül Bahir
■ Yörük Türk yerleşimi. MHP'nin kurulduğu yerdir. Ahmet
■ Koord: 37° 27' 3'' D, 35° 48' 49'' K
Köprülü köy - Rize Merkez - Rize
1876s 📖: Fosa [ Yunanca "hendek" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Burası büyük bir köydür. Bir zamanlar PTT şubesi, 4 katlı sağlık ocağı, 4 katlı okul, büyük bir cami, terzi dükkanları, bakkallar, tüpçüler, manavlar... gibi pek çok ticarethane ve kamu kuruluşu ile donatılmış haldeymiş. Başlı başına köy statüsü verilebilecek bir mahallesi bile vardır. Köylülerin söylediğine göre 50'li yıllardan itibaren oldukça bayındır bir yerleşim yeri haline gelmiş. Köye ismini veren bir köprü var ki sanırım 200 yaşından büyük. Öyle derme çatma bir yapı değil. Hayli sağlam ve hoş. Etnik yapı olarak sanırım tamamen Türk. Zira ihtiyarlar bile Lazca bilmiyor. Rumca desen sadece ismini biliyorlar. Ermenilerden de bahis yok. [Murathan]
■ Koord: 40° 58' 51'' D, 40° 31' 17'' K
Köşklü köy - İyidere - Rize
1876s 📖: Varot/Varotlar [ Türkçe varot "barut?" ]
■ Varot sözcüğü Ermenicede ve bazı Türkçe ağızlarda `barut` yerine kullanılır. Burada bir aile lakabı olabilir? SN
■ Köyü kuranlar Rakıcıoğlu adında Osmanlı devrinde İç Anadolu'dan iskan ile gelen bir sülaledir. Daha sonraları Lazların'da yerleştiği köye, en son Arnavutlar gelmiştir. Köydeki Arnavutlar Girit [?] ve Kosova'dan gelmiştir. M. Hakan
■ [Hasan Rakıcı notu] Yukarıdaki notta belirtilen bilgi bizim köyün tarihinde hiç bahsedilmemiştir. Bilinen hikaye Köşklü köyünün yaklaşık 1650-1700 yıllarında var olmaya başladığı, genelde Müslümanların yerleştiği, sonradan Rumların bizim köye yerleştiği yönündedir. Köyün kuruluşunu Rakıcıoğlu nun yaptığı konuda da bir bilgi veya söylenti yoktur. Sizin belirttiğiniz Girit ve Arnavutlar geldiğine dair bir söylentiye de rastlanmamıştır. Bizim köy Lazlar ve Galivit diye ikiye ayrılmış idi.
■ Koord: 40° 59' 24'' D, 40° 21' 55'' K
Kurtalan ilçe - Kurtalan - Siirt
1928 📖: Mısriç
1869s 📖: Kürdilan (idari bölge) [ Kürtçe "aş." ]
1847z 📖: Ğarzan (idari bölge)
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1869 Salnamesinde Garzan kaza, Kürdilan bu kaza içinde 10 köylük bir nahiye idi. (Şerefname’ye göre Kürdilan, Şikaki Kürtlerinin 12 oymağından biridir.) 1938'de merkezi Ayınkasır köyü olmak üzere Kurtalan ilçesi kuruldu. İlçe merkezi 1944’te şimdiki yeri olan Mısriç köyüne taşındı. SN
■ © 28.12.1847 Diyarbakır eyaleti dahilinde kain Garzan kazasına tabi Cebel-i Sasun tabir ettikleri dağda vaki Hazo, Harami, Muş, Temoki, Biriniş, Belki, Sasun ve Gavar nahiyeleri ahalisi seksen yüz seneden beri vergi vermediklerinden. deyar heyran
■ Önemli miktarda Arap azınlık dışında ilçe merkezinin çoğunluğu Kürt kökenlidir. (metonio)
■ Garzan ilçesinin adının Kurtalan olarak değiştirlmesi 29.12.1938 RG ile oluşmuştur, bu karara göre de ilçenin merkezi Konakpınar (Ayınkasır) köyü'dür.--İlçe merkezi 30.09.1944 tarihli RG ile Merkezi Ayınkasır'dan Mısırıç Köyüne kaldırılmıştır. ishak levent
■ Koord: 37° 55' 32'' D, 41° 42' 0'' K
Lahna mahalle - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
2000g: Ortaköy
1928 📖: Lahna
1902hk 📖 : Lahana [ Yunanca laxania "sebzelik" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Hemşinli yerleşimi
■ 2011'de 6330 sayılı kanun ile Ortaköy bucağının kapatılması ile mevcut Lahna Belediyesi, Gümüşoluk ve Çobansayvant köyleri Lahna Mahallesi adı altında birleşmiştir. kadirb.
■ boş
■ Koord: 41° 0' 6'' D, 30° 55' 59'' K
Olukbaşı köy - Taşköprü - Kastamonu
1862 1928 📖 📖: Masuraoluğu/Masaroluğu
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Kaberdey) yerleşimi.
■ 19. yy'da yerleştirilen 50 hane Çerkes muhacirin çoğu Sivas Uzunyayla'daki akrabalarının yanına göçmüştür. SN
■ Koord: 41° 28' 25'' D, 34° 15' 20'' K
Olukpınar mahalle - Polatlı (Temelli bucağı) - Ankara
1928 📖: Samut/Samutlu
■ Köy şimdiki yerine taşınmadan önce Eskisamutlu mevkiinde idi. 1530 tahrir defterinde 403.sayfadaki Samedlü cemaati bu köy olmalıdır. Samutlu adı alevi bektaşi azizini çağrıştırsa da köy sünniliği doruklarına kadar yaşayan bir köydür. [Arda Erdoğan]
■ Koord: 39° 40' 59'' D, 32° 19' 51'' K
Ovakavağı mahalle - Karatay (Yarma bucağı) - Konya
1863z 📖: Kavaklı
■ © 15/Ş /1279 (Hicrî) Konya'nın Sahra nahiyesinde Kavaklı köyünde Seyyid Mehmed Hasib'in bina ve vakfeylediği mescidin camiye tahvili
■ Koord: 37° 42' 44'' D, 32° 55' 51'' K
Örene mahalle - Erciş - Van
1928 📖: Örene
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
■ 1442 tarihli kitabesi bulunan Aver Vank (`harap manastır`) tarife göre bu yerde idi. SN
■ Mahalle halkı Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Aşireti Azerbaycan Türkleri'nden oluşmaktadır.
■ Koord: 39° 0' 45'' D, 43° 19' 17'' K
Özlüce köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928 📖: Muğbed
1522t 📖: Moğbid
E E: Mokpert Մոկբերդ [ Ermenice "Mecusi kalesi" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 16. yy'a ait kayıtlarda (Alevi) Okçiyan/Oxçiyan aşiretine mensup görünür.
■ Koord: 39° 7' 26'' D, 40° 5' 32'' K
Sakçagözü mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Keferdiz (idari bölge) [ Süryanice kfar "köy" ]
1884hk 📖: Sakçagözü [ Türkçe sakça "saklı, mahfuz" ]
Y180 📖: Gerbedisso [ Süryanice kfar dîşo? ]
Suriye göçmeni yerleşimi
■ Roma dönemi menzil haritalarında görülen Gerbedisso biçimi Süryaniceden uyarlanmıştır. Malatya Doğanyol ilçesi de Keferdiz adını taşır. Günümüzde kasaba nüfusunun tamamına yakını Suriye göçmenlerinden oluşur. SN
■ © 22.02.1920 Islahiye kazası, Keferdiz nahiyesi merkezinin Sakçagöz olduğuna ve nahiye müdürünün orada vazife yaptığına dair Hariciye Nezareti'ne gönderilen yazı. deyar heyran
■ Sakçagözü beldesinde Naim arap aşireti var. Türk alevisi var. Atmalı Kabalar ve Ketiler vardır. Muştan gelen Atmalılar var. Gözlühöyükten giden Çelikanlılar vardır. Hurşitağaların Ermeni oldukları söylenirdi. Hevedili Rışvanlar vardır. Daha sayamadağım çeşitli aşiretlerde yaşamaktadır. Çoğunluğu Arapların oluşturduğu beldede Türk ve Kürtler önemli bir azınlığı oluşturur.
■ Köy ikiye ayrık durumda birisi yukarı mahalle birisi de köyün içi dediğimiz anayolun aşağısında kalmaktadır. Yukarıda çoğunluğu Türk Alevi nüfusu olmakla birlikte Kürtçe konuşan ama geçmişte Türk olduğunu iddia eden Alevilerle birlikte birkaç SÜNNİ Türk hane bulunmaktadır. Yolun aşağısındaki köyün içi dediğimiz kısımda ise Muhacir (Maacır), Sünni Arap, Urfa ve muhtelif doğu illerinden gelen Şafii Kürt nüfusuyla birlikte Türk Alevi nüfusu bulunmaktadır. [Barış]
■ Koord: 37° 10' 25'' D, 36° 55' 41'' K
Sarıbelen ada - Kaş - Antalya
Y1932: Furnákia [ Yunanca "fırıncık" ]
■ 4 Ocak 1932 Türkiye-İtalya Sözleşmesi ile Türkiye'ye ait olduğu kararlaştırılmıştır. Sözleşmede adanın ismi Fournachia (Furnakya) olarak yazılmıştır.
■ Koord: 36° 13' 0'' D, 29° 26' 44'' K
Tanır mahalle - Nizip - Gaziantep
1543t 1927h 📖 📖: Kilisecik
■ Kısmen Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Kürt Rışvan yerleşimi olduğu doğru fakat köyde 2 aile var kurucu ailelerden olan. Diğer aile Begdili boyundan Suriye Türkmenleri. Benim ailem. [ÖFA]
■ Koord: 37° 6' 32'' D, 37° 48' 51'' K
Taşlıgüney mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Sansor / Sanasor [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hasankale (Pasinler) Lazkom (Taşağıl) köyünden, Redkan aşiretinden aileler Sansor (Taşlıgüney), Hertiv (Otlukkapı) ve Serçeboğazı köylerine göç etmişler. Tamamı akraba olan bu ailelerin dedeleri, yüz yıl önce Erivan'ın Şamiram ve Beyremeli [Bayramali, şimdi Vahramagyuğ] köylerinden gelmişler.
■ Koord: 40° 2' 22'' D, 41° 45' 11'' K
Türközü mahalle - Ayvalık - Balıkesir
hl 📖: Mucama [ Türkçe mücemma "toplama" ]
1911h 📖: Osmaniye
Y1890hk: Maturides [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 93 harbi sonrasında köye iskan edilen Balkan Türklerinden sonra bölge halkınca yakın zamana kadar "Mucama" olarak anılmıştır. Nüfusun dışarı göç vermesi sebebiyle sayıca azalmasına rağmen köyde hala Bulgaristan'nın Tırnova, Kızanlık, Kırcaali, Dobruca gibi yerlerden göçen ailelerin torunları yaşamaktadır. [İbrahim Gider]
■ Koord: 39° 17' 24'' D, 26° 50' 30'' K
Ulus mahalle - Büyükçekmece - İstanbul
1968 📖: Tepecik
1909h 📖: Playa
1675 📖: Plagia [ Yunanca playiá "yamaç" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Kavala'nın 50 km kuzeybatı istikâmetinde bulunan Boyova köyünden (Kastanoto) gelen mübâdiller iskân edildi. Karagöz yürükleri veya Atçekenler olarak bilinirler.
■ Koord: 41° 1' 43'' D, 28° 32' 56'' K
Yaşaroğlu köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Koman + Teman [ Kürtçe koman "ağıllar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ İzol aşiretinden üç kardeş (Kahraman-Ali-Beki) tarafından kurulduğu anlatılmaktadır. Köyde üç akraba gurubunun çoğunlukta olması bu tezi doğrulamaktadır.
■ Mezralar: Gultan, Seydan, Teman, Gomik kumsor
■ Koord: 38° 58' 38'' D, 39° 51' 12'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.