haritada ara :   km  
Sakarya adında 6 yerleşim bulundu.
sırala 
Adapazarı il - Sakarya Merkez - Sakarya
1928 📖: Sakarya (idari bölge) [ Yunanca Sangários ]
1530t 📖: Adapazarı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kasabanın 16. yy’da Sivas’tan gelen Ermenilerce kurulduğu ve ilk kurucunun adıyla Donigaşen olarak adlandırıldığı rivayet edilir. 19. yy sonunda kentin Ermenileri arasında yaygın olan bu bilgi başka kaynaklardan teyit edilemedi. Sakarya nehir adı 1924’te idari birim adı olarak benimsendi. • 1870’lerden itibaren Rumeli, Kafkasya, Doğu Karadeniz ve diğer bölgelerden gelen muhacirlerle büyüyen kent, 1999 Marmara Depremi’nde tamamen yıkıldıktan sonra yeni alanda baştan inşa edildi. SN
■ Orhan Gazi'nin 1324 yılında fethettiği topraklardandır. Bazı kaynaklarda "Ada Karyesi" olarak anılır.1646’da Bolu’ya bağlı bir nahiye olan Adapazarı’nın 1658’de tekrar köy, 1692’de kaza, 1701’de Sapanca’ya bağlı bir köy, 1742’de nahiye ve 1837’de İzmit Sancağı’na bağlı bir kaza haline getirildiği tarihi kayıtlardan anlaşılmaktadır. 1852’de Kocaeli Mutasarrıflığına bağlanan Adapazarı, 1954 yılında il olmuş ve “Sakarya” adını almıştır. ekaragoz
■ Eski ismi: At Pazarı?Atpazarı kazası dahilinde yeni usulde eğitim veren Budaklar Karyesi Mekteb-i İbtidaisi Muallimi Ahsen Efendi'nin kısa sürede yirmi iki neferin hatm-i şerifi tamamlamasıyla yapılacak dua merasimiyle ilgili Umum Mekatib-i İbtidaiye Müdürlüğü'ne yapılan başvuru ve durumun gazetelerde ilanı. Târih tespit edilemedi. Manav
■ Koord: 40° 46' 25'' D, 30° 23' 54'' K
Sakarya nehir - ---
1282 📖: Sakarya
■ Eski bir Anadolu dilinden alınmış olan antik adı, Batı Anadolu ve Balkan coğrafyasında birçok yerde görülen Ánkyra (Ankara/Engürü) ile eş kökenli olmalıdır. Anlamı açık değildir. SN
■ Koord: 40° 45' 49'' D, 30° 25' 22'' K
Sakarya mahalle - Polatlı - Ankara
1928 📖: Tırnaksız
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Koord: 39° 30' 12'' D, 32° 4' 28'' K
Sakarya mahalle - Darende - Malatya
1916h 📖: Kilise
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ Koord: 38° 36' 9'' D, 37° 44' 43'' K
Sakarya köy - Espiye - Giresun
2000 📖: Arıdurak
1928 📖: Sakarya
■ Koord: 40° 56' 43'' D, 38° 41' 5'' K
Sakarya köy - Ardanuç - Artvin
1574t R1886 📖 📖: Sagara/Sağara [ Gürcüce saagara "yayla" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 41° 5' 40'' D, 42° 1' 3'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.