haritada ara :   km  
223 Zazaca yer adı bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
Abacılar mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖: Neribi Çolakân [ Zazaca "Nirib çolaklar" ]
Zaza-Sünni (Niribi) yerleşimi
■ © 26.05.1835 Egil Kazası'nda Nirip Aşireti'nden işe yarayanlarından 98 neferin Said Kavas'la gönderdiğine ve serasker paşaya bil-ifade işe yarayacaklarına dair. deyar heyran
■ Zazakî (Kirdkî): Nêribê Çulagan/Çulagan (Okunuşu: Nêrıbê Çulagan/Çulagon). Türkçe anlamı: Çulhalar Köyü. Çulag: çulha, dokumacı, abacı anlamlarına gelir. Köyün Türkçe ismi de buradan tercüme edilmiştir. Nêribij
■ Koord: 38° 26' 3'' D, 40° 18' 16'' K
Akçayurt mahalle - Hani (Servi bucağı) - Diyarbakır
1841 1915h 📖 📖: Dirnân [ Kürtçe/Zazaca dêranan ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Daha önce Palu’ya bağlı iken Bingöl Genç ilçesine, sonra Diyarbakır’a bağlandı. SN
■ Koord: 38° 29' 5'' D, 40° 22' 9'' K
Akdik köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
K 📖: ˁAynige [ Kürtçe "gözecik" ]
1925h 📖: Şeyxan [ Zazaca "şeyhler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Aynıge (Akdik) ve Şixe (Şeyhan) mezraları Akdik adı altında birleştirilmiştir. SN
■ Büyük kısmı metruktur. C.G.
■ Koord: 39° 23' 0'' D, 39° 47' 32'' K
Akdurmuş köy - Bingöl Merkez - Bingöl
1928 📖: Güldar [ Zazaca guldar "gülağacı" ]
Zaza-Sünni (Az) yerleşimi
■ Koord: 38° 50' 32'' D, 40° 28' 31'' K
Aktaş köy - Ovacık (Karaoğlan bucağı) - Tunceli
1928 📖: Devêdevreş [ Zazaca dewe dewreş "derviş köyü" ]
■ 1994’te boşaltılan köy 2014 yılında yeniden yerleşime açılmıştır. C.G.
■ Koord: 39° 14' 44'' D, 39° 14' 27'' K
Aktoprak köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖 📖: Vilik + Gaviran [ Zazaca vilik "gülceğiz" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 34' 15'' D, 40° 21' 34'' K
Akyayık köy - Ovacık - Tunceli
1925h 📖: Solasan / Solhasan [ Zazaca ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 23' 26'' D, 39° 16' 4'' K
Akyıldız ölü yerleşim (Eskigedik bağ) - Ovacık - Tunceli
Eski adı: Kort
1925h 📖: Nazikuşağı [ Türkçe/Zazaca "aş." ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Bir kısmı merkeze yerleşmiştir. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 23' 47'' D, 39° 34' 42'' K
Akyürek köy - Palu - Elazığ
1928 📖: Mehman [ Zazaca "Mehmetler" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 36' 9'' D, 39° 55' 11'' K
Alacık köy - Tunceli Merkez (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1946 📖: Taht
1928 📖: Roşnek [ Zazaca rosnage/roşnage "aydınlık" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1994’te tamamen boşaltılarak tahrip edilen bu köy yakınında TC kuvvetlerince öldürülen militanlar için yaptırılan ’PKK Mezarlığı’ bir dönem haberlere konu olmuştu. SN
■ Mezralar: Bilgili (Zagge), Bozdere, Çırtan, Evcehiz (Köhakar), Galbasan, Kanatlı (Ternesi/Tarnasi/Ternas), Köklüce (Masırban), Karagöl (Hengırban/Hıngırvar/Hıngırvank/Hengirvan), Mezra/Mezre, Ortanca (Kur), Ramazan/Ramadan, Sağlık (Köspuğ/Körpuğ), SerhatYayla, Subaşı (Küçükzel), Taht (Ziyaret), Yanık (Yanıkkom), Yapracık (Tacihan), Yazıcık/Yakacık (Kunik/Könük), Yukarı Alacık (Yukarı Rojnek). HayDar
■ Koord: 39° 13' 54'' D, 39° 43' 44'' K
Alaverdi Ալավերդի belediye - Tumanyan - Lori AM
<1935: Manes
1913rh 📖: Alaverdi
■ Ortaçağda Manas veya Manits Gomer adı verilen vadide 1899'da Manes adıyla kurulmuş, daha sonra Borçalı bölgesinin 17. yy'daki egemeni olan Mollaoğlu Allahverdi Bey onuruna Alaverdi olarak adlandırılmıştır. Gürcistan ve Kuzey Ermenistan'da Alaverdi adında üç kasaba bulunur. SN
■ Koord: 41° 5' 57'' D, 44° 38' 55'' K
Alibir köy - Bingöl Merkez - Bingöl
1928 📖: Alipir
E1912 📖: Alpiran [ Zazaca ˤAlbêron "Alidedeler" ]
1550t 📖: Alb.rî
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 56' 45'' D, 40° 25' 18'' K
Altınışık köy - Bingöl Merkez - Bingöl
1946 📖: Gof
1928 📖: Binziyar [ Zazaca binêziyar "ziyaret-altı" ]
Zaza-Sünni (Kejan) yerleşimi
■ `4/5/1971 tarihli onayla Bingöl ilinin Merkez ilçesine bağlı Haziran Köyünün Oymalı (Gof) Mahallesi Altınışık adı ile ayrı köy haline getirilmiştir.` RG SN
■ İsmini köyün arkasındaki yüksek tepenin üst tarafında bulunan Ziyaretten almaktadır. xesar
■ Aşiret olarak Bingöl ün zaza en büyük aşiretidirler. Bu aşireti Bukan, Bürkük, Buyankara ve Bürlükkara aileleri oluşturmaktadır. (Bukan - Bürkük) aynı aile amca, dayı çocuklarından oluşmaktadırlar Bukan
■ Siverek’teki Kejanlılar Kurmanci konuşurken Bingöl’dekiler Zazaca konuşur ve “Zaza” hüviyeti benimsenir. C.G.
■ ■ Zaza - Sünni (Az-Kejan) yerleşimi ■ Kejanlıların atası Ali Kejan Genç bölgesi Botiyan aşiretinden Halef Ağanın kızıyla evlenir. Botiyanlıların Çapakçura göç etmesiyle birlikte Ali Kejanda göç eder ve merkez AZ köyüne yerleşir. ■ Siverek'te yaşayan Kejanlılarla isim benzerliğinden dolayı karıştırılmaktadır. Kejan ailesi tarihte Zazaki konuşmuştur ve köklü Zaza ailelerinden biridir. K.M
■ Koord: 38° 49' 59'' D, 40° 27' 12'' K
Amasia Ամասիա köy - Amasia - Şirak AM
<1991: Ğukasyan [ Ğukas Ğukasyan (1899-1920) "Bolşevik militan" ]
1913rh 📖: Amasia
E1880 📖: Bendivan İst.
■ 1988'den önce Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Aynı adı taşıyan Amasia raion'unun yönetim merkezidir. 1828 sonrasında demiryolu istasyonu civarına iskan edilen Muş ve Eleşkirt göçmenlerince kurulan köy, nüfusu Karapapak Türklerinden oluşan Akbaba/Ağbaba bölgesinin idari merkezi oldu. 20. yy başlarında verilen Amasia adı 1991'de iade edildi. SN
■ Koord: 40° 57' 15'' D, 43° 47' 13'' K
Amrakits Ամրակից "kaleyanı" köy - Stepanavan - Lori AM
<1991: Kirov [ "Sergey Kirov, Rus devrimci" ]
<1935: Nikolayevka [ Rusça "Aziz Nikola köyü" ]
■ 1988'den önce Rus yerleşimi.
■ Köyde bulunan Aziz Nikola Thaumaturgos kilisesinden dolayı Çarlık döneminde Nikolayevka adı verilmiştir. SN
■ Koord: 40° 59' 39'' D, 44° 26' 19'' K
Ardıçtepe köy - Bingöl Merkez - Bingöl
1928 📖: Kemalan aş. + yk. [ Zazaca "Kemaller" ]
Zaza-Sünni (Kejan) yerleşimi
■ Koord: 38° 48' 49'' D, 40° 30' 38'' K
Aregnadem Արեգնադեմ "güne karşı" köy - Amasia - Şirak AM
<1991: Azizbekov
E1880 1913rh 📖 📖: Karaçanta [ Türkçe ]
■ 1988'den önce Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Koord: 40° 55' 53'' D, 43° 45' 8'' K
Armağan mezra (Dağyolu bağ) - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Xêrkunet [ Zazaca "armağan" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Koord: 39° 34' 41'' D, 39° 53' 43'' K
Arslanbeyli köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
E1912 📖: Ğamaran [ Zazaca qemeron "Kamerler" ]
E1915 1928 📖: Kameran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Geniş bir alana yayılmış Bali, Eylok, Kado, Kaklok (Karklox = `taş başı`), Kup, Liç (`göl`), Omeran, Tanel, Teregum, Ziyaret (Vank) adlı mezralardan oluşan bir köydür. SN
■ Koord: 38° 44' 54'' D, 41° 5' 48'' K
Artimet Արտիմետ "Artemis (tanrıça)" köy - Armavir - Armavir AM
<2006: Atarbekyan
<1946: Alibeyli Əlibəyli [ Türkçe ]
■ Eçmiadzin/Vağarşapat kentinin antik adlarından biri olan Artimet, Yunan tanrıçası Artemis’in adıdır. Alibeğli köyüne 2006 yılında bu isim verildi. SN
■ Koord: 40° 9' 0'' D, 44° 16' 0'' K
AşağıAkpınar köy - Bingöl Merkez - Bingöl
Z 📖: Wuiswu [ Zazaca "Yusuf" ]
1928 📖: Akpınar aş.
Zaza-Sünni (Az) yerleşimi
■ Koord: 38° 51' 34'' D, 40° 28' 28'' K
Aşağıdoluca köy - Nazımiye (Dallıbahçe bucağı) - Tunceli
1946 📖: Aşağı Horik
1928 📖: Xarik aş. [ Zazaca xwarik "eğrice" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 5'' D, 39° 54' 30'' K
Aşağıköy köy - Bingöl Merkez - Bingöl
Z 📖: Dewa Cerên [ Zazaca "aşağıköy" ]
1928 📖: Aşağıköy
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Aşağıköy-Şaban-Ortaköy-Yelesen köylerinin olduğu bölgenin adı yerel dilde Poeğ’dir. Poeğ (Poğ) Ermenice `boğaz` anlamına gelir. SN
■ Koord: 38° 51' 23'' D, 40° 22' 34'' K
Aşağıoba mahalle - Bismil - Diyarbakır
K2015 📖: Merxenda Jêrî
1915h 📖: Zeri [ Zazaca jêri "aşağı" ]
■ Koord: 37° 47' 11'' D, 40° 52' 45'' K
Aşotsk Աշոցք belediye - Aşotsk - Şirak AM
<1990: Ğukasyan [ Ğukas Ğukasyan (1899-1917) "Bolşevik devrimci" ]
<1938: Kızılkoç [ Türkçe ]
E1880 📖: Kızılxaç
■ 1829’da Muş ve Eleşkirt muhacirlerince kurulan köyün adı uzun süre Ğızılğoç (Kızılkoç) iken 1940’larda Bolşevik liderlerden Ğukas Ğukasyan onuruna Ğukasyan adı verilmiş, 1990’da köyden geçen Aşotsk deresinin adı benimsenmiştir. SN
■ Koord: 41° 2' 15'' D, 43° 51' 30'' K
Aygezard Այգեզարդ "bağ bezeli" köy - Artaşat - Ararat AM
1949-1965: Anastasavan [ Anastas Mikoyan "SSCB cumhurbaşkanı" ]
E1902 📖: Darğalu
■ Koord: 39° 57' 15'' D, 44° 36' 8'' K
Ayranlı köy - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1518b 1928 📖: Keşkuvar [ Zazaca "yeşilyayla" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 16. yy’a ait tahrirlerde Desimlü Kürt cemaatinin köylerinden biridir. SN
■ Koord: 39° 14' 34'' D, 39° 53' 29'' K
Babaocağı köy - Tunceli Merkez - Tunceli
1928 📖: Havikipax | Alanlı Havik [ Zazaca havîngê pax "Pax yaylası" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Aşağı Tülük, Boztarla, Yukarı Tülük/Tüllük. HayDar
■ Koord: 39° 8' 17'' D, 39° 28' 16'' K
Bahçebaşı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖 📖: Zımak/Zımag [ Zazaca "kuzyer, kuzey" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 32' 18'' D, 40° 19' 45'' K
Baltaş köy - Varto - Muş
Z 📖: Kemerê Hemgêni [ Zazaca "baltaşlar" ]
1916h 📖: Baltaşı
Alevi-Kürt veya Zaza (Lolan) yerleşimi
■ Zazaca, Kemerê Hemgêni ''baltaşlar'' veyahut Kemera Hemgêni ''baltaş'' manasında konulmuştur. Ayrıca köyün tabelasında ''Kemere Hemgini'' yazıyor, Kürtçe değildir. oen
■ Koord: 39° 7' 21'' D, 41° 31' 30'' K
Balveren ölü yerleşim (Çambulak bağ) - Ovacık - Tunceli
1928 📖: Kulikân [ Zazaca qulilqan ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza (Keçeluşağı) yerleşimi.
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 21' 6'' D, 39° 29' 49'' K
Basen Բասեն "Pasin(ler)" köy - Axuryan - Şirak AM
Eski adı: Musayelyan [ Sargis Musaelyan (1882-1920) "Gümrü'de 1920 Mayıs Bolşevik ihtilali öncülerinden " ]
E1880 <1935 📖: By. Kepenek [ Türkçe ]
■ Koord: 40° 45' 27'' D, 43° 59' 33'' K
Bayırlı köy - Genç (Yenisu bucağı) - Bingöl
Z 📖: Mezrê Pil / Mezrê Bueglon [ Zazaca "büyük mezra" ]
1916h 1928 📖 📖: Mezrei Solakan/Solxan [ Türkçe/Zazaca "Solağan/Solxan (aş.) mezrası" ]
■ 20. yy başında Zaza-Sünni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni (Tawz) yerleşimi
■ Solhan ilçesine adını veren Solakan aşiretinin merkez köyüdür. Büyük Mezre ve küçük Mezre olmak üzere iki mahalledir. SN
■ Koord: 38° 46' 48'' D, 40° 52' 0'' K
Beğendik ölü yerleşim (Mezraa bağ) - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z 📖: Kohtaru [ Zazaca kootari? "karanlık dağ" ]
1518b: Köhteran
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 39° 21' 55'' D, 39° 51' 54'' K
Beşelma köy - Hozat - Tunceli
1922h: Xobik / Xopik [ Zazaca "gölcük" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Rutan) yerleşimi
■ Koord: 39° 8' 26'' D, 39° 16' 17'' K
Binekli köy - Genç (Yenisu bucağı) - Bingöl
1928 📖: Xilbaşan [ Zazaca xilê başon ]
Zaza-Sünni (Tawz) yerleşimi
■ Koord: 38° 45' 57'' D, 40° 51' 54'' K
Bingöl il - Bingöl Merkez - Bingöl
hl 📖: Colîg [ Ermenice/Zazaca "küçük Col?" ]
1550t 1928 📖 📖: Çevlik / Çolik
■ Kısmen Zaza-Sünni yerleşimi
■ Osmanlı ve Cumhuriyet kayıtlarında 1944’e kadar Çapaxçur/Çapakçur idari bölge adı kullanılır. Çapakçur kalesinin dibinde ırmak kıyısındaki yerleşimin adı olan Colik veya Cevlik, bir görüşe göre Zazaca, diğer görüşe göre Türkçe Çevlik (“çevrili bahçe, bostan”) olarak yorumlanır. Merkez ilçe ile Genç ve Solhan nüfusu büyük çoğunlukla Sünni Zazadır. SN
■ Koord: 38° 53' 8'' D, 40° 29' 25'' K
Boğalı köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1902hb 📖: Zimek [ Zazaca "kuz yer, gölgelik" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Abasan) yerleşimi
■ Pülümür dahilinde Dzımag/Zımek adında iki yer olduğundan, burası Abbas Zımağı adıyla anılır. Diğeri için Közlüce köyüne bakınız. Ayrıca Hozat Çığırlı köyünün eski adı da Zımek’tir. SN
■ Koord: 39° 24' 23'' D, 39° 44' 38'' K
Boloraberd Բոլորաբերդ "top kale" köy - Vayots Dzor - Vayots Dzor AM
<1946: Kurdkulağ [ Türkçe ]
<1300: Proşaberd
■ 13. yy'da yerel Ermeni beylerinden Proş tarafından yaptırılan harap kalesi Proşaberd veya Başkend adıyla anılır. SN
■ Koord: 39° 40' 10'' D, 45° 20' 45'' K
Bostanlı köy - Nazımiye (Dallıbahçe bucağı) - Tunceli
1928 📖: Panan
1925h 📖: Buanan [ Zazaca ]
■ Zeve adlı mezrası ve Koreşan aşiretinin atası sayılan Kureyş türbesi vardır. SN
■ Koord: 39° 8' 3'' D, 39° 50' 6'' K
Bovadzor Բովաձոր köy - Stepanavan - Lori AM
<1939: Maksim Gorkiy [ Maksim Gorki (1868-1936) "Rus yazar" ]
1913rh 📖: Aleksandrovka [ Aleksandra Feodorovna (1798-1865) "çariçe" ]
<1800: Karamehmet Qaraməhəmməd [ Türkçe ]
■ Koord: 41° 2' 13'' D, 44° 24' 11'' K
Bozkanat köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1928 📖: Dorni [ Zazaca duerni ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Harabadüzü (Raşt Xraba), Gört (Guert), Ortaca (Gume spi), Topluca (Guew), Turna istasyonu, Uyanık (Seyfon ginç), Sahak (Sak) adlı mezraları vardır. SN
■ Koord: 38° 51' 46'' D, 40° 52' 59'' K
Bozok mahalle (Çukur bağ) - Hani - Diyarbakır
1928 📖: Nîribi Aliyan [ Zazaca "yukarı Nirib " ]
cit 📖: Nêrib-i Ulya (aş.)
Zaza-Sünni (Niribi) yerleşimi
■ Nêrıbê Şeynon mezrası. Zazakî (Kirdkî): Nêribê 'Elîyon (Okunuşu: Nêrıbê Eliyon) Nêribij
■ © 26.05.1835 Egil Kazası'nda Nirib Aşireti'nden işe yarayanlarından 98 neferin Said Kavas'la gönderdiğine ve serasker paşaya bil-ifade işe yarayacaklarına dair... deyar heyran
■ Koord: 38° 27' 1'' D, 40° 21' 3'' K
Bulgurcular köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖: İkiz Germisi [ Zazaca germisi "kaplıca" ]
E1878 📖: Garmısi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 34'' D, 39° 41' 41'' K
Burmageçit köy - Tunceli Merkez (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1928 📖: Şixzo [ Zazaca "şeyh soyu" ]
E1878 📖: Sevjoğ
1518b: Ş.ğlo?
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 57' 57'' D, 39° 32' 21'' K
Buzlupınar köy - Hozat - Tunceli
1922h: Kurnik / Kırnik yk. [ Zazaca kurnik "yalak" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 8'' D, 39° 18' 21'' K
Büyerbaba dağ - Pülümür - Tunceli
Z 📖: Buyerbava [ Zazaca ]
■ 3000 metrelik dağa ''Koê Buyere'' (Buyer dağı), zirvesindeki krater gölüne ''Gola Buyere'' (Buyer gölü) denir. Dersim mitolojisinde Buyere başka bir kutsal dağ olan Düzgün baba nın kız kardeşlerinden biridir. Buyere ismindeki sondaki ''e'' takısı zazaca da dişil takıdır. oen
■ Koord: 39° 21' 10'' D, 39° 39' 1'' K
Büyükçağ köy - Genç (Yayla bucağı) - Bingöl
1915h 📖: Murtezan [ Zazaca "Murtazalar" ]
■ Koord: 38° 36' 29'' D, 40° 38' 15'' K
Büyükgöl mahalle - Siverek (Bucak bucağı) - Şanlıurfa
Z 📖: Golagird [ Zazaca "büyük göl" ]
1928 📖: Kebirgöl [ Türkçe "büyük göl" ]
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Koord: 37° 55' 59'' D, 39° 7' 59'' K
Büyükköy köy - Ovacık - Tunceli
Z 📖: Dewa Pilê [ Zazaca "büyük köy" ]
1925h 📖: Büyükköy
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 18' 2'' D, 39° 8' 53'' K
Cevizlidere köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 📖: Merxo [ Zazaca "mera, çayır" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden yerleşime açıldı. ■ Ermenice marx `çıra, her türlü çıralı ağaç` anlamında kullanılır. Zazaca merx `ardıç` eş kökenli olmalıdır. SN
■ Koord: 39° 15' 44'' D, 39° 2' 18'' K
Çalbaşı ölü yerleşim (Bilgeç bağ) - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Bırdo / Berdo [ Zazaca ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 15' 27'' D, 39° 7' 59'' K
Çalıkağıl köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Maskânı Herdif [ Zazaca Maskan "aş." ]
E1914b 📖: Hertev [ Ermenice "samanlı" ]
1901hb 📖: Herdif
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Yörenin Ermenileri ve Alevi Kürtleri için önemli bir ziyaretgah olan Surp Lus/Sulbus Dağının ayağında geçiş noktasıdır. Şimdiki köyün 2 km kadar kuzeyinde olan asıl Hertev'den çok iz kalmamıştır. 1911-12 ders yılında iki ilkokulda 145 Ermeni öğrenci vardı. SN
■ Maskan aşiret adı, Herdif köyün eski adıdır. Köy halkı Alevi Zazadır. metonio
■ Koord: 39° 17' 33'' D, 40° 2' 58'' K
Çalkıran köy - Tunceli Merkez - Tunceli
Z 📖: Çolaheru [ Zazaca "eşek çukuru" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Çiçekli (Kalbusan/Galbusan), Değrik, Galvasan, Gökçeler (Pırgiç/Pirgiç), Pulusur, Resköy. HayDar
■ Koord: 39° 6' 53'' D, 39° 27' 34'' K
Çamlıyurt köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖: Xodi / Xodan [ Zazaca xwedan "otlaklar" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 42' 22'' D, 40° 23' 44'' K
Çavuşlu mezra (Yaylagünü bağ) - Ovacık - Tunceli
1925h 📖: Şavolar + Dıdikuşağı [ Türkçe/Zazaca "aş." ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Yavuz döneminde sığındığı rivayet edilen Türk Aleviler bölgede hakimdir. Mehmet Ali
■ Bu bölgede Türk varlığı te’yit edilmeli. C.G.
■ Koord: 39° 19' 43'' D, 39° 17' 45'' K
Çaybaşı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
Z 📖: Royê Melekan [ Zazaca ruey melekun "Melekan (köyü) Çayı" ]
E1884 📖: Xırcik
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 44'' D, 40° 16' 38'' K
Çayboyu köy - Bingöl Merkez - Bingöl
1916h 📖: Ğayd [ Zazaca ğeyd "kavaklık" ]
■ Koord: 38° 54' 19'' D, 40° 30' 29'' K
Çayırlı mezra (Kuşburnu bağ) - Bingöl Merkez - Bingöl
1916h 📖: Kalan [ Kürtçe/Zazaca qalan ]
■ Koord: 38° 51' 43'' D, 40° 46' 52'' K
Çaytepe köy - Genç (Söğütlü bucağı) - Bingöl
1968 📖: Söğütlü (idari bölge)
1928 📖: Valir [ Zazaca valêr "söğütlü" ]
1915h 📖: Zikdi (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Zikdi (daha sonra Söğütlü) nahiyesi merkezi olan Valîr köyü idi. Genc kazasının adı Arduşin/Ardaşin olarak değiştirildikten sonra bir dönem idari merkezi burası oldu. SN
■ Çaytepe (Valir) halkı Ermeni kökenlidir. AHMET ŞEYHAN
■ Koord: 38° 48' 3'' D, 40° 40' 52'' K
Çevirme köy - Genç - Bingöl
Z 📖: Dewepil [ Zazaca "büyük köy" ]
1928 📖: Ulya (Yaxkik Ulya)
1550t 📖: Yaxkik (aş.)
Zaza-Sünni (Yaxkik) yerleşimi
■ Yaxkik aşiretinin merkez köyüdür. Yaxkik Ulya ve Süfla olmaküzere iki kısımdır. SN
■ Yahkik köyü 1550 tarihli tahrir defterinde Zıkte Bölgesinde bir yerleşimdir. Köy Zaza yerleşkesidir ama köyde Haç ve Kal ailesi olan Ermeniler de yaşamaktadır. Köy Bölgenin En Eski Köyüdür. Yerlileri TEYRAN'ilerdir. Köyün Soyunun Meşhur Fakiye Teyran'dan Geldiği Düşünülmektedir. ŞEKER(şakir)- MOM-İREM(ibrahim) HAY(haydar) KUT- ŞEM vs GİBİ KARDEŞLERİN SOYUNDAN GELEN savaş savaç savar sav bingöl haydaroğlu güner güler GİBİ SOYADLARINDAN OLUŞMAKTADIR. Köyün İlk Ağası Eyyub Şeker İdi. Daha Sonraları Ağalık Key MOM Ailesine Geçmiştir. Hançuk Aşiretleri İle Ulya'nın Çatışmaları Olmuştur. Ulya Köyü Karşı Tarafa Ağır Zaiyatlar Vermiştir. Ulya Köyü Kendi İçindede Karışıklıklar İlede Gündeme Gelmiştir. Bu Köy Dışarıya Çok Göç Vermştir.Rivayet Olunur Seyfan Köyünün Büyük Atası PİRIK SEYF Ulya Köyünün TAL Mezrasından Gitmiştir. Bingöl Bölgesinde Birçok Köyün Ulya Köyünden Gitmiş Olduklarını Müşahade Etmekteyiz. Hakeza Bingölün MİYELAN Köyü ve Solhan Aşireti Bile Bu Köyden Gitmişlerdir. AHMET ŞEYHAN
■ Koord: 38° 41' 13'' D, 40° 38' 10'' K
Çevrecik köy - Arıcak - Elazığ
1946 📖: Vüşküla
1915h 📖: Veşkola [ Zazaca wişkla "kurudere" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 27'' D, 40° 5' 18'' K
Çıralı köy - Tunceli Merkez (Sütlüce bucağı) - Tunceli
Z 📖: Gıniye | Bor [ Zazaca ]
1928 📖: Gini
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Alideresi, Alihankomu, Aşağıbor, Çatderesi, Yukarıbor (Keçizeken). HayDar
■ Koord: 39° 12' 34'' D, 39° 32' 57'' K
Çiçekyayla köy - Bingöl Merkez - Bingöl
1928 📖: Vilvare [ Zazaca Vilwarê "çiçekliyayla" ]
■ Koord: 38° 49' 12'' D, 40° 27' 55'' K
Çobançeşmesi köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1915h 📖: Dirî/Dêrê [ Zazaca ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 32' 14'' D, 40° 16' 43'' K
Çobandağı köy - Varto - Muş
1916h 📖: Gestemerd [ Zazaca "açlıktan ölmüş" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Lolan) yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 40'' D, 41° 26' 34'' K
Çobanyıldızı köy - Pülümür - Tunceli
K 📖: Serçim [ Zazaca serçem "derebaşı" ]
1925h 📖: Kınolar [ Türkçe/Zazaca "aş." ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Zazaca Kınıku (Kınolar) ve Serselık (Aydınlar) köyleri, Çobanyıldızı adıyla tek muhtarlıkta birleştirilmiştir. SN
■ Koord: 39° 26' 53'' D, 39° 54' 35'' K
Çukur mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖: Neribi Yusufan [ Zazaca "Nirib Yusuflar" ]
Zaza-Sünni (Niribi) yerleşimi
■ Nêribê Şeynon (Nêribê Şeynan) merkezi. Zazakî (Kirdkî): Nêribê Wisifon/Yusufon (Okunuşu: Nêrıbê Wısıfon/Yusufon) Nêribij
■ © 13.11.1860 1- Eğil kazası Nerib köyü eşkiyasından, Hani kasabasında mutavattın Ermenilerle, kilisenin eşyalarını çalanların yakalanıp muhakeme edilmeleri. deyar heyran
■ Koord: 38° 27' 8'' D, 40° 20' 22'' K
Çukurca köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
hl 📖: Barav
1928 <1960 📖 📖: Behrav
1518b: Behramlu [ Behram ]
Kürt-Sünni (Şavak) yerleşimi
■ Kürtçe berav `su kenarı` zayıf olasılıktır. Behram kişi adı Kürtçe Behrav şeklini alabilir. Halkı Kurmanci dilli Sünni-Hanefidir. SN
■ Koord: 38° 55' 14'' D, 39° 4' 43'' K
Davtaşen Դավթաշեն "Davut köyü" mahalle - Yerevan - Yerevan AM
Eski adı: Anastasavan
■ Başkent Yerevan’ın idari bölümlerinden biridir. SN
■ Koord: 40° 12' 59'' D, 44° 28' 51'' K
Dedeağaç köy - Tunceli Merkez (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Pilvank [ Zazaca "büyük manastır?" ]
1518b: Pilvenklü (aş.) [ Ermenice pılvank "yıkık manastır?" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Pilvenk) yerleşimi
■ 1938’de katliama maruz kalan Pilvankan/Pilvenkan Alevi aşireti adını bu köyde ikamet eden dedelerden alır. Aşiretin merkez köyde yaşayan kısmı Zazaca, diğerleri ise Kurmanci konuşur. SN
■ Mezralar: Budaklı (Çeşemir). HayDar
■ Koord: 39° 10' 10'' D, 39° 30' 25'' K
Dedebağı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖 📖: Şeyxismailan [ Zazaca Şêxsimayîlu "Şahismailler" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ 15. yy’da Şeyh İsmail tarafından kurulduğu rivayet edilen köy günümüzde terk edilmiştir. SN
■ Koord: 38° 40' 41'' D, 40° 20' 43'' K
Demirce köy - Nazımiye - Tunceli
1925h 📖: Dizik [ Zazaca "haydutçuk" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 32'' D, 39° 45' 50'' K
Derebük köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 📖: Kulo Komu [ Zazaca gomê Quli ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Zazaca Gomê Quli, (eski adı Kulo Komu, Balaban aşireti köyü). M.Tornêğeyali
■ Koord: 39° 35' 46'' D, 39° 56' 47'' K
Dereköy köy - Genç (Söğütlü bucağı) - Bingöl
1915h 📖: Bazan [ Kürtçe/Zazaca "şahinler" ]
Zaza-Sünni (Botyan) yerleşimi
■ Koord: 38° 45' 7'' D, 40° 41' 2'' K
Dikpınar köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖 📖: Haciyan [ Zazaca hajîyon "hacılar" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Eski köy boşaltılmış ve terk edilmiştir. SN
■ Koord: 38° 40' 59'' D, 40° 17' 0'' K
Dilek köy - Tunceli Merkez (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1928 📖: Siliç [ Zazaca Sılêzu "Süleymanoğulları" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Sıl: Süleyman, Zaene: doğmak, ''u/un'' oblik hal çoğul eki; Sılê zu < sılê zau(n) oen
■ Koord: 39° 10' 20'' D, 39° 28' 28'' K
Dilektaşı köy - Genç (Söğütlü bucağı) - Bingöl
1916h 📖: Muradan [ Zazaca muradon "Muratlar" ]
■ Muradan halkı Tarbaçur Sarısaman Köyünden buraya göçmüşlerdir. AHMET ŞEYHAN
■ Koord: 38° 45' 47'' D, 40° 46' 35'' K
Dilektepe köy - Solhan - Bingöl
1928 📖: Serban [ Zazaca serbon "damüstü" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 56' 56'' D, 40° 58' 32'' K
Direkli köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
Z 📖: Wişkçir [ Zazaca "kuruçeşme" ]
1841 1928 📖 📖: Uşkiçur اشكچور
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 35' 41'' D, 40° 22' 33'' K
Dişbudak köy - Bingöl Merkez (Yamaç bucağı) - Bingöl
Z 📖: Vinêrin [ Zazaca "dişbudaklı" ]
1928 📖: Venerin
Zaza-Sünni (Dakun) yerleşimi
■ Koord: 38° 46' 23'' D, 40° 23' 56'' K
Doğanca köy - Genç - Bingöl
1928 📖: Çimehêni [ Zazaca çimê hênî "pınar çeşme" ]
1915h 📖: Pınarçeşme
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni (Botyan) yerleşimi
■ Doğanca Köyü Yerlileri: 1- Hes Syel Ailesi Soyadları AYDAN ve EKMEKÇİ. 2- Bırnek Karyesinden Seyyid Hüdaverdi bin Bekir Ailesi Soyadları KILIÇ. 3- Ermeni Kökenli XIÇ ve MILK Ailesidir Soyadları İŞGÖR. Doğanca Köyü Osmanlı Son Dönemlerinde Bölgeye Yerleştirilen Türkmen Ağalarının Köye Askerleri Getirmeleri ve Bırneklilerin Jandarmayı Vurması Sonucu Dağılıp Harabeye Dönmüştür. Olayı Fırsat Bilen Ağalar Köye El Basmışlardır. Şuan Köyde Yabancı İnsanlar İkamet Etmektedir. AHMET ŞEYHAN
■ Koord: 38° 42' 11'' D, 40° 33' 5'' K
Doğanevler köy - Genç (Yenisu bucağı) - Bingöl
1915h 📖: Şirnan [ Zazaca şêrnon "aş." ]
Zaza-Sünni (Zıkte) yerleşimi
■ Koord: 38° 46' 10'' D, 40° 51' 16'' K
Doğanlı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖 📖: Kelxısi/Kelaxsi كلخص [ Zazaca ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 42' 35'' D, 40° 16' 51'' K
Doludere köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖 📖: Tinik [ Zazaca "ıssıca" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 34' 41'' D, 40° 16' 43'' K
Doluküp köy - Tunceli Merkez (Çiçekli bucağı) - Tunceli
E1878 📖: Marxoy
1518b 1925h 📖: Merxo [ Zazaca "çayır?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mezralar : Ağaçlı (Varidar), Gini, Taşpınar. HayDar
■ Koord: 39° 1' 45'' D, 39° 25' 28'' K
Döşekkaya köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖 📖: Mahmudan محمودان [ Zazaca mehmûdon "Mahmutlar" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 37' 59'' D, 40° 23' 0'' K
Dseğ Դսեղ köy - Tumanyan - Lori AM
<1969: Tumanyan [ Aleksander Tumanyan "milli şair" ]
1913rh 📖: Disix
■ Koord: 40° 57' 42'' D, 44° 38' 59'' K
Düzgünbaba dağ - Nazımiye - Tunceli
Z 📖: Duzgınbava (dağ) [ Zazaca ]
■ Alevilerce kutsal sayılan dağlardandır. Dersim’in en önemli ziyaretlerinden biridir. SN
■ Koord: 39° 7' 34'' D, 39° 47' 27'' K
Efeağılı köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1946 📖: Varemiri [ Zazaca warê mîrê "bey yaylası" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Zaza ve Türk (Pirsultanlı) Alevilerin birlikte yaşadığı bir Alevi köyüdür. 62Ali
■ Büyük ölçüde metruktur. C.G.
■ Koord: 39° 20' 48'' D, 39° 51' 30'' K
Elbaşı köy - Solhan - Bingöl
1928 📖: Kasıman [ Zazaca qasimon "Kasımlar" ]
Zaza-Sünni (Az) yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 12'' D, 41° 2' 37'' K
Elmagünü köy - Genç (Yenisu bucağı) - Bingöl
1916h 📖: Mehmedan [ Zazaca mehmedon "Mehmetler" ]
■ Koord: 38° 44' 44'' D, 40° 55' 47'' K
Erdemli köy - Bingöl Merkez (Yamaç bucağı) - Bingöl
1968 📖: Kıltepe
1928 📖: Gözerek [ Zazaca gozerek "cevizlik" ]
Zaza-Sünni (Haciyan) yerleşimi
■ Koord: 38° 44' 51'' D, 40° 26' 33'' K
Erimli belediye - Arıcak - Elazığ
1915h 📖: Veşin [ Zazaca ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Eski Veşin nahiyesi merkezi idi. SN
■ Zaza: Weşi Jalal
■ Koord: 38° 31' 25'' D, 40° 0' 39'' K
Eskibağ köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖 📖: Xuynan/Xuniyan [ Zazaca ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 34' 59'' D, 40° 13' 49'' K
Eskigedik köy - Ovacık - Tunceli
1928 1946 📖 📖: Biriman / Birimuşağı [ Zazaca "İbrahim soyu (aş.)" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden yerleşime açıldı. SN
■ 2021 adnk'a göre 25 nüfusu vardır, statüsü köydür. ishak levent
■ Koord: 39° 24' 50'' D, 39° 35' 9'' K
Eskiköy mezra (Oymapınar bağ) - Solhan - Bingöl
Z 📖: Dewe Kun [ Zazaca "eski köy" ]
E680 📖: Tsüngerd [Dziwnkert] Ձիւնկերտ [ Ermenice "Zwin (soyu, kavmi?) kenti" ]
Y500~: Sonokerta
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Mamikonyan Vekayinamesine göre 7. yy harplerinde bu yeri zapteden İranlı komutan Vaxtang, Dziwnkert olan eski adını kendi eşi onuruna Borbes [Porpes] Պորպես olarak değiştirmişti. Harabe maddesine bakınız. SN
■ Koord: 38° 50' 58'' D, 40° 57' 46'' K
Eşmetaş köy - Solhan - Bingöl
1916h 📖: Vîsmerg [ Zazaca wêysmerg "Veyis? çayırı" ]
E1902 📖: Vosmırg
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 54' 24'' D, 41° 4' 51'' K
Gandzak Գանձակ "hazinecik" köy - Gavar - Geğarkunik AM
<1991: Batikyan [ "Batik Batikyan (1892–1920), komünist devrimci" ]
1913rh 📖: Kösememed Kosaməmməd [ Türkçe ]
E1902 📖: Kantsag
■ Koord: 40° 19' 31'' D, 45° 6' 52'' K
Gavaŕ Գավառ "nahiye" belediye - Gavar - Geğarkunik AM
<1995: Kamo [ Kamo (Simon Ter-Petrosyan, 1882-1922) "Bolşevik devrimci" ]
<1959: Nor-Bayazıt [ Ermenice "yeni Beyazıt" ]
1913rh 📖: Novo Bayazet [ Rusça ]
■ 1820'li yıllarda Beyazıt (Doğubeyazıt) muhaciri Ermenilerce iskân edilmiş, Ermenice Nor-Bayazıt ve Rusça Novo-Bayazet olarak adlandırılmıştır. SN
■ Koord: 40° 21' 14'' D, 45° 7' 26'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.