haritada ara :   km  
2488 Yunanca yer adı bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 25
sırala 
Abalar köy - Havsa - Edirne
1909hb 📖: Abalar Çf.
Y 📖: Zalufópulos [ Yunanca "Zalufoğlu" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Zaluf (Kırcasalih) kasabasından göçen Hıristiyan Arnavutlar tarafından 19. yy sonlarında kurulmuş yerleşimdir. SN
■ Koord: 41° 32' 51'' D, 26° 44' 23'' K
Abana ilçe - Abana - Kastamonu
1968 📖: Altınyaka
1487c 📖: Abana [ Yunanca ]
Y17 📖: *Abanos (neh) [ Anadolu Dilleri ]
■ Karş. İnebolu = antik Abonouteixos (`Abana hisarı`). Nehir adı olan Abana/Apana daha önce İnebolu ve Çatalzeytin’i içeren idari bölgenin adı idi. Şimdiki ilçe merkezi Harmason ve Konakören (Toza) köylerinin sahil kısmında 19. yy’da kuruldu. SN
■ Koord: 41° 58' 45'' D, 34° 0' 22'' K
Abay köy - Taşköprü - Kastamonu
1928 📖: Abay [ Yunanca ]
■ Koord: 41° 26' 18'' D, 33° 59' 12'' K
Abbaslı ölü yerleşim (Bağlıca bağ) - Emirdağ - Afyon
TİB 4: Abboukomê [ Yunanca "dede köyü" ]
■ Sinan Baba Tekkesi vardır. ■ Ramsay'in bu yerde tespit ettiği antik yazıtta Abbokomê kaydedilir. Abbas adı Sami dillerinde `dede, şeyh` anlamındadır. Bizans Yunancasında ise genellikle `manastır yöneticisi` anlamında kullanılır. Komê `köy` demektir. SN
■ Koord: 39° 10' 27'' D, 31° 3' 48'' K
Acısu mahalle - Akçaabat - Trabzon
1876s 📖: Koryana [ Yunanca kyra Anna? "Anna Hatun" ]
■ Nesi, Düzmahalle, Kumsal, Horoften, Raşi, Guney, Kıran mahalleleri vardır. SN
■ 1850 Akçaabad ve Vakfıkebir Öşür defterinde ve 1876'da Kalanuma (Kalanima) Deresi Nahiyesinde ve 1928 sonrası Akçaabad'da Köy: Koryana adıyla kayıtlıdır. 1913'de teklif edilen adı Gedikli olan köyün, 1530 yılına ait Vilayeti Karaman ve Rum Defteri Akça-abad nahiyesinde kaydı yoktur. Seddül Bahir
■ Hakan Kırımlı'nın verilerine göre köyde 2008 yılı itibarıyla 2 hane Azaklıoğlu sülalesinden Kırım Tatar'ı bulunmaktadır. Bu Azaklıoğullarının Kırım'dan hangi tarihte geldikleri belli olmasa da miladi 1845 tarihli nüfus defterinde isimleri geçmektedir. 1930lu yıllardan itibaren dış göçle köyü terk eden Azaklıoğullarının, eskiden daha kalabalık olduğu anlaşılmaktadır. Denizcan Dede
■ Koord: 40° 56' 17'' D, 39° 27' 24'' K
Adacami mahalle (Güneysu bağ) - Güneysu - Rize
1876s 📖: Koriloz [ Yunanca koryllíos "saksağan" ]
■ Koord: 41° 0' 3'' D, 40° 35' 37'' K
Adaköy köy - Yeniçağa - Bolu
1928 📖: Adaköy
Y111 📖: Mantineion [ Yunanca "kâhinyeri" ]
■ İmp. Hadrianus’un (117-135) sevgilisi olan ve Mısır’da bir kaza sonucu ölümünden sonra adı bir yıldız kümesine verilen genç Antinous’un doğum yeri idi. Antik Çağ’da bugünkünden daha büyük olan Çağa gölünde bir ada yerleşimi idi. ■ Yunanca mantineion `kâhin makamı`. SN
■ Koord: 40° 47' 46'' D, 32° 2' 34'' K
Adala mahalle - Salihli (Karataş bucağı) - Manisa
1968 📖: Karataş
1530t 📖: Adala [ Yunanca ]
■ S- önekiyle yapılmış antik Anadolu yer adlarından biridir. SN
■ Koord: 38° 34' 40'' D, 28° 16' 10'' K
Adalar ilçe - Adalar - İstanbul
Y1900~ 📖: Prinkipónisi [ Yunanca "prens adaları" ]
1795h 📖: Papadónisi [ Yunanca "papaz adaları" ]
Y540 📖: Dêmónêsoi [ Yunanca "şeytan adaları" ]
■ Orta Bizans döneminde Dêmonisi/Dimónisi, yakın dönemde Büyükada’nın adından Prínkipo adları kullanılmıştır. Türkçede İstanbul adalarının özel bir adı hiç olmamış görünüyor. SN
■ Koord: 40° 52' 10'' D, 29° 8' 12'' K
Adapazarı il - Sakarya Merkez - Sakarya
1928 📖: Sakarya (idari bölge) [ Yunanca Sangários ]
1530t 📖: Adapazarı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kasabanın 16. yy’da Sivas’tan gelen Ermenilerce kurulduğu ve ilk kurucunun adıyla Donigaşen olarak adlandırıldığı rivayet edilir. 19. yy sonunda kentin Ermenileri arasında yaygın olan bu bilgi başka kaynaklardan teyit edilemedi. Sakarya nehir adı 1924’te idari birim adı olarak benimsendi. • 1870’lerden itibaren Rumeli, Kafkasya, Doğu Karadeniz ve diğer bölgelerden gelen muhacirlerle büyüyen kent, 1999 Marmara Depremi’nde tamamen yıkıldıktan sonra yeni alanda baştan inşa edildi. SN
■ Orhan Gazi'nin 1324 yılında fethettiği topraklardandır. Bazı kaynaklarda "Ada Karyesi" olarak anılır.1646’da Bolu’ya bağlı bir nahiye olan Adapazarı’nın 1658’de tekrar köy, 1692’de kaza, 1701’de Sapanca’ya bağlı bir köy, 1742’de nahiye ve 1837’de İzmit Sancağı’na bağlı bir kaza haline getirildiği tarihi kayıtlardan anlaşılmaktadır. 1852’de Kocaeli Mutasarrıflığına bağlanan Adapazarı, 1954 yılında il olmuş ve “Sakarya” adını almıştır. ekaragoz
■ Eski ismi: At Pazarı?Atpazarı kazası dahilinde yeni usulde eğitim veren Budaklar Karyesi Mekteb-i İbtidaisi Muallimi Ahsen Efendi'nin kısa sürede yirmi iki neferin hatm-i şerifi tamamlamasıyla yapılacak dua merasimiyle ilgili Umum Mekatib-i İbtidaiye Müdürlüğü'ne yapılan başvuru ve durumun gazetelerde ilanı. Târih tespit edilemedi. Manav
■ Koord: 40° 46' 25'' D, 30° 23' 54'' K
Adıyaman idari birim - Adıyaman Merkez - Adıyaman
Y17 📖: Kommagênê [ Yunanca "Komag diyarı" ]
As-1100 📖: Kummuh
■ Koord: 37° 46' 25'' D, 38° 8' 24'' K
Aetós Αετός köy - Florina - Florina GR
1910öh 📖: Aytos [ Yunanca "kartal" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 40° 39' 43'' D, 21° 33' 14'' K
Afşin ilçe - Afşin - Kahramanmaraş
1665 📖: Efsus [ Arapça A(r)fsûs ]
1525 1914hk 📖 📖: Yarpuz [ Yunanca Arbsos ]
E1077 📖: Apşun Ափշուն [ Yunanca A(r)bson ]
Y238y Y610 📖 📖: Arabissós akk. Arabissón
■ İmp. III. Gordianus (234-238) devrinde Urfa’dan göçen Arap aşiretleri iskân edilmiştir; Arabissos adının bu vesileyle verildiği düşünülebilir. [Irfan Shahîd, Byzantium and the Arabs in the Fifth Century, 1989]. Aslen buralı olan imp. Maurikios’un (582-602) adı `Arapoğlu` anlamına gelir. Urfalı Mateos Vekayinamesinde 1076/77 olayları meyanında anılan Apşun adı Arabson > A(r)bşon biçiminden türemiş olmalıdır; `ünlü Selçuklu komutanı Afşin` ile ilgili olması düşünülemez. Türkçe resmi belgelerde 1944’e dek kullanılan Efsus adı orijinal ismin Arapça yazımı, Yarpuz ise aynı adın yerel Türkmen ağzındaki biçimidir. Afşin adı Cumhuriyet döneminde verilmiş olup mitolojiktir. SN
■ Afşin ilçe merkezinin yaklaşık 50.000 nüfusu vardır. Afşin-Elbistan Termik Santralleri sebebiyle Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşlar yaşamaktadır. Lakin ilçenin yerlisi olarak kabul edeceğimiz temel unsur Avşar boyu başta olmak üzere Yıva, Bayat ve diğer Oğuz boylarına mensup Türkmen obaları ve aşiretleridir. Faik Erat
■ Koord: 38° 14' 41'' D, 36° 54' 49'' K
Afyon il - Afyon Merkez - Afyon
1928 📖: Afyonkarahisar
1665 📖: Karahisarı Sahib
Y200~a 📖: Akroinós [ Yunanca "dikkaya" ]
■ Bergama kralları (MÖ 3. yy) zamanından itibaren anılan Akroinon veya Akroinos hisarıdır. MS 740 yılında Bizans ordusu burada Araplara karşı büyük zafer kazandı. Selçuklu veziri Sahib Ata’nın onardığı hisar dolayısıyla Karahisar-ı Sahib adını aldı. Afyon adının kaynağı açık değildir; Akroinón adından deformasyon yoluyla türediği düşünülebilir. SN
■ Koord: 38° 45' 23'' D, 30° 32' 36'' K
Agía Paraskeví Αγία Παρασκε köy - Dráma - Dráma GR
<1955: Valtohóri Βαλτοχώρι [ Yunanca ]
1909hr 📖: Udovişte/Vodóvişta Βοδόβιστα [ Bulgarca ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 41° 1' 13'' D, 24° 9' 33'' K
Agía Triáda Αγία Τριάς Η köy - Vérria (Karaferye) - İmathía GR
<1953: Kirkasioi Κιρκάσιοι [ Yunanca "Çerkesler" ]
■ Koord: 40° 32' 56'' D, 22° 25' 19'' K
Agía Varvára Αγία Βαρβάρα mahalle - Pieria GR
<1965: Neoi Rosoprosfyges Νέοι Ρωσοπρόσφυγες [ Yunanca "yeni Rus muhacirleri" ]
■ Svoronos köyüne dahil edilmiştir. SN
■ Koord: 40° 16' 25'' D, 22° 27' 51'' K
Ágios Dimítrios köy - Nigríta - Serrés GR
1910öh 📖: Paliotros|Stara Banya [ Yunanca/Bulgarca "eski hamam" ]
■ 20. yy başında Türk/Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 40° 53' 8'' D, 23° 42' 12'' K
Ágios Germanós Άγιος Γερμαν köy - Florina - Florina GR
1910öh 📖: German Γέρμαν [ Bulgarca/Yunanca ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 40° 50' 23'' D, 21° 9' 30'' K
Ágios Panteleímon Άγιος Παντελ köy - Halkidikí - Halkidikí GR
<1950: Vromosýrti Βρωμοσύρτη [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 40° 19' 35'' D, 23° 16' 2'' K
Ágios Spyrídon Άγιος Σπυρίδ köy - Pieria GR
<1958: Kalývia Kontariotissis Καλύβια Κονταριωτίσσης [ Yunanca "K. mezrası" ]
■ Koord: 40° 12' 25'' D, 22° 26' 20'' K
Ágios Vartholomaíos Άγιος Βαρθολ köy - Florina - Florina GR
1910öh 📖: Vırtolom Βαρθολωμαίος (Βαρθολώμ) [ Bulgarca/Yunanca ]
■ 20. yy başında Arnavut yerleşimi.
■ Koord: 40° 45' 43'' D, 21° 31' 35'' K
Ágios Vasílios köy - Langadá (Langaza) - Thessaloníki GR
1909hr 📖: Ayvasil [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Halen Korónia Gölü olarak adlandırılan göl, Osmanlı dönemi haritalarında Ayvasil Gölü (veya Langaza Gölü) olarak gösterilir. SN
■ Koord: 40° 39' 55'' D, 23° 6' 42'' K
Ágra Άγρα köy - Komotiní (Gümülcine) - Rodópi GR
1953 📖: Mikrá Ksídia Μικρά Ξύδια [ Yunanca "küçük sirkeli" ]
<1920: Kç. Sirkeli [ Türkçe ]
■ Koord: 41° 7' 55'' D, 25° 37' 57'' K
Ağabeyli mahalle - Dulkadiroğlu (Ağabeyli bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖: Ağabeyli
1530d 1917h 📖: Bertız
E1111 E1199 📖 📖: Paratis / Pertus (neh)
Y961 📖: Parádeisos (neh) [ Yunanca "duvarla çevrili bahçe? cennet?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ İmp. VI. Leon’un sefernamesinde (Taktika) anılan Paradeisos nehir adı, yakın döneme dek Bertis/Bertuz şeklinde idari bölge adı olarak kullanılmıştır. Dağınık yerleşimlerden oluşan geniş bir havzadır. Partis/Pertus kalesi 1107-1208 tarihleri arasında çeşitli yerel Ermeni ve Türk beyleri arasında defalarca el değiştirdi. SN
■ Koord: 37° 44' 16'' D, 37° 6' 59'' K
Ağaççatı köy - Ermenek - Karaman
1928 📖: Çimene [ Yunanca ]
■ Koord: 36° 35' 6'' D, 32° 57' 59'' K
Ağaçlı köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖: Konsa [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Koord: 41° 55' 53'' D, 34° 44' 11'' K
Ağaçlı mahalle - Akçaabat - Trabzon
1928 📖: Cagera / Zagera [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 59' 41'' D, 39° 26' 17'' K
AğaçlıDüz mahalle - Hayrat - Trabzon
1968 📖: Ağaçlı
1515t 1928 📖 📖: Alano Makod [ Yunanca ]
■ 2013 yılında Balaban beldesinin lağviyle ''Düz'' mahallesiyle bir muhtarlık teşekkül etmektedir. C.G.
■ Koord: 40° 52' 35'' D, 40° 20' 32'' K
Ağaçseven mahalle - Of (Hayrat bucağı) - Trabzon
1928 📖: Samri [ Yunanca ]
■ 1642 civarlarında Bekir ve Ali adlı iki kardeşin yerleşmesiyle kurulmuştur. Bekir ve Alinin soyundan gelen sülalelere Bekiraliler denir. Bekiraliler, Tulmuşiler, İskenderiyeler gibi üç ana sülale vardı. Ahmet
■  Hafızlık ve Arapça eğitimi çok eski tarihlerden beri ünlüdür. Hala Türkiye'nin birçok yerinden insanlar çocuklarını Din,dil,edebiyat eğitimi almaları için buraya gönderirler. Ahmet
■ Koord: 40° 51' 50'' D, 40° 27' 19'' K
Ağıllı mahalle - Ortahisar - Trabzon
1928 📖: Ağrit [ Yunanca ]
Y1450~ 📖: Agrídi [ Yunanca "yabanlık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 55' 22'' D, 39° 38' 45'' K
Ağlasun ilçe - Ağlasun - Burdur
1925h 📖: Belönü | Ağlasun (idari bölge)
1530t 📖: Ağlasun [ Yunanca ]
Y17 Y535 📖 📖: Sagalassós / Agalassós [ Anadolu Dilleri ]
■ Yer belirten s+ öntakısını almış ve almamış halleri Antik Çağ kaynaklarında kayıtlıdır. Türkçe ad eski ismin belirtme hali Agalassón’dan türemiştir. SN
■ Sagalassos adınının 's' sesinin sonraları 'eis' edatının yöredeki halini belirtmesi olarak algılanmasından (benzer olarak: Naxos - Axos, Samsun, Sinason, Sumela için olanın tersi). Türkçe hali ismin akusativinden gelir. Tankut Beygu
■ Koord: 37° 38' 59'' D, 30° 31' 55'' K
Ağva mahalle - Şile (Yeşilçay bucağı) - İstanbul
1968 📖: Yeşilçay
1902hk 📖: Ağva
İt1296 📖: Dipotamos [ Yunanca "ikidere" ]
Y130 📖: Melainos Ákrê (burun) [ Yunanca "kara burun? Melen burnu?" ]
■ Türkçe adı belki Akra > Ağra biçiminden evrilmiş olabilir. Türkçe Akova > Ağva mümkündür. İtalyanca Acqua (`su`) adından türetilmesi fantezidir. SN
■ Ağva'ya 14. yüzyılın ikinci yarısından sonra Osmanlı tarafından Konya, Karaman ve Kırşehir'den getirtilen Türkmen boyları iskân edilmiştir. Bugünkü Ağvalılar da onların torunlarıdır. M. Hakan
■ Ağva'ya 14. yüzyılın ikinci yarısından sonra Osmanlı tarafından Konya, Karaman ve Kırşehir'den getirtilen Türkmen boyları için kaynak ekleyiniz. Yerli Manav soyunun içinde manavlaşan Kürt hatta Macar sülâle isimleri görülmesi buna işârettir. Manav
■ Kaynak 1: https://agvabeyazev.com/agva-hakkinda/Kaynak 2: https://tr-tr.facebook.com/akcakese/posts/10155206001070711:0Kaynak 3: https://yasin.ilcebay.com/agva-istanbul/Manavların mikro milliyetçilik yapması çok gülünç kalıyor. Manav denilen kesim Osmanlı döneminde köylerde ve kentlerde yaşayan Türkmenler için söylenegelmiş bir tabir olup ziraat ve zanaat işleri ile uğraşmalarıyla bilinirler. Manavlar öz be öz Türkmendirler. Cemil
■ Koord: 41° 8' 17'' D, 29° 51' 27'' K
Ahat köy - Banaz - Uşak
1928 📖: Ahad
Y17 Y787 📖 📖: Akmônía [ Yunanca ]
■ Bizans kilise kayıtlarında Akmonia kasabası 12. yy sonuna dek anılır. 2000 yılında keşfedilen büyük yer mozayiği daha sonra çalındı. SN
■ Koord: 38° 39' 31'' D, 29° 46' 11'' K
Ahmetbey belediye - Lüleburgaz - Kırklareli
Y1922 📖: Stratêgion [ Yunanca "kumandanlı" ]
1665 📖: Ahmetbey
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Evliya Çelebi'nin ifadesine göre Müslüman yerleşimi iken 19. yy ortasında ve 20. yy başında tümüyle Rum Hıristiyan nüfusludur. 1886'da 172 hanede 775 nüfus Rum yaşamaktaydı. SN
■ Koord: 41° 26' 25'' D, 27° 35' 3'' K
Ahmetbeyli mahalle - Menderes (Değirmendere bucağı) - İzmir
1928 📖: Ahmedbeyli
Y-454 📖: Nótion [ Yunanca "lodos" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Ahmetbeyli esasen kıyıdan 2 km kadar içeride olan köyün adıdır. Sahil mahallesi antik Notion limanı mevkiindedir. SN
■ Selanik vilayeti Siroz livası Zihne kazası Kormişte köyünden gelip, İzmir ili Değirmendere kazası Ahmetbeyli köyünde iskan edilen Muhacir Hüseyin oğlu Mehmet ve Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi. 08.03.1926 Manav
■ Koord: 38° 1' 24'' D, 27° 11' 9'' K
Ahtopol Ахтопол belediye - Tsarevo - Burgas BG
1909hr 📖: Ahtopol
Byz: Agathopolis Αγαθόπολις [ Yunanca "Agathon kenti" ]
■ Kısmen Türk yerleşimi
■ MÖ 5. yy'da kurulduğu rivayet edilen Atina kolonisi idi. Roma-Bizans döneminde önemli bir Karadeniz limanıydı. SN
■ Koord: 42° 6' 3'' D, 27° 56' 19'' K
Aidonohóri köy - Nigríta - Serrés GR
1909hr 📖: Gaydohor [ Yunanca "eşek köyü" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 50' 35'' D, 23° 43' 23'' K
Akarköy köy - Kazımkarabekir (Kâzımkarabekir bucağı) - Karaman
1914hk 📖: Losta | Zosta [ Yunanca ]
■ Roma dönemine ait yazıtlar, mezar taşları ve yeraltı su dağıtım şebekesi mevcuttur. SN
■ Koord: 37° 15' 5'' D, 32° 50' 13'' K
Akarsu köy - Rize Merkez (Gündoğdu bucağı) - Rize
Eski adı: Ğotoz [ Yunanca ]
■ Koord: 41° 1' 11'' D, 40° 35' 11'' K
Akbaş mevki (Yalova bağ) - Eceabat - Çanakkale
1919h 📖: Akbaş Tekkesi
1795h 📖: Akbaş
Y-450 📖: Séstos [ Yunanca ]
■ Herodot’a göre Pers kralı Darius bu noktada Çanakkale Boğazı üzerinde bir köprü inşa etmeye teşebbüs etmiştir. Byron’un `Sestos’tan Abydos’a Yüzdükten Sonra Yazılmıştır` başlıklı şiiri İngiliz Romantik edebiyatının şaheserlerindendir. SN
■ Koord: 40° 13' 49'' D, 26° 25' 39'' K
Akbayır köy - Cide - Kastamonu
1928 📖: Sadra [ Yunanca ]
■ Koord: 41° 58' 32'' D, 33° 13' 54'' K
Akbük mahalle - Didim - Aydın
1525 📖: Akbük (başka yer)
Y75 📖: Basilikós (körfez) [ Yunanca ]
■ Akbük Plinius’un Basilicus Sinus adıyla andığı körfezin adıdır. Şimdiki Akbük mahallesi yakın tarihte kurulmuştur. Piri Reis haritası körfezin batı yakasında Akbük ve Alidos adlı iki yer gösterir. SN
■ Koord: 37° 23' 20'' D, 27° 26' 4'' K
Akbük mahalle - Datça - Muğla
1911h 📖: Armalida Bükü [ Yunanca ]
■ Koord: 36° 45' 33'' D, 27° 52' 39'' K
Akçaabat ilçe - Akçaabat - Trabzon
1902hb 📖: Platana | Akçeabat
1876s 📖: Polathane
1522t 📖: Akçaabad (idari bölge)
Y1450~ 📖: Platána [ Yunanca "çınarlık" ]
■ Akçaabad/Akçaova idari birimin, Polathane merkez kasabanın adıdır. Platana adı en erken 1432 tarihli bir Trabzon fermanında görülür, ancak yerleşim 1235 öncesinde mevcuttur. Pulathane/Polathane adı Platana’dan uyarlanmıştır. 19. yy sonunda nüfusu 38.000 Müslim, 4000 Rum ve 3000 kadar Ermeni’den oluşmaktaydı. SN
■ 8000 Hristiyan Helen âilenin 17. asırdaki islamlaşma sebebiyle Platana (Akçaabat) ve Trabzon'dan çıkarak Tonya ve çevresine sığındığı yazılıdır. Manav
■ 8000 aile demek 40 bin kişi demek, 400 seneden bugüne hesapladığın zaman bu insanların Tonya'da 200-400 bin kişi olması gerekiyor. Ancak Türkiyede kütüğü Tonyaya kayıtlı insan sayısı 52 bin. Bu nasıl bir hesaplama şekli? MCB
■ Çoğunluk Kuman Türküdür. Ali
■ Koord: 41° 1' 16'' D, 39° 34' 18'' K
Akçakale mahalle - Akçaabat - Trabzon
1522t 📖: Kordil / Gördil
İt1318 📖: Skordíli
Y130 📖: Kordyla [ Yunanca kordylê "palamut balığı" ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi.
■ 1992’de Akçakale köyü Gökçekaya (Garziya), Çatalzeytin (İspendam), Zeytinlik (Haldandoz) köylerinin katılmasıyla belediye statüsü kazandı. SN
■ Akçakale ilçesi, 1530 tarihli, 387 Nolu Vilayeti Karaman ve Rum Defteri Cilt II ”de 729’ncı sayfada “Kordil karyesi” olarak kayıtlıdır. Seddül Bahir
■ Kısmen Türkmen (Çepni) yerleşimi, yerleşim halkı birkaç köy hariç son iki yüzyılda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. Güvenç Abdal Ocağı kayıtlarında Çarşıbaşı-Akçaabat arasında Alevi geçmişi olan 14 köyden biridir. metonio
■ Koord: 41° 4' 50'' D, 39° 30' 1'' K
Akçakoca köy - Mengen (Pazarköy bucağı) - Bolu
1928 📖: Akçakoca
<1916z: Serkiz [ Yunanca Sérgios "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Yunanca (Ayios) Sérgios veya Ermenice (Surp) Sarkis aziz kişi adından türeyen ismi 21 Haziran 1332 (M 1916) tarihli kararnameyle Akçakoca olarak değiştirilmiştir.. SN
■ Koord: 40° 55' 13'' D, 32° 14' 30'' K
Akçakoca ilçe - Akçakoca - Düzce
1568 1928 📖: Akçaşehir
Y550 📖: Dîa / Dióspolis [ Yunanca "Zeus kenti" ]
■ Osman Beyin kumandanlarından biri olup 14. yy başında bölgede beylik eden Akça Koca onuruna 1934’te Akçakoca adı verildi. SN
■ 20. yy başında kısmen Muhacir Türk, Laz, Gürcü ve Kafkas göçmeni (Abaza çoğunluk, Çerkes kısmen) yerleşimi. Tashw
■ Ayrıca Yerli (Manavlar)'da günümüzde merkez'de bulunmaktadır. Yörük ve Türkmenlerin Manavlardan çok sonra Akçakoca yöresine yerleştiği bilinmekle birlikte. Yerli (Manav) köylerinin bir kısmının tarihinin Bizans devrine kadar dayandığı bilinmektedir. Kırım'dan ve Kazan'dan gelen Kırım Tatarları ve Kazan Tatarları Akçakoca'da bulunmak ile birlikte ayrıca Karadeniz'den göç etmiş Karadeniz göçmeni nüfusu'da Akçakoca'da bulunmaktadır. ■ Akça Koca beyin Akçakoca'yı Bizanstan fetih ettiği rivayet edilse'de doğrululuğu teyit edilememiştir. Akçaşehir adının zamanında değiştirilmesi gerektiği uygun görmüş ve Akça Koca beyin adından esinlenilmiş Akçaşehir'e Akçakoca adı koyulmuştur. 14. yy'da Konur Alp tarafından Bizanstan fetih edildiği veya Şehir'de ki ağırlıklı Türk nüfusun kendiliğinden Bizans'tan Osmanlılara katıldığı'da düşünülmektedir. (Bu görüşün başka bir alternatif'i ise Yerli Rum Ortodoks halkın Osmanlı yönetimine boyun eğip katılması.) Akçakoca’nın Türk hakimiyetine geçmeden önceki bilinen eski adları: Dia, Dias, Diapolis ve Tospolis‘tir. Akçakocanın Türk hakimiyetine geçtikten sonraki isimleri ise sırasıyla Akçaşar, Akçaşehir ve Akçakoca olmuştur. ■ Fındık ekiminden önce Akçakocalı Erkeklerin denizcilik yaptığı halkın denizcilik, esnaflık, tarım, bağcılık, ticaret ile geçindiği anlaşılmaktadır. Eski dönemlerde Akçakocalı ailelerin bütün erkekleri birden, denizde can verirmiş, onun için de o çağlarda (Akçakoca'da erkek mezarı yoktur) denmekte imiş. chaluri
■ Koord: 41° 5' 17'' D, 31° 7' 20'' K
Akçakonak mahalle - Söke - Aydın
1890hk 📖: Gümenes
1467t 📖: Gümenos / Gümenoz [ Yunanca kuminós ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1916 tarihli Erkanı Harbiye haritası bu köyün hemen güneyinde, şimdi maden ocağının olduğu yerde, ’İngiliz Köyü’ adlı yerleşimi gösterir. SN
■ Türkçeleşmiş adı ortak ("Gümenez") Samsun'da da bir yerleşim vardır. Günümüzde Yakakent. Tankut Beygu
■ Koord: 37° 42' 1'' D, 27° 21' 50'' K
Akçam köy - Abana - Kastamonu
1530t 📖: Maca [ Yunanca ]
■ Koord: 41° 56' 15'' D, 34° 5' 16'' K
Akçatepe mahalle (Kocasinan bağ) - Kocasinan - Kayseri
1500t 1928 📖 📖: Dadasun [ Yunanca *Dadassós ]
■ Anadolu’daki diğer Dadassós için Aksaray Merkez Tatlıca köyüne bakınız. Her iki yerin adı Hititçe Dadaşşas veya benzerinden türemiş olmalıdır. Ancak Hitit kayıtlarında anılan Dadaşşas/Tataşşas adlı yer Konya Ereğlisi veya Karaman civarında görünür. SN
■ Koord: 38° 49' 33'' D, 35° 33' 58'' K
Akçay köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖: Girendos / Girindos [ Yunanca krínita ]
■ Koord: 41° 57' 39'' D, 33° 37' 21'' K
Akdeğirmen köy - Taşköprü - Kastamonu
1928 📖: Gavraz [ Yunanca Gavrâs "öz." ]
■ Gavras için karş. Gümüşhane Merkez Kayabaşı köyü. SN
■ Akdeğirmen köyü'nün eski adı sadece Gavraz'dır ve Gavras-Tekke ise Alatarla köyünün eski adıdır. Seddül Bahir
■ Koord: 41° 28' 4'' D, 34° 0' 42'' K
Akdeniz deniz - ---
1665 📖: Akdeniz
A870 📖: Bahr eş-Şam [ Arapça "Suriye denizi" ]
Lt639 📖: Mediterraneum (Mare) [ Latince "ülkeler arası (denizi)" ]
Y190~ 📖: Mesógaios (Póntos) Mεσóγαιος [ Yunanca "ülkeler arası (denizi)" ]
■ Antik kaynaklarda adı genellikle `büyük deniz`dir (İbr Yam haGadol, Yun Megalê Thálassa, Lat Mare Magnum). Mesógaios adı en erken 2. yy’da Mısırlı Polluks’un Onomastikon’unda görülür. Klasik devir Arapçasında Bahr ar-Rûm yaygındır; modern Bahr al-abyaz (`ak deniz`) Türkçeden çeviridir. Bahr al-Mutawassıt (`ara deniz`) Batı dillerinden çeviridir. Türkçe en erken tarihten itibaren görülen Akdeniz ve Karadeniz adları muhtemelen `güney/kuzey denizi` anlamındadır. SN
■ Koord: 36° 32' 3'' D, 30° 52' 1'' K
Akkaya mahalle - Ortahisar - Trabzon
1928 📖: Karlık Ğorzemya
1876s 📖: Ğorzemiya [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 56' 44'' D, 39° 39' 49'' K
Akkaya mahalle - Menteşe - Muğla
1914h 📖: Dirgeme [ Yunanca trygima "hasat yeri" ]
■ Koord: 37° 10' 29'' D, 28° 19' 39'' K
Akkonak köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖: Telye [ Yunanca ]
■ Koord: 41° 56' 45'' D, 33° 47' 12'' K
Akköy mahalle - Vakfıkebir - Trabzon
1913a 📖: Akköy
1902hb 📖: Komandra/Komandere
1876s 📖: Komandra Kadaxor [ Yunanca katoxôra "aşağıköy" ]
■ Dört köyden oluşan Komandra/Komandere yerleşim alanının ’Kuman Deresi’ şeklinde yorumlanarak bir Türk kavmi olan Kuman’larla irtibatlandırılması abesle iştigaldir. SN
■ Koord: 40° 58' 23'' D, 39° 17' 44'' K
Akliman mahalle (Abalı bağ) - Sinop Merkez - Sinop
hl 📖: Hamsilos
2000 📖: Akkum
1925h 📖: Xamsaros
1907hk 📖: Amsoros
Y-350 📖: Arménê [ Yunanca "yelkenli" ]
■ Koord: 42° 2' 26'' D, 35° 2' 25'' K
Akmescit mahalle - Maçka - Trabzon
1928 📖: Zanoy
Y1260: Sanógia [ Yunanca ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 50' 47'' D, 39° 39' 48'' K
Akocak köy - Gümüşhane Merkez (Yağmurdere bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖: Balaxor [ Yunanca palaioxóri "eskiköy" ]
■ Koord: 40° 35' 52'' D, 39° 53' 23'' K
Akoluk mahalle - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1876s 📖: Anifa [ Yunanca anyfa "yokuşlar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 55' 4'' D, 39° 42' 11'' K
Akören köy - Kemer - Burdur
1912hk 📖: Akören / Ağviran
Y200~a 📖: Makron Pédion [ Yunanca "uzun ova" ]
■ Koord: 37° 24' 42'' D, 30° 4' 41'' K
Akören mahalle - Akçaabat - Trabzon
1522t 📖: Çarşuda [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 58' 25'' D, 39° 33' 51'' K
Akpınar köy - Rize Merkez (Gündoğdu bucağı) - Rize
1583t 📖: Kalamoz [ Yunanca kálamos "kamışlık" ]
■ Bu köye bağlı 5 mezranın ismi: Livori......Hazavita.....Huniça...Yofiriça... İstavri. muzaffer
■ Koord: 41° 2' 23'' D, 40° 38' 52'' K
Akpınar mahalle (Akpınar bağ) - Akçaabat - Trabzon
1946 📖: Kazoysa / Kozoysa
1522t 📖: Ğazoyisa / Ğozoyisa [ Yunanca ]
■ Merkez olan Camiyanı (Gozoysa) mahallesine Yeşilce (Samara), Konaklı (Şilara), Bahçecik (Iskaniye), Fettahlı mahalleleri bağlıdır. 1993’te kurulan Akpınar belediyesi daha sonra lağvedildi. SN
■ Koord: 40° 55' 29'' D, 39° 30' 20'' K
Aksaray il - Aksaray Merkez - Aksaray
1282 S1286 📖 📖: Aksara
Y1207 Y1220 📖 📖: Ta Aksará / Taksará
Y180 Y334 📖 📖: Kolonia Arxelaída [ Yunanca "Arxelais (kral) yerleşkesi" ]
Y17 📖: Garsaúra [ Anadolu Dilleri gurşaura ]
■ Antik Garsaúra kentine son Kappadokia kralı Arxelaos (MÖ 36-14) onuruna Kolônia Arxelais/Arxelaida adı verildi. 9. yy’dan sonra Arap akınları nedeniyle boşaldı. 1171’de Selçuklu sultanı 2. Rükneddin Kılıçarslan tarafından yeniden inşa edildi. ■ Kent adının Türkçe ’saray’ ile ilgili olmayıp, Yun Aksará adından türediği savunulmuştur. Ancak 13. yy Bizans kayıtlarında görülen Ta Aksará biçimi Türk fethinden sonrasına ait olup Türkçeden geri alıntı olması güçlü olasılıktır. (Zgusta §199). SN
■ Koord: 38° 22' 26'' D, 34° 1' 52'' K
Aksaray mahalle - Fatih - İstanbul
1665 📖: Aksaray
Lt400~ 📖: Bóos | Forum Bovi [ Yunanca "sığır meydanı" ]
■ İmp. Julianus (361-363) döneminde Bergama’dan buraya getirilen anıtsal boğa heykelinden dolayı Forum Bovis, Fatih Sultan Mehmet döneminde Karaman’daki Aksaray kentinden getirilen yerleşmecilerden ötürü Aksaray. SN
■ Koord: 41° 0' 30'' D, 28° 56' 59'' K
Akseki ilçe - Akseki - Antalya
1914hk 📖: Akseki | Marula
1484 📖: Marula / Marulya [ Yunanca ]
■ Kasabanın adı Marla veya Marulya’dır. Akseki eskiden beri bölge ve idari birim adıdır. SN
■ Koord: 37° 2' 48'' D, 31° 47' 22'' K
Aksiós belediye - Thessaloníki (Selanik) - Thessaloníki_m GR
<1997: Kýmina Κύμινα (mah)
<1997: Néa Málgara Νέα Μάλγαρα (mah) [ Yunanca "yeni Malkara" ]
1910öh 📖: Yüncüler Γιουντζήδες [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Yüncüler köyüne 1927’de Kímina adı verilmiş, yanıbaşına Doğu Trakya muhacirleri için Nea Malgara yerleşkesi kurulmuştur. SN
■ Koord: 40° 36' 42'' D, 22° 41' 1'' K
Aksós Αξός köy - Giannitsá (Yenice Vardar) - Pélla GR
1956 📖: Paleó Παλαιό [ Yunanca "eski" ]
1926 1926: Eskice
■ Koord: 40° 48' 10'' D, 22° 21' 35'' K
Aksu mahalle - Sürmene - Trabzon
Eski adı: Ayfoka [ Yunanca áyios Fókas "Aziz Foka" ]
Y1895 📖: Aso / Assóu [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Ayfoka burada köyün mü, yoksa bir mevki veya mahallenin adı mıdır, anlaşılamadı. Sinoplu Ayioz Fokas Karadeniz denizcilerinin koruyucusu sayılırdı. Makamı Sinop’tadır. SN
■ Koord: 40° 52' 5'' D, 40° 7' 1'' K
Aksu ilçe - Aksu - Isparta
1928 📖: Anamas (idari bölge) [ Yunanca anemóeis "rüzgârlı" ]
1890hk 📖: Yenice
■ Yenice belediyesi 1987’de Aksu adıyla ilçe statüsü kazandı. Eski nahiye adı olan Anamas, ilçenin güneyinde şimdi Dedegöl Dağı adı verilen dağın adıdır. SN
■ Koord: 37° 47' 56'' D, 31° 4' 18'' K
Aksungur köy - Merzifon - Amasya
1928 📖: Gemerez [ Yunanca kamariés "odalar" ]
■ Koord: 40° 54' 1'' D, 35° 31' 15'' K
Aksüt köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖: Haşilya / Haşliya [ Yunanca ]
■ 1834 kaydında 13 hane Müslim bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 36' 20'' D, 39° 14' 42'' K
Akşehir ilçe - Akşehir - Konya
1333 📖: Akşehr
Y17 Y1118 📖 📖: Philomêlion [ Yunanca "Philomelos (öz.) kenti" ]
■ İskender’in maiyetinden Philomelos tarafından kurulduğunu Strabon aktarır. MÖ 2. yy’a ait Philomêlion sikkeleri mevcuttur. 1117 yılındaki Bizans-Selçuklu çatışmaları sırasında halâ aynı adı taşıyordu. 1381’de Akşehir adıyla sancak idi. SN
■ Koord: 38° 21' 24'' D, 31° 25' 1'' K
Aktarla köy - Gökçebey - Zonguldak
1928 📖: Çekenez [ Yunanca ]
■ Koord: 41° 20' 20'' D, 32° 10' 6'' K
Aktaş köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖: Büğülye [ Yunanca ]
■ Koord: 41° 54' 46'' D, 33° 48' 1'' K
Aktaş köy - Rize Merkez (Gündoğdu bucağı) - Rize
Eski adı: Koçimoloz [ Yunanca ]
■ Koord: 41° 1' 14'' D, 40° 36' 24'' K
Aktaş köy - Artova - Tokat
1522t 1928 📖 📖: Ayazma [ Yunanca ayíasma "kutlu kaynak" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 9' 47'' D, 36° 13' 53'' K
Aktutan köy - Gümüşhane Merkez - Gümüşhane
1928 📖: Hayekse [ Ermenice/Yunanca "Ermeni kilise" ]
E1912 📖: Eksehovid [ Ermenice "kilise vadisi" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köyün Ortamahalle bölümünde bulunan Ermeni manastırı 19. yy'da Rum köylülerle Ermeni kilise yönetimi arasında yıllarca süren bir davaya konu olmuştu. Köy adı Ermenice 'Hay' ve Rumca/Türkçe 'kilise' kelimelerinden bileşiktir. Buradan Yeşilyurt'a kadar uzanan vadiye Kilise Deresi adı verilir. SN
■ Koord: 40° 29' 12'' D, 39° 32' 24'' K
Akyarlar mahalle - Bodrum (Ortakent bucağı) - Muğla
1904hk 📖: Kefaluka [ Yunanca kefalúka "buruncuk" ]
■ Koord: 36° 58' 8'' D, 27° 16' 41'' K
Akyazı mahalle - Ortahisar - Trabzon
1928 📖: Suga [ Yunanca "ip, halat" ]
E1819 📖: Derbend / Dervend [ Türkçe ]
■ Pjişkyan Karadeniz Rehberi (1819) üzerinde ip işareti bulunan iki antik sütundan söz eder. SN
■ Koord: 40° 58' 51'' D, 39° 37' 59'' K
Alaattinbey mahalle - Nilüfer (Çalı bucağı) - Bursa
1968 📖: Erikli
1912hk 📖: Fodra [ Yunanca "astar" ]
■ Koord: 40° 11' 45'' D, 28° 55' 7'' K
Alaçam mahalle - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1928 📖: Konga
Y1450~ 📖: Kónka [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 53' 29'' D, 39° 40' 31'' K
Alaçatı-Marina mevki - Çeşme - İzmir
Y1890hk: Agriliá/Ağrelya [ Yunanca "yaban zeytinlik" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Agrilia (Αγριλιά) Yunancada yabani zeytin demektir. Bölgede pek cok yabani zeytin ağacı hala bulunmaktadir. Utku Oziz
■ Koord: 38° 14' 57'' D, 26° 22' 58'' K
Alakaya köy - Araç (Boyalı bucağı) - Kastamonu
1487c 📖: Dırvana [ Yunanca trygima "bağbozumu, meyve hasadı" ]
■ Koord: 41° 4' 37'' D, 33° 6' 6'' K
Alamescit köy - Sandıklı - Afyon
1928 📖: Alamescid
Y535 Y787 📖 📖: Stektôrion [ Yunanca ]
■ Erken Bizans dönemine ait Stektorion kalıntıları köyün batısında Kocahüyük adı verilen mevkidedir. SN
■ Koord: 38° 20' 13'' D, 30° 9' 43'' K
Alanlı mahalle (Atakum bağ) - Atakum - Samsun
1520t 📖: Alanos [ Yunanca ]
■ 6.05.1953 tarihli kararla Alanos olan adı Alanlı olarak değiştirildi. SN
■ Koord: 41° 19' 51'' D, 36° 12' 36'' K
Alanya ilçe - Alanya - Antalya
1914hk 📖: Alaiye / Alaya
1282 1333 📖 📖: ˁAlaiya [ Türkçe "Alaeddin (Keykubad) yeri" ]
Y1220 📖: Kalonóros [ Yunanca "güzeldağ" ]
Y-350 📖: Korakésion [ Yunanca "kuzguncuk" ]
■ MÖ 67’de Pompeius’un Akdeniz korsanlarına kazandığı deniz zaferiyle anılan Korakesion limanı idi. Yunanca «kóraks» (`kuzgun`) adından isim aldığını sanmamak için bir neden yoktur. ■ 13. yy’da Selçuklu sultanı Alaeddin Keykubad onuruna Alaiye adı verildi. 20. yy başlarına dek adın bu biçimi kullanılmıştır. SN
■ Koord: 36° 32' 32'' D, 31° 59' 49'' K
Alanyurt mahalle - Kale - Denizli
1928 📖: Dirlisin [ Yunanca ]
■ Koord: 37° 20' 30'' D, 28° 48' 23'' K
Alapınar köy - Kurucaşile - Bartın
1957rg: Konpos
1907hk 📖: Gambos [ Yunanca kámpos "ova" ]
■ Koord: 41° 49' 40'' D, 32° 40' 51'' K
Alaşehir ilçe - Alaşehir - Manisa
1282 📖: Alaşehir
Y17 📖: Philadelphía [ Yunanca "kardeşsever (kenti)" ]
■ Antik adını Philadelphos (`kardeşsever`) lakaplı Bergama kralı II. Attalos’tan (MÖ 160-138) alır. İncil’in Vahiy (Apocalypse) kitabında anıldığı için ABD’deki Philadelphia kentinin adına kaynak olmuştur. SN
■ Mübadelede Rumlar Yunanistana gönderildikten sonra kısmen Balkan muhacirleri ve çevre köyler tarafından iskan edilmiştir. Kenan Evren Alaşehire yerleşmiş Arnavut kökenli bir ailenin çocuğudur. metonio
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Aydın Vilayetine bağlı Alaşehir Kasabasında Rum Cemaatine mahsus bir mekteb yapılmasına müsade isteği ve bunun uygunluğu. Rum Ortodoks halkı Ptolemaida yakınındaki Emporio köyünde iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 38° 21' 1'' D, 28° 31' 9'' K
Alata mahalle (Erdemli bağ) - Erdemli - Mersin
1665 📖: Alata [ Yunanca aláta "tuzla" ]
■ Alata esasen Erdemli’nin içinden geçen ırmağın (Sorgun Çayı) adıdır. Irmak eskiden Silifke ve Mersin illerinin sınırı olduğu gibi, ırmağın iki yakasında olan Erdemli ve Alata da iki ayrı köy idi. SN
■ Koord: 36° 36' 44'' D, 34° 18' 47'' K
Alatarla köy - Taşköprü - Kastamonu
1928 📖: Gavraz Tekkesi [ Yunanca Gavrâs "öz." ]
■ Gavras için karş. Gümüşhane Merkez Kayabaşı köyü. SN
■ Alatarla köyünün eski adı 1928'de Gavraz-Tekkesi ve 1968'de Gavras Tekke olarak kayıtlı. Seddül Bahir
■ Koord: 41° 29' 25'' D, 34° 1' 29'' K
Alataş mahalle - Maçka - Trabzon
1876s 📖: Mandranoy
Y1390~ 📖: Mandrakení [ Yunanca "mandıracılar?" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köy mübadeleden sonra metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Beşköyden gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. C.G.
■ Koord: 40° 49' 10'' D, 39° 41' 22'' K
Alayazı köy - Cide - Kastamonu
1928 📖: Arva [ Yunanca ]
■ Koord: 41° 59' 32'' D, 33° 16' 45'' K
Alaybeyli mahalle - Kırıkhan - Hatay
hl 📖: Bayezid Bostanı [ Arapça ]
1918h 📖: Alabeyli | Bayezid-i Bestami Ziyareti [ Arapça Ebâ Yezîd Bestâmî "bir İslam azizi" ]
1282 📖: Darbısak
S1190 📖: Trapezağd
Y17 📖: Trapezon [ Yunanca "masa" ]
Y-333: Soxoi? [ Yunanca "Sok'lar (?)" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Kırıkhan kasabasının 19. yy sonunda gelişmesinden önce bölgenin başlıca hisarı olan Trapezon/Darbısak kalesi masa şeklindeki bu tepe üzerindedir. 1175’te Selahaddin Eyyübi tarafından fethi Frenk ve Süryani tarihçilerince kaydedilmiştir. Büyük İskender sefernamesinde İssos muharebesi arifesinde İran Şahı Darius’un karargahı olan Sokhoi adlı yerin de burası olması güçlü olasılıktır. Kale içinde Hz. Bayezid-i Bestamî ziyareti bulunur. SN
■ Köy 1865 senesinde bölgeye yerleştirilen Türkmenler tarafından kurulmuştur. Köy halkı günümüzde de Türkmen'dir. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 31' 54'' D, 36° 21' 38'' K
Alazlı mahalle - Düzköy - Trabzon
1530t 1928 📖 📖: Mula [ Yunanca moúla "değirmenler" ]
■ Standart Yunanca mýlos (`değirmen`) sözcüğü Pontos Rumcasında y > ou kuralı uyarınca moúlon, çoğ. moúla şeklini alır. SN
■ 1530'da Mula olarak kayda alınan köy şimdi de eski ismi Mula olarak bilinen aynı köydür, yani Alazlı'dır. 1583 yılı Tahrir kayıtlarında geçmeyen Muhula ayrı köydür, 1682 Tahrir kayıtlarında geçmektedir. Buradan şu sonuca varılabilir ki 1583'te Muhula diye bir müstakil köy yoktu ya da bölgesel konumu nedeniyle Metinganiya köyleri denilen 8 köy içerisinde olan bir köy ile birlikte kayda alınmış olmalıdır. cykurdoglu
■ Mula: Alazlı'nın eski adı. Köyün alt tarafındaki derenin üstünde bir zamanlar 7-8 tane değirmen varmış. Birisi halen (2011) sağlam ve faaldir. Diğerlerinin de bazılarının kalıntılarını görmek mümkündür. Anames (Mula'nın eski adı): Yun. Anemos "rüzgâr". Değirmenlerin olduğu derenin adı da Anemes Deresi'dir. Kseros
■ Bu köy 1530 tarihli Osmanlı Tahrir Defterinde şu şekilde görülür: Mula karyesi, Akça-abad nahiyesi. Seddül Bahir
■ Mula: kolkh-Zan dili olan Lazca ve Megrelce de Bölgede de yatişen bir tür Karaağaç. isa tabili
■ Koord: 40° 51' 3'' D, 39° 22' 51'' K
Alçıtepe köy - Eceabat - Çanakkale
1928 📖: Alçıtepe
1519t 📖: Kirte
Y1091a 📖: Kríthai / Krithiá [ Yunanca "arpalı" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 1915 Çanakkale Savaşının en kanlı çarpışmaları bu köy yakınında Kirtetepe’de gerçekleşmiştir. SN
■ Koord: 40° 5' 41'' D, 26° 13' 34'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.