haritada ara :   km  
3596 Kürtçe yer adı bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 36
sırala 
? ölü yerleşim - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
Eski adı: Geliyemsur [ Kürtçe ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 38° 38' 10'' D, 41° 17' 44'' K
? ölü yerleşim - Samsat - Adıyaman
1919h 📖: Herdiyan [ Kürtçe "yörükler" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 37° 35' 50'' D, 38° 36' 22'' K
? ölü yerleşim - Samsat - Adıyaman
1919h 📖: Ayno [ Kürtçe/Süryanice "göze" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 37° 37' 1'' D, 38° 25' 9'' K
? ölü yerleşim - Erciş - Van
1925h 📖: Şeytanava [ Kürtçe "şeytanabat" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Eski haritalarda görülen bu köyün tam yeri anlaşılamadı. Pırnaşen (Ulupamir) köyünün diğer adı olabilir. SN
■ Koord: 39° 12' 34'' D, 43° 17' 44'' K
? mezra (Üzümlü bağ) - Dicle - Diyarbakır
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 38° 16' 19'' D, 40° 13' 21'' K
? mezra (Karameşe bağ) - Sason - Batman
K2014 📖: Çemê Kölani [ Kürtçe ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 38° 17' 9'' D, 41° 18' 8'' K
? ölü yerleşim - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Halanyan / Halaniyan [ Kürtçe ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 33' 27'' D, 41° 44' 17'' K
? ölü yerleşim (Horozdere bağ) - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1977rh 📖: Çemi Keri [ Kürtçe "Keri gözesi" ]
1928 📖: Xarabe Pazar?
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
boş yerleşimi
■ Koord: 38° 11' 59'' D, 42° 28' 17'' K
Abdülkadirpaşa mezra (Nusaybin bağ) - Nusaybin - Mardin
1968 📖: Yakınköy
1914hk 📖: Veysikî [ Kürtçe Weysikî "Veyisler (öz.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 4' 56'' D, 41° 13' 23'' K
Acar mahalle (Koyunalan bağ) - Ergani - Diyarbakır
928: Cedelî [ Kürtçe/Türkçe "kavgalı" ]
Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 51'' D, 39° 54' 22'' K
Acar mahalle - Artuklu - Mardin
1928 📖: Diyardeyrî [ Kürtçe diyarê dêrê "kilise yeri" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 18' 1'' D, 40° 42' 25'' K
Acarkent köy - Varto - Muş
K 📖: Zaçex
1916h 📖: Zatişeyx [ Kürtçe "şeyh makamı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 25'' D, 41° 26' 17'' K
Acıköy köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
K1997 📖: Şorik [ Kürtçe "tuzluca" ]
1925h 📖: Acıköy
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Okçiyan) yerleşimi
■ Halep vilayetinden sürülen Kürtler 1690 ile 1720 yılları arasında iskan edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 43' 19'' D, 34° 11' 8'' K
Acıkuyu mahalle - Kulu - Konya
K 📖: Bîrtalik [ Kürtçe "acıkuyu" ]
Kürt-Sünni (Omeran) yerleşimi
■ © 28.05.1848 Rişvan aşireti oymaklarından, Ömeranlı ve Belganlı[Belikanlı] aşiretlerinden bin altı yüzden fazla hanenin Eskebşan kazasıyla Konya sancağı kazalarına iskan ettirildiği ... © »»» 26/7/1954 gününden itibaren Konya Vilâyeti Kulu Kazasının Ömeranlı Köyüne bağlı Acıkuyu yaylası (Acıkuyu) adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
■ Koord: 38° 50' 17'' D, 32° 59' 19'' K
Adagören mahalle - Battalgazi (Eskimalatya bucağı) - Malatya
1928 📖: Kilisik [ Kürtçe "kilisecik" ]
■ Koord: 38° 26' 43'' D, 38° 27' 46'' K
Adakale köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
E1902 📖: Zorkan | Derzıni
1865h 📖: Deyr Zin [ Kürtçe "Zin manastırı" ]
1665 📖: Zirki (idari bölge)
K1597 📖: Derzîn
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy yakınındaki Derzin kalesi 12.-18. yy’larda Zirkî/Zirkan beyliğinin makamı idi. Kale içinde eski adının Deyr Azinar olduğu rivayet edilen büyük bir manastır harabesi vardır. ■ Evliya Çelebi: `Ziriki Van Eyaleti'nde başka beyliktir. Beyi 6 bin tüfeng-atar askere ve 20 adet aşiret beyine sahiptir. Gerçi diğer Van beyleri gibi muhteşem değildir, ama pâyda mertebesi yüksektir. Savaş sırasında timar erbabı 600 asker olur. Çeribaşı, alaybeyisi ve 150 akçe kadısı vardır, ama müftü, nakib ve diğer hâkimleri yoktur, ama uleması çoktur.` SN
■ Koord: 38° 7' 51'' D, 41° 52' 18'' K
Adakasım mahalle - Çeltik - Konya
K1997 📖: Sorikan [ Kürtçe "Kızıllar (aş.)" ]
1928 📖: Adakasım
cit 📖: Kasımoğlu
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ © 28.06.1911 Akşehir kazası Cihanbeyli nahiyesinde Kürd Topal Hacı Ahmed oğlu Mehmed'in Kasımoğlu karyesinde ruhsatsız açtığı güherçile ocağı ile civarındaki Seğirlizade Hasan Efendi'nin önceki ocağına da zarar verdiğinden ve güherçile fabrikası hukukunu ihlal ettiğinden kapatılması, mevcut malın fabrikaya teslimi. deyar heyran
■ Koord: 38° 57' 27'' D, 31° 53' 30'' K
Adakent mahalle - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖: Çildiz [ Kürtçe "kırk haramiler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 15' 10'' D, 40° 15' 47'' K
Adaklı köy - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Alekanan
1919hb 📖: Alikâna/Alekân [ Kürtçe "aş." ]
■ Koord: 37° 31' 39'' D, 44° 10' 7'' K
Adaklı mahalle - Muradiye - Van
1916h 📖: Bincevan [ Kürtçe Pincevan "kamacı" ]
■ Koord: 38° 55' 32'' D, 43° 49' 54'' K
Adaksu köy - Malazgirt (Karahasan bucağı) - Muş
1925h 📖: Şebo [ Kürtçe "öz." ]
■ Koord: 38° 57' 51'' D, 42° 35' 30'' K
Adımova köy - Hamur - Ağrı
1928 📖: Xıdırdodik [ Kürtçe dodik ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Burada yaşayan Kürtler, Muş ve Bitlis arasındaki Çıxur isimli bölgeden geldiklerinden, onlara Çıxuri deniliyor. Qazi
■ Koord: 39° 38' 12'' D, 43° 2' 20'' K
Adıvar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1916h 📖: Şirvanşeyx [ Kürtçe/Türkçe "Şirvan şeyhi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Azerbaycan evliyalarından Şeyh Amr Rabbani silsilesinden gelen şeyhlere Şirvan-Şeyh unvanı verilir. SN
■ Şirvanşeyhte yalnızca iki Ahıska Türkü aile kaldı. Türklerin büyük çoğunluğu 90'lı yıllarda topraklarını Kürtlere satıp Batıya göçmek zorunda kaldılar. metonio
■ Koord: 39° 13' 6'' D, 42° 10' 35'' K
Ağaçaltı köy - Varto - Muş
1928 📖: Xalefan [ Kürtçe xelefan "halifeler, halefler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 32'' D, 41° 25' 14'' K
Ağaçdere köy - Bitlis Merkez (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1556b 📖: Xaçikân / Xaçukân [ Kürtçe xaçikan "Hıristiyanlar" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ 16. yy tahririnde Müslim nüfus görünür. 20. yy başında iki kilise harabesi vardı. Eski köy boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 38° 19' 21'' D, 42° 3' 30'' K
Ağaçdibi köy - Hakkari Merkez - Hakkari
K2013 📖: Kexakê Lîla [ Kürtçe ]
1946h 1982rh 📖: Gehi/Kehi
Kürt-Sünni (Jirki) yerleşimi
■ Şelalesi meşhurdur. SN
■ Koord: 37° 30' 10'' D, 43° 47' 22'' K
Ağaçkonak köy - Adıyaman Merkez (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Kürimilli [ Kürtçe kurêmilî "Milli (aş.) uşağı" ]
Alevi-Türk (Kavi) yerleşimi
■ Koord: 37° 55' 15'' D, 38° 19' 39'' K
Ağaçköprü köy - Bitlis Merkez (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928 📖: Hormez [ Kürtçe hormiz "Jüpiter, hürmüz?" ]
1556b 📖: Hürmüz
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 20' 11'' D, 42° 0' 8'' K
Ağaçköy mezra (Kılıçlı bağ) - Kurtalan - Siirt
1977rh 📖: Dari [ Kürtçe "ağaçlı" ]
■ Güncel ismi Uluağaç olabilir. ishak levent
■ Koord: 37° 59' 4'' D, 41° 46' 0'' K
Ağaçlı mezra (Onbaşılar bağ) - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Alyava
1916hb 📖: Aliawa [ Kürtçe "Ali suyu" ]
■ Koord: 37° 32' 54'' D, 44° 35' 53'' K
Ağaçlı mahalle - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1915h K2008 📖 📖: Cıxsî [ Kürtçe cixsê "kireçli" ]
E1445 E1912 📖: Gazge/Kazge
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Derareş (`Kara kilise`) dağının eteğindedir. Daha önce Ermeni yerleşimi iken bilinmeyen bir tarihte (belki 19. yy’dan önce) Musullu Şeyh Şeref ve oğulları tarafından ele geçirildiği rivayet edilir. SN
■ Koord: 38° 31' 8'' D, 40° 54' 40'' K
Ağaçlıpınar köy - Kurtalan - Siirt
1977rh 📖: Ayindar [ Kürtçe "ağaçpınar" ]
■ Koord: 37° 53' 42'' D, 41° 42' 14'' K
Ağaçsever mahalle - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖: Botikân/Bodikân [ Kürtçe "oluklar? Botanlılar?" ]
■ Koord: 37° 36' 9'' D, 40° 21' 14'' K
Ağaçyurdu ölü yerleşim - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖: Zivingi Şikakan [ Kürtçe zivinga Şikakan "Şikak (aş.) kışlağı" ]
■ Gabar Dağı köyleri içerisinde en önemli medrese geleneğine sahip olan köydür.1994 yılında yıkılmasına kadar bu köyde eğitim alan mollalar çevre şehirlerdeki ve ilçelerdeki ulu camilerde veyahut medreselerde imamlık ya da öğretmenlik yaparlardı.Bölgenin son kuşak mollalarından en büyüğü Müderris Muhammed Zvingi(20.yy kişiliği) bu köylüdür. Melaye Ciziri'nin Divan adlı eserini şerh etmiştir.Köyün kendisine ait Zêw adı verilen bir bayramı ve kurban geleneği vardır.Bu bayramda Gira Mehrav(Ay ve Su Tepesi) adlı kutsal tepeye adak adanırdı. LakedemonianZvingi
■ Koord: 37° 34' 59'' D, 41° 56' 16'' K
Ağadibek köy - Maden - Elazığ
1925h 📖: Kılligiran [ Kürtçe "Killo (aş.) tepeleri" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 2'' D, 39° 39' 47'' K
Ağartı mahalle - Hazro - Diyarbakır
1928 📖: Cırnoki [ Kürtçe curnokê "yalak" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 20'' D, 40° 49' 1'' K
Ağıl mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Ancolini Xincikan [ Kürtçe xincikan "bağ evleri" ]
■ 1928 yılı Mezrea (Salat) nahiyesinde 2 adet Ancolin Seviş (tapu kaydı ) var, birisinin önünde ise Xincikan eki mevcur, Xincikan Batman iline bağlanmış olan Diktepe köyünün eski adıdır,o köye ait farklı bir yerleşimle karıştırılma ihtimali de vardır.Mahallenin tapu kaydındaki ismi halen Ancolin olarak geçmektedir. ishak levent
■ Koord: 37° 49' 48'' D, 40° 58' 1'' K
Ağılbaşı köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
K 📖: Mezre Gevrik [ Kürtçe gewrik "akça" ]
■ Koord: 39° 24' 33'' D, 42° 22' 7'' K
Ağılbaşı köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1928 📖: Hacixano [ Kürtçe hecîxano "hacıevi" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Arpaçaylı 4 Terekeme aile tarafından kurulmuştu. 90'lı yıllardan beri bir tane bile Terekeme yaşamıyor. metonio
■ Koord: 39° 41' 25'' D, 42° 58' 8'' K
Ağılbaşı mahalle - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
K 📖: Çûxreş [ Kürtçe çokreş "kara dirsek?" ]
1928 📖: Engüzek [ Ermenice ınguzag "kozlu" ]
Alevi yerleşimi
■ Bazı aileler Ali Seydi Ocağı mensubudur. C.G.
■ Çoğunlukla Kürt-Alevidir, bazı Türkmen-Alevi aileler de bulunur. metonio
■ Koord: 38° 33' 0'' D, 37° 49' 24'' K
Ağılcık mezra (Onbaşılar bağ) - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Kendolak [ Kürtçe "bayırcık" ]
■ 25 haneli, 200 nüfuslu Kürd yerlesimi. Köyün 200 metre aşağısındaki dere yatağında bulunan ahırı, İran ve Türkiye devleti arasında trajikomik bir anlaşmaya neden oldu. Ahırın bulunduğu dere yatağının 2 metre ötesi İran toprakları ve bu tarafta İran’a ait karakol bulunuyor. Manav
■ Koord: 37° 31' 36'' D, 44° 36' 1'' K
Ağıldere mezra (Uzungedik bağ) - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
K2015b 📖: Zahidan [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 14' 24'' D, 43° 55' 1'' K
Ağıllı mezra (Bozburun bağ) - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 📖: Gomıkan/Gomıkank [ Kürtçe "ağıllar" ]
■ Koord: 38° 33' 48'' D, 41° 42' 21'' K
Ağıllı mahalle - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1933 📖: Gomak [ Kürtçe goma "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 33' 51'' D, 40° 52' 10'' K
Ağıllı mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Bîrik | Behramki Biriki [ Kürtçe "kuyucuk" ]
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 44' 8'' D, 40° 41' 45'' K
Ağılözü köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖: Bosekân [ Kürtçe "Beso'lar" ]
E1878 📖: Besoyenk gen. Besoyents [ Ermenice "Beso'lar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Erm Besoyenk ismin nominatif hali, Besoyents tamlayan halidir. Köyde Şinitsor adlı manastır vardı. SN
■ Koord: 38° 11' 24'' D, 42° 31' 5'' K
Ağırtaş mahalle - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖: Cerdo [ Kürtçe "baskın, akın" ]
Kürt-Sünni (Karakeçili) yerleşimi
■ Koord: 37° 3' 22'' D, 38° 12' 3'' K
Ağıztadı mahalle - Siverek (Şekerli bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1928 📖 📖: Helavik [ Kürtçe ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Koord: 37° 36' 4'' D, 39° 24' 47'' K
Ağikan köy - Adıyaman Merkez (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
2000 📖: Karakoyun
1928 📖: Ağikan [ Kürtçe "ağacıklar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 37° 51' 45'' D, 38° 18' 57'' K
Ahmetabat köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Xirbê Sorik [ Kürtçe "kızılcaören" ]
1928 📖: Ahmedabad
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Kısmen terk edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 24' 7'' D, 42° 43' 19'' K
Ahmethoca köy - Adıyaman Merkez (Koçali bucağı) - Adıyaman
hl 📖: Malibava [ Kürtçe malabavê "babaevi" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 37° 49' 35'' D, 38° 12' 15'' K
Ahmetli mahalle - Ergani (Ahmetli bucağı) - Diyarbakır
Erg 1928 📖 📖: Pîr Ahmed [ Kürtçe/Türkçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 10' 46'' D, 39° 51' 32'' K
Ahmetli mahalle - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖: Qizila Xerabê [ Kürtçe/Türkçe "harabe kızıl" ]
1928 📖: Kızılahmet
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 11' 44'' D, 40° 2' 58'' K
Aka mahalle (Kırım bağ) - Hani - Diyarbakır
1928 📖: Hûrik/Horik [ Kürtçe "küçük Hur/Hor" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kurmancî Kürtçesi konuşulur. Kürtçe adı: "Hûrîg" olup, "küçük Hur" anlamına gelir, bir diğer "Hur" ise Gömeç/Hani köyüdür. İsmin kökeni Hurri-Mitanniler ile ilgili olabilir. Nêribij
■ Koord: 38° 22' 57'' D, 40° 28' 56'' K
Akağıl mahalle - Nusaybin - Mardin
1914hk 📖: Deyrzendîk [ Kürtçe dêr zenguk? "çanlı kilisesi" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bir aşirete bağlı olmayıp bağımsız köydür. SN
■ Koord: 37° 7' 37'' D, 41° 9' 35'' K
Akalan mahalle - Eğil - Diyarbakır
1915h 📖: Süleymanan [ Kürtçe "Süleymanlar" ]
■ Koord: 38° 12' 19'' D, 40° 12' 1'' K
Akalan köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
K 📖: Koma Koçali
1928 📖: Said Komu [ Kürtçe komaseyidan "Seyitler (aş.) komu" ]
■ Koord: 39° 22' 28'' D, 42° 27' 51'' K
Akalın köy - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖: Temirbey Bacirgesi
1916hb 📖: Bajirge [ Kürtçe "pazar yeri" ]
■ Koord: 37° 33' 56'' D, 44° 14' 34'' K
Akalın köy - Hasankeyf - Batman
K2011 📖: Alinê
1928 📖: Alin [ Kürtçe "büklüm" ]
Kürt-Sünni (Derhawi) yerleşimi
■ Koord: 37° 41' 40'' D, 41° 33' 24'' K
Akalın mahalle - Kızıltepe - Mardin
1928 📖: Zoravai Topal [ Kürtçe zorava "güçlü su" ]
1526t 📖: Zarağa
Kürt-Sünni (Kikan) yerleşimi
■ Koord: 37° 9' 6'' D, 40° 37' 0'' K
Akarbaşı köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖: Çakan
1902hb 📖: Çixan [ Kürtçe cîkan? ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Kurmanci konuşurlar. Şadi Çaki
■ Koord: 39° 5' 1'' D, 39° 58' 19'' K
Akarsu mahalle - Karayazı (Söylemez bucağı) - Erzurum
1928 📖: Nedo [ Kürtçe "Nadir (öz.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 34' 18'' D, 41° 53' 13'' K
Akarsu mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖: İstilîl [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1988'da TC emniyet güçlerince katledilen ünlü Kürt aydını Musa Anter'in köyüdür. Evi bu köydedir ve halen müzedir. SN
■ Köyün esas adı Stilile'dir. Imwastingmylife
■ Koord: 37° 14' 5'' D, 41° 3' 36'' K
Akbaş mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Sergevran [ Kürtçe sergewran "akbaşlar" ]
Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ Koord: 37° 58' 36'' D, 41° 3' 37'' K
Akbaşak mahalle - Çaldıran - Van
1916h 📖: Kolo Komu/Komakolo [ Kürtçe "keçi ağılı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 3'' D, 43° 57' 3'' K
Akbudak mezra (Obalı bağ) - Baykan - Siirt
K 📖: Çemê Çawiş [ Kürtçe "çavuşpınarı" ]
■ Koord: 38° 9' 37'' D, 41° 49' 25'' K
Akbulak mahalle - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖: Kemîkân [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 35'' D, 40° 59' 33'' K
Akbulgur köy - Ağrı Merkez - Ağrı
K2009 📖: Keşîşê Elibegê [ Kürtçe "Alibey Keşiş köyü" ]
1928 📖: Keşiş
E1902 📖: Yeritsu Keğ [ Ermenice "keşiş köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni (Katolik) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Ağrı merkezde iki Keşişköy (Erm. Yeritsu Keğ) vardır. Buraya, 19. yüzyılda halkı Katolik Ermeni olduğu için Frenk Yeritsu, Merkez nahiyeye bağlı olduğu için Keşişê Nehiye adı verilirdi. SN
■ Ağrı'da iki Keşiş köyü olduğundan, buna Keşişê Eli Begê, diğerine ise Keşişê Nehiyê deniliyor. Keşişê Eli Begê'nin çoğunluğu Redkan aşireti olup, bir kısmı da Êli aşiretidir. Qazi
■ Koord: 39° 48' 17'' D, 42° 56' 46'' K
Akbulut mezra (Arıklı bağ) - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Mesta Jêr [ Kürtçe "aşağı Mest" ]
Kürt-Sünni (Xalecan) yerleşimi
■ Koord: 36° 59' 1'' D, 40° 14' 19'' K
Akbulut köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
Z 📖: Züver
1928 📖: By. + Kç. Ziver [ Kürtçe/Türkçe Zîver "Zübeyr (öz.)" ]
Zaza-Sünni (Haciyan) yerleşimi
■ Koord: 38° 45' 3'' D, 40° 17' 4'' K
Akça mahalle - Kale - Malatya
1928 📖: Bekiran [ Kürtçe "Bekirler" ]
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ Eski Aluçlu nahiyesinin köylerinden biri idi. 1989’da Kale ilçesine bağlandı. SN
■ Koord: 38° 20' 33'' D, 38° 52' 44'' K
Akça ölü yerleşim - Derik - Mardin
1928 📖: Siyamed [ Kürtçe "öz." ]
Kürt-Sünni (Metinan) yerleşimi
■ Koord: 37° 20' 18'' D, 40° 2' 55'' K
Akça mahalle - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Girgewrê [ Kürtçe "aktepe" ]
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
■ Koord: 37° 11' 45'' D, 40° 26' 40'' K
Akçaağaç köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖: Deştêmîran [ Kürtçe "beyler ovası" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Prnaşen/Pirneşin beylerinin mezrası idi. Ermenice kaynaklarda İşxanats Pert (`beyler kalesi`) ve Mezre isimleriyle geçer. SN
■ Koord: 38° 33' 0'' D, 41° 37' 46'' K
Akçaalan mezra - Kahta (Akıncılar bucağı) - Adıyaman
1977rh 📖: Gevozi [ Kürtçe "aş." ]
■ Koord: 37° 47' 43'' D, 38° 48' 14'' K
Akçaarmut köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Mollakorik [ Kürtçe melle Kork ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Xırbê Tello isimli bir mezrası olup, mezrada Redkanlılar yaşar. Kağızman Karakuş köyünden göç etmişler. Mar(d)astan
■ Koord: 38° 55' 4'' D, 41° 58' 34'' K
Akçabardak mezra - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖: Tırâvek? [ Kürtçe ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 15' 57'' D, 40° 16' 54'' K
Akçabel köy - Gölbaşı (Harmanlı bucağı) - Adıyaman
1919h 📖: Pembegi [ Kürtçe/Türkçe "pamukçu" ]
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 48' 3'' D, 37° 48' 9'' K
Akçabulak mahalle - Haliliye (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖: Kânireşki Hamdun [ Kürtçe "Hamdun (Gölebakan) köyü karapınarı" ]
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
■ Koord: 37° 28' 38'' D, 39° 8' 48'' K
Akçagöz mahalle (Tepecik bağ) - Kocaköy - Diyarbakır
1915h 📖: Barbış [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 12' 20'' D, 40° 34' 2'' K
Akçakışla köy - Kozluk - Batman
1917h 📖: Derçoç [ Kürtçe "coc? kilisesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Müslüman Arap/Zaza-Sünni yerleşimi
■ Eski Akçakışla köy merkezi olan Dercoc mahallesi büyük ölçüde terk edilmiş, Akçakışla muhtarlığı Hürürük mahallesine taşınmıştır. SN
■ Koord: 38° 14' 39'' D, 41° 35' 4'' K
Akçakonak mezra (Sağırkaya bağ) - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Köşki Ampas [ Kürtçe "Ampas köşkü" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 16'' D, 42° 36' 5'' K
Akçakuşak köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖: Şikeftasipi [ Kürtçe "akmağara" ]
Kürt-Sünni (Harunan) yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 12'' D, 41° 53' 3'' K
Akçalar mahalle - Pazarcık - Kahramanmaraş
K1996: Oxcon [ Kürtçe/Türkçe "ağcalar" ]
1928 📖: Ağcalar
Alevi-Kürt veya Zaza (Atman) yerleşimi
■ Koord: 37° 31' 57'' D, 37° 26' 36'' K
Akçapınar mahalle (Ecemiş bağ) - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Kanisipi [ Kürtçe "akpınar" ]
■ Koord: 38° 35' 59'' D, 40° 27' 42'' K
Akçapınar mahalle - Kızıltepe (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖: Erban
1526t 📖: ˁArbân [ Arapça/Kürtçe "Araplar?" ]
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
■ 1994’te köy boşaltılmış ve daha sonra köyün alt kısmında yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ Koord: 37° 16' 53'' D, 40° 25' 32'' K
Akçataş mahalle - Viranşehir - Şanlıurfa
1928 📖: Tirbesipi [ Kürtçe "akmezar" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 37° 15' 25'' D, 39° 36' 33'' K
Akçatepe köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Darabii Karaköy
1902hk 📖: Darabi Anér [ Kürtçe darabi "söğüt" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Anir/Aner nahiyesinin adı Karaköy olarak değiştirilmiştir. SN
■ Koord: 39° 5' 7'' D, 41° 50' 8'' K
Akçatepe köy - Keban - Elazığ
1928 📖: Zırki Şeyxemir [ Kürtçe "Sarılar Şeyhemir" ]
Kürt-Sünni (Zirki) yerleşimi
■ Koord: 38° 42' 45'' D, 38° 38' 24'' K
Akçay mahalle - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖: Çemê Qêntir [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 17' 53'' D, 40° 0' 14'' K
Akçay mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Safiyan [ Kürtçe "temizler? Saffetler?" ]
■ Koord: 38° 1' 8'' D, 40° 40' 13'' K
Akçay köy - Kağızman - Kars
K 📖: Berpırê [ Kürtçe "köprü yanı" ]
1928 📖: Akçay [ Türkçe ]
1920hb 📖: Nikolayevka [ Rusça "Nikola (çar) yeri" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Rus yönetimi döneminde Rus yerleşimi olarak kuruldu. SN
■ Bu Akçay'a yakın, birde Yukarıakçay var. Yukarıakçay'da ise Cunki aşireti yaşar. Qazi
■ Koord: 40° 6' 36'' D, 43° 16' 10'' K
Akçayır köy - Şirvan - Siirt
1928 📖: Mezreşêxan [ Kürtçe "şeyhler mezrası" ]
■ Koord: 38° 6' 25'' D, 42° 13' 1'' K
Akçayır mahalle - Silvan - Diyarbakır
E1902 1928 📖 📖: Mergevaş [ Kürtçe mêrgewaş "domuz otlağı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Köyde ağırlıklı olarak Farqîn'in (Silvan) Qulfa ve Kurbeyt köylerinden göçmüş aileler ile Badika aşiretine mensup aileler bulunmaktadır. FREE
■ Koord: 37° 59' 31'' D, 40° 59' 23'' K
Akçaylı mezra (Tabanözü bağ) - Bitlis Merkez - Bitlis
1917h 📖: Celikan
E1902 📖: Çılkan [ Kürtçe "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 22' 45'' D, 42° 9' 52'' K
Akçayol köy - Beytüşşebap - Şırnak
1928 📖: Çemi Haskê [ Kürtçe ]
■ Koord: 37° 32' 4'' D, 43° 0' 48'' K
Akçayurt mahalle - Hani (Servi bucağı) - Diyarbakır
1841 1915h 📖 📖: Dirnân [ Kürtçe/Zazaca dêranan ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Daha önce Palu’ya bağlı iken Bingöl Genç ilçesine, sonra Diyarbakır’a bağlandı. SN
■ Koord: 38° 29' 5'' D, 40° 22' 9'' K
Akçeltik mahalle - Silvan (Çatakköprü bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Deriki Deyrûn [ Kürtçe dêrika dêrûn "Dêrun köyü kilisesi" ]
E1902 1917h 📖 📖: Derik
E1884 📖: Derkêvan [ Ermenice "Derik manastırı" ]
■ 19. yüzyılda Batman Çayının her iki yanındaki ovayı kapsayan Derik nahiyesinin merkezi idi. SN
■ Koord: 38° 6' 15'' D, 41° 9' 52'' K
Akçiçek köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖: Alikan aş. [ Kürtçe Elikan "Aliler (aş.)" ]
■ Koord: 38° 58' 30'' D, 39° 59' 4'' K
Akçörten mahalle - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Apikan [ Kürtçe "amcalar" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 55' 12'' D, 39° 29' 56'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.